• Innovative Kid
     • Innovative Kid

     • Prípravy na finálne kolo súťaže iKid Slovakia 2019 vrcholia

      Študentom z tried PRIMA, SEKUNDA aj TERCIA sa podarilo dostať medzi top 12 tímov z celého Slovenska. Tento celoslovenský súťažný projekt približuje deťom svet inovácií a férového podnikania.

      Z Gymnázia Milana Rúfusa postúpili medzi najlepších 3 tímy: NO – HAMA, Technic a To all the girls. Tímom zloženým z detí, učiteľa a mentora z biznis prostredia, ponúka súťaž možnosť zrealizovať svoj inovatívny nápad.

      Naše nápady i inovácie ostatných tímov si môžete pozrieť na https://competition.ikid.sk/projekty/2019.

      V prípravnej fáze sme navštívili niekoľko firiem, menších i väčších, ktoré nám dali výborné rady, pomohli s realizáciou nápadu, ukázali, že aj veľké firmy sa ľudsky starajú o rodiny zamestnancov.

      Ďakujeme spoločnostiam MISTRO s.r.o, Krajčírstvo Zuzana Mikolášová, Viktor Sajvald – FDC s.r.o, MET – KOV s.r.o, prepravná spoločnosť GENERAL TRUCKING ako aj RHEA SK s.r.o za podporu a skvelý prístup.

      Výrobky tímov i žiakov, ktorí ich tvorili, Vám predstavíme až po finále.

      Inovatívnym "deťom" želáme veľa skvelých nápadov a držíme palce vo finálnom kole!

      Do galérie iKid - prípravy na finále boli pridané fotografie.

    • Adam aj na olympiáde GAUDEAMUS IGITUR 2019
     • Adam aj na olympiáde GAUDEAMUS IGITUR 2019

     • Po krajskej súťaži v atletike si Adam Hriň z II. A vybojoval účasť na Olympiáde stredoškolákov Slovenskej republiky, ktorá sa konala 9. a 10. mája 2019 v Trnave. V osvedčených disciplínach sa mu darilo vynikajúco. V behu na 200 m získal 3. miesto s časom 23,31 s a v skoku do diaľky si odniesol striebornú medailu s výkonom 651 cm. O zlato ho až pri poslednom pokuse pripravil študent z Humenného, ktorý ho „preskočil“ o naozaj neuveriteľný 1 cm.

      Adamovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Veríme, že bude úspešný aj na ďalších slovenských i medzinárodných atletických súťažiach.

    • Prijímacie konanie - celkové poradie
     • Prijímacie konanie - celkové poradie

     • Riaditeľka školy zverejňuje Celkové poradie žiakov podľa bodového hodnotenia v prijímacom konaní

      pre školský rok 2019/2020 po 2. termíne prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium na podstránke Prijímacie konanie - Výsledky:

      Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 20. mája 2019 od 8:00 do 16:00 na sekretariáte školy.

       

    • Prijímacie konanie - 8-ročné štúdium
     • Prijímacie konanie - 8-ročné štúdium

     • Riaditeľka školy zverejňuje Celkové poradie žiakov podľa bodového hodnotenia v prijímacom konaní

      pre školský rok 2019/2020 na 8-ročné štúdium na podstránke Prijímacie konanie - Výsledky:

      Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 17. 5. 2019 od 8:00 do 16:00 na sekretariáte školy.

    • Exkurzia do elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
     • Exkurzia do elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

     • Dňa 2. mája 2019 študenti 3. ročníka absolvovali exkurziu do jadrovej elektrárne. Tentoraz sme netradične vyrazili na západ - smer Jaslovské Bohunice. Navštívili sme Informačné centrum, v ktorom nám zástupcovia spoločnosti JAVYS, a.s. predstavili činnosť firmy i prezentovali všeobecné informácie o jadrovej energetike s dôrazom na záverečnú časť – odstavenie, vyradenie a rozobratie jadrovej elektrárne.

      Prehliadka sa začala v modernej prednáškovej miestnosti, kde sme si zopakovali proces výroby elektrickej energie z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, oboznámili sa so základnou terminológiou jadrovej fyziky. Nechýbali experimenty zamerané na vlastnosti a meranie rádioaktívneho žiarenia. V kreslenom filme nám ozrejmili stavbu a princíp činnosti jadrovej elektrárne. Následne sme mali možnosť vidieť nedávno dokončený, ešte „horúci“ 3D film o vyraďovaní bloku V1.

      Po krátkej prestávke sme si prezreli zmenšené modely elektrárne, jadrového reaktora, kazetu s jadrovým palivom. V modernom centre sme mali dostatok preistoru aj na diskusiu. Na naše otázky pracovníci pohotovo reagovali. Najviac nás zaskočilo, že po odstavení elektrárne V1 nezostane po jej budovách a zariadení takmer nič, len „holá“ plocha. Hovorili sme o vážnom a aktuálnom probléme budovania hlbinného úložiska vyhoreného jadrového paliva a hľadania vhodnej lokality; nákupe, zložení a kvalite jadrového paliva i ďalšom smerovaní Slovenska v oblasti využívania jadrovej energie.

      Na odľahčenie nám sprístupnili interaktívne exponáty. Najmä chlapci si na rotopédoch vyskúšali vyrobiť elektrinu na nabitie mobilu, spustenie televízora či zohriatie vody v kanvici. Dievčatá zase absolvovali test stresu. Niektorí zložili prevodovku, postavili „budovu“ odolnú voči zemetraseniu, vyskúšali možnosti ochrany pred ionizujúcim žiarením.

      Do priestorov funkčnej jadrovej elektrárne vstup nie je možný, preto sme na rozlúčku absolvovali prehliadku areálu z autobusu. Postupne sme pomalou jazdou prechádzali okolo už nefunkčných budov bloku V1, skladu vyhoretého paliva, odpadu z rozobratých stavieb, chladiacich veží a budov funkčného bloku V2, teplovodných potrubiach.

      Plní dojmov a bohatší o nové vedomosti sme sa vydali na cestu späť.

      Do galérie Exkurzia Jaslovské Bohunice boli pridané fotografie.

     • Znova úspech s hviezdami

     • V dňoch 2.-3. mája 2019 sa konalo krajské kolo súťaže „Čo vieš vo hviezdach?“ vo Hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

      Študenti museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj vypočítať matematické úlohy z oblasti astronómie a obstáť na ústnej skúške pred porotou. Súťažiaci odpovedali na otázky a riešili úlohy z viacerých tematických okruhov, napr. slnečná sústava, hviezdy, ďalekohľady a iné meracie prístroje, galaxie, kozmológia a kozmogónia, sférická astronómia, nebeská mechanika a astrofyzika. Nechýbala história astronómie.

      V kategórii žiakov SŠ 3. miesto a postup na celoslovenské  kolo získal Slavomír Vodnák (II. A), 6. a 7. miesto obsadili Tomáš Bartoš (II. B) a Ladislav  Červenák (II. B).

      Gratulujeme a Slavomírovi držíme palce v ďalšom kole!

     • PRIMA v kine

     • Ani aprílové počasie v máji neodradilo Primu od večernej triednickej hodiny s témou "Filmové predstavenie". A hoci sme na škole najmladší, kultúrne správanie sme dokázali udržať neuveriteľné 3 hodiny sediac na jednom sedadle. Za tento skvelý zážitok ďakujeme Kinu Hron a už sa tešíme na naše ďalšie spoločné akcie.

      kolektív triedy PRIMA

    • Nácvičné testy prijímacích skúšok - piataci
     • Nácvičné testy prijímacích skúšok - piataci

     • Nácvičné testy pred prijímacími skúškami zo slovenského jazyka a matematiky si môžu piataci vyskúšať dňa 7. 5. 2019 (utorok) v čase od 14.00 h. Žiaci sa hneď po ukončení testu dozvedia svoj výsledok.

      Absolventi prípravného kurzu majú nácvičné testy zahrnuté v cene. Môžu sa ich však zúčastniť aj tí, ktorí kurz neabsolvovali. Ak si chce žiak - žiačka napísať iba jeden z testov SJL – MAT, tak poplatok za nácvičný test sú 3 €, v prípade záujmu napísať si testy z oboch predmetov je poplatok spolu 5 €.

    • Nácvičné testy pre prijímacie skúšky - deviataci
     • Nácvičné testy pre prijímacie skúšky - deviataci

     • Aj v tomto roku sme pre Vás, milí deviataci, pripravili nácvičné testy pred prijímacími skúškami. Uskutočnia sa 9.5.2019 (štvrtok) od 14.45 h z predmetov slovenský jazyk a matematika. Po vykonaní testu sa hneď dozviete svoje výsledky.

      Môžu sa ich zúčastní všetci žiaci, aj tí, ktorí neabsolvujú prípravné kurzy. Ak si chce žiak - žiačka napísať iba jeden z testov SJL – MAT, tak poplatok za nácvičný test sú 3 €, v prípade záujmu napísať si testy z oboch predmetov je poplatok spolu 5 €.

     • "Predveľkonočná" Nitra

     • Dňa 17. 4. 2019 sme zavítali - MY - SEKUNDA a KVARTA - do Nitry. Neobišli sme ani Farmárske mestečko, kde sme si prezreli rozmanité výrobky viažúce sa k tradíciám Veľkej noci. Od kraslíc, cez potravinárske výrobky až po oblečenie s ľudovými motívmi. 

     • Boyband na Novej scéne

     • Dňa 16.4.2019 sa triedy Sekunda a Tercia zúčastnili muzikálového predstavenia o vzniku a živote chlapčenskej speváckej skupiny. V priebehu 195 minút sme zažili množstvo humorných scén, výborné tanečné a spevácke výkony, jednoducho show plnú efektov, namakaných choreografií a najznámejších hitov najpopulárnejších chlapčenských skupín na svete: Back Street Boys, Westlife, Take That. Najviac nás zaujal herecky výkon Tomasa Puskailera a tanečné pohyby bratov Antalekovcov zo skupiny The Pastels.

     • Puškinov pamätník

     • Dňa 15.4.2019 sa zúčastnili traja žiaci zo SEKUNDY mestského kola recitačnej súťaže v ruskom jazyku PUŠKINOV PAMÄTNÍK, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. Ako najmladší súťažiaci obsadili v kategórii POÉZIA - Hana Šimková – 3. miesto, Adam Murín – 4. miesto, v kategórii PRÓZA – Zuzana Valentová -  3. miesto. K úspechu blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme.

      Mgr. Zuzana Šályová

     • Tomáš z OKTÁVY v Inkognite

     • Tomáš Sedláček z OKTÁVY prezentoval robota Aurela v relácií Inkognito. Zamestnanie "konštruktér robotov" hádali známe osobnosti s nápovedou - na pohlaví nezáleží. A neuhádli... Tomáš bol v minulom roku členom slovenského tímu na súťaži First Global v Mexiku. Zo súťaže si odniesli cenu poroty za technické prevedenie robota.

      Link na zostrih z relácie

     • Samo a Veronika predstavili na konferencii svoj dokumentárny film

     • Pri príprave príspevku na konferenciu Poučenie z dejín v Prahe, sa študentom II.B triedy Samovi Baranovi a Veronike Mlčekovej, podarilo natočiť zaujímavý film. Hovorí o vojnovej  téme, zobrazuje, o čo človeka pripraví nenávisť. Dokument vznikal dlhšie obdobie. Veronika a Samo najprv vyhľadávali cez Zväz protifašistických bojovníkov, seniorské organizácie ale aj Zlaté stránky ľudí, čo prežili druhú svetovú vojnu. Nájdené osoby kontaktovali. Nie každý bol ochotný nechať svoje spomínanie natočiť, nie každý bol dobrý rozprávač... Napriek tomu z vyše 6 hodín natočeného rozprávania študenti vybrali 20 minút silných, emotívnych zážitkov, ktoré sú odkazom pre nás všetkých.

      Film nesmierne oslovil spolužiakov Sama a Veroniky, potom aj publikum na konferencii v Prahe. Myslíme si, že by mal byť predstavený čo najširšiemu publiku. Preto po dohode s mladými tvorcami ho dávame k dispozícii aj na školskej stránke. Dúfame, že si nájde svoje publikum. Po prosbe účastníkov konferencie pripravujeme aj jeho doplnenie titulkami v nemčine a angličtine.

      Dokumentárny film si môžete pozrieť na tomto linku. Prosíme o dodržiavanie autorských práv. 

    • Basketbalisti nášho gymnázia štvrtí na Slovensku!
     • Basketbalisti nášho gymnázia štvrtí na Slovensku!

     • Basketbalisti nášho osemročného gymnázia sa po víťazstvách na okresnom, regionálnom a krajskom kole dokázali prebojovať až na finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v basketbale chlapcov základných škôl v Považskej Bystrici.  Tu v dňoch 9.-10.apríla  úspešne reprezentovali našu školu, keď po dvoch víťazstvách v základnej skupine so Žilinou a Trnavou postúpili až do semifinále turnaja. Na basketbalovejších Popradčanov bohužiaľ nestačili a zabojovali tak o bronzové medaily s Levicami. Od úvodného hvizdu ťahali za kratší koniec, bojovali však a dokázali vyrovnať na 30:30. Opäť sa však ukázalo, že s piatimi basketbalistami a piatimi nebasketbalistami sa proti súperovi, ktorý má vo svojich radoch všetko trénovaných basketbalistov, celý zápas vyhrať dá len ťažko...

      Prebojovať sa v konkurencii viac ako 2tisíc základných škôl Slovenska medzi 4 najlepšie školy, zvlášť keď z nášho osemročného gymnázia sem patria len triedy Prima až Kvarta, je obrovský úspech. Chlapcom k ich výsledku gratulujeme a za ich vzornú a bojovnú reprezentáciu nášho gymnázia im vyslovujeme veľké poďakovanie a rešpekt.

       

      Na školských Majstrovstvách SR v basketbale chlapcov ZŠ v Považskej Bystrici nás vzorne reprezentovali:

      Bobok Matej, Galko Adam, Považan Andrej, Sklenka Matúš, Škultéty Radovan, Štroffek Daniel, Tončík Matej, Truben David, Vonkomer Adam, Zorkóczy Samuel

       

                                                                                                                                   Mgr. Norbert Nagy, učiteľ a tréner

       

      Výsledky našej školy:

      Skupina B:

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : ZŠ a MŠ K.Mahra Trnava              42:38
      • Gymnázium Žiar nad Hronom : ZŠ Karpatská Žilina                        78:43
      • Gymnázium Žiar nad Hronom : ZŠ Saratovská Levice                     26:62

      Semifinále:

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : ZŠ a MŠ Komenského Poprad      26:56

      O 3.miesto:

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : ZŠ Saratovská Levice                     46:52

       

      Konečné poradie na MSR:

      1. ZŠ a MŠ Komenského Poprad     
      2. ZŠ O.Kožucha Spiš.N.Ves
      3. ZŠ Saratovská Levice
      4. Gymnázium Žiar nad Hronom
      5. ZŠ Mierové nám. Handlová
      6. ZŠ a MŠ K.Mahra Trnava
      7. ZŠ Holíčska Bratislava
      8. ZŠ Karpatská Žilina
    • Deň narcisov 2019
     • Deň narcisov 2019

     • Dňa 11. apríla sa žiaci našej školy, tak ako každoročne, zapojili do charitatívnej zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine "Deň Narcisov". V uliciach nášho mesta žlté narcisy rozdávali dobrovoľníci z tretích a druhých ročníkov. Boli rozdelení do desiatich skupín a mohli ste ich stretnúť v meste až do neskorých popoludňajších hodín. Najviac sa darilo skupinám v okolí obchodných reťazcov a nemocnice. Celková suma nás potešila, pretože bola zase o niečo vyššia ako vlani. Spolu sme vyzbierali a na účet Ligy proti rakovine poslali 3 756,13 eur. Veríme, že vyzbierané finančné prostriedky poslúžia dobrej veci a pomôžu ľuďom, ktorí trpia touto zákernou chorobou.

      Do galérie Deň narcisov 2019 boli pridané fotografie.

    • Úspechy našich študentov v prednese poézie a prózy
     • Úspechy našich študentov v prednese poézie a prózy

     • 4. apríla 2019 sa v priestoroch kina Akademik v Banskej Štiavnici konalo  regionálne  kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, v ktorom naše gymnázium  reprezentoval  Janko Kolár, žiak PRIMY.  Janko s básňou  Paparazzi od  V. Šefčíka obsadil 2. miesto a my mu srdečne blahoželáme k úspechu.

      2. a 5. apríla 2019 sa uskutočnili aj regionálne kolá Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sú známe ako Zechenterova Kremnica a Sládkovičova Štiavnica. Môžeme skonštatovať, že všetci traja naši študenti boli úspešní. Roman Debnár (I.C) v prednese prózy získal 1. miesto, v prednese poézie obsadili Lucia Macková (II.A) 1. miesto a Monika Prôčková (III.B) 2. miesto. Blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a Romanovi spolu s Luckou želáme veľa úspechov v krajskom kole súťaže!

                                                                                                     PaedDr. Adriana Júdová

     • Úspešní študenti v II.A

     • O tom, že našim gymnazistom nechýba iniciatíva, dravosť a cieľavedomosť, nás presvedčili v tomto školskom roku aj študenti II. A triedy.  Úspech zožali nielen v prírodovedných predmetoch, ale aj v recitačných súťažiach, v cudzích jazykoch, športových súťažiach a prezentačných zručnostiach.

      Slavomír Vodnák  je talent, ktorý svoje uplatnenie našiel v biológii a chémii. Našu školu reprezentoval na krajskom kole olympiády v obidvoch predmetoch a svoj úspech obháji na Celoslovenskom kole biologickej olympiády, ktorá sa bude konať v apríli v Bratislave.

      Lucka Macková je všestranný talent. Tento školský rok sa jej podarilo uspieť v olympiáde v španielskom jazyku s účasťou v celoslovenskom kole a v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín zožala v regionálnom  kole 1. miesto a držíme jej palce v krajskom kole.

      Športové talenty v tejto triede reprezentuje Adam Hriň a Marek Novák. Obaja vynikajú v rôznych športoch, Adam sa venuje atletike a  Marek basketbalu.  Marek prispel k postupu žiarskych gymnazistov do celoslovenského kola v basketbale žiakov stredných škôl. Adam Hriň sa zaslúžil o historický úspech, stal sa dorasteneckým  dvojnásobným Majstrom Slovenska v skoku do diaľky a trojskoku.

      Naše úspechy uzatvára dvojica dievčat, Stela Sarvašová a Vanessa Holubová, ktoré súťažili v prezentačných zručnostiach na 10. ročníku súťaže Prezentiáda a s témou „Život nie je fér“ obsadili v konkurencii  jedenástich tímov krásne 4. miesto. K úspechu všetkým blahoželáme a postupujúcim želáme veľa šťastia.

      Mgr. Mária Fabová, triedny učiteľ

      Foto z prezentiády v Banskej Bystrici

    • Súťažíme aj v speve
     • Súťažíme aj v speve

     • Dňa 10.4. sa žiačka triedy PRIMA Adelka Račková zúčastnila okresnej súťaže Spievam, spievaš 2019. Adelka si pre porotu pod vedením pani profesorky Lapinovej pripravila pieseň Búrka od Márie Čírovej. Porota jej za jej výkon udelila čestné uznanie. Ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa ďalšie spevácke úspechy. 

      Mgr. Barbora Kinková

     • Poučenie z dejín

     • Dvojročná spolupráca s pánom Michalom Arendom sa pretavila do pozvania našich žiakov na stredoškolskú konferenciu Poučenie z dejín. Zúčastnili sa jej študenti z nemeckého Pegnitzu, Ambergu a Chammu, českého Stříbra, Pelhřimova a Tachova. Slovensko zastupovalo Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Konferencia prebiehala od štvrtka, 4.apríla do nedele 7.apríla. Mala naozaj bohatý program. Študenti si pripravili príspevky v rámci troch voliteľných blokov: Význam holocaustu a budoucnost připomínání jeho památky, Antisemitismus a diskriminace jiných menšin dnes, Rodinné a lokální paměti, vzpomínky na 2. světovou válku. Naši študenti sa venovali feminizmu na Slovensku z pohľadu histórie aj dneška, vzťahom Slovákov a Nemcov v kontexte vypálených obcí Kľak, Ostrý Grúň a Veľké Pole a spomínaniu veteránov, ktoré pretavili do zaujímavého filmu.

      Štvrtok a piatok boli pracovné- každá skupina mala 20 minút na prezentáciu a 10 minút na odpovede z pléna. Vystupovali pred stovkou účastníkov, čo bol pre mnohých krst ohňom. Nás zaujali viaceré príspevky venované príbehom z česko-nemeckého pohraničia, zaujímavým aktivitám v školskom prostredí. Publikum veľmi zaujali Eva Lujza Prochocká a Betka Gundová zo sexty a ich pohľad na postavenie žien v spoločnosti, aj netradičný záver prezentácie, ktorý pozýval do diskusie. V príspevku Niny Danielovej, Laca Červenáka z II.B a Tomáša Bartoša o Kľaku a Ostrom Grúni najviac rezonovali otázky viny. Bodkou za pracovnou časťou konferencie bol umelecký dokument Veroniky Mlčekovej a Sama Barana z II.B Ako sme prežili. Emotívne zobrazenie bolo, ako pán Arend povedal, pre neho nesmiernym zážitkom.

      Program konferencie doplnili filmové premietania. Videli sme dokument Petera Scheinera „Naivné sny“ o Židoch v Komárne,a budovaní ich komunity po roku 1989. Pán Scheiner bol prítomný počas celej konferencie a po premietaní vďačne odpovedal na otázky žiakov aj učiteľov. V sobotu sme boli v alternatívnom kine Bio Oko na filmoch Alois Nebel a Cigáň. Tu sa výrazne ukázala rozdielnosť kontextov. Slovenskí žiaci si nevedeli poradiť so symbolikou a náznakmi filmu Nebel, nemeckých žiakov nezaujal film Cigáň.

      Nesmierne zaujímavý bol nedeľný program. Vychádzka slnečnou Prahou so sprievodcami sa páčila všetkým. Prešli sme si niektoré miesta, súvisiace s pražskými Židmi- Staronovú synagógu, Jozefov, miesto zhromaždení pred transportmi... Zážitkom bola návšteva stanice Praha- Bubny, z ktorej odchádzali transporty do Terezína. Toto miesto sa vďaka neziskovej organizácii postupne stáva miestom pamäti s veľmi zaujímavým konceptom.

      Z konferencie sme sa vrátili v nedeľu neskoro v noci unavení, ale obohatení o množstvo nových podnetov.Do galérie Poučenie z dejín boli pridané fotografie.

     • V SND na "Elite"

     • Dňa 4.4.2019 sa žiaci IV.B, IV.C, III.A, II.A a SEPTIMY zúčastnili divadelného predstavenia Elity v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Hra nám priblížila politickú situáciu v našej krajine za minulého režimu a takisto aj ako šikovne dokázali po prevrate čelní predstavitelia socializmu ,,obrátiť kabát”. Pre nás štvrtákov to bol posledný školský výlet. Myslím si však, že sme si ho užili. 

      Andrej, IV.B

    • Úspech v Pytagoriáde
     • Úspech v Pytagoriáde

     • Naši žiaci sa 27. marca 2019 zúčastnili 40. ročníka okresného kola Pytagoriády. V kategórii P8 1. miesto obsadil Daniel Striežovský z TERCIE, v kategórii P6 sa umiestnil na 2. mieste Ján Kolár z PRIMY.  Víťazom blahoželáme. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Na krajskom kole vo volejbale dve strieborné ...

     • Oba tímy stredoškolákov – dievčatá i chlapci sa na krajskom kole Volejbalu SŠ v Detve prebojovali až do finále. Chýbalo im však trochu športového šťastia a nakoniec skončili na 2. mieste. Hoci im víťazstvo a postup medzi najlepšie tímy na Slovensku ušiel len o vlások, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a za skvelé výkony. Držíme palce v ďalších súťažiach!

    • Žiarsky talent 2018
     • Žiarsky talent 2018

     • Nadácia ZSNP a Slovalco pokračovala v svojej tradícii a opäť odmeňovala úspešných žiakov a študentov žiarskych škôl, ktorí v uplynulom kalendárnom roku dosiahli výrazné úspechy v rôznych oblastiach. Dňa 25. 3. 2019 si ocenenie Žiarsky talent 2018 v Divadelnej sále MsKC v Žiari nad Hronom prevzalo až 17 našich študentov. Po slávnostnom odovzdávaní cien v troch oblastiach bola pre účastníkov podujatia pripravená recepcia.

      Ďakujeme Nadácii ZSNP a SLOVALCO za ocenenie práce našich študentov a za štedré odmeny. Zároveň srdečne blahoželáme oceneným žiakom. Ďakujeme aj ich rodičom a vyučujúcim, ktorí v súťažiach študentov podporovali a pomáhali im.

      Zo zaslanej širšej nominácie študentov, ktorí uspeli v krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach, boli odmenení:

      • Miroslava Šarköziová (OKTÁVA) – EUSTORY (2. miesto)
      • Patrik Líška (IV.B) – EUSTORY – EUSTORY – mimoriadna cena
      • Roman Debnár (KVINTA) – EUSTORY – mimoriadna cena, Sládkovičova Radvaň (3. miesto KK)
      • Dominik Schmidt (bývalá IV.A) – Hviezdoslavov Kubín (3. miesto SR, 2. miesto KK)
      • Zuzana Krajčíková (OKTÁVA) – Olympiáda v španielskom jazyku (2. miesto KK)
      • Alexandra Ščepková (OKTÁVA) – Olympiáda v španielskom jazyku (3. miesto KK)
      • Mai Trang Hoang (OKTÁVA) – Olympiáda v anglickom jazyku (3. miesto KK)
      • Nina Floreková (III.B) – Olympiáda v španielskom jazyku (3. miesto KK)
      • Illia Ischuk (III.B) – Olympiáda v ruskom jazyku (3. miesto KK)
      • Lenka Barancová (KVINTA) – Objavujeme čaro chémie (1. miesto SR)
      • Andrej Hric (IV.B) – Olympiáda v španielskom jazyku (1. miesto KK, 5. miesto SR)
      • Barbora Adamová (III.B) – Olympiáda v španielskom jazyku (1. miesto KK, 7. miesto SR)
      • Slavomír Vodnák (II.A) – Olympiáda z chémie (3. miesto KK), Čo vieš o hviezdach (2. miesto KK)
      • Barbora Barborová (bývalá IV.B) – Ekonomická olympiáda SR
      • Martin Čamaj (SEPTIMA) – FIRST GLOBAL, MEXICO - Cena Judges Award – Technical a ďalšie celoslovenské robotické súťaže s umiestnením
      • Adam Kučera (SEPTIMA) – FIRST GLOBAL, MEXICO - Cena Judges Award – Technical a ďalšie celoslovenské robotické súťaže s umiestnením
      • Tomáš Sedláček (OKTÁVA) – FIRST GLOBAL, MEXICO - Cena Judges Award – Technical a ďalšie celoslovenské robotické súťaže s umiestnením

      Všetkým ocenením blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov!

      Do galérie Žiarsky talent 2018 boli pridané fotografie.

    • Výhra s hviezdami
     • Výhra s hviezdami

     • Dňa 21. marca 2019 sa konalo okresné kolo súťaže „Čo vieš vo hviezdach?“ vo Hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

      Študenti museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj vypočítať matematické úlohy z oblasti astronómie a obstáť na ústnej skúške pred porotou.

      Súťažiaci odpovedali na otázky a riešili úlohy z viacerých tematických okruhov, napr. slnečná sústava, hviezdy, ďalekohľady a iné meracie prístroje, galaxie, kozmológia a kozmogónia, sférická astronómia, nebeská mechanika a astrofyzika. Nechýbala história astronómie.

      V kategórii žiakov SŠ 1. miesto obsadil Tomáš Bartoš (II. B) a 2. miesto Slavomír Vodnák (II. A). Medzi žiakmi základných škôl uspel Martin Končok z TERCIE, ktorý získal 3. miesto.

      Gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

    • Šachový kráľ
     • Šachový kráľ

     • Naši študenti sú úspešní aj v mimoškolských aktivitách. Tentokrát je to Martin Kohút z triedy PRIMA, ktorý sa dňa 27. 3. 2019 zúčastnil šachového turnaja "Šachový kráľ" v Handlovej. V konkurencii ostatných základných škôl sa Maťko suverénne umiestnil na 1. mieste, čím "jeho šachovému veličenstvu" srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov v tejto kráľovskej záľube.

    • Pestujeme krásu umeleckého slova...
     • Pestujeme krásu umeleckého slova...

     • V dňoch 27. 02. a 14. 03. 2019 sa v našej škole uskutočnili školské kolá umeleckej súťaže v prednese poézie  a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

      Zo žiakov PRIMY až KVARTY sme ocenili vystúpenie Jána Kolára a Adelky Račkovej (žiaci PRIMY), Zuzany Wagnerovej, Adama Murína, Zuzany Valentovej, Emy Roškovej a Emy Smolárovej (žiaci SEKUNDY).  Janko Kolár a Zuzka Wagnerová našu školu reprezentovali následne aj v okresnom kole. V silnej konkurencii Janko obsadil v prednese poézie 1. miesto,  a tak  postupuje do obvodného kola. Obom, Zuzke aj Jankovi, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Jankovi želáme veľa úspechov v ďalšom kole.

      V kategórii starších žiakov sme ocenili Romana Debnára (I.C), Moniku Prôčkovú (III.B), Luciu Mackovú (II.A), Nikol Bajerovú a Roderika Volfa (II.B). Roman Debnár, Monika Prôčková a Lucia Macková postupujú do regionálnych kôl tejto postupovej súťaže (Zechenterova Kremnica a Sládkovičova Štiavnica). Želáme im veľa úspechov!

                                                                                              PaedDr. Adriana Júdová

      Do galérie Pestujeme krásu umeleckého slova... boli pridané fotografie.

    • Modelový európsky parlament
     • Modelový európsky parlament

     • V dňoch od 14.3. do 17.3.2019 sa naši študenti, Viktória Sviržovská (I.C), Alžbeta Gundová a Eva Lujza Prochocká (Sexta), Lukáš Knoška a Veronika Mlčeková (II.B) a Terézia Lehotská (III.A), zúčastnili Modelového Európskeho parlamentu v Bratislave. Štvrtkové popoludnie patrilo otváracej ceremónii v hoteli Bôrik. Piatok, sobota a nedeľa, kedy prebiehali rokovania, sa naši študenti nachádzali priamo v Národnej rade Slovenskej republiky a na vlastnej koži mohli pocítiť skutočnú atmosféru parlamentu!

      "Keďže celá konferencia prebiehala v angličtine, využili sme nielen debatérske skúsenosti a zručnosti ale aj jazykové schopnosti. Tento rok sme sa dohodli, že budeme reprezentovať Belgické kráľovstvo. Mohli sme si vybrať celkovo z 8 komisií, ale nás najviac zaujali komisie zaoberajúce sa rodovou rovnosťou (FEMM), korupciou (LIBE), problematikou európskej armády (SEDE), znečistením ovzdušia (ENVI), problematikou Eurozóny (Eurogroup) a problémom so vstupom Turecka do EÚ (General Affairs Council). Všetci sme sa snažili obhajovať názory našej krajiny, rovnako ako aj názory našich politických strán, ktoré nám boli pridelené. Okrem toho, že sme sa, nepochybne, zdokonalili v angličtine a zdokonalil v presadzovaní vlastných názorov, spoznali sme aj veľa zaujímavých mladých ľudí, ktorí majú ambíciu dokázať niečo viac a ktorí sú nám skvelým príkladom, že veci sa dajú robiť aj inak, ako sme naučení." 

      Terézia Lehotská, III.A

      Do galérie Modelový európsky parlament boli pridané fotografie.

    • Ani s ruštinou sa naši žiaci nestratia
     • Ani s ruštinou sa naši žiaci nestratia

     • Dňa 25. marca 2019 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii B2 Natália Sobeková zo SEXTY, ktorá v silnej konkurencii obsadila 3. miesto. Natálii blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

    • Oznam pre žiakov 9. roč. ZŠ
     • Oznam pre žiakov 9. roč. ZŠ

     • Prípravný kurz MATEMATIKA

      Ďalšie stretnutie  v rámci  prípravných kurzov na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka sa uskutoční  28. 3. 2019 (t.j. vo štvrtok)  v čase od 14.45  do 17.15 hod. v prednáškovej miestnosti na prízemí. Ešte stále  sú vítaní aj noví záujemcovia, ktorí by sa chceli spolu s nami pripravovať na monitor a prijímacie skúšky.