• Mikulášsky volejbalový turnaj
     • Mikulášsky volejbalový turnaj

     • Za pomoci študentov IV. C sa na našej škole dňa 6. 12. 2022 uskutočnil Mikulášsky volejbal. Na turnaj sa prihlásilo až 13 triednych tímov, ktoré si svoje sily zmerali v telocvični školy vzájomnými zápasmi. Nechýbala hudba, smiech a povzbudzovanie ostatných spolužiakov. Spôsobom hry každý s každým sa do finále prebojovali tímy z tried III. A, IV. B a IV. C, ktoré získali najvyššie počty bodov. Ani najmladší gymnazisti sa nedali zahanbiť, vo vzájomných zápasoch sa najviac darilo SEKUNDE.

      Po vyrovnaných súbojoch si putovný pohár odniesla III. A, druhé miesto získal tím IV. C a tretí skončili študenti zo IV. B.

      ťazom gratulujeme a veríme, že sa Mikulášsky volejbal podarí zorganizovať opäť o rok. Maturanti si tradične zahrajú volejbal aj v máji, kde proti absolventom nastúpi tím profesorov po prvýkrát na novom školskom ihrisku.

      Ďakujeme organizátorom, pani riaditeľke i všetkým vyučujúcim, ktorí túto akciu pomohli usporiadať a dopriali nám v predvianočnom čase trochu úsmevu a radosti zo športu.

    • Brány školy sme otvorili pre deviatakov
     • Brány školy sme otvorili pre deviatakov

     • Dňa 30. 11. 2022 sme otvorili triedy nášho gymnázia pre deviatakov z okolitých základných škôl, pre ich rodičov i učiteľov. Návštevníkov srdečne privítala riaditeľka školy Ing. Dana Paálová. Po základných informáciách o štúdiu, vzdelávacom programe a prijímacom konaní  sme deviatakov rozdelili do skupín, v ktorých sme ich postupne sprevádzali priestormi našej školy. V učebniach a laboratóriách už boli pripravené prezentácie o výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov i predstavenie školského života prostredníctvom rôznych aktivít. V učebni „S jazykmi do sveta“ sa deviataci dozvedeli podrobnosti o vyučovaní angličtiny i o možnostiach výberu druhého cudzieho jazyka. Žiaci si môžu zvoliť z bohatej ponuky jazykov, konkrétne si môžu vybrať nemecký, španielsky, francúzsky alebo ruský jazyk. Prírodovedné predmety prezentovali vyučujúci a študenti formou praktických aktivít – biológiu cez praktické pozorovania, chémiu cez zázračné experimenty a fyziku prostredníctvom ochutnávky pokusov z bežného života. O súťažiach a projektoch zameraných na spoznávanie histórie, výchovu k tolerancii sa dozvedeli žiaci v rámci prezentácie predmetov dejepis a občianska náuka. V informatike sme ukázali naše najväčšie úspechy najmä v programovaní a robotike, v spoznávaní SMART technológií riadených micro:bitmi a 3D tlače. O aktivitách a živote školy porozprávali aj členovia školského parlamentu. Nechýbali informácie o tom, ako deviataci úspešne dokážu zvládnuť prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky. Tak ako každý rok, aj tentokrát pre nich pripravíme prípravné kurzy a nácvičné testy z oboch predmetov. Po ukončení oficiálneho programu sa deviataci mohli poprechádzať po škole, vrátiť sa do učební, prejsť sa k novému športovému areálu.

      Pre tých, čo sa nemohli prísť pozrieť osobne, sme pripravili podrobné informácie o škole na stránke pre uchádzačov a stránke s informáciami pre prijímacie konanie.

      Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Brány školy sme otvorili pre deviatakov.

    • KVINTA a SEXTA na výstave motýľov a exotického hmyzu
     • KVINTA a SEXTA na výstave motýľov a exotického hmyzu

     • S pani riaditeľkou sme sa v utorok poobede vybrali do Pohronského osvetového strediska, kde je do 18. decembra prístupná pre verejnosť expozícia motýľov a exotického hmyzu z celého sveta. Výstava napriek bohatej ponuke aj živého hmyzu, bola len malou ukážkou zbierky pána Zachara, ktorý pôsobil v Bojnickej ZOO a precestoval celý svet. Dozvedeli sme sa množstvo cenných informácií. Napríklad, že niektoré motýle sú jedovaté, alebo sme videli najväčšieho motýľa na svete, ktorým je Attacus Atlas.

      Študentom sa výstava veľmi páčila. Dovolím si zakončiť svoj príspevok citátom od H. CH. Andersena „Život nestačí, povedal motýľ. Treba k nemu slnečný jas, slobodu a malý kvietok.“ 🐛🦋

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album KVINTA a SEXTA na výstave motýľov a exotického hmyzu.

    • Psychológia v našom živote III
     • Psychológia v našom živote III

     • Dňa 22.11.2022 žiaci na seminári zo psychológie opäť privítali ďalšieho zaujímavého hosťa. Bol ním profesionálny hasič kpt. František Horál, príslušník Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Počas jeho prednášky sa mali žiaci možnosť dozvedieť veľa zaujímavých informácií nielen o samotnej práci hasičov, ale najmä o tom ako sa prejavuje nadmerná psychická záťaž u hasičov záchranárov, ako následne ovplyvňuje ich ďalší výkon, ako sa vyrovnávajú so stresom pri svojej práci a aké formy psychohygieny využívajú. Analyzoval záťažové situácie, spôsoby ich zvládania a možné súvislosti s ich rastom u príslušníkov hasičského záchranného zboru. Prostredníctvom svojich prezentácií, autentických fotiek a videí ukázal pán Horál žiakom reálne mimoriadne udalosti, s ktorými prichádzajú hasiči do kontaktu počas svojej služby. Žiaci tak mali možnosť zistiť, že povolanie hasiča má z hľadiska fyzickej a psychickej oblasti radu špecifík, ktoré ho determinujú ako činnosť vysoko náročnú.

      PhDr. Veronika Horálová

       

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v našom živote III.

    • BOLI TO „ROZPRÁVKOVÉ“ IMATRIKULÁCIE
     • BOLI TO „ROZPRÁVKOVÉ“ IMATRIKULÁCIE

     • V stredu 16. 11. 2022 sa na našom gymnáziu po dvojročnej pauze znovu uskutočnili IMATRIKULÁCIE, ktoré zorganizovali triedy II. A a II. B. Pripravili sme si pre prvákov veľmi pestrý program, ktorý zahŕňal snáď všetky druhy umenia. Témou boli Disney rozprávky. Niekoľko dní vopred sme oznámili I. A a I. B, aké kostýmy si budú musieť pripraviť. Taktiež sme im dali za úlohu pripraviť si tanec na ľubovoľnú pesničku a napísať prísahu, ktorá bude venovaná nám, druhákom.

      V ten deň sa začali prípravy už od skorého rána, balóny a farebné girlandy ozdobili telocvičňu do sviatočnej atmosféry, v ktorej vynikla najmä tematická fotostena, kde sa naši prváci, ale aj profesori, radi odfotili. Posledným bolo maľovanie na tvár, počas ktorého sme už ako skúsení druháci „doladili“ prvákom ich zvolené tematické kostýmy.

      Za tónov úvodnej piesne programu prváci vstúpili do telocvične ako krásne princezné a prváčky ako udatní princovia, kde ich moderátor privítal a povzbudil, aby sa veľmi nebáli a boli odvážni. Ani na triedne pani profesorky prváckych ročníkov sme nezabudli a „ovenčili“ sme ich krásnymi „Hawai" náhrdelníkmi a korunkami. Potom už nič nebránilo zábave, ktorá sa začala vopred pripravenou tanečnou choreografiou oboch tried. Nasledoval kvíz, ako dobre poznajú rozprávky, z ktorých  postavy boli námetom ich kostýmov. Keď niekto odpovedal nesprávne, čakal ho trest v podobe spŕšky z penového spreja. Spev piesní ako Let it go, Biely kvet a Voňavky dievčat pobavil všetkých, a bolo priam komické sledovať, ako naše obľúbené „rozprávkové postavičky z detstva“ spievajú pesničku od Mira Žbirku! Nasledoval balónový bál, kde naše princezné (chlapci) a princovia (dievčatá) utvorili páry, pričom jednému z nich sme uviazali balón na nohu a ich úlohou bolo pri tanci popraskať balóny ostatných. Štvrtou súťažou bola „Stratená črievička“, kedy sa všetci prváci vyzuli a my sme vybrali 7 párov, z ktorých „princovia“ museli nájsť čo najrýchlejšie črievičky svojej milej. Samozrejme po každej súťaži získali víťazi sladkú odmenu. Módna prehliadka uzatvorila naše spoločné zábavné predpoludnie a dva najkrajšie páry, ktoré vybrala „porota“ zložená z druhákov, dostali odmenu v podobe šerpy, kupónu šťastia a čokoládky. K záverečnému ceremoniálu imatrikulácií ako vždy patrí čítanie prísahy prvákov, ktorú si sami vybrali, a následne boli certifikátmi „pasovaní do tzv. študentského cechu“, čo si určite všetci prváci zaslúžili za svoju ochotu poslušne dodržiavať pokyny nás, druhákov -  ich starších spolužiakov!!

      Veríme, že sa imatrikulácie našim prvákom páčili a budú na tento deň dlho s úsmevom spomínať.

      Vanessa Adamcová, II. A

       

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album BOLI TO „ROZPRÁVKOVÉ“ IMATRIKULÁCIE.

    • GymGauč s absolventom - Petrom Kováčom
     • GymGauč s absolventom - Petrom Kováčom

     • Prinášame Vám ďalšiu epizódu školskej talkshow!

      Privítali sme medzi nami absolventa Petra Kováča, jedného z najlepších slovenských bežcov, aktívneho atléta, novinára a fotografa v jednej osobe a športového editora Denníka N. Peter je autorom knihy "Od antilopy po Zátopka", ktorú známe kníhkupectvo označilo za knihu roka 2022. Ako bežecká encyklopédia vznikala a mnoho iného sa dozviete v rozhovore.

      Ďakujeme za návštevu!

     • Online burza stredných škôl

     • Vážení rodičia, milí deviataci a piataci zo základných škôl!

      Pozývame Vás na online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja.

      Burza sa bude konať v online priestore - na YouTube kanáli Idem na strednú:

      https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

      Predstavenie Gymnázia Milana Rúfusa je zaradené do programu dňa 22. novembra 2022 (utorok) od 16.00 h.

      Zároveň sa budete môcť v tento deň naživo spojiť so zástupcami školy od 16.00 h do 18.00 h cez aplikáciu TEAMS na tomto linku. (Meeting ID: 322 698 785 430, Passcode: W2uSQJ).

      Na pripojenie nie je potrebné stiahnuť aplikáciu, stačí sa pripojiť cez prehliadač. Pri použití mikrofónu si prosím skontrolujte povolenie zariadenia v prehliadači.

      Informácie o našej škole nájdete aj na blogu idemnastrednu.sk

      https://www.idemnastrednu.sk/skola/ziar-nad-hronom/gymnazium-milana-rufusa.

      Tešíme sa na online stretnutie s Vami!

    • Talkshow "GymGauč" sa vracia v novom šate!
     • Talkshow "GymGauč" sa vracia v novom šate!

     • Po dlhšej prestávke Vám opäť budeme prinášať rozhovory so súčasnými študentmi, absolventmi i učiteľmi gymnázia či inými známymi osobnosťami.

      Pokračujeme v novom priestore, s novým logom i s novým tímom. Adelka a Janko vyspovedali pre Vás Tamarku, Martina a Dominika, ktorí zastupovali školu i krajinu na súťaži FIRST Global 2022. Dozviete sa viac o mimoriadnom úspechu slovenskej reprezentácie na medzinárodnej robotickej olympiáde, ktorá sa konala v októbri v Ženeve.

      Už teraz pre Vás striháme ďalší diel.

      https://youtu.be/IRxLo_WVKWg

    • Úspech na FIRST Global v Ženeve
     • Úspech na FIRST Global v Ženeve

     • Tamara Štangová, Martin Hronský a Dominik Olajec z Gymnázia Milana Rúfusa sa vďaka víťazstvu v celoslovenskej súťaži FIRST Global Slovakia 2022 stali členmi národného tímu, ktorý reprezentoval Slovensko na robotických majstrovstvách sveta FIRST Global 2022. 

      V Ženeve dosiahli spolu s Karin a Tomášom, študentami SPŠ Myjava, výnimočný úspech -stali sa najúspešnejšou slovenskou reprezentáciou v 5. ročnej histórii súťaže. Slovenský tím sa stal jedným z najoceňovanejších tímov celej súťaže. Tím vytrvalo hral v play-off až do finále. Získal 4 ocenenia Cenu za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel (SAFETY AWARD), Strieborné ocenenie porotcov za technológiu robota (SILVER JUDGES AWARD TECHNICAL), Cenu za komunikáciu na sociálnych sieťach (SOCIAL MEDIA CHALLENGE AWARD) a dostal sa do finále súťaže XPRIZE New Technology Experience, kde skončil medzi TOP10 najlepšími tímami sveta vďaka inovatívnemu projektu 4C – Compact Carbon Capture Capsule. 

      Medzinárodná robotická súťaž stredoškolákov pravidelne spája kreatívnych študentov s vášňou pre technológie a inovácie. Po dvojročnej online súťaži sa v Ženeve opäť prezenčne stretlo 162 tímov z rôznych krajín sveta. Ročník 2022 sa niesol v znamení tematickej výzvy - Carbon Capture. Hlavným cieľom bolo zostrojenie robota a vymyslenie technológie pre hru s témou aktívneho zachytávania oxidu uhličitého z atmosféry. Pred samotnou súťažou študenti okrem robota pripravili a prezentovali prostredníctvom videa aj inovatívne riešenie – vlastný návrh, ako prispieť k zníženiu emisií CO2. Navrhli model kapsule na zachytávania CO2, vďaka čomu postúpili spolu s deviatimi inými krajinami pred ďalšiu porotu a projekt obhajovali aj priamo v Ženeve. 

      I keď to nebolo jednoduché, po úspechu oboch škôl v národnom kole, študenti vytvorili aktívny a odvážny tím, ktorý sa prezentoval aj na domácich podujatiach ITAPA-EXPO, SlovakiaTech a na Noci Výskumníkov a získal si doma aj vo svete veľa fanúšikov. V národnom tíme sa na súťaž pripravovali aj Patrik Dekýš, Dávid Sebechleský a ďalší študenti z Myjavy, do Ženevy však nemohli vycestovať všetci.

      Snahu a úspech slovenskej reprezentácie pozitívne ocenil aj veľvyslanec Dušan Matulay z Permanentnej misie Slovenska pri OSN, ktorý osobne podporil slovenský tím a zabezpečil aj výbornú propagáciu krajiny na podujatí. Slovenský tím bol skutočnou hviezdou súťaže a reprezentanti zo všetkých krajín sveta boli častými a pravidelnými návštevníkmi slovenského „pitu“ na podujatí.  

      Študenti intenzívne na sebe pracovali. Majú za sebou tisícky hodín skladania, skúšania, programovania, natáčania, fotenia, strihania videí, komunikovania a prezentovania. Zo súťaže sa vrátili ako ľudia schopní lepšie spolupracovať v tíme pod časovým tlakom a s obrovským zanietením pre vedu, techniku, strojárstvo a matematiku (STEM). Darilo sa im uspieť aj vďaka výbornej jazykovej vybavenosti a pohotovosti. Spoznali prácu tímov v rôznych krajinách sveta a ich odlišnosti, zabavili sa, našli si priateľov i obdivovateľov. Veríme, že sa im vďaka tomuto úspechu otvoria mnohé dvere, budú úspešní v ďalšom štúdiu i v živote.  

       

      Link na inovatívny projekt tímu v anglickom jazyku: 

      https://fb.watch/gJVzNZG5CO/

      https://youtu.be/H46l1dKRWrA

       

      Robotickú olympiádu na Slovensku i účasť študentov na medzinárodnej súťaži zabezpečovala FIRST Global Slovakia, o.z. Viac informácií o súťaži sa dozviete na https://firstglobal.sk/.

      Fotografie boli zhotovené aj vďaka FIRST Global Slovakia, o.z. 

       

    • Fotosúťaž BARCELONA 2022
     • Fotosúťaž BARCELONA 2022

     • V dňoch 17. 10. 2022 – 1. 11. 2022 mali naši študenti možnosť zapojiť sa do elektronického hlasovania o najkrajšiu fotografiu z poznávacej exkurzie do Barcelony, ktorej sa v septembri zúčastnilo 52 žiakov našej školy. Do fotosúťaže sa zapojilo 19 žiakov, pričom každý z nich poslal najkrajšiu fotografiu z vlastnej zbierky. Po spočítaní hlasov sa na 1. mieste umiestnila N. Pinková z III. A (foto č. 4), na 2. mieste skončil V. Macko z III. B (foto č. 5) a 3. miesto patrí M. Ďuricovej z III. B (foto č. 16). Víťazka súťaže získala ako cenu tričko Barcelona a všetci traja dostali malú sladkú dobrotu v podobe španielskych lentiliek 😊 Blahoželáme a ďakujeme.

      PhDr. Veronika Horálová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Fotosúťaž BARCELONA 2022.

    • Pozvánka pre deviatakov
     • Pozvánka pre deviatakov

     • Milí priatelia a záujemcovia o štúdium na našej škole, milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí pre štvorročné štúdium, ktorý sa uskutoční dňa 30. 11. 2022 (streda).

      Pripravili sme pre Vás:

      8.00 – 8.15         Základné informácie o štúdiu a priebehu prijímacieho konania

      8.15 – 10.45 

      • Ako zvládnuť prijímacie skúšky
      • Prehliadka priestorov školy a ukážky z vyučovania

      S jazykmi do sveta - Históriou k tolerancii - IT generácia -

      Chemické zázraky - Biológia nás baví - Fyzika okolo nás 

      • Život školy očami školského parlamentu
      • Stretnutia s učiteľmi a žiakmi

      10:45 – 11:30    Individuálna prehliadka školy podľa záujmu

      12:30 – 17:00    Poskytovanie informácií o štúdiu rodičom

       

      Podrobné informácie o štúdiu sa nachádzajú na stránke školy. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

       

      Kontakt: sekretariat@gymzh.sk, 045/672 56 30, 0904 994 232

    • Noc výskumníkov
     • Noc výskumníkov

     • Na Európskej noci výskumníkov v Europa Shopping Center v Banskej Bystrici sme v tomto roku prezentovali aj aktivity našej školy. Pod mottom „Dôverujme vede“ sme v našom stánku prezentovali svet robotiky. Návštevníci si mohli vyskúšať robotov vytvorených z rôznych stavebníc. Jeden zo stavebnice Lego NXT skladal Rubikovu kocku, robotické autíčko sa autonómne pohybovalo v krabici iné chodilo po čiare. Ukázali sme tiež, že sa v rámci vyučovania i počas krúžkov venujeme aj programovaniu hardvéru s využitím micro:bitov. Priniesli sme so sebou inteligentnú kocku, alarm, lietajúci dron, kolotoč. Okrem toho sa malí i veľkí mohli zahrať na autodráhe a vyskúšať si ovládanie robotických autíčok cez vzájomnú komunikáciu dvoch micro:bitov. Najväčším lákadlom bol však robot Pavol, ktorý vznikol v rámci súťaže First Global 2022 a o niekoľko dní ho čakala súťaž v Ženeve. Pavol fungoval na diaľkové ovládanie, dokázal zbierať a vyhadzovať loptičky a dokonca sa sám pomocou výsuvného ramena zavesil a vytiahol do výšky.

      Náš stánok sa tešil veľkej obľube, bolo u nás celý deň plno. Za reprezentáciu školy ďakujeme Tamarke, Martinovi, Dominikovi, Dávidovi (náš úspešný FIRST Global tím) a Saške, Rebeke a Dušanovi z KVINTY.

      Vyučovanie robotiky a programovanie s hardvérom sa nám darí realizovať vďaka rozmanitým projektom a grantom. Za zapožičanie robota Pavla ďakujeme FIRST Global Slovakia o. z.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc výskumníkov.

    • Exkurzia Sexta
     • Exkurzia Sexta

     • V štvrtok 03.11.2022 sa trieda SEXTA s pani riaditeľkou a svojou triednou pani profesorkou vybrali na exkurziu do Hronského Beňadika. Naša výprava sa začala v Bazilike minor sv. Benedikta, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií z histórie opátstva sv. Benedikta a pokochali architektúrou nielen zrekonštruovanej prízemnej časti baziliky, ale aj starobylej kaplnky. Po prehliadke sme si posedeli v príjemnom prostredí kláštornej čajovne, kde nás ponúkli domácim bylinkovým čajom, ktorý určite všetkým zlepšil náladu. Ďalej sme pokračovali do Nitry, kde sme spoznali okolie Nitrianskeho hradu a zavítali do Diecéznej knižnice, ktorá chráni jednu najvzácnejších zbierok starých kníh na Slovensku. Nachádza sa tu  nielen teologická literatúra, ale aj vzácne diela z histórie, filozofie, bibliografie, literatúry, pedagogiky, geografie, prírodných vied, práva, či jazykovedy. Sú tu aj rôzne encyklopédie, historické rukopisy a časopisy. Najvzácnejšou časťou fondu sú však prvotlače, čiže knihy vytlačené do roku 1500. Knižnica nás všetkých uchvátila svojou jedinečnou, priam čarovnou atmosférou. Všetci by určite súhlasili, že sme sa na chvíľu ocitli naozaj akoby v rozprávke. Opäť bohatší o nové znalosti sme sa s dobrým pocitom pobrali domov.

      Bibiana Černáková  (Sexta)

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Sexta.

    • Jesenné prázdniny s chémiou :)
     • Jesenné prázdniny s chémiou :)

     • Ani jesenné prázdniny neodradili ,,fanúšikov" chémie z triedy KVINTA a v rámci krúžku Skús pokus z projektu Keď učenie má zmysel sme spolu strávili dva zaujímavé dni. Prvý deň naše kroky viedli do historického mesta Banskej Štiavnice. Tam sme sa oboznámili s banskou minulosťou celého Stredného Slovenska. Expozícia Baníctvo v Kammerhofe v banskom múzeu bola veľmi zaujímavá. Na svoje si prišli chlapci aj dievčatá. Ďalší deň sme strávili spolu v chemickom laboratóriu, kde sme sa okrem iného pokúsili napríklad izolovať a pozorovať kofeín z kávy. Myslím si, že sme spolu strávili dva úžasné dni a ďakujem aj žiakom triedy KVINTA za ich nadšenie a čas, ktorý sa rozhodli naplniť chémiou 🙂

      Mgr. Barbora Kinková

      Projekt "Keď učenie má zmysel" realizujeme s podporou ESF, EFRR a ŠR.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jesenné prázdniny s chémiou.

    • Exkurzia Tihániyovský kaštieľ Banská Bystrica a kontaktná ZOO Zvolen
     • Exkurzia Tihániyovský kaštieľ Banská Bystrica a kontaktná ZOO Zvolen

     • Triedy I.B a KVINTA navštívili spolu s pani profesorkou Findrikovou a Kinkovou Tihányiovský kaštieľ v Banskej Bystrici. Tu sme mali príležitosť okrem zaujímavého výkladu o flóre a faune Stredného Slovenska a vystavených exponátov navštíviť aj výstavu ,,Syseľ“. Na spomínanej výstave sme sa dozvedeli množstvo nových informácií o tomto veľmi milom zvieratku, ktoré mnohým pripomínalo africkú surikatu 😀. Zistili sme, že tieto zvieratká si pod zemou stavajú zložité nory, sú veľmi priateľské a žiaľ aj ohrozené.

      Ďalej naše kroky viedli do kontaktnej ZOO vo Zvolene CROC Terrarium studio a Tropical World. Tu sme si mohli chytiť chameleóna, leguána, pavúky, hady či pohladkať kajmana. Zpoza skla sa nás dívali jedovaté hady, pirane, varany a iné nebezpečné živočíchy. V kontaktnej ZOO sa nám veľmi páčilo a určite sa do nej ešte vrátime. Prehliadka bola totiž obohatená pútavým, priam dobrodružným rozprávaním, a tak sme sa na chvíľu ocitli na rozmanitých častiach sveta.

      Mgr. Barbora Kinková

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Tihániyovský kaštieľ Banská Bystrica a kontaktná ZOO Zvolen.

    • Banská Bystrica – „Z každého rožka troška“
     • Banská Bystrica – „Z každého rožka troška“

     • Vo štvrtok 27.10.2022 sa žiaci I.A a III.A vybrali za zážitkami na exkurziu do Banskej Bystrice. Po príchode sa rozdelili na dve skupiny. Prvákov čakala v Centre hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho pri Štátnej vedeckej knižnici najskôr zaujímavá prednáška o Španielsku, jeho histórii, geografii a kultúre. Formou prezentácie sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí nielen o Španielsku, ale aj Latinskej Amerike. Získané vedomosti si mohli hneď overiť v teste, ktorý preveril ich pozornosť a pamäť. Následne si tiež mohli prezrieť knižnicu Centra a dozvedieť sa ako centrum funguje a aké rôzne akcie organizuje. Po skončení prednášky sa žiaci presunuli na hasičskú stanicu, kde ich okrem prehliadky hasičskej techniky čakala ďalšia zaujímavá prednáška o práci hasičov a celkove o fungovaní hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. 

      V rovnakom čase  tretiaci mali možnosť v Múzeu SNP navštíviť expozíciu, ktorá prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP. Po prehliadke expozície si mohli pozrieť Skanzen ťažkej bojovej techniky, ktorý sa nachádza hneď vedľa Pamätníka SNP.

      Čas do odchodu žiaci vyplnili prechádzkou po Námestí SNP a návštevou Európy, kde doplnili sily občerstvením alebo kávičkou, či horúcou čokoládou😊

      PhDr. Veronika Horálová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Banská Bystrica – „Z každého rožka troška“.

    • Psychológia v našom živote II.
     • Psychológia v našom živote II.

     • Dňa 25.10.2022 sa v rámci seminára Psychológia uskutočnilo ďalšie zaujímavé stretnutie maturantov so svetom praktickej psychológie, ktorý tentokrát zastupovala pani Mgr. Ježíková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom. Tá žiakom porozprávala o možnostiach štúdia psychológie na Slovensku a v Českej republike, o samotnom obsahu štúdia tohto predmetu ako aj o možnostiach získavania praxe a uplatnenia sa v praxi po skončení štúdia. Hovorila tiež o novodobých problémoch mladých ľudí, o jej osobných skúsenostiach z praxe, ako aj o možnostiach edukácie a získavania informácií z tejto oblasti. Na záver seminára si žiaci urobili test sociálnych zručností, ktorý si následne vyhodnotili a konfrontovali s vlastnými skúsenosťami.

       

      PhDr. Veronika Horálová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v našom živote II..

    • Históriu tvoríme MY
     • Históriu tvoríme MY

     • V sobotu 15.10. 2022  sme sa zúčastnili na diskusnom fóre Európa hodnôt v Košiciach.  Šlo o jubilejný XX. ročník podujatia, ktoré usporadúva  Centrum pre európsku politiku (CEP). Téma diskusií bola nesmierne ťažká.

      Po tridsiatich rokoch je v Európe opäť vojna. Napriek zložitosti, strachu, zneisteniu je dôležité, aby sme sa my, mladí, o tému zaujímali.

      Našu školu na fóre zastupovali štyria študenti z triedy III.B.   “Do Košíc sme pricestovali už v piatok kvôli komplikovanému dopravnému spojeniu. Sme vďační, že CEP nám umožnil ubytovať sa o deň skôr. Tento deň sme plne využili na prehliadku a objavovanie nádhernej atmosféry historických, architektonických aj umeleckých krás Košíc. Navštívili sme ikonické turistické miesta, ale aj úžasnú Východoslovenskú galériu.”

      V sobotu ráno začalo diskusné fórum. Skladalo sa z viacerých panelov. Ako už v pozvánke uvádza usporiadateľ: “Kým vojna v bývalej Juhoslávii sa nás až toľko nedotýkala, prepadnutie Ukrajiny Ruskom ovplyvňuje náš každodenný život zásadným spôsobom. Do našich rozhovorov sa dostala téma tepla v zime, zvyšujúce sa ceny, neistota. Avšak tí ľudia, ktorí majú skutočnú neistotu, nevedia, čo ich čaká a netušia, ako prežijú, žijú na Ukrajine. Aká je ich každodennosť? Každodennosť vo vojne...“ Odpovede na tieto otázky dával prvý blok diskusného fóra.

      Program otvoril Kamil Sládek, predseda CEP-u. V jeho prednáške sme sa zoznámili s historickými faktami, dotýkajúcimi sa vojny na Balkáne a s ich paralelou s aktuálnou ukrajinsko-ruskou vojnou.

      O vojne sme z prvej ruky počuli od žien - pedagogičiek z rôznych častí Ukrajiny. Každá z nich má s vojnou vlastnú skúsenosť. Rozprávanie bolo veľmi emotívne, náročné na spracovanie, často plné sĺz.

      V druhom bloku sa nám téma ešte viac generačne priblížila. Dozvedeli sme sa, aký dopad má vojna na deti a mladých ľudí, ktorí chodia na Ukrajine do školy, ako vplýva na ich učiteľov. Ako sa im zmenili priority? Čo sa od Ukrajincov a Ukrajiniek môžeme učiť? Ako ich môžeme  podporovať, aby to pre nich bola skutočná pomoc?

      V  diskusii s názvom “Školstvo vo vojne” sme sa dozvedeli rozdiely medzi tým, ako sa učí na Slovensku  a momentálne počas vojny na Ukrajine.  Už vieme, aké sú opatrenia, s ktorými sa žiaci a zamestnanci škôl na dennej báze musia stretávať.

      Diskusia na obe témy bola voľná, každý sa mohol zapojiť, opýtať sa, vysloviť názor. Jazykovú bariéru sme prekonávali vďaka tlmočeniu.

      Čo dodať na záver? V ten deň sme pocítili situáciu z prvej ruky. To nám pomohlo ešte viac si uvedomiť, že nejde o žiadnu “špeciálnu operáciu”. Rozprávanie  vyvrátilo pohľad dezinfoscény, že vojna je umelo zinscenovaná pre senzáciu televíznych štábov a pošpinenie Ruska. Započúvali sme sa do skutočných príbehov, ktoré poznačia celé ďalšie generácie Ukrajincov. Počuli sme o tragédiách, ktoré neobchádzajú ani deti a mladých.

      Vážime si príležitosť, ktorú nám CEP poskytol. Nenecháme vyjsť na zmar nič z počutého a pocíteného.  Na počesť úžasných ľudí, ktorých sme spoznali, budeme konať a ich posolstvo šíriť v našej škole. Práve my tvoríme históriu, nenechajme si ju pretiecť pomedzi prsty.

       

      Daniela Hlavčová, Nikola Tužinská, Barbora Grigláková, Viktória Tatárová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Históriu tvoríme MY.

    • Noví kamaráti :)
     • Noví kamaráti :)

     • V rámci krúžku Tvorivá biológia a chémia sme sa okrem bádania rozhodli aj trošku pomáhať. V sobotu sme sa preto vybrali s triedou KVINTA do Žiarskeho chlpáča – útulku pre psíkov. Štvornohí kamaráti boli veľmi radi, že sme ich vyvenčili a pozreli sme aj ostatných psíkov. Lisa, Rexo, Vaneska a Dominika boli úžasní aj počasie nám prialo. Psíkovia boli veľmi kontaktní a poslušní. Veríme, že si čoskoro nájdu milujúce rodiny. Do Žiarskeho chlpáča sa určite ešte vrátime, a ak neviete čo s voľným časom, určite zabehnite doň aj Vy. Beky Novodomcovej ďakujem ako vždy za super zábery 😊.  

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noví kamaráti :).

    • Geografická exkurzia do Slovenského raja
     • Geografická exkurzia do Slovenského raja

     • V pondelok 26.9.2022 sme 43 maturantov a profesori Nagy, Stemnický a Považanová o 8.00 ráno vyrazili autobusom na geografickú exkurziu do Slovenského raja. Cesta bola veľmi príjemná, z okna sa bolo  stále na čo pozerať. Aj napriek sychravému počasiu sme všetci mali dobrú náladu a tešili sme sa na zážitky.

      Prvá zastávka bola na Muránskej Planine – Sysľovisko. Sysle sme bohužiaľ nevideli, no aspoň sme sa potešili zo somárikov, ktorí boli veľmi priateľskí. Cesta pokračovala na Chmarošský viadukt - železničný most pri Telgárte, pri ktorom sme sa všetci spolu odfotili.

      Autobus nás neskôr odviezol a vysadil pri Palcmanskej Maši a my sme šli na menšiu túru od priehrady ku krátkej, ale krásnej  Zejmarskej rokline a ňou až na planinu Geravy. Zišli sme turistickým chodníkom popod lanovku až dole k Maši. Odtiaľ sme šli k chate, kde sme sa ubytovali, mali sme skvelú večeru, páni profesori nám následne pripravili náučný kvíz z našej cesty. Unavení sme sa pobrali do izieb a dobre sme sa ešte zabavili…

      Ráno sme mali budíček už pred 7:00. Plní energie sme sa najedli a naša cesta pokračovala autobusom k obci Tomášovce. Odtiaľ sme si vyšli k Tomášovskému výhľadu, kde sme sa odfotili a pokračovali sme Prielomom Hornádu až do Podleska. Cesta nám trvala skoro 5 hodín, no určite stála za to. Videli sme nádherné prírodné úkazy, tešili sme sa z čerstvého vzduchu a brutálnych fotiek, ktoré sme si hneď vyvesili na Instagram. Všetci sme veľmi vďační za túto exkurziu! Máme mnoho zážitkov.

      V. Šarköziová, 4.C

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická exkurzia do Slovenského raja.

    • Workshop na tému detských práv
     • Workshop na tému detských práv

     • Dňa 13.10.2022 sme boli pozvaní na Cafe Workshop na tému detských práv, ktorý sa konal v priestoroch hotela Luna v Žiari nad Hronom. Našu školu zastupovalo šesť študentov (traja chlapci a tri dievčatá) triedy SEXTA, ostatní prítomní boli sociálni pracovníci z rôznych častí Slovenska, súdni poradcovia a príslušníci polície. Debatu usporiadalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom stretnutia bola snaha priblížiť a ukázať dospelým celú problematiku optikou detí, pretože názory a rady rovesníkov v tak chúlostivých témach ako je násilie na deťoch,  sexuálne zneužívanie či kyberšikana, je pre cieľovú skupinu detí oveľa prijateľnejšia a pochopiteľnejšia. Jednoducho, my ako deti sme si bližšie.  

      Počas debaty sme reagovali na sériu otázok pomocou kartičiek v troch farbách (červená, oranžová a zelená). V našej pracovnej skupine asi najviac rezonovala téma so zameraním na utláčanie menšinových skupín a sexuálne zneužívanie detí. Paradoxne sme si všimli  kontroverzné názory niektorých dospelých, s ktorých názormi sa v procese riešenia tak závažných tém musí nejedno dieťa popasovať. No musíte uznať, že pre tých, ktorí trpia, je nepochopenie obrovský problém, ktorému málokto dokáže čeliť. Žiaľ, potom sa nemôžeme čudovať, že aj napriek všetkej snahe sa stále nedokážeme otvorene na citlivé témy rozprávať a v prípade potreby vyhľadať pomoc. 

      V globálnom ponímaní bolo toto stretnutie veľmi prínosné a verím, že užitočné pre všetkých zúčastnených. Jediná cesta, ktorá vedie k vzájomnému porozumeniu, k tolerancii a v konečnom dôsledku k cielenej pomoci tým, ktorí to potrebujú najviac, je snaha pravidelne o veciach rozprávať, všímať si svoje okolie a nezatvárať oči. Pretože nikdy nevieme, na ktorej strane problému môžeme raz stáť.

      David  Gašparík (SEXTA)

    • Dlho očakávaná škola v prírode
     • Dlho očakávaná škola v prírode

     • Žiaci prvých štyroch ročníkov osemročného štúdia zahájili tento školský rok pobytom v škole v prírode. Týždeň od 19. septembra  patril osemdesiatim piatim študentom PRIMY až KVARTY, ktorí si ho užili spoločne v Demänovskej doline. Napriek počasiu sme náš plán splnili takmer na sto percent. Pobyt sme zahájili turistickými prechádzkami po okolí, na ktorých žiaci fotografovali krásy živej a neživej prírody. Daždivý deň sme venovali vzdelávaniu, ktoré sme absolvovali v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Poznatky, získané v troch perfektných expozíciách, sme si prakticky overili ďalší deň návštevou Demänovskej jaskyne slobody. Slniečko nám v tento deň konečne vykuklo a tak sme cestu do jaskyne a späť absolvovali turistickým pochodom. Prešli sme pekných štrnásť kilometrov a príjemne unavení sme si svoje svaly zrelaxovali v piatok, pred cestou domov,  v Tatralandii. Týždeň, ktorý nám ubehol ako voda, sme venovali nielen vzdelávaniu a turistike, ale stihli sme sa aj spoznávať, utužovať vzťahy medzi spolužiakmi v triede, ale aj medzi ročníkmi počas večerných diskoték, pri volejbalových zápasoch v areáli hotela a posedeniach počas oddychu. Domov sme prišli všetci zdraví, spokojní, plní zážitkov a pripravení na ďalšie dobrodružstvá už v škole.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode.

    • Športový areál oficiálne otvorený!
     • Športový areál oficiálne otvorený!

     • Dátum 14. 10. 2022 sa navždy zapíše do histórie nášho gymnázia. Slávnostne sme dnes totiž otvorili nový, dlho vysnívaný, športový areál, ktorého výstavbu financoval Banskobystrický samosprávny kraj. To, čo nám dlho chýbalo, máme teraz plne k dispozícii – multifunkčné a basketbalové ihrisko obkolesené atletickou dráhou s doskočiskom.

      Všetci dobre vieme, že investície do športu neprinášajú okamžitý účinok. Jeho cena sa nedá vyjadriť v peniazoch, hodnotu nejde spočítať na kalkulačke. No rovnako všetci dobre vieme, že je tou najlepšou a doteraz ničím neprekonanou zdravou aktivitou. Šport je životným štýlom, spôsobom, ako tráviť voľný čas, má nezastupiteľný výchovný potenciál, zoceľuje, buduje priateľstvá, otvára svet. Preto verím, že investície vložené do výstavby nášho areálu, boli dobre použité. Prinesú úžitok všetkým, ktorý budú hracie plochy využívať. Je to priestor dôležitý nielen pre našu školu, ale aj pre komunitu mesta a blízkeho okolia.

      Športový areál je výsledkom dobrej spolupráce zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Žiar nad Hronom. Práve táto spolupráca priniesla nové a lepšie možnosti, otvorila cestu, na konci ktorej je nové športovisko. Snaha a práca jednej strany, by bez podpory tej druhej, nemala šancu na úspech.

      Úprimne ďakujem Vám všetkým a každému, kto sa o tento projekt zaslúžil, každému, kto vyvinul potrebnú snahu.

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

    • Divadlo, ktoré ťa dostane!
     • Divadlo, ktoré ťa dostane!

     • V stredu 5.10. 2022 sme sa (II.A a SEXTA) zúčastnili kultúrneho podujatia – divadelné predstavenie PUNK ROCK. Cesta do Bratislavy začala v ranných hodinách, kedy sme sa autobusom (aspoň tí, ktorí nezaspali) dopravili do Bratislavy, do divadla NOVÁ SCÉNA. Predstavenie bolo zaujímavé a poučné, niekedy boli chvíle, kedy sme sa schuti zasmiali, inokedy sme napäto čakali na rozuzlenie zápletky. Po vystúpení nasledovala diskusia s odborníkmi z oblasti psychológie  a režisérom činohry Svetozárom Sprušanským, ktorá umožnila tínedžerom lepšie pochopiť zámer autora – nutnosť riešiť problémy mládeže, najmä šikanu a násilie, ktoré si vyžadujú vnímavosť a pomocnú ruku dospelých (pedagógov, rodičov, psychológov, odborníkov...). Diskusia  formou otázok a odpovedí bola citlivo vedená pani psychologičkou s cieľom nájsť účinné, ale hlavne vhodné spôsoby riešenia násilia, ktoré je mnohokrát prehliadané v súčasnej dobe, čo neskôr  môže vyústiť do traumatizujúcich prejavov správania sa aj v dospelom veku. Všetkým sa divadelná hra páčila a už sa nevieme dočkať  ďalších zaujímavých výletov s našimi triednymi profesorkami.

                                                                                                        Erik Kmeť, II.A

      Realita vzťahov medzi tínedžermi majstrovsky podaná v jedinečných hereckých výkonoch vyvoláva v nás otázky, či dokážeme rozumne spracovať podnety zo sveta okolo nás, alebo kto sa vzoprie šikane? Vieme, na koho sa máme obrátiť so žiadosťou o pomoc?

      Predstavenie vzniklo v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Ministerstvom školstva SR, v prípade záujmu prikladáme link: www.punkrock.sk

     • FIRST Global 2022

     • Medzinárodná súťaž o štartuje už dnes o 18.00 otváracím ceremoniálom!

      Do Ženevy už v pondelok odcestovali Tamarka, Martin, Dominik spolu s Karin a Tomášom z Myjavy.

      Robot Pavol je pripravený na plnenie úloh (ako funguje si môžete pozrieť tu). Projekt slovenského tímu na spracovanie CO2 porota vybrala medzi desať najlepších a študenti ho budú prezentovať aj naživo priamo v Ženeve. Do svetových majstrovstiev v robotike je zapojených 180 krajín.

      Držíme palce a prajeme veľa šťastia!

       

      Podrobné informácie o našom tíme môžete nájsť na stránke https://first.global/2022-nations/slovakia-2022/

      Priamy prenos z celej súťaže môžete sledovať na https://first.global/live/

      Viac o slovenskom národnom tíme nájdete na stránke https://firstglobal.sk/

       

      2022 FIRST Global Challenge sa bude niesť v znamení dôležitosti udržania uhlíkovej neutrality v hre zvanej Carbon Capture.

      V každom hernom kole sa spojí 6 náhodne vybratých tímov reprezentujúcich rôzne národy, aby spoločne zosnovali riešenia a stratégie uskladnenia oxidu uhličitého v atmosfére, ktoré dopomôžu spomaliť dôsledky klimatickej krízy. Cieľom Carbon Capture je, aby tímy spolupracovali na uskladnení čo najvyššieho počtu uhlíkových častíc, následne sa tímy rozdelia do dvoch regionálnych aliancií, aby sa lokálne zamerali na dlhodobé uskladnenie oxidu uhličitého.

    • Psychológia v našom živote
     • Psychológia v našom živote

     • Dňa 4.10.2022 sa mali možnosť maturanti našej školy stretnúť s pani Mgr. Teréziou Šípkovou – klinickou psychologičkou, ktorá pracuje na II. Psychiatrickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Počas seminára z predmetu Psychológia im pani psychologička porozprávala o práci klinického psychológa a podrobne priblížila tému Poruchy osobnosti. Okrem zaujímavej teórie a následnej diskusie pripravila pani psychologička pre študentov praktickú aktivitu, počas ktorej sa mali možnosť na chvíľu stať psychológmi, overiť si získané vedomosti „v praxi“ a tak sa možno zase o krôčik posunúť k rozhodnutiu stať sa psychológom, či psychologičkou.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v našom živote.

    • Let's meet and speak
     • Let's meet and speak

     • Presne tak sa volala naša aktivita k oslavám Európskeho dňa jazykov 26. septembra 2022. Tento rok sme konečne mohli zorganizovať našu veselú a živú verziu osláv medzinárodného dňa cudzích jazykov bez obmedzení a bez obáv.

      Naši mladší žiaci sa naozaj mali možnosť "Stretnúť a rozprávať" so študentmi vyšších ročníkov, využiť svoje znalosti cudzích jazykov a uistiť sa, že sa vieme dorozumieť nielen rukami a nohami, ale aj niektorými z piatich cudzích jazykov, ktoré sa na našej škole vyučujú. 

      Prvotné rozpaky a nesmelosť sa postupne v skupinkách roztopili a mnohí študenti si z tohto dňa odniesli nové kamarátstva či veselé zážitky.

      Všetkým zúčastneným žiakom a pedagógom, ktorí toto umožnili, srdečne ďakujeme.

      kolektív učiteľov cudzích jazykov

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Let's meet and speak.

    • Deň srdca s Kvintou
     • Deň srdca s Kvintou

     • 29. september pripadol v tomto roku na Svetový deň srdca. Podporujú ho také organizácie ako WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Pojem srdce používame veľmi často: srdiečko (osôbka nám najmilšia), srdcová karta, srdce Európy (mimochodom neďaleko nás - Kremnické Bane). Kreslíme ho, keď chceme vyjadriť svoje city voči niekomu, na kom nám veľmi záleží. Dokonca by sme niektorí vedeli rozprávať aj o ,,zlomenom“ srdiečku. Lenže, čo vieme o svojom srdci ako o životne dôležitom orgáne? Vieme sa o svoje srdce starať?  Trieda KVINTA absolvovala v rámci tohto dňa rôzne aktivity, a tak veríme, že sa o svoje srdiečko budú príkladne starať 😊.

      Mgr. Barbora Kinková

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň srdca s Kvintou.

    • Ako nám bolo dobre - BARCELONA 2022
     • Ako nám bolo dobre - BARCELONA 2022

     • V dňoch 11.9.-17.9.2022 sa 52 žiakov našej školy zúčastnilo už tradičnej poznávacej exkurzie do Španielska.

       Ako prvé sme sa my, žiaci II.A, II.B, III.A, III.B a IV.A, IV.B a IV.C zastavili v Monaku. Hneď ako sme zavítali do mesta miliardárov a milionárov, sme si s údivom prezreli nielen zaujímavú architektúru, očarujúcu pláž, známy okruh F1 a výmenu stráží pri Kniežacom paláci, ale aj množstvo drahých áut, hotelov a jácht. Ďalej sme nazreli do Oceánografického múzea a jedného z najluxusnejších kasín vôbec.

      Druhý deň našej cesty nás už zaviedol do Barcelony a hoci sa nám nepodarilo dostať do známeho parku Güell, architektúru slávneho Antonia Gaudího sme si naplno vychutnali v chráme Sagrada Familia, ktorý je najväčšou dominantou Barcelony. Uchvátil nás nielen exteriér, ale aj interiér a mnoho zaujímavých informácií od sprievodkyne, ktorá nás previedla celým chrámom. Niektorí z nás si ešte večer pozreli obrovský futbalový štadión Nou camp.

      Ďalší deň sme Barcelonu prešli krížom krážom a na chvíľu zažili trochu z jej kultúry. Videli sme Olympijské mestečko a gotickú časť Barrio Gótico, zažili úžasnú atmosféru na Katalánskom námestí a nakúpili suveníry od výmyslu sveta😊 Zavítali sme tiež na najznámejšiu ulicu La Rambla, kde sa nám podarilo ochutnať tradičné jedlá ako paella a gazpacho alebo sladké churros. Večer nám všetkým vyrazili dych farebné spievajúce fontány.

      Posledný deň v Barcelone sme začali návštevou najvyššieho  kopca v okolí Barcelony – Tibidabo s neuveriteľne krásnym výhľadom. Potom sme sa vybláznili v obrovských vlnách na pláži Barceloneta a preskúmali starý  prístav s Kolumbovým pamätníkom.

      Na ďalší deň bolo našou poslednou zastávkou jedno z najdrahších miest – Ženeva, kde sme sa prešli po nábreží jazera Lac Léman, ochutnali kávu za 10 eur, videli vysoký gejzír uprostred Ženevského jazera a Katedrálu sv. Petra. Večer sme nakoniec vyrazili smer Žiar nad Hronom.

      Domov sme prišili všetci živí a zdraví, s množstvom skvelých zážitkov a spomienok. Za všetky krásne momenty ďakujeme pani profesorkám Veronike Horálovej a Zuzane Šályovej, ktoré to s nami s úsmevom zvládali celý týždeň.

      Ema Repčoková, III.B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako nám bolo dobre - BARCELONA 2022.

    • Pamätníky, monumenty, pamätné miesta
     • Pamätníky, monumenty, pamätné miesta

     • Tohtoročná téma EUSTORY patrila k tým jednoduchším. Žiaci v rámci nej sledovali osudy pamätníkov a pamätných miest v XX. storočí. Naša škola sa, už tradične, zapojila. V júni sme poslali súťažnej komisii štyri práce - tri z nich sa venovali 50-tym rokom, barbarskej noci, osudom reholí františkánov a saleziánov v súvislosti s osudmi kaštieľa v Žiari nad Hronom a kláštora v Kremnici, jedna práca mapovala osudy morových stĺpov. Pestré boli aj formy spracovania - od klasickej papierovej odbornej práce, cez dokumentárny film, didaktické video s animáciami po podcasty.

      S radosťou môžeme konštatovať, že všetky práce v rámci celoštátneho kola so cťou  uspeli. Na štvrtom mieste skončil podcast Morové stĺpy - mosty medzi nebom a zemou (III.B - Tatárová, Rothová, Grigláková, Tu Hoang). Ako tretí sa umiestnili žiaci terajšej kvinty s videom Barbarská noc v okrese Žiar nad Hronom (Kolár, Hajdúchová, Račková, Novodomcová). Škola získala aj delené druhé miesto s dvoma prácami - didaktickým videom Františkánsky kláštor v Kremnici a odbornou prácou Osudy františkánskeho kláštora v Kremnici v XX.storočí (Kürthyová, Kanala - IV.B).

      9.9.2022 sa konala slávnostná ceremónia odovzdávania cien EUSTORY. Práve na nej svojím prejavom upútali maturanti, ktorí za predstavenie svojich prác získali obdiv hodnotiteľov, hostí, spolusúťažiacich. Z úspechov študentov sa úprimne tešíme a blahoželáme im.

      Zároveň chceme vysloviť poďakovanie Slovenskému centru pre komunikáciu a rozvoj, Združeniu rodičov a vedeniu školy za podporu študentov.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pamätníky, monumenty, pamätné miesta.