• Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu!
     • Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu!

     • Gymnázium Milana Rúfusa získalo nenávratný finančný príspevok z ESF a EFSR v Operačnom programe Ľudské zdroje na realizáciu projektu „Keď učenie má zmysel“. Hlavným cieľom projektu je tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšene čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT zručností a podpora vzdelávania a sieťovania učiteľov.

      Projekt prinesie posilnenie súčasných predmetov i ponuku nových - Integrovaná prírodoveda, Moderné dejiny, Finančná gramotnosť, Tvorba projektov. V mimoškolskej činnosti žiakom ponúkneme viacero nových krúžkov - Klub redaktorov a recenzentov, Rande s vedou, Vedecká čajovňa, Skús pokus, Príroda vo fotografii, Zdravý životný štýl, Mladý vedec, Svet financií, Cvičenia z ekonomiky, Matematika s počítačom, Aplikovaná matematika. Zrealizujeme viaceré workshopy na rôzne aktuálne témy, aby sme študentom priblížili praktické využitie kompetencií, ktoré získavajú vo formálnom vzdelávaní.

      Novinkou je 3-dňový kurz Učíme sa v prírode zameraný na aplikáciu vedomostí z biológie, fyziky a geografie priamo v teréne.

      Získané prostriedky sú určené predovšetkým na modernizáciu učební a IKT vybavenia, zakúpenie moderných prístrojov a učebných pomôcok i aktualizáciu odbornej literatúry v školskej knižnici.

    • Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov
     • Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov

     • Hoci sa ešte tento školský rok neskončil, už pripravujeme ďalší. Výnimočná situácia, ktorú zažívame v online vzdelávaní nás motivovala ísť vpred. Rozhodli sme sa zabezpečiť učiteľom i študentom Office 365. Každý tak získa okrem rovnakých verzií softvérov kancelárskeho balíka aj školskú e-mailovú schránku a osobný sieťový disk.

      Vďaka službe Office 365 pre web s obľúbenými webovými aplikáciami, ako napríklad Outlook, Word, PowerPoint, Excel a OneNote, SharePoint, Teams, Forms,... budú môcť učitelia a študenti spolupracovať, bez problémov komunikovať a vytvárať spoločný obsah. Okrem rovnakých verzií kancelárskeho balíka pre všetkých, vytvoríme tak kooperatívne prostredie i digitálne centrum. A čo je dôležité, používať rovnaké nástroje v škole i doma.

    • Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,...
     • Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,...

     • Aj tento rok sa niektorí naši študenti zapojili do celoslovenskej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Celý rok sa na ňu pripravovali, ale nebola to pre nich "drina" - baví ich poznávať vesmír a rozumieť kráse neba. Pripravovali sa na krúžku v škole alebo v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella. Ich príprava prebiehala výborne, ale v marci im ju veľmi sťažila karanténa a hrozilo aj zrušenie celej súťaže organizátormi. Organizátori sa nakoniec rozhodli uskutočniť celú súťaž online formou, ktorá prebehla koncom mája. Náš nováčik Alexander Rozina z Primy sa  jej zúčastnil prvýkrát, ale išlo mu to vynikajúco - získal 2. miesto v Banskobystrickom kraji a v celoslovenskom kole bol na 28. mieste. V 2. kategórii súťažil Martin Končok z Kvarty. Vybojoval 5. miesto v krajskom kole a na Slovensku získava 26. miesto. Naši najstarší - tretia kategória - sa tiež snažili a oplatilo sa. Ladislav Červenák získal 2. miesto v kraji a výborné 10. miesto na Slovensku, Slavomír Vodnák 3. miesto v kraji a 13. na Slovensku a Tomáš Bartoš 4. miesto v kraji a 14. na Slovensku.

      Všetkým študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

    • Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj"
     • Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj"

     • Naše gymnázium sa v tomto školskom roku zapojilo do 1. ročníka súťažného projektu pre študentov stredných škôl s názvom „Rodný môj kraj“, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica.

      Výzva cyklu „Mladí používatelia, nové médiá“ oslovila Denisa Laca z III.A, ktorý odbornú porotu svojou prácou mimoriadne zaujal a stal sa jediným držiteľom zlatého pásma za informačne i umelecky hodnotne stvárnený dokument o zašlej sláve a súčasnosti banského regiónu stredného Pohronia.

      Výsledkom jeho niekoľko mesačnej práce - zbierania informácií, písania scenára, absolvovania rozhovorov s odborníkmi, natáčania záberov v teréne, strihania videa, vytvorenia zvukovej nahrávky - je 15-minútový audiovizuálny dokument „Rodný môj kraj“ zameraný na prezentáciu histórie a života v širšom regióne nášho gymnázia.

      Za pomoc a podporu ďakujeme Jaroslavovi Slašťanovi, miestnemu znalcovi a ochranárovi prírody z Kremnice; Ľubomírovi Lužinovi, pracovníkovi Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici; Mgr. Lucii Krchnákovej, PhD., pamiatkárke a špecialistke Múzea mincí a medailí v Kremnici; Anne Majerskej, aktívnej občianke z Vyhien.

      Hlavným zámerom zapojenia sa do projektu bolo využiť medzipredmetové vzťahy a preukázať zručnosti našich študentov v oblasti informačnej, mediálnej i digitálnej gramotnosti. Žiaci majú k dispozícii školskú techniku – videokameru, fotoaparát, diktafóny, vreckové nahrávacie zariadenia i notebooky so softvérom na strih videa. Denis nám ukázal, že snaha o využívanie modernej techniky v našej škole a podpora tvorivých aktivít študentov, má zmysel.

      Denisovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       

      Projekt sa realizoval s podporou MŠVVaŠ SR.

      Link na video - https://drive.google.com/file/d/1m4z2waPDecBuSX3n1k2q3LrnUag1I8O9/view

    • Vyhrávame v SOČ aj dištančne
     • Vyhrávame v SOČ aj dištančne

     • Dve práce, dve medailové umiestnenia!

      Tohtoročná Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl – prebieha naozaj netradične. Situácia spôsobená koronavírusom priniesla zásadnú zmenu. Súťažné prehliadky, ktoré doteraz znamenali vyvrcholenie iniciatívy stredoškoláka v podobe ústnej obhajoby prác, sa tentoraz uskutočniť nemohli. Členovia komisie hodnotili len práce študentov podané elektronicky.

      Naši súťažiaci napriek tomu predložili svoje písomné práce odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. A v krajskom kole boli úspešní!

      Martin Čamaj (OKTÁVA) súťažil s prácou Michurin – Autonómny záhradkársky robot. V práci zúročil svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti informatiky, robotiky, programovania a využil tiež prácu s 3D tlačiarňou. V kategórii Elektrotechnika, hardware a mechatronika obsadil krásne 2. miesto.

      Roman Debnár (II.C) s prácou Príbeh čestného kňaza vybojoval najvyššie umiestnenie. Zvíťazil v kategórii História, filozofia, právne vedy. Roman sa rovnako rôznym historickým témam venuje dlhodobejšie.

      Obom študentom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční koncom mája, opäť však dištančne.

     • Rozlúčka s maturantmi 2020

     • V tomto netradičnom čase našim maturantom zazvonil virtuálny zvonec posledný krát. Nikto z nás nečakal, že sa rozlúčime bez slávnostných príhovorov a podaní rúk. 

      Skúšku dospelosti úspešne zvládlo 90 študentov IV.A, IV.B a OKTÁVY.

      Počas štúdia mnohí absolventi dosahovali vynikajúce výsledky, venovali sa mimoškolskej činnosti i dobrovoľníctvu. Naše gymnázium úspešne reprezentovali v rozmanitých predmetových, vedeckých, umeleckých i športových súťažiach, propagovali školu na verejnosti. Zúčastnili sa viacerých školských, celoslovenských i zahraničných projektov, vystupovali na konferenciách. Sú medzi nimi aktívni mladí záchranári. Mnohí prejavili svojim správaním výrazne prosociálne správanie, pomáhali pri realizácii školských aktivít, boli tútormi „malým“ gymnazistom.

      Tak ako každý rok, za vynikajúce výsledky a reprezentáciu školy, boli riaditeľkou školy ocenení nasledovní absolventi:

      • Červenková Edita
      • Chrappová Michaela
      • Jurkemíková Marta
      • Kmeťová Alexandra
      • Kukučka Marek
      • Lehotská Terézia
      • Sigetiová Andrea
      • Šlosiariková Petra
      • Adamová Barbora
      • Bahna Peter
      • Balúnová Monika
      • Búgelová Silvia
      • Floreková Nina
      • Harach Samuel
      • Holicová Lucia
      • Ishchuk Illia
      • Koštová Dana
      • Košút Šimon
      • Mičová Klaudia
      • Námešný Juraj
      • Oswaldová Žofia
      • Oťapka Matúš
      • Prekoppová Adela
      • Prôčková Monika
      • Roob Matej
      • Sawlani Sanat
      • Sekereš Lukáš
      • Tesáková Kristína
      • Žňava Martin
      • Beňo Adam
      • Čamaj Martin
      • Dučáková Alexandra
      • Elešová Sofia
      • Elešová Nicol
      • Frindtová Jana
      • Halmešová Sandra
      • Jelžová Nina
      • Kučera Adam
      • Rišňovská Michaela
      • Štefanovičová Alica

      Všetkým maturantom gratulujeme k úspešnej, i keď netradičnej, maturitnej skúške. Želáme veľa šťastia vo vysokoškolskom štúdiu, pracovnom i osobnom živote. Nech sa Vám otvárajú vždy len tie správne dvere!

    • Podpora pre Španielsko
     • Podpora pre Španielsko

     • Španielčinári sa pod vedením pani profesorky Sliačanovej rozhodli vyjadriť podporu v ťažkej a náročnej situácii celému Španielsku, jednej z najpostihnutejších krajín pandémiou ochorenia COVID-19. Zozbierali svoje fotografie v rúškach a odkaz pod heslom "SME S VAMI" odoslali na Veľvyslanectvo Španielska.

      Niekedy robíme všetko, čo je v našich silách, aby všetko dobre dopadlo, ale niekedy z dôvodov, ktoré nedokážeme ovplyvniť, nevychádzajú veci tak, ako by sme si želali alebo ako sme si naplánovali. Napriek tomu všetkému veríme, že všetko dobre dopadne.

      Spoločne to zvládneme.

       

      Text z listu zaslaného na veľvyslanectvo

      Estimados señores:

      Les escribimos para darles a Ustedes y a toda España nuestro apoyo en
      esta situación tan dura y tan difícil.
      Este es un mensaje nuestro para España, que está siendo uno de los
      países más afectados por la expansión del coronavirus:

      ESTAMOS CON USTEDES.

      A veces hemos hecho todo cuanto está en nuestra mano para que todo
      salga bien, pero por razones que no es posible controlar, no sale como
      esprábamos o habíamos planeado. A pesar de todo lo que está pasando,
      esperamos que todo salga bien.

      Con este motivo les enviamos un cartel que han hecho los estudiantes
      de español junto con su profesora.

      Con mejores deseos se despiden atentamente

      PhDr. Veronika Sliačanová y los estudiantes de ELE

      Instituto de Milan Rúfus
      Žiar nad Hronom
      Eslovaquia

       

      Odpoveď z veľvyslanectva

      Estimada Sra. Sliačanová,

      Muchísimas gracias por su cariñoso mensaje de apoyo. Nos hemos tomado la libertad de compartirlo en nuestro perfil y página de Facebook, haciendo mención de su Instituto.

      Les deseamos lo mejor a Ud. y a sus alumnos de español.

       

      Un cordial saludo,

      EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRATISLAVA

    • Spoznaj svoju univerzitu z domu
     • Spoznaj svoju univerzitu z domu

     • Národné kariérne centrum pripravilo netradičný projekt. Srdečne pozýva všetkých absolventov na veľký virtuálny deň otvorených dverí vysokých škôl, ktorý sa uskutoční dňa 27.4.2020 o 14.00.

      Kedze veľa vysokých škôl má termíny na prijatie prihlášok do konca aprila, zúčastnia sa na online prezentácii prostrednictvom Virtuálneho DOD, ktoré bude prebiehať na stránke: https://virtualnydenotvorenychdveri.sk.

      Očakáva sa prezentácia viac ako 30 vysokých škôl.

      Predbežný zoznam vysokých škôl:

      Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte:  https://www.facebook.com/events/331965841098147/

      NEÚPLNÝ ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL A FAKÚLT (POČET NEUSTÁLE RASTIE)

      Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
      Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
      Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      Univerzita Komenského v Bratislave
      Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
      University of New York in Prague
      Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
      Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
      Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
      Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
      Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
      Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
      Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
      Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislaveso sídlom v Košiciach
      Technická univerzita Košice
      Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
      Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
      Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
      Filozofická fakulta UCM v Trnave 
      Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

    • Zapojte sa do svetového rekordu
     • Zapojte sa do svetového rekordu

     • Už zajtra!

      Pozývame pedagógov a žiakov, aby sa zúčastnili pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridali sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.Stačí sa pridať na stránku podujatia, budúcu stredu 22.apríla 2020 o 14:30, byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. Zostaňte aktívni aj keď ste doma!

      Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

       

    • Zvíťaziť stihli ešte pred karanténou
     • Zvíťaziť stihli ešte pred karanténou

     • Jedným zo športov, ktorým sa venujú naši gymnazisti, je i karate. To, že sú v tom naozaj dobrí, dokonca vynikajúci, potvrdili i v posledných zápasoch pred nástupom obmedzení pred šírením nákazy COVID-19.

      Nina Jelžová, študentka OKTÁVY, reprezentovala naše gymnázium na Akademických majstrovstvách Slovenska. Vybojovala ten najcennejší titul a získala zlatú medailu. Skúsená pretekárka vo svojej kategórii súperkám nedala šancu, keď všetky zápasy vyhrala ešte pred časovým limitom. Titul Akademickej majsterky Slovenska jej právom patrí.

      Úplne poslednou súťažou, v ktorej o tituly bojovali naši gymnazisti, boli seniorské Majstrovská Slovenska. Za svoj klub vystúpila Nina Jelžová a Natália Rajčanová (III. A), hoci vekovo patria k juniorom. Najviac sa darilo Natálii, ktorá sa dostala až do finále v kumite a odniesla si titul Vicemajsterky Slovenska a striebornú medailu. Nina vybojovala bronz.

      Obom dievčatám želáme veľa športového šťastia a úspechov v ďalších súťažiach. Nine ďakujeme tiež za úžasnú reprezentáciu školy.

      Do galérie Súťaže 2020 boli pridané fotografie.

      napísané podľa trénera Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom

    • Pomáhame nemocniciam
     • Pomáhame nemocniciam

     • Už sme odovzdali prvý balík. Aktivita zaujala aj redakciu MY ŽIAR.

      Mnohí z nás v období pandémie začali pomáhať viac ako inokedy. Šijú rúška, roznášajú stravu, dovážajú nákupy starším, ... Aj naše gymnázium sa rozhodlo reagovať na výzvu iniciatívy pomoznemocnici.sk. Od včerajšieho dňa naša 3D tlačiareň neodpočíva, ale tlačí súčiastky na výrobu ochranných štítov pre zdravotníkov. Výzvu objavil aj celú tlač obsluhuje študent oktávy, Martin Čamaj. Ďakujeme pani riaditeľke, ktorá túto aktivitu podporila.

      Pridáte sa?

      Viac informácii k výzve https://pomoznemocnici.sk/

      Do galérie Pomáhame nemocniciam boli pridané fotografie.

    • Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Podrobnosti sú uvedené na stránke ministerstva školstva.

      Vyberáme najdôležitejšie:

      • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
      • Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
      • Testovanie žiakov KVARTY (Testovanie 9) sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020.
      • V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.
    • Usmernenie pre koronavírus
     • Usmernenie pre koronavírus

     • Podľa vyhlásenia Krízového štábu SR od pondelka 16. 03. 2020 sa pre všetky školy a školské zariadenia začína minimálne 14-dňová karanténa. Podrobné informácie budú žiakom i rodičom zasielané prostredníctvom Edupage od administrátora stránky alebo  od vyučujúcich jednotlivých predmetov.

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu žiaci 4. ročníka a OKTÁVY si budú môcť prísť potvrdiť prihlášky na VŠ ešte 13. 3. 2020 od 10.00 do 12.00. Prihlášky bude potvrdzovať výchovná poradkyňa Mgr. Zdena Štefancová. Následne bude možné prihlášky potvrdiť až 30. 03. 2020 (pondelok)!

      Škola bude pre verejnosť uzavretá.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a pracujú podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov, resp. triednych učiteľov.

      V termíne konania maturít žiaci a určení zamestnanci škôl nastúpia na maturitnú skúšku, po vykonaní odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie. Sledujte stránku školy a správy v systéme Edupage.

      Ak nejaký žiak, resp. rodič nemá funkčný prístup, kontaktujte prosím správcu systému na maria.wagnerova@gymzh.sk. Tento pokyn platí do momentu, kým Ústredná maturitná komisia, resp. Ústredný krízový štáb SR nerozhodne inak. Odporúčame preto všetkým žiakom a rodičom denne sledovať webovú stránku školy.

    • Gymnaziálna volejbalová liga
     • Gymnaziálna volejbalová liga

     • Dňa 9.3.2020 sa uskutočnilo už 6. kolo volejbalovej ligy. V tomto kole odohrali vzájomné zápasy ďalšie triedne tímy s nasledovnými výsledkami:

      II.A : IV.B  1:2   /7:15, 15:12, 7:10/

      II.A : III.B   2:0  /15:8, 15:10/

      V 7. kole v pondelok 16.3.2020 o 14.15 hod. sa odohrajú zápasy medzi tímami:

      • IV.A : I.B
      • IV.A : I.C
      • III.A : I.B

      Priebežné výsledky po 6. kole sú v tabuľke. II.A a III.B ostáva už len zápas s profesormi.

    • Prípravný kurz pre prijímacie skúšky - osemročné štúdium
     • Prípravný kurz pre prijímacie skúšky - osemročné štúdium

     • V spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neinvestičným fondom ponúkame prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium na osemročnom gymnáziu. Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • slovenský jazyk – 23. marec 2020 o 14.00 h.
      • matematika – 24. marec 2020 o 14.15 h.

      Kurzy v oboch predmetoch sú pripravené v rozsahu 10 hodín, poplatok za kurz z jedného predmetu je 15 EUR (t.j. 1,50 EUR za 1 vyučovaciu hodinu). V cene kurzu sú zahrnuté aj nácvičné testy.

      Prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy – t.č. 045/6725630, príp. emailom na sekretariat@gymzh.sk. Poplatok za kurz sa hradí na prvom stretnutí.

     • Lyžiarsky kurz - TERCIA a I.C

     • Pozdrav z lyžiarskeho kurzu z Čertova posielajú žiaci TERCIE a  I.C. Užívame si a zdokonaľujeme svoje športové zručnosti na svahu i v bazéne. Domov sa vrátia ďalšie lyžiarske a snowbordové hviezdy. Už sa len raz vyspíte a sme späť :)

      Do galérie Lyžiarsky kurz - TERCIA a I.C boli pridané fotografie.

    • Hviezdy sú tiché
     • Hviezdy sú tiché

     • V utorok 18. februára 2020 do Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici vycestovali študenti IV. B a OKTÁVY. Keďže vlani absolvovali exkurziu do koncentračného tábora v Osvienčime, tentoraz dostali príležitosť zažiť netradičné pred(náška)stavenie – divadelnú koláž s názvom „Hviezdy sú tiché“. Príbeh o 4 dievčatách vo veku od 9 do 17 rokov, ktoré zanechali svedectvo o krutosti svetovej vojny vo svojich denníkoch, bol pretkávaný prednáškou lektora - historika. Predstavenie reaguje na smutné, ale aktuálne výročia prvej a druhej svetovej vojny, na témy nadradenosti, diskriminácie a neznášanlivosti. Vyzdvihuje neustálu potrebu obrany demokracie. Anna, Alja, Helga a Tanja ukázali odhodlanie a silu, ktoré nezávisia od veku a krajiny.

      Študentov predstavenie veľmi zaujalo, o čom svedčia ich rozhovory a debaty v nasledujúcich dňoch. Nejeden z nich sa o svoj zážitok podelil i so svojimi rodičmi či súrodencami.

      Do galérie Hviezdy sú tiché boli pridané fotografie.

    • Všetky tímy druhé
     • Všetky tímy druhé

     • Až 3 florbalové tímy nášho gymnázia sa úspešne prebojovali okresným kolom a vo štvrtok 20. februára 2020 vzorne reprezentovali našu školu na Regionálnom kole žiakov ZŠ a SŠ v Kremnici. Dievčatá z Tercie a Kvarty v konkurencii základných škôl okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica obsadili konečné 2. miesto. Rovnako skončili nakoniec aj chlapci a dievčatá v konkurencii stredných škôl. Za bojovný výkon si všetci zaslúžia veľké uznanie a pochvalu. Ich súperi vo finálových zápasoch boli tentokrát nad ich sily. Chlapcom proti lesníkom z Banskej Štiavnice chýbalo trošku šťastia, dotiahli sa z 0:2 aj 2:4 na remízu, v samostatných nájazdoch však o postupe súpera do krajského kola rozhodol  jediný vydarený nájazd. Všetci študenti  nášho gymnázia  sa v zápasoch vzájomne povzbudzovali a fandili si, za ich vzornú reprezentáciu školy im patrí veľké poďakovanie,

                                                                                                                                                 Z. Štefancová a N. Nagy

       

      Výsledky:

      Florbal  žiačok ZŠ

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : ZŠ J.Kollára Banská Štiavnica  0:3 (0:2)

      Florbal  žiačok SŠ

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica  0:2 (0:2)

      Florbal  žiakov SŠ

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : SOŠ lesnícka  Banská Štiavnica  4:5sn (2:3, 4:4)
    • Valentín 2020
     • Valentín 2020

     • Valentínsky čas je spojený s vôňou čokolády, ktorá sa každoročne nesie priestormi nášho gymnázia. Valentín 2020 nebol výnimkou a členovia žiackej školskej rady s pomocnou rukou zástupcov triedy KVARTA pokračovali v tradíciách mimoškolského života našich študentov. Prípravy na tento valentínsky deň začali už vo štvrtok, a to nákupom potrebných surovín na lahodnú horúcu čokoládu. Nebolo ani sedem hodín ráno a chodbami sa niesla aróma topiacej sa čokolády. Spoločným úsilím piatich študentov sa podarilo uvariť čokoládu, ktorá bola od tých minuloročných určite odlišná. Kreatívne žiačky z KVARTY podávali čokoládu ozdobenú šľahačkou a rôznymi sladkými ozdobami. Prízemie budovy školy sa pýšilo valentínskou poštovou schránkou. Chlapci dievčatám, dievčatá chlapcom či kamaráti medzi sebou si posielali listy, ktoré určite všetkých potešili. Sme radi, že naša gymnaziálna rodina žije milými tradíciami spojenými aj so sviatokom zamilovaných.

      Roman Debnár, II. C

      Do galérie Valentín 2020 boli pridané fotografie. 💝🥰💑🌹☕️🎁💞

    • Gymnaziálna volejbalová liga
     • Gymnaziálna volejbalová liga

     • Prinášame Vám priebežné výsledky po 5. kole.

      Boli odohraté nasledovné zápasy:

      • IV.B : I.B     2:0  /15:7, 15:3/
      • IV.B : I.C     2:1  /15:7, 11:15, 10:6/
      • I.B : III.B     0:2  /7:15, 2:15/
      • I.C : III.B     2:0  /15:9, 15:11/

      Priebežné výsledky nájdete v tabuľke:

    • Prednášky mladých vedcov
     • Prednášky mladých vedcov

     • V stredu 12. 2. 2020 sa študenti 3. ročníkov a SEPTIMY zúčastnili Roadshow Slovenskej akadémie vied, ktorá sa svojimi aktivitami snaží priblížiť k verejnosti – nečaká, že žiaci prídu do laboratórií, ústavov, v rámci školských exkurzií, ale vedci idú za nimi priamo do škôl a oživiujú ich vyučovanie. Mladí vedci interaktívnou formou priblížili žiakom najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu. Študenti sa tak mohli preniesť počas jednej vyučovacej hodiny do laboratórií, kde sa rodí veda. Dozvedeli sa informácie, ktoré nenájdu na internete ani v encyklopédiách, pretože sú to poznatky vedcov pochádzajúce priamo z ich výskumov aní. Ž pozorovaiaci sa naučili, ako majú pracovať s informáciami a tiež o tom, aká dôležitá je pri výskume štatistika. V ďalšej skupine diskutovali o alternatívnych médiách, dezinformáciách i konšpiračných teóriách.

      Naozaj netradičné experimenty mali príležitosť zažiť žiaci z oblasti radiácie. Okrem fyzikálnej podstaty vzniku rádioaktívneho žiarenia mladí vedci ukázali aj možnosti využitia v oblasti rádioterapie. Zároveň poukázali na monitorovanie radiácie a predviedli prístroje na meranie dávok žiarenia. Nemenej zaujímavá bola i prednáška o alternatívnych zdrojoch energie, respektíve o snahe ľudstva vyprodukovanú energiu vhodne zakonzervovať. Prešli sme od tradičných foriem výroby elektrickej energie k ekologickým zdrojom. Dozvedeli sme sa i zaujímavosti, ktoré sa nie vždy o ekologických zdrojoch prezrádzajú. Vedci sa vo výskumoch venujú mnohým problémom, ktoré súvisia s bezpečnými technológiami, napr. s vývojom nových jadrových reaktorov a koróziou potrubí. Dopyt po energii rastie úmerne narastajúcej populácií, žiaľ jej produkcia má častokrát negatívny dopad na životné prostredie. Žiaci mohli svojimi otázkami vstupovať priamo do prednášok ako aj do experimentov.

      Môžeme povedať, že práca vedca je rozhodne zaujímavá a často aj mierne dobrodružná. Veríme, že sme našich žiakov týmto spôsobom motivovali v snahe objavovať a hľadať stále nové možnosti a alternatívy.

      Do galérie Prednášky mladých vedcov boli pridané fotografie.

    • 49. Gymnaziálny ples aj pomáhal
     • 49. Gymnaziálny ples aj pomáhal

     • Ples v kvetinovej záhrade mal okrem tradičných posolstiev aj jedno mimoriadne. Študenti sa rozhodli z výťažku plesu podporiť Svetielko nádeje. Toto občianske združenie podporuje detských onkologických pacientov a ich rodiny a škola s ním spolupracuje už dlhé obdobie. Plesový výbor rozhodol, že 10 % z predaja vstupeniek venuje malým pacientom. Priamo na plese prebral p. Kolár z rúk študentov symbolický šek na 600 eur, zo sponzorských sme pridali po vyúčtovaní ešte 100 eur a do pokladničiek Svetielka nádeje pri vstupe hostia plesu venovali takmer 45 eur. Celkový výťažok venovaný z plesu pre Svetielko nádeje bol teda 744,33 eur.

      Ceníme si, že naši študenti i hostia ukázali, že im nie sú ľahostajné ťažké osudy iných. V mene Svetielka nádeje ďakujeme.

      Do galérie 49. Gymnaziálny ples boli pridané fotografie.

     • Darujte nám 2 % zo svojich daní

     •  

      Vážení rodičia a priatelia školy!

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane.
      Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj Združeniu rodičov alebo Žiarskemu gymnaziálnemu neinvestičnému fondu, ktoré pôsobia pri našom gymnáziu. Združujú ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania našich študentov 
      a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám.

      Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Návod i potrebné tlačivá nájdete tu.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy,
      • podporovanie aktivít žiakov,
      • podporovanie kultúrnych, športových a výchovných aktivít žiakov školy,
      • podporovanie tradícií školy.

      Ďakujeme za podporu.

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 11.2.2020 nás študentka II. B triedy Zlatka Forgáčová reprezentovala na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Banskej Bystrici v kategórii 2D,  kde v silnej konkurencii ďalších škôl banskobystrického regiónu  skončila  s vynikajúcim výsledkom a obsadila 1. miesto. Veríme, že rovnako zabojuje aj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 22.  – 23. marca 2020 v Bratislave. V každom prípade držíme palce a gratulujeme k úspechu!

    • Prípravný kurz pre deviatakov
     • Prípravný kurz pre deviatakov

     • Milí deviataci!

      Aj v tomto školskom roku sme pre Vás v spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neijvestičným fondom pripravili Intenzívny prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyka zameraný na prípravu žiakov 9. ročníka ZŠ na prijímacie skúšky, ktoré sa konajú v školskom roku 2019/2020.

      Stretnutia budú prebiehať vždy v utorok v dĺžke 3 vyučovacích hodín, striedavo matematika a slovenský jazyk. Začíname 11. 2. 2020 o 14.30 hod. s matematikou. O týždeň - 18. 2. 2020 - sa budeme venovať slovenskému jazyku.

      Viac informácií v priloženom oznámení. Nájdete tu aj vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a z matematiky.

    • V divadle "Na konci"
     • V divadle "Na konci"

     • Dňa 6.2. 2019 sme mohli stráviť vyučovanie netradične. Ráno sme sa všetci elegantne oblečení stretli pred školou. Po chvíľke čakania sme nastúpili do autobusu a vyrazili na cestu. Tá však nebola príliš dlhá. Približne po polhodine sme sa už ocitli pred budovou divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Onedlho sme sa usadili v divadelnej sále, kde sme netrpezlivo čakali na začiatok predstavenia s názvom „Na konci“. Väčšinu hercov, ktorí účinkovali v predstavení, sme síce nepoznali, ale napriek tomu predtavenie zahrali perfektne. Celý príbeh opisoval život známeho slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, jeho spomienky a rôzne udalosti, ktoré počas svojho života zažil. Spomenuté boli aj jeho známe poviedky, knihy či príbehy. Ani sme sa nenazdali a predstavenie sa skončilo. Z celého príbehu si určite každý zapamätá vetu: „Keď ti bude dobre, čuš, a keď zle, vydrž.“ Celé vystúpenie v nás zanechalo skvelý dojem a dobrý pocit. Ďakujeme p. profesorkám za možnosť stráviť tento deň netradične a tešíme sa na ďalšiu návštevu divadla.

      Emma Rošková, TERCIA

      Do galérie V divadle "Na konci" boli pridané fotografie.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 10.2.2020 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili krajského kola 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších škôl si naši žiaci počínali vynikajúco a naše gymnázium obohatili o tri diplomy. V kategórii A sme získali 1. miesto – K.Čierťažská (II.C) a 2. miesto – N.Víťazková (II.A) a v kategórii B to bolo opäť 1. miesto – L.Macková (III.A) Žiačky, ktoré obsadili 1. miesto nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 10.- 11.3.2020 v Bratislave. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim budeme držať palce.

      PhDr. Veronika Sliačanová

     • Deň otvorených dverí - osemročné štúdium

     • Srdečne pozývame žiakov 5. ročníkov ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 3. marca 2020.

      Aktivity začíname o 15.00 hod. v prednáškovej učebni. Poskytneme Vám informácie o štúdiu a o priebehu prijímacieho konania. Nebudú chýbať prezentácie o živote školy, prehliadka budovy, ukážky z vyučovania v odborných učebniach fyziky, biológie, chémie a informatiky. Predstavíme Vám možnosti štúdia cudzích jazykov.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!