• Deň otvorených dverí pre deviatakov
     • Deň otvorených dverí pre deviatakov

     •  

       

      Milí priatelia, žiaci 9. ročníkov ZŠ, milí rodičia a výchovní poradcovia,

      srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí pre štvorročné štúdium,

      ktorý sa uskutoční dňa 7. 12. 2023 (štvrtok).

       

       

      Pripravili sme pre Vás:

      • 8.00 – 8.15         Základné informácie o štúdiu a priebehu prijímacieho konania
      • 8.15 – 10.45       Ako zvládnuť prijímacie skúšky

                                           Prehliadka priestorov školy a ukážky z vyučovania

                                           Stretnutia so študentami a učiteľmi

                                           Život školy očami školského parlamentu   

          

      • 10:45 – 11:30    Individuálna prehliadka školy podľa záujmu
      • 12:30 – 17:00    Individuálne konzultácie pre žiakov s rodičmi

      V prípade ďalších otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Gymnázium Milana Rúfusa na prezentačnej výstave Stredoškolák
     • Gymnázium Milana Rúfusa na prezentačnej výstave Stredoškolák

     • V utorok 28. novembra 2023 sme sa zúčastnili prezentačnej výstavy stredných škôl Stredoškolák, ktorá sa každoročne koná v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Naši študenti z tried Sexta, Septima a IV. B pripravili stánok, v ktorom sa záujemcovia mohli dozvedieť nielen základné informácie o štúdiu na našej škole, ale mohli si aj prezrieť ukážky prác našich študentov napríklad z oblasti robotiky a programovania. Okrem projektov s využitím micro:bitov a Lego Spike stavebníc si mohli zblízka obzrieť aj robota, ktorý reprezentoval Slovensko na medzinárodnej súťaži FIRST GLOBAL v Singapure a porozprávať sa s členmi minuloročného aj tohtoročného slovenského tímu, ktorí ochotne odpovedali na otázky ohľadom robota, súťaže a tiež dojmov z návštevy Ženevy (2022) a Singapuru (2023).

      Návštevníci mali možnosť porozprávať sa s našimi študentmi o ich osobných skúsenostiach so štúdiom na gymnáziu, dozvedieť sa o súťažiach z rôznych oblastí, ktorých sa zúčastňujú, maturanti ochotne vysvetlili, ako prebieha štúdium v posledných ročníkoch, kde sa už profilujú podľa toho, aké smerovanie pre štúdium na vysokej škole si vybrali. Obľúbenou otázkou boli zahraničné výlety, ktoré škola organizuje, ako aj krúžky, ktorým sa môžu popri štúdiu venovať.

      Ďakujeme Rebeke, Hanke, Adelke, Emme, Lukášovi, Dušanovi, Adamovi, Martinovi a Gregorovi za prezentáciu školy a sprostredkovanie svojich skúseností všetkým záujemcom.

      Viac informácií o škole, priebehu prijímacích skúšok, vyučovaní jednotlivých predmetov, školských aj mimoškolských aktivitách môžete získať počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa na našom gymnáziu koná vo štvrtok 7. decembra 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnázium Milana Rúfusa na prezentačnej výstave Stredoškolák.

    • Linda Majerčíková opäť svojim výkonom potvrdila kvalitu, ktorá patrí do reprezentácie SR
     • Linda Majerčíková opäť svojim výkonom potvrdila kvalitu, ktorá patrí do reprezentácie SR

     • Skvelá Linda Majerčíková zo stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom opäť ukázala svoje kvality. V domácom prostredí - športovej hale v Žiari nad Hronom si Linda vybojovala výborné druhé miesto. Na 2. turnaji Slovenského pohára dorasteniek sa v Žiari zišla špička Slovenskej reprezentácie. Celkove sa turnaja zúčastnilo 47 pretekárok. Stolnotenisový klub MŠK Žiar zastupovali 2 hráčky - Martina Hrabajová a Linda Majerčíková. Martina Hrabajová - vekom ešte stále staršia žiačka súťažila v základnej skupine L, kde sa postupne stretla so súperkami z Bošian, Pezinka a Bratislavy. Martine sa podarilo zvíťaziť 3:1 nad Sedlickou z Bratislavy, ale ďalšie 2 stretnutia s Murkovou z Bošian ( 2:3 ) a Kirchmayerovou z Pezinka ( 0:3 ) prehrala a do ďalšej časti turnaja nepostúpila.

      Boli sme však zvedaví, či sa Linde Majerčíkovej podarí zopakovať skvelé 2. miesto z 1. turnaja SPM dorasteniek v Ružomberku.

      Linda začala turnaj zápasmi v skupine skvele a s impozantným skóre 9:0 suveréjne postúpila do ďalšej časti turnaja. Postupne v skupine zdolala Kľuchovú zo Sučian, Zvodovú z Martina a Truskovú z Nitry zhodne po 3:0. Linda si potom v osemfinále poradila s Deviatkovou 3:0 a vo štvrťfinále aj s Némethovou 3:1. V semifinále sa stretla teda skutočná elita dorasteniek SR, z čoho 3 hráčky sú odchovankyne z ŠKST Bratislava a pridala sa ešte k nim naša Linda Majerčíková.

      O tom, že  sú to kvalitné hráčky svedčí aj skutočnosť, že 2 zo spomínaných hráčok hrajú kvalitné ženské súťaže v zahraničí. Eliška Štullerová reprezentuje klub MH stolní tenis Ostrava a Dominika Wiltschková MTV Tostedt v Nemecku. Linda v semifinále narazila na Štullerovú s ktorou zviedla pekný vyrovnaný súboj. Linda presnejšou a trpezlivejšou hrou súperku porazila 3:1 a postúpila do finále turnaja.

      Vo finále na Lindu čakala Nina Darovcová, ktorej sa v semifinále podarilo zvíťaziť na Wiltschkovou 3:1. Finálový zápas bol ako na hojdačke, keď sa súperky striedali vo vedení v jednotlivých setoch. Podľa očakávania súboj vyústil až do piateho rozhodujúceho setu, kde Linde v závere súperka ušla na 8:10. Linda sa však nevzdala a skóre zrovnala na 10:10. Následnú loptičku pri svojom podaní získala Nina a tak sa ujala vedenia v rozhodujúcom sete 11:10. Linde v závere nevyšiel pokus o krátky servis a tak súperka mohla oslavovať víťazstvo na turnaji.

      Linda Majerčíková svojim výkonom potvrdila kvalitu prislúchajúcu do reprezentácie SR.

      J. Barniak, SteK MŠK ZH

      Linde blahoželáme a želáme veľa úspechov :)

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok 2023/2024 sa vybraní žiaci zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v dňoch 22. 11. 2023 (mladší žiaci osemročného gymnázia) a 23. 11. 2023 (študenti 1.-4. ročníka  a vyššieho stupňa osemročného gymnázia).

      Žiaci súťažili v nasledovných kategóriách:

      • 1A - žiaci PRIMY a SEKUNDY
      • 1B - žiaci TERCIE a KVARTY
      • 2A – študenti 1. a 2. ročníka 4-ročného štúdia, KVINTY a SEXTY
      • 2B – študenti 3. a 4. ročníka 4-ročného štúdia, SEPTIMY a OKTÁVY

      Súťažiaci si zmerali sily v dvoch častiach. V prvej časti ich čakal písomný test pozostávajúci z počúvania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Následne najúspešnejší súťažiaci pokračovali v ústnej časti. Pred odbornou komisiou, ktorú tvorili naše vyučujúce anglického jazyka Mgr. Ingrid Panáková, Mgr. Adela Stajníková a Mgr. Renata Szviteková, žiaci preukazovali svoje komunikačné zručnosti krátkou simulačnou úlohou a tvorbou príbehu podľa obrázka.

      Najúspešnejší žiaci sa umiestnili nasledovne:

      1A  KATEGÓRIA

      • 1. miesto: Nataša Orolínová (PRIMA)      
      • 2. miesto: Laura Zacharová (SEKUNDA)   
      • 3. miesto: Eliška Rusnáková (SEKUNDA)

      1B  KATEGÓRIA

      • 1. miesto: Királyová Nela (TERCIA)
      • 2. miesto: Jakub Bartók (KVARTA)
      • 3. miesto: Dominika Chlustová (KVARTA)

      2A  KATEGÓRIA

      • 1. miesto: Lenka Malá (II. A)  
      • 2. miesto: Miroslav Hriň (II. A)
      • 3. miesto: Andrej Slašťan (KVINTA)   

      2B  KATEGÓRIA 

      • 1. miesto: Ivana Gahírová (III. B)  
      • 2. miesto: Ema Chudobová (SEPTIMA)
      • 3. miesto: Petronela Glezgová (III. A)     

      Výhercovia jednotlivých kategórií, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať dňa 17. 01. 2024.

      Všetkým účastníkom Olympiády v anglickom jazyku ďakujeme a výhercom       

                                                                      BLAHOŽELÁME!

    • Pokračujeme v projekte "Lesu zdar!"
     • Pokračujeme v projekte "Lesu zdar!"

     • Trieda II.A sa dňa 12.10.2023 zúčastnila už druhého dňa s lesníkom v rámci projektu LESU ZDAR!

      Prvý deň bol venovaný návšteve odborného lesníckeho pracoviska spojenej s prednáškou o lesníctve na Slovensku a lesníckym workshopom pre študentov so zameraním na poznávanie lesníckych tém a činností. Po teoretických informáciách nás tentoraz čakala prax - zážitková lesná vychádzka s lesníkom.

      Cieľom druhého dňa bolo predstaviť prácu lesníka v reálnom prostredí lesa, o ktorý sa stará. Zámerom bolo aj poskytnúť nám, študentom, možnosť vyskúšať si niektoré lesnícke a technické činnosti.

      A ako to videli študenti II. A?

      „Po presunutí z autobusu ku chatke sme sa zoznámili s lesníkmi a bol čas na drevorubačskú desiatu v podobe chleba s masťou a cibuľou, ktorý sme si mohli sami pripraviť. Pre tých, ktorým sa tento pokrm nepáčil, bol v ponuke aj domáci med. Po desiate sme sa rozdelili na dve skupiny podľa medailónov, ktoré sme si vylosovali. Jedna skupina išla s pani lesníčkou a druhá skupina s pánom lesníkom. Prvá skupina išla ošetrovať mladé stromčeky a odokrývať ich spod trávy, aby mohli pekne rásť a aby ich nikto nepošliapal. Druhá skupina sa bola pozrieť na ťažbu dreva, kde si mohli vyskúšať meranie dreva. Obidve skupiny sa neskôr spojili a vydali sa na lesnú prechádzku spolu s lesníkmi.

      Po nádhernej prechádzke lesom nás v chatke pohostili výborným gulášom z diviny. Keď sme odchádzali domov dostali sme na pamiatku suveníry a niečo pod zub.

      Myslím, že hovoríme za celú triedu, že sa nám tento deň páčil, užili sme si ho a tešíme sa na ďalšie aktivity s lesníkmi.“

      Ďakujeme za príležitosť absolvovať zaujímavé aktivity koordinátorovi projektu, ktorým je Národné lesnícke centrum - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, a partnerom projektu -  Lesnícke fakulte TU Zvolen, Mestským lesom Kremnica a ďalším lesníckym inštitúciám.

      Viac informácií o projekte

      http://www.lesnapedagogika.sk/portal/lesu-zdar/

    • Prváci na prvej exkurzii...
     • Prváci na prvej exkurzii...

     • S oneskorením, ale predsa sa chceme pochváliť našou prvou poznávacou exkurziou.  11. októbra 2023 sme si to (obe prvácke triedy s našimi pani profesorkami I.Panákovou, A. Júdovou a Z. Kohútovou) namierili v ranných hodinách rovno do Rakúska, kúsok za hranice, aby sme si prezreli krásny Schloss Hof.

      Po zakúpení vstupeniek sme v dvoch skupinách začali prehliadku zámku s pani sprievodkyňami, ktoré nám zaujímavo predstavili tento barokový skvost v romantickom prostredí Dolného Rakúska. Táto pamiatka sa nám bude  spájať s princom Eugenom Savojským, ale najmä s Máriou Teréziou, vďaka ktorej bol zámok nádherne zrekonštruovaný. Zaujal nás prekrásny exteriér – záhrady s fontánami a sochami, s oranžériami, očarili nás nádherné miestnosti  1. poschodia, ktoré však  boli v ostrom kontraste s 2. poschodím. To bolo postupne obývané rakúskymi, neskôr nemeckými a po 2. svetovej vojne ruskými vojakmi. Zároveň sme sa vydali aj na netradičnú prehliadku skrytými chodbami služobníctva a tajomnými tmavými pivnicami zámku. Vďaka výkladu sme sa dozvedeli veľa o histórii zámku, ale tiež mnoho zaujímavostí najmä zo života Márie Terézie a jej rodiny.

      I.A, I.B

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prváci na prvej exkurzii....

    • Best In English
     • Best In English

     • Dňa 16.11.2023 sa vybraní študenti IV.A, IV.B a OKTÁVY zúčastnili medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku BEST IN ENGLISH.

      Súťaž Best In English 🏆 je jedinečná celosvetová 🌍 online súťaž v anglickom jazyku. Je otvorená pre všetky stredné školy a ich študentov vo veku 14-19 rokov z nedomácich anglicky hovoriacich krajín. Je to skvelý nástroj na porovnávanie jazykov. Najlepší študent vyhráva 2-týždňový zájazd do Kanady.

      Účelom testu je motivovať študentov k lepšiemu porozumeniu jazyka, aby mali možnosť porovnať výsledky s ostatnými študentmi z celého sveta.

      Mgr. Ingrid Panáková

    • Tvorivá biológia a chémia
     • Tvorivá biológia a chémia

     • Krúžok Tvorivej biológie a chémie je nielen o samotnom tvorení a bádaní, ale aj o hľadaní inšpirácie. Preto sme sa rozhodli pre menšiu turistiku a absolvovali sme výstup na hrad Šášov. Rekonštrukčné práce na hrade viditeľne pokročili a na nádvorí nás privítali aj celoroční obyvatelia - kozy. Pekný výhľad, jesenná príroda a história hradu nás nabili pozitívnou energiou. Ako bonus sme urobili aj niečo pre svoje zdravie a strávili sme čas v príjemnej atmosfére. Uvidíme, kam najbližšie povedú naše kroky. 

      Mgr. Barbora Kinková

    • Mám svojich starkých veľmi rád
     • Mám svojich starkých veľmi rád

     • Aj tento školský rok sa žiaci nižších ročníkov našej školy zapojili svojou tvorbou do literárnej súťaže Mám svojich starkých veľmi rád, ktorú organizuje CVČ Žiar nad Hronom. V kategórii „poézia II. stupeň ZŠ“ sa v Striebornom pásme so svojou básňou umiestnila Hanka Gubanová, žiačka triedy PRIMA. Hanke srdečne gratulujeme!

      Mgr. Jana Wiežbová

    • Návšteva spoločnosti THERMO|SOLAR
     • Návšteva spoločnosti THERMO|SOLAR

     • Dňa 6.11.2023 sme my, žiaci SEPTIMY, mali možnosť navštíviť spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou termických slnečných kolektorov.

      Pred začiatkom prehliadky nám boli rozdané reflexné vesty vzhľadom na dodržiavanie bezpečnostných opatrení spoločnosti. Naša prehliadka začala ukážkou výrobných priestorov, kde sa spomínané kolektory vyrábajú. Dozvedeli sme sa celý proces ich výroby, cez lisovanie až po farbenie. Neskôr nám boli predstavené hotové solárne panely. Prvý z nich, finančne menej náročný, môžeme vidieť bežne na domoch a druhý, monokryštalický, už s pokročilou výrobou slúži najmä na vyhrievanie bazénov a väčších plôch.

      V závere sme diskutovali o benefitoch a budúcnosti firmy. Potešili nás nielen odpovede na všetky zadané otázky, ale aj písacie bloky a perá, ktoré sa určite každému z nás zídu. Domov sme odchádzali s príjemným pocitom a vedomím, že sme sa naučili niečo nové o produktoch, ktoré si možno raz v budúcnosti zaobstaráme aj my.

      Ďakujeme spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. za zaujímavú prehliadku.

      Septima

    • Prečo skúsiť EUSTORY
     • Prečo skúsiť EUSTORY

     • Do celoslovenskej súťaže Eustory sa naša škola zapája od jej vzniku. Vždy sme ju pokladali za výbornú príležitosť niečo sa naučiť, mnohé dozvedieť a hlavne, veľa zažiť.  Po koronových suchotách sa konečne tento rok konal festival „Next Generation Summit“ v Prahe. Je potešiteľné, že Slovensko na ňom reprezentovala trojica žiakov našej školy: Nataly Očovanová, Adela Račková a Ján Kolár.

      Atmosféru summitu si môžete vychutnať na videách, ktoré zdieľa centrála EUSTORY v Hamburgu a na Adelkiných fotografiách.  Aby vám neunikla podstata summitu, tu je pár slov od účastníčok.

      Adelka na summit spomína takto: „Odchádzali sme vo štvrtok 28.9. v skorých ranných hodinách, aby sme sa mohli zúčastniť otváracej a uvítacej slávnosti. Tá sa konala už vo štvrtok večer. Ďalšie dni sprevádzalo množstvo aktivít, prehliadka mesta, ale aj voľný čas. Pracovných skupín na summite bolo šesť. Nataly bola v tíme, ktorý sa zaoberal totožnými a odlišnými pohľadmi na rôzne historické udalosti. Výsledkom ich práce bol plagát či návrh, ako by mohlo vyzerať múzeum všetkých európskych štátov, ich kultúr a zvykov. Janko pracoval s umelou inteligenciou, jeden deň dokonca navštívil herné študio Charles Games v Prahe. Výstupom ich skupiny bol podcast. Ja som bola na workshope, na ktorom sme sa na základe dát snažili predpovedať,  čo by sa mohlo v blízkej budúcnosti stať v oblasti medzinárodnej politiky, školstva a hudby. V nedeľu večer, na uzatváracom ceremoniále, prezentovali jednotlivé skupiny, čo vytvorili. Neskôr nasledovala rozlúčková párty a v pondelok odchod domov. Pobyt sme si veľmi užili, precvičili si komunikáciu v angličtine a nadobudli mnoho nových vedomostí a skúseností. Sme veľmi vďační, že sa nám podarilo zúčastniť summitu. Radi by sme si ho užili aj o rok."

      Nataly o Next Generation Summite hovorí: "Vďaka súťaži EUSTORY som tento rok dostala možnosť zúčastniť sa na summite  v Prahe. Jednalo sa o päťdňový event, kde sa stretlo 100 víťazov z 23 národných historických súťaží. Keď som prvýkrát počula, že som sa kvalifikovala,  nebudem klamať, cítila som mierny strach: z množstva ľudí, aj z jazykovej bariéry. Našťastie, všetky moje obavy boli zbytočné. Ľudia, ktorých som vďaka projektu stretla, sú to  najlepšie, čo sa mi na summite prihodilo. Zoznámila som sa s inšpiratívnymi mladými ľuďmi, prežila veľa skvelých zážitkov, na ktoré budem ešte dlho spomínať.  Hlavná zložka programu boli workshopy, ktorých bolo celkovo šesť. Ja som sa zúčastnila toho, čo niesol názov „Narrating Europe: Stories of Identity and Belonging“. Napriek tomu, že sa nejednalo o moju prvú podobnú skúsenosť, workshop prekonal všetky moje očakávania. Aktivity nám dali možnosť  spoznať sa navzájom, ale aj zistiť niečo nové o sebe samých. Náš workshop bol založený najmä na spoločných diskusiách o vnímaní histórie, rôznych uhloch pohľadu na udalosti a zistení, čo majú naše kultúry spoločné a čím sú jedinečné. Bolo  pre mňa fascinujúce, do akých hĺbok sme sa v niektorých dialógoch dokázali dostať. Jediné negatívum  bol čas. Všetci by sme si ho priali mať viac. Program bol skutočne nabitý. Osobne ma veľmi potešila prehliadka Prahy či spoločné aktivity, medzinárodný bufet.  Som nesmierne vďačná za to, že som sa mohla zúčastniť projektu a pevne dúfam, že sa mi ešte v budúcnosti naskytne podobná šanca."

      Takže tu máme pár impresií, ktoré vás môžu inšpirovať. Urobiť súťažnú prácu nie je také zložité (úspešné práce vytvorili už terciáni). Tento rok je to o to ľahšie, že vypísaná téma je zaujímavá a „rodinný“ materiál vie nájsť takmer každý. Zadanie znie: "SKOKY CEZ PLOTY – naše štátne hranice  v 20. a 21. storočí a ich vplyv na život obyvateľov." Vytvoriť môžete podcasty, krátky film, reportáž, fotoreportáž alebo klasickú odbornú prácu.

      Ak niekoho téma zaujala, čas odovzdať ju je do marca 2024. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pp. Kohútovej alebo požiadať o pridanie do skupiny EUSTORY- EDUSOC-SOČ na TEAMS-och.

      Adela Račková, Sexta a Nataly Očovanová, III.A

      Linky: 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prečo skúsiť EUSTORY .

    • Naše príbehy na EDUSOC zaujali
     • Naše príbehy na EDUSOC zaujali

     • Včera sa konalo oceňovanie laureátov súťaže Odkiaľ som, poznajme sa navzájom v Banskej Bystrici. Súťaž organizuje občianske združenie EDUSOC. Tento rok záštitu nad celoštátnou súťažou prebral župan BBSK, Ondrej Lunter. Ten o súťaži povedal: „Vnímam, že táto aktivita motivuje mladých ľudí k pochopeniu vzájomných podobností a doceneniu kultúrnej rôznorodosti. Keď sa rozpadne pamäť, rozpadnú sa komunity, a keď sa rozpadne poznanie, rozpadne sa všetko - rozpadne sa ľudská spoločnosť. Ďakujem všetkým, ktorí tento projekt vymysleli, uviedli ho do života, zúčastnili sa na ňom. A samozrejme gratulujem oceneným. Robíte všetci skvelú vec.“

      Naša škola poslala dva súťažné príspevky do kategórie odborná práca. Jeden z nich bol rodinný príbeh ekonomickej migrácie do Francúzska a obraz ťažkého návratu emigrantov do vlasti. Spracovala ho Nina Petorová zo IV.B. Možno aj pre podobnosť s osudom vlastnej rodiny si ho vybral pán župan Lunter a udelil Nine Mimoriadnu cenu župana BBSK.

      Druhá história bola ešte ťažšia. Bolo to o rómskej rodine Šarköziovcov zo Slnečnej stráne, ktorú zaživa upálili počas druhej svetovej vojny. Samuel Solga zo IV.B si za jeho spracovanie vyslúžil nielen tretie miesto vo svojej kategórii, ale aj cenu Nadácie rómskeho vzdelávacieho fondu (Roma education fund). Účastníckymi krajinami fondu sú Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Macedónia, Rumunsko, Srbsko a Čierna hora a Slovenská republika.

      Nadácia sa rozhodla, že sa bude podieľať na pripomínaní smutnej udalosti, ktorá sa odohrala v našom meste. Prvýkrát by sa tak malo stať na jeseň budúceho roku, kde okrem čítania príbehu usporiadajú aj koncert. Spolupracovať na jeho organizácii by mala naša škola, EDUSOC a Nadácia rómskeho vzdelávacieho fondu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Naše príbehy na EDUSOC zaujali.