• Pochváľ sa vlastnou tvorbou

     • Gymnázium Milana Rúfusa vyhlasuje pri príležitosti výročia narodenia Milana Rúfusa súťaž tvorby v anglickom jazyku YOUNG AUTHOR. Viac informácií nájdete v správach systému Edupage.

    • Imatrikulácie - PRIMA 2019
     • Imatrikulácie - PRIMA 2019

     • "Sľubujem!" zaznelo hromadne z úst našich najmladších, teda 22 žiakov triedy PRIMA, na záver Imatrikulačnej ceremónie v utorok 29.10. 2019. 

      Imatrikulácie sa v stredoškolskom ponímaní viažu na plnenie rôznych úloh, pripravených o rok staršími žiakmi, v našom prípade triedou SEKUNDA. Počas školy v prírode vymysleli tému RETRO s mnohými návrhmi úloh, ktoré ešte po návrate domysleli do detailov, a tak sme v utorok mohli byť svedkami cesty v čase a pripomenuli si "staré dobré časy".

      Heslo imatrikulácií "Priatelia v každom storočí..." malo Primanom povedať, že ich starší spolužiaci im chcú byť oporou a podať pomocnú ruku, vždy keď to budú potrebovať. Aby toto neboli len prázdne slová, mládež zo Sekundy sa postarala o zábavné úlohy, ktoré neponižovali, neútočili a netraumatizovali nikoho, práve naopak, víťazov každej úlohy vždy sladko odmenili a za nesplnenie alebo prehru v súťaži boli potrestaní tiež v retro štýle (napísať 50x "Vždy budem poslúchať svoju triednu", kľačať na drevenom polene, vypiť šťavu z citróna, a pod.).

      Naše "retro" úlohy zahŕňali napr. rozpoznanie filmov podľa typickej piesne alebo zvučky (Titanic, Ružový panter, Nekonečný príbeh,...), čo najrýchlejšie pospájanie reťaze z farebných Céčok (do pozadia nám hral Michal David rovnomenný hit "Céčka"), vysvetlenie významu slov ako "magič, parazól, verzatilka, fiškus...", v časovom limite poobliekať na seba čo najviac retro kusov oblečenia čo priniesli Sekunďania od svojich rodičov, triafali sme krúžky na vzdialené kolíky, hral sa aj "frčkobal s 3 mincami", sledovali sme úryvky zo starých filmov s otázkami na pozornosť, snažili sme sa spoznať známych hercov a spevákov z ich detských fotiek alebo naslepo hmatom rozpoznať veci ako magnetofónovú pásku, videokazetu, LP platňu, film do fotoaparátu a podobne. Tak ako - prešli by ste našimi úlohami?

      Ďakujeme celej Sekunde za organizáciu, unikátnu výzdobu (zapožičanú skvelými rodičmi), Prime za 2 krásne kultúrne vystúpenia (magické triky a tanec Macarena), animátorskú návštevu z CK Andromedy v publiku (spomienka na Školu v prírode) a pani riaditeľke za milú podporu počas príprav i vystúpení.

      Dúfame, že si naša Prima okrem Pamätných listín odniesla milé zážitky a veselé spomienky.

      Do galérie Imatrikulácie - PRIMA 2019 boli pridané fotografie.

    • Postup v bedmintone
     • Postup v bedmintone

     • Dňa 7. 11. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov a žiačok základných aj stredných škôl v bedmintone.

      Družstvo chlapcov v kategórii stredných škôl získali 2. miesto. Vybojovali ho Aris Čela Nikolas a Marek Matonok z II. C a Jakub Babiak zo sexty. Dievčatá si vybojovali v zložení Kristína Tesáková (IV.B), Barbora Prcúchová (I.A) a Viktória Sviržovská (II. C) 1. miesto a zároveň aj postup do krajského kola.

      Mladším žiačkam sa tiež darilo a Ema Vlkovičová, Emma Kinková a Veronika Kmeťová z kvarty si odniesli striebornú medailu. Chlapcov zastupovali Matúš Schmidt, Adam Murín a David Truben z tercie.

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

      Do galérie Športové súťaže boli pridané fotografie.

    • EUndeground v Budapešti
     • EUndeground v Budapešti

     • V rámci projektov pre školy V-4 a budúcich EÚ štátov našu školu v októbri Post Bellum SK pozvalo na zaujímavý workshop. Mladí sa dozvedeli o tom, ako kultúra vzdorovala totalite, tvorili samizdat a užili si koncert, filmy, divadlo, tanec...Bonusom boli potulky po Budapešti. Ubytovali sme sa neďaleko centra mesta, blízko bola židovská škola, 2 synagógy, ale aj reštaurácia Piroska s bohatou zbierkou predmetov zo socialistickej každodennosti. V deň príchodu sme mali pár hodín voľno. Uličkami sme teda prešli k Széchenyiho reťazovému mostu. Keďže sa rýchlo stmievalo a bolo aj dosť chladno, vyviezli sme sa hore lanovkou a obdivovali nádherné pohľady z Budína na Pešť.
      Nasledujúci deň bol pracovný. Odohrával s kúzelnom mieste. Dürer Kert je niečo medzi kultúrnym domom, alternatívnou scénou, parkom, komunitným centrom. Cítili sme sa tam veľmi dobre. Vstupné prednášky nás naozaj zaujali. Dozvedeli sme sa o poľskom divadle a jeho boji s totalitou. Ukážky predstavení divadla v Lubline boli mrazivé. P. Bříza rozprával o českej hudbe, Magorovi Jirousovi, Plastikoch...pre slovenských študentov to bol objav, tí českí majú tému v osnovách- a nikomu neprekáža pár vulgarizmov v Jirousových textoch. Bývalý minister kultúry zo Slovenska, p. Snopko, predstavil festivaly z Pezinku, Bratislavy- Čertovo kolo. Veľmi nás mrzelo, že prednášku zástupcu Albánska o podzemnej kultúre za režimu Envera Hodžu tlmočili z taliančiny len do Maďarčiny,
      Po prednáškach nasledovala inštruktáž, premiešanie účastníkov (študenti z Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska, Albánska a Bulharska)...a decká začali vyrábať samizdat. 
      Poobede bol program naozaj bohatý-  divadlo, filmy, dokumenty, vzájomné spoznávanie kultúr, tanečná škola, diskotéka...každý si mohol vybrať. Mladí sa bavili hlavne v zostave Česko- Slovenskej. A dospelí tiež strávili rozhovormi o roku 1989, mečiarizme, dnešku...


      Do galérie EUndeground v Budapešti boli pridané fotografie.

    • Spolupráca s EUTIS
     • Spolupráca s EUTIS

     • Vďaka spolupráci našej školy s EUTIS, o.p.s sa študenti môžu zúčastňovať zaujímavých podujatí. V októbri si mohli v Mahenovej knižnici v Brne vypočuť strhujúce rozprávanie o vyšetrovaní vojnových zločinov v bývalej Juhoslávii. Prednášajúci, Vladimír Dzuro, sa podieľal v rokoch 1994-1995 na práci mierových síl OSN, potom 9 rokov zastával funkciu vyšetrovateľa Medzinárodného tribunálu pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii, ICTY v Den Haagu. Vo svojej prednáške rozprával o hľadaní a odkrývaní masových hrobov, zatknutí prvého vojnového zločinca Dokmanovica, o tom, aké ťažké je hľadať spravodlivosť po občianskej vojne.
      Príbeh „investigatora“ Dzura je zároveň inšpiratívnym rozprávaním o tom, ako sa inšpektor kriminálky môže stať veľkým medzinárodným hráčom. Vladimír Dzuro dnes vedie Kanceláriu Úradu vnútorných záležitostí OSN v New Yorku. 
      Rozprávanie si vypočuli žiaci tretieho ročníka, ktorí navštevujú seminár z dejepisu a zaujalo ich natoľko, že viacerí si hneď na mieste kúpili knihu Vyšetrovateľ, alebo počúvali seriál, ktorý na základe knihy pripravil český rozhlas.
      EUTIS-u ďakujeme za príležitosť a aj za fotografie z podujatia.


      Do galérie Spolupráca s EUTIS boli pridané fotografie.

    • Ako sme hľadali domov Moonovi z Alabamy
     • Ako sme hľadali domov Moonovi z Alabamy

     • Dňa 28. októbra žiacka školská rada pripravila pre žiakov z PRIMY a SEKUNDY zážitkové čítanie. Táto akcia prebehla v pokojnej a príjemnej atmosfére. Študenti spoločne čítali knihu od Watta Keya Moon z Alabamy o chlapcovi, ktorý sa snažil prežiť sám v lese, hľadal cestu na Aljašku a  nakoniec našiel domov u svojho strýka. Deti pozorne počúvali, o čom svedčia aj výborné výsledky záverečného kvízu. Víťazi sa tešili zo sladkej odmeny.

                                                                                                                          Mgr. Miroslava Debnárová

      Do galérie Ako sme hľadali domov Moonovi z Alabamy boli pridané fotografie.

    • Zelené mesto v októbri
     • Zelené mesto v októbri

     • III.B sa už druhý rok podieľa na projekte zastrešenom p. Kubáňom, Zelené mesto. V rámci neho raz mesačne zbierajú odpad v niektorej z mestských častí. 28. októbra sa k tejto triede pridala aj III.A. Počasie práci vonku nežičilo, preto študenti nemohli zbierať odpad popri Lutilskom potoku, ako plánovali. Po letnom „piknikovaní“ je ho tam ozaj veľa.  Zvolili si čistenie plôch poza obchodné centrá mesta. Vyzbierali 26 vriec (objem 250 l) odpadu.

      29. októbra štafetu v čistení mesta tretiakmi prevzala septima. Počasie prialo viac a tak sa dostali do rôznych zákutí. Človek by neveril, čo všetko sa nájde v ukrytejších častiach mesta. Septima vyzbierala 13 vriec odpadu. Každé s objemom 250 litrov.

      Celková bilancia čistenia mesta gymnazistami je 39 vriec odpadu. A to ani nevidno, že týmito miestami prešli.

      Do galérie Zelené mesto boli pridané fotografie.

    • Absolventi môžu získať na štúdium v zahraničí štipendium
     • Absolventi môžu získať na štúdium v zahraničí štipendium

     • SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

      Agentúra sprostredkúva štúdium v zahraničí v mnohých krajinách a študentov podporuje i finančne prostredníctvom štipendií.

      Na stránke https://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/ nájdete podrobné informácie.

      Spoločnosť ROSATOM podporuje študentov pri výbere študijných programov v Rusku. Ich podpora sa orientuje na štúdium v odboroch Fyzikálne vedy, Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, Jadrová chémia, Jadrová technika a energetika. Viac o štúdiu nájdete tu https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 a základné informácie v plagátiku.

     • Gymnázium podporuje mladé talenty

     • Hoci si pod pojmom "gymnázium" ľudia väčšinou predstavia študentov zahĺbených do študovania učebníc, vypracovávania laboratórnych protokolov, písania referátov a počítania zložitých príkladov, naša škola podporuje aj umeleckú stránku nám zverených mladých. Jednou z našich talentov je aj Nina Jakušová z II.C, ktorá sa medzi iným venuje aj spevu. Tentokrát nás úspešne reprezentovala na speváckej súťaži v Banskej Bystrici, známej ako POP BB 2019 v kategórii študentov stredných škôl. Sme hrdí, že už druhý rok máme zastúpenie vo finále súťaže celoslovenského charakteru. Ninke budeme 22. novembra držať palce a dúfame, že jej výkon motivuje aj ďalších študentov k rozvíjaniu svojho umeleckého talentu.

      Mgr. Ivana Lapinová (učiteľka hudobnej výchovy)

    • Spoznávame Novohrad – exkurzia
     • Spoznávame Novohrad – exkurzia

     • Piatkové ráno 4. októbra nás, II. B a SEPTIMU privítalo slnečným, ale chladným počasím. Na nálade nám to neubralo. Prvá zastávka – Novohradské múzeum v Lučenci. Pokochali sme sa krehkou krásou čipiek, maľovaného skla, ...

      Naša ďalšia cesta smerovala k „ôsmemu“ divu sveta, k výstave čínskej terakotovej armády. Dokumentárny film nás obohatil o zaujímavé fakty, ale najväčším zážitkom bolo zblízka pozorovať 55 certifikovaných kópií vojakov a odfotiť sa s nimi. Haličský zámok nás tiež očaril svojou krásou a nádherným výhľadom. Celá naša exkurzia mala nečakaný záver. K dobrému jedlu v pizzerii známeho zabávača prispel svojimi vtipmi a smiechom aj on.

      Cesta naspäť rýchlo ubehla a spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

      Dovidenia Novohrad.

    • Exkurzia v Slovenskom raji
     • Exkurzia v Slovenskom raji

     • Jesennú prírodu si 34 maturantov nášho gymnázia užívalo počas dvoch dní v rámi Geografickej exkurzie do Slovenského raja. Počasie nám vyšlo výborne. Prvý deň sme prešli celý Prielom Hornádu, so začiatkom na Tomášovskom výhľade. Ubytovaní sme boli pri Palcmanskej Maši, najchladnejšej vodnej nádrži na Slovensku. Druhý deň sme si vyšli Zejmarskou roklinou na planinu Geravy a pri návrate domov sme sa zastavili pri prameni Hrona. Všetkým študentom ďakujeme za disciplinovanosť a veľmi dobré správanie. Poďakovanie patrí aj kolegom Vladimírovi Fabovi a Igorovi Stemnickému za dozor počas celej dvojdňovej turistiky.

      Norbert Nagy, vedúci exkurzie

      Do galérie Exkurzia v Slovenskom raji boli pridané fotografie.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Ako mnoho škôl po celom Slovensku a každá krajina v Európe, aj my sme sa zapojili do osláv Európskeho dňa jazykov. Tento rok to bolo veselou a atraktívnou formou, ktorá zožala veľmi pozitívne ohlasy od všetkých zapojených. Názov "Getting to know you" (Spoznávanie sa) vysvetľuje zámer aktivít. Spojili sme rôzne jazykové skupiny študentov, pomiešali starších s mladšími a zoznamovanie sa mohlo začať. Háčikom bolo jediné pravidlo - "Prosím, dohovárajte sa LEN v cudzích jazykoch".

      Za hodinu museli spoznať minimálne 3 nových študentov a rozprávať sa aktívne s každým cca 10 minút. Žiadne simulované situačné dialógy, žiadna nudná téma podľa zamerania lekcie! Boli sme svedkami živého rozhovoru zo skutočného života, zdieľania názorov na rôzne oblasti ich ozajstných záujmov, pričom atmosféra vždy veľmi rýchlo nabrala tie správne vibrácie a prvotné ľady ostychu boli v minúte prekonané. V spomienkach na dnešný deň nám ostanú triedy plné aktivity, motivácie, plné smiechu a hlavne záujmu o druhého, slovom jedinečný ľudský zážitok. Všetkým zapojeným študentom i učiteľom ďakujeme.

      Mgr. Ivana Lapinová, vyučujúca anglického jazyka 

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Gruntovačka
     • Gruntovačka

     • V piatok 20.9.2019 sa  Týždeň dobrovoľníctva v Žiari nad Hronom zavŕšil veľkou  „Gruntovačkou“, do ktorej sa zapojili tri prvácke triedy z nášho gymnázia a ich triedni učitelia Mgr. Ingrid Panáková, Ing. Dana Matušková, Mgr. Stanislava Považanová. Akciu riadila organizácia  Region  Gron so sídlom v Žarnovici. Dobrovoľníci čistili a „gruntovali“ náučný chodník Šibeničný vrch, pričom odstránili veľké množstvo rôzneho odpadu.

      V rámci Týždňa dobrovoľníctva  2019 v Žiari nad Hronom sa zrealizovalo 9 významných dobrovoľníckych aktivít, na ktorých sa podieľalo 214 dobrovoľníkov z piatich škôl v Žiari nad Hronom,  OZ Za Žiar a DSS Doména zo Žiaru nad Hronom a OOCR Región GRON.

      Centrum voľného času v Žiari nad Hronom vyjadruje veľké poďakovanie každému dobrovoľníkovi, ktorý sa v tomto roku zapojil do aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Všetci takto potvrdili skutočnosť, že v našom meste sa dobré skutky dejú. No našim spoločným prianím je, aby „dobré skutky“  netrvali len jeden týždeň, ale aj po celý rok.

       

      Do galérie Gruntovačka boli pridané fotografie. Informácie z článku: Adriány Budáčovej a kol. CVČ ZH

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia a priatelia

      Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane

      z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2018 pre Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

      Príspevky sú zodpovedne využívané na podporu vzdelávania a mimoškolskej činnosti školy pod dohľadom zástupcov rodičov našich študentov.

       

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       

      Mgr. Radovan Murín,

      predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia a priatelia

      Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane

      z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2018 pre Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond.

      Príspevky sú zodpovedne využívané na podporu vzdelávania, mimoškolskej činnosti školy i sociálnej výpomoci žiakov pod dohľadom Správnej rady ŽGNF.

       

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       

      Ing. Hedviga Turská, správkyňa neinvestičného fondu

    • Barcelona - exkurzia
     • Barcelona - exkurzia

     • V dňoch 8.9. až 14.9.2019 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo už tradičnej poznávacej exkurzie do Španielska.

      Ako prvé sme sa my, žiaci KVARTY, III.A, III.B a IV.B, zastavili v Monaku. Hneď ako sme zavítali do mesta miliardárov a milionárov, sme si s údivom prezreli nielen krásnu architektúru, pláž, okruh F1 a výmenu stráží pri Kniežacom paláci, ale aj množstvo drahých áut, hotelov a jácht. Ďalej sme nazreli do oceánografického múzea a jedného z najluxusnejších kasín vôbec. Druhý deň nás v Barcelone síce neprivítalo pekné počasie, no aj v pršiplášťoch sme si s úžasom prezreli park Güell, kde sme sa dozvedeli niečo viac o Antoniovi Gaudím a jeho úchvatnej architektúre. Potom sme sa vydali k asi najväčšej dominante Barcelony, katedrále Sagrada Familia. Niektorí z nás si ešte večer pozreli obrovský futbalový štadión Nou camp. Ďalší deň sme Barcelonu prešli krížom krážom a na chvíľu zažili trochu z jej kultúry. Videli sme Olympijské mestečko a gotickú časť Barrio Gótico. Zavítali sme na najznámejšiu ulicu La Rambla, kde sa nám podarilo ochutnať tradičné jedlá ako paella a gazpacho alebo sladké churros. Večer nám všetkým vyrazili dych farebné spievajúce fontány. Posledný deň v Barcelone sme začali návštevou najvyššieho  kopca v okolí Barcelony – Tibidabo s dychberúcim výhľadom. Potom sme sa vybláznili v obrovských vlnách na pláži Barceloneta a preskúmali starý  prístav s Kolumbovým pamätníkom. Na ďalší deň bolo našou poslednou zastávkou jedno z najdrahších miest – Ženeva, kde sme sa prešli po nábreží Lac Léman, ochutnali kávu za 10 eur a videli vysoký gejzír uprostred Ženevského jazera a Katedrálu sv. Petra. Večer sme nakoniec vyrazili smer Žiar nad Hronom.

      Domov sme prišili všetci živí a zdraví, s množstvom skvelých zážitkov a spomienok. Za všetky krásne momenty ďakujeme pani profesorkám Veronike Sliačanovej a Zuzane Šályovej, ktoré to s nami s úsmevom zvládali celý týždeň.

       

                                                                                                                                    Soňa Herková, III.A

      Do galérie Barcelona - exkurzia boli pridané fotografie.

     • Potvrdenia o návšteve školy pre ÚPSVaR

     • Od 1. septembra 2019 už väčšina rodičov nemusí doručovať na úrady práce potvrdenia o návšteve školy.

      Podľa ustanovení zákona na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a tieto údaje si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

      S účinnosťou od 1.9.2019 sú informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona aj:

      • centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
      • centrálny register študentov vysokých škôl.

      Zároveň podľa ustanovení zákona o prídavku na dieťa oprávnená osoba (poberateľ prídavku na dieťa) nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

      Preto je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny povinné od 1. septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa (väčšinou rodičia alebo iné oprávnené osoby) od 1. septembra 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy. Prídavky na dieťa budú vyplatené automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom.

      Ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom údaje z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nemôže získať. Preto v tomto prípade bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

      Zverejnené na stránke ÚPSVaR: 

      https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/od-1.-septembra-2019-uz-vacsina-rodicov-nemusi-dorucovat-na-urady-prace-potvrdenia-o-navsteve-skoly.html?page_id=928940

       

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční

      dňa 2. septembra 2019 o 8:00 hod. na školskom dvore.

      Po ukončení oficiálnej časti sa presunieme do tried.

      Žiaci 1. ročníka štvorročného štúdia dostanú učebnice v pondelok (2. 9. 2019). PRIMA dostane učebnice v utorok (3. 9. 2019).

      Rozdelenie žiakov 1. rončíka do tried nájdete tu.

      Triedy pre prvákov a štvrtákov:

      • I. A - 1. poschodie
      • I. B - prízemie
      • I. C - prízemie
      • PRIMA - Prednášková miestnosť na prízemí (spolu s rodičmi)
      • IV. A - Prírodovedná knižnica
      • IV. B - Učebňa biológie
      • OKTÁVA – FYZIKA 2 (1. poschodie)

       

      Želáme veľa úspechov v školskom roku 2019/2020 !

      Vzhľadom na platnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov nie je možné zverejniť na stránke školy zoznam mien žiakov v jednotlivých triedach.

      Z tohto dôvodu žiakom 1. ročníka oznámime zaradenie do príslušných tried prostredníctvom kódu prideleného v prijímacom konaní. Zoznam bude zverejnený najneskôr do 30. augusta 2019.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Oznam pre stravníkov školskej jedálne
     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Školská jedáleň je v prevádzke od 26. augusta 2019. Od 1. 9. 2019 sa mení výška stravného vzhľadom na zvyšovanie cien potravín na trhu. Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov pre triedy PRIMA – KVARTA, že zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu, sa na žiakov osemročných gymnázií nevzťahuje, nakoľko sú žiakmi strednej školy.

      Nový cenník nájdete tu.

    • Platnosť preukazov ISIC
     • Platnosť preukazov ISIC

     • Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod. Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

      V nomom školskom roku je potrebné používať fotografiu s rozmermi 25x25 mm.

      Preukaz je pre ISIC zľavy (známka) vždy platný od 1.9. daného roka do 30.9. nasledujúceho roka. Platnosť preukazuje ISIC známka, ktorú je potrebné si vždy v novom školskom roku zakúpiť. Hodnota známky je 10 eur. O predĺženie môžete požiadať priamo v škole (ekonomické oddelenie) alebo si ju zakúpiť cez www.objednaj-preukaz.sk. Známka bude doručená do školy alebo priamo domov.

      Aktuálna známka ISIC Vás oprávňuje na zľavy u partnerov (obchody, reštaurácie, kiná, divadlá a ďalšie zľavy v zahraničí. Viac info nájdete na: www.studentskypreukaz.sk).

      Pre účely dopravy je preukaz platný nasledovne:

      • pre prvákov od 01.09.2019 do 30.06.2020;
      • pre žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu, je preukaz platný od 01.07.2019 do 30.06.2020 (teda preukaz platí aj cez letné prázdniny).

      Pre predĺženie karty je potrebné:

      1) zakúpiť známku na nový školský rok,

      2) predĺžiť zľavu v doprave prostredníctvom SMS alebo cez aplikáciu Ubian (cena spätnej SMS je 3 eur) a následne priložením k terminálu v škole. Postup A3_UBIAN_SS_press.pdf.

      Viac informácií nájdete na: www.transcard.sk.

      Predĺženie, aktiváciu karty na dopravu i žiadosť o novú kartu si môžete vybaviť na ekonomickom oddelení v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 aj počas letných prázdnin. O čerpaní dovoleniek na ekonomickom oddelení Vás budeme dopredu informovať. Kartu si bude možné objednať, predĺžiť aj aktivovať aj na začiatku nového školského roka.

     • V EUSTORY opäť úspešní

     • 21. júna sa konalo tradičné oceňovanie prác EUSTORY. V celoštátnom kole sme získali štvrté miesto (Dana Koštová a Žofia Oswaldová z III.B)  a druhé miesto (Roman Debnár z I.C). Roman Debnár predstavil svoju prácu Nežná revolúcia očami mojich učiteľov. Svoje skúsenosti s EUSTORY predstavila bývalá žiačka našej školy, Bc. Ema Zorkóczyová.

    • Za zábavou PRIMA cestovala do Bratislavy
     • Za zábavou PRIMA cestovala do Bratislavy

     • 14 chlapcov a 7 dievčat - to je kolektív našej Primy, ktorá sa rozhodla koniec školského roka poňať akčne. Ráno rýchlikom do Bratislavy, potom prechádzka až na Račiansku, kde sme si skúsili strategické premýšľanie a tímovú prácu v Laser aréne a koordináciu našich končatín v Xbox zóne. Niektorí potrápili gigantický stolný futbal, či ping pong - jedným slovom hodina v Space Worlde nám bola málo. A ak si náhodou niekto neprišiel na svoje tam, tešil sa na druhú aktivitu, ku ktorej nás odviezol autobus zabezpečený Dopravným podnikom Bratislava. Jump arena je druhé fantastické miesto, kde sme strávili ďalšiu hodinu v oranžových protišmykových ponožkách. Šikovní animátori nám predviedli rôzne tipy a triky na saltá, skákanie na obrovských trampolínach, či ako preliezť po napnutom lane, v našom prevedení skôr 'ako padnúť do penových kociek', z ktorých vyliezť bolo asi najväčším majstrovstvom. Spokojní, spotení a hladní sme bežali do Avionu občerstviť sa, a potom už len šťastní nasadnúť do vlaku domov, kde nám už bolo ozaj veselo (viď foto so súťažou Kto vydrží tlieskať najďalej od Bratislavy a podobne). Najteplejší deň sme teda strávili celý spolu a bolo nám výborne. Krásne leto Vám praje PRIMA!

    • Výlet Strečno - Čičmany
     • Výlet Strečno - Čičmany

     • Dňa 25.6 sme sa my ,Sekunda a Tercia zúčastnili koncoročného výletu na Strečno. Skoro ráno nás pred školou čakal autobus, do ktorého sme všetci nastúpili a vyrazili sme. Cesta nebola príliš dlhá, pretože sme si ju skrátili spievaním a počúvaním hudby. Našou prvou zastávkou bolo splavovanie Váhu na pltiach. Síce sme boli trochu mokrí, ale to nám nevadilo, lebo cestu nám spríjemňovali zábavní pltníci. Po úspešnej plavbe po Váhu sme putovali na hrad Strečno. Mali sme možnosť vidieť priestory, v ktorých žila Žofia Bosniaková. Po návšteve hradu Strečno sme vyhladli. Cestou sme sa teda zastavili v obchodnom centre. Poslednou časťou nášho výletu bola dedinka Čičmany. Zaujali nás tradičné čičmanské vzory a príjemní obyvatelia tejto dedinky. A už nás čakala len cesta domov. Vrátili sme unavení, ale šťastní a plní zážitkov.

      Emma, Saša, Nika (SEKUNDA)

      Do galérie Výlet Strečno boli pridané fotografie.

    • Talent medzi nami - Nina Jelžová
     • Talent medzi nami - Nina Jelžová

     • Po dlhšej prestávke by sme Vám chceli predstaviť ďalší talent – žiarsku športovkyňu Ninu Jelžovú zo SEPTIMY. Popri štúdiu, v ktorom dosahuje vynikajúce výsledky, sa dlhodobo venuje karate. Patrí medzi športovcov, ktorí svojmu klubu prinášajú úspechy pravidelne. Spomenieme len ten posledný, ktorý je skutočným úlovkom. Nina cestovala na svoju premiéru na najvyššej svetovej lige v karate. Liga sa koná po celom svete a štartujú v nej najlepší karatisti, ktorí získavajú body pre štart na Olympiáde, ktorá sa bude konať v roku 2020 v Tokiu.

      Úspech, o ktorom píšeme, Nina dosiahla v tureckom Istanbule (štartovalo 1813 pretekárov zo 102 krajín). Úspešne prešla prvým kolom, čo podľa trénera pre nováčika nie je bežné. Ďalšie kolo svetovej ligy Ninu čaká 22. júna v kanadskom Montreali. 

      Nine blahoželáme a prajeme jej ďalšie nielen športové úspechy!

      Podľa https://ziar.dnes24.sk/ziarska-sportovkyna-vybojovala-pekny-uspech-v-instanbule-nina-len-tak-dalej-331725

      Foto: Karate Klub MŠK Žiar n. Hronom

    • Prima v Kremnici
     • Prima v Kremnici

     • V utorok, 4. júna, PRIMU čakala tradičná exkurzia do Kremnice na Deň otvorených archívov.

      Tentokrát sme nešli linkovým autobusom, takže v Kremnici sme boli skôr. Na námestí si teda primania pocvičili postreh a schopnosť získavať informácie. Zvláštne, ako sa líši "pracovný postup"- po pokyne nájdite na ploche námestia niečo zaujímavé: jedni najprv googlili a potom hľadali objekt, iní obehli námestie, viacerí bežali k "výrazným objektom", niektorí sa spoľahli na spolužiakov z Kremnice... ale všetci našli 4 a 6 vecí, o ktorých spolužiakom porozprávali.

      O 9:00 nás už čakali v múzeu. V Meštianskom dome sme ešte stihli výstavu Pôvab kameninových záhrad, ktorú tento mesiac po piatich rokoch vystavovania rušia.  V expozícii sme sa dozvedeli, že aj drahá čajová šáločka aj WC misa sú v podstate keramika. Pátrali sme po rozdieloch medzi keramikou- fajansou- majolikou a kameninou, skúmali sme ornamenty. Na prácu v múzeu mali primania pripravené projektové úlohy, mnohí ich riešili ozaj zodpovedne. Po časti venovanej výrobe kameniny v Kremnici si pani lektorka pripravila krátku prednášku o heraldike. V nej si preopakovali vlaňajšie vedomosti o pomocných vedách historických, o zásadách tvorby erbov. Interpretovali sme kremnický mestský erb aj žiarske erby. Následne žiaci dostali pracovné listy so zásadami tvorby rodového erbu a prekrásnym štítom. Ich úlohou bolo navrhnúť erb, ktorý by ich prezentoval. S chuťou sa pustili do práce. Priebežne sa rozprávali s pani lektorkou, tá rozdávala rady. Na záver sme erby interpretovali- bolo zaujímavé sledovať, ako sa spolužiaci poznajú, ako zle sa čítal erb tomu, kto človeka menej pozná. Veľa sa o záujmoch a prioritách žiakov dozvedela aj triedna profesorka, Ivka Lapinová.

      Desiatovú prestávku sme mali rýchlu- na schodoch morového stĺpa.  Po nej nás už čakali v štátnom archíve v Kremnici. Tam sme spoznávali najstaršie podoby školstva v našom regióne. Prvé zmienky o učení sa pochádzajú už zo XIV. storočia. Dokonca ani ja, ako dejepisárka, som netušila, že už v XVI. storočí bola v Kremnici slovenská škola. Po úvodných informáciách nasledovali praktické dotyky s archiváliami: čítanie zo starých kroník, písaniek, skúmanie školských poriadkov. Najviac primu oslovil návrat v čase- písanie brkom, pečatenie, písanie na "retro písacích strojoch". Žiadny enter, žiadny delete...občas zaseknutá klávesa. To, že ani husie brko nie je ľahký nástroj sme zistili podľa machúľ na rukách a papieri. Vytrápili sme sa skladaním puzzle stredovekej listiny. Napriek tomu, že text bol rozrezaný na štvorčeky, nájsť k sebe patriace dieliky by sme bez pomoci pani archivárky nezvládli. Zato tvoriť text pečiatkami šlo ľahúčko. Čas rýchlo uplynul, ani sme sa nenazdali a prehliadka archívu skončila. Pred 12:00 sme prišli do Žiaru a posedeli sme si spolu na zmrzline.

      Deň otvorených archívov je každý rok sa opakujúca aktivita. Je dobré, že v blízkom okolí máme štátny archív, ktorý je taký priateľský k deťom. Za pekné aktivity v Meštianskom dome aj Štátnom archíve v Kremnici ich pracovníčkam ďakujeme. O rok sa radi vrátime.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do galérie Prima v Kremnici boli pridané fotografie.

    • Innovative Kid 2019 - vo finále 3 tímy našich osemročných gymnazistov
     • Innovative Kid 2019 - vo finále 3 tímy našich osemročných gymnazistov

     • voVynaliezaví, tvoriví, pracovití, vytrvalí a odvážni! Tri tímy našich mladších študentov celý rok neúnavne pracovali pod vedením Mgr. Adely Stajníkovej a s pomocou Mgr. Slavomíra Jančíka na vlastných vynálezoch, aby sa v piatok, dňa 31. mája, postavili na pódium Starej tržnice v Bratislave a zaujali svojím produktom a svojimi prezentačnými zručnosťami odbornú porotu. 70 projektov zo škôl po celom Slovensku sa uchádzalo o finále iKid v Bratislave, ale len 13 ich reálne postúpilo. Musíme hrdo vyhlásiť, že naša škola sa prebojovala do finále až s 3 projektami. A tak sme objednali autobus, zbalili produkty a fanúšikov z Primy do obecenstva a vyrazili sme.

      Produktom najstarších žiakov, tímu NO-HAMA z TERCIE (Michal Holic, Ema Vlkovičová, Ema Kvapilová, Fedor Stajník, Martin Gallo), je obdoba plyšovej hračky s výplňou, ktorá ničí roztoče. Je určená pre alergikov, farbená prírodnými farbivami a ušitá z biobavlny. Sekundu reprezentovali dievčatá s tímom TO ALL THE GIRLS (Nikola Kútniková, Karolína Pellizzolová, Alexandra Schveigert, Mia Marčišinová), ktoré vymysleli prístroj na zapínanie zipsu vzadu na šatách, čo býva bez cudzej pomoci náročné. Tento produkt nazvali ZIPGET. Najmladší tím TECHNIK v zložení 6 chlapcov (Prima: Martin Seget, Ján Kolár, Matúš Debnár, Jonáš Šouc; Sekunda: Urban Stajník, Tercia: Martin Končok) prekvapil po každej stránke. Vyrobili MOBILE LOCK SYSTEM, ktorý rieši problém zabuchnutých dverí tým, že ich otvorí prostredníctvom zatelefonovania "svojmu zámku" hoci aj z dovolenky v zahraničí. Sme hrdí, že naši žiaci po prípravách strávených pod krídlami svojich profesorov a mentorov preukázali vysokú úroveň prepracovanosti svojich projektov, nesklamali ani po rétorickej stránke v prezentačných zručnostiach, pohotovo a vecne zodpovedali aj doplňujúce otázky poroty a zožali veľký potlesk prítomných. Chvíle vyhlasovania výsledkov boli napäté, Prima v obecenstve nedýchala, a keďže porota to tento rok mala náročné, začali oceňovanie spontánnymi špeciálnymi cenami. Jednu z nich si odniesli aj naše dievčatá zo Sekundy, ktoré pozvali na exkurziu do firmy Topánkovo a získali zľavu na nákup v tomto e-shope. Druhé miesto - multifunkčný hrací stôl pre školu - si vybojoval tím Technik. A tím NO-HAMA síce cenu nedostal, ale získal si pozornosť verejnosti a už v tejto chvíli pracuje na spustení výroby svojho produktu.

      Ďakujeme pani riaditeľke a našim kolegom za zhovievavosť pri príprave a hodinách strávených nad vývojom produktov, za pomoc pri nácvikoch prezentácií, ďakujeme mentorom z firiem MISTRO s.r.o, Krajčírstvo Zuzana Mikolášová, Viktor Sajvald – FDC s.r.o, MET – KOV s.r.o, prepravná spoločnosť GENERAL TRUCKING ako aj RHEA SK s.r.o, za pomocnú ruku, ktorú podali našim vynaliezavým študentom a predovšetkým hlavnej koordinátorke projektu, Mgr. Adelke Stajníkovej, za húževnatosť, trpezlivosť a hodiny obetavej práce vo svojom voľnom čase.

      Mgr. Ivana Lapinová

      Do galérie Innovative Kid 2019 boli pridané fotografie.

    • Workshop s mládežníckym delegátom OSN
     • Workshop s mládežníckym delegátom OSN

     • Študenti tried Sexta - Eva Lujza Prochocká, Alžbeta Gundová a II.B - Veronika Mlčeková, Matej Piatrik sa 4.6. zúčastnili workshopu v priestoroch zvolenského divadla s Dominikom Porvažníkom, ktorý je mládežníckym delegátom OSN za Slovensko. Workshop bol zameraný najmä na pojmy udržateľný rozvoj a naše správanie voči životnému prostrediu. Okrem hlavných cieľov OSN sa dozvedeli aj ako sa môžu v budúcnosti stať takýmito delegátmi a spôsoby ako môže mládež spolupracovať s OSN.
      Druhá polovica workshopu sa týkala kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, kde boli aj rôzne aktivity pri, ktorých sa mohli študenti naučiť ako rozoznávať fake news a hoaxy od pravdivých informácií. Deň plný nových poznatkov a skúseností si veľmi užili
      .

      Eva Lujza Prochocká

     • Adam Hriň splnil dva limity na EYOF 2019 do Baku

     • Adam (II.B) reprezentoval Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom i naše gymnázium na majstrovstvách sveta stredných škôl. Tie sa konali od 13. do 19. mája 2019 v Chorvátskom Splite pod názvom ISF WORLD SCHOOLS CHAMPIONSSHIP IN ATHLETICS „J. Humbert Cup“. Na tomto celosvetovom podujatí súťažil v skoku do diaľky a v behu na 200 m. Škoda, že súťaže sa zúčastnil s natrhnutým svalom, ktorý si spôsobil pri pretekoch v zlom počasí v Trnave. Aj s týmto hendikepom však obsadil skvelé 5. miesto v skoku do diaľky s výkonom 675 cm a 6. miesto v behu na 200 m s časom 23,27 s.

      Po návrate na Slovensko Adam súťažil na Majstrovstvách kraja v súťaži družstiev dorastu a mladšieho žiactva. Pri skoku do diaľky zaletel na skvelých 715 cm, čím splnil limit pre kvalifikáciu na XV. LETNÝ EURÓPSKY MLÁDEŽNÍCKY FESTIVAL "EYOF" v kategórii dorastu, ktorý sa koná  tento rok v Baku. V trojskoku si zlepšil osobný výkon na 14,33 m, čím splnil B-limit.

      Adamovi ďakujeme za reprezentáciu školy. Prajeme mu, aby sa v plnom zdraví mohol zúčastniť na vrcholnom tohtoročnom podujatí, a želáme mu veľa športového šťastia!

    • Rozlúčka s maturantami 2019
     • Rozlúčka s maturantami 2019

     • Po volejbalovom turnaji maturanti posledný krát zasadli do školských lavíc a zaznelo pre nich posledné zvonenie. Bolo to len nedávno, keď prekročili brány naše školy po prvýkrát. Pred našimi očami sa z nich stali mladí ľudia, odhodlaní čeliť výzvam, zdolávať prekážky, ktoré im prichystal život. V piatok 17.5.2019 sme sa so štvrtákmi a oktavánmi slávnostne rozlúčili a vyprevadili ich na akademický týždeň, po ktorom ich čaká prvá vážna skúška života – maturita.

      Po prijatí v Obradnej sieni v MsKC v Žiari nad Hronom sa slávnostne oblečení maturanti zhromaždili v telocvični, plní spomienok s hrdo pripnutou maturitnou stužkou. V mene maturantov sa profesorom prihovorili Bronislava Vrbanová (OKTÁVA) a Andrej Hric (IV.B). Následne sa absolventom prihovorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová. Ocenila aj prácu pedagógov a triednych učiteliek Mgr. Ingrid Panákovej (IV.A), Mgr. Stanislavy Považanovej (IV.B), Mgr. Eriky Pajerskej (IV.C) a Mgr. Renaty Szvitekovej (OKTÁVA). Absolventom popriala úspech na skúške dospelosti, ale i v ďalšom živote. Najúspešnejším študentom odovzdala ďakovné listy a ocenenia za výborné študijné výsledky, reprezentáciu školy v súťažiach i mimoriadne aktivity.

      Ocenenie si prevzali:

      • IV. A – Veronika Bartošová, Adrián Benčat, Peter Blahyj, Karolína Čavojcová, Iveta Ivancová, Adam Matuška, Branislav Kováčik, Ondrej Poprac, Marek Szabo
      • IV.B – Andrej Hric, Lucia Jasenáková, Timotej Kollár, Patrik Líška, Matúš Matuška, Lucia Sedláková, David Sedliak, Natália Slašťanová
      • IV.C – Barbora Danková, Timea Futáková, Terézia Hromádková, Tomáš Chrien, Maroš Malatinec, Simona Novodomcová, Natália Varechová
      • OKTÁVA – Sofia Gelienová, Mai Trang Hoang, Barbora Kollárová, Zuzana Krajčíková, Juraj Marcibál, Eduard Rajnoha, Tomáš Sedláček, Viktória Šályová, Adela Trokšiarová

      Odkaz pedagógov pre našich maturantov:

      Ďakujeme za vynaloženú snahu, za školské i mimoškolské aktivity, ktoré ste vykonávali počas štúdia i za bežné dni, keď sa Vám podarilo vyčariť úsmev na tvárach ostatných. Prajeme vám, aby ste nadobudnuté poznatky zúročili nielen pri maturite, ale predovšetkým pri ďalšom štúdiu či v zamestnaní. Pri maturite želáme dostatok síl, energie i šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

      Veríme, že si odnášate túžbu po ďalšom vzdelaní a odhodlanie naplniť svoj sen. Pred Vami stojí život. Pamätajte, že na svete neexistuje nič cenné, čo môžete získať bez práce a námahy. Každá generácia sa snaží dosiahnuť viac ako tá predchádzajúca. Čaká Vás sloboda, ale i veľká zodpovednosť, za život svoj a onedlho i život Vašich najbližších.

      Nech sa Vám otvárajú len tie správne dvere,... tie, ktoré vedú k splneniu Vašich snov.

      Do galérie Rozlúčka s maturantami 2019 boli pridané fotografie.

    • Mladí basketbalisti z nášho gymnázia zbierali skúsenosti na Majstrovstvách Slovenska!
     • Mladí basketbalisti z nášho gymnázia zbierali skúsenosti na Majstrovstvách Slovenska!

     • Na našom gymnáziu sa zišla veľmi početná partia basketbalistov, aktívnych hráčov Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom. Väčšina z nich sú prváci a druháci, takže je to veľmi mladý a perspektívny tím, o ktorom budeme určite v blízkej budúcnosti ešte počuť. Chlapcom sa podarilo v tomto školskom roku postupne prebiť cez okresné, regionálne a aj krajské kolo a vybojovali si tak celkom zaslúžene účasť na Olympijských hrách stredoškolskej mládeže Gaudeamus Igitur 2019 v Trnave. V rámci tohto podujatia sa v dňoch 9. a 10. mája konali v trnavských športových halách aj Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale chlapcov. Naši ôsmi prváci, traja druháci a jeden maturant, teraz už viac menej basketbalový rozhodca, odohrali v konkurencii 8 najlepších krajských škôl 4 viac-menej vyrovnané zápasy. Ťahali v nich nakoniec za kratší koniec. Podali v nich však proti fyzicky aj výškovo starším a disponovanejším súperom, tretiakom a štvrtákom, veľmi sympatický výkon. Za ten a vzornú reprezentáciu našej školy aj nášho mesta im patrí veľké poďakovanie a rešpekt.

      Na školských Majstrovstvách SR v basketbale chlapcov SŠ v Trnave nás vzorne reprezentovali:

      Babiak Jakub, Balogh Boris, Ďurica Patrik, Golebiowski Matej, Greguš Juraj, Grochal Marek, Holic Martin, Király Pavol, Nagy Jakub, Novák Marek, Švec Jakub a Truben Richard.

       

                                                                                                                                    Norbert Nagy, učiteľ a tréner

       

      Výsledky našej školy:

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : Gymnázium Michalovce                32:50
      • Gymnázium Poprad : Gymnázium Žiar nad Hronom                       71:57
      • Gymnázium Žiar nad Hronom : Gymnázium Považská Bystrica     43:55
      • Gymnázium Žiar nad Hronom : Gymnázium Žilina                           45:53

       

      Konečné poradie na MSR:

      1. Gym. A. Vrábla Mierová 5, Levice

      2. Gym. Školská 234/8, Pov. Bystrica

      3. Gym. V. Mihálika Sereď

      4. Gym. Kukučínova, Poprad

      5. Gym. P. Horova Masarykova 1, Michalovce

      6. SŠp.Š Ostredková 10, Bratislava

      7. Gym. Hlinská 29, Žilina

      8. Gym. M.Rúfusa J. Kollára 2, Žiar n/H