• Jeden lyžiarsky strieda druhý

     • Naši druháci, spolu 50 študentov II.A a II.B pod vedením 4 pedagógov, si užili parádny lyžiarsky kurz v stredisku Jasná Chopok - juh. Počasie aj snehu mali ako v rozprávke, bývali priamo na svahu pri lanovke v nadmorskej výške 1500 m.n.m. na Chate Kosodrevina.

      V piatok si vychutnali svoj posledný deň na Chopku. Všetci sa plní zážitkov vrátili domov. Veľké poďakovanie patrí kolegom pedagógom Zdenke Štefancovej. Slávke Snopkovej a Vladimírovi Fabovi za prácu so študentmi a dozor 24 hodín denne. Rovnako veľké poďakovanie patrí študentom za disciplinovanosť a dobré správanie počas celého kurzu, na chate aj na zjazdovke. 

      Dnes už na svoj lyžiarsky kurz nastúpili študenti Sexty a Kvinty, ktorý sa opäť koná v rovnakom stredisku. Želáme im rovnako pekné počasie a skvelú lyžovačku.

      Mgr. Norbert Nagy, vedúci kurzu

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jeden lyžiarsky strieda druhý.

    • Integrovaná prírodoveda - Voda
     • Integrovaná prírodoveda - Voda

     • Voda – obyčajná, no zároveň vzácna kvapalina - fenomén, ktorý svojimi vlastnosťami a významom fascinuje vedcov, bežných ľudí aj deti. My sme sa mu so študentami Sekundy venovali na hodinách Integrovanej prírodovedy. Získavali sme informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach vody, o jej kolobehu v prírode, o jej význame, ale aj o tom, čím je ohrozovaná a ako ju chrániť.

      Prakticky sme si overovali jej vlastnosti pokusmi, kroré sme nazvali „sladké“. Schopnosť vody rozpúšťať určité pevné látky, sme skúmali v skupinách pomocou cukríkov. Fotky a videá, ktoré vznikli pri práci dokazujú, že pokusy v škole sú nielen zaujímavé, ale aj chutné.  Nielen, že sme si prakticky overili tvrdenie o vode, ako univerzálnom rozpúšťadle, ale v zmysle hesla „ani cukrík nazmar“, sme si aj zamaškrtili a samozrejme sme sa niečo nové naučili.

      Takéto hodiny nás bavia a určite zase niečo zaujímavé vymyslíme a vyskúšame.

      Predmet Integrovaná prírodoveda sa vyučuje vďaka projektu Keď učenie má zmysel s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

       

                                                                                                                                    Mgr. Monika Findriková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Integrovaná prírodoveda - Voda.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 7.2.2022 sa šesť žiačok našej školy zúčastnilo krajského kola 31. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo už po tretíkrát online formou. V konkurencii ďalších štyroch škôl si naše žiačky počínali výborne a naše gymnázium obohatili o dva diplomy. V kategórii A sme získali 3. miesto – Z. Balková (II.A) a v kategórii C sme zaútočili na 1. miesto, na ktorom sa umiestnila K. Čierťažská (IV.C). Tá nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 29.-30.3.2022. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcej budeme držať palce.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Prípravné kurzy pre deviatakov
     • Prípravné kurzy pre deviatakov

     • Milí deviataci!

      Aj v tomto školskom roku sme pre vás v spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neinvestičným fondom pripravili Intenzívny prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyka zameraný na prípravu žiakov 9. ročníka ZŠ na prijímacie skúšky, ktoré sa konajú v školskom roku 2021/2022.

      Stretnutia zo slovenského jazyka a literatúry budú prebiehať vždy v pondelok (3 vyučovacie hodiny) a stretnutia z matematiky vždy utorok v dĺžke 3 vyučovacích hodín.  

      Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • slovenský jazyk a literatúra - 28. 2. 2022 (pondelok) o 14.30 hod.
      • matematika - 1. 3. 2022 (utorok) o 14.30 hod.

      Viac podrobností k prípravným kurzom, platby aj link na prihlásenie nájdete tu.

    • Informácia k prijímaciemu konaniu - osemročné štúdium
     • Informácia k prijímaciemu konaniu - osemročné štúdium

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročného štúdia sa v školskom roku 2021/2022 riadi najmä novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania, a prebieha v súlade s aktuálnymi usmerneniami MŠVVaŠ SR.

      Prijímacie skúšky na osemročné štúdium sa uskutočnia 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022.

      Na štúdium od školského roka 2022/2023 plánujeme prijať 20 žiakov.

      Organizáciu prijímacieho konania, spôsob i obsah konania prijímacích skúšok, pravidlá pre zostavenie celkového poradia uchádzačov i zasielanie potvrdení o nastúpení na štúdium upravujú kritériá prijímacieho konania, ktoré sú zverejnené tu.

      Prihlášky na štúdium je možné podávať elektronicky cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe prostredníctvom pošty či osobne. Pri elektronickom podaní je potrebné odoslať prihlášku na kontrolu riaditeľovi základnej školy najneskôr do 14. marca 2022. Spôsob odosielania prihlášok upravuje usmernenie MŠVVŠ SR. Pri podávaní prihlášok postupujte podľa usmernenia Vašej základnej školy.

      Elektronickú prihlášku alebo prihlášku v listinnej podobe je potrebné doručiť strednej škole do 20. marca 2022 (rozhoduje termín odoslania).

      Pre uchádzačov ponúkame prípravné kurzy zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka. Podrobnosti zverejníme koncom februára.

      Deň otvorených dverí prezenčnou formou sa vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu zatiaľ neuskutočnil, na Vaše otázky sme pripravení odpovedať dňa 11. februára 2022 počas online burzy stredných škôl. Zástupcovia školy Vám budú k dispozícii od 15:30 do 18:00 prostredníctvom online stretnutia cez aplikáciu TEAMS.

      V prípade otázok ohľadne štúdia na našej škole nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom emailu na zastupca@gymzh.sk alebo riaditelka@gymzh.sk  alebo na tel. čísle 045/6725630.

      Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na podstránke Pre uchádzačov. Informácie budeme priebežne aktualizovať vzhľadom na priebeh epidemiologickej situácie a podľa ďalších usmernení vydávaných MŠVVŠ SR.

    • Informácie k prijímaciemu konaniu - štvorročné štúdium
     • Informácie k prijímaciemu konaniu - štvorročné štúdium

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného štúdia sa v školskom roku 2021/2022 riadi najmä novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania, a prebieha v súlade s aktuálnymi usmerneniami MŠVVaŠ SR.

      Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium sa uskutočnia v dvoch termínoch:

      • v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022,
      • v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022.

      Na štúdium od školského roka 2022/2023 plánujeme prijať 60 žiakov.

      Organizáciu prijímacieho konania, spôsob i obsah konania prijímacích skúšok, pravidlá pre zostavenie celkového poradia uchádzačov i zasielanie potvrdení o nastúpení na štúdium upravujú kritériá prijímacieho konania, ktoré sú zverejnené tu.

      Prihlášky na štúdium je možné podávať elektronicky cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe prostredníctvom pošty či osobne. Pri elektronickom podaní je potrebné odoslať prihlášku na kontrolu riaditeľovi základnej školy najneskôr do 14. marca 2022. Spôsob odosielania prihlášok upravuje usmernenie MŠVVŠ SRPri podávaní prihlášok postupujte v súlade s usmernením Vašej základnej školy.

      Elektronickú prihlášku alebo prihlášku v listinnej podobe je potrebné doručiť strednej škole do 20. marca 2022 (rozhoduje termín odoslania).

      Pre uchádzačov ponúkame prípravné kurzy zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka. Podrobnosti sa nachádzajú v samostatnom článku i v sekcii Pre uchádzačov v časti Prípravné kurzy.

      Deň otvorených dverí prezenčnou formou sa vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu zatiaľ neuskutočnil, na Vaše otázky sme pripravení odpovedať dňa 11.2.2022 počas online burzy stredných škôl. Zástupcovia školy Vám budú k dispozícii od 15:30 do 18:00 prostredníctvom online stretnutia cez aplikáciu TEAMS. Link na pripojenie je zverejnený v novinkách na stránke školy.

      V prípade otázok ohľadne štúdia na našej škole nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na zastupca@gymzh.sk alebo riaditelka@gymzh.sk  alebo na tel. čísle 045/6725630.

      Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na podstránke Pre uchádzačov. Informácie budeme priebežne aktualizovať vzhľadom na priebeh epidemiologickej situácie a podľa ďalších usmernení vydávaných MŠVVŠ SR.

    • Burza_strednych_skol
     • Online burza stredných škôl

     • Vážení rodičia, milí deviataci a piataci zo základných škôl!

      Pozývame Vás na vôbec prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá  bude od stredy 9. februára realizovať počas dvoch týždňov kde sa postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium.

      Burza sa bude konať v online priestore, na YouTube kanáli Idem na strednú.

      https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

      Predstavenie Gymnázia Milana Rúfusa môžete sledovať predbežne dňa 11. februára 2022 od 15:45 do 16:00.

      Zároveň sa budete môcť v tento deň naživo spojiť so zástupcami školy od 15.30 do 18.00 cez aplikáciu TEAMS na tomto linku. Na pripojenie nie je potrebné stiahnuť aplikáciu, stačí sa pripojiť cez prehliadač. Pri použití mikrofónu si prosím skontrolujte povolenie zariadenia v prehliadači.

      Informácie o našej škole nájdete aj na blogu idemnastrednu.sk na tomto linku.

       

      Tešíme sa na online stretnutie s Vami.

       

      Spracované podľa Tlačovej správy BBSK

      Blog | Idem na strednu

    • Poďakovanie za Vaše 2 percentá z dane
     • Poďakovanie za Vaše 2 percentá z dane

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2020 pre Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

      Zároveň Vás prosíme o podporu aj v ďalšom období. Podrobné informácie nájdete na tu.

      Príspevky sú využívané na podporu vzdelávania a mimoškolskej činnosti školy pod dohľadom zástupcov rodičov našich študentov.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       Ing. Radovan Murín                               

      predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

    • Poďakovanie za Vaše 2 percentá pre ŽGNF
     • Poďakovanie za Vaše 2 percentá pre ŽGNF

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2020 pre Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond.

      Zároveň Vás prosíme o podporu aj v ďalšom období. Podrobné informácie nájdete na tu.

      Príspevky sú zodpovedne využívané na podporu vzdelávania a mimoškolskej činnosti školy pod dohľadom Správnej rady ŽGNF.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

      Ing. Hedviga Turská, správkyňa neinvestičného fondu

    • Úspech v Olympiáde v nemeckom jazyku
     • Úspech v Olympiáde v nemeckom jazyku

     • Dňa 19.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo 32.ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, kde nás v kategórii 2A reprezentovali víťazky školského kola, študentky KVINTY Emma Rošková a Ema Chudobová. Tak ako sa im darilo v školskom kole, rovnako obhájili svoj postup aj v okresnom kole. Obidve sa tak stali úspešnými postupujúcimi do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 16.2.2022. Ešte raz obidvom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

      Mgr. Zuzana Šályová

     • Vianočné prianie

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí študenti, priatelia,

      s vianočným obdobím sa v našej škole spája mnoho tradičných aktivít. Ani v tomto roku nám situácia nedopriala užiť si scénky na Mikuláša, vianočnú výzdobu, vôňu punču, vianočný bazár, vianočný program. Vianočná nálada počas dištančných hodín sa v nás vytvárala oveľa ťažšie.

      Preto sme sa rozhodli potešiť Vás Vianočným programom 2021. Zaznejú v ňom skladby a piesne v podaní našich študentov Vladimíra Adriana Ťahúna (PRIMA), Filipa, Jakuba a Matúša Urblíkovcov (PRIMA), Daniela Rusnáka (PRIMA), Dominiky Chlustovej (SEKUNDA),  Laury Dobišovej (SEKUNDA), Emky Ivaničovej (TERCIA), Matúša Fajčíka (I.A), Daniela Štroffeka (SEXTA) a Jána Kyseľa (IV.B). Netradičné číslo spolu so zvieratkami pripravila Viktória Hrmová (III. A) a Hanka Šimková (KVINTA).

      Vianočnú koledu Milana Rúfusa recituje Vladimír Adrián Ťahún z PRIMY a program uvádza Laura Ihringová zo IV.B. Vianočné vinše nám nahrali počas online vyučovania žiaci SEKUNDY - Eliška Hamadová, Rebeka Šalová, Alžbetka Bošková, Jakubko Bartók, Janka Pažítková, Emka Balážová, Katka Čierna, Alex Hamadová a Martinka Wagnerová.

      Na programe sa ďalej obrazovým materiálom podieľali žiaci PRIMY pod vedením Mgr. Ingrid Panákovej, Emka Ivaničová (SEKUNDA), Lenka Oravcová (KVARTA)  a Ján Kolár (KVARTA).

      Veľmi si ceníme ochotu a pomoc súrodencov, rodičov a priateľov, ktorí pomohli pri natáčaní.

      Trpezlivo a ochotne video nastrihal, doplnil efektami a hudbou Dávid Sebechlebský z II.B. Za scenár a réžiu vďačíme Mgr. Ivane Lapinovej.

      Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Nech Vám sviatočné dni prinesú vzácne chvíle, ktoré strávite so svojimi najbližšími. Do nového roka 2021 Vám prajeme pevné zdravie, šťastie i osobnú pohodu.

      Gymnázium Milana Rúfusa

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). Celé znenie rozhodnutia je dostupné na:  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/

    • Mikuláš zavítal aj do miestností v Teams-e
     • Mikuláš zavítal aj do miestností v Teams-e

     • Dnešné hodiny anglického jazyka nás v niektorých triedach znova vrátili do detských čias hier a súťaženia. Tie najúspešnejšie aktivity sme pre Vás spísali a prinášame ich ako návod pre spestrenie dlhých zimných večerov v kruhu rodiny, a to nielen v cudzom jazyku. Prajeme príjemný mikulášsky večer.

      Vaši angličtinári z Kvarty, Kvinty a II.B

      1) Christmas List – Vianočný zoznam

      Pripravíte si zoznam rôznych vianočných predmetov a zadáte limit 3 minúty – kto prinesie čo najviac vecí zo zoznamu – vyhráva. Náš zoznam bol v angličtine :D (stromček, snehová vločka, ozdoba, Ježiško, luskáčik, Mikulášska čiapka, stuha/mašlička, darčeková taška, horúca čokoláda, balíček).

      2) Read my Chritmas Lips – Odčítaj z mojich vianočných pier

      Vymyslíte si nejaké Vianočné slovo a vyslovíte ho bez zvuku – len ho vyartikulujete. Kto z prítomných uhádne, má bod.

      3) Emoji Carol - Obrázková koleda

      Vyberiete si názov známej vianočnej piesne alebo koledy a zapíšete ho pomocou emotikonov, emoji, smajlíkov... Ostatní hádajú, akúže to pieseň ste zakódovali do obrázkov. Spoznáte túto?
       🔚🎄  = Last Christmas

      4) Sneaky Elf – Prefíkaný Elf

      Každý hráč dostane svoje tajné vianočné slovo, ktoré budú ostatní hádať. Prvý hráč dostane nejakú otázku, na ktorú má súvisle dopovedať tak, aby do svojej odpovede zakomponoval tajné slovko toľkokrát, koľko nenápadne dokáže. Ostatní napäto počúvajú a hádajú, ktoré slovko by v jeho rozprávaní mohlo byť votrelcom. Prvý hráč dostáva bod za každé neodhalené použitie tajného slova v svojej odpovedi.

      5) Christmas Picasso – Vianočný Picasso

      V časovom limite 3 minút majú hráči nakresliť dohodnutý obrázok. Potom zahlasujú o najvydarenejší, ajoriginálnejší a ten, ktorý dostane najviac hlasov, vyhráva. Naše rýchlo-tvorby si môžete prezrieť na tomto linku:
      SANTA LESSON IN KVINTA (padlet.com)

    • Kým sa ešte dalo
     • Kým sa ešte dalo

     • strávili sme jedno krásne novembrové popoludnie v Čajovni za rohom. Príjemnú spoločnosť mi robili šikovní študenti z KVARTY, voňavé čajíky, sladké koláčiky  a obľúbené knihy, ktoré si priniesli. Čítali sme si, rozprávali sa a vychutnávali si neopakovateľnú atmosféru. Veľmi ma teší, že moji študenti radi čítajú, a to nielen v slovenčine, ale aj češtine a angličtine. Aj takéto aktivity sa nevtieravo podieľajú na rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, čo je cieľom projektu Keď učenie má zmysel, do ktorého sa zapojila naša škola.

      Mgr. Miroslava Debnárová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kým sa ešte dalo.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • V tomto týždni sa naši študenti a žiaci mohli popasovať s náročnými úlohami školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Tí najlepší nesklamali šírkou slovnej zásoby, znalosťou gramatiky, skvelým reakčným časom pri riešení zadaní, či schopnosťou porozumieť jemným nuansám anglického jazyka. K dnešnému dňu teda môžeme s potešením vyhlásiť výsledky 31. ročníka OAJ v týchto kategóriách školského kola:

      KATEGÓRIA 1A (Prima a Sekunda)
      - 1. miesto: Alexandra Hamadová (Sekunda)
      - 2. miesto: Samuel Kollár (Sekunda)
      - 3. miesto: Richard Boldiš (Sekunda), Nela Királyová (Prima)

      KATEGÓRIA 1B (Tercia a Kvarta)
      - 1. miesto: Dorota S. Cehuľová (Kvarta)
      - 2. miesto: Andrej Slašťan (Tercia)
      - 3. miesto: Alexandra Hajdúchová (Kvarta), Alexander Rozina (Tercia)

      KATEGÓRIA 2A (1. a 2. ročník, Kvinta a Sexta)
      - 1. miesto: Hana Šimková (Kvinta)
      - 2. miesto: Nina Petorová (II.B)
      - 3. miesto: Tatiana Gibasová (Sexta), Nina Pivarčiová (Sexta), Ema Chudobová (Kvinta)

      KATEGÓRIA 2B (3. a 4. ročník, OKTÁVA)
      - 1. miesto: Miroslav Bielik (III.A)
      - 2. miesto: Patrik Herich (Oktáva)
      - 3. miesto: Ema Radzová (III.A), Richard Truben (Oktáva)

      Všetkým úspešným riešiteľom našej olympiády ďakujeme za vynaloženú snahu, víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole.

      kolektív vyučujúcich ANJ

    • Vianočný bazár pokračuje
     • Vianočný bazár pokračuje

     • Blíži sa čas Vianoc, ktorý sa nepochybne spája s pomocou druhým, láskou či nehou. Pandémia počas predchádzajúcich sviatkov neumožnila organizovať v našej škole rôzne charitatívne akcie, a preto dúfame, že aj napriek ťažkej situácii tento rok budeme môcť opäť pomôcť tým najzraniteľnejším. Niekoľkoročným zvykom a symbolom dobročinnosti na našom gymnáziu je práve vianočný bazár. Túto peknú tradíciu založila pred pár rokmi pani profesorka Kamilka Kubišová a v jej krokoch bude ďalej pokračovať žiacka školská rada. V jej mene Vás, prosím, o zapojenie sa do dobrej veci. Pomôžme spolu deťom s onkologickým ochorením z banskobystrickej nemocnice. Prineste, prosím, do 15.12.2021 pani profesorke Miroslave Debnárovej vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, zabalené pečivo, zákusky alebo iné tematické darčeky, z predaja ktorých by sme mohli pomôcť správnej veci. Výťažok z bazáru darujeme organizácii Svetielko nádeje.

      Už teraz by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí moju výzvu príjmu a pomôžu vyčarovať deťom s ťažkým životným príbehom úsmev na tvári.

      Roman Debnár, IV.C

    • Tvorivá biológia
     • Tvorivá biológia

     • Luminiscencia

      V rámci krúžku Tvorivá biológia sme sa s nadšencami z triedy KVARTA – Beky, Adelka, Saška a Artík, pozreli na zúbky fyzikálnemu javu, ktorý nazývame luminiscencia. Porovnali sme prirodzenú luminiscenciu aesculetínu obsiahnutého napr. v gaštane pod UV lampou s luminiscenciou chemickej látky floresceínu, ktorý svieti pod UV lampou na zeleno. Floresceínový test používajú aj veterinári pri zisťovaní miery poškodenia rohovky, respektíve k odhaleniu cudzieho telesa v oku. Použitie tejto látky sa viaže už s druhou svetovou vojnou, kedy mohli záchranné tímy vďaka floresceínu ľahko nájsť stroskotancov. Výsledky nášho bádania boli viac než efektívne. Vďaka našej skvelej fotografke Beky Novodomcovej sa môžeme s Vami podeliť o výsledky nášho experimentovania :)

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivá biológia.

    • Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu
     • Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu

     • Počas obdobia covidových obmedzení študenti prestali prichádzať na židovský cintorín na Šibeničnom vrchu a ten za dva roky opäť prerástol burinou a náletovými drevinami. Čoraz viac si ho naspäť brala príroda.

      Veľmi nám pomohla iniciatíva Technických služieb v Žiari nad Hronom, pána Vozára. Oni vykosili náletové dreviny a dokonca urobili nové schody. Neskutočne to zlepšilo prístup na cintorín. To uľahčilo situáciu študentom, ktorí vyčistili náhrobné kamene, vytrhali burinu, obstrihali kroviny ohraničujúce cintorín od okolitého terénu. Ďalšia skupina nahradila postrácané kamienky s menami, pripomínajúcimi židovských obyvateľov mesta novými. Tým sme si menovite pripomenuli skupinu stratených obyvateľov nášho mesta, opätovne sme ich vrátili medzi nás.

      K iniciatíve študentov sa pred sviatkom Dušičiek pripojil aj Žiarsky mládežnícky parlament, ktorý pomohol vyčistiť okolie a priniesol aj ďalšie kamienky s menami.

      Za iniciatívu ďakujeme študentom sexty a členom Žiarskeho mládežníckeho parlamentu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu.

    • Po stopách holokaustu
     • Po stopách holokaustu

     • V dňoch 25.-28. októbra sme sa na pozvanie Inštitútu Terezínskej iniciatívy, s ktorým škola spolupracuje už 10 rokov, zúčastnili študijnej cesty v Lublinskej oblasti v Poľsku. Cieľom cesty bola návšteva memoriálov v Majdaneku a Belzeci, pietny akt pri pomníku zavraždených rómskych detí,  prehliadka lublinského židovského gheta a seminár o stereotypoch a protirómskej politike v XX. storočí. Zároveň sme si cestou pripomínali pamiatku židovských obyvateľov Slovenska, ktorí zahynuli v Belzeci a Majdaneku.

      Študijnú cestu spolu s učiteľmi absolvovali aj žiaci, rómsky aktivisti a lektori neziskových organizácií.

      Mimoriadne silným bol pamätník v Belzeci, zobrazujúci dva svety: svet života a svet smrti. Jeden predstavený struskou, ktorá vytvárala dojem uhoľných polí, spálených tiel. Krížom cez ne viedol chodník, klesal pod miesto, kde ležali masové hroby, tam sú mená mŕtvych. Je ich toľko, že každý si vedel "vyskladať" krstné mená zo svojej rodiny. A po obvode poľa mŕtvych človek mohol čítať: Poprad, Žilina, Spišská Nová Ves... A medzi krajinami, ktoré vyslali transporty do Belzecu bolo Česko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko.

      Na seminári sme v ten deň hovorili o stereotypoch aj o zabudnutých tragédiách. Zaujal nás projekt Galérie G-8, v ktorom na veľkoplošných fotografiách zachytili známe  rómske osobnosti v svojej každodennosti (vedec, umelec, politik, lekár...) a v prezlečení symbolizujúcom stereotyp (žobrák, trhan, veštica, mnohodetná matka...). Traumatizujúce boli príbehy z obdobia II. svetovej vojny, napríklad o rómskych deťoch, ktoré nechali v tábore zomrieť od hladu, o lekárskych experimentoch, hľadajúcich árijské prvky u Rómov. K pomníku utýraných a na smrť vyhladovaných detí smerovali podvečer naše kroky. S rómskymi aktivistami z Maďarska, Čiech a rómskymi deťmi z Chelmna sme zapálili sviečky a položili kvety k pamätníku.

      Nasledujúci deň nás čakala ďalšia ťažká téma. Absolvovali sme komentovanú prehliadku koncentračného tábora Majdanek. Kráčali sme 6 km v obrovskej továrni na smrť. V Knihe smrti sme našli aj názov Slowacia-Slovakia. Na seminári sme v ten deň hovorili o pamätníkoch a spomínaní aj o zabudnutom holokauste a zabudnutých miestach holokaustu.

      Podvečer sme absolvovali prehliadku židovskej štvrte v Lubline. Oddych nám priniesla komentovaná prehliadka historického mesta. Od ťažkých myšlienok nás oslobodil vynikajúci výklad Volodimira z Ukrajiny. Mal šarm a nezvyčajný dar humoru, aj lásku k mestu, ktoré ho prijalo za svojho. Lublin všetkých zaujal romantickými scenériami. Asi najväčšiu odozvu vzbudilo „oko“. Na pamiatku Poľsko-litovskej únie vytváralo spojenie medzi Viľnjusom a Lublinom v reálnom čase pomocou snímania kamerami. Ak ste zamávali v Lubline, videli ste, ako vám niekto na druhej strane odkýval, poslal úsmev alebo nejaké gesto. Ozaj milý a netradičný nápad.

      Študijná cesta splnila svoj účel. Vrátili sme sa unavení, ale plní dojmov, námetov na premýšľanie, vyzbrojení emóciami aj študijnými materiálmi. Veríme, že ich múdro zužitkujeme.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Po stopách holokaustu.

    • EKOPOSTER 2021
     • EKOPOSTER 2021

     • Žiaci triedy KVARTA sa zapojili do celoslovenskej súťaže vo výtvarnej tvorbe, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom mesto Trstená. Veríme, že dielko, ktoré vytvorili na krúžku Tvorivej biológie k aktuálnej situácii životného prostredia, porotu zaujme. Kolektívu - Artík, Sárka, Adelka, Saška a Beky držíme palce.

      Mgr. Barbora Kinková

    • Inteligentná domácnosť s micro:bitmi
     • Inteligentná domácnosť s micro:bitmi

     • Študenti druhého ročníka a Sexty sa na hodinách informatiky stali projektantmi a realizátormi inteligentných domácností. Vďaka spolupráci s OZ Harpúna a s Patrikom Voštinárom z FPV UMB v Banskej Bystrici si mohli vyskúšať skupinové vzdelávanie metódou EduScrum. V rámci prvého šprintu využili micro:bity zakúpené vďaka projektu S micro:bitmi nás to baví, ktorý bol podporený z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis v rámci grantového programu ST Digitálna generácia 2020. Po prepojení základných mikropočítačov so senzormi a ďalšími prvkami zo zapožičaných sád Micro:bit Smart Home Kit mohli jednotlivé skupiny vytvárať vlastné zmenšeniny domov, v ktorých sa snažili zakomponovať programovateľné prvky.

      A tak vznikli domčeky so svetlom ovládaným hlasom, ventiláciou reagujúcou na zvyšujúcu sa teplotu v miestnosti, vírivkami s automatickým prečerpávaním vody a dverami otvárajúcimi sa po stlačení tlačidla. Neoddeliteľnou súčasťou bolo tiež vytvorenie vlastnej webovej stránky k svojmu projektu, ktorá síce najskôr bola zadaná ako dobrovoľná úloha, ale nakoniec sa ukázalo, že študentov veľmi oslovila a všetky skupiny si s ňou poradili na vysokej úrovni. Prehliadky smart domčekov, ktorá sa uskutočnila 21. októbra 2021, sa zúčastnili spolužiaci, vyučujúci INF a sme radi, že si ju prišla pozrieť aj pani riaditeľka. Všetci sme sa zhodli, že naši študenti sú zruční nielen v programovaní a prezentácii svojej práce, ale aj pri navrhovaní zaujímavých riešení a hľadaní kreatívnych možností realizácie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Inteligentná domácnosť s micro:bitmi.

      PaedDr. Miroslava Mesárošová

       

    • Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy
     • Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy

     • V rámci hodín integrovanej prírodovedy sme sa posledný mesiac so študentmi Sekundy veľa rozprávali o prírode, lesných a iných ekosystémoch a o vzťahoch v nich. Rozoberali sme princípy  a zákonitosti potravových vzťahov a naučili sme sa veľa o trofických reťazcoch a ich fungovaní. Pozerali sme filmy s ekologickou tematikou a diskutovali o nich.  Študenti  si tiež vyhľadávali informácie z rôznych zdrojov, využívali knihy, ale hlavne internet. 

      Výsledkom týchto aktivít boli úžasné plagáty, ktoré vyrobili jednotlivé študentské tímy. Plagáty boli zamerané na ekologické a trofické vzťahy v rôznych typoch ekosystémov. Každý tím odprezentoval svoju prácu pred triedou, podrobne vysvetlil a opísal, čo jeho plagát predstavuje. Spolužiaci sa navzájom od seba veľa naučili, diskutovali a kládli otázky. Nakoniec sme spoločne práce vyhodnotili. Práca na plagátoch bola pre študentov zaujímavá a podnetná, čo dokazuje aj dosiahnutý výsledok. 

      Predmet integrovaná prírodoveda bol do Inovovaného školského vzdelávacieho programu implementovaný vďaka projektu „Keď učenie má zmysel“, ktorý realizujeme s podporou Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Banskobystrického samosprávneho kraja. 

      Mgr. Monika Findriková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy.

    • Skús pokus v KVARTE
     • Skús pokus v KVARTE

     • V rámci projektu "Keď učenie má zmysel" sme jesenné prázdniny využili na zrealizovanie mimoškolskej aktivity Skús pokus. Svoje sily si zmerali dievčatá a chlapci z triedy KVARTA. Dva dni patrili mladým a nádejným chemikom, ktorí neváhali svoj voľný čas venovať vede. Vyskúšali si množstvo zaujímavých pokusov zameraných na chémiu každodenného života. Väčšinu z nich si študenti môžu spätne zrealizovať v papučkách v pohodlí svojho domova. Pokusy naoko jednoduché, mali žiakov priviesť k úvahe, ako sa bežne v domácnosti využívané látky zmenia na hlavné prísady chemických reakcií a pri menšom chemickom impulze (moja maličkosť) sa ocitneme na búrlivých vlnách bádania. Samozrejme ja som si dovolila obohatiť naše bádanie troškou výbušných pokusov. Nesmierne si u týchto študentov cením  prístup k práci a myslím si, že výsledok vo forme otázky: ,,Čo podnikneme nabudúce?“ stojí za všetok čas a elán, ktorý sme do týchto ,,empirických“ dní vložili.

      Triede KVARTA patrí veľké ĎAKUJEM!

       Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Skús pokus v KVARTE.

    • Gymnaziálne micro:bitové mestečko
     • Gymnaziálne micro:bitové mestečko

     • Počas hodín informatiky sa našim študentom podarilo poradiť si s poriadnou výzvou – vytvorili gymnaziálne mestečko, kde po uliciach jazdia autíčka. RingBit Car a Smart Cutebot, ktoré postavili šikovní konštruktéri z Kvinty, je možné ovládať naprogramovanými ovládačmi. Pri prejazde tunelom im na cestu posvietia programovateľné LED svetlá, ktoré sa zapínajú pri zotmení. Bezpečnú jazdu zaisťuje semafor a tiež závora, ktorá v prípade potreby nedovolí autám prejsť. V mestečku nechýba ani osvetlenie domov a ulíc, zvonenie na kostolnej veži, či domčeky s otváraním na hlasový pokyn. A aby nebola nuda, nájdete tu aj kolotoč s dúhovým podsvietením.

      Vďaka projektu S micro:bitmi nás to baví, ktorý bol podporený Nadáciou Pontis a Nadačným fondom Telekom v grantovom programe ST Digitálna generácia 2020 škola zakúpila zariadenia micro:bit a k nim rôznorodé príslušenstvo, ktoré si študenti mohli vyskúšať pri realizácii mestečka. Práca pozostávala zo zostrojenia jednotlivých stavieb, vozidiel, makety mesta, budov a ulíc, následne bolo potrebné všetky elektronické prvky naprogramovať. Samozrejme, najväčšia zábava bola, keď prišiel čas vytvorené mestečko a jeho jednotlivé časti odskúšať. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnaziálne micro:bitové mestečko.

    • Imatrikulácie - Prima
     • Imatrikulácie - Prima

     • Rok s rokom sa zišiel (a aj tie školské) a na našej škole sme opäť mohli privítať nových PRIMANOV. A ako už býva študentským či žiackym zvykom, starší žiaci triedy SEKUNDA sa s chuťou pustili do príprav imatrikulačného večierka pre mladších spolužiakov, ktorý sa uskutočnil v stredu 13.10.2021 v triede SEKUNDA.

      I keď sme sa museli prispôsobiť aktuálnej pandemickej situácii a dodržať prísne hygienické opatrenia, nevzalo nám to chuť zabaviť sa a pripraviť Primanom chvíle plné zážitkov a živej priateľskej atmosféry na tohtoročných IMATRIKULÁCIÁCH. Žiaci triedy SEKUNDA pripravili PRIMANOM imatrikulačný program na tému Cesta okolo sveta.  Virtuálne sme navštívili všetky kontinenty v sprievode moreplavca Fernãa de Magalhãesa a počas každej plavby (cez pauzy medzi úlohami) zoslali sudičky-cestovateľky na PRIMANOV ľahký spánok. Preniesli ich na svetoznáme miesta a na každom z nich čakali nových spolužiakov zaujímavé úlohy a súťaže. Odmenou im boli sladké dobroty i občerstvenie, ktoré im opäť pripravili spolužiaci zo SEKUNDY.

      Po zábavnom programe nastala slávnostná chvíľa a po zložení slávnostnej (i trochu vtipnej) prísahy boli PRIMANIA prijatí do Cechu študentov našej školy. Na záver sme sa zabavili pri hudbe a tanci.

      Ďakujeme triede SEKUNDA za skvelý program a milé zážitky pre žiakov PRIMY.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácie - Prima.

    • Stužkovanie
     • Stužkovanie

     • Dňa 1. októbra 2021 sa študenti 4.A, 4.C a OKTÁVY spoločne stretli v priestoroch biskupského kaštieľa mesta Žiar nad Hronom. Jeho nádvorím sa dopoludnia niesli tóny študentskej hymny, ktoré vyprevádzali študentov na cestu plnú odhodlaní, zodpovednosti, ale aj pravej dospelosti.

      Desaťročia sa tradícia stužkových slávností spájala s príjemnou atmosférou  tvorenou učiteľmi, rodičmi, priateľmi a  známymi. O takúto spoločnosť  nás pripravila pandemická situácia. Jej prísne pravidlá neumožnili sláviť tieto dôležité študentské chvíle v kruhu rodiny a profesorov. I keď stužková slávnosť nebola taká ako tie pred ňou, naši maturanti tento čas strávili v slávnostnej a dojímavej atmosfére, ku ktorej prispeli rôzne rečnícke vystúpenia zástupcov tried, rodičov, ale aj samotnej pani riaditeľky. Prijatím symbolickej zelenej stužky naši maturanti pomyselne odovzdali vďaku vedeniu školy za ľudský a objektívny prístup počas celého štúdia, rodičom za ich lásku, porozumenie a starostlivosť. V neposlednom rade sme odovzdali slová vďačnosti aj triednym profesorkám. Boli neodlúčiteľnou súčasťou našich kolektívov,  vytvorili sme si  vzťah, na ktorý bude spomínať do konca života nejeden z nás.

      O pár mesiacov budú maturanti počuť posledné zvonenie školského zvončeka, ktorý nebude  signalizovať len koniec školského roka, ale aj koniec detských hier, prvých úspechov či prvých lások i sklamaní. Pred nami teraz stojí dôležitá a náročná maturitná skúška. Veríme, že jej úspešným absolvovaním ukončíme krásne štvorročné a osemročné obdobie v priestoroch Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

      Roman Debnár

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stužkovanie.