• Darujte nám 2% z dane

    • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa!

     Ďakujeme za štedrú podporu, ktorú ste nám preukázali v predchádzajúcich obdobiach poukázaním 2% z Vašich daní, ktoré nám pomohli realizovať rôzne aktivity v roku 2020.

     Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond a  Združenie rodičov a aj vďaka Vám môžu finančne podporovať výchovno-vzdelávaciu i mimoškolskú činnosť študentov Gymnázia Milana Rúfusa.

     Aj v tomto roku naša škola patrí do zoznamu prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

     V prípade, že chcete aj touto formou podporiť našu školu, môžete tak urobiť buď na účet Žiarskeho gymnaziálneho neinvestičného fond v Žiari nad Hronom alebo na účet Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. 

     Upozorňujeme, že v súlade s usmernením Finančného riaditeľstva SR je možné poukázať podiel zaplatenej dane za rok 2019 len na presne určených tlačivách.

     Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby i Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti sú na stiahnutie nižšie. Potvrdenie o zaplatení dane vystavuje zamestnávateľ.

      

     Údaje Žiarskeho gymnaziálneho neinvestičného fondu:

     • IČO:                                 31908349
     • Právna forma:                neinvestičný fond
     • Obchodné meno:          Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond
     • Sídlo:                                J. Kollára
     • Súpisné/orientačné číslo:   2
     • PSČ:                                965 01
     • Obec:                               Žiar nad Hronom

      

     Predvyplnené tlačivo na stiahnutie pre podporu ŽGNF - Vyhlásenie o poskytnutí 2 % dane z príjmu pre zamestnancov 

     (formulár je editovateľný pokiaľ si dokument prevezmete)

      

      

     Tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (prikladá sa k vyhláseniu)

     (formulár je editovateľný pokiaľ si dokument prevezmete)

      

     Údaje Združenia rodičov:

     • IČO:                                  37949161                  
     • Právna forma:                 občianske združenie
     • Obchodné meno:           Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
     • Sídlo:                                J. Kollára
     • Súpisné/orientačné číslo:    2
     • PSČ:                                 965 01
     • Obec:                                Žiar nad Hronom

      

     Predvyplnené tlačivo na stiahnutie pre podporu ZR  - Vyhlásenie o poskytnutí 2 % dane z príjmu pre zamestnancov

     (formulár je editovateľný pokiaľ si dokument prevezmete)

      

     Tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (prikladá sa k vyhláseniu)

     (formulár je editovateľný pokiaľ si dokument prevezmete)

      

     Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ je k dispozícií aj na sekretariáte školy.

     Ďakujeme za Vašu podporu. Každý príspevok bude využitý na zlepšenie a skvalitnenie procesu vzdelávania našich študentov.

      

                                                                                                   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy


     Aktualizácia: 18. 03. 2021