• Darujte nám 2% z dane

    • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa!

     Ďakujeme za štedrú podporu, ktorú ste nám preukázali v predchádzajúcich obdobiach poukázaním 2 % z Vašich daní, ktoré nám pomohli realizovať rôzne aktivity aj v roku 2023.

     Združenie rodičov vďaka Vám môže finančne podporovať výchovno-vzdelávaciu i mimoškolskú činnosť študentov Gymnázia Milana Rúfusa.

     Aj v tomto roku môžete našu školu podporiť prostredníctvom podpory Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, ktoré patrí do zoznamu prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. aj v tomto roku.

     Od roku 2024 už nie je možné zasielať 2 % z Vašich daní Žiarskemu neinvestičnému gymnaziálnemu fondu, ktorý v novembri 2023 ukončil svoju činnosť. 

     V súlade s usmernením Finančného riaditeľstva SR je možné poukázať podiel zaplatenej dane za rok 2023 len na presne určených tlačivách.

     Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je na stiahnutie nižšie. Je k nemu potrebné doložiť aj tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystavuje zamestnávateľ.

      

     Údaje Združenia rodičov:

     • IČO: 37949161           
     • Právna forma: občianske združenie
     • Obchodné meno: Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
     • Sídlo: J. Kollára
     • Súpisné/orientačné číslo: 2
     • PSČ: 965 01
     • Obec: Žiar nad Hronom

     Predvyplnené tlačivo na stiahnutie pre podporu Združenia rodičov pri GMRZH 

     Vyhlasenie_2_percenta_2023.pdf (na stiahnutie s predvyplnenými údajmi združenia)

      

     Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ je k dispozícií aj na sekretariáte školy.

     Každý príspevok bude využitý na zlepšenie a skvalitnenie procesu vzdelávania našich študentov.

     Ďakujeme za Vašu podporu.

      

                                                                                                   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy


     Aktualizácia: 06.02.2024