• Darujte nám 2% z dane

    • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa!

     Ďakujeme za štedrú podporu, ktorú ste nám preukázali v predchádzajúcich obdobiach poukázaním 2% z Vašich daní, ktoré nám pomohli realizovať rôzne aktivity v roku 2022.

     Združenie rodičov vďaka Vám môže finančne podporovať výchovno-vzdelávaciu i mimoškolskú činnosť študentov Gymnázia Milana Rúfusa.

     Aj v tomto roku naše združenie patrí do zoznamu prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

     V prípade, že chcete aj touto formou podporiť našu školu, môžete tak urobiť buď na účet Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

     Upozorňujeme, že v súlade s usmernením Finančného riaditeľstva SR je možné poukázať podiel zaplatenej dane za rok 2022 len na presne určených tlačivách.

     Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby i Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti sú na stiahnutie nižšie. Potvrdenie o zaplatení dane vystavuje zamestnávateľ.

      

     Údaje Združenia rodičov:

     • IČO:                                  37949161                  
     • Právna forma:                   občianske združenie
     • Obchodné meno:              Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
     • Sídlo:                                 J. Kollára
     • Súpisné/orientačné číslo:  2
     • PSČ:                                 965 01
     • Obec:                                Žiar nad Hronom

      

     Predvyplnené tlačivo na stiahnutie pre podporu Združenia rodičov pri GMRZH  - Vyhlasenie_o_poukazani_dane_FO_2022.pdf

     Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ je k dispozícií aj na sekretariáte školy.

     Ďakujeme za Vašu podporu. Každý príspevok bude využitý na zlepšenie a skvalitnenie procesu vzdelávania našich študentov.

      

                                                                                                   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy


     Aktualizácia: 02. 02. 2023