• O projekte

    • Micro:bit pre každého

     september 2023 - jún 2024

      

     Micro:bity nie sú na našej škole žiadnou novinkou. Veľkou výzvou je zabezpečiť, aby s nimi mohli pracovať všetci žiaci, nielen vybrané skupiny v rámci ročníkov. Rozhodli sme sa preto požiadať o podporu Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v rámci výzvy na nákup micro:bitov a príslušenstva.

      

     Hlavným cieľom projektu je umožniť všetkým žiakom našej školy vyskúšať si programovanie micro:bitov a zvládnuť tak základy algoritmizácie a programovania pomocou zariadení, ktoré sú pre nich konkrétne a dokážu ich vnímať viacerými zmyslami. Zakúpením ďalších základných a rozširujúcich sád budeme schopní poskytnúť micro:bit každému žiakovi počas vyučovacích hodín, kedy sa budeme venovať tejto téme. Všetci žiaci tak v priebehu svojho štúdia absolvujú základný aj rozširujúci kurz programovania micro:bitov, rovnako ich budú môcť využívať v rámci záujmových krúžkov pri tvorbe zložitejších projektov i pri príprave na súťaže. 

      

     Viac o grantovej výzve na nákup micro:bitov pre školy v roku 2023

     Cieľom grantovej výzvy je podporiť žiakov základných a stredných škôl, aby predviedli svoje zručnosti v programovaní s microbitom a ukázali aké funkčné, prototypové riešenia dokážu vytvoriť. Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na zakúpenie sady micro:bitov a/alebo jeho príslušenstva.

     Viac o Nadácii Pontis a Nadačnom fonde Telekom: