• Inovačný workshop
     • Inovačný workshop

     • Dňa 25.10. 2023 sme sa my, študenti SEPTIMY a III.B,  zúčastnili inovačného workshopu, ktorý organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a Regionálne centrum kariéry Žiar nad Hronom. Všetci sme absolvovali teoretickú časť, test, hru, rozhovor i záverečnú prezentáciu. Okrem spomínaných aktivít  sme sa spoločne učili kriticky myslieť, vyskúšali sme si techniku kreatívneho myslenia, čo znamená v praxi, ako z nápadu vytvoriť podnikateľský zámer.

      Získali sme nielen teoretické vedomosti o inováciách, kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby sme si ich odskúšali priamo v reálnom prostredí. Dozvedeli sme sa, že v ideálnom prípade môže byť inovatívne riešenie, ktoré vyšlo priamo od nás, študentov, zrealizované v blízkej budúcnosti aj na našej škole. Na zadaných problémoch sme pracovali v dvoch skupinách. Výsledkom bola prezentácia riešení, ku ktorým sme dospeli počas vopred stanoveného času. Správne namotivovaní sme svoje návrhy odprezentovali pred vedením školy, triednymi učiteľmi a zamestnancami RCK. Veríme, že sa nám aspoň pár z nich podarí úspešne pretaviť do reality. Držme si navzájom palce! :)

      Alexandra Schveigert (SEPTIMA)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Inovačný workshop.

    • Linda Majerčíková opäť rozšírila zbierku svojich pódiových umiestnení
     • Linda Majerčíková opäť rozšírila zbierku svojich pódiových umiestnení

     • Cez víkend - v sobotu 21. 10. 2023 mali svoje prvé tohto sezónne turnaje Slovenského pohára  dorastenci a dorastenky.

      Dorastenci sa stretli na turnaji v pomerne hojnom počte (122 účastníkov) v Čadci a náš stolnotenisový klub MŠK Žiar reprezentoval Patrik Hrabaj. V silnej konkurencii aj extraligových hráčov a dvoch kvalitných Ukrajinských reprezentantov (Zavada a Lovha), ktorí sa na koniec stretli vo finále si Patrik počínal výborne. Ako prvý nasadený hráč vo svojej skupine Patrik vyhral všetky svoje stretnutia a do vyraďovacej časti turnaja postúpil z 1. miesta. Následne v 1.kole pavúka Patrik pomerne hladko 3:0 vyradil Škandíka z Nitry a v ďalšom stretnutí o postup medzi 16 najlepších hráčov turnaja úspešne zvládol koncovku s Olejníkom z Valalík. V zápase o postup do prvej osmičky však Patrik narazil na dobre disponovaného Šutiaka z Trenčína, s ktorým prehral 1:3. Po tejto prehre mal ešte Patrik šancu zabojovať o konečné umiestnenie 9.-16. V ďalšom zápase Patrika čakal Žák z Nitry, s ktorým prehral 1:3 a obsadil tak konečné 13.-16. miesto.

      Dorastenky mali svoj turnaj v Ružomberku a náš klub reprezentovali Linda Majerčíková a Martina Hrabajová.

      Martina Hrabajová vekove patrí síce k starším žiačkam, ale nestratí sa ani medzi dorastenkami, čo potvrdila aj na turnaji. Martina začala turnaj v 5-člennej skupine, kde na postup bolo treba vyhrať 3 stretnutia. Martina to pomerne hravo zvládla, keď svoje súperky - Palešovú z Topoľčian, Jašekovú z Vrútok a Kosegyovú z Bošian zdolala zhodne 3:0. Premožiteľku našla akurát v Nagyovej z Pezinka, s ktorou prehrala 0:3 a do ďalšej časti turnaja teda postúpila z 2. miesta. V 1.kole pavúka na Martinu čakala kadetská reprezentantka Vanišová z Vydrian, s ktorou prehrala 1:3 a do ďalšieho kola pavúka už nepostúpila. V Martininom prípade je však cenný postup zo skupiny.

      Linda Majerčíková - pripravila nám najpríjemnejšie víkendové prekvapenie.

      Linda najskôr pomerne hladko vyhrala svoju skupinu, keď postupne zdolala súperky Vrablanskú z Pezinka 3:0, Geročovú z Krompách 3:1 a Drgoňovú z Bošian 3:0.

      V prvom kole pavúka mala Linda ako víťazka skupiny voľno a v ďalšom kole narazila na Alicju Guassardo z Krompách. V tomto stretnutí Linda zvíťazila 3:1 a tým sa dostala medzi 8 najlepších hráčok na turnaji. Linda bola v skvelej pohode a doslova svojou hrou valcovala svoje súperky až do finále. Na tejto víťaznej vlne postupne zdolala juniorské reprezentantky SR - Habarovú z Nitry a Darovcovú z Bratislavy zhodne po 3:1. Vo finálovom stretnutí už ale na Lindu čakal najsilnejší kaliber v podobe nasadenej jednotky turnaja a prvej hráčky rebríčka SR dorasteniek - Emy Činčurovej z Topoľčian. Obidve hráčky sa navzájom dobre poznajú ako zo sústredení, tak aj z turnajov. Linda nedokázala v tomto stretnutí nájsť účinnú zbraň na ľaváčku Činčurovú a tak po finálovej prehre 0:3 obsadila na turnaji 2. miesto. 

      Výborné umiestnenie na turnaji v Ružomberku posunulo Lindu na priebežné 3. miesto v SR rebríčku dorasteniek.

      Linda Majerčíková bola SSTZ nominovaná do reprezentačného družstva hráčok do 23 rokov pre turnaj Stredoeurópskej superligy. Turnaj sa uskutoční 25. - 27. 10. 2023 v Havířove za účasti družstiev SR, ČR a Rakúska. Linde budeme držať palce.  

      Zdroj: Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom

    • European Language Day v podaní nášho gymnázia
     • European Language Day v podaní nášho gymnázia

     • Let´s meet and speak je anglický názov pre aktivity, ktoré už tradične organizujeme pri príležitosti medzinárodných osláv Európskeho dňa jazykov na našom gymnáziu. Ponúkame naozaj širokú škálu cudzích jazykov: angličtinu, nemčinu, španielčinu, ruštinu i francúzštinu, ktoré zaznievali z tried, kde Európsky deň jazykov prebiehal. Počas jazykových hodín sme spojili starších žiakov s mladšími, aby sa bez pomoci rodnej reči medzi sebou zoznámili, nadviazali nové priateľstvá a zároveň preskúšali svoje jazykové zručnosti. Sme radi, že naše aktivity u mladej generácie nerozvíjajú len komunikačnú oblasť, ale aj sociálnu, pretože okrem dobrého pocitu zo schopnosti dohovoriť sa v cudzej reči, získali aj poznatok, že na škole sa dá nájsť viac mladých nadšencov pre podobné záľuby a koníčky ako sami pestujú. V súčasnej predigitalizovanej dobe je takéto osobné stretnutie a priama komunikácia zdravým osviežením a vítaným zážitkom.

      Kolektív jazykárov GMR

      Do fotogalérie bol pridaný nový album European Language Day v podaní nášho gymnázia.

    • Výnimočný úspech našej výnimočnej Veroniky
     • Výnimočný úspech našej výnimočnej Veroniky

     • Každý rok sa naša škola zúčastňuje nielen vedomostných, ale aj rôznych umeleckých súťaží, spevácku súťaž POP BB, ktorá má celoslovenský charakter, nevynímajúc. Práve v tejto súťaži získala naša Veronika Feketová zo Sekundy druhé miesto a snáď najväčší potlesk od spolusúťažiacich v sále. Na Veroniku sme nesmierne hrdí, pretože napriek rôznym životným úskaliam stojí na speváckych pódiách pevne a hrdo - s odhodlaním, nadšením a prejavom profesionálnej úrovne.

      Úspech z posledných dvoch celoslovenských súťaží, kde sa Veronika umiestnila na víťaznom prvom mieste, jej otvoril dvere do zahraničia, kde nás bude v dňoch 24.-26. novembra 2023 reprezentovať na medzinárodnom finále súťaže EURO POP CONTEST v Berlíne.

      Veronika, všetci veríme, že tá úžasná dávka energie, ktorá z Teba pri speve prúdi, nezanechá ani Berlín chladným a prinesieš si domov okrem výnimočného zážitku aj patričné ocenenie, ktoré si nepochybne zaslúžiš. Prajeme Ti veľa šťastia!

      Gymnázium Milana Rúfusa

    • Učíme sa od skúsenejších 2
     • Učíme sa od skúsenejších 2

     • Počuli ste o firme Coupé Invest? Ak tipujete, že sa zaoberá finančníctvom, mýlite sa. Je to závodný hasičský útvar ZHÚ, teda závodní hasiči, ktorí okrem hasenia požiaru a záchranných akcií asistujú aj v nebezpečných situáciách a mimoriadnych udalostiach vo firmách v areáli závodu v Žiari nad Hronom. Triede TERCIA bolo umožnené nielen odviezť sa na hasičskom aute, ale pozrieť si aj inú techniku, či nahliadnuť do priestorov dispečingu. 

      Ďakujeme za skvelý prístup, nezabudnuteľné zážitky a že sme sa mohli opäť učiť od skúsenejších.

      Mgr. Adela Stajníková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Učíme sa od skúsenejších 2.

    • Výsadba mestskej zelene
     • Výsadba mestskej zelene

     • Kto iný je na škole povolanejší ako trieda SEXTA 🙂. Keďže minulý rok vysadili všetku zeleň v okolí školy a robota im išla naozaj od ruky, neváhali sme pri oslovení zo strany mesta ani minútu a rozhodli sme sa opäť priložiť ruku k dielu. Tentokrát sme pomohli vysadiť zeleň v mestskom parku. Pri práci sme sa stihli aj zasmiať a zapózovať pre našu úžasnú fotografku Beky Novodomcovú. Tešíme sa na ďalšie podobné projekty mesta, pri ktorých budeme môcť byť nápomocní. Ja ďakujem všetkým zúčastneným žiakom za kvalitne odvedenú prácu 🙂

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výsadba mestskej zelene.

    • Učíme sa od skúsenejších 1.
     • Učíme sa od skúsenejších 1.

     • Keďže mnoho študentov nevie, čo by chceli v živote robiť, žiaci triedy TERCIA sa rozhodli lepšie spoznať prácu v rôznych odvetviach a navštíviť firmy v našom regióne. Prvá návšteva bola v spoločnosti THERMOSOLAR. THERMOSOLAR Žiar, s.r.o. je nielen najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov, ale poskytuje aj ďalšie služby a produkty súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie. Našim študentom najprv porozprávali niečo z histórie firmy, vysvetlili využitie a rozdiely medzi fotovoltaikou a solárnymi slnečnými kolektormi. Umožnili im  pozrieť si výrobu solárnych panelov a aj testovanie ich kvality. Ďakujeme, že sme sa mohli učiť od skúsenejších!

      Mgr. Adela Stajníková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Učíme sa od skúsenejších 1..

    • Opäť venčíme 🐶
     • Opäť venčíme 🐶

     • Trieda SEXTA pokračuje aj tento školský rok vo venčení kamarátov zo žiarskeho útulku. Tentokrát sme na prechádzku vzali Amálku a Scoobyho. Veľkí psíkovia budili náš rešpekt, ale boli veľmi priateľskí, najmä Scooby. Mali sme aj jedinečnú príležitosť vidieť desať malých guličiek - šteniatok, ktoré netrpezlivo čakajú na svoje nové milujúce rodinky. Preto opakujeme slová najznámejšieho psíka na Slovensku, ktorým je malá Pampinka:,,Nekupuj, adoptuj!" 

      Tešíme sa na ďalšie venčenie. 

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Opäť venčíme.

    • Sila psychológie v podnikaní
     • Sila psychológie v podnikaní

     • Dňa 11.10.2023 sme na Seminári zo psychológie privítali, tentokrát už v pozícii hosťa, nášho bývalého študenta Adama Adamova, ktorý si pre študentov uvedeného seminára pripravil zaujímavú prednášku o tom, ako psychológia ovplyvňuje náš každodenný život. Zameral sa na dosah psychológie v oblasti podnikania.

      Adam síce zmaturoval a opustil našu školu iba pred piatimi rokmi, ale za ten čas stihol načerpať veľa vedomostí nielen z oblasti financií a podnikania, ale aj nadobudnúť veľa skúseností s prácou s ľuďmi, hlavne v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie. Adam sa pokúsil študentom zodpovedať otázku, čo má spoločné podnikanie a psychológia. Práve človek, jeho správanie a potreby sú pre podnikateľov kľúčové – ako sa správať, aby som získal nových zákazníkov? Ako komunikovať s obchodným partnerom, aby pristúpil na dohodu? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sa Adam pokúsil nájsť odpoveď. Tiež hovoril o tom, ktoré parametre pomôžu začínajúcim podnikateľom odhaliť ich podnikateľský potenciál, ako vyhľadávať podnikateľské príležitosti, vybudovať efektívny pracovný tím, ako sa vyhnúť rizikám či problémom spojeným s prácou v tejto oblasti.

      Gro svojej prednášky však zameral na verbálnu a neverbálnu komunikáciu a jej dôležitosť v oblasti podnikania. So študentmi viedol plodnú diskusiu, a to aj formou kvízových otázok. Tí najlepší si mohli odniesť vecné ceny, ale všetci, ktorí si prednášku vypočuli, sa určite utvrdili v tom, že psychológia je všade okolo nás.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Sila psychológie v podnikaní.

    • Škola v prírode Krpáčovo
     • Škola v prírode Krpáčovo

     • V pondelok, 25. septembra 2023, sa pre triedy PRIMA a SEKUNDA začal týždeň plný zábavy a dobrodružstva. Spolu s pani profesorkami Findrikovou, Wiežbovou a Fabovou sa vybrali do školy v prírode do Krpáčova.

      Žiakov počas celého týždňa čakali zaujímavé vedomostné a športové hry, rôzne zábavné aktivity s animátormi, nočná hra v lese, návšteva Bystrianskej jaskyne, prednáška s členmi Zásahového tímu pre medveďa hnedého spojená s praktickými ukážkami. Žiaci SEKUNDY pre svojich nových kamarátov z PRIMY pripravili imatrikulácie, ktoré začali jedno ráno o 5:00 rozcvičkou v exteriéri a končili večerným hľadaním pokladu v lese, po ktorom nasledovalo oficiálne pasovanie primanov do cechu gymnaziálneho. V posledný večer sa konalo vyhodnotenie všetkých súťaží a rozdávanie cien. Na záver sa animátori so žiakmi rozlúčili diskotékou. Po celý týždeň bolo ukážkové počasie, ako na objednávku.

      V piatok, 29. septembra, sme sa všetci živí a zdraví, síce trochu unavení, ale plní spomienok na skvele prežitý týždeň, vrátili domov. Bola to vydarená škola v prírode a my ďakujeme hlavne našim pani profesorkám, že nám ju pripravili.

      Žiaci zo SEKUNDY

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode Krpáčovo.

    • Na Noci výskumníkov aj pokusy z chémie
     • Na Noci výskumníkov aj pokusy z chémie

     • K vede sa na našej škole približujeme aj v laboratóriu chémie. Preto sme sa so študentmi z triedy SEXTA – Kubko Ďurina, Maťko Seget, Lukáško Menšík a Hanka Dražová, pridali k naším informatikom a pripravili v Europa Shopping Center BB na Európskej noci výskumníkov 2023 ďalší stánok s priliehavým názvom "Experimenty s vodou".

      Návštevníkom sme v ňom prezentovali aktivity našej školy vďaka hravým a zaujímavým pokusom na tému voda. Popri demonštrovaní vybraných fyzikálnych aj chemických pokusov a vysvetľovaní ich podstaty, sme sa stihli samozrejme aj veľa zasmiať, čo to pokúpiť a užiť si celkovú atmosféru, ktorú toto podujatie so sebou každoročne prináša.

      Naši študenti preukázali, že veda je naozaj ich povolaním a veľmi pekne im ďakujem za vzornú prezentáciu školy. Odkaz pre Maťka Hronského: Ten micro:bit naozaj nemám. Či? 😊.  

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na Noci výskumníkov aj pokusy z chémie.

    • Svet robotiky na Noci výskumníkov
     • Svet robotiky na Noci výskumníkov

     • Dňa 29.09.2023 sa naša škola opäť pridala k myšlienke Európskej noci výskumníkov. Naším cieľom bolo priblížiť ako veda a robotika ovplyvňujú život na našej škole. Nielen hodiny informatiky, ale aj príprava na súťaže a úspechy, ktoré v robotike dosahujú naši študenti, ich môžu ovplyvniť v ďalšej vedeckej kariére.

      Návštevníci, ktorí zavítali do banskobystrickej Európy, v našom stánku mohli vidieť i vyskúšať si mnohé zariadenia využívajúce micro:bity, ukážky SMART riešení, robotické autíčka, modely z lega. Na tému vody  sme sa zamerali v inteligentnom zalievaní rastlín či kontrolovaní hladiny dažďovej vody. Umelú inteligenciu v zjednodušenej forme sme znázornili pomocou modelu učiaceho sa vtáčika. Ak ste ho najprv ohodnotili pri rozoznávaní farieb, dokázal potom bezchybne triediť kocky lega.

      Spoločnosť nám robili vo vedľajšom stánku Lukáš, Hanka, Jakub a Martin, ktorí pod vedením pani profesorky Kinkovej predvádzali zaujímavé experimenty s vodou.

      Stánok robotiky nebol len prezentáciou záujmu gymnázia o rozvíjanie STEM prístupov a robotiky, ale aj oslavou úspechov, ktoré naši študenti dosiahli v súťažiach FIRST Lego League a FIRST Global.

      Aj v tomto ročníku najväčším lákadlom nášho stánku boli študenti, ktorí získali nomináciu do Singapuru na medzinárodnú olympiádu v robotike. Nechýbal robot Pavol, s ktorým súťažil národný tím v minulom ročníku súťaže FIRST Global Challenge v Ženeve. Samotnú súťaž i úspechy školy sme mali možnosť prezentovať aj na hlavnom pódiu. Moderátor Ivan Bindas vyspovedal Martina, mentora študentov a člena národného tímu zo Ženevy. Martin účastníkom podujatia predstavil myšlienku robotickej olympiády, úspechy našej školy i národného tímu. Tiež prezradil, ktorým smerom sa podľa neho bude vyvíjať robotika a aký vplyv na ňu môže mať umelá inteligencia.

      Rozhovor s Martinom si môžete pozrieť na našom youtube kanáli.

      A ako hodnotíme noc výskumníkov? V našom stánku bolo naozaj plno. Prekvapilo nás, že sa našli ľudia, ktorí poznali našich študentov z televízie a článkov na internete. Keď sme už v závere nevládali, sily nám dodalo mimoriadne prekvapenie – výborné moravské koláče a syrové rožteky. Ďakujeme, že ste na nás mysleli 😊 aj v Žiari.

      Za skvelú reprezentáciu školy v stánku robotiky ďakujeme Rebeke, Saške, Dušanovi, Martinovi, Danielovi, Vladovi, Marekovi, Gregorovi a Dávidovi.

      Vyučovanie informatiky s hardvérom, realizácia krúžkov a zapájanie sa do súťaží sa nám darí realizovať vďaka rozmanitým projektom a viacerým darcom. V roku 2023 nám nové robotické programovateľné stavebnice umožnila zakúpiť Nadácia Tatra banky vďaka podpore projektu Robotická výzva. Do Singapuru študenti cestujú vďaka podpore Continental Automotive Systems s.r.o., Nadácie Tubapack, Nemak Slovakia s.r.o., Mesta Žiar nad Hronom a Združenia rodičov. V budúcom ročníku súťaží FLL a FIRST Global budeme súťažiť predovšetkým vďaka podpore Nadácie ZSNP a Slovalco. Vďaka nej budeme môcť po viacerých ročníkoch konečne pracovať aj u nás v tíme s oficiálnou odporúčanou stavebnicou súťaže.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Svet robotiky na Noci výskumníkov.

     • Singapur 2023 - Novinky

     • FIRST Global od 7. do 10. 10. 2023 je v plnom prúde. Prinášame vám rozpis zápasov, ktoré môžte sledovať na https://first.global/live/ alebo https://fgc2023-livestream.netlify.app (priamo ihriská).

      Robotické majstrovstvá sveta FIRST Global v Singapúre sú otvorené. Slovenský team zložený zo študentov z SPŠ Trnava a Gymnázia Žiar nad Hronom, ktorí boli vybraní v lokálnom slovenskom kole, má za sebou prezentáciu svojho projektu vodíkového domu a prvé súťažné kolá so svojim robotom.

      Robotické zápasy prebiehajú od 3:00 do 13:00 stredoeurópskeho času (sme 6 hodín pred vami).

      Budeme radi, keď budete držať palce pri hre, ktorá má názov Hydrogen Horizon a znázorňuje získavanie zeleného vodíka z rezervoáru. Úlohou študentami skontštruovaných robotov je zbierať atómy (loptičky) vodíka a kyslíka. Následne majú tieto atómy oddeľovať. Za každý takýto úkon a mnoho ďalších úloh získavajú cenné body. Úlohou súťažiacich je na záver robota umiestnit do stredu hracej plochy a zavesiť sa na tyč. Národné tímy hrajú v trojčlenných alianciách a body zbierajú spoločne.

      Rozpis zápasov aliancií (slovenský čas)

      Pondelok:

      8:35 SVK - VUT - KEN - modrý team

      9:38 SVK - TJK - STP - modrý team

      10:55 SVK - PNG - HTI - červený team

      Utorok:

      3:57 SVK - QAT - TZA - modrý team

      4:53 SVK - ISR - LBY - červený team

      6:10 SVK - FRA - NER - červený team

      Všetky uvedené zápasy sú kvalifikačné. Následne sa hrá systémom play-off.

      Priebežné výsledky sú na stránke:

      https://results.first.global - momentálne #20!

      Ďakujeme všetkým partnerom slovenského tímu, ktorí podporili inovatívny spôsob vzdelávania a športového zážitku zároveň.

    • Rozvod - vec verejná
     • Rozvod - vec verejná

     • Vo víre udalostí, ktoré prebiehajú na Slovensku tento rok, sme si možno nie celkom uvedomili, že uplynulo už 30 od rozpadu spoločného štátu Čechov a Slovákov. Aby sme študentom pomohli priblížiť  si túto udalosť, zúčastnili sme na sprievodnom podujatí festivalu Divadelná Nitra, Rozvod - vec verejná. Do Nitry sa vybrali študenti maturitných ročníkov a sexty.

      Videli príbeh plný obrazov, vtipov a dokumentárnych záberov z televízie. Začínal sa videokonferenciou, na ktorú Európska únia zvolala mŕtvych českých a slovenských velikánov Štúra, Lasicu, Masaryka, Havla..., ktorí mali riešiť krízu vo vzájomných vzťahoch našich národov. Tie si prestali rozumieť, a tak skupina Čechov a skupina Slovákov sa zrazu ocitla v neidentifikovateľnom priestore a nevedia, čo tam majú robiť. Vzniká rivalita a „československé nebo“ im posiela rôzne návrhy na zmierenie.

      Účastníci – 8 mladých hercov z Česka a 7 zo Slovenska – boli vybraní na základe otvorenej výzvy. Slovenská skupina bola zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, zatiaľ čo českú skupinu tvorili mladí ľudia z celého Česka.

      Študenti mali možnosť sledovať dynamické, moderné divadlo, ktoré hovorilo o rozpade štátu očami dnešných mladých. Na pozadí si kládli otázky: Čo spoločné nám zostalo? Na čom môžeme stále stavať? Prečo vôbec k rozpadu prišlo?

      Predstavenie bolo ukončené diskusiou so scenáristom, režisérkou a aktérmi predstavenia.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozvod - vec verejná.

    • Princípy fotopletyzmografie s Patrikom
     • Princípy fotopletyzmografie s Patrikom

     • Na pôde nášho gymnázia vždy s nadšením privítame bývalých absolventov. Tentoraz k nám zavítal Patrik Prôčka, ktorý u nás zmaturoval v roku 2016 a pokračoval ďalej v štúdiu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

      Patrik prišiel medzi nás, aby nám predstavil neinvazívnu vaskulárnu diagnostiku vykonávanú prostredníctvom fotopletyzmografického zobrazovania. Na prvé počutie sa zdalo, že pôjde o náročnú problematiku. Postupne sme sa dozvedeli, že ide o bezkontaktné vyšetrenie základných charakteristík ľudského tela (napr. dýchania, tepu) založené na snímaní svetla po prechode cievami.  Svetlo zachytené kamerou je závislé od zmeny objemu krvi v koži, ktorý sa mení zároveň so srdcovou činnosťou. Vo výsledku získavame sekvenciu snímok alebo video skúmanej oblasti obsahujúce informáciu o zmene objemu krvi, ktoré môžeme následne analyzovať. Pomocou tejto metódy je možné preskúmať napr. zmenu prekrvenia častí tela v čase. Pomocou obrázkov v prezentácii a prívetivou formou Patrik dokázal študentom posledných ročníkov priblížiť aj náročnú tému. Doplnil i úsmevné príbehy, s ktorými sa stretol pri meraniach v praxi. Na svoje si prišli biológovia, fyzici, matematikári aj informatici.

      Okrem teórie si študenti mohli odmerať aj niektoré biosignály. Najmä chlapci boli zvedaví, ako sa zobrazí ich tep i dýchanie na grafoch. Kým sa študenti testovali, ostatní sa mohli dozvedieť aj to, ako štúdium na VŠ a tvorbu diplomovej práce Patrikovi ovplyvnila pandémia COVID-19. Patrik prezradil, že hoci počas štúdia na gymnáziu inklinoval k biológii a chémii, na výške bez väčších problémov zvládol fyziku i matematiku.

      Vedecká práca, ktorej sa počas štúdiu začal Patrik venovať, ho nakoniec zaujala natoľko, že vo výskume pokračuje ďalej aj ako doktorand Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierska.

      Ďakujeme za návštevu a predstavenie témy, ktorá môže práve tohtoročných absolventov motivovať k voľbe netradičného biomedicínskeho odboru spojeného s technikou.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Princípy fotopletyzmografie s Patrikom.

    • Cestovať sa oplatí - Exkurzia Oswiencim-Krakow-Wieliczka
     • Cestovať sa oplatí - Exkurzia Oswiencim-Krakow-Wieliczka

     • Koncom septembra, v stredu 27.9.2023 sme sa vrátili, žiaci z III. A, III. B a SEPTIMY z plánovanej trojdňovej exkurzie do Oswienčimu, Krakova a Wieliczky, naplnení pozitívnymi dojmami a obohatení o množstvo zaujímavých faktov, s ktorými sa teraz pokúsime s Vami podeliť.

      V skorých ranných hodinách naše prvé kroky viedli popod bránu s nápisom “Arbeit macht frei” – v preklade “Práca oslobodzuje” pri vstupe do areálu bývalého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, kedy nás prvýkrát zamrazilo pri myšlienke, kde sme sa ocitli. Nápis zhotovil väzeň v dielni tohto koncentračného tábora a v slove “arbeit” je obrátené písmeno B, čo symbolizuje podľa niektorých zdrojov odpor voči nacizmu.

      Počas šesťhodinovej prehliadky sme mali možnosť dozvedieť sa veľa dôležitých faktov, ktoré boli ozvláštnené autentickými príbehmi ľudí, preživších a bohužiaľ aj tých, ktorí hrôzu v tábore neprežili. Všetci sme so záujmom počúvali zaujímavý výklad našej sprievodkyne a odchádzali sme s bázňou a rešpektom k pietnemu miestu, kde zomrelo vyše milióna Židov, mnoho ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín sveta, rovnako aj zo Slovenska. V najväčšom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau sme boli doslova ochromení jeho obrovskou rozlohou, prešli sme po koľajniciach, po ktorých prichádzali transporty ľudí, premýšľajúc nad ich krutými osudmi odchádzali sme so smútkom v srdciach a s jedinou myšlienkou, aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo.

      Popoludní sme sa ubytovali v hoteli v Krakove, kde sme načerpali novú energiu pred návštevou centra mesta a každý z nás využil ten čas po svojom, niektorí chceli hneď ochutnať miestne špeciality, iní sa hneď vydali na nákupy suvenírov v historickom centre. Rynek Glowny – ako sa nazýva historické centrum Krakova – nás očaril svojou špecifickou atmosférou, malebným podvečerným osvetlením, ale najmä svojím zvláštnym ruchom a nikdy neutíchajúcim prúdom turistov, pomaly sa prechádzajúcich, obdivujúcich architektonické skvosty krakovského námestia.

      Príjemným slnečným počasím sa začínal náš druhý deň, kedy nasledovala prehliadka Krakova s odborným výkladom. Po výborných raňajkách sme sa teda vydali spolu s naším sprievodcom na spoznávanie Krakova, začínajúc presláveným hradným komplexom Wawel s areálom kráľovského zámku a gotickou katedrálou so známym zvonom Zygmund. Ďalej sme sa presunuli do historickej budovy univerzity Kolegium Maius, prešli sme sa po starých hradbách s baštou Barbakan, aby sme prehliadku ukončili znova na Hlavnom námestí, tzv. Rynek Glowny, kde sme sa dozvedeli mnohé detaily o budovách nachádzajúcich sa priamo na námestí, napr. Sukiennica je historickou tržnicou, ktorá kedysi bola centrom medzinárodného obchodu počas svojej “zlatej doby” v 15. storočí, kedy sa obchodovalo s materiálmi ako napr. hodváb, koža, vosk, pričom Krakov exportoval textil, olovo a najmä soľ z neďalekej soľnej bane Wieliczka. A práve tam sme smerovali v posledný deň nášho výletu, kde sme si prezreli sprístupnené priestory v rozlohe cca 3 km. Veľmi zaujímavým bol odborný výklad nášho sprievodcu, a najviac nás ohúril fakt, že sme sa nachádzali 130 m pod povrchom zeme, čo bol veľmi zvláštny pocit!!, prehliadli sme si expozíciu dejín soľného baníctva, rôzne exponáty spojené s baníctvom, ktoré zobrazujú život v bani až z neolitického obdobia, ale hádam najviac sme obdivovali sochy, vytesané zo soľných kryštálov, ktoré boli tak umelecky vypracované, že vyzerali ako živé! Skvelým záverom nášho 3-dňového výletu bola svetelná show v štôlni s podzemným jazerom, kde svetelné efekty s hudobným podkladom umocnili náš zážitok z prehliadky soľnej bane, aj keď bolo trošku náročné zvládnuť prechádzať sa nekonečne dlhými chodbami a štôlňami, alebo zostúpiť po drevených schodoch až do hĺbky 64 m pod zemou!

      Domov sme prišli všetci príjemne unavení, vo výbornej nálade, plní super pocitov z vydareného výletu. Týmto sa chceme poďakovať p. prof. triednym Mgr. Z. Šályovej, Mgr. E. Pajerskej a Mgr. I. Stemnickému za to, že nám umožnili navštíviť tieto zaujímavé miesta. Bolo nám super!

      III. A trieda

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cestovať sa oplatí - Exkurzia Oswiencim-Krakow-Wieliczka.