• Čítanie mien obetí holokaustu
     • Čítanie mien obetí holokaustu

     • Na Slovensku pamätný Deň holokaustu pripadá na 9. september, pretože v ten deň v roku 1941 Slovenská republika prijala 290 represívnych paragrafov, takzvaný Židovský kódex, ktoré vyústili do prenasledovania a deportácií židovských spoluobčanov.

      Pred týmto smutným výročím sa vo viacerých mestách na Slovensku koná tryzna spojená s čítaním mien. Ide o to, aby  sme pripomínaním  mien obetí holokaustu prinavrátili ľudský rozmer tým, ktorých vojnový Slovenský štát pripravil o ľudskú dôstojnosť a často aj o život. Prvé Čítanie mien obetí holokaustu sa uskutočnilo v Bratislave v roku 2009. Mená sa čítajú z deportačných listov, ktoré sa zachovali. Slovensko totiž stále nemá skompletizovaný zoznam obetí holokaustu. Pri čítaní mien obetí holokaustu organizátori spolupracujú s Dokumentačným strediskom holokaustu, Židovskou náboženskou obcou v Bratislave, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí a Múzeom židovskej kultúry. 

      V piatok, 8.9.2023, sme si pripomenuli Deň holokaustu a rasového násilia aj v našom meste.  Spomienka sa konala v nádvorí kaštieľa. Na tomto mieste mníšky počas holokaustu ukrývali Thomasa Frankla, syna známeho židovského maliara, aj niekoľko ďalších židovských detí. A, ako väčšina slovenských miest, aj to naše má obete, ktoré prišli po deportáciách o život v koncentračných táboroch, predovšetkým v Sobibore.

      Na podujatí sa prítomným prihovoril prostredníctvom videoprenosu preživší Ladislav Welward z Banskej Štiavnice. Po ňom nasledoval príhovor primátora mesta Žiar nad Hronom, Petra Antala, za usporiadateľov vystúpila Mária Bravčoková. Mgr. art. Martin Popovič ArtD. – sólista Štátnej opery Banská Bystrica, interpretoval modlitby Kadish a Shma Israel.

      Čítanie mien obetí predniesli: Mgr. Peter Antal – primátor mesta Žiar nad Hronom,  MUDr. Marianna Hamannová - bývalá primárka detského oddelenia nemocnice v Žiari nad Hronom, členka rodiny, ktorá počas holokaustu poskytovala pomoc rodine prof. Traubnera, Mgr. Peter Mosný – kastelán kaštieľa, Ing. Dana Paálová – riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa, Ing. arch. Tomáš Sobota – poslanec samosprávy BBSK, Ing. Emil Vozár – ktorý pomáha so starostlivosťou o miestny židovský cintorín žiakom gymnázia, Mgr. Rastislav Bravčok – predseda Kresťanského spoločenstva Žiar.

      Mená 70 tich záchrancov prečítali žiaci Gymnázia Milana Rúfusa a Súkromnej strednej pedagogickej školy EBG.

      Podujatia sa zúčastnili okrem verejnosti študenti všetkých žiarskych stredných škôl: Gymnázia Milana Rúfusa, Súkromnej strednej pedagogickej školy EBG, Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Súkromnej strednej odbornej školy technickej. Atmosféra bola naplnená úctou k obetiam a súcitom, záujmom študentov klásť otázky aj po skončení programu.

      Na záver predniesol rabín Miša Kapustin modlitbu Kadiš za obete šoa.

      Veľká vďaka za to, že nezabúdame,  patrí na prvom mieste Jozefovi Klementovi s rodinou, ktorí sa iniciatívne venujú zachovávaniu židovskej histórie. Klementovci sú 30 rokov organizátormi spomienkových dní šoa a rasizmu v meste Zvolen, tvorcami programu „Nezabudnutí susedia“, vytvorili sieť takmer 130. miest na Slovensku, ktoré si pripomínajú obete holokaustu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítanie mien obetí holokaustu.

    • V Múzeu holokaustu v Auschwitzi
     • V Múzeu holokaustu v Auschwitzi

     • Ktradičným exkurziám, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu našej školy, patrí aj prehliadka Múzea holokaustu v Auschwitzi. Tí študenti, ktorí sa jej nemohli zúčastniť na jar v roku 2023, ju absolvovali 18. septembra. V rámci šesťhodinovej rozšírenej prehliadky navštívili expozíciu štátu Izrael, blok venovaný holokaustu v Protektoráte Čechy a Morava a  Slovenskom štáte. So sprevádzajúcou Sylviou sa pozreli na Birkenau zo strážnej veže, postáli si na rampe, kde prebiehala selekcia. Návšteva tohto pamätného miesta zanecháva hlboký dojem. Tým prispieva k výchove zameranej na toleranciu a postoje proti rasizmu a xenofóbii.  

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V Múzeu holokaustu v Auschwitzi.

    • Úspech na celoštátnom kole EUSTORY
     • Úspech na celoštátnom kole EUSTORY

     • Ako sa už stáva takmer zvykom, naši študenti úspešne reprezentovali školu na súťaži z moderných dejín, EUSTORY. Tohtoročná téma sa spočiatku zdala zložitá - šlo o kontrafaktuálne dejiny prvej Československej republiky. Gymnazisti teda rozoberali klady a zápory nášho prvého štátu z rôznych aspektov.

      S potešením môžeme oznámiť, že takmer všetky práce našej školy uspeli. Mimoriadnu cenu za zaujímavý výber témy získali  Adela Račková a Ján Kollár zo sexty. Venovali sa zubnej starostlivosti v prvej ČSR. Druhé miesto v celoštátnom kole súťaže vyhrala práca študentiek zo septimy, Adriany Považanovej a Emy Smolárovej, Klady a zápory školstva v prvej ČSR. Prvé miesto získal tandem Ema Ivaničová z kvinty a Nataly Očovanová z III.A za súbor podcastov Opletačky s feminami.

      Víťazi súťaže si ocenenia prevzali 8. septembra na tradičnom ceremoniále na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave. Študenti si užili príjemnú atmosféru, pozorne sledovali prezentáciu úspešných prác. Za podporu pri prezentácii ďakujú Mgr. Adele Stajníkovej.

      Víťazi a víťazky národnej súťaže EUSTORY, okrem diplomov a ocenení, dostali pozvánku na EUSTORY Next Generation Summit, ktorý je organizuje sídlo koordinácie siete EUSTORY v Hamburgu. Mladí víťazi EUSTORY z celej Európy sa tak majú možnosť stretnúť v niektorej z európskych metropol a počas 5 dní spolu komunikovať, tvoriť, diskutovať v rámci workshopov, exkurzií a tvorivých dielní. Tento rok sa koná Summit v Prahe, v dňoch 28.9. až 2.10.

      Slovensko na ňom budú reprezentovať študenti nášho gymnázia:  Nataly Očovanová, Adela Račková a Ján Kollár.

      A tak nám, úspešným riešiteľom EUSTORY, dovoľte poďakovať sa za podporu svojej škole - Gymnáziu Milana Rúfusa a jeho vedeniu, Združeniu rodičov, Slovenskému centru pre komunikáciu a rozvoj - slovenskému garantovi súťaže EUSTORY a Mgr. Zuzane Kohútovej za ochotu a pomoc pri tvorbe našich prác.

      Adela Račková, sexta

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspech na celoštátnom kole EUSTORY.

    • Nezabudnuteľný zážitok z čarokrásneho Monaka, Barcelony a Savony
     • Nezabudnuteľný zážitok z čarokrásneho Monaka, Barcelony a Savony

     • Hola!
      V ešte teplých septembrových dňoch druhého týždňa nového školského roka 2023/2024 sa študenti KVINTY, II.A a II.B zúčastnili školskej exkurzie do prekrásnej Barcelony.
      Po nočnej ceste autobusom v pondelok v doobedňajších hodinách študenti dorazili do ich prvej zastávky - do Monaka. Za prítomnosti ochotných sprievodcov sa pani profesorky so študentami vydali spoznávať krásy tohto malého štátu a začali ho prehliadkou Monackej katedrály z 13. storočia a prehliadkou Oceánografického múzea, nachádzajúceho sa na skale Rock of Monaco. Na tej istej skale sa nachádzala aj jedna z najstarších budov mesta Monaco-Ville a to kniežacký palác Grimaldiovcov - Palais Du Prince. Študenti zavítali aj do očarujúcich Japonských záhrad, ktoré sa pýšili svojou rozmanitosťou farieb a príjemným prostredím. V hlavnej rezidenčnej časti menom Monte Carlo sa nachádzalo veľkolepé kasíno, pred ktorým parkovali autá tých najdrahších svetových značiek. Žiaci navštívili aj Port Hercule, čo je monacký prístav plný luxusných jácht a plachetníc. Pondelok bol zakončený pobytom a kúpaním na krásnej mestskej pláži Larvotto, na ktorej študenti mohli stráviť zvyšok svojho večera a využiť tak svoj voľný čas pre oddych i zábavu.
      Myslím, že študenti si nemohli predstaviť lepšie prebudenie, ako prekrásny východ slnka s výhľadom na Barcelonu ležiacu im pri nohách. Najvyšší vrch pohoria Serra de Collserola - Tibidabo (512 m.n.m.) im toto ponúkol a prekvapil ich kostolom Sagrat Cor, zábavným parkom či vyhliadkou na mesto. Žiaci v priebehu pobytu v Barcelone navštívili najznámejšiu ulicu La Rambla s historickou tržnicou. Potom sa vrátili do prístavu, v ktorom sa nachádzal Kolumbov pamätník, Námorné múzeum a moderná časť Maremagnum s Akváriom. Nechýbala ani prehliadka Plaza de Catalunya, Múzeum katalánskeho umenia alebo prekrásny výhľad z Montjuic na rozsiahlu Barcelonu i samotné rozprestierajúce sa more. Nebolo možné si nevšimnúť gotickú časť Bario Gothico, v ktorej sa nachádzala dominujúca Katedrála svätej Euálie. No najambicióznejšou stavbou sa aj tak stala La Sagrada Familia, ktorú navrhol sám Antonio Gaudi. Očakávania pani profesoriek i študentov sa jednoznačne naplnili už pri vstupe do tejto mohutnosti, tiež s horlivosťou počúvali výklad pani sprievodkyne a s úžasom v očiach sledovali farbami hrajúce vnútro veľkolepej La Sagrady Familie. Bolo až neuveriteľné, čo všetko sa dalo prežiť na takom mieste. Každý odtiaľ vychádzal s úsmevom a nezabudnuteľným zážitkom.
      Poslednou zastávkou našich výletnikov sa stalo malebné mesto Savona v Taliansku, kde mali študenti voľný rozchod, čo zahŕňalo pieskovú pláž, starobylé centrum s pevnosťou, či miestne obchodíky.
      Aj napriek tomu, že výlet trval necelý týždeň, dúfame, že v pamäti študentov zostane navždy. Odniesli si odtiaľ mnoho nezabudnuteľných zážitkov, nové kamarátstva i veľa krásnych spomienok, ktoré sa im jednoznačne zapísali do sŕdc. Kto by to bol povedal, že už v takom mladom veku uvidia kus nášho obrovského sveta….
      Adiós!

      Ema Ivaničová, KVINTA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nezabudnuteľný zážitok z čarokrásneho Monaka.

    • Gymnazisti medzi TOP10 v medzinárodnej súťaži FIRST Global Challenge
     • Gymnazisti medzi TOP10 v medzinárodnej súťaži FIRST Global Challenge

     • Patríme k medzinárodnej špičke - inovačný projekt v súťaži FIRST Global 2023 medzi TOP10

      Po úspechu v celoslovenskej súťaži FIRST Global Slovakia 2023 získali študenti – Vladimír, Gregor, Daniel a Marek – nomináciu do národného tímu, ktorý sa v súčasnosti pripravuje na prestížnu medzinárodnú robotickú olympiádu stredoškolákov.

      Témou tohto ročníka FIRST Global Challenge je využitie vodíka ako obnoviteľného zdroja energie. Naši gymnazisti spoločne so študentami z Trnavy sa už v júni pustili do prípravy projektu, stavby robota a riešili viaceré postupne ohlasované sprievodné výzvy. Zatiaľ čo postaviť robota trvá len niekoľko týždňov, na projektovej časti bolo potrebné pracovať oveľa dlhšie.

      Kým iní študenti prázdninovali, slovenský tím absolvoval viaceré sústredenia, konzultoval projekt so slovenskými vedcami a s odborníkmi z univerzít, komunikoval s tímami iných krajín, trénoval hru na ihrisku. Úsilie bolo korunované úspechom. Inovačný projekt energeticky nezávislého domu využívajúceho na svoj chod vodík získal záujem odbornej poroty  a prebojoval sa medzi 10 najlepších projektov sveta. Slovensko sa tak ocitlo v spoločnosti krajín ako Kórea, Austrália či dokonca Filipíny!

      Mladí inovátori energeticky samostatný „off-grid“ dom už predstavili na odbornej konferencii SlovakiaTech v Košiciach. Pripravený projekt budú obhajovať aj pred odbornou komisiou v Singapure. V robotickej hre taktiež predstavia finálnu verziu robota Ľudmila, ktorého pomenovali podľa prvej slovenskej astronómky.

      Národný tím má pred sebou ešte dlhú cestu. Spolu s ďalšími 190 krajinami zabojuje v dňoch od 7. do 10. októbra 2023 o svetové prvenstvo.

      Pred odletom svoju prácu študenti ešte predstavia na Noci výskumníkov v Banskej Bystrici, Poprade a Bratislave.

      Zabezpečenie účasti žiakov na rozmanitých súťažiach, využívanie robotických stavebníc vo vyučovaní i v mimoškolskej činnosti by však nebolo možné bez podpory firiem, obcí, nadácií, združení, rodičov i učiteľov.

      Gymnazistov zo Žiaru nad Hronom v celoslovenskom kole a v účasti na medzinárodnej súťaži FIRST Global podporili:

      • Nadácia Tatra banky,
      • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen,
      • Nadácia Tubapack,
      • Mesto Žiar nad Hronom,
      • Nemak, Žiar nad Hronom,
      • Rodičovské združenie pri Gymnáziu Milana Rúfusa.

      Veľmi pekne ďakujeme za podporu a veríme, že slovenský tím uspeje aj pri ďalších výzvach. Študentom gratulujeme a želáme veľa šťastia a úspechov v Singapure!

       

      Prezentačné video k projektu vodíkového domu od slovenských stredoškolákov:

      https://youtu.be/x-YGTzzPfUo

       

      O postupe medzi TOP10:

      https://www.facebook.com/reel/1299941283977060/...

       

      Napísali o prezentácii tímu:

      https://indexmag.sk/.../slovenski-stredoskolaci-patria-k.../

      https://www.teraz.sk/.../stredoskolaci.../741687-clanok.html

      https://zive.aktuality.sk/.../slovenski-stredoskolaci.../

      a mnohí ďalší ...

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnazisti medzi TOP10 v medzinárodnej súťaži FIRST Global Challenge.

    • Predlžovanie platnosti preukazu ISIC
     • Predlžovanie platnosti preukazu ISIC

     • V priloženom dokumente nájdete informácie ako predĺžiť platnosť preukazov ISIC/EURO<26 na školský rok 2023/2024 a aké sú výhody študentského preukazu. 

      Známku alebo nový preukaz si môžete objednať u pani Ing. Miroslavy Mališovej na ekonomickom oddelení. Bezplatné doručenie známky na školu platí do konca októbra.  

      Pripomíname:

      • Cena nového študentského preukazu 22 €
      • Cena ISIC známky 10 €
      • Duplikát preukazu 12 €

      V prípade, že k vám prestúpil žiak a má už preukaz z predošlej školy s platnosťou do 30.9.2024, aj tak potrebuje nový preukaz z Vašej školy. Cena preukazu je 12 €. V prípade, že k vám prestúpil žiak a má už preukaz z predošlej školy, ale nie platný do 30.9.2024, aj tak potrebuje nový preukaz z Vašej školy. Cena preukazu je 22 €.