• Informácie o krúžkovej činnosti na škole

    •      ČINNOSŤ KRÚŽKOV

      

          Naša škola umožňuje žiakom realizovať mimoškolskú činnosť prostredníctvom krúžkovej činnosti. Každoročne pedagógovia poskytujú širokú ponuku krúžkov, na základe ktorej sa žiaci môžu podľa záujmu prihlásiť do jedného, ale i viacerých krúžkov a venovať škole svoj vzdelávací poukaz .

          V každom školskom roku sú žiakom do 10. 9. vydané vzdelávacie poukazy a zverejnené ponuky krúžkov. Žiaci nahlásia svoj výber triednemu učiteľovi (podľa pokynov). Následne po spracovaní prihlášok je zverejnený zoznam krúžkov, ktoré budú na škole pracovať (minimálny počet žiakov v jednom krúžku je 12). Predpokladaný termín začiatku práce krúžkov je 1.10.