Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Veronika Sliačanová
Učebňa I.A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Júdová
Učebňa I.B
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Sajvaldová
Učebňa I.C
PRIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Lapinová
Učebňa PRIMA
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Fabová
Učebňa II.A
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kohútová
Učebňa II.B
SEKUNDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šályová
Učebňa SEKUNDA
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Norbert Nagy
Učebňa III.A
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Sučanský
Učebňa III.B
TERCIA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Findriková
Učebňa TERCIA
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Panáková
Učebňa IV.A
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Považanová
Učebňa IV.B
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Pajerská
Učebňa IV.C
KVARTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Ruriková
Učebňa KVARTA
KVINTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Leontína Striežovská, PhD.
Triedny učiteľ Mgr. Mária Wagnerová
Učebňa KVINTA
SEXTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Stajníková
Učebňa SEXTA
SEPTIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Stemnický
Učebňa SEPTIMA
OKTÁVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Szviteková
Učebňa OKTÁVA

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria