Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Panáková
Učebňa I.A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Matušková
Učebňa I.B
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Považanová
Učebňa I.C
PRIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Snopková
Učebňa PRIMA
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Veronika Sliačanová
Učebňa II.A
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Júdová
Učebňa II.B
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Sajvaldová
Učebňa II.C
SEKUNDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Lapinová
Učebňa SEKUNDA
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Fabová
Učebňa III.A
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kohútová
Učebňa III.B
TERCIA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šályová
Učebňa TERCIA
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Norbert Nagy
Učebňa IV.A
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Sučanský
Učebňa IV.B
KVARTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Findriková
Učebňa KVARTA
SEXTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Leontína Striežovská, PhD.
Učebňa SEXTA
SEPTIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Stajníková
Učebňa SEPTIMA
OKTÁVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Stemnický
Učebňa OKTÁVA

© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria