Navigácia

Zoznam tried

Názov
II. A Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Panáková
Učebňa II.A
II. B Triedny učiteľ Ing. Dana Matušková
Učebňa II.B
II. C Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Považanová
Učebňa II.C
SEKUNDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Snopková
Učebňa SEKUNDA
III. A Triedny učiteľ PhDr. Veronika Horálová
Učebňa III.A
III. B Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Júdová
Učebňa III.B
III. C Triedny učiteľ Mgr. Miriam Sajvaldová
Učebňa III.C
TERCIA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Lapinová
Učebňa TERCIA
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Mária Fabová
Učebňa IV.A
IV. B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kohútová
Učebňa IV.B
KVARTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šályová
Učebňa KVARTA
KVINTA Triedny učiteľ Mgr. Monika Findriková
Učebňa KVINTA
SEPTIMA Triedny učiteľ Mgr. Leontína Striežovská, PhD.
Učebňa SEPTIMA
OKTÁVA Triedny učiteľ Mgr. Adela Stajníková
Učebňa Učebňa fyziky/Oktáva

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria