• Členovia predmetových komisií

    • Členovia predmetových komisií

     2018/2019

      

     Predmetové komisie

     Vedúci PK

     Ďalší členovia PK

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     PaedDr. Adriana Júdová

     Mgr. Miroslava Debnárová

     Mgr. Eva Ruriková

     PaedDr. Kamila Kubišová

     2.

     Anglický jazyk

     Mgr. Ingrid Panáková

     Ing. Dana Paálová

     Mgr. Ivana Lapinová

     Mgr. Erika Pajerská

     Mgr. Eva Ruriková

     Mgr. Adela Stajníková

     Mgr. Renáta Szviteková

     Mgr. Stanislava Považanová

     3.

     Cudzí jazyk

     Ing. Dana Matušková

     Mgr. Zuzana Šályová

     Mgr. Stanislava Považanová

     PhDr. Veronika Sliačanová

     Mgr. Zdena Štefancová

     Mgr. Zuzana Kohútová

     4.

     Fyzika

     Mgr. Slavomíra Snopková

     Mgr. Mária Wagnerová

     5.

     Chémia

     Mgr. Mária Fabová

     Mgr. Oľga Danková

     Mgr. Monika Findriková

     Mgr. Barbora Kinková

     Mgr. Miriam Sajvaldová

     6.

     Biológia

     Mgr. Monika Findriková

     Mgr. Mária Fabová

     Mgr. Barbora Kinková

     Mgr. Miriam Sajvaldová

     Mgr. Igor Stemnický

     7.

     Dejepis

     Mgr. Zuzana Kohútová

     Mgr. Peter Sučanský

     8.

     Geografia

     Mgr. Igor Stemnický

     Mgr. Norbert Nagy

     9.

     Matematika

     Mgr. Ivan Zachar

     RNDr. Ján Adámik

     Mgr. Adela Stajníková

     Mgr. Slavomíra Snopková

     Mgr. Leontína Striežovská, PhD.

     Mgr. Dana Zacharová

     10.

     Informatika

     Mgr. Mária Wagnerová

     Mgr. Slavomír Jančík

     Mgr. Leontína Striežovská, PhD.

     11.

     Občianska náuka

     Mgr. Peter Sučanský

     Mgr. Miroslava Debnárová

     12.

     Umenie a kultúra

     PaedDr. Kamila Kubišová

     Mgr. Miroslava Debnárová

     PaedDr. Adriana Júdová

     Mgr. Ivana Lapinová

     Mgr. Ingrid Panáková

     13.

     Etická a náboženská výchova

     Mgr. Stanislava Považanová

     Mgr. Zdena Štefancová

     Mgr. Jozef Cerovský

     ThDr. Ján Kuneš, PhD.

     14.

     Telesná výchova

     Mgr. Vladimír Fabo

     Mgr. Norbert Nagy

     Mgr. Zdena Štefancová