• Členovia predmetových komisií

    •  

     Predmetové komisie

     Vedúci PK

     Ďalší členovia PK

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     PaedDr. Adriana Júdová

     Mgr. Miroslava Debnárová

     Mgr. Eva Ruriková

     Mgr. Jana Wiežbová

     2.

     Anglický jazyk

     Mgr. Ingrid Panáková

     Ing. Dana Paálová

     Mgr. Ivana Lapinová

     Mgr. Erika Pajerská

     Mgr. Eva Ruriková

     Mgr. Adela Stajníková

     Mgr. Renáta Szviteková

     Mgr. Miroslava Mesárošová

     Mgr. Jana Wiežbová

     3.

     Cudzí jazyk

     Ing. Dana Matušková

     Mgr. Zuzana Šályová

     PhDr. Veronika Horálová

     Mgr. Zuzana Kohútová

     Mgr. Jana Wiežbová

     4.

     Fyzika a informatika

     Mgr. Mária Wagnerová

     Mgr. Slavomíra Snopková

     Mgr. Miroslava Mesárošová

     Mgr. Leontína Striežovská, PhD.

     5.

     Chémia

     Mgr. Mária Fabová

     Mgr. Barbora Kinková

     Mgr. Miriam Sajvaldová

     6.

     Biológia

     Mgr. Monika Findriková

     Mgr. Mária Fabová

     Mgr. Barbora Kinková

     Mgr. Miriam Sajvaldová

     Mgr. Igor Stemnický

     7.

     Dejepis

     Mgr. Zuzana Kohútová

     Mgr. Peter Sučanský

     8.

     Geografia

     Mgr. Igor Stemnický

     Mgr. Norbert Nagy

     9.

     Matematika

     Mgr. Ivan Zachar

     Mgr. Adela Stajníková

     Mgr. Slavomíra Snopková

     Mgr. Dana Zacharová

     Mgr. Leontína Striežovská, PhD.

     10.

     Občianska náuka

     Mgr. Peter Sučanský

     Mgr. Miroslava Debnárová

     11.

     Umenie a kultúra

     a výchovné predmety

     Mgr. Zdena Štefanocová

     Mgr. Zdena Štefancová

     Mgr. Miriam Sajvaldová

     Ing. Dana Paálová

     Mgr. Vladimír Václavík

     12.

     Telesná a športová výchova

     Mgr. Vladimír Fabo

     Mgr. Norbert Nagy

     Mgr. Zdena Štefancová