• Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 20. marca 2023 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v španielskom jazyku. Po troch rokoch sa opäť konalo prezenčne. Zúčastnila sa na ňom aj naša žiačka Petra Uhrovičová (II.A), ktorá súťažila v A - kategórii. Samotná súťaž sa konala v priestoroch Štátnej jazykovej školy na Palisádach. Súťažilo sa od skorých ranných hodín v štyroch kategóriách, kde mali možnosť tí najlepší zástupcovia z každého kraja ukázať svoje vedomosti a jazykové zručnosti zo španielskeho jazyka. Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené v reprezentatívnych priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za účasti španielskej veľvyslankyne pani Lorey Arribalzaga Ceballos. A hoci sa nám medailové miesto neušlo, už samotná účasť na celoštátnom kole, je pre našu žiačku úspechom a veľkou skúsenosťou. Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku.

    • Prípravné kurzy pre piaty ročník
     • Prípravné kurzy pre piaty ročník

     • Vo štvrtok 23.03.2023 pokračuje prípravný kurz pre osemročné gymnázium z predmetu matematika. Stretneme sa o 14.00. Prvé stretnutie zo slovenského jazyka sa prekladá na budúci týždeň - 28.3.2023.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Pozvánka - CASINO NIGHT
     • Pozvánka - CASINO NIGHT

     • Srdečne Vás pozývame na 50. ročník gymnaziálneho plesu, ktorý sa uskutoční 5. mája 2023 o 18.30 v Estrádnej sále MsKC v Žiari nad Hronom. Vítaní sú všetci rodičia, učitelia, súčasní študenti, absolventi i priatelia školy. Lístky budú v predaji od 20. marca do 28. apríla u Veroniky Kmeťovej a Viktórii Malikovej z triedy Septima.

      Cena lístka je 30 €.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Informácie k priebehu prijímacieho konania
     • Informácie k priebehu prijímacieho konania

     • Milí piataci a deviataci!

      Ďakujeme za Váš záujem o štúdium. Postupne prichádzajú od Vás prihlášky prostredníctvom informačného systému Edupage, portálu prihlaska.iedu.sk i poštou v listinnej podobe. Prihlášky vo všetkých uvedených formách postupne evidujeme. Zákonný zástupca uchádzača/uchádzačky podáva prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

      Pre deviatakov prebiehajú prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Od 16.3.2023 začínajú prípravné kurzy aj pre piatakov (viac informácií https://gymziar.edupage.org/news/?gtnid=4728#news-4728). Pred prijímacími skúškami pre Vás pripravujeme aj nácvičné testy.

      Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu a priebežné výsledky zverejňujeme na podstránke Pre uchádzačov.

      Podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy určuje:

      • počet žiakov, ktorých možno prijať v prijímacom konaní do študijného odboru 7902J:
       • do 1. ročníka osemročného štúdia možno prijať:     20 žiakov (1 trieda);
       • do 1. ročníka štvorročného štúdia možno prijať:      60 žiakov (2 triedy);
      • termíny prijímacieho konania:
       • pre osemročné štúdium:  4. máj 2023 (štvrtok);
       • pre štvorročné štúdium:   1. termín - 4. máj 2023 (štvrtok); 2. termín: 9. máj 2023 (utorok).

      Prijímacie konanie absolvuje uchádzač/uchádzača pod jedinečným číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi oznámený v pozvánke na prijímaciu skúšku. Komunikácia s uchádzačmi o štúdium bude prebiehať prostredníctvom systému Edupage, resp. e-mailu zákonného zástupcu. Dokumenty budú zároveň zasielané aj poštou na adresu(y) uvedenú(é) v prihláške na štúdium.

      Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Zoznam uchádzačov bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

      Tešíme sa na stretnutia s Vami!

    • Deň s workshopmi
     • Deň s workshopmi

     • Naši najmladší gymnazisti v piatok 10.03.2023 zažili netradičné vyučovanie. Pripravili sme pre nich dva rôzne workshopy, aby sme sa zbavili každodennej rutiny a vniesli do vyučovania aj trochu zábavy.

      Jeden workshop rozvíjal finančnú gramotnosť, druhý bol ochutnávkou programovania s micro:bitmi.

      Prvú aktivitu žiaci absolvovali s odborníkmi občianskeho združenia Mladý podnikavec – Ing. Ivanou Macekovou a Ing. Dávidom Vrtaňom, PhD. Prostredníctvom netradičných zábavných aktivít, hier a súťaží sa učili rozumieť peniazom. Dozvedeli sa viac o tom ako sporiť, kedy a do čoho investovať. Spoznávali rôzne meny a diskutovali o tom, či bitcoiny sú tá správna cesta.

      V druhom workshope sme žiakom predstavili micro:bity, s ktorými sa väčšina stretla prvýkrát. Najprv sa dozvedeli na čo tieto minipočítače slúžia, čo dokážu a kde ich v praxi môžeme využiť. Potom sme sa v online prostredí pustili do programovania. Najprv sme sa naučili ovládať prostredie a ukázali si, ako skladať bloky príkazov do seba a program spustiť. A čo sme za dve hodinky dokázali? Simulovať blikajúce srdce; vytvoriť animovaný príbeh z jednoduchých obrázkov; použiť micro:bit ako hraciu kocku, ktorá sa „usmieva“, keď hodíte šestku; zložiť a prehrať známu pesničku;... Najviac však žiakov bavilo posielanie a prijímanie správ pomocou Bluetooth technológie. Kvarta si dokonca vyskúšala náhodné rozsvecovanie bodov LED panela a na záver workshopu zdolala výzvu naprogramovať stopky.

      Za sebou máme skvelý deň s úžasnými žiakmi, ktorí sa stále radi hrajú a vedia si užívať všetko netradičné.

      Na záver by sme sa chceli poďakovať občianskemu združeniu Mladý podnikavec za spoluprácu nielen pri realizácii workshopov pre žiakov, ale i pri vzdelávaní učiteľov. Obe aktivity sa realizujú vďaka projektu „Keď učenie má zmysel“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň s workshopmi.

    • Popoludnie v škole venované piatakom
     • Popoludnie v škole venované piatakom

     • Dňa 7.3.2023 sme v priestoroch nášho gymnázia privítali piatakov a ich rodičov. Najprv sa návštevníkom prihovorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová, ktorá im poskytla podrobné informácie o štúdiu a priebehu prijímacieho konania. Po inštrukciách týkajúcich sa prípravy na prijímacie skúšky od vyučujúcich matematiky a slovenského jazyka a literatúry sa výprava po škole mohla začať.

      Na prvom stanovišti im predseda školského parlamentu porozprával o živote školy, tradičných podujatiach či exkurziách. Potom sa dozvedeli, aké sú na našej škole možnosti štúdia cudzích jazykov. Žiaci sa mohli aj zahrať a vyskúšať si, či poznajú frázy v rôznych jazykoch.

      Druhou zastávkou bola odborná učebňa chémie. Malí primania ukázali, na čo sa môžu piataci tešiť. Predviedli blýskajúcu fľašu Harryho Pottera, tancujúci draslík, vyrobili umelú krv a zapálili Bengálske ohne. Pokusy s kvapalinami a plynmi, potápač, dôkaz atmosférického tlaku i farebná sopka boli lákadlom aj na fyzike.

      V učebni biológie čakali ďalšie pomôcky, modely orgánov ľudského tela, rastlín, liehové preparáty. Piataci si vyskúšali mikroskopovanie i skladali torzo človeka na čas. Najviac ich zaujalo konzervované embryo lane.

      Posledným stanovišťom bola učebňa informatiky. Tu sa mohli dozvedieť, čo ich čaká na vyučovaní aj mimo neho – na krúžkoch. Zistili, že využívanie digitálnych zručností u nás nie sú len práca s kancelárskym softvérom. Ťažiskom je programovanie v rôznych prostrediach – od Scratch-a, cez Makecode Arcade, programovanie micro:bitov až po programovanie v Pythone. Nezabudli sme spomenúť úspechy našich starších gymnazistov na medzinárodných súťažiach. Náš tím zo súťaže FLL im prestavil robotov a robotiku, lego súpravy i micro:bity. Na záver si robotov i hry naprogramované našimi študentami, mohli piataci aj sami vyskúšať.

      Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na stretnutie s na prípravných kurzoch i prijímacích skúškach!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Popoludnie pre piatakov.

    • Prípravné kurzy pre piatakov
     • Prípravné kurzy pre piatakov

     • Milí piataci!

      Chceli by ste sa dôkladne pripraviť na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka? Otvárame opäť intenzívne prípravné kurzy pre oba predmety. Stretnutia budú prebiehať v utorky a štvrtky podľa harmonogramu od 14.00 v dĺžke 2 vyučovacie hodiny.

      Prvé stretnutia sa uskutočnia  nasledovne:

      • matematika – štvrtok 16. marca 2023 o 14.00,
      • slovenský jazyk  –  utorok 21. marca 2023 o 14.00.

      Ak ste sa ešte neprihlásili, svoj záujem o kurzy prosím nahláste telefonicky, prípadne e-mailom na sekretariát školy.

      Podrobnejšie informácie o kurzoch, termínoch a platbách nájdete tu.

      Tešíme sa na stretnutie!

       

      Kontaktné údaje:

      email: sekretariat@gymzh.sk

      telefón: 045/6725630

      mobil: +421 903 402 803