• Informácie o jednoduchých zákazkách - do 2014

    • Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

     Gymnázium Milana Rúfusa v roku 2014

     v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

     a zverejňovanie vodiacich listov k prieskumu trhu podľa Príkazu predsedu BBSK č. 003/2014/ODDIVO od 09. 06. 2014, Príkazu predsedu BBSK č. 005/2014/ODDIVO od 02. 08. 2014

     Predmet zákazky

         Zmluvná cena zákazky (v € bez DPH)

     Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

     Vyhodnotenie jednodudhej zákazky

     Doprava žiakov na lyžiarsky kurz

     1 929,17 €

     07. 02. 2014

     -

     Reálie anglicky hovoriacich krajín

     1 737,27 €

     16. 06. 2014

     2014_VL_ANJ_literatura.pdf
     Dodávka tonerov 2 523,57 € 17. 06. 2014 2014_VLc_dodavka_tonera.pdf
     Laboratórne stoly 2 895,50 €* 03. 07. 2014 2014_VL_laboratorne_stoly.pdf
     Maliarske a natieračské práce 2 418,77 € 03. 07. 2014 2014_VL_maliarske_prace.pdf
     Skrine na učebné pomôcky 2 941,00 €* 05. 08. 2014 2014_VL_skrine_na_pomocky.pdf
     Oprava chodníkov 1 292,72 € 12. 11. 2014 VL_2014_opravachodnikov.pdf
     Oprava kanalizácie 1 120,00  14. 11. 2014 VL_2014_oprava_kanalizacie.pdf
     Kovové archívne skrine 2 856,63 € 21.11.2014 2014_VL_archivne_skrine.pdf
     Kancelárske stoličky do zborovne 1 025,00 € 26. 11. 2014 VL_2014_stolicky.pdf
     Skrine do učebne geografie 1 511,00 € 28. 11. 2014 VL_2014_skrine_do_GEO.pdf
     Multifunkčné veľkokapacitné zariadenie 1 090,00 € 15. 12. 2014 VL_2014_multifunkcne_EKO.pdf
     Počítače s OS a MS Office 2 633,33 € 16. 12. 2014 VL_2014_pocitace.pdf
     Interaktívna tabuľa so stojanom 1 080,83 € 17. 12. 2014 VL_2014_interaktivna_tabula.pdf
     Toner do tlačiarní a kopírovacích strojov 1 614,26 € 19. 12. 2014 VL_2014_tonery2.pdf

     * Vybraný uchádzač nie je platcom DPH (zmluvná cena bez DPH = zmluvná cena celkom).


     Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

     Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa v roku 2014

     v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

     a zverejňovanie vodiacich listov k prieskumu trhu podľa Príkazu predsedu BBSK č. 003/2014/ODDIVO od 09. 06. 2014, Príkazu predsedu BBSK č. 005/2014/ODDIVO od 02. 08. 2014

     Predmet zákazky

         Zmluvná cena zákazky (v € bez DPH)

     Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

     Vyhodnotenie jednodudhej zákazky
     Vajcia 560,00 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_vajcia.pdf
     Mlynské výrobky 1 686,44 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_mlynske_vyrobky.pdf
     Olej 1 081,20 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_olej.pdf
     Fruktózový sirup 453,60 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_sirup.pdf
     Pekárenské výrobky, pečivo 1 712,70 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_pecivo.pdf
     Cestoviny 1 298,00 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_cestoviny.pdf
     Cukor, omáčky a ochucovadlá 1 867,94 € 27. 08. 2014 2014_VL_cukor_a_ochucovadla.pdf
     Spracované ovocie a zelenina 1 797,04 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_spracovane_ovocie_zelenina_.pdf
     Mliečne výrobky 1 504,37 € 02. 09. 2014 2014_VL_mlieko.pdf
     Čerstvé ovocie a zelenina 766,69 € 02. 09. 2014 2014_VL_SJ_ovocie_a_zelenina1.pdf
     Mrazená zelenina 1 289,10 € 18. 09. 2014 2014_VL_SJ_mrazena_zelenina.pdf
     Mrazená hydina a ryby 11 116,70 € 20. 10. 2014 realizované zriaďovateľom
     Čerstvé ovocie a zelenina 9 197,50 € 20. 10. 2014 realizované zriaďovateľom
     Mliečne výrobky 12 246,210  € 22. 10. 2014 realizované zriaďovateľom
     Mäsové výrobky 11 912,20 € 06. 11. 2014 realizované zriaďovateľom
     Cukrovinky 1 926,00 € 23.12.2014 2014_VL_cukrovinky.pdf
     Cukor, omáčky, ochucovadlá a koreniny 2 094,711 € 30. 12. 2014 2014_VL_cukor_a_ochucovadla.pdf

     * Vybraný uchádzač nie je platcom DPH (zmluvná cena bez DPH = zmluvná cena celkom).

      


     Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

     v roku 2013

     v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

     Deň zverejnenia

     Predmet zákazky

         Zmluvná cena zákazky         (v € bez DPH)

     Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

     02. 07. 2013

     Oprava obkladu v kuchyni a v skladoch školskej jedálne

     2 730,80 €

     09. 07. 2013

     15. 08. 2013

     Správa PC siete a PC techniky na GMRZH

     9 600,00 €*

     30. 08. 2013

     18. 09. 2013

     Bravčové mäso, hovädzie mäso a mäsové výrobky

     20 712,50 €

     27. 09. 2013

     18. 09. 2013

     Mrazená zelenina

     1 996,50 €

     27. 09. 2013

     18. 09. 2013

     Mrazená hydina a mrazené ryby

     16 143,60 €

     27. 09. 2013

     28. 10. 2013

     Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení

     1 084,57 €

     06. 11. 2013

     5. 11. 2013 Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični 5 428,43 € 25. 11. 2013
     19. 11. 2013 Dodávka a montáž interiérových dverí 3 641,70 € 10. 12. 2013
     13. 12. 2013 Počítače a interaktívne technológie

     9 428,61 €

     17. 12. 2013
     17. 12. 2013 Notebooky 2 033,33 € 20. 12. 2013

      

     * Víťazný uchádzač nie je platcom DPH.