Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Etika Et 18
  I.A I.A 34 I. A
  I.B I.B 35 I. B
  I.C I.C 0
  II.A II.A 34 II. A
  II.B II.B 34 II. B
  II.C II.C 34
  III.A III.A 34 III. A
  III.B III.B 34 III. B
  III.C III.C 34 III. C
Foto Informatika 1 INFO1 0 Rozvrh
  Informatika 2 INFO2 0 Rozvrh
  IV.A IV.A 20 IV. A
  IV.B IV.B 20 IV. B
  IV.C IV.C 20 IV. C
  Knižnica Kn 0
  KVARTA KVA 0 Rozvrh
KVARTA
  KVINTA KVI 0 Rozvrh
KVINTA
  Laboratórium fyziky F1 0 Rozvrh
Foto OKTÁVA OKT 30 Rozvrh
OKTÁVA
  Posilňovňa Pos 0 Rozvrh
Foto Prednášková miestnosť Pm 0 Rozvrh
  PRIMA PRI 30 Rozvrh
PRIMA
Foto Prírodovedná knižnica PKn 0 Rozvrh
  SEKUNDA SEK 0 Rozvrh
SEKUNDA
  SEPTIMA SEP 0 Rozvrh
SEPTIMA
  SEXTA SET 0 Rozvrh
SEXTA
  Stolný tenis Tenis 0
  Študovňa Št 0
Foto Telocvičňa Tel 0
  TERCIA TER 0 Rozvrh
TERCIA
Foto Učebňa ANJ Anj 0 Rozvrh
Foto Učebňa biológie B 20 Rozvrh
  Učebňa CJ Cj 0
Foto Učebňa fyziky F 18 Rozvrh
  Učebňa fyziky F2 0
Foto Učebňa chémie Ch 0 Rozvrh
  Učebňa NEJ Nej 0 Rozvrh
Foto Učebňa OBN Obn 0

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Milana Rúfusa
    Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

    Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

    Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

  • sekretariát: 045/6725630
    sekretariát(mobil): +421 903 402 803
    kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
    školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria