Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  I.A I.A 34 Rozvrh
I. A
  I.B I.B 35 Rozvrh
I. B
  I.C I.C 0 Rozvrh
I. C
  II.A II.A 34 Rozvrh
II. A
  II.B II.B 34 Rozvrh
II. B
  III.A III.A 34 Rozvrh
III. A
  III.B III.B 34 Rozvrh
III. B
Foto Informatika1 INFO1 0 Rozvrh
  Informatika2 INFO2 0 Rozvrh
  IV.A IV.A 20 Rozvrh
IV. A
  IV.B IV.B 20 Rozvrh
IV. B
  IV.C IV.C 20 Rozvrh
IV. C
  Knižnica Kn 0
  KVARTA KVA 0 Rozvrh
KVARTA
  KVINTA KVI 0 Rozvrh
KVINTA
  Laboratórium fyziky F1 0 Rozvrh
Foto OKTÁVA OKT 30 Rozvrh
OKTÁVA
  Posilňovňa Pos 0 Rozvrh
Foto Prednášková miestnosť Pm 0 Rozvrh
  PRIMA PRI 30 Rozvrh
PRIMA
Foto Prírodovedná knižnica PKn 0 Rozvrh
  SEKUNDA SEK 0 Rozvrh
SEKUNDA
  SEPTIMA SEP 0 Rozvrh
SEPTIMA
  SEXTA SET 0 Rozvrh
SEXTA
Foto Telocvičňa1 Tel1 0 Rozvrh
  Telocvičňa2 Tel2 0 Rozvrh
  TERCIA TER 0 Rozvrh
TERCIA
Foto Učebňa anglického jazyka ANJ 0 Rozvrh
Foto Učebňa biológie B 20 Rozvrh
  Učebňa cudzieho jazyka CUJ 0 Rozvrh
  Učebňa etiky 1 ETV1 18 Rozvrh
  Učebňa etiky 2 ETV2 0 Rozvrh
Foto Učebňa fyziky F 18
Foto Učebňa chémie Ch 0 Rozvrh
  Učebňa nemeckého jazyka NEJ 0 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria