• Sládkovičova Štiavnica a Zechenterova Kremnica

     • Dňa 9. 4. 2018 sa konala interpretačná súťaž v prednese poézie, známa pod názvom Sládkovičova Štiavnica. Za našu školu sa jej zúčastnili Monika Prôčková z II. B a Dominik Schmidt zo IV. A. Veľmi sa tešíme z ich úspechu, pretože Monika získala 3. miesto,  Dominik 1. miesto a zároveň postupuje do krajského kola.

      Dňa 11. 4. 2018 prebehla aj súťaž v prednese prózy  Zechenterova Kremnica, v ktorej súťažili Lucia Macková z I. A, Eliška Melišková  a Jana Frindtová zo SEXTY. Aj napriek podaným výkonom sa im nepodarilo umiestniť. Študentom ďakujeme za  reprezentovanie nášho gymnázia a Dominikovi želáme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

      PaedDr. Adriana Júdová

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • V dňoch 26. 3. a  27. 3. 2018 sa v priestoroch CVČ v Žiari nad Hronom uskutočnilo okresné kolo umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali:

      Alexandra Schveigert a Zuzana Wagnerová z PRIMY, Roman Debnár z KVARTY a Ema Kvapilová  zo SEKUNDY.  Po víťazstve vo svojej kategórii bol Roman Debnár opäť úspešný aj v regionálnom kole, ktoré prebehlo 11. 4. 2018 v CVČ v Žarnovici. Po náročnom rozhodovaní poroty získal 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme všetkým študentom za reprezentáciu našej školy.

      PaedDr. Adriana Júdová

    • Prípravný kurz aj pre piatakov
     • Prípravný kurz aj pre piatakov

     • Gymnázium Milana Rúfusa aj v tomto roku otvára Kurz prípravy na prijímacie skúšky do 8 – ročného gymnázia zo slovenského jazyka a matematiky pre žiakov 5. ročníkov základných škôl.

      Termíny najbližších stretnutí:

      • Slovenský jazyk – 9. apríla 2018 o 14.15 hod.    
      • Matematika - 12. apríla 2018 o 14.15 hod.                  

      Počet hodín:

      • Slovenský jazyk – 10 hod. - Poplatok: 15 € za kurz/1,50 € za vyučovaciu hodinu.
      • Matematika – 10 hod. - Poplatok: 15 € za kurz/1,50 € za vyučovaciu hodinu.

      V cene kurzu sú aj nácvičné prijímacie testy.

      Prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy, tel. č. 045/6725630, prípadne na e – mail. adrese: sekretariat@gymzh.sk, kde získate aj podrobnejšie informácie.

      Minimálny počet žiakov potrebných na otvorenie kurzov je 10.

      Poplatok za kurz sa platí priamo vyučujúcemu na prvom stretnutí.

    • Modelový európsky parlament
     • Modelový európsky parlament

     • Od 11. apríla 2018 sa spúšťa prihlasovanie na Modelový európsky parlament (MEP) - národné kolo. Vlani našu školu reprezentovali Andrej Benčat, Ondrej Poprac, Alžbeta Gundová, Andrej Hrmo a Marko Kováč. Napriek tomu, že patrili k vekovo najmladším tímom, v konkurencii ostatných stredných škôl sa nestratili. Ondrej Poprac bol vybratý do tímu Slovenska na zasadnutí európskeho kola MEP-u v Estónsku.

      Do galérie Modelový európsky parlament boli pridané fotografie.

    • Ako sme spoznávali Štiavnicu
     • Ako sme spoznávali Štiavnicu

     • Kým sa štvrtáci trápili s maturitným testom z angličtiny, PRIMA a SEKUNDA sa vybrali na výlet do Banskej Štiavnice.

      Ráno sme nastúpili do jedného autobusu a plní očakávaní sme vyrazili na cestu za históriou. Po ťažkej jazde zákrutami sme zaparkovali pred kaštieľom Antol. Vydali sme sa na spoznávanie zimného okruhu.

      Zaujalo nás, že kaštieľ bol postavený v symbolike kalendárneho roka: má 4 brány (= ročné obdobia), 12 komínov (= mesiacov), 52 izieb (= týždňov) a 365 okien (= dní). Dnes, po prestavbe, to však už nie je možné potvrdiť. Pri prechádzaní jednotlivými miestnosťami sme sa dozvedeli veľa o živote rodín, ktoré sa o kaštieľ starali. Na prehliadke sme videli aj poľovnícku zbierku, množstvo vypreparovaných zvierat z našich lesov.

      Po návšteve múzea v Sv. Antone nás už očakávalo starobylé banské mesto- Banská Štiavnica. Tu sme navštívili Starý zámok. Prekvapilo nás, že nám nepridelili žiadneho sprievodcu. Rozdelili sme sa do dvojíc a podľa pokynov na papierikoch sme sa vydali na bádanie zámkom. Postupne každý prešiel 9 stanovíšť. Prežili sme aj pár minút strachu, keď sme sa dostali do priestorov mučiarní. Skúmanie nás priviedlo až do zámockej veže.

      Prechádzka históriou vyvrcholila fotografovaním sa na lavičke zamilovaných. Netrpezlivo sme sa rozpŕchli do obchodov a cukrární.

      Po obede nás opäť autobus odviezol ku škole.

      Zuzana Wagnerová, PRIMA

      Do galérie Ako sme spoznávali Štiavnicu boli pridané fotografie.

    • Keď pôjdeš horou ...
     • Keď pôjdeš horou ...

     • je názov prednášky vedenej pánom Jaroslavom Slašťanom, ktorý je známy nielen ako autor publicistických a odborných príspevkov na rôzne témy, bloger, fotograf, ale predovšetkým milovník prírody a jej dobrovoľný strážca. Vďaka jeho zaujímavému rozprávaniu sa trieda KVARTA na malú chvíľu ocitla potulkami prírodou. Naučili sme sa, na základe čoho môžeme v prírode identifikovať jednotlivé živočíšne druhy. Nie sú to len samotné stopy - odtlačky končatín, ale aj trus, vyvrhnuté zvyšky potravy, či rôzne šifry v podobe značkovacích metód, z ktorých daný druh vie dokonca diagnostikovať, či ich zanechal zdravý alebo chorý jedinec.

      Na záver sme sa dozvedeli, čo robiť, keď sa oproti nám vyrúti medveď alebo diviak - najobávanejší obyvatelia lesa. Pán Slašťan nám porozprával aj svoje zážitky z terénu a samozrejme nás vyskúšal, čo sme si z prednášky zapamätali. Ďakujeme CVČ Žiar nad Hronom, že nám sprostredkovali takúto podnetnú prednášku, ktorá významne prispieva k zvýšeniu povedomia ochrany prírody, lebo iba to čo dobre poznáme, si môžeme vážiť a zachovať pre ďalšie generácie. 

      Mgr. Barbora Kinková

    • Úspech na Trenčianskom robotickom dni
     • Úspech na Trenčianskom robotickom dni

     • Aj v tomto roku sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej sútaže Trenčiansky robotický deň. Súťažnej prehliadky robotov, vytvorených žiakmi základných a stredných škôl, sa zúčastnili štáty: Slovensko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Súťažilo sa v štyroch kategóriach: Driver A, Driver B, DoIt a Freestyle. Našu školu reprezentovali Martin Čamaj a Adam Kučera zo SEXTY s dvomi robotmi, ktoré zdolávali dráhy pre kategórie Driver A, a s jedným robotom v kategórií DoIt. Do kategórie DoIt sa chalani zaregistrovali na poslednú chvíľu, ale práve tu boli najúspešní. Získali skvelé 2. miesto. S robotmi v kategórií Driver A sa umiestnili na 5. a 10. mieste z celkového počtu 67 robotov.

      Martinovi a Adamovi gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v robotike.

      Fotografie v galérii Trenčiansky robotický deň

    • Noc v škole alebo Gymyard 2018
     • Noc v škole alebo Gymyard 2018

     • Raz ročne sa žiaci zo školy domov neponáhľajú, dokonca v nej aj prenocujú. Tak, ako zo 6. na 7. apríla 2018. PRIMA a SEKUNDA si užili nočný "Gymyard", ktorý pre nich pripravila žiacka školská rada a dobrovoľníci z radov starších žiakov. K noci v škole patrí dobrodružná hra, nočné strašenie, filmy, športovanie v telocvični, obrovská torta a výborná nálada. Posúďte sami...

      Do galérie Noc v škole alebo Gymyard 2018 boli pridané fotografie.

    • Účasť na celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku
     • Účasť na celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku

     • V dňoch 20. - 21.3.2018 sa dvaja žiaci našej školy – Barbora Adamová (II.B) a Andrej Hric (III.B) – zúčastnili celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. V predvečer samotnej súťaže bol  pre účastníkov olympiády pripravený kultúrny program v Jazykovej škole na Palisádach. Po zábavných súťažiach pre žiakov a učiteľov, ktoré zorganizoval Instituto Cervantes  v Bratislave, nasledovalo  tanečné vystúpenie umeleckého súboru v štýle flamenco Andalucia. V celoštátnom  kole sa zúčastnili všetci výhercovia krajských kôl. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, kde súťažiaci mali možnosť ukázať pred odbornou porotou svoje vedomosti zo španielskeho jazyka. Naši žiaci sa v silnej konkurencii umiestnili nasledovne: B. Adamová (7. miesto) a A. Hric (5 miesto). Srdečne blahoželáme.  Výsledky súťaže boli vyhlásené v Primaciálnom paláci, kde sa účastníkom okrem organizátora prihovoril aj zástupca španielskeho veľvyslanca.

      PhDr. Veronika Sliačanová

      Do fotogalérie Olympiády boli pridané fotografie

    • Z papiera vystrihované
     • Z papiera vystrihované

     • Esther Shilo, narodená v Tel Avive, v roku 1952, ktorej rodičia pochádzali z Cífera, prežili holokaust a v roku 1948 emigrovali do Izraela.

      Umenie bolo odjakživa jej záľubou. V roku 2003 absolvovala kurz umeleckého strihania papiera. Esther Shilo tak podľahla čaru starého židovského umenia vystrihovania z papiera a začala navrhovať vlastné originálne papierové vystrihovačky, z ktorých väčšina motivicky pramení v Biblii, židovských tradíciách a symbolike.

      Žiaci SEKUNDY využili príležitosť jej návštevy v našom meste a dňa 5. apríla v rámci hodiny výtvarnej výchovy navštívili výstavu tejto izraelskej umelkyne a zúčastnili sa workshopu, kde sa naučili základy vystrihovania z papiera. Svoje minidielka im umelkyňa poopravovala, dotvorila a podpísala aj s venovaním.

      Do galérie Z papiera vystrihované boli pridané fotografie.

    • Kritériá prijímacieho konania
     • Kritériá prijímacieho konania

     • Riaditeľka školy zverejnila kritériá prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019. Kritériá si môžete stiahnuť v časti Prijímacie konanie pre:

      • štvorročné štúdium - tu
      • osemročné štúdium - tu

       

     • Basketbalisti postupujú na majstrovstvá

     • Basketbalisti z osemročného gymnázia vo štvrtok 15.3.2018 suverénne zvíťazili na krajskom kole. 4 víťazstvá so skóre 195 : 29 im umožňujú zabojovať o titul na Majstrovstvách Slovenska. Táto partia na to určite má... Držíme palce!

    • Pozdrav z Jasnej
     • Pozdrav z Jasnej

     • Náš lyžiarsky kurz sa začal v nedeľu na obed, keď sme uvideli dva veľké autobusy zastavujúce pred našou školou. Z veľkého počtu rodičov a áut pre budovou gymnázia nám bolo jasné, že toto bude veľká akcia. Do Nízkych Tatier sa totiž vybralo až 76 študentov z troch tried, 1.A, 1.B a KVINTY, spolu so šiestimi profesormi a pani zdravotníčkou. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo. S obrovským množstvom batožiny sme sa všetci na Krupovej natlačili do lanovky a vyviezli sme sa „mimo civilizáciu“, na chatu Kosodrevina na svahu Chopok JUH.

      Táto chata je dostupná len lanovkou, leží v pásme kosodreviny v nadmorskej výške 1500 metrov. V pondelok ráno sme sa po mrazivej noci vybrali na svah a robili sme svoje prvé oblúky na lyžiach a snowbordoch. Počasie nám prialo a preto sme sa po obede vyviezli na vrchol Chopku a spoločne sme sa tu všetci odfotili. Nelyžiarom sa postupne dostalo osobnej pozornosti od profesorského zboru a čoskoro už aj oni zdolávali svahy Jasnej spolu s nami ostatnými. Hoci jasné počasie nevydržalo dlho, my si aj naďalej užívame pohodové chvíle nášho lyžiarskeho kurzu...

      Z Nízkych Tatier Hana Frindtová, Beáta Mikolášová a Saša Murgašová, KVINTA 

      Do galérie Lyžiarsky kurz Jasná boli pridané fotografie.

    • Na konferencii ERI20th v Nemecku
     • Na konferencii ERI20th v Nemecku

     • ... ako jediná slovenská škola

      V sobotu, 17. februára, keď sa pre väčšinu stredného Slovenska začali jarné prázdniny, dvojica študentov nášho gymnázia (Mirka Šarköziová- SEPTIMA a Andrej Hrmo- KVINTA) sa vydali na celodennú cestu do nemeckého mesta Mannheim, neďaleko Frankfurtu. Cieľom bola Medzinárodná konferencia s názvom ERI20th- Identita Európskych Rómov v 20. storočí. Konala sa od 17. do 21. februára v dvoch mestách Mannheim a Heidelberg. Pozvánku sme dostali, ako jediná zo slovenských škôl, od Terezínské iniciatívy, s ktorou už dlhšie obdobie spolupracujeme.

      Po 18 hodinovej ceste, sme dorazili na hotel, kde sme sa začali zoznamovať s novými ľuďmi. O rôznorodosť  ani prinajmenšom nebola núdza. Dorazilo množstvo mladých z rôznych národov- Česi, Rakúšania, Rumuni, Kosovčania, jeden Kostaričan a my- dvaja Slováci.

      Na druhý deň ráno sme hneď po raňajkách začali workshopom- aby sme pochopili identitu rómskeho etnika. A začínal každý od seba. Ak máme chápať iných, musíme najprv pochopiť svoju vlastnú identitu. Nasledovali workshopy ako ,,definícia diskriminácie“ či anticiganizmus, ktoré boli spracované mimoriadne profesionálne, aj vďaka zanieteným a erudovaným  historikom.  Večer sme mali možnosť pozrieť si dokumentárny film Jožka o problematike koncentračného tábora v Letech. Mirka sa s informáciami o tábore stretla už na decembrovej konferencii v Prahe, pre mňa protagonista sprostredkoval viaceré nové informácie o tejto téme.

      Na tretí deň sme sa skoro ráno vlakom vydali do mesta Heidelberg, ktoré je krajšie a historickejšie ako, mimochodom veľmi pekný, Manheim. Nachádza sa tu Múzeum rómskeho holokaustu. Expozíciou sme prešli veľmi zaujímavou a interaktívnou formou. Pri prehliadke sme my sami vysvetľovali určené pasáže, potom sa o nich diskutovalo. Po obede sme sa v múzeu zúčastnili diskusie s pozostalým obetí holokaustu. Tá nám poskytla množstvo nových pohľadov do súkromného života človeka, ktorého rodičia boli v koncentračnom tábore. Večer sme mali spoločný program- zábavu v kultúrnom centre so živou hudbou. Spievali a hrali melódie rôznych etník a všetci sa ozaj príjemne bavili.

      Posledný deň bol najťažší, lebo sme museli skĺbiť balenie, workshopy a lúčenie s ľuďmi, ktorých sme si veľmi obľúbili. Možno sa vám tak podľa predchádzajúcich pasáží článku mohlo zdať, ale konferencia nebola len o workshopoch a prednáškach. Pomerne často, počas prestávok,  sme nezáväzne a voľne diskutovali, spoznávali sa a vymieňali si skúsenosti. Navyše aj samotný program bol popretkávaný zábavnými aktivitami, pri ktorých sme si oddýchli od ťažkých tém. Lebo takou, bezpochyby, holokaust je. Mali sme čas aj na spoznanie okolia a vytvorenie nových priateľstiev.

      A čo sme si z Nemecka doniesli? Množstvo zážitkov, priateľstiev, vedomostí aj skúseností, ktoré nám odovzdali historici a odborníci na danú tému. Máme motiváciu posúvať svoje poznatky ďalej a aj inšpiráciu, ako pokračovať v aktivitách, vďaka ktorým sme sa do Nemecka dostali. Ale čo je pre mňa osobne dôležité, máme hlavne víziu spoločnosti bez rasizmu a diskriminácie, ku ktorej by sme chceli smerovať. Urobíme pre to maximum, budeme šíriť myšlienky konferencie v našej škole aj v svojom bezprostrednom okolí. A veľmi obaja dúfame, že budeme mať možnosť zúčastniť sa aj ďalšej konferencie, ktorá sa uskutoční ešte tento rok v Maďarsku. 

      Andrej Hrmo, KVINTA

      Do galérie Konferencia ERI20th v Nemecku boli pridané fotografie.

    • Prípravný kurz pre deviatakov
     • Prípravný kurz pre deviatakov

     • Aj v tomto roku záujemcom o štúdium na našom gymnáziu ponúkame Intenzívny prípravný kurz na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.

      Prvé stretnutie na zistenie záujmu sa uskutoční v pondelok 4. februára 2019 o 15.00 hod. v budove gymnázia. 

      Viac informácií nájdete v priloženom dokumente Oznámenie o prípravnom kurze.

    • 47. Gymnaziálny ples opäť vydarenou akciou
     • 47. Gymnaziálny ples opäť vydarenou akciou

     • Dňa 9. februára 2018 podvečer sa gymnazisti, učitelia, rodičia i hostia schádzali v Estrádnej sále MsKC v Žiari nad Hronom, aby slávnostne otvorili už 47. ročník Gymnaziálneho plesu, jedno z najstarších a najhonosnejších tradičných školských podujatí.

      Dlhé hodiny príprav, ktoré boli na pleciach študentov tretích ročníkov i septimy a ich triednych učiteľov, sľubovali skvelú zábavu i prekvapenie. Tretiaci žili prípravami plesu už od začiatku školského roka. Organizátori mohli naplno využiť svoje manažérske schopnosti, kreativitu a tímového ducha. Od zabezpečenia sály, oslovovania sponzorov, prípravu programu a občerstvenia, pozvania hostí, až po výzdobu sály – nič nenechali na náhodu. Perfektný večer, premyslený do posledných detailov, naznačovala už výzdoba vstupných priestorov. 

      Školský ples v sále naplnenej dámami a gentlemanmi v plesových róbach otvorili Alexandra Sčepková a Andrej Hric. Pozvanie prijali zástupcovia rady školy, pani riaditeľa, učitelia, rodičia. Nechýbali bývalí absolventi. Na prekvapenie hostia nemuseli dlho čakať, prišlo hneď na úvod – zábavu rozprúdil známy zabávač, Andrej Bičan.

      Tanečný parket otvorili taneční z Tanečno-športového klubu Stella ukážkami spoločenských tancov. Natália Varechová (III.C) a Jaroslav Ihring (OKT), Tamara Rozembergová (SEP) a Tomáš Legíň (II.A) majú za sebou viaceré úspechy v súťažiach na domácich i zahraničných parketoch. Po ich vystúpení nasledoval valčík študentov s profesormi a rodičmi. Po niekoľkých tanečných kolách plesajúci kalórie doplnili výbornou večerou v sprievode hudobnej kapely Bonapetit. Toto hudobné zoskupenie bolo založené práve kvôli nášmu plesu. Jedenástimi pesničkami k nálade prispeli študenti – Natália Slašťanová, Ema Barančoková a Ondrej Kováč – a nedávne absolventky, sestry Lucia a Dominika Dolnické.

      Známe hity v produkcii ZH Band, dídžejov Šampón&Mojžo a Fabomusic na chvíľu prerušila ohňová šou. Takmer o polnoci sa žrebovala bohatá tombola. Po rozdaní všetkých cien od štedrých sponzorov pokračovala zábava až do skorých ranných hodín.

      Dúfame, že sa nám podarilo pripraviť úžasný večer. Sme radi, že sme mohli prispieť k udržaniu tradície a pokračovali vo vysokom štandarde nášho Gymnaziálneho plesu. Ďakujeme vedeniu školy i našim triednym profesorkám za dôveru, ktorú nám vložili do rúk. Rovnako by sme sa chceli poďakovať všetkým hosťom, profesorom, rodičom, že prijali naše pozvanie a sponzorom i účinkujúcim za pomoc pri vytvorení fantastickej atmosféry. Organizátorom nasledujúceho ročníka prajeme veľa síl, kreativity a elánu!

      Fotografie sú zatiaľ dostupné na stránke tvziar.tv.

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Dňa 15. februára sa v Banskej Bystrici v Centre voľného času JUNIOR uskutočnilo krajské kolo  48. ročníka olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, víťazi školského kola, Illia Ishchuk z II.B a Filip Tesák z III.A triedy.  Illia obsadil v kategórii B3 pekné 3. miesto a Filip 5. miesto, v kategórii B2, v silnej konkurencii žiakov stredných škôl. Obidvom ďakujem za vzornú reprezentáciu školy a prajem veľa šťastia, pevnej vôle v ďalších súťažiach.

      Mgr. Iveta Srnková

    • Pozdrav z lyžiarskeho
     • Pozdrav z lyžiarskeho

     • Keď sme 11. februára 17 žiaci TERCIE, doplnení 6 staršími spolužiakmi, dorazili do hotela Volga v Tatranskej Lomnici, boli sme plní očakávaní. Tešili sme sa zo vzájomnej prítomnosti, aj keď naša batožina bola častokrát väčšia ako my sami. Výborne sme sa navečerali a celý nedeľný večer sme premýšľali, aký bude v pondelok náš prvý deň na lyžiach a snowboardoch. Nakoniec sme to v pohode zvládli...

      Po chutných raňajkách, obedoch a večeriach sa naše dni zakaždým lepšili. Každý deň, sme sa v lyžovaní zlepšovali a zlepšovali, užívali sme si aj chvíle voľna, na izbách alebo pri spoločných vychádzkach. Prvé dni nám počasie veľmi neprialo, ale aj tak sme sa dokázali smiať, zabávať a jednoducho mať sa super. No vo štvrtok poobede, keď sme sa vyviezli na Skalnaté pleso, sme zostali ohromení, akú krásu našich Veľhôr sme videli. Slnko svietilo na štíty a my sme stáli doslova nad oblakmi, nad nami bola už len modrá obloha. Bolo tu výborne, nikto z nás nechcel odísť, ale nie je za čím smútiť. Pekné spomienky nám zostanú.

      Zažili sme spolu v Tercii už mnoho, ale tento výlet bol pre nás všetkých ešte o niečo výnimočnejší. Ďakujeme pánovi profesorovi Nagyovi a Fabovi za super lyžiarsky kurz, zdravotníkovi Jakubovi za super opateru.

      Vaša TERCIA

      Fotografie v galérii Lyžiarsky kurz TERCIA 2018

    • Svätý Valentín
     • Svätý Valentín

     • Naše gymnázium je známe dodržiavaním školských tradícií. Jednou z nich je aj Valentínska pošta a varenie Valentínskej čokolády. Na sviatok zamilovaných ani tento rok žiacka školská rada pod vedením p. prof. Lapinovej nezabudla. Na niekoľko dní pribudla vo vestibule školy výrazná červená, srdiečkami ozdobená schránka, do ktorej sme mohli vhadzovať  „Valentínky“.  V stredu od rána rozvoniavala čokoláda, ktorú sme si vychutnali cez desiatovú prestávku. Atmosféru dopĺňala príjemná hudba zo školského rozhlasu. „Poštárky“ roztriedili pozdravy a rozniesli ich adresátom. Mnohí boli veľmi milo prekvapení, poštu si navzájom neposlali len zaľúbené dvojice, ale aj dobrí priatelia. Poštu si čítali i učitelia. Za pomoc pri príprave čokolády ďakujeme aj pani kuchárkam. Sladký Valentín znova o rok – priatelia.

      Do galérie Svätý Valentín boli pridané fotografie.

    • Dievčatá postúpili z okresného kola
     • Dievčatá postúpili z okresného kola

     • Dievčatá sa nedajú zahanbiť. Aj oni dokážu zabojovať. Ukázali to aj volejbalistky – stredoškoláčky, ktoré dokázali zvíťaziť nad ostatnými družstvami v okresnom kole, ktoré sa konalo 8.2.2018 v Mestskej hale v Žiari nad Hronom. Dievčatá plné odhodlania nás budú reprezentovať v regionálnom kole a ich túžbou je po výhre cestovať na majstrovstvá SR. Držme im teda palce!

      V družstve volejbalistiek SŠ dres gymnázia obliekli: Adamová Barbora, Barborová Barbora, Bezáková Lucia, Debnárová Mária, Holosová Ema Lea, Jasenáková Lucia, Királyová Stela, Kollárová Barbora,  Rišňovská Michaela, Sedláková Lucia, Trokšiarová Adela.

      Vo fotogalérii Súťaže pribudli fotografie

    • Basketbalisti na krajskom kole strieborní
     • Basketbalisti na krajskom kole strieborní

     • Po úspechu mladších basketbalistov z osemročného gymnázia bojovali o postup do ďalšieho kola aj basketbalisti – stredoškoláci. Regionálne kolo sa konalo v Športovej hale v Lučenci 9.2.2018. Chalani bojovali o postup na Majstrovstvá Slovenska v poslednom zápase, ale súper zo Športového gymnázia v Banskej Bystrici bol nad ich sily. Napriek tomu si z turnaja odniesli striebro. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      V družstve basbetbalistov hrali: Bahna Peter, Bobok Tomáš, Golebiowski Matej, Grochal Marek, Hric Norman,  Kabina Marek, Kotlárik Richard, Nagy Jakub, Novák Marek, Oťapka Matúš, Rajnoha Eduard

      Do galérie Súťaže boli pridané fotografie.

    • Medailová žatva v regionálnom kole
     • Medailová žatva v regionálnom kole

     • Dňa 12.2.2018 sa sedem žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola 28. ročníka Olympiády v španielskom  jazyku, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších škôl si naši žiaci počínali výborne a získali päť diplomov. V kategórii A vybojovali 1. miesto Barbora Adamová (II.B) a 3. miesto Nina Floreková (II.B). V kategórii B sme tiež boli úspešní, 1. miesto získal Andrej Hric (III.B). V kategórii C sme získali opäť dva diplomy, a to za 2. miesto pre Zuzanu Krajčíkovú (SEPTIMA) a 3. miesto pre Alexandru Ščepkovú (SEPTIMA). Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 20. - 21.3.2018 v Bratislave. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim budeme držať palce „vo finále“.

      PhDr. Veronika Sliačanová

    • Valentínska kvapka krvi 2018
     • Valentínska kvapka krvi 2018

     • Dňa 8. 2. 2018 mali naši najstarší gymnazisti príležitosť opäť sa rozdať pre druhých. Heslo Valentínskej kvapky krvi sa rozhodlo naplniť 18 mladých ľudí, ktorí prišli darovať životodarnú tekutinu. Počiatočné obavy pomohli prekonať profesionálny laboranti. K študentom sa rozhodli v tomto roku pripojiť aj 2 učitelia. Bohužiaľ, nie každý, i keď by veľmi chcel, sa môže stať darcom krvi. Spoločne si prajeme, aby zdravých ľudí ochotných pomôcť, bolo stále viac.

      Do galérie Valentínska kvapka krvi 2018 boli pridané fotografie.

       

       

       

    • Oznámenie o obchodnej súťaži
     • Oznámenie o obchodnej súťaži

     • Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie najvýhodnejšej zmluvy o nájme priestorov v okolí školy pre umiestnenie reklamných zariadení a tiež na prenájom priestorov za účelom poskytovania služieb školského bufetu. Viac informácií tu.

    • Prípravný kurz pre deviatakov
     • Prípravný kurz pre deviatakov

     • Po úvodnom stretnutí a zistení Vášho záujmu oznamujeme deviatakom, že prípravné kurzy na prijímacie skúšky sa budú konať vždy v stredu od 15.00 hod. do 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti na prízemí gymnázia. Poplatok môžete uhradiť pred prvým stretnutím každého predmetu. Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      14. 2. 2018 - Matematika, 28. 2. 2018 - Slovenský jazyk.

      Ďalej sa budú stretnutia pravidelne striedať.

    • Objavujeme čaro chémie
     • Objavujeme čaro chémie

     • Do 3. ročníka celoslovenskej súťaže sa zapojila so svojou prácou ,,DNA v skúmavke“ Lenka Barancová z KVARTY. Jej úlohou bolo vybrať si zaujímavý pokus a vypracovať  o ňom prezentáciu, ktorej súčasťou bol aj fotopostup. Lenka sa rozhodla pre extrakciu DNA z cibule a kiwi. Pri práci musela dbať nielen na presnosť, ale aj na svoju bezpečnosť. Výsledky boli vyhlásené na 6. národnej konferencii, ktorá sa konala v Trnave. Lenka svojou prácou porotu zaujala a vo svojej kategórii obsadila pekné 3. miesto. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na jej ďalšie chemické úspechy.

      Mgr. Barbora Kinková

      Do galérie Čaro chémie boli pridané fotografie.

    • KVARTA a TERCIA v Trnave
     • KVARTA a TERCIA v Trnave

     • Dňa 31. 1. sme odštartovali  našu cestu do Trnavy na čele s pani riaditeľkou a našimi triednymi pani učiteľkami. Cesta bola dlhá, ale bolo nám veselo, keďže celou cestou sme si spievali. Hneď po príchode naše kroky viedli do divadla, kde sme s utajeným dychom sledovali vystúpenie Malý princ.  Okrem hlbokého umeleckého zážitku nás udivilo, že všetky rekvizity boli z papiera. Predstavenie bolo bohaté na svetelné efekty a získala si nás aj podmanivá hudba. Dokonca v závere nás predstaviteľ pilota – pán Vravník pofŕkal vodou. Po obede sme sa vybrali do Západoslovenského múzea, kde si na svoje prišli dievčatá aj chlapci. Dozvedeli sme sa, že tzv. vojačky je v dnešnom ponímaní obedár, pozreli sme si zbierku hodín, zvonov, ľudových odevov, ľudovej úžitkovej hrnčiny. Obdivovali sme sakrálne pamiatky a samozrejme aj expozíciu k prírode Malých Karpát. A aby sme našu cestu zakončili naozaj povestnou čerešničkou na torte, zastavili sme sa v Sedite a doplnili sme spálené kalórie. Výlet sa nám veľmi páčil.

      Do galérie KVARTA a TERCIA v Trnave boli pridané fotografie.

    • Postupujeme na majstrovstvá!!!
     • Postupujeme na majstrovstvá!!!

     • Na našom Gymnáziu sme ešte takúto basketbalovú kvalitu v PRIME až KVARTE nikdy nemali. Dnes všetci jedenásti chalani zahrali za svoju školu so srdcom. Disciplinovane a aj veľmi takticky. Tak ako sme sa v šatni dohodli. Porazili sme Dvojku, ktorá má v tomto roku vo svojich laviciach tiež viac veľmi šikovných basketbalistov, deviatakov. Hralo sa veľmi tvrdo a na vysokej úrovni. Sem tam sa v našom súboji naozaj poriadne zaiskrilo. Po výhre o 27 bodov nám nestojí už nič v ceste na Majstrovstvá Slovenska žiakov základných škôl. Dosiahnuť to, čo nám pred rokom v Seredi tesne ušlo...Chalani, vďaka. Paráda!

      Mgr. Norbert Nagy

    • Florbalisti postupujú na kraj
     • Florbalisti postupujú na kraj

     • Florbalisti si na Skalke pri Kremnici vybojovali postup do krajského kola. Dievčatá SŠ zdolali družstvo Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici 3:0, chlapci SŠ zvíťazili tiež s družstvom zo SPŠ S. Mikovíniho z Banskej Štiavnice 12:5.

      Gratulujeme a prejeme veľa športového šťastia do ďalších súbojov.

      Fotografie v albume - Súťaže [prevzaté z FB Florbalkca]

      Školu reprezentovali:

      • družstvo chlapcov: Beňo Adam, Blahyj Peter, Fusatý Marcel, Hrmo Lukáš, Hužvár Peter, Chrien Tomáš, Kováč Ondrej, Kováčik Branislav, Michalka Marko, Roob Matej, Sedliak David, Szabo Marek
      • družstvo dievčat: Bieliková Veronika, Bezáková Lucia, Bugárová Kornélia, Búgelová Silvia, Danielová Nina, Fabianová Andrea, Fabianová Petra, Holinová Dáša, Hromádková Ema, Jasenáková Lucia, Kubáňová Viktória, Tesáková Kristína