• Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 9. ročník ZŠ
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 9. ročník ZŠ

     • Vážení deviataci – uchádzači o štúdium v šk. roku 2021/2022,

      vzhľadom na situáciu v našej krajine zostáva otázne, ako a kedy sa budú konať prijímacie skúšky na stredné školy. Všetci však musíme myslieť na to, že by sme sa mali ďalej pripravovať na skúšky i ďalšie štúdium na strednej škole. 

      Pretože nie je možné organizovať prípravné kurzy formou stretnutí, naši vyučujúci si pre vás pripravili úlohy, ktoré vám budú zasielať priebežne každý týždeň a konzultovať Vaše riešenia. 

      V prípade, že máte záujem o prípravný kurz z matematiky alebo zo slovenského jazyka, vyplňte prosím dotazník na nasledovnom linku najneskôr do 19.3.2021 (vrátane):

      Prihláška na prípravný kurz pre 9. ročník ZŠ

      Uvedené údaje využijeme výlučne na zasielanie úloh a konzultáciu riešení. Na uvedenú e-mailovú adresu dostanete počas piatich týždňov zadania i riešenia k nim zo slovenského jazyka alebo matematiky.

      Začíname od 22.3.2021.

      Počas domácej prípravy Vás budú viesť PaedDr. Adriana Júdová a Mgr. Ivan Zachar.

      Držíme si všetci palce, aby sme súčasnú krízu zvládli a tešíme sa na Vás pri prijímacom konaní.

       

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 

    • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 5. ročník ZŠ
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 5. ročník ZŠ

     • Milí nádejní PRIMANIA!

      Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili prípravné kurzy zamerané na zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a z matematiky.

      Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu sa stretnutia kurzov uskutočnia online pomocou aplikácie TEAMS. Návod pre nastavenie aj prístup k stretnutiam bude záujemcom zaslaný prostredníctvom e-mailu po záväznom prihlásení.

      Stretnutia plánujeme uskutočniť nasledovne:

      1) Matematika s Mgr. Adelou Stajníkovou:

      • 5 stretnutí
      • vždy v utorok od 14:00 do 15:30
      • prvé stretnutie 23. 3. 2021

      2) Slovenský jazyk s Mgr. Miroslavou Debnárovou:

      • 5 stretnutí
      • vždy v stredu od 14:00 do 15:30
      • prvé stretnutie 24. 3. 2021

      Záväzný záujem o absolvovanie prípravných kurzov vyplňte spolu s rodičom v dotazníku na nasledujúcom linku najneskôr do 19.03.2021 (vrátane):

      Prihláška na prípravné kurzy pre 5. ročník ZŠ

      Žiak môže absolvovať kurzy z jedného i oboch predmetov. Údaje uvedené v dotazníku budú využité výlučne za účelom organizovania stretnutí v týchto kurzoch.

      Informácie o prijímacom konaní budeme dopĺňať podľa aktuálnej epidemickej situácie.

      Držíme si všetci palce, aby sme súčasnú krízu zvládli a tešíme sa na vás pri prijímacom konaní!

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 

    • Celoslovenské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Celoslovenské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 10. marca 2021 sa dve žiačky našej školy zúčastnili celoštátneho kola 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo online formou. Opäť sa súťažilo v štyroch kategóriách, v ktorých mali možnosť tí najlepší zástupcovia z každého kraja ukázať svoje vedomosti a jazykové zručnosti zo španielskeho jazyka. V kategórii B našu školu reprezentovala Karolína Čierťažská z III.C a v kategórii C to bola Vanessa Holubová zo IV.A.

      A hoci sa nám medailové miesta neušli, už samotná účasť na celoštátnom kole, je pre naše žiačky úspechom a veľkou skúsenosťou. Obom im ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Ďalší postup na celoslovenské kolo v ruštine!
     • Ďalší postup na celoslovenské kolo v ruštine!

     • Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku a našu školu reprezentovali žiaci v niekoľkých kategóriách. Svojimi jazykovými znalosťami a zručnosťami získali veľmi pekné umiestnenia:

      • Matúš Schmidt /Kvarta/ - 1.B kategória – 1. miesto,
      • Emma Radzová /II.A/ - 2. A kategória – 2. miesto,
      • Stefaniia Riashko –/III.A/2. C kategória – 1. miesto.

      Matúš a Stefaniia si vybojovali postup do celoslovenského kola!

      Všetkým súťažiacim BLAHOŽELÁME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole! Veríme, že ich úsilie inšpiruje aj ďalších žiakov k hlbšiemu štúdiu cudzích jazykov nielen pre potešenie, štúdium, ale aj pre budúci pracovný život.

      Mgr. Zuzana Šályová

       

    • Prijímacie konanie 2021
     • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

      V školskom roku 2021/2022 plánujeme prijať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 19 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 62 žiakov.

      Prihlášky na štúdium na strednej škole podá zákonný zástupca uchádzača do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (podľa pokynov základnej školy).

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 26. februára 2021.  

      Pripravujeme pre uchádzačov aj prípravné kurzy zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Podrobnosti zverejníme na stránke najneskôr začiatkom marca.

      Z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie nemôžeme realizovať tradičný Deň otvorených dverí, ale na vaše otázky ohľadne štúdia v našej škole vám radi odpovieme prostredníctvom emailu: zastupca@gymzh.sk, riaditelka@gymzh.sk alebo na tel. čísle 045/6725630

      Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na podstránke Pre uchádzačov. Stránky budeme priebežne aktualizovať aj vzhľadom na priebeh epidemiologickej situácie a podľa usmernení MŠVVŠ SR.

    • Úspech aj v nemčine
     • Úspech aj v nemčine

     • Dňa 9.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré organizovalo Centrum voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici. Na súťaži nás reprezentovali študentky KVARTY Emma Rošková a Nikola Kútniková, ktoré sa v silnej konkurencii kategórie 1B (17 postupujúcich z okresných kôl) prebojovali po písomnej časti až do finálovej päťky. Nakoniec sa nedali zahanbiť ani v ústnom prejave a vo výslednom hodnotení obsadila Emma Rošková 2. miesto a Nikola Kútniková 4. miesto. A to nie je všetko. V kategórii 2C nám vybojovala 2. miesto Zlatka Forgáčová z III.B. Z tohto zaslúženého úspechu sa úprimne tešíme a prajeme im do budúcnosti veľa elánu, aby nielen úspešne reprezentovali našu školu, ale  možno aj oslovili svojich rovesníkov inšpiratívnym nadšením a zodpovedným prístupom k rozvoju svojich jazykových zručností. Blahoželáme a ešte raz ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

      Mgr. Zuzana Šályová

    • Olympiáda v španielskom jazyku - veľký úspech v krajskom kole
     • Olympiáda v španielskom jazyku - veľký úspech v krajskom kole

     •  

      Dňa 8.2.2021 sa päť žiačok  našej školy zúčastnilo krajského kola 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo online - vzhľadom na aktuálnu situáciu a prvýkrát v histórii. V konkurencii ďalších škôl si naše študentky počínali vynikajúco a naše gymnázium obohatili o 5 diplomov. V kategórii A sa nám ušlo 3. miesto – Tereza Rozenbergová (II.C) a v kategórii B sme získali 1. miesto – Karolína Čierťažská (III.C) a 3. miesto Alexandra Čillíková (III.A) a v kategórii C sme obsadili 1. miesto – Vanessa Holubová (IV.A) a 2. miesto – Monika Gregušová (IV.B). Žiačky, ktoré obsadili 1. miesto nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2021. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim budeme držať palce.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný manuál
     • Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný manuál

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo nový manuál k návratu do škôl od 08. 02. 2021. Manuál je dostupný na stránke ministerstva.

      V súlade s uznesením vlády zo dňa 05. 02. 2021 a spustením COVID automatu od 08. 02. 2021 vzdelávanie vo všetkých ročníkoch štvorročného i osemročného štúdia pokračuje dištančne až do odvolania.

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom EDUPAGE a stránky školy.

    • Víťazstvo aj v nemeckom jazyku
     • Víťazstvo aj v nemeckom jazyku

     • Po úspešnom dni našich angličtinárov sa usmialo šťastie aj na našich nemčinárov. Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo 31. ročníka  Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré organizovalo  tradične CVČ v Žiari nad Hronom. Nový bol spôsob, súťažilo sa dištančnou formou. V kategórii 1B nás reprezentovali víťazky školského kola, študentky KVARTY Emma Rošková a Nikola Kútniková. Tak ako sa im darilo v školskom kole, rovnako obhájili svoj postup aj v okresnom kole, kde Emma obsadila 1. miesto a Nikola 2. miesto.

      Obidve spolu so Zlatkou Forgáčovou z III.B (v kategórii 2C) postupujú do krajského kola, ktoré sa má uskutočniť dňa 9.2.2021.

      Z tohto úspechu sa úprimne tešíme a prajeme našim študentkám do budúcnosti veľa elánu, aby nielen úspešne reprezentovali našu školu, ale naďalej rozvíjali svoj talent a nadšenie pre štúdium druhého cudzieho jazyka. Ešte raz obidvom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

      PK nemecký jazyk

    • "Sila prianí" alebo "Úspech na anglickej olympiáde"
     • "Sila prianí" alebo "Úspech na anglickej olympiáde"

     • Pred týždňom sme spoločne priali našim talentovaným angličtinárom, nech sa im na darí v okresnom kole olympiády. Naša radosť dnes nemôže byť väčšia, pretože prianie sa splnilo a my môžeme ohlásiť tri prvé miesta, ktoré nám svojou šikovnosťou a usilovnosťou priniesli:

      - v kategórii 1B - Ema Chudobová (KVARTA),

      - v kategórii 2A - Miroslav Bielik (II. A),

      - v kategórii 2B - Lukáš Knoška (IV. B).

      Všetkým "online" súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. Víťazom blahoželáme a prajeme im, nech 10. február - dátum krajského kola - bude pre nich rovnako úspešný a prinesie nové zážitky a skúsenosti.

      P. S. Dnes držíme palce nemčinárom a španielčinárom!

                                                                                                                                                   PK anglický jazyk

    • Ako správne minúť 5peňazí
     • Ako správne minúť 5peňazí

     • alebo o online finančnom vzdelávaní Národnej banky Slovenska

      Krátko pred zimnými prázdninami sa naše gymnázium zapojilo do premiéry projektu Národnej banky Slovenska a Múzea mincí a medailí v Kremnici s názvom "5peňazí". Naši seminaristi si mali možnosť medzi prvými stredoškolákmi vyskúšať nové online finančné vzdelávanie. Táto iniciatíva Národnej banky Slovenska slúži ako preventívne vzdelávanie s cieľom vplývať na finančných spotrebiteľov a pomáhať im správne narábať so svojimi financiami. Myšlienku vytvoriť projekt 5peňazí hodnotí pozitívne aj samotný guvernér NBS Peter Kažimír, ktorý tvrdí, že finančná gramotnosť mladých Slovákov má vážne rezervy a práve Národná banka má ambíciu stať sa autoritou pre zlepšenie. 

      Workshop, ktorý 17. decembra 2020 pre našich tretiakov organizovali štyri sympatické lektorky, v sebe niesol mnoho praktických poznatkov o tom, ako správne hospodáriť. Na vlastnej koži si mladí dospievajúci vyskúšali, aké náročné je tvoriť rodinný rozpočet z priemerných platov slovenských robotníkov, podnikateľov či zamestnancov. Niektorí z nás boli prekvapení, aké zložité je spravovať rodinné prostriedky už na základnej úrovni. 

      Študenti tretieho ročníka hodnotia získané vedomosti veľmi pozitívne a považujú ich za potrebné. Okrem praktických cvičení, hier a kvízov sa seminaristi oboznámili aj so všeobecnými faktami týkajúcimi sa ich budúceho súkromného rozpočtu. 

      Na záver si tretiaci spoločne zasúťažili prostredníctvom aplikácie Kahoot. V kvíze využili poznatky, ktoré získali najmä počas seminára. Víťazi kvízu obdržali aj milé ceny. 

      Organizátorom projektu ďakujeme za príležitosť vyskúšať si projekt medzi prvými.

      Roman Debnár, III. C

      Viac o projekte 5peňazí sa dozviete tu.

    • Držíme palce našim olympionikom!
     • Držíme palce našim olympionikom!

     • Dnešný deň je pre našich angličtinárov špeciálny - koná sa okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom nás budú reprezentovať víťazi školského kola, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24. a 25. novembra. Dištančná forma neodradila našich talentovaných žiakov, ktorí v počte 39 súťažili rozdelení do svojich kategórií a získali nasledovné umiestnenia:

      KATEGÓRIA 1A (Prima a Sekunda):

      1. Slašťan Andrej – Sekunda
      2. Boldiš Richard - Prima
      3. Kolár Samuel - Prima

      KATEGÓRIA 1B (Tercia a Kvarta):

      1. Chudobová Ema – Kvarta
      2. Rošková Emma  – Kvarta
      3. Schmidt Matúš - Kvarta

      KATEGÓRIA 2A (1. a 2. ročníky, Kvinta a Sexta):

      1. Bielik Miroslav – II.A
      2. Pivarčiová Nina - Kvinta, Radzová Ema – II.A
      3. Dang Quang Huy - Kvinta

      KATEGÓRIA 2B (3. a 4. ročníky, Septima a Oktáva):

      1. Knoška Lukáš – IV.B
      2. Kukučková Lucia – III.A, Mališová Alexia – III.A
      3. Víťazková Natália – III.A

      Úlohou študentov bolo v časovom limite vypracovať náročné zadania preverujúce šírku ich slovnej zásoby, hĺbku znalostí z používania gramatických časov, správnej slovotvorby či porozumenie textu. U mladších žiakov sme preskúšali aj schopnosť pohotovo a správne reagovať v ústnej konverzácii, kde  cez videohovor v MS Teams opisovali zadané obrázky a rozprávali vymyslený príbeh pred svojou odbornou komisiou. Na tohto ročnej olympiáde pracovali členovia komisie v zložení Mgr. R. Szviteková, Mgr. E. Pajerská a Mgr. I. Lapinová a zúčastnilo sa 38 študentov. Víťazom školského kola dnes držíme palce a prajeme bezchybné internetové pripojenie, ako aj oddýchnutú a sústredenú myseľ.

      PK anglického jazyka

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí študenti, priatelia,

      s vianočným obdobím sa v našej škole spája mnoho tradičných aktivít. Scénky na Mikuláša, vianočná výzdoba, vôňa punču, vianočný bazár i vianočný program nám veľmi chýbali. Preto sme sa rozhodli pripomenúť si tieto chvíle aspoň krátkym vianočným online programom.

      Zaznejú v ňom skladby a piesne v podaní našich študentov Niny Jakušovej (III.C), Daniely Junasovej (II.C), Niny Sučanskej (I.B), Hanky Mokrošovej (SEK), Martiny Wagnerovej (PRI) a Dominiky Chlustovej (PRI). Nebude chýbať vianočný vinš Janka Kolára (TER) a sprievodné slovo Romana Debnára (III.C).

      Na tvorbe programu spolupracovali PaedDr. Kamila Kubišová, Mgr. Miroslava Debnárová, Mgr. Ivana Lapinová a Mgr. Mária Wagnerová.

      Na tvorbe a strihu videa sa podieľali Roman Debnár, Martin Holic a Ľubomír Foltán z III. C.

      Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Nech Vám sviatočné dni prinesú vzácne chvíle, ktoré strávite so svojimi najbližšími. Do nového roka 2021 Vám prajeme pevné zdravie, šťastie i osobnú pohodu.

      Kolektív Gymnázia Milana Rúfusa

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Ďakujeme Vám, že ste si v tomto predvianočnom období našli čas na vyplnenie dotazníka o nástupe do školy v roku 2021. Zároveň nám dovoľte poďakovať sa za Vašu spoluprácu, trpezlivosť i pochopenie. Máme za sebou náročné obdobie, tak pre študentov, rodičov i učiteľov. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí opäť sa vrátiť do školských lavíc. Sme plní očakávania, čo prinesie rok 2021.  

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali stránku školy i Edupage, kde Vám budeme priebežne posielať dôležité informácie o spôsobe vyučovania v januári 2021.

    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku online
     • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku online

     • V dňoch 8. - 11. 12. 2020 sa napriek neľahkej situácii, v ktorej sa momentálne všetci nachádzame, na našej škole uskutočnilo online školské kolo 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku. Žiaci 2., 3. a  4.ročníka, rozdelení do troch kategórií, si mohli zmerať sily a preveriť získané vedomosti a jazykové zručnosti v španielskom jazyku. Aj keď si všetci žiaci  počínali veľmi dobre a dosiahli výborné výsledky, každá kategória má svojich víťazov.

      Kategória A:     

      1. miesto: Tereza Rozenbergová (II.C)

      2. miesto: Simona Osvaldová (II.C)

      3. miesto: Angelika Čamajová (II.C)

      Kategória B:      

      1. miesto: Karolína Čierťažská (III.C)

      2. miesto: Alexandra Čillíková (III.A)

      3. miesto: Natália Víťazková (III.A)

      Kategória C:      

      1. miesto: Vanessa Holubová (IV.A)

      2. miesto: Lucia Macková (IV.A)

      3. miesto: Monika Gregušová (IV.B)

      Všetkým srdečne blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie budeme držať palce v krajskom kole, ktoré by sa malo uskutočniť dňa 8. 2. 2021 v Banskej Bystrici.

     • Ako sme to "dali" na poslednú chvíľu ...

     • Koronavírus už niekoľko mesiacov ovplyvňuje náš bežný život. Aj keď je tento rok pre každého ťažký, treba myslieť pozitívne.

      Pre nás, žiakov tohtoročnej IV. A, mal byť tento rok výnimočný. Nielen tým, že sa z nás stali maturanti, ale mali sme zažiť všetko, čo k tomuto ročníku patrí. Či už ide o stužkovú slávnosť a neskôr o hrdé nosenie zelenej stužky. Žiaľ, situácia sa nevyvíjala podľa našich predstav. Nosenie rúšok v školách, neskôr hromadné testovanie a rôzne iné opatrenia, nenaznačovali nič dobré. Preto sme neváhali a snažili sa stihnúť všetko, na čo sa maturanti vždy tešia, ale neúspešne.

      Avšak, niečo sme predsa len stihli - ukradnúť triednu knihu. Ako sa nám to podarilo? Pozrite sa sami...

      https://www.youtube.com/watch?v=mFpjGmNfeS0&feature=youtu.be

      Poznámka administrátora: Natáčanie sa uskutočnilo ešte v októbri, pred prerušením vyučovania.

       

    • V Eustory sme boli opäť úspešní
     • V Eustory sme boli opäť úspešní

     • Každoročne sa naša škola zapája do celonárodnej súťaže EUSTORY, ktorá je určená pre mladých historikov a bádateľov. V roku 2019 v Bratislave na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí predstavilo vedenie Eustory zaujímavú a netradičnú tému - Božie muky. Tieto drobné sakrálne stavby sú veľmi blízke nášmu regiónu a ich historické príbehy sa na svetlo sveta prebíjajú veľmi pomaly. Možnosť vytvoriť odbornú prácu na túto tému zaujala niekoľko žiarskych gymnazistov, ktorí vytvorili dva tímy.

      Alexandra Čillíková, Viktória Hašková, Nicol Kováčová a Vikória Repiská reprezentovali naše gymnázium s prácou Božie muky v banskom regióne Kremnice a okolia. Ich práca obsahovala celkovo dvanásť božích múk a spoločnými silami získali výpovede žijúcich svedkov, ktoré dokumentujú príbehy výstavby týchto náboženských stavieb. Rozsiahla práca dokumentuje aktuálny stav božích múk, ale aj historické dokumenty s nimi spojené. Prácu dievčat z III. A odborná komisia Eustory zaradila na celkové tretie miesto ročníka 2020. 

      Roman Debnár a Samuel Zorkóczy svoju pozornosť venovali božím mukám v okolí Žiaru nad Hronom. K svojej odbornej práci vytvorili interaktívnu mapu, v ktorej sú vyznačné všetky objekty, ktoré sa im podarilo dohľadať. Spojením umenia a histórie taktiež vytvorili kalendár, ktorý obsahuje nákresy božích múk v tomto regióne. Roman Debnár (III. C) a Samuel Zorkóczy (II. C) sa stali celkovými víťazmi tohtoročnej Eustory. 

      Pri dohľadávaní histórie naši študenti spoločne so svojimi rodinami, priateľmi a najmä konzultantkou pani profesorkou Mgr. Zuzanou Kohútovou narazili na božie muky, o ktoré je úžasne postarané aj stáročia po ich vybudovaní i tie, na ktoré postupom času spoločnosť zabudla, ale aj také, ktoré spoločne s históriou pohltila príroda. Stretli sa taktiež s ľuďmi, ktorí bez uznania, len z vlastného presvedčenia, amatérsky rekonštruujú dedičstvo, o ktoré by bola veľká škoda prísť. 

      Oceneným gratulujeme a prajeme, aby im globálna situácia umožnila využiť svoju výhru a zúčastniť sa týždňového semináru Eustory v nemeckom Berlíne.

       

      Do galérie Eustory 2019 boli pridané fotografie.

     • Do správnych rúk od nadácie „Pantheon Foundation“

     • Informatické technológie sa stali nevyhnutou súčasťou nášho každodenného života. Nie však každý má k nim rovnaký prístup. Dnes v čase striedania sa prezenčného a dištančného štúdia sa bez funkčnej informatickej  technológie študenti nezaobídu.

      O to viac si všetci ceníme pomoc nadácie Pantheon Foundation, ktorá darovala našim piatim študentom funkčné notebooky.

      Notebooky boli darované „do správnych rúk“.

      Ďakujeme.

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa

    • Matej viceprezidentom Rady mládeže SČK
     • Matej viceprezidentom Rady mládeže SČK

     • Matejovi Piatrikovi, študentovi IV. B, neodmysliteľne patrí biele tričko s emblémom Slovenského červeného kríža. Aktívnym členom Mládeže Slovenského červeného kríža je už niekoľko rokov. Počas pôsobenia v regionálnych štruktúrach získal bohaté skúsenosti, v práci mladého záchranára a školiteľa nadobudol život zachraňujúce zručnosti. Mnohé aktivity predstavil aj žiakom našej školy. Vedie kurzy mladých záchranárov, realizuje rozmanité zdravotnícke projekty v škôlkach. Jeho dobrovoľnícke aktivity a nové myšlienky ho viedli k rozhodnutiu kandidovať na post viceprezidenta Rady mládeže SČK. Svoje nápady predstavil na online zasadnutí Rady mládeže. V tajnom hlasovaní získal potrebnú podporu a od 24.10.2020 bude pôsobiť vo funkcii viceprezidenta celoštátnej Rady mládeže SČK.

      Matejovou úlohou, spolu s ostatnými členmi prezídia, bude riadenie, usmerňovanie a koordinovanie Mládeže SČK, plnenie úloh, zadaných Radou mládeže. Matej o svojich očakávaniach hovorí: „Pevne verím tomu, že počas nášho volebného obdobia dokážeme mnohé veci inovovať a naďalej budeme šíriť osvetu medzi mladými ľuďmi o aktuálnych problémoch mládeže, o prvej pomoci a o mnohých ďalších témach, ktoré zastrešujeme.“

      Ak sa chceš aj ty stať dobrovoľníkom Mládeže Slovenského Červeného kríža neváhaj a pokojne sa Matejovi Piatrikovi zo IV.B ozvi.

      Nášmu aktívnemu študentovi všetci gratulujeme a veríme, že sa mu aj naďalej bude dariť získavať mladých ľudí pre podporu myšlienky mládeže SČK.

      Viac o Mládeži SČK a jej činnosti nájdete na https://redcross.sk/youth/

    • Zmena organizácie vyučovania od 26. 10. 2020
     • Zmena organizácie vyučovania od 26. 10. 2020

     • V nadväznosti na prijaté uznesenie vlády č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 sa prerušuje školské vyučovanie vo všetkých triedach štvorročného i osemročného štúdia od 26. októbra 2020. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať dištančne podľa špeciálneho rozvrhu hodín. Podrobné informácie boli žiakom i zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom Edupage.

      Zároveň dochádza k zmene termínov jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021. V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020 sa uskutočnia v dňoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

    • Zmena organizácie vyučovania
     • Zmena organizácie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí študenti!

       

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje o mimoriadnom prerušení školského  vyučovania v stredných školách podľa § 32 školského zákona – žiaci prechádzajú na dištančné štúdium.  

      Výnimkou je  školské vyučovanie v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole  (žiakov Prima, Sekunda Tercia, Kvarta). Vyučovanie v týchto triedach prebieha naďalej prezenčnou formou.

       

      Viac v Rozhodnutí MŠVVaŠ číslo:  2020/17294:1-A1810 :

      https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

    • Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana
     • Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana

     • Gymnázium Milana Rúfusa sa dlhšiu dobu venuje výchove študentov k tolerantným postojom, boju proti extrémizmu, objasňovaniu tragédie holokaustu. V školskom roku 2019/2020 sme mali v pláne pripomenúť si okrúhle výročie oslobodenia koncentračného tábora v Auschwitzi výstavou pod názvom Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana. Študenti dejepisného semináru  sa po zaškolení mali stať sprievodcami výstavou pre žiakov školy aj záujemcov z okolitých škôl a mesta. Výstava sa nakoniec pre pandémiu nemohla uskutočniť. Bola to nesmierna škoda, lebo sme mali byť prvou školou na Slovensku, ktorá by ju sprístupnila verejnosti. Doteraz boli panely vystavené len v budove Slovenskej národnej rady a v Múzeu holokaustu v Seredi.

      S návratom do školy v septembri 2020 sme sa rozhodli výstavu predsa len otvoriť, žiaľ, iba pre žiakov školy. V priebehu dvoch týždňov si ju počas hodín dejepisu a etiky prehliadli takmer všetky triedy gymnázia. Dozvedeli sa o udalostiach v Babjom Jare, Mineraľnych Vodach, o oslobodzovaní koncentračných táborov a záchrane väzňov.

      Po prezretí výstavy sa študenti dejepisného seminára Denis Laco (IV.A) a Roman Debnár (III.C) rozhodli pripraviť krátke edukačné materiály, ktoré tému výstavy priblížia všetkým záujemcom.  Po dohotovení a zrecenzovaní budú prezentácia a video s komentármi prístupné na stiahnutie na stránke školy.

      Ďakujeme Vedecko- osvetovému centru, Centru Holokaustu, Ruskému židovskému kongresu, Ministerstvu zahraničných vecí RF, veľvyslanectvu RF na Slovensku, Ruskému centru vedy a kultúry a iným za zapožičanie výstavy pre našu školu.

      Do galérie Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana boli pridané fotografie.

    • Aktualizácia opatrení pre školy a školské zariadenia
     • Aktualizácia opatrení pre školy a školské zariadenia

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

      Manuál pre stredné školy - link na dokumenty.

      Upozornenie:

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Formulár na stiahnutie. vyhlasenie (.docx), vyhlasenie (.pdf)

      Plnoletý žiak plní tieto povinnosti sám.

    • Aktualizované!!!
     • Aktualizované!!!

     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

    • Slovenčinárik
     • Slovenčinárik

     • Naši študenti sa aj v tomto školskom roku zapojili do korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka  SLOVENČINÁRIK, ktorú organizovalo CVČ JUNIOR  v  Banskej Bystrici. Zo všetkých zúčastnených gymnazistov Banskobystrického kraja sme sa opätovne výborne umiestnili! Ján Kyseľ (II.B) obsadil 1.miesto, Katarína Köpplová (II.C) 2.miesto  a Lucia Vicianová (II.B) získala 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

                                                                                                     PaedDr. Adriana Júdová