• Obchodné súťaže - prehľad výsledkov


    • VYHODNOTENIE  PONÚK

     prijatých vo verejnej obchodnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy

     na prenájom nebytových priestorov

     Podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade s aktuálnymi Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja boli realizované nasledovné verejné obchodné súťaže:

     ROK 2023

      

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2023 nájom nebytových priestorov školský bufet 17. 07. 2023 14. 08. 2023 nepredložená ponuka
     02/2023 nájom nebytových priestorov telocvičňa (viac ako 10 dní/mesiac) 17. 07. 2023 14. 08. 2023 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, s.r.o.,              A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
     03/2023 nájom nebytových priestorov potravinové a nápojové automaty 17. 07. 2023 14. 08. 2023 DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava
     04/2024 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 17. 07. 2023 14. 08. 2023

     NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

      

     ROK 2022

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2022 nájom nebytových priestorov školský bufet 08. 08. 2022 30. 08. 2022 Roman Debnár, Trubín 257, 966 23 Lovčica-Trubín
     02/2022 nájom nebytových priestorov telocvičňa (viac ako 10 dní/mesiac) 08. 08. 2022 30. 08. 2022 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, s.r.o.,              A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
     03/2022 nájom nebytových priestorov potravinové a nápojové automaty 08. 08. 2022 30. 08. 2022 DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava
     04/2022 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 08. 08. 2022 30. 08. 2022

     NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

      

     ROK 2021

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2021 nájom nebytových priestorov - oplotenie reklamné zariadenia 10.02.2021 26.02.2021

     ROLVIS plus s.r.o., Žiar nad Hronom

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     Maroš Čerťaský - GLOBE, Žiar nad Hronom

     02/2021 nájom nebytových priestorov školský bufet 14. 07. 2021 10. 08. 2021 neprihlásený záujemca
     03/2021 nájom nebytových priestorov telocvičňa (viac ako 10 dní/mesiac) 14. 07. 2021 10. 08. 2021 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, s.r.o.,              A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
     04/2021 nájom nebytových priestorov potravinové a nápojové automaty 14. 07. 2021 10. 08. 2021 DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava
     05/2021 nájom nebytových priestorov - oplotenie reklamné zariadenia 10. 09. 2021 27. 09. 2021

     Akzent BigBoard, a.s., Bratislava

     NUBIUM, s.r.o., Bratislava

      

     ROK 2020

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2020 nájom nebytových priestorov - oplotenie reklamné zariadenia 07.02.2020 24.02.2020

     ROLVIS plus s.r.o., Žiar nad Hronom

     Maroš Čerťaský - GLOBE, Žiar nad Hronom

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     02/2020 nájom nebytových priestorov školský bufet 07.02.2020 24.02.2020 Patrícia Paučová, Detva
     03/2020 nájom nebytových priestorov telocvičňa 21.07.2020 18.08.2020

     Mestský športový klub Žiar nad Hronom, s.r.o.,              A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom

     04/2020 nájom nebytových priestorov potravinové a nápojové automaty 21.07.2020 18.08.2020 DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava
     05/2020 nájom nebytových priestorov školský bufet 31.07.2020 18.08.2020 Patrícia Paučová, Detva
     06/2020 nájom nebytových priestorov - oplotenie reklamné zariadenia 18.08.2020 03.09.2020

     NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

     Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

      

     ROK 2019

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2019 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 05.02.2019 22.02.2019

     Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom

     Maroš Čerťaský - GLOBE, Žiar nad Hronom

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     02/2019 nájom nebytových priestorov školský bufet 05.02.2019 22.02.2019 Patrícia Paučová, Detva
     03/2019 nájom nebytových priestorov telocvičňa (viac ako 10 dní mesačne) 29.07.2019 20.08.2019 MŠK Žiar nad Hronom,  A.Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
     04/2019 nájom nebytových priestorov nápojové a potravinové automaty 29.07.2019 20.08.2019 DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava
     05/2019 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 04.09.2019 20.09.2019

     NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

     Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

      

     ROK 2018

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2018 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 05.02.2018 22.02.2018

     Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom

     GLOBE – Maroš Čerťaský, Žiar nad Hronom

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     02/2018 nájom nebytových priestorov školský bufet 05.02.2018 22.02.2018 Patrícia Paučová, Detva
     03/2018 nájom nebytových priestorov telocvičňa (viac ako 10 dní mesačne) 25.07.2018 20.08.2018 MŠK Žiar nad Hronom,  A.Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
     04/2018 nájom nebytových priestorov nápojové a potravinové automaty 25.07.2018 20.08.2018 DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava
     05/2018 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 31.08.2018 17.09.2019

     NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

     Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

      

     ROK 2017

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2017 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 31.01.2017 17.02.2017

     Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom

     DELTA Slovensko, o.z., Dolná Ždaňa

     GLOBE – Maroš Čerťaský, Žiar nad Hronom

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     02/2017 nájom nebytových priestorov školský bufet 31.01.2017 19.02.2016 Martin Paučo, Detva
     03/2017 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 10.07.1017 31.07.2017

     NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55,            821 09 Bratislava

     Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

     04/2017 nájom nebytových priestorov potravinové a nápojové automaty 10.07.1017 31.07.2017

     DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 90 031 Stupava

     05/2017 nájom nebytových priestorov telocvičňa (viac ako 10 dní mesačne) 10.07.1017 31.07.2017 MŠK Žiar nad Hronom,  A.Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom

      

     ROK 2016

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2016 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 03.02.2016 19.02.2016

     Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom

     DELTA Slovensko, o.z., Dolná Ždaňa

     GLOBE – Maroš Čerťaský, Lutila

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     02/2016 nájom nebytových priestorov školský bufet 03.02.2016 19.02.2016 Martin Paučo, Detva
     03/2016 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 01.06.2016 16.06.2016

     Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM, Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

     Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

     04/2016 nájom nebytových priestorov potravinové a nápojové automaty 01.08.2016 22.06.2016 Delikomat Slovensko s.r.o., Cementárenská 15, 90031 Stupava
     05/2016 nájom nebytových priestorov telocvičňa (viac ako 10 dní mesačne) 01.08.2016 22.06.2016

     MŠK Žiar nad Hronom,  A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom

      

      

     ROK 2015

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2015 nájom nebytových priestorov školský bufet 01.02.2015 28.02.2015 Martin Paučo, Detva
     02/2015 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 01.02.2015 28.02.2015

     Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom

     GLOBE – Maroš Čerťaský, Lutila

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     DUO CREATIVE a.s., Hlohovec

     03/2015 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 16.06.2015 01.07.2015

     Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM, Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

     Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

     04/2015 nájom nebytových priestorov nápojové a potravinové automaty 07.08.2015 24.08.2015

     Miloslav Fára - MEVALEX, Trenčín

     Dallmayr Vending & Office k.s., Bratislava

     05/2015 nájom nebytových priestorov telocvičňa (viac ako 10 dní do mesiaca) 07.08.2015 24.08.2015 MŠK Žiar nad Hronom – Volejbalový klub

      

     ROK 2014

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     01/2014 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 01.03.2014 28.02.2014

     ErPak, s.r.o., Maňa

     Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom

     GLOBE – Maroš Čerťaský, Lutila

     Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

     DUO CREATIVE a.s., Hlohovec

     02/2014 nájom nebytových priestorov školský bufet 01.03.2014 28.02.2014

     Martin Paučo, Detva

     03/2014 nájom nebytových priestorov nápojové a potravinové automaty 01.08.2014 21.08.2014

     Miloslav Fára - MEVALEX, Trenčín

     Dallmayr Vending & Office k.s., Bratislava

     04/2014 nájom nebytových priestorov telocvičňa 01.08.2014 21.08.2014

     MŠK Žiar nad Hronom – Volejbalový klub

     05/2014 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 05. 09. 2014 22. 09. 2015

     Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM, Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

     Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

      


     ROK 2013

     Číslo výzvy Predmet súťaže Účel využitia Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Víťazná ponuka
     02/2013 nájom nebytových priestorov školský bufet 01.08.2013 22.8.2013

     Eva Paučová, J. G. Tajovského 954/2, 962 12 Detva

     03/2013 nájom nebytových priestorov potravinové a nápojové automaty 01.08.2013 22.8.2013

     Ing. M. Fára – MEVALEX, Kukučínova 10, Trenčín

     DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37 A, 974 03 Banská Bystrica

     04/2013 nájom nebytových priestorov telocvičňa (využitie viac ako 10 dní v mesiaci) 01.08.2013 22.8.2013 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, s. r.o., A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom
     05/2013 nájom nebytových priestorov reklamné zariadenia 12.08.2013 25.9.2013

     Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM, Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok, IČO: 11812198

     Akzent Media spol. s r. o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895628

      

     Aktualizácia 02. 09. 2022