• Deň otvorených dverí
  • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Športový areál pri Gymnáziu Milana Rúfusa
  • Výstavba financovaná z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja
  • Viac informácií o našej škole a podmienkach prijatia na štúdium nájdete v sekcii Pre uchádzačov.
    • Psychológia a my - Neuromotorická nezrelosť
     • Psychológia a my - Neuromotorická nezrelosť

      V stredu 29. 11. 2023 sme na Seminári zo psychológie privítali psychologičku - pani Mgr. Vieru Lutherovú z poradne zdravého vývinu Balans v Kremnici, ktorej prednáška z oblasti klinickej psychológie so zameraním na neurofyziologickú a vývinovú psychológiu nás veľmi zaujala. Študenti sa oboznámili s vývinovými procesmi dozrievania centrálnej nervovej sústavy a nadobúdania motorickej kontroly, ide o tzv. neuromotorické dozrievanie. Taktiež sa dozvedeli aj o negatívnych dopadoch na psychickú oblasť a akademický výkon, ak sú tieto procesy narušené nepriaznivými okolnosťami počas raného vývinu. Na kazuistikách z praxe mali možnosť vidieť, aký môže mať neuromotorická nezrelosť dopad napríklad na reguláciu emócií a správania alebo grafomotorické zručnosti dieťaťa. Pani psychologička v závere hovorila aj o neurovývinovej terapii – terapii neuromotorickej nezrelosti a oneskoreného dozrievania CNS

    • Gymnázium Milana Rúfusa na prezentačnej výstave Stredoškolák
     • Gymnázium Milana Rúfusa na prezentačnej výstave Stredoškolák

      V utorok 28. novembra 2023 sme sa zúčastnili prezentačnej výstavy stredných škôl Stredoškolák, ktorá sa každoročne koná v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Naši študenti z tried Sexta, Septima a IV. B pripravili stánok, v ktorom sa záujemcovia mohli dozvedieť nielen základné informácie o štúdiu na našej škole, ale mohli si aj prezrieť ukážky prác našich študentov napríklad z oblasti robotiky a programovania. Okrem projektov s využitím micro:bitov a Lego Spike stavebníc si mohli zblízka obzrieť aj robota, ktorý reprezentoval Slovensko na medzinárodnej súťaži FIRST GLOBAL v Singapure a porozprávať sa s členmi minuloročného aj tohtoročného slovenského tímu, ktorí ochotne odpovedali na otázky ohľadom robota, súťaže a tiež dojmov z návštevy Ženevy (2022) a Singapuru (2023).

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

      Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok 2023/2024 sa vybraní žiaci zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v dňoch 22. 11. 2023 (mladší žiaci osemročného gymnázia) a 23. 11. 2023 (študenti 1.-4. ročníka a vyššieho stupňa osemročného gymnázia).

      Žiaci súťažili v nasledovných kategóriách:

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond
   • Európsky sociálny fond
   • ISIC
   • Nadácia Pontis
   • LINKY POMOCI

   •  

  • Prihlásenie

  •  

   KÓD ŠKOLY: 000160881

   EDU ID ŠKOLY: 100011224    

   KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU:  

   7902 J - gymnázium

  • TLAČIVÁ

   • ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY

   • BANSKOBYSTRICKÝ

    SAMOSPRÁVNY KRAJ

   • PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

   • Keď učenie má zmysel

     

     

    SMART technológie s micro:bitmi


  • STAŇTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Gymnázium Milana Rúfusa
    • Telefón
    • sekretariát: 045/6725630
     sekretariát(mobil): +421 903 402 803
     kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
     školská jedáleň: 045/6734034
    • Adresa školy
    • Ul. J. Kollára 2

     965 01 Žiar nad Hronom
     Slovakia
    • IČO
    • 00160881
    • Vedenie školy
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Dana Paálová, riaditelka@gymzh.sk

     Zástupkyňa riaditeľky školy:
     Mgr. Barbora Kinková, zastupca@gymzh.sk
   • Informácie pre maturantov

   • Informácie o vysokých školách na  portalvs