• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Športový areál pri Gymnáziu Milana Rúfusa
  • Výstavba financovaná z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja
  • Viac informácií o našej škole a podmienkach prijatia na štúdium nájdete v sekcii Pre uchádzačov.
    • Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL
     • Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL

      V utorok 13. februára 2024 sa v MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnil regionálny turnaj FLL v kategórii Challenge. Naše gymnázium reprezentoval tím Legoheroes zložený zo žiakov Primy, Sekundy, Tercie, Kvarty a Kvinty. Na súťaž sa pripravovali od októbra počas stretnutí Robotického krúžku v celkovom počte 17 žiakov, súťažný tím tvorilo 10 z nich. Svoj inovačný projekt Hear and See, službu, vďaka ktorej by ste za kultúrou nemuseli cestovať, ale kultúra by prišla za vami, prezentovali nielen pred porotou, ale zároveň dostali priestor predstaviť ho všetkým účastníkom turnaja na hlavnom javisku ako jeden z troch najzaujímavejších projektov.

    • Počuť neznamená počúvať
     • Počuť neznamená počúvať

      Aký je sluch pre náš život dôležitý sa presviedčame každý deň, a to aj na Valentína, kedy náš Seminár zo psychológie opäť navštívila pani psychologička Mgr. Viera Lutherová z poradne zdravého vývinu BALANS.

      Prednáška pani psychologičky bola z oblasti klinickej psychológie so zameraním na neurofyziologickú psychológiu, konkrétne otázky sluchového spracovávania a sluchovej stimulácie. Študenti sa oboznámili s problémami sluchového spracovávania a ich negatívnymi dopadmi na vývin reči, jazykových zručností a celkový akademický výkon.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

      Dňa 12.2.2024 sa traja žiaci našej školy zúčastnili krajského kola 33. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších škôl z celého Banskobystrického kraja si naši žiaci počínali výborne a naše gymnázium obohatili o 2 diplomy. V kategórii A sa nám síce víťazné miesto neušlo, ale v kategórii B sme získali 1. miesto – M. Cibuľa (III.B) a 2. miesto - P. Uhrovičová (III.A). Michal, ktorý obsadil 1. miesto, nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2024 v Bratislave. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a postupujúcemu budeme držať palce v celoslovenskom kole.

    • Psychológia v „interiéri“
     • Psychológia v „interiéri“

      Dňa 7.2.2024 sa žiaci – seminaristi zo psychológie – vybrali do exteriéru, aby zistili ako funguje psychológia v „interiéri“. Pod interiérom sa tentokrát rozumel Ústav pre výkon väzby a Ústav pre výkon trestu odňatia slobody (ľudovo väzenie) v Banskej Bystrici.

      Skôr ako sme prekročili brány väznice, sme vôbec netušili, čo nás za vysokými múrmi čaká. Hneď po vstupe nám boli odobraté mobilné telefóny, prešli sme osobnou prehliadkou a každý dostal na krk kartičku návštevníka.

     • Darujte nám Vaše 2 % z daní

      Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z Vašich daní v roku 2023. Z prijatých prostriedkov sme podporili účasť žiakov gymnázia na rôznych súťažiach na Slovensku i v zahraničí, prípravu tradičných aktivít tried a podujatí školy. Pomáhali sme pri nákupoch učebných pomôcok a techniky, odmeňovali úspešných študentov.

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond
   • Európsky sociálny fond
   • ISIC
   • Nadácia Pontis
   • LINKY POMOCI

   •