Navigácia

Partneri
Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Prijímacie konanie 2020/2021

 

 

Informácie o prijímacom konaní - viac

Prípravné kurzy - 9. ročník - viac

Prihláška na SŠ na stiahnutie - tu

 

Kalendár udalostí

18.2.2020

Prípravný kurz pre 9. roč. ZŠ 

od 14:30 - slovenský jazyk

3.3.2020

Deň otvorených dverí 

pre 8-ročné štúdium od 15.00 h

Pozvánka

ISIC pre študentov

 

Podrobné informácie na https://isic.sk/

Predlžovanie ISIC - postup tu.

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Novinky

 • Valentín 2020

  Valentínsky čas je spojený s vôňou čokolády, ktorá sa každoročne nesie priestormi nášho gymnázia. Valentín 2020 nebol výnimkou a členovia žiackej školskej rady s pomocnou rukou zástupcov triedy KVARTA pokračovali v tradíciách mimoškolského života našich študentov. Prípravy na tento valentínsky deň začali už vo štvrtok, a to nákupom potrebných surovín na lahodnú horúcu čokoládu. Nebolo ani sedem hodín ráno a chodbami sa niesla aróma topiacej sa čokolády. Spoločným úsilím piatich študentov sa podarilo uvariť čokoládu, ktorá bola od tých minuloročných určite odlišná. Kreatívne žiačky z KVARTY podávali čokoládu ozdobenú šľahačkou a rôznymi sladkými ozdobami. Prízemie budovy školy sa pýšilo valentínskou poštovou schránkou. Chlapci dievčatám, dievčatá chlapcom či kamaráti medzi sebou si posielali listy, ktoré určite všetkých potešili. Sme radi, že naša gymnaziálna rodina žije milými tradíciami spojenými aj so sviatokom zamilovaných.

 • Prednášky mladých vedcov

  V stredu 12. 2. 2020 sa študenti 3. ročníkov a SEPTIMY zúčastnili Roadshow Slovenskej akadémie vied, ktorá sa svojimi aktivitami snaží priblížiť k verejnosti – nečaká, že žiaci prídu do laboratórií, ústavov, v rámci školských exkurzií, ale vedci idú za nimi priamo do škôl a oživiujú ich vyučovanie. Mladí vedci interaktívnou formou priblížili žiakom najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu. Študenti sa tak mohli preniesť počas jednej vyučovacej hodiny do laboratórií, kde sa rodí veda. Dozvedeli sa informácie, ktoré nenájdu na internete ani v encyklopédiách, pretože sú to poznatky vedcov pochádzajúce priamo z ich výskumov aní. Ž pozorovaiaci sa naučili, ako majú pracovať s informáciami a tiež o tom, aká dôležitá je pri výskume štatistika. V ďalšej skupine diskutovali o alternatívnych médiách, dezinformáciách i konšpiračných teóriách.

 • 49. Gymnaziálny ples aj pomáhal

  Ples v kvetinovej záhrade mal okrem tradičných posolstiev aj jedno mimoriadne. Študenti sa rozhodli z výťažku plesu podporiť Svetielko nádeje. Toto občianske združenie podporuje detských onkologických pacientov a ich rodiny a škola s ním spolupracuje už dlhé obdobie. Plesový výbor rozhodol, že 10 % z predaja vstupeniek venuje malým pacientom. Priamo na plese prebral p. Kolár z rúk študentov symbolický šek na 600 eur, zo sponzorských sme pridali po vyúčtovaní ešte 100 eur a do pokladničiek Svetielka nádeje pri vstupe hostia plesu venovali takmer 45 eur. Celkový výťažok venovaný z plesu pre Svetielko nádeje bol teda 744,33 eur.

 • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 11.2.2020 nás študentka II. B triedy Zlatka Forgáčová reprezentovala na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Banskej Bystrici v kategórii 2D, kde v silnej konkurencii ďalších škôl banskobystrického regiónu skončila s vynikajúcim výsledkom a obsadila 1. miesto. Veríme, že rovnako zabojuje aj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 23. marca 2020 v Bratislave. V každom prípade držíme palce a gratulujeme k úspechu!

 • Prípravný kurz pre deviatakov

  Milí deviataci!

  Aj v tomto školskom roku sme pre Vás v spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neijvestičným fondom pripravili Intenzívny prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyka zameraný na prípravu žiakov 9. ročníka ZŠ na prijímacie skúšky, ktoré sa konajú v školskom roku 2019/2020.

  Stretnutia budú prebiehať vždy v utorok v dĺžke 3 vyučovacích hodín, striedavo matematika a slovenský jazyk. Začíname 11. 2. 2020 o 14.30 hod. s matematikou. O týždeň - 18. 2. 2020 - sa budeme venovať slovenskému jazyku.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria