Navigácia

Partneri
Tlačivá na stiahnutie

Najbližšie udalosti

od 22. 06. 2018 Školské výlety
   

Oznamy o VŠ - DOD, kurzy,...

 

Úspešní v KOMPARO

 

Certifikačná škola

  

Linka, ktorá má uši pre všetky deti i mládež

mail odkazy@linkadeti.sk 0907 401 749

 

Pondelok 25. 6. 2018

Blahoželáme!

Dnes (Pondelok 25.6.2018)
Tadeáš Ondrík (SEKUNDA)
Zajtra (Utorok 26.6.2018)
Andrej Bullo (III. A)
Nina Danielová (I. B)
Adriana Hrmová (SEXTA)
Adriana Považanová (PRIMA)
Adriana Šmondrková (III. B)

Optimalizácia

Stránka školy je optimalizovaná pre prehliadače Mozilla Firefox, Opera, Safari. V priehliadači Internet Explorer je potrebné nastaviť kompatibilné zobrazenie.

 

Počet návštev: 9094215

Vitajte na stránke našej školy

Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Novinky

 • V pondelok, 18.6.2018, obohatil naše doterajšie poznatky náš nový kamarát, Terry Love z Austrálie. Vo svojom rodnom jazyku, teda v angličtine, nám porozprával množstvo zaujímavých informácií o histórii, prírode, ľuďoch a aj tradíciách svojej krajiny. Prednáška bola určená pre študentov tretieho ročníka, ale zúčastnili sa aj druháci či prváci.

  Natália Slašťanová, III. B

  Do galérie Návšteva z Austrálie boli pridané fotografie.

 • S radosťou opäť môžeme skonštatovať, že naše druháčky a tretiačky nás úspešne reprezentovali v korešpondenčnej súťaži zo slovenského jazyka a literatúry - Slovenčinárik, ktorá bola určená študentom SŠ a gymnázií v rámci BBSK. Prvého kola sa zúčastnilo spolu 94, druhého kola 71 študentov zo škôl v kraji. Naše študentky boli pochválené organizátorom súťaže za výborné výsledky. Víťazkami sa stali:

  1. miesto – Iveta Ivancová (III.A)
  2. miesto – Dana Koštová (II.B)
  3. miesto – Žofia Oswaldová (II.B)
 • Dňa 15. 6. 2018 sme sa zúčastnili prírodovednej súťaže základných škôl - Kremnický zelený poklad. V každej kategórii nás zastupoval jeden tím. Postupne sme prechádzali rôznymi stanovišťami a plnili úlohy, odpovedali na otázky o Kremnici a blízkom okolí. Plnením zadaní sme sa postupne približovali k cieľu, ktorý sa nachádzal na vrchu Kalvárie. Okrem vedomostných úloh organizátori pripravili „spoznávačky“, v ktorých sme identifikovali dreviny podľa vetvičiek a konárov. Veľmi zaujímavé boli úlohy - skladanie úľa a prírodovedné sudoku. Každý z nás mohol predviesť svoje schopnosti v inej úlohe a získať body pre tím. Mladší žiaci – Laura Roglová, Viktória Malíková, zo SEKUNDY ... so ziskom plného počtu bodov jednoznačne zvíťazili a odniesli si zelený poklad. Staršiemu tímu sa darilo menej a nakoniec skončil na 6. mieste.

 • Od školského roka 2018/2019 študentom vo vyučovaní informatiky a záujmovom vzdelávaní ponúkame aj:

  • vytváranie 3D modelov a 3D tlač,
  • programovanie mobilných aplikácií,
  • programovanie v jazyku Python,
  • možnosť získať ECDL certifikát („vodičský preukaz na počítače“).

  3D tlačiareň sme získali vďaka podpore Združenia rodičov z príspevkov získaných poukázaním 2% dane z príjmu.

  ECDL certifikát budú žiaci môcť získať bezplatne vďaka partnerstvu v projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.

 • Na hodine literatúry sme si čítali s p. p. Kubišovou rozprávku. Zaujala nás, a tak sme sa rozhodli zdramatizovať ju. Rozdelili sme sa do skupín, nacvičili repliky. V piatok 15.6.2018 nastal deň D. V kostýmoch sme zahrali časť rozprávky. Niektorí sme sa vžili do úloh tak, že sa triedou ozýval aj spev (veď fotografie). Tešíme sa na ďalšie netradičné hodiny literatúry.

  PRIMA

  Do galérie Dramatizácia rozprávky boli pridané fotografie.

 • Na krajskom kole v atletike žiakov a žiačok SŠ, ktoré sa konalo 12. 6. 2018 v Banskej Bystrici, nás reprezentovalo 9 študentov. Dievčatá súťažili v behu a menej tradičnej disciplín, vrhu guľou. Chlapci uprednostnili krátke i dlhé behy a skok do diaľky. Najlepšie výsledky dosiahol Adam Hriň (I.A), ktorý si v skoku do diaľky vyskákal 3. miesto (675 cm), v behu na 100 m s časom 11,45 s získal bronzovú medailu. V behu na 200 m mu 3. pozícia ušla len o 2 stotiny sekundy (23,63 s).

  Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 • Náš študent sa po výhre v krajskom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach" zúčastnil aj jej celoslovenského kola. Pozostávalo z písomnej časti, kde musel preukázať nielen svoje svoje teoretické-pamäťové znalosti, ale aj vypočítať matematické úlohy z astronómie, poznať históriu výskumu vesmíru, spoznať telesá na slepej mape, ďalej z ústnej odpovede pred porotou a nakoniec zo sady praktických úloh priamo v planetáriu.

  Hoci náš študent Slavomír Vodnák tento rok súťažil prvýkrát, svojou pracovitosťou a nadaním obsadil 10. miesto! Blahoželáme!

 • Ako každý rok tak aj tento sme dostali za úlohu prečítať dve knihy v rámci slovenského jazyka a literatúry. V druhom polroku to mohol byť dievčensky román Anna zo Zeleného domu alebo sme si mohli vybrať ešte aj zo sci-fi a fantasy románov. Knihy boli rôzne a mnohé príbehy nás veľmi zaujali. Dokonca niektorí z nás čítali nielen v slovenčine, ale aj v angličtine.

  Čitateľsky denník nám nepomohol iba v tom, že sme si rozšírili našu slovnú zásobu, či v tom, aby sme si mohli povedať, že sme prečítali ďalšiu knihu. Naučili sme sa oveľa spisovnejšie vyjadrovať, slušne si obhájiť svoj názor a aj prednášať a aspoň čiastočne sa zbaviť trémy.

 • Európska komisia na poludnie spustila prihlasovanie na bezplatné cestovanie po EÚ. Ak to chceš vyskúšať, pozri stránky:

  http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/uz-sa-da-uchadzat-o-bezplatne-cesto/42641-clanok.html

  http://europa.eu/youth/discovereu_sk

 • GYMNÁZIUM MILANA RÚFUSA

  ŽIAR NAD HRONOM

  vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

  pre školský rok 2018/2019 v odboroch:

  - 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium,

  - 7902 J gymnázium – osemročné štúdium.

  Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 19. júna 2018.

  Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom do 13. júna 2018.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria