Navigácia

Partneri
Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Žiadosť o sponzorstvo

To naj... z DOD

Hodnotenie INEKO

Rebríček stredných škôl 

Naša aktuálna pozícia v BBSK

Viac informácií o našom hodnotení

!!! Pozri aktuálny rebríček gymnázií v BBSK !!!

Dokumenty na stiahnutie

Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

 

Opatrenia COVID-19

ISIC pre študentov

 

Podrobné informácie na https://isic.sk/

Predlžovanie ISIC - postup tu.

Objednávanie a predlžovanie preukazov cez školu len do 30. 10. 2020.

 

Linky pomoci

Pomoc deťom a rodičom

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Novinky

 • Zmena organizácie vyučovania

  Vážení rodičia, milí študenti!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v stredných školách podľa § 32 školského zákona – žiaci prechádzajú na dištančné štúdium.

  Výnimkou je školské vyučovanie v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole (žiakov Prima, Sekunda Tercia, Kvarta). Vyučovanie v týchto triedach prebieha naďalej prezenčnou formou.

 • Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana

  Gymnázium Milana Rúfusa sa dlhšiu dobu venuje výchove študentov k tolerantným postojom, boju proti extrémizmu, objasňovaniu tragédie holokaustu. V školskom roku 2019/2020 sme mali v pláne pripomenúť si okrúhle výročie oslobodenia koncentračného tábora v Auschwitzi výstavou pod názvom Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana. Študenti dejepisného semináru sa po zaškolení mali stať sprievodcami výstavou pre žiakov školy aj záujemcov z okolitých škôl a mesta. Výstava sa nakoniec pre pandémiu nemohla uskutočniť. Bola to nesmierna škoda, lebo sme mali byť prvou školou na Slovensku, ktorá by ju sprístupnila verejnosti. Doteraz boli panely vystavené len v budove Slovenskej národnej rady a v Múzeu holokaustu v Seredi.

 • Aktualizácia opatrení pre školy a školské zariadenia

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

  Manuál pre stredné školy - link na dokumenty.

  Upozornenie:

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Formulár na stiahnutie. vyhlasenie (.docx), vyhlasenie (.pdf)

 • Aktualizované!!!

  Oznam zákonným zástupcom a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Slovenčinárik

  Naši študenti sa aj v tomto školskom roku zapojili do korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka SLOVENČINÁRIK, ktorú organizovalo CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici. Zo všetkých zúčastnených gymnazistov Banskobystrického kraja sme sa opätovne výborne umiestnili! Ján Kyseľ (II.B) obsadil 1.miesto, Katarína Köpplová (II.C) 2.miesto a Lucia Vicianová (II.B) získala 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

  PaedDr. Adriana Júdová

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria