• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Viac informácií o našej škole a podmienkach prijatia na štúdium nájdete v sekcii Pre uchádzačov.
    • KVARTA opäť boduje
     • KVARTA opäť boduje

      Počas nepriaznivej situácie spojenej s koronavírusom sa naše školské akvárium viditeľne zašpinilo. Našťastie vďaka šikovnosti kvarťanov sa akvárium opäť prebralo k životu. Nielenže ho celé vo svojom voľnom čase vyčistili, ale nakúpili doň nové ozdôbky, nové druhy akváriových rybičiek a pribudli aj slimáčiky. ,,Novému" akváriu sa potešili aj spolužiaci, ktorí ho cez prestávky nepretržite sledujú. Veríme, že naše akvárium časom ešte viac zveľadíme.

    • Úspech na Majstrovstvách SR v stolnom tenise
     • Úspech na Majstrovstvách SR v stolnom tenise

      V sobotu a nedeľu 14.-15.5.2022 sa v Bratislave konali Majstrovstvá SR v kategórii dorastu.

      Stolnotenisový klub MŠK ZH na základe splnených nominačných kritérií - 32 chlapcov a 24 dievčat podľa aktuálneho rebríčka SSTZ reprezentovali: Linda Majerčíková, Martina Hrabajová a Patrik Hrabaj. O to, že z Majstrovstiev SR neobídeme naprázdno, sa skvelým výkonom postarala Linda Majerčíková, študentka I. B nášho gymnázia. Spolu s Emou Činčurovou z Topoľčian sa im podarilo vybojovať celkové 2. miesto v štvorhre dorasteniek.

    • Máj je čas lásky, ale aj rozlúčky...
     • Máj je čas lásky, ale aj rozlúčky...

      13. mája 2022 sa v doobedňajších hodinách naši tohtoroční maturanti oficiálne rozlúčili so svojou strednou školou najprv v Obradnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom, kde sa im prihovoril viceprimátor mesta MUDr. Ladislav Kukolík a zaželal im na maturitnej skúške aj v živote veľa šťastia. Následne sa maturanti presunuli do telocvične nášho gymnázia, kde v ich mene predniesli slávnostný prejav študenti OKTÁVY, a to P. Király a K. Rozembergová. Našim absolventom sa prihovorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová, ktorá im popriala nielen úspešnú maturitnú skúšku, ale úspechy v ďalšom štúdiu. Zároveň ocenila prácu pedagógov a triednych profesoriek: PhDr. Veroniky Horálovej (IV.A), PaedDr. Adriany Júdovej (IV.B), Mgr. Miriam Sajvaldovej (IV.C), Mgr. Barbory Kinkovej, Mgr. Leontíny Striežovskej, PhD. (OKTÁVA). Najúspešnejším študentom boli odovzdané ďakovné listy a ocenenia za výborné študijn

    • Veľa šťastia, maturanti
     • Veľa šťastia, maturanti

      Známy výrok „Je potrebné sa snažiť, aby každý vedel a poznal viac, ako vedel a poznal jeho otec.“, definuje dnešný svet. Vývoj spoločnosti ide rýchlym tempom. Všetko podlieha zmenám a ľudia sa musia prispôsobovať. To čo bolo dobré dnes, zajtra už nestačí. Pre nás všetkých je dôležité tento trend prijať. Brať do úvahy, že budúcnosť spoločnosti, a tým aj budúcnosť nás všetkých, je v rukách mladej generácie. Vás, našich maturantov. Záleží len na vás, či chcete v tomto svete niečo hodnotné po sebe zanechať.

    • Volejbalový turnaj maturantov
     • Volejbalový turnaj maturantov

      Tradičný maturantský volejbal včera dopadol výborne. Najprv si v telocvični zahrali triedy maturantov medzi sebou. Rozcvičené 4 tímy popoludní netrpezlivo očakávali tím profesorov. Tým sa už na ihrisku poradilo vyhrať až 3 zápasy. Zvíťaziť sa odvážili len športovci z OKTÁVY (zrejme im odvahu pridala dĺžka štúdia 😊). My zase o rok starší, ale oni, naši maturanti, majú stále 18. 😊

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond
   • Európsky sociálny fond
   • ISIC
   • LINKY POMOCI

   •