Navigácia

Partneri
Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Rebríček stredných škôl 

Naša aktuálna pozícia v BBSK

Viac informácií o našom hodnotení

!!! Pozri aktuálny rebríček gymnázií v BBSK !!!

ISIC pre študentov

 

Podrobné informácie na https://isic.sk/

Predlžovanie ISIC - postup tu.

Linky pomoci

Pomoc deťom a rodičom

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

To naj... z Dňa otvorených dverí

Novinky

 • Obchodná súťaž

  Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie najvýhodnejšej zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania školského bufetu. Viac informácií tu.

 • Obchodná súťaž

  Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie najvýhodnejšej zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom využívania telocvične (viac sko 10 kalendárdnych dní v mesiaci) alebo umiestnenie potravinových a nápojových automatov. Viac informácií tu.

 • Slovenčinárik

  Naši študenti sa aj v tomto školskom roku zapojili do korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka SLOVENČINÁRIK, ktorú organizovalo CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici. Zo všetkých zúčastnených gymnazistov Banskobystrického kraja sme sa opätovne výborne umiestnili! Ján Kyseľ (II.B) obsadil 1.miesto, Katarína Köpplová (II.C) 2.miesto a Lucia Vicianová (II.B) získala 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

  PaedDr. Adriana Júdová

 • Riaditeľka školy vydáva pokyny upravujúce organizáciu a podmienky vzdelávania pri nástupe žiakov do školy v dňoch 29. a 30. 6. 2020.

  Vyhlásenie pri nástupe do školy 2020_COVID_vyhlasenie.pdf

  Zákonný zástupca žiaka

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednoraz
 • V projekte pribudol ďalší poster, ale najmä, získali sme ďalší certifikát. Získala ho Veronika Kmeťová (KVARTA). Gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria