• Vianočné prianie

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí študenti, priatelia,

      s vianočným obdobím sa v našej škole spája mnoho tradičných aktivít. Ani v tomto roku nám situácia nedopriala užiť si scénky na Mikuláša, vianočnú výzdobu, vôňu punču, vianočný bazár, vianočný program. Vianočná nálada počas dištančných hodín sa v nás vytvárala oveľa ťažšie.

      Preto sme sa rozhodli potešiť Vás Vianočným programom 2021. Zaznejú v ňom skladby a piesne v podaní našich študentov Vladimíra Adriana Ťahúna (PRIMA), Filipa, Jakuba a Matúša Urblíkovcov (PRIMA), Daniela Rusnáka (PRIMA), Dominiky Chlustovej (SEKUNDA),  Laury Dobišovej (SEKUNDA), Emky Ivaničovej (TERCIA), Matúša Fajčíka (I.A), Daniela Štroffeka (SEXTA) a Jána Kyseľa (IV.B). Netradičné číslo spolu so zvieratkami pripravila Viktória Hrmová (III. A) a Hanka Šimková (KVINTA).

      Vianočnú koledu Milana Rúfusa recituje Vladimír Adrián Ťahún z PRIMY a program uvádza Laura Ihringová zo IV.B. Vianočné vinše nám nahrali počas online vyučovania žiaci SEKUNDY - Eliška Hamadová, Rebeka Šalová, Alžbetka Bošková, Jakubko Bartók, Janka Pažítková, Emka Balážová, Katka Čierna, Alex Hamadová a Martinka Wagnerová.

      Na programe sa ďalej obrazovým materiálom podieľali žiaci PRIMY pod vedením Mgr. Ingrid Panákovej, Emka Ivaničová (SEKUNDA), Lenka Oravcová (KVARTA)  a Ján Kolár (KVARTA).

      Veľmi si ceníme ochotu a pomoc súrodencov, rodičov a priateľov, ktorí pomohli pri natáčaní.

      Trpezlivo a ochotne video nastrihal, doplnil efektami a hudbou Dávid Sebechlebský z II.B. Za scenár a réžiu vďačíme Mgr. Ivane Lapinovej.

      Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Nech Vám sviatočné dni prinesú vzácne chvíle, ktoré strávite so svojimi najbližšími. Do nového roka 2021 Vám prajeme pevné zdravie, šťastie i osobnú pohodu.

      Gymnázium Milana Rúfusa

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). Celé znenie rozhodnutia je dostupné na:  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/

    • Mikuláš zavítal aj do miestností v Teams-e
     • Mikuláš zavítal aj do miestností v Teams-e

     • Dnešné hodiny anglického jazyka nás v niektorých triedach znova vrátili do detských čias hier a súťaženia. Tie najúspešnejšie aktivity sme pre Vás spísali a prinášame ich ako návod pre spestrenie dlhých zimných večerov v kruhu rodiny, a to nielen v cudzom jazyku. Prajeme príjemný mikulášsky večer.

      Vaši angličtinári z Kvarty, Kvinty a II.B

      1) Christmas List – Vianočný zoznam

      Pripravíte si zoznam rôznych vianočných predmetov a zadáte limit 3 minúty – kto prinesie čo najviac vecí zo zoznamu – vyhráva. Náš zoznam bol v angličtine :D (stromček, snehová vločka, ozdoba, Ježiško, luskáčik, Mikulášska čiapka, stuha/mašlička, darčeková taška, horúca čokoláda, balíček).

      2) Read my Chritmas Lips – Odčítaj z mojich vianočných pier

      Vymyslíte si nejaké Vianočné slovo a vyslovíte ho bez zvuku – len ho vyartikulujete. Kto z prítomných uhádne, má bod.

      3) Emoji Carol - Obrázková koleda

      Vyberiete si názov známej vianočnej piesne alebo koledy a zapíšete ho pomocou emotikonov, emoji, smajlíkov... Ostatní hádajú, akúže to pieseň ste zakódovali do obrázkov. Spoznáte túto?
       🔚🎄  = Last Christmas

      4) Sneaky Elf – Prefíkaný Elf

      Každý hráč dostane svoje tajné vianočné slovo, ktoré budú ostatní hádať. Prvý hráč dostane nejakú otázku, na ktorú má súvisle dopovedať tak, aby do svojej odpovede zakomponoval tajné slovko toľkokrát, koľko nenápadne dokáže. Ostatní napäto počúvajú a hádajú, ktoré slovko by v jeho rozprávaní mohlo byť votrelcom. Prvý hráč dostáva bod za každé neodhalené použitie tajného slova v svojej odpovedi.

      5) Christmas Picasso – Vianočný Picasso

      V časovom limite 3 minút majú hráči nakresliť dohodnutý obrázok. Potom zahlasujú o najvydarenejší, ajoriginálnejší a ten, ktorý dostane najviac hlasov, vyhráva. Naše rýchlo-tvorby si môžete prezrieť na tomto linku:
      SANTA LESSON IN KVINTA (padlet.com)

    • Kým sa ešte dalo
     • Kým sa ešte dalo

     • strávili sme jedno krásne novembrové popoludnie v Čajovni za rohom. Príjemnú spoločnosť mi robili šikovní študenti z KVARTY, voňavé čajíky, sladké koláčiky  a obľúbené knihy, ktoré si priniesli. Čítali sme si, rozprávali sa a vychutnávali si neopakovateľnú atmosféru. Veľmi ma teší, že moji študenti radi čítajú, a to nielen v slovenčine, ale aj češtine a angličtine. Aj takéto aktivity sa nevtieravo podieľajú na rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, čo je cieľom projektu Keď učenie má zmysel, do ktorého sa zapojila naša škola.

      Mgr. Miroslava Debnárová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kým sa ešte dalo.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • V tomto týždni sa naši študenti a žiaci mohli popasovať s náročnými úlohami školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Tí najlepší nesklamali šírkou slovnej zásoby, znalosťou gramatiky, skvelým reakčným časom pri riešení zadaní, či schopnosťou porozumieť jemným nuansám anglického jazyka. K dnešnému dňu teda môžeme s potešením vyhlásiť výsledky 31. ročníka OAJ v týchto kategóriách školského kola:

      KATEGÓRIA 1A (Prima a Sekunda)
      - 1. miesto: Alexandra Hamadová (Sekunda)
      - 2. miesto: Samuel Kollár (Sekunda)
      - 3. miesto: Richard Boldiš (Sekunda), Nela Királyová (Prima)

      KATEGÓRIA 1B (Tercia a Kvarta)
      - 1. miesto: Dorota S. Cehuľová (Kvarta)
      - 2. miesto: Andrej Slašťan (Tercia)
      - 3. miesto: Alexandra Hajdúchová (Kvarta), Alexander Rozina (Tercia)

      KATEGÓRIA 2A (1. a 2. ročník, Kvinta a Sexta)
      - 1. miesto: Hana Šimková (Kvinta)
      - 2. miesto: Nina Petorová (II.B)
      - 3. miesto: Tatiana Gibasová (Sexta), Nina Pivarčiová (Sexta), Ema Chudobová (Kvinta)

      KATEGÓRIA 2B (3. a 4. ročník, OKTÁVA)
      - 1. miesto: Miroslav Bielik (III.A)
      - 2. miesto: Patrik Herich (Oktáva)
      - 3. miesto: Ema Radzová (III.A), Richard Truben (Oktáva)

      Všetkým úspešným riešiteľom našej olympiády ďakujeme za vynaloženú snahu, víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole.

      kolektív vyučujúcich ANJ

    • Vianočný bazár pokračuje
     • Vianočný bazár pokračuje

     • Blíži sa čas Vianoc, ktorý sa nepochybne spája s pomocou druhým, láskou či nehou. Pandémia počas predchádzajúcich sviatkov neumožnila organizovať v našej škole rôzne charitatívne akcie, a preto dúfame, že aj napriek ťažkej situácii tento rok budeme môcť opäť pomôcť tým najzraniteľnejším. Niekoľkoročným zvykom a symbolom dobročinnosti na našom gymnáziu je práve vianočný bazár. Túto peknú tradíciu založila pred pár rokmi pani profesorka Kamilka Kubišová a v jej krokoch bude ďalej pokračovať žiacka školská rada. V jej mene Vás, prosím, o zapojenie sa do dobrej veci. Pomôžme spolu deťom s onkologickým ochorením z banskobystrickej nemocnice. Prineste, prosím, do 15.12.2021 pani profesorke Miroslave Debnárovej vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, zabalené pečivo, zákusky alebo iné tematické darčeky, z predaja ktorých by sme mohli pomôcť správnej veci. Výťažok z bazáru darujeme organizácii Svetielko nádeje.

      Už teraz by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí moju výzvu príjmu a pomôžu vyčarovať deťom s ťažkým životným príbehom úsmev na tvári.

      Roman Debnár, IV.C

    • Tvorivá biológia
     • Tvorivá biológia

     • Luminiscencia

      V rámci krúžku Tvorivá biológia sme sa s nadšencami z triedy KVARTA – Beky, Adelka, Saška a Artík, pozreli na zúbky fyzikálnemu javu, ktorý nazývame luminiscencia. Porovnali sme prirodzenú luminiscenciu aesculetínu obsiahnutého napr. v gaštane pod UV lampou s luminiscenciou chemickej látky floresceínu, ktorý svieti pod UV lampou na zeleno. Floresceínový test používajú aj veterinári pri zisťovaní miery poškodenia rohovky, respektíve k odhaleniu cudzieho telesa v oku. Použitie tejto látky sa viaže už s druhou svetovou vojnou, kedy mohli záchranné tímy vďaka floresceínu ľahko nájsť stroskotancov. Výsledky nášho bádania boli viac než efektívne. Vďaka našej skvelej fotografke Beky Novodomcovej sa môžeme s Vami podeliť o výsledky nášho experimentovania :)

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivá biológia.

    • Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu
     • Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu

     • Počas obdobia covidových obmedzení študenti prestali prichádzať na židovský cintorín na Šibeničnom vrchu a ten za dva roky opäť prerástol burinou a náletovými drevinami. Čoraz viac si ho naspäť brala príroda.

      Veľmi nám pomohla iniciatíva Technických služieb v Žiari nad Hronom, pána Vozára. Oni vykosili náletové dreviny a dokonca urobili nové schody. Neskutočne to zlepšilo prístup na cintorín. To uľahčilo situáciu študentom, ktorí vyčistili náhrobné kamene, vytrhali burinu, obstrihali kroviny ohraničujúce cintorín od okolitého terénu. Ďalšia skupina nahradila postrácané kamienky s menami, pripomínajúcimi židovských obyvateľov mesta novými. Tým sme si menovite pripomenuli skupinu stratených obyvateľov nášho mesta, opätovne sme ich vrátili medzi nás.

      K iniciatíve študentov sa pred sviatkom Dušičiek pripojil aj Žiarsky mládežnícky parlament, ktorý pomohol vyčistiť okolie a priniesol aj ďalšie kamienky s menami.

      Za iniciatívu ďakujeme študentom sexty a členom Žiarskeho mládežníckeho parlamentu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu.

    • Po stopách holokaustu
     • Po stopách holokaustu

     • V dňoch 25.-28. októbra sme sa na pozvanie Inštitútu Terezínskej iniciatívy, s ktorým škola spolupracuje už 10 rokov, zúčastnili študijnej cesty v Lublinskej oblasti v Poľsku. Cieľom cesty bola návšteva memoriálov v Majdaneku a Belzeci, pietny akt pri pomníku zavraždených rómskych detí,  prehliadka lublinského židovského gheta a seminár o stereotypoch a protirómskej politike v XX. storočí. Zároveň sme si cestou pripomínali pamiatku židovských obyvateľov Slovenska, ktorí zahynuli v Belzeci a Majdaneku.

      Študijnú cestu spolu s učiteľmi absolvovali aj žiaci, rómsky aktivisti a lektori neziskových organizácií.

      Mimoriadne silným bol pamätník v Belzeci, zobrazujúci dva svety: svet života a svet smrti. Jeden predstavený struskou, ktorá vytvárala dojem uhoľných polí, spálených tiel. Krížom cez ne viedol chodník, klesal pod miesto, kde ležali masové hroby, tam sú mená mŕtvych. Je ich toľko, že každý si vedel "vyskladať" krstné mená zo svojej rodiny. A po obvode poľa mŕtvych človek mohol čítať: Poprad, Žilina, Spišská Nová Ves... A medzi krajinami, ktoré vyslali transporty do Belzecu bolo Česko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko.

      Na seminári sme v ten deň hovorili o stereotypoch aj o zabudnutých tragédiách. Zaujal nás projekt Galérie G-8, v ktorom na veľkoplošných fotografiách zachytili známe  rómske osobnosti v svojej každodennosti (vedec, umelec, politik, lekár...) a v prezlečení symbolizujúcom stereotyp (žobrák, trhan, veštica, mnohodetná matka...). Traumatizujúce boli príbehy z obdobia II. svetovej vojny, napríklad o rómskych deťoch, ktoré nechali v tábore zomrieť od hladu, o lekárskych experimentoch, hľadajúcich árijské prvky u Rómov. K pomníku utýraných a na smrť vyhladovaných detí smerovali podvečer naše kroky. S rómskymi aktivistami z Maďarska, Čiech a rómskymi deťmi z Chelmna sme zapálili sviečky a položili kvety k pamätníku.

      Nasledujúci deň nás čakala ďalšia ťažká téma. Absolvovali sme komentovanú prehliadku koncentračného tábora Majdanek. Kráčali sme 6 km v obrovskej továrni na smrť. V Knihe smrti sme našli aj názov Slowacia-Slovakia. Na seminári sme v ten deň hovorili o pamätníkoch a spomínaní aj o zabudnutom holokauste a zabudnutých miestach holokaustu.

      Podvečer sme absolvovali prehliadku židovskej štvrte v Lubline. Oddych nám priniesla komentovaná prehliadka historického mesta. Od ťažkých myšlienok nás oslobodil vynikajúci výklad Volodimira z Ukrajiny. Mal šarm a nezvyčajný dar humoru, aj lásku k mestu, ktoré ho prijalo za svojho. Lublin všetkých zaujal romantickými scenériami. Asi najväčšiu odozvu vzbudilo „oko“. Na pamiatku Poľsko-litovskej únie vytváralo spojenie medzi Viľnjusom a Lublinom v reálnom čase pomocou snímania kamerami. Ak ste zamávali v Lubline, videli ste, ako vám niekto na druhej strane odkýval, poslal úsmev alebo nejaké gesto. Ozaj milý a netradičný nápad.

      Študijná cesta splnila svoj účel. Vrátili sme sa unavení, ale plní dojmov, námetov na premýšľanie, vyzbrojení emóciami aj študijnými materiálmi. Veríme, že ich múdro zužitkujeme.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Po stopách holokaustu.

    • EKOPOSTER 2021
     • EKOPOSTER 2021

     • Žiaci triedy KVARTA sa zapojili do celoslovenskej súťaže vo výtvarnej tvorbe, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom mesto Trstená. Veríme, že dielko, ktoré vytvorili na krúžku Tvorivej biológie k aktuálnej situácii životného prostredia, porotu zaujme. Kolektívu - Artík, Sárka, Adelka, Saška a Beky držíme palce.

      Mgr. Barbora Kinková

    • Inteligentná domácnosť s micro:bitmi
     • Inteligentná domácnosť s micro:bitmi

     • Študenti druhého ročníka a Sexty sa na hodinách informatiky stali projektantmi a realizátormi inteligentných domácností. Vďaka spolupráci s OZ Harpúna a s Patrikom Voštinárom z FPV UMB v Banskej Bystrici si mohli vyskúšať skupinové vzdelávanie metódou EduScrum. V rámci prvého šprintu využili micro:bity zakúpené vďaka projektu S micro:bitmi nás to baví, ktorý bol podporený z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis v rámci grantového programu ST Digitálna generácia 2020. Po prepojení základných mikropočítačov so senzormi a ďalšími prvkami zo zapožičaných sád Micro:bit Smart Home Kit mohli jednotlivé skupiny vytvárať vlastné zmenšeniny domov, v ktorých sa snažili zakomponovať programovateľné prvky.

      A tak vznikli domčeky so svetlom ovládaným hlasom, ventiláciou reagujúcou na zvyšujúcu sa teplotu v miestnosti, vírivkami s automatickým prečerpávaním vody a dverami otvárajúcimi sa po stlačení tlačidla. Neoddeliteľnou súčasťou bolo tiež vytvorenie vlastnej webovej stránky k svojmu projektu, ktorá síce najskôr bola zadaná ako dobrovoľná úloha, ale nakoniec sa ukázalo, že študentov veľmi oslovila a všetky skupiny si s ňou poradili na vysokej úrovni. Prehliadky smart domčekov, ktorá sa uskutočnila 21. októbra 2021, sa zúčastnili spolužiaci, vyučujúci INF a sme radi, že si ju prišla pozrieť aj pani riaditeľka. Všetci sme sa zhodli, že naši študenti sú zruční nielen v programovaní a prezentácii svojej práce, ale aj pri navrhovaní zaujímavých riešení a hľadaní kreatívnych možností realizácie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Inteligentná domácnosť s micro:bitmi.

      PaedDr. Miroslava Mesárošová

       

    • Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy
     • Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy

     • V rámci hodín integrovanej prírodovedy sme sa posledný mesiac so študentmi Sekundy veľa rozprávali o prírode, lesných a iných ekosystémoch a o vzťahoch v nich. Rozoberali sme princípy  a zákonitosti potravových vzťahov a naučili sme sa veľa o trofických reťazcoch a ich fungovaní. Pozerali sme filmy s ekologickou tematikou a diskutovali o nich.  Študenti  si tiež vyhľadávali informácie z rôznych zdrojov, využívali knihy, ale hlavne internet. 

      Výsledkom týchto aktivít boli úžasné plagáty, ktoré vyrobili jednotlivé študentské tímy. Plagáty boli zamerané na ekologické a trofické vzťahy v rôznych typoch ekosystémov. Každý tím odprezentoval svoju prácu pred triedou, podrobne vysvetlil a opísal, čo jeho plagát predstavuje. Spolužiaci sa navzájom od seba veľa naučili, diskutovali a kládli otázky. Nakoniec sme spoločne práce vyhodnotili. Práca na plagátoch bola pre študentov zaujímavá a podnetná, čo dokazuje aj dosiahnutý výsledok. 

      Predmet integrovaná prírodoveda bol do Inovovaného školského vzdelávacieho programu implementovaný vďaka projektu „Keď učenie má zmysel“, ktorý realizujeme s podporou Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Banskobystrického samosprávneho kraja. 

      Mgr. Monika Findriková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy.

    • Skús pokus v KVARTE
     • Skús pokus v KVARTE

     • V rámci projektu "Keď učenie má zmysel" sme jesenné prázdniny využili na zrealizovanie mimoškolskej aktivity Skús pokus. Svoje sily si zmerali dievčatá a chlapci z triedy KVARTA. Dva dni patrili mladým a nádejným chemikom, ktorí neváhali svoj voľný čas venovať vede. Vyskúšali si množstvo zaujímavých pokusov zameraných na chémiu každodenného života. Väčšinu z nich si študenti môžu spätne zrealizovať v papučkách v pohodlí svojho domova. Pokusy naoko jednoduché, mali žiakov priviesť k úvahe, ako sa bežne v domácnosti využívané látky zmenia na hlavné prísady chemických reakcií a pri menšom chemickom impulze (moja maličkosť) sa ocitneme na búrlivých vlnách bádania. Samozrejme ja som si dovolila obohatiť naše bádanie troškou výbušných pokusov. Nesmierne si u týchto študentov cením  prístup k práci a myslím si, že výsledok vo forme otázky: ,,Čo podnikneme nabudúce?“ stojí za všetok čas a elán, ktorý sme do týchto ,,empirických“ dní vložili.

      Triede KVARTA patrí veľké ĎAKUJEM!

       Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Skús pokus v KVARTE.

    • Gymnaziálne micro:bitové mestečko
     • Gymnaziálne micro:bitové mestečko

     • Počas hodín informatiky sa našim študentom podarilo poradiť si s poriadnou výzvou – vytvorili gymnaziálne mestečko, kde po uliciach jazdia autíčka. RingBit Car a Smart Cutebot, ktoré postavili šikovní konštruktéri z Kvinty, je možné ovládať naprogramovanými ovládačmi. Pri prejazde tunelom im na cestu posvietia programovateľné LED svetlá, ktoré sa zapínajú pri zotmení. Bezpečnú jazdu zaisťuje semafor a tiež závora, ktorá v prípade potreby nedovolí autám prejsť. V mestečku nechýba ani osvetlenie domov a ulíc, zvonenie na kostolnej veži, či domčeky s otváraním na hlasový pokyn. A aby nebola nuda, nájdete tu aj kolotoč s dúhovým podsvietením.

      Vďaka projektu S micro:bitmi nás to baví, ktorý bol podporený Nadáciou Pontis a Nadačným fondom Telekom v grantovom programe ST Digitálna generácia 2020 škola zakúpila zariadenia micro:bit a k nim rôznorodé príslušenstvo, ktoré si študenti mohli vyskúšať pri realizácii mestečka. Práca pozostávala zo zostrojenia jednotlivých stavieb, vozidiel, makety mesta, budov a ulíc, následne bolo potrebné všetky elektronické prvky naprogramovať. Samozrejme, najväčšia zábava bola, keď prišiel čas vytvorené mestečko a jeho jednotlivé časti odskúšať. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnaziálne micro:bitové mestečko.

    • Imatrikulácie - Prima
     • Imatrikulácie - Prima

     • Rok s rokom sa zišiel (a aj tie školské) a na našej škole sme opäť mohli privítať nových PRIMANOV. A ako už býva študentským či žiackym zvykom, starší žiaci triedy SEKUNDA sa s chuťou pustili do príprav imatrikulačného večierka pre mladších spolužiakov, ktorý sa uskutočnil v stredu 13.10.2021 v triede SEKUNDA.

      I keď sme sa museli prispôsobiť aktuálnej pandemickej situácii a dodržať prísne hygienické opatrenia, nevzalo nám to chuť zabaviť sa a pripraviť Primanom chvíle plné zážitkov a živej priateľskej atmosféry na tohtoročných IMATRIKULÁCIÁCH. Žiaci triedy SEKUNDA pripravili PRIMANOM imatrikulačný program na tému Cesta okolo sveta.  Virtuálne sme navštívili všetky kontinenty v sprievode moreplavca Fernãa de Magalhãesa a počas každej plavby (cez pauzy medzi úlohami) zoslali sudičky-cestovateľky na PRIMANOV ľahký spánok. Preniesli ich na svetoznáme miesta a na každom z nich čakali nových spolužiakov zaujímavé úlohy a súťaže. Odmenou im boli sladké dobroty i občerstvenie, ktoré im opäť pripravili spolužiaci zo SEKUNDY.

      Po zábavnom programe nastala slávnostná chvíľa a po zložení slávnostnej (i trochu vtipnej) prísahy boli PRIMANIA prijatí do Cechu študentov našej školy. Na záver sme sa zabavili pri hudbe a tanci.

      Ďakujeme triede SEKUNDA za skvelý program a milé zážitky pre žiakov PRIMY.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácie - Prima.

    • Stužkovanie
     • Stužkovanie

     • Dňa 1. októbra 2021 sa študenti 4.A, 4.C a OKTÁVY spoločne stretli v priestoroch biskupského kaštieľa mesta Žiar nad Hronom. Jeho nádvorím sa dopoludnia niesli tóny študentskej hymny, ktoré vyprevádzali študentov na cestu plnú odhodlaní, zodpovednosti, ale aj pravej dospelosti.

      Desaťročia sa tradícia stužkových slávností spájala s príjemnou atmosférou  tvorenou učiteľmi, rodičmi, priateľmi a  známymi. O takúto spoločnosť  nás pripravila pandemická situácia. Jej prísne pravidlá neumožnili sláviť tieto dôležité študentské chvíle v kruhu rodiny a profesorov. I keď stužková slávnosť nebola taká ako tie pred ňou, naši maturanti tento čas strávili v slávnostnej a dojímavej atmosfére, ku ktorej prispeli rôzne rečnícke vystúpenia zástupcov tried, rodičov, ale aj samotnej pani riaditeľky. Prijatím symbolickej zelenej stužky naši maturanti pomyselne odovzdali vďaku vedeniu školy za ľudský a objektívny prístup počas celého štúdia, rodičom za ich lásku, porozumenie a starostlivosť. V neposlednom rade sme odovzdali slová vďačnosti aj triednym profesorkám. Boli neodlúčiteľnou súčasťou našich kolektívov,  vytvorili sme si  vzťah, na ktorý bude spomínať do konca života nejeden z nás.

      O pár mesiacov budú maturanti počuť posledné zvonenie školského zvončeka, ktorý nebude  signalizovať len koniec školského roka, ale aj koniec detských hier, prvých úspechov či prvých lások i sklamaní. Pred nami teraz stojí dôležitá a náročná maturitná skúška. Veríme, že jej úspešným absolvovaním ukončíme krásne štvorročné a osemročné obdobie v priestoroch Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

      Roman Debnár

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stužkovanie.

    • Pre nevidiacich to nie je iba hra
     • Pre nevidiacich to nie je iba hra

     • Život v úplnej tme si my, normálne vidiaci a zdraví ľudia, nevieme ani predstaviť. Napriek tomu medzi nami žijú mnohí, ktorí sa nemôžu tešiť z pohľadu na vychádzajúce slnko, zelený les alebo modro sa trblietajúcu hladinu jazera.

      Práve pre nich sa naša škola, tak ako už je u nás každoročná tradícia, zapojila 24. septembra 2021 do verejnej charitatívnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Kvôli súčasnej pandemickej situácii sme nemohli finančné prostriedky na pomoc slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom zbierať v uliciach mesta. Napriek tomu sa ale študenti podujali osloviť spolužiakov, učiteľov a zamestnancov našej školy a aspoň v priestoroch Gymnázia Milana Rúfusa ponúkať za dobrovoľný príspevok symbolickú bielu pastelku.

      Vyzbierané finančné prostriedky poslúžia na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života. Ide o financovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, alebo o realizáciu kurzov, pomocou ktorých získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

      Počas jedného dňa naši študenti vyzbierali medzi svojimi spolužiakmi a učiteľmi 205 eur. Som ako pedagóg vďačná, keď vidím, že moji študenti si zo školy odnášajú nielen vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú pre svoje ďalšie štúdium, ale aj schopnosť sociálne cítiť, schopnosť prejaviť spolupatričnosť a vedia byť solidárni s ľuďmi, pre ktorých žiť bežný, obyčajný život nie je až tak úplne bežné a obyčajné. Rozmýšľam, čo je pre mňa ako učiteľa väčšie „pedagogické víťazstvo“.

      Mgr. Monika Findriková

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka 2021.

    • Exkurzia do Levíc
     • Exkurzia do Levíc

     • Exkurzie, ktoré nám ako súčasť vyučovacieho procesu chýbali, sa snažíme dobehnúť v tomto období. Preto sa triedy KVARTA a TERCIA vybrali v pondelok, 18.októbra 2021, do Levíc. Cieľom bolo Tekovské múzeum  na Levickom hrade.

      Expozícia múzea je veľmi komplexná. Sprevádza návštevníka históriou od praveku po XX. storočie. Veľmi oceňujeme prístup sprievodcov, ktorí prehliadku uspôsobili veku aj témam, ktoré žiaci prebrali na hodinách dejepisu.

      Tercia sledovala hlavne stredovek, obdobie panovania Anjouovcov a protitureckú obranu. Väčšinu zaujali inscenované povesti. Žiaci ich stvárňovali podľa rozprávania sprievodcu. Najpopulárnejšou bol príbeh o levickej bielej panej - Šebe, dcére atentátnika Feliciána Zacha.

      Kvarta sa sústredila na život na prelome storočí v meste s národnostne zmiešaným obyvateľstvom a na osudy fotografa Paľa Bielika. Najviac otázok žiaci kládli v historickej lekárni, ale páčili sa aj ukážky bývania meštianskych rodín.

      Po práci v múzeu ešte žiaci sledovali, ako sa na centre mesta v architektúre prejavili dobové stavebné slohy, hľadali prvky baroka, klasicizmu a konfrontáciu moderného a historického.

      Zaslúžený oddych strávili v zákutiach mestečka, pizzerii, cukrárni ale aj obľúbeným shopingom.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Levíc.

    • Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov
     • Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov

     • V piatok 15. októbra sa triedy KVARTA a KVINTA vybrali s pani profesorkou Findrikovou a Kinkovou na exkurziu do Banskej Bystrice. Ich kroky viedli do Tihányiovského kaštieľa v Radvani, kde sa koná výstava Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov. Študenti mali možnosť dozvedieť sa o živote týchto osemnohých ,,zvieratiek“ trošku viac a popasovať sa s prípadnou arachnofóbiou. Tiež si mohli zblízka pozrieť zvlek pavúka. Od vtáčkarov (niektoré boli veľké cez 20 cm) a škorpiónov, mohli vidieť aj najmenšie pavúkovce – roztoče, ktoré parazitovali na mnohonôžkach. Najväčší úspech mala čierna vdova, ktorá je jedovatejšia ako napr. kobra a ,,svietiaci“ škorpión, ktorý bol odhalený vďaka UV lampe. Výstava bola veľmi zaujímavá a poučná. Študenti si mohli pozrieť aj vedľajšiu expozíciu s názvom ,,Noc v prírode!“ a kto bol zvedavý, mohol sa prejsť po priestoroch kaštieľa a oboznámiť sa s flórou a faunou Stredného Slovenska. Samozrejme k dispozícii boli aj nahrávky zvukov zvierat a na svoje si prišli aj milovníci neživej prírody, keďže expozície boli obohatené o vzorky minerálov a hornín. Na záver môžeme povedať, že v Tihányiovskom kaštieli rozhodne nebola žiadna nuda a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú výstavu.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov.

     • Cezpoľný beh

     • Gymnázium Milana Rúfusa  úspešné v Obvodnom kole cezpoľného behu študentov SŠ

      Študenti žiarskeho gymnázia  veľmi úspešne reprezentovali svoju školu na Obvodnom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo v utorok 12.10.2021 v Kremnici. Dievčatá na 3km trati a chlapci na 4,5km trati v súťaži trojčlenných družstiev /rozhodoval priemer umiestnení všetkých troch bežcov/ nenašli premožiteľa a získali zlaté medaily. Laura Roglová zo Sexty si pripísala navyše aj individuálne víťazstvo, keďže bola zo všetkých účastníčok behu najrýchlejšia.

      Pochvala a poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí nasledujúcim študentom našej školy:

      • Legíň Tobiáš – I.B
      • Lenharčík Adam – II.A
      • Valenta Tomáš – II.A
      • Roglová Laura – SEXTA
      • Rückschlossová Karin - I.B
      • Tatárová Viktória – II.B

       

                                                                                                           Mgr.Zdena Štefancová,  Mgr.Norbert Nagy

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cezpoľný beh.

    • Návšteva Bojníc
     • Návšteva Bojníc

     • V pondelok 20.09.2021 sme navštívili najstaršiu ZOO na Slovensku a vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch. Jesenné počasie nám pripravilo z rána chladnejší a zamračený deň, no my sme si tento deň rozjasnili.

      Ako prvé sme sa rozhodli ísť na vyhliadkovú vežu. S menšími obavami či ideme správnou cestou sme úspešne dorazili na parkovisko, kde sme sa rozdelili na  skupinky. Jedna skupinka išla na menšiu vyhliadku na mesto Bojnice. My ostatní sme išli do dedinky pod vyhliadkou a niektorí následne vystúpili nad koruny stromov a užívali si výhľad na Bojnice, Prievidzu, Vtáčnik, Kremnické vrchy, Kľak..

      Neskôr nasýtený peknými výhľadmi a dobrou náladou sme sa presunuli do ZOO. Tam sme mali rozchod a mohli sme si pozrieť čo nás zaujíma. Najväčšiu pozornosť mali milé surikaty, nahnevaný lev, mohutné slony a medvede.

      Domov sme sa vracali spokojní, šťastní a plní energie na ďalšie študijné dni. Sme vďační, že sme mohli aj v tomto nepríjemnom čase pandémie usporiadať spoločný výlet a dúfame, že ich bude viac..

      III.C trieda

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Bojníc.

    • Odkaz vo fľaši
     • Odkaz vo fľaši

     • Tajomné listy v cudzích jazykoch dnes putovali medzi našimi študentami, aby sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Na niektorých hodinách mali žiaci za úlohu reagovať na zahraničné listy, na iných si zase dopisovali medzi triedami. Komunikáciu začínali vždy naši starší študenti listami pre žiakov mladších ročníkov, čo rozpútalo dynamiku plnú napínavých, dojímavých ale hlavne veselých momentov. Dnešné zážitkové učenie presvedčilo všetkých zapojených, že sa vedia dohovoriť v rôznych rečiach, posilnilo ich jazykové sebavedomie a možno v niekom vzbudilo aj chuť v cudzojazyčnom dopisovaní pokračovať. Ďakujeme všetkým študentom i učiteľom za skvelý priebeh dnešnej akcie.

       

      Kolektív cudzích jazykov

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odkaz vo fľaši.

    • Návšteva Banskej Bystrice
     • Návšteva Banskej Bystrice

     • ... so skvelým kultúrnym zážitkom

      V stredu 21.9.2021 sme sa rozhodli navštíviť naše krajské mesto, Banskú Bystricu. Počasie nám pripravilo krásny slnečný deň, a tak sme si mohli naplno vychutnať prechádzku okolo Pamätníka SNP, prehliadli sme si vystavené exponáty bojovej techniky a nádherné historické jadro mesta. Trochu nás mrzelo, že sme nemohli obdivovať múzejné exponáty v interiéri, keďže podľa režimu tzv. OTP v súčasnej situácii by sme sa museli preukázať platným negatívnym testom na Covid-19 alebo byť plne zaočkovaní.

      To nám ale nepokazilo náladu a plní očakávania krásneho filmového zážitku sme sa neskôr presunuli do Europy, do Cinemaxu, kde sme mali naplánovaný film. Skvelo sme sa zabavili a hlavne sme boli šťastní, že sme mohli stráviť čas spolu ako trieda aj po vyučovaní.

      Domov sme sa vracali spokojní a príjemne unavení s myšlienkou na to, kedy by sme si podobný výlet mohli zase zopakovať.

      I.A trieda

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Banskej Bystrice.

    • Eustory 2021
     • Eustory 2021

     • V dvoch ročníkoch EUSTORY na víťaznej vlne

      10. septembra 2021 prebehlo slávnostné oceňovanie víťazných prác EUSTORY. Minulý rok sa akadémia nekonala z dôvodu pandémie. Aj z dôvodu, že súťaž EUSTORY slávi XX. výročie od vzniku projektu, na odovzdávaní cien bola prítomná aj Katja Fausser, výkonná riaditeľka EUSTORY, Zuzana Jezerská, riaditeľka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj a zároveň koordinátorka EUSTORY na Slovensku, Viera Grigová, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO.

      Po krátkych uvítacích prejavoch, Katja Fausser informovala o zámeroch EUSTORY aj o sieťovaní sa mladých bádateľov na online projektoch v čase, keď sa nemôžu zúčastňovať na YOUTH ACADEMIES v jednotlivých členských krajinách. Vyzvala študentov, aby sa neváhali zapojiť aj do tejto formy projektov, ktoré síce nenahradia osobné stretnutia, ale napriek tomu ich pokladá za veľmi prínosné. Predstavila príbehy úspešných riešiteľov EUSTORY, absolventov YOUTH ACADEMIES. Nás potešilo, že medzi nimi vyzdvihla aj absolventku nášho gymnázia, Caroline Turazovú.

      Teší nás, že na gymnáziu má ďalších nasledovníkov. V XV. ročníku sa totiž na 3. mieste umiestnili dievčatá zo vtedajšej III.A - Alexandra Čillíková, Viktória Hašková, Nicol Kováčová, Viktória Repiská. Víťazmi sa stali Roman Debnár (vtedajšia III.C) a Samo Zorkóczy (vtedajšia II.C). Chlapci zaujali nielen podrobným zmapovaním božích múk v našom regióne, vytvorením interaktívnej mapy týchto architektonických pamiatok a ručne kresleným kalendárom, ktorý ako darček priniesli aj pani Zuzane Jezerskej a Katji Fausser. Dámy darček s nadšením prijali.

      V XVI.ročníku EUSTORY sme obsadili všetky pódiové umiestnenia. Mimoriadne cenné je, že bodovali aj žiaci, ktorí nespĺňali vekový limit – dokonca v období, keď svoj projekt chystali, boli mladší o dva roky. Tretie miesto obsadila Lucia Kukučková (vtedajšia IV.A), na druhom mieste sa umiestnili a vytvoreným videom aj predstavením práce zaujali „benjamínkovia“ z kvarty – Alexandra Hajdúchová, Ján Kolár, Rebeka Novodomcová a Adela Račková. Ich video o vojne na Balkáne si môžete pozrieť tu. Prejavom hodným dospelého a precízne spracovanou témou Ako vakcína eradikovala vírus detskej obrny zaujala žiačka kvinty, Emma Rošková. Ona je víťazkou vlaňajšieho ročníka EUSTORY.

      Práve najmladší účastníci súťaže nám dávajú nádej, že tradícia úspešných účastí na EUSTORY bude pokračovať.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Eustory 2021.

    • Nezabudnutí susedia
     • Nezabudnutí susedia

     • Čítanie mien obetí holokaustu

      Tento rok si pripomíname smutné výročie – 80 rokov od prijatia tzv. Židovského kódexu, právnej úpravy, ktorá sa stala základom rasového prenasledovania vo vtedajšom Slovenskom štáte. Je nutné pripomínať si nevinné obete tohto prenasledovania. Už roky to robíme čítaním ich mien.

      Čítanie mien s názvom Nezabudnutí susedia sa uskutočnilo tento rok 9.septembra. Na rozdiel od iných ročníkov sa tento rok čítalo až na 68 miestach po celom Slovensku. Jedným z nich bol aj Žiar nad Hronom. Čítanie pripravili manželia Bravčokovci z kresťanského spoločenstva, ktorí už roky pripomínajú v našom regióne tragédiu holokaustu. Česť čítať mená obetí tento rok mali Peter Antal, primátor mesta, dekan farnosti Povýšenia Sv. kríža, vdp.  Ján Flajžík, MUDr. Marianna Hammanová- príbuzná záchrancov rodiny Prof. Traubnera, Rastislav Bravčok z kresťanského spoločenstva v Žiari nad Hronom, ale aj učiteľka našej školy, Mgr. Zuzana Kohútová.

      Na príprave tryzny sa spolupodieľalo aj naše gymnázium. Zúčastnili sa jej študenti II.B s riaditeľkou školy, Ing. Danou Paálovou. Mená záchrancov čítali Veronika Bencová, Nina Sučanská z II.B a Roman Debnár zo IV.C.

      Za fotografie z podujatia ďakujeme stránke Žiar nad Hronom vo fotografiách, https://www.facebook.com/fotografmesta/

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nezabudnutí susedia.