Navigácia

 • Valentín 2020

  Valentín 2020

  Valentínsky čas je spojený s vôňou čokolády, ktorá sa každoročne nesie priestormi nášho gymnázia. Valentín 2020 nebol výnimkou a členovia žiackej školskej rady s pomocnou rukou zástupcov triedy KVARTA pokračovali v tradíciách mimoškolského života našich študentov. Prípravy na tento valentínsky deň začali už vo štvrtok, a to nákupom potrebných surovín na lahodnú horúcu čokoládu. Nebolo ani sedem hodín ráno a chodbami sa niesla aróma topiacej sa čokolády. Spoločným úsilím piatich študentov sa podarilo uvariť čokoládu, ktorá bola od tých minuloročných určite odlišná. Kreatívne žiačky z KVARTY podávali čokoládu ozdobenú šľahačkou a rôznymi sladkými ozdobami. Prízemie budovy školy sa pýšilo valentínskou poštovou schránkou. Chlapci dievčatám, dievčatá chlapcom či kamaráti medzi sebou si posielali listy, ktoré určite všetkých potešili. Sme radi, že naša gymnaziálna rodina žije milými tradíciami spojenými aj so sviatokom zamilovaných.

  Roman Debnár, II. C

  Do galérie Valentín 2020 boli pridané fotografie. 💝🥰💑🌹☕️🎁💞

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prednášky mladých vedcov

  Prednášky mladých vedcov

  V stredu 12. 2. 2020 sa študenti 3. ročníkov a SEPTIMY zúčastnili Roadshow Slovenskej akadémie vied, ktorá sa svojimi aktivitami snaží priblížiť k verejnosti – nečaká, že žiaci prídu do laboratórií, ústavov, v rámci školských exkurzií, ale vedci idú za nimi priamo do škôl a oživiujú ich vyučovanie. Mladí vedci interaktívnou formou priblížili žiakom najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu. Študenti sa tak mohli preniesť počas jednej vyučovacej hodiny do laboratórií, kde sa rodí veda. Dozvedeli sa informácie, ktoré nenájdu na internete ani v encyklopédiách, pretože sú to poznatky vedcov pochádzajúce priamo z ich výskumov aní. Ž pozorovaiaci sa naučili, ako majú pracovať s informáciami a tiež o tom, aká dôležitá je pri výskume štatistika. V ďalšej skupine diskutovali o alternatívnych médiách, dezinformáciách i konšpiračných teóriách.

  Naozaj netradičné experimenty mali príležitosť zažiť žiaci z oblasti radiácie. Okrem fyzikálnej podstaty vzniku rádioaktívneho žiarenia mladí vedci ukázali aj možnosti využitia v oblasti rádioterapie. Zároveň poukázali na monitorovanie radiácie a predviedli prístroje na meranie dávok žiarenia. Nemenej zaujímavá bola i prednáška o alternatívnych zdrojoch energie, respektíve o snahe ľudstva vyprodukovanú energiu vhodne zakonzervovať. Prešli sme od tradičných foriem výroby elektrickej energie k ekologickým zdrojom. Dozvedeli sme sa i zaujímavosti, ktoré sa nie vždy o ekologických zdrojoch prezrádzajú. Vedci sa vo výskumoch venujú mnohým problémom, ktoré súvisia s bezpečnými technológiami, napr. s vývojom nových jadrových reaktorov a koróziou potrubí. Dopyt po energii rastie úmerne narastajúcej populácií, žiaľ jej produkcia má častokrát negatívny dopad na životné prostredie. Žiaci mohli svojimi otázkami vstupovať priamo do prednášok ako aj do experimentov.

  Môžeme povedať, že práca vedca je rozhodne zaujímavá a často aj mierne dobrodružná. Veríme, že sme našich žiakov týmto spôsobom motivovali v snahe objavovať a hľadať stále nové možnosti a alternatívy.

  Do galérie Prednášky mladých vedcov boli pridané fotografie.

 • 49. Gymnaziálny ples aj pomáhal

  49. Gymnaziálny ples aj pomáhal

  Ples v kvetinovej záhrade mal okrem tradičných posolstiev aj jedno mimoriadne. Študenti sa rozhodli z výťažku plesu podporiť Svetielko nádeje. Toto občianske združenie podporuje detských onkologických pacientov a ich rodiny a škola s ním spolupracuje už dlhé obdobie. Plesový výbor rozhodol, že 10 % z predaja vstupeniek venuje malým pacientom. Priamo na plese prebral p. Kolár z rúk študentov symbolický šek na 600 eur, zo sponzorských sme pridali po vyúčtovaní ešte 100 eur a do pokladničiek Svetielka nádeje pri vstupe hostia plesu venovali takmer 45 eur. Celkový výťažok venovaný z plesu pre Svetielko nádeje bol teda 744,33 eur.

  Ceníme si, že naši študenti i hostia ukázali, že im nie sú ľahostajné ťažké osudy iných. V mene Svetielka nádeje ďakujeme.

  Do galérie 49. Gymnaziálny ples boli pridané fotografie.

 • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 11.2.2020 nás študentka II. B triedy Zlatka Forgáčová reprezentovala na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Banskej Bystrici v kategórii 2D,  kde v silnej konkurencii ďalších škôl banskobystrického regiónu  skončila  s vynikajúcim výsledkom a obsadila 1. miesto. Veríme, že rovnako zabojuje aj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 22.  – 23. marca 2020 v Bratislave. V každom prípade držíme palce a gratulujeme k úspechu!

 • Prípravný kurz pre deviatakov

  Prípravný kurz pre deviatakov

  Milí deviataci!

  Aj v tomto školskom roku sme pre Vás v spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neijvestičným fondom pripravili Intenzívny prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyka zameraný na prípravu žiakov 9. ročníka ZŠ na prijímacie skúšky, ktoré sa konajú v školskom roku 2019/2020.

  Stretnutia budú prebiehať vždy v utorok v dĺžke 3 vyučovacích hodín, striedavo matematika a slovenský jazyk. Začíname 11. 2. 2020 o 14.30 hod. s matematikou. O týždeň - 18. 2. 2020 - sa budeme venovať slovenskému jazyku.

  Viac informácií v priloženom oznámení. Nájdete tu aj vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a z matematiky.

 • V divadle "Na konci"

  V divadle "Na konci"

  Dňa 6.2. 2019 sme mohli stráviť vyučovanie netradične. Ráno sme sa všetci elegantne oblečení stretli pred školou. Po chvíľke čakania sme nastúpili do autobusu a vyrazili na cestu. Tá však nebola príliš dlhá. Približne po polhodine sme sa už ocitli pred budovou divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Onedlho sme sa usadili v divadelnej sále, kde sme netrpezlivo čakali na začiatok predstavenia s názvom „Na konci“. Väčšinu hercov, ktorí účinkovali v predstavení, sme síce nepoznali, ale napriek tomu predtavenie zahrali perfektne. Celý príbeh opisoval život známeho slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, jeho spomienky a rôzne udalosti, ktoré počas svojho života zažil. Spomenuté boli aj jeho známe poviedky, knihy či príbehy. Ani sme sa nenazdali a predstavenie sa skončilo. Z celého príbehu si určite každý zapamätá vetu: „Keď ti bude dobre, čuš, a keď zle, vydrž.“ Celé vystúpenie v nás zanechalo skvelý dojem a dobrý pocit. Ďakujeme p. profesorkám za možnosť stráviť tento deň netradične a tešíme sa na ďalšiu návštevu divadla.

  Emma Rošková, TERCIA

  Do galérie V divadle "Na konci" boli pridané fotografie.

 • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

  Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

  Dňa 10.2.2020 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili krajského kola 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších škôl si naši žiaci počínali vynikajúco a naše gymnázium obohatili o tri diplomy. V kategórii A sme získali 1. miesto – K.Čierťažská (II.C) a 2. miesto – N.Víťazková (II.A) a v kategórii B to bolo opäť 1. miesto – L.Macková (III.A) Žiačky, ktoré obsadili 1. miesto nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 10.- 11.3.2020 v Bratislave. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim budeme držať palce.

  PhDr. Veronika Sliačanová

 • Deň otvorených dverí - osemročné štúdium

  Srdečne pozývame žiakov 5. ročníkov ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 3. marca 2020.

  Aktivity začíname o 15.00 hod. v prednáškovej učebni. Poskytneme Vám informácie o štúdiu a o priebehu prijímacieho konania. Nebudú chýbať prezentácie o živote školy, prehliadka budovy, ukážky z vyučovania v odborných učebniach fyziky, biológie, chémie a informatiky. Predstavíme Vám možnosti štúdia cudzích jazykov.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • 49. Gymnaziálny ples

  Prinášame prvú ochotnávku z Plesu v Kvetinovej záhrade vďaka regionálnej televízii Žiar. Ďakujeme.

  https://www.tvziar.tv/sprava/9472/ples-v-kvetinovej-zahrade.html?fbclid=IwAR27GgZKA248FvZFVQTEwdPMnERd9kirle7E3SXuwhdheJwWd9hmp5Hpy4s

 • Oznámenie o obchodnej súťaži

  Oznámenie o obchodnej súťaži

  Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení na oplotení v okolí školy a za účelom prevádzky školského bufetu. Viac na podstránke Obchodná súťaž.

 • Študentské voľby

  Študentské voľby

  5. február na našej škole učil mladých ľudí občianskej povinnosti. Biela volebná urna, kandidátne listiny, hlasovacie lístky a v neposlednom rade vlajka Slovenskej republiky zdobili našu školskú knižnicu, ktorá bola v tento chladný deň neobvykle zaplnená študentami Gymnázia Milana Rúfusa. Už po niekoľkýkrát sa naša škola zapojila do volebného prieskumu študentov stredných škôl, ktorý zastrešuje organizácia s názvom Študentské voľby. Volebná komisia zostavená dvoma organizátormi tejto politickej aktivity Matejom Piatrikom (III.B) a Romanom Debnárom (II.C) určila presný harmonogram návštevy simulovanej velebnej miestnosti. I keď si myslíme, že akademická pôda nášho gymnázia je a aj vždy bola stranícky apolitická, naši študenti spoločne s vedením školy pochopili, že cieľom tejto mimoškolskej aktivity je naučiť mladých ľudí, najmä prvovoličov, ako fungujú tajné demokratické voľby a hlavne poukázať na to, aby mladí ľudia pristupovali zodpovedne k svojej občianskej povinnosti a chodili voliť či už v parlamentných alebo iných voľbách pri obsadzovaní ústavných orgánov štátu alebo únie. Výsledky volieb na našej škole dopadli jednoznačne.

  Víťazom sa stala koalícia Progresívne Slovensko a Spolu (64 hlasov), ktorej líder, Michal Truban, bol najvolenejším kandidátom do Národnej rady Slovenskej republiky našimi študentami. Na druhom mieste sa predstavilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola, ktoré získalo 29 sympatizantov. Liberálna Sloboda a solidarita (17 hlasov) skončila na treťom mieste a 4. miesto obsadila strana Andreja Kisku ZA ĽUDÍ, ktorá získala 15 hlasov. Ďakujeme študentom za účasť.     

  Roman Debnár 2.C

  Do galérie Študentské voľby boli pridané fotografie.

 • Mládežnícky európsky parlament

  Mládežnícky európsky parlament

  Na prelome dvoch zimných mesiacov januára a februára sa sedemčlenná skupina našich gymnazistov vydala do hlavného mesta reprezentovať školu v politicko-debatnej súťaži. Naši študenti sa už tradične niekoľko rokov zapájajú do tejto aktivity s názvom Modelový európsky parlament. Pracovným jazykom štvordňového simulovaného zasadnutia poslancov všetkých členských štátov únie je angličtina. Náš gymnaziálny tím bol rozdelený do troch delegácií. Viktória Sviržovská a Samuel Zorkóczy zdieľali na pôde Európskeho parlamentu názory Francúzska. Alžbeta Gundová, Lukáš Knoška, Matúš Hanuska a Natália Rečlová spoločne tvorili delegáciu Holandska. Posledný člen našich gymnazistov bol Roman Debnár, ktorý zastával hodnoty a postoje Dánskeho kráľovstva. 

  Otvárací ceremoniál sa konal 31.1.2020 v priestoroch kancelárie európskeho parlamentu, kde naši študenti mohli debatovať na rôzne otázky so slovenskými europoslancami. Martin Hojsík, Michal Šimečka a Ivan Štefanec približovali mladým študentom aktuálnu politickú situáciu Európskej únie, ale aj svoje pohľady na rôzne problémy, ktoré momentálne otriasajú svetom, ale aj Slovenskom.

  Víkend sa v Bratislave niesol pracovným nádychom. Každá delegácia si zvolila zástupcu pre rôzne odvetvia európskych problémov. Témy, ktoré študenti z celého Slovenska riešili, boli naozaj všestranné. Zlegalizovanie ľahkých drog, brexit, LGBTI či enviroment boli oblasti, ktorými sa zaoberali naši študenti. Cieľom diskusie  bolo presadenie názorov každej zo zúčastnených krajín na dané problematiky a zjednotenie názorov všetkých členských štátov únie.

  V pondelok 3.2. sa opätovne ako počas celého zasadnutia európskeho parlamentu chlapci obliekli do oblekov a dievčatá do šiat alebo kostýmov. Záverečné rokovanie prebiehalo v Primiciálnom paláci. Každá krajina predstavila svoje záverečné názory a spoločne sa hlasovalo o ich uplatnení. 

  Ďakujeme našim gymnazistom za úspešnú reprezentáciu na vysokej úrovni. 

                                              Roman Debnár, II. C

  Fotografie sú vytvorené aj organizátorom podujatia MEP 2020.

  Do galérie Mládežnícky európsky parlament boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz v Lučivnej

  Lyžiarsky kurz v Lučivnej

  I. A a I. B už majú za sebou lyžiarsky kurz, ktorý sa uskutočnil od 13. do 17. januára 2020. Na kurz ich sprevádzali triedne profesorky Mgr. Ingrid Panáková, Ing. Dana Matušková a vyučujúca telesnej výchovy Mgr. Zdena Štefancová.

  O zážitkoch nám napísala Viktória Hrmová, študentka z I. A.

  „Na svahoch v lyžiarskom stredisku Lučivná sme mali snehu akurát. Pod vedením pánov inštruktorov a Mgr. Štefancovej sme sa postupne zlepšovali. Vyrástli z nás lyžiarske a snowbordové hviezdy. Po malých zraneniach nás ošetrila slečna zdravotníčka Dominika. V stredu po doobednom lyžovaní sme strávili poobedie v Aqua Relaxe v Dolnom Kubíne. Viacerí sme si užili masáže či iné vodné atrakcie. Vo štvrtok sme získali ďalšiu novú skúsenosť, súťažili sme v slalome. Pre víťazov boli pripravené odmeny, ale nakoľko sme všetci slalom úspešne zvládli, odmenení sme boli všetci.

  Chceli by sme sa poďakovať našim skvelým pani profesorkám a samozrejme všetkým, ktorí sa podieľali na našom lyžiarskom kurze.“ 🎿🗽❄

  Do galérie Pozdrav z lyžiarskeho boli pridané fotografie.

 • Športový spravodaj

  Napriek tomu, že sme sa regionálneho kola vo futsale zúčastnili v značne redukovanej zostave, bez problémov sme zvíťazili v oboch zápasoch. V prvom zápase sme porazili SOŠ Žarnovica 9:4 a v druhom domáce mužstvo SPŠ Mikovíniho B. Štiavnica 5:1. Chlapci obsadili 1. miesto a postúpili medzi 6 najlepších mužstiev v kraji.

  Reprezentovali: Bahna, Čierťaský, Bahno, Harach, Prcúch a Nikolas Urblík. 🥇⚽️👍

  Mgr. Vladimír Fabo

  Do galérie Športový spravodaj boli pridané fotografie.

 • Športový spravodaj

  Basketbalisti nášho gymnázia suverénne vyhrali regionálne kolo v basketbale chlapcov stredných škôl a postupujú do krajského kola v Lučenci. Vďaka za vzornú reprezentáciu našej školy patrí študentom: Babiak Jakub, Balogh Boris, Ďurica Patrik, Grochal Marek, Holic Martin, Király Pavel, Novák Marek, Švec Jakub, Truben Richard.

                                Mgr. Norbert Nagy

  Do galérie Športový spravodaj boli pridané fotografie.

 • Gymnaziálna volejbalová liga

  Gymnaziálna volejbalová liga

  Prinášame Vám výsledky Gymnaziálnej volejbalovej ligy po 2. kole. Bolo zatiaľ odohratých 6 zápasov s nasledovným skóre:

  IV.A : IV.B    1:2 /15:9, 4:15, 3:10/

  IV.A : III.B    0:2 /12:15, 16:18/

  IV.B : III.B    2:0 /15:12, 15:1/

    I.B : I.C      0:2 /6:15, 6:15/

    I.B : II.A     1:2 /6:15, 15:3, 1:10/

    I.C : II.A     1:2 /14:16, 17:15, 9:10/

  Priebežné poradie sa nachádza v tabuľke.

  Systém súťaže: Súťaže sa zúčastňujú prihlásené zmiešané tímy z jednotlivých tried a profesori. Hrá sa dlhodobo systémom každý s každým, v telocvični gymnázia v pondelok od 14.15 podľa rozpisu zápasov. O poradí v lige rozhoduje počet bodov /každý vyhratý set je jeden bod/. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí vzájomný zápas, pomer setov alebo pomer bodov. Finálový turnaj sa odohrá 8.4.2020 systémom 1:4, 2:3, zápas o 3. miesto a finále.

  Pravidlá súťaže: hrá sa podľa ofic. pravidiel, ale na dva víťazné sety do 15 /rozdiel 2 lôpt/, tiebreak sa hrá do 10. 

   Víťaz ligy získa putovný pohár a zaujímavý jednodňový školský výlet.    

 • Športový spravodaj

  Športový spravodaj

  Naše florbalistky vyhrali okresné kolo a postupujú na región!

  V konkurencii 9 základných škôl z celého okresu sa podaril našim študentkám z Kvarty a Tercie skvelý úspech. Po dvoch víťazstvách v skupine so Štvorkou a kremnickou ZŠ na Angyalovej ul. dokázali vyhrať aj finálovú skupinu, keď porazili aj druhú kremnickú školu na ul.P.Križku a nakoniec aj ZŠ v Hliníku nad Hronom. Dievčatá podali vo všetkých zápasoch veľmi nadšený a bojovný výkon, za ich vzornú reprezentáciu školy im patrí obrovská pochvala! 

                                          Mgr. Norbert Nagy

  Našu školu na okresnom kole vo florbale na IV. ZŠ v Žiari nad Hronom reprezentovali: Emma Kinková, Veronika Kmeťová, Viktória Malíková, Mia Marčišinová, Karolína Pellizzolová, Hana Pittnerová, Alexandra Schveigert, Patrícia Urblíková a Ema Vlkovičová.

  Do galérie Športové súťaže boli pridané fotografie.

 • Volejbalová liga štartuje!

  Volejbalová liga štartuje!

  Už v pondelok 13.januára v telocvični nášho gymnázia štartuje o 14.15 hod. súbojmi medzi triedami IV.A, IV.B a III.B svoj prvý ročník Gymnaziálna volejbalová liga 2019/2020.
  Do súťaže sa prihlásilo až 9 tried našej školy a zaujímavosťou je, že desiatym účastníkom tejto dlhodobej súťaže bude tím PROFESORI.
  Súťaž sa hrá dlhodobo systémom každý s každým v telocvični gymnázia vždy pondelok od 14.15 podľa rozpisu zápasov. Finálový turnaj za účasti najlepších štyroch tímov po dlhodobej časti sa odohrá počas vyučovania v stredu 8. apríla pred Veľkonočnými prázdninami. Zápasy sa hrajú na dva víťazné sety do 15 /rozdiel 2 lôpt/, tiebreak sa hrá do 15. O poradí v lige rozhoduje počet bodov /každý vyhratý set je jeden bod/. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí vzájomný zápas, pomer setov alebo pomer bodov. Finálový turnaj sa hrá systémom 1-4, 2-3, zápas o 3.m a Finále.

  Víťaz ligy získa putovný pohár a zaujímavý školský výlet pre celú svoju triedu :-)

  Športu zdar!

 • Stolný tenis s postupom

  Posledným športovým podujatím v roku 2019 bol stolný tenis. Okresné kolo žiakov ZŠ a SŠ v stolnom tenise sa uskutočnilo v Kremnici. Dievčatá v zložení Viktória Kubáňová a Kristína Tesáková obsadili 1. miesto s postupom na krajské kolo. Chlapci Martin Ďurana, Marek Kukučka a Urblík Nikolas v silnej konkurencii obsadili 2. miesto. Žiakov v kategórii ZŠ zastupovali Urban Stajník, David Truben, Daniel Štroffek a Quang Huy Dang.

  Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy a dievčatám držíme palce v ďalšom kole.

  Do galérie Stolný tenis boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria