Navigácia

 • Slovenčinárik

  Slovenčinárik

  Naši študenti sa aj v tomto školskom roku zapojili do korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka  SLOVENČINÁRIK, ktorú organizovalo CVČ JUNIOR  v  Banskej Bystrici. Zo všetkých zúčastnených gymnazistov Banskobystrického kraja sme sa opätovne výborne umiestnili! Ján Kyseľ (II.B) obsadil 1.miesto, Katarína Köpplová (II.C) 2.miesto  a Lucia Vicianová (II.B) získala 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

                                                                                                 PaedDr. Adriana Júdová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Organizácia a podmienky vzdelávania pri nástupe do školy

  Riaditeľka školy vydáva pokyny upravujúce organizáciu a podmienky vzdelávania pri nástupe žiakov do školy v dňoch 29. a 30. 6. 2020.

  Vyhlásenie pri nástupe do školy 2020_COVID_vyhlasenie.pdf

  Zákonný zástupca žiaka

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy.
  • Predkladá pri nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (2020_COVID_vyhlasenie.pdf). Tlačivo podpísané zákonným zástupcom je potrebné priniesť pri nástupe do školy. Pokiaľ nemáte možnosť tlačivo vytlačiť, je k dispozícii v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 na vrátnici školy.
  • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. V tomto prípade žiak do školy nastúpiť nemôže.

  Pri podozrení na ochorenie

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
  • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

   

  Žiar nad Hronom 24. júna 2020

  Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 • The Earth School nás láka

  V projekte pribudol ďalší poster, ale najmä, získali sme ďalší certifikát. Získala ho Veronika Kmeťová (KVARTA). Gratulujeme!

 • The Earth School - výzva pokračuje

  Chcel by si sa aj ty pochváliť svojim výtvorom? Tak neváhaj a posielaj. Do galérie The Earth School sme pridali fotografie ďalších prác. A máme aj prvý certifikát za absolvovanie všetkých videí. Získala ho Kristínka z KVARTY.

  Gratulujeme!

 • Dôležité !!!

  Dôležité !!!

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 • The Earth School

  The Earth School

  PRIJALI SME ĎALŠIU VÝZVU!

  Naša mládež počas vyučovania z domu vôbec nezaháľa. Dobrovoľníci z tried od Primy až po Kvartu aktívne odpovedali na výzvu globálneho environmentálneho projektu "Earth School", vytvoreného expertmi z celého sveta, aby poukázali na to, ako veľmi našu Zem potrebujeme a čo všetko z nej pochádza. Sme hrdí na každého jedného zapojeného študenta, ktorý sa nezľakol angličtiny, ani samostatnej práce navyše. Hoci trávi viac času nad úlohami, ale svojím prístupom aktívne ukazuje nám všetkým, že aj mladým v tomto veku záleží na živote našej Zeme. Ďakujeme.

  Tešíme sa na ďalšie práce!

  Do galérie The Earth School boli pridané fotografie.

 • Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium

  Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium

  Riaditeľka školy zverejnila výsledky prijímacieho konania na 8-ročný vzdelávací program Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Celkové výsledky sú dostupné tu.

 • Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium

  Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium

  Riaditeľka školy rozhodla o uskutočnení II. kola prijímacieho konania do I. ročníka Gymnázia Milana Rúfusa so štvorročným vzdelávacím programom na nenaplnený počet miest.

  Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť do 19. júna 2020 na adresu školy. Podrobné informácie nájdetu tu.

 • ISIC preukaz - predĺženie platnosti - súťaž

  ISIC preukaz - predĺženie platnosti - súťaž

  Predlžovanie platnosti ISIC preukazu na dopravu už počas prázdnin a zľavy v školskom roku 2020/2021 je spustené.

  Podrobné informácie o termínoch predlžovania v škole sme Vám odoslali cez správu v EDUPAGE. Postup na predĺženie platnosti ISIC je zverejnený na stránke www.isic.sk

  Keďže žiaci nie sú na školách, od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky aj individuálne cez e-shop priamo s doručením domov

  - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ 

  Pri kúpe známky sa zapájate do súťaže o rôzne ceny.

  Objednávanie ISIC preukazu pre nových žiakov zabezpečíme v škole začiatkom septembra 2020.

 • Volejbalový turnaj maturanti vs. profesori

  Volejbalový turnaj maturanti vs. profesori

  Tradičná rozlúčka v netradičnom čase. Tak môžeme nazvať volejbalový turnaj, ktorým sme sa neformálne rozlúčili s absolventmi roku 2020. Na túto akciu sa maturanti vždy veľmi tešia, koná sa zvyčajne pri ich odchode na akademický týždeň. Tentoraz však pandémia COVID 19 všetko zariadila inak. Napriek tomu nám to v pondelok výborne vyšlo. Prialo nám počasie i piesok. Premiérový podklad zrejme pomáhal viac tímu profesorov, ktorý to uhral na dve víťazstvá v troch zápasoch.

  Na takéto akcie sa nezabúda. Niekedy nabudúce... Dovidenia!

  Fotografie v galérii (autor Žiar vo fotografiách)

  Reportáž v Regionálnej televízii Žiar

 • Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu!

  Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu!

  Gymnázium Milana Rúfusa získalo nenávratný finančný príspevok z ESF a EFSR v Operačnom programe Ľudské zdroje na realizáciu projektu „Keď učenie má zmysel“. Hlavným cieľom projektu je tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšene čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT zručností a podpora vzdelávania a sieťovania učiteľov.

  Projekt prinesie posilnenie súčasných predmetov i ponuku nových - Integrovaná prírodoveda, Moderné dejiny, Finančná gramotnosť, Tvorba projektov. V mimoškolskej činnosti žiakom ponúkneme viacero nových krúžkov - Klub redaktorov a recenzentov, Rande s vedou, Vedecká čajovňa, Skús pokus, Príroda vo fotografii, Zdravý životný štýl, Mladá vedec, Svet financií, Cvičenia z ekonomiky, Matematika s počítačom, Aplikovaná matematika. Zrealizujeme viaceré workshopy na rôzne aktuálne témy, aby sme študentom priblížili praktické využitie kompetencií, ktoré získavajú vo formálnom vzdelávaní.

  Novinkou je 3-dňový kurz Učíme sa v prírode zameraný na aplikáciu vedomostí z biológie, fyziky a geografie priamo v teréne.

  Získané prostriedky sú určené predovšetkým na modernizáciu učební a ich IKT vybavenia, zakúpenie moderných prístrojov a učebných pomôcok i aktualizáciu odbornej literatúry v školskej knižnici.

 • Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov

  Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov

  Hoci sa ešte tento školský rok neskončil, už pripravujeme ďalší. Výnimočná situácia, ktorú zažívame v online vzdelávaní nás motivovala ísť vpred. Rozhodli sme sa zabezpečiť učiteľom i študentom Office 365. Každý tak získa okrem rovnakých verzií softvérov kancelárskeho balíka aj školskú e-mailovú schránku a osobný sieťový disk.

  Vďaka službe Office 365 pre web s obľúbenými webovými aplikáciami, ako napríklad Outlook, Word, PowerPoint, Excel a OneNote, SharePoint, Teams, Forms,... budú môcť učitelia a študenti spolupracovať, bez problémov komunikovať a vytvárať spoločný obsah. Okrem rovnakých verzií kancelárskeho balíka pre všetkých, vytvoríme tak kooperatívne prostredie i digitálne centrum. A čo je dôležité, používať rovnaké nástroje v škole i doma.

 • Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,...

  Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,...

  Aj tento rok sa niektorí naši študenti zapojili do celoslovenskej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Celý rok sa na ňu pripravovali, ale nebola to pre nich "drina" - baví ich poznávať vesmír a rozumieť kráse neba. Pripravovali sa na krúžku v škole alebo v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella. Ich príprava prebiehala výborne, ale v marci im ju veľmi sťažila karanténa a hrozilo aj zrušenie celej súťaže organizátormi. Organizátori sa nakoniec rozhodli uskutočniť celú súťaž online formou, ktorá prebehla koncom mája. Náš nováčik Alexander Rozina z Primy sa  jej zúčastnil prvýkrát, ale išlo mu to vynikajúco - získal 2. miesto v Banskobystrickom kraji a v celoslovenskom kole bol na 28. mieste. V 2. kategórii súťažil Martin Končok z Kvarty. Vybojoval 5. miesto v krajskom kole a na Slovensku získava 26. miesto. Naši najstarší - tretia kategória - sa tiež snažili a oplatilo sa. Ladislav Červenák získal 2. miesto v kraji a výborné 10. miesto na Slovensku, Slavomír Vodnák 3. miesto v kraji a 13. na Slovensku a Tomáš Bartoš 4. miesto v kraji a 14. na Slovensku.

  Všetkým študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • Kritériá prijímacieho konania 8-ročné štúdium

  Kritériá prijímacieho konania 8-ročné štúdium

  Riaditeľka školy zverejnila Kritériá na prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2020/2021 podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 29. 04. 2020 a Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 25. 05. 2020.

  Prijímacie skúšky sa uskutočnia prezenčne dňa 15. júna 2020 pri dodržaní prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Uchádzačom, ktorí v termíne doručili prihlášku, bola poštou zaslaná pozvánka s podrobnými inštrukciami.

 • Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj"

  Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj"

  Naše gymnázium sa v tomto školskom roku zapojilo do 1. ročníka súťažného projektu pre študentov stredných škôl s názvom „Rodný môj kraj“, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica.

  Výzva cyklu „Mladí používatelia, nové médiá“ oslovila Denisa Laca z III.A, ktorý odbornú porotu svojou prácou mimoriadne zaujal a stal sa jediným držiteľom zlatého pásma za informačne i umelecky hodnotne stvárnený dokument o zašlej sláve a súčasnosti banského regiónu stredného Pohronia.

  Výsledkom jeho niekoľko mesačnej práce - zbierania informácií, písania scenára, absolvovania rozhovorov s odborníkmi, natáčania záberov v teréne, strihania videa, vytvorenia zvukovej nahrávky - je 15-minútový audiovizuálny dokument „Rodný môj kraj“ zameraný na prezentáciu histórie a života v širšom regióne nášho gymnázia.

  Za pomoc a podporu ďakujeme Jaroslavovi Slašťanovi, miestnemu znalcovi a ochranárovi prírody z Kremnice; Ľubomírovi Lužinovi, pracovníkovi Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici; Mgr. Lucii Krchnákovej, PhD., pamiatkárke a špecialistke Múzea mincí a medailí v Kremnici; Anne Majerskej, aktívnej občianke z Vyhien.

  Hlavným zámerom zapojenia sa do projektu bolo využiť medzipredmetové vzťahy a preukázať zručnosti našich študentov v oblasti informačnej, mediálnej i digitálnej gramotnosti. Žiaci majú k dispozícii školskú techniku – videokameru, fotoaparát, diktafóny, vreckové nahrávacie zariadenia i notebooky so softvérom na strih videa. Denis nám ukázal, že snaha o využívanie modernej techniky v našej škole a podpora tvorivých aktivít študentov, má zmysel.

  Denisovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

   

  Projekt sa realizoval s podporou MŠVVaŠ SR.

  Link na video - https://drive.google.com/file/d/1m4z2waPDecBuSX3n1k2q3LrnUag1I8O9/view

 • Prijímacie konanie 2020 - 4-ročné štúdium

  Prijímacie konanie 2020 - 4-ročné štúdium

  Riaditeľka školy zverejňuje priebežné poradie uchádzačov zostavené v Prijímacom konaní žiakov do 4-ročného štúdia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

  Informácie o priebehu prijímacieho konania i priebežné poradie uchádzačov nájdete tu

  Prijímacie konanie prebieha do 29. 05. 2020.

  Modul pre zasielanie rozhodnutí cez EDUPAGE zatiaľ nie je spustený dodávateľom softvéru. O spustení Vás budeme informovať.

 • Prijímacie konanie - osemročné štúdium

  Prijímacie konanie - osemročné štúdium

  Prihlášky na osemročné štúdium je potrebné podávať rovnako do 15. mája 2020 riaditeľovi základnej školy podľa pokynov základnej školy. Základná škola doručí prihlášky strednej škole do 19. mája 2020. 

  Prijímacie konanie na osemročné štúdium sa uskutoční od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

  Organizácia, spôsob priebehu a termíny prijímacieho konania budú ešte len určené rozhodnutím ministra školstva. Kritériá prijímacieho konania pre osemročné štúdium zverejníme do 29. mája 2020.

 • Kritériá prijímacieho konania - štvorročné štúdium

  Kritériá prijímacieho konania - štvorročné štúdium

  Riaditeľka školy zverejnila Kritériá na prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2020/2021 podľa usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 29. 04. 2020.

  Dokumenty na stiahnutie:

  • Kritériá prijímacieho konania - tu
  • Formulár "Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium" - tu
  • Viac informácií, harmonogram - prehľad termínov - tu

  Celkové poradie bude zverejnené tu.

 • Vyhrávame v SOČ aj dištančne

  Vyhrávame v SOČ aj dištančne

  Dve práce, dve medailové umiestnenia!

  Tohtoročná Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl – prebieha naozaj netradične. Situácia spôsobená koronavírusom priniesla zásadnú zmenu. Súťažné prehliadky, ktoré doteraz znamenali vyvrcholenie iniciatívy stredoškoláka v podobe ústnej obhajoby prác, sa tentoraz uskutočniť nemohli. Členovia komisie hodnotili len práce študentov podané elektronicky.

  Naši súťažiaci napriek tomu predložili svoje písomné práce odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. A v krajskom kole boli úspešní!

  Martin Čamaj (OKTÁVA) súťažil s prácou Michurin – Autonómny záhradkársky robot. V práci zúročil svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti informatiky, robotiky, programovania a využil tiež prácu s 3D tlačiarňou. V kategórii Elektrotechnika, hardware a mechatronika obsadil krásne 2. miesto.

  Roman Debnár (II.C) s prácou Príbeh čestného kňaza vybojoval najvyššie umiestnenie. Zvíťazil v kategórii História, filozofia, právne vedy. Roman sa rovnako rôznym historickým témam venuje dlhodobejšie.

  Obom študentom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční koncom mája, opäť však dištančne.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria