• Jeden hosť, dve povolania
     • Jeden hosť, dve povolania

     • Do portfólia „návštev“ na Seminári zo psychológie sa dňa 17. 4. 2024 zaradil ďalší zaujímavý hosť. O mnohých podobách stresu nám prišiel porozprávať npor. Tomáš Kuník, ktorý pôsobí v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) ako kaplán. Jeho pracoviskom je Centrum výcviku Lešť, ale ako sme sa dozvedeli, cestuje naprieč celým Slovenskom. Duchovná služba v HaZZ je na Slovensku relatívne novou a mladou formou starostlivosti o príslušníkov a zamestnancov HaZZ. Vznikla v roku 2009 prijatím prvého duchovného do HaZZ. Duchovná služba HaZZ je dostupná pre všetkých príslušníkov a zamestnancov HaZZ a ich blízkych rodinných príslušníkov, bez ohľadu na náboženskú, či cirkevnú príslušnosť.

      Veľmi zaujímavo a pútavo nám pán kaplán Kuník porozprával o náplni svojej práce, o tom, ako sú otvorení pre spoluprácu, či už ide o asistenciu pri radostných životných príležitostiach, alebo o pomoc pri zvládaní ťažkých a bolestných životných rán. A najmä s tým súvisela jeho prednáška, v ktorej sa zameral na vznik stresu, stresory, ktoré ho vyvolávajú, tiež nezabudol spomenúť podoby a formy stresu, jeho príznaky. Spoločne so študentami hovoril aj o tom, ako sa dá stresu predchádzať a aké dôležité je nájsť v živote rovnováhu.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Nácvičné prijímacie skúšky do PRIMY
     • Nácvičné prijímacie skúšky do PRIMY

     • Milí piataci!

      Ponúkame Vám vyskúšať si nácvičné prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na osemročnom gymnáziu.

      Nácvičné testy sa uskutočnia v stredu 24.4.2024 - 14.15 h matematika, 15.00 h slovenský jazyk.

      Poplatok za 1 test je 5 eur. Žiaci, ktorí absolvovali prípravné kurzy, majú v cene kurzu zahrnutý aj poplatok za testy, teda už nič neplatia.

    • Rozbehni sa!
     • Rozbehni sa!

     • V utorok 16. apríla 2024 sa v priestoroch slávnostnej auly Ekonomickej fakulty UMB uskutočnil Festival podnikavosti pod záštitou organizácie Rozbehni sa!, Banskobystrického samosprávneho kraja a Dobrého kraja, Rozvojovej agentúry BBSK.

      Festival bol vyvrcholením 9-mesačného vzdelávania stredoškolákov v oblasti podnikavosti, v rámci ktorej BBSK spolupracuje s iniciatívou Rozbehni sa! už od roku 2019. Program odštartoval začiatkom školského roka 2023/2024, a to sériou poldenných workshopov pre 25 škôl, na ktorých žiaci krok po kroku spoznali proces od vymyslenia nápadu cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web.

      Aj z jednoduchého nápadu sa dokáže rozbehnúť úspešný projekt.

      Dôkazom toho sú žiaci Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom Patrik Hrabaj a Matúš Fajčík, ktorým sa 16. 4. 2024 na krajskej prezentácii nápadov, prihlásených do programu Rozbehni sa!, podarilo s nápadom 3 v 1 čaji získať niekoľko ocenení. Program Rozbehni sa! pomáha mladým ľuďom rozbehnúť dobré nápady na podnikanie. Naši žiaci sa rozhodli skúsiť šťastie a absolvovali niekoľkotýždňové lekcie a sériu online stretnutí. Risk je zisk...

      Naši žiaci nedali ostatným nápadom šancu a hneď po prezentácii si odniesli ocenenie - cenu publika za najlepší nápad. Porota sa ich rozhodla odmeniť grantom v hodnote 300,- €. Keď si naši chlapci mysleli, že to už nemôže byť lepšie, ešte netušili, čo ich čaká... Ich spolužiaci, Matej Kret a Matej Ťahúň, si pre účastníkov podujatia prichystali ochutnávku prémiového čaju. Taký záujem ale nikto nečakal! Ľudia stáli v radoch, aby tento jedinečný nápoj ochutnali a naši žiaci im ho naservírovali. Do pol hodiny sa minuli všetky zásoby, ktoré si na prezentáciu pripravili.

      Naši žiaci tak odišli z Banskej Bystrice ako absolútni víťazi, s vypredanými zásobami a niekoľkými ponúknutými spoluprácami. Projekt teda pokračuje ďalej a nasledujúcim cieľom je poraziť konkurenciu na celoslovenskom kole v Bratislave.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozbehni sa!.

    • Strávte s nami Noc v SAINT TROPEZ
     • Strávte s nami Noc v SAINT TROPEZ

     • Študenti III.A, III.B a SEPTIMY Vás srdečne pozývajú na 51. ročník gymnaziálneho plesu s témou Noc v Saint Tropez, ktorý sa uskutoční 3. mája 2024 o 18:30 h v Estrádnej sále MsKC v Žiari nad Hronom. Nebude chýbať aj tajný hosť.

      Vstupenky v hodnote 33 € si môžete zakúpiť u Zuzany Maslenovej, Emmy Roškovej a Emy Chudobovej zo SEPTIMY.

      Tešíme sa na Vás!

    • Prípravný kurz pre deviatakov - zmena
     • Prípravný kurz pre deviatakov - zmena

     • Milí deviataci,

      upozorňujeme na zmenu v naplánovaných stretnutiach prípravných kurzov. Najbližšie stretnutia budú prebiehať nasledovne:

      • 9.4.2024 - matematika,
      • 16.4.2024 - slovenský jazyk.

      Nácvičné testy sa uskutočnia 23.4.2024 -

      14.30 h slovenský jazyk, 15.30 h matematika. 

    • Športové súťaže
     • Športové súťaže

     • Už sa nám rozbehli aj športové súťaže. Absolvovali sme okresné kolo vo futsale žiakov SŠ, kde sme po vyrovnaných zápasoch obsadili pekné 3.miesto (reprezentovali nás futbalisti II. - IV. ročníka).

      Vo florbale žiakov a žiačok SŠ, sme obsadili dve 2. miesta, kde sme po tesných prehrách nepostúpili na krajské kolo (reprezentovali nás žiaci I. - IV. ročníka).

      Po víťazstvách v okresnom kole v bedmintone žiakov a žiačok SŠ, sme sa zúčastnili krajského kola, kde žiaci Hrabaj P. a Mikuláš S. obsadili pekné 4. miesto a žiačky Nieburová N. a Gajdošová S. 5. miesto.

      Na MIDIcoolvolley žiačok ZŠ sme obsadili výborné 3. miesto v zložení: Schveigert S., Fabová M., Dobrovodská T., Sabová S., Pavlendová N., Filipová V..

      Všetkým žiakom a žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Zdena Štefancová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Športové súťaže.

    • Vyrábame bionaftu!
     • Vyrábame bionaftu!

     • Žiaci TERCIE sa už dlhšiu dobu zaoberajú otázkou, ako zlepšiť životné prostredie v meste. Žijeme v meste, ktoré síce veľa robí pre čistotu prostredia, ale stále má dosť znečistené ovzdušie. A nielen ovzdušie. Ľudia stále poriadne netriedia odpad, hlavne použitý olej. Chceme im ukázať, že sa dá ďalej spracovať, chceme propagovať dôležitosť triedenia odpadu a prečo nevylievať olej do drezu a toalety.

      Na výrobu bionafty sme sa pripravovali na viacerých predmetoch – napríklad počas hodín anglického jazyka sme veľa diskutovali (samozrejme v angličtine) na tému životné prostredie, znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia, taktiež na hodine biológie sme sa rozprávali na túto tému. Na matematike sme si zopakovali pomer, aby sa nám bionafta podarila vyrobiť. Hodiny informatiky boli tiež užitočné, vieme spracovať dotazník, vytvoriť prezentáciu aj webstránku.

      Najviac sme sa však zabavili na chémii, kde sme spolu s p. Fabovou vyrábali z použitého kuchynského oleja nielen bionaftu, ale aj mydlá a olejovú sviečku.

      Separovanie a zberu odpadu v domácnostiach má určite význam. Aj prepálený kuchynský olej sa dá ešte ďalej spracovať.

      Mgr. Adela Stajníková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyrábame bionaftu!.

    • Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 20. marca 2024 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 33. ročníka Olympiády v španielskom jazyku. Zúčastnil sa na ňom aj náš žiak Michal Cibuľa (III.B), ktorý súťažil v B – kategórii. Súťaž sa konala  v priestoroch Štátnej jazykovej školy na Palisádach. Súťažilo sa od skorých ranných hodín v štyroch kategóriách, kde mali možnosť tí najlepší zástupcovia z každého kraja  ukázať svoje vedomosti a jazykové zručnosti zo španielskeho jazyka. Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené v Mirbachovom paláci za účasti španielskej veľvyslankyne pani Lorey Arribalzaga Ceballos, kubánskeho veľvyslanca pána Rafaela Paulina Pina Béquera, ako aj ďalších zástupcov hispánskej kultúry na Slovensku. A hoci sa nám medailové miesto neušlo, už samotná účasť na celoštátnom kole je pre všetkých žiakov úspechom a veľkou skúsenosťou. Miškovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku.

    • Prípravný kurz pre prijímacie skúšky – osemročné štúdium
     • Prípravný kurz pre prijímacie skúšky – osemročné štúdium

     • Milí piataci!

      Ponúkame Vám prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na osemročnom gymnáziu.

      Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • matematika  – 19. marca 2024 (utorok) o 14.00 h.
      • slovenský jazyk – 20. marec 2024 (streda) o 14.00 h.

      Ďalej sa budú kurzy opakovať utorky a stredy v časoch od 14.15 do 16.00 (dve vyučovanie hodiny s prestávkou).

      Kurzy v oboch predmetoch sú pripravené v rozsahu 5 stretnutí po 2 vyučovacie hodiny. Poplatok za kurz z jedného predmetu je 30 EUR (t.j. 3,00 EUR za 1 vyučovaciu hodinu). V cene kurzu sú zahrnuté aj nácvičné testy, ktoré si vyskúšate na poslednom stretnutí.

      Poplatok za kurz sa hradí na prvom stretnutí.

      Na kurz sa môžete prihlasovať na sekretariáte školy e-mailom (sekretariat@gymzh.sk) alebo telefonicky (045/672 56 30).

      Tešíme sa na Vás!

    • Legoheroes na národnom finále FLL 2024
     • Legoheroes na národnom finále FLL 2024

     • Tím Legoheroes sa v sobotu 9. marca 2024 zúčastnil národného finále súťaže FIRST Lego League. Pre všetkých členov tímu to bol úžasný zážitok. V budove Slovenskej sporiteľne v Bratislave, kde prebiehal turnaj, si okamžite po príchode pripravili prezentačný stôl s ukážkami svojej práce, a už sa aj pustili do testovania robota Dezidora na skúšobných stoloch. Po slávnostnom otvorení súťaže, kde sa spolu s ostatnými tímami predstavili na pódiu, ich čakala skúšobná jazda na súťažnom stole a neskôr prvé súťažné kolo v disciplíne Robot Game.

      Po obede odprezentovali pred porotou svoj inovačný projekt, vysvetlili im, ako vytvorili svojho robota, zodpovedali množstvo otázok a prakticky predviedli koncert, ktorí sami nahrali, vo virtuálnej realite. Obrovskú radosť im urobilo stretnutie s Danielom Hevierom, ktorý bol prítomný na prezentácii ich projektu a pri odchode sa im prihovoril a pochválil ich za ich prácu. Deti boli nadšené, keď sa s nimi ochotne odfotografoval a tento zážitok neustále spomínali ako jeden z najlepších okamihov dňa.

      Po ďalších dvoch súťažných jazdách, v ktorých sa im podarilo postupne plniť stále viac a viac misií, opadla veľká časť súťažného stresu a oni si v uvoľnenej nálade mohli vychutnať atmosféru turnaja. Zoznámili sa s ostatnými tímami, živo s nimi diskutovali o svojich inovačných projektoch, našli si nových priateľov a spoločne sa zabavili napríklad aj pri hraní šachu.

      Po dni plnom zážitkov a zbierania skúseností a inšpirácie od najlepších tímov na Slovensku si náš neskúsený tím odniesol ocenenie za 2. miesto v kategórii Základné hodnoty, kde sa hodnotí tímová práca z rôznych uhlov pohľadu. Náš tím ukázal, že to medzi nimi funguje, dokážu sa navzájom počúvať, podporovať, pomáhať si, spoločnými silami riešiť problémy a okrem poctivej práce sa stále spolu zabávať. Je to veľký úspech, že okrem dobrého pocitu z toho, ako sa im podarilo zvládnuť náročnú prípravu a samotný turnaj, získali aj ocenenie v jednej zo štyroch hlavných kategórií. Deti tým získali nielen medaily, ktoré im budú tento deň pripomínať, ale najmä inšpiráciu a energiu do ďalších výziev, ktoré ich čakajú.

      Na záver by som sa rada poďakovala Nadácii ZSNP a Slovalco, ktorých finančná podpora nám pomohla s potrebným technickým vybavením pre fungovanie Robotického krúžku, ako aj Združeniu rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, pretože vďaka ich podpore sa žiaci mohli tohto turnaja zúčastniť. Ďakujem aj mentorovi Martinovi Hronskému, ktorý sa počas náročných týždňov prípravy aj samotného turnaja postaral o to, aby náš tím bol pripravený na všetky výzvy, ktoré ich čakali, aby si dokázali rozdeliť úlohy, sústrediť sa na jednotlivé súťažné disciplíny, ale aj prezentovať svoj tím, svoju prácu a školu pred inými tímami. Ďakujem pani profesorke Wagnerovej, ktorá sa neustále podieľa na bezproblémovom fungovaní našich aktivít, pomáha s technickým a organizačným zabezpečením, ale predovšetkým svojimi radami a pozitívnym prístupom v každej chvíli. Vďaka patrí aj pani riaditeľke, ktorá podporuje našich žiakov v ich aktivitách, ako aj kolegom, ktorých ústretovosť nám pomohla najmä v posledných dňoch pred turnajom vytvoriť podmienky pre dôkladnú prípravu na súťaž. Veríme, že výsledky tímu sú dôkazom, že všetka snaha sa vyplatila a zároveň môžeme sľúbiť, že týmto turnajom naša práca rozhodne nekončí a už teraz sa tešíme na ďalšie nové výzvy.

      PaedDr. Miroslava Mesárošová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Legoheroes na národnom finále FLL 2024.

    • Inovačný projekt Hear and See predstavíme na národnom finále FLL
     • Inovačný projekt Hear and See predstavíme na národnom finále FLL

     • Témou sezóny 2023/2024 v rámci súťaže FIRST Lego League je „Masterpiece“, a tak mal náš tím Legoheroes z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom za úlohu priniesť kreatívne riešenie z oblasti umenia a kultúry.

      Začiatkom školského roka sme si na našom robotickom krúžku sadli a spoločne premýšľali nad jedinou otázkou: ,,Ako priniesť kultúru bližšie k ľuďom?“ Keďže mnohí z nás sú muzikanti a nadšenci hudby, ktorí milujú koncerty, inú tému sme si ani vybrať nemohli. Potrebovali sme však aj názory mimo našej bubliny kamarátov, a preto sme sa rozhodli do celého Slovenska svojpomocne rozoslať elektronický dotazník, na ktorý nám odpovedalo vyše 900 ľudí. Okrem otázok o ich obľúbených hudobných žánroch, ako často počúvajú hudbu, či radi chodia na koncerty a podobne, sme sa pýtali aj na dôvody, prečo sa ľudia nezúčastňujú hudobných podujatí. Ľudia podľa nášho prieskumu najčastejšie trpia nedostatkom príležitostí a času na to, aby mohli niekam cestovať za hudbou, ale radi by si ju vychutnali.

      Preto náš tím prináša riešenie. Naša online služba Hear and See, v skratke HandS, poskytne možnosť zúčastniť sa live koncertov z pohodlia vášho domova. Ak vlastníte VR headset, budete mať možnosť si u nás zarezervovať miesto na koncerte, vybrať si, z ktorého miesta budete podujatie sledovať a vo vysokej vizuálnej aj zvukovej kvalite si užívať nezabudnuteľný zážitok. Pre tých, čo podobné zariadenie nevlastnia, sme si pripravili návrh mobilnej aplikácie, ktorá poskytne podobný zážitok ako prostredie už spomínanej virtuálnej reality. Viac informácií sa dozviete na stránke https://hearandsee.netlify.app/. Ak vás náš projekt zaujal, môžete nám napísať, čo si o ňom myslíte v tomto krátkom dotazníku.

      Po konzultácii s odborníkmi z Microsoft HoloLens, BrosVision, VRapps, Univerzity Mateja Bella a mnohých ďalších sme náš projekt prezentovali pred odbornou komisiou a skončili na 3. mieste regionálneho kola FIRST Lego League s postupom do celonárodného kola, kde budeme našu prácu prezentovať v budove Slovenskej sporiteľne pred zvyškom Slovenska a víťaznými tímami z jednotlivých regiónov. Držte nám palce, pretože už 9. marca budeme bojovať o postup do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v Houstone, či na medzinárodné prehliadky v Kalifornii, v Bodo v Nórsku a na Floride.

      Na našej ceste nás sprevádzala pani profesorka Mesárošová, pani profesorka Wagnerová a najmä mentor tímu Martin Hronský. Potrebné technické vybavenie sme mali k dispozícii aj vďaka mimoriadnej finančnej podpore Nadácie ZSNP a Slovalco a Združeniu rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Veľká vďaka patrí aj nášmu gymnáziu za príležitosť zúčastniť sa tejto súťaže a po dlhých piatich rokoch opäť reprezentovať našu školu a naše mesto na celonárodnom kole.

      Tím Legoheroes

    • Postupujeme na Majstrovstvá Slovenska v basketbale!
     • Postupujeme na Majstrovstvá Slovenska v basketbale!

     • V stredu 6.3.2024 sa študentom našej školy podarilo vyhrať Krajské kolo stredných škôl v basketbale vo Zvolene. V skupine porazili Gymnázium Lučenec, Gymnázium Zvolen a Strednú školu športovú Banská Bystrica. V semifinále si poradili s Gymnáziom Rimavská Sobota a vo finále po pomalšom rozbehu nakoniec presvedčivo zdolali aj po druhý krát Gymnázium Lučenec. Vybojovali si tak možnosť zabojovať o titul školského Majstra Slovenska ako zástupca Banskobystrického kraja. Finálový turnaj školských Majstrovstiev Slovenska sa uskutoční v mesiaci máj v Piešťanoch. Našu školu vzorne reprezentovali Barcík Jakub, Čierny Adam, Ďurian Šimon, Juhász Bruno, Kaša Alex, Kret Matej, Truben David, Valent Matej.

      Mgr. Norbert Nagy, tréner tímu

    • Logo Expert Geniality Show
     • Celoslovenská súťaž EXPERT geniality show

     • EXPERT je celoslovenská vedomostná súťaž, ktorej hlavným poslaním je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

      Do súťaže bolo zapojených spolu viac ako 13 392 žiakov zo 767 škôl vo všetkých kategóriách. Medzi najúspešnejšími účastníkmi sa objavuje aj meno Ivan Rafaelis z I. B, ktorý v téme Svetobežník získal 3. miesto a v téme Od Dunaja k Tatrám obsadil 1. miesto. Celkovo sa v tejto celoslovenskej súťaži umiestnil  na 2. mieste a dostal ocenenie TOP expert.

      Medzi TOP expertov a umiestnenie do 20. miesta sa dostala aj Viktória Hešková z I. B, úspešným riešiteľom je aj Matej Bartko z II. B.

      Gratulujeme a ďakujeme všetkým účastníkom za úspešnú reprezentáciu školy.

      Mgr. Adela Stajníková

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Naša škola sa aj v tomto školskom roku zúčastnila krajského kola 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo na Súkromnom gymnáziu v Banskej Bystrici. Už tradične nás reprezentovala Emma Rošková z triedy Septima, ktorá ako víťazka okresného kola v kategórii 2B obsadila v silnej konkurencii 6. miesto. V kategórii 1C nás zastupoval David Svoboda z triedy Prima, ktorý skončil ako úspešný riešiteľ. Gratulujeme obidvom účastníkom za úspešnú reprezentáciu školy.

      Mgr. Zuzana Šályová

     • Oznámenie ku prijímaciemu konaniu pre školský rok 2024/2025

     • Podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy určuje:

      1. počet žiakov, ktorých možno prijať v prijímacom konaní

      • počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka osemročného štúdia: 22
      • počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka štvorročného štúdia:   60

      2. termíny prijímacieho konania

      • pre osemročné štúdium:             2. máj 2024 (štvrtok)
      • pre štvorročné štúdium:              1. termín - 2. máj 2024 (štvrtok), 2. termín - 6. máj 2024 (pondelok)

      Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu a priebežné zverejňovanie výsledkov nájdete tu - https://gymziar.edupage.org/a/prijimacie-konanie.

      Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Zoznam uchádzačov bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Jedinečný číselný kód bude uchádzačovi oznámený v pozvánke na prijímaciu skúšku.

      Komunikácia so uchádzačmi o štúdium bude prebiehať prostredníctvom systému Edupage, resp. e-mailu zákonného zástupcu. Dokumenty budú tiež zasielané aj poštou na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške na štúdium.

    • Počuť neznamená počúvať
     • Počuť neznamená počúvať

     • Aký je sluch pre náš život dôležitý sa presviedčame každý deň, a to aj na Valentína, kedy náš Seminár zo psychológie opäť navštívila pani psychologička Mgr. Viera Lutherová z poradne zdravého vývinu BALANS.

      Prednáška pani psychologičky bola z oblasti klinickej psychológie so zameraním na neurofyziologickú psychológiu, konkrétne otázky sluchového spracovávania a sluchovej stimulácie. Študenti sa oboznámili s problémami sluchového spracovávania a ich negatívnymi dopadmi na vývin reči, jazykových zručností a celkový akademický výkon.

      Na kazuistikách mali možnosť vidieť, akým spôsobom je narušená funkčnosť a výkonnosť dieťaťa. Dozvedeli sa o možnostiach nápravy a rehabilitačných postupoch.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Počuť neznamená počúvať.

    • Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL
     • Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL

     • V utorok 13. februára 2024 sa v MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnil regionálny turnaj FLL v kategórii Challenge. Naše gymnázium reprezentoval tím Legoheroes zložený zo žiakov Primy, Sekundy, Tercie, Kvarty a Kvinty. Na súťaž sa pripravovali od októbra počas stretnutí Robotického krúžku v celkovom počte 17 žiakov, súťažný tím tvorilo 10 z nich. Svoj inovačný projekt Hear and See, službu, vďaka ktorej by ste za kultúrou nemuseli cestovať, ale kultúra by prišla za vami, prezentovali nielen pred porotou, ale zároveň dostali priestor predstaviť ho všetkým účastníkom turnaja na hlavnom javisku ako jeden z troch najzaujímavejších projektov.

      Porote predstavili i svojho robota Dezidora, vysvetlili, ako funguje, ako aj celý proces od návrhu prvého prototypu až po testovanie robota, ktorého priniesli na súťaž. Za svoju práci získali 1. miesto v kategórii Robot Design. V disciplíne Robot Game sa im v konkurencii tímov s viacročnými skúsenosťami podarilo získať konečné 4. miesto.

      V sprievodnej aktivite Robot Battle sa po jednoznačnom postupe zo základnej skupiny, kde svoje zápasy vyhrali 3:0 a 3:0, dostali do finále. V ňom síce náš robot Emil nestačil na robota tímu z Banskej Bystrice, ale odnáša si čestné druhé miesto, čím náš tím vylepšil štvrtú pozíciu z minulého roka.

      Tím Legoheroes si v tejto sezóne prešiel menšou generačnou výmenou. Z 10 súťažiacich až šiesti boli v tíme tento rok prvý krát, pre niektorých z nich to bola vôbec prvá skúsenosť so súťažou FLL. Napriek tomu sme mohli už počas prípravy v rámci Robotického krúžku, ale aj na samotnej súťaži vidieť, že tento tím je veľmi súdržný a zanietený pre spoločnú vec. Ich aktivita a kreativita išli ruka v ruke s priateľstvami, ktoré medzi nimi vznikli, a tak ich práca bola nielen spoločným úsilím, ale najmä zábavou. Ich úspech vo veľkej miere ovplyvnili rady od skúsenejších študentov, bývalých členov tímu a starších žiakov, ale najmä prístup mentora Martina Hronského, ktorý im ukázal, ako si naplánovať prácu, postupne krok po kroku realizovať jednotlivé etapy plánu, ako pracovať efektívne, navzájom sa počúvať, pomáhať si, vyjadrovať svoje nápady konštruktívne a zrozumiteľne, ale najmä sa pri práci zabávať. Keď sa k tomu pridá cieľavedomosť a chuť do práce, ochota venovať svoj voľný čas a zostávať v škole aj dlho po oficiálnom skončení krúžku a najmä túžba niečo zaujímavé a hodnotné vytvoriť, pretaví sa to do celkového tretieho miesta na turnaji, čo je pre náš z veľkej časti neskúsený tím obrovskou odmenou za niekoľkomesačnú prácu.

      Na záver by som sa rada poďakovala všetkým členom tímu za ich neúnavnú prácu a radosť, ktorú prinášali na spoločné stretnutia, ich rodičom, ktorí im vychádzali v ústrety, podporovali ich v práci na projekte a vytvárali im priestor na stretávanie sa mimo vyučovania. Rovnako mentorovi Martinovi za jeho čas, trpezlivosť a energiu, ktorú tímu venoval, ako aj ďalším študentom, ktorí pomohli tímu napredovať svojimi postrehmi a radami. Veľká vďaka patrí Nadácii ZSNP a Slovalco za ich finančnú podporu, vďaka ktorej majú naši žiaci potrebné technické zabezpečenie pre realizáciu svojich nápadov. V neposlednom rade pani riaditeľke za podporu nášho tímu v jeho činnosti, ako aj kolegom, ktorí nám vychádzali v ústrety, aby sme v posledných hektických dňoch pred turnajom zvládli všetky prípravy na úspešné reprezentovanie našej školy.

      PaedDr. Miroslava Mesárošová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tím Legoheroes opäť zabodoval na regionálnom turnaji FLL.

     • Darujte nám Vaše 2 % z daní

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z Vašich daní v roku 2023. Z prijatých prostriedkov sme podporili účasť žiakov gymnázia na rôznych súťažiach na Slovensku i v zahraničí, prípravu tradičných aktivít tried a podujatí školy. Pomáhali sme pri nákupoch učebných pomôcok a techniky, odmeňovali úspešných študentov.

      Tento rok máte opäť možnosť aktivity školy podporiť prostredníctvom Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Vyhlásenie o poukázaní dane spolu s potvrdením o zdaniteľných príjmoch môžete priniesť na sekretariát školy, resp. doručiť na daňový úrad.

      Podrobnosti i formuláre nájdete tu.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       

      Mgr. Radovan Murín, predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

    • Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne
     • Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne

     • Naše gymnázium malo po štvrtýkrát zastúpenie v národnom tíme, ktorý reprezentoval Slovensko na medzinárodnej robotickej olympiáde FIRST Global. Naposledy v Singapure študenti ukázali, že dokážu konkurovať 190 krajinám sveta v oblasti robotiky, techniky i v riešení inovatívnych vedeckých projektov.  

      Úspech i príležitosti, ktoré sa študentom postupne otvárali, nás posmelili k ďalšiemu pokračovaniu. Martin Hronský, reprezentant Slovenska zo Ženevy, mentor slovenského tímu zo Singapuru a náš tohtoročný maturant, predstavil myšlienku budovania centra robotiky na našej škole už na Noci výskumníkov v Banskej Bystrici. Naším cieľom je pritiahnuť k robotike, 3D tlači či vede nielen našich študentov, ale prezentovať myšlienky a základné hodnoty súťaže FIRST Global aj študentom iných škôl.  

      Preto sme so „svetom robotiky“ vycestovali na Gymnázium Jána Chalupku v Brezne. Náš tím - Tatiana, Rebeka, Saška, Matej, Ivan a Dušan - pod vedením skúseného Martina pripravili prednášku iworkshop o súťaži FIRST Global či ukážky prác z robotiky i programovania. Po srdečnom privítaní riaditeľom školy, Mgr. Danielom Struhárom, sme žiakom predstavili naše úspechy, myšlienky súťaže i aktuálnu výzvu. Následne si študenti otestovali robota zo Singapuru, vyskúšali autíčka, hry i SMART technológie fungujúce vďaka micro:bitom. Nechýbal model z lego stavebnice SPIKE PRIME. 

      Na záver sme so študentami i učiteľmi z Brezna diskutovali o možnostiach, ktoré majú k dispozícii, aby sa aj oni mohli zapojiť do celoslovenskej výzvy súťaže FIRST Global Slovensko 2024. Náš tím už výzvy aktuálneho ročníka rieši aj vďaka mimoriadnej finančnej podpore Nadácie ZSNP a Slovalco. 

      Veríme, že sa s mladými nadšencami z Brezna opäť stretneme a v prípade záujmu ich tímu ochotne poskytneme podporu. Naše úspechy totiž ukazujú, že sila je v tímovej práci a vzájomnej pomoci. 

      Na záver by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke, Ing. Dana Paálovej, ktorá podporuje rozmanité aktivity našich robotických tímov. Sme vďační aj Združeniu rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa, bez ktorého finančnej podpory by sa naše ciele napĺňali len veľmi ťažko. 

       

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Singapurom sa to nekončí - návšteva v Brezne.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 12.2.2024 sa traja žiaci  našej školy zúčastnili krajského kola 33. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších škôl z celého Banskobystrického kraja si naši žiaci počínali výborne a naše gymnázium obohatili o 2 diplomy. V kategórii A sa nám síce víťazné miesto neušlo, ale v kategórii B sme získali 1. miesto – M. Cibuľa (III.B) a 2. miesto - P. Uhrovičová (III.A). Michal, ktorý obsadil 1. miesto, nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2024 v Bratislave. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a postupujúcemu budeme držať palce v celoslovenskom kole.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Psychológia v „interiéri“
     • Psychológia v „interiéri“

     • Dňa 7.2.2024 sa žiaci – seminaristi zo psychológie – vybrali do exteriéru, aby zistili ako funguje psychológia v „interiéri“. Pod interiérom sa tentokrát rozumel Ústav pre výkon väzby a Ústav pre výkon trestu odňatia slobody (ľudovo väzenie) v Banskej Bystrici.

      Skôr ako sme prekročili brány väznice, sme vôbec netušili, čo nás za vysokými múrmi čaká. Hneď po vstupe nám boli odobraté mobilné telefóny, prešli sme osobnou prehliadkou a každý dostal na krk kartičku návštevníka.

      Po úvodnej prehliadke sme sa spolu so zástupcom riaditeľa prešli administratívnou časťou väzenia a následne sme si vypočuli a pozreli veľmi zaujímavú prezentáciu o histórii, fungovaní, administratíve, personálnom obsadení väzenia

      Okrem iného sme sa dozvedeli, že terajší nový ústav je postavený na teritóriu a čiastočne i na základoch bývalej sedriálnej väznice z roku 1897 a že je jednou z najstarších na Slovensku. Areál ústavu má tvar uzatvoreného štvoruholníka. Jeho obvod tvorí administratívno-prevádzková budova, hospodárska budova a objekty určené na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. V ústave je 130 ciel s kapacitou 401 uväznených osôb, z čoho 52 ciel je určených pre odsúdených. V ústave je zriadené stredisko psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti, ktoré vykonáva diagnostiku odsúdených pre potreby ich zaraďovania do výkonu trestu odňatia slobody vzhľadom na stupeň ich narušenosti a charakteristiku osobnosti. Súčasne zabezpečuje psychologický servis pre obvinených, ako aj poradensko-konzultačnú činnosť pri riešení krízových stavov obvinených počas výkonu väzby. Okrem toho vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o služobný pomer v Zbore väzenskej a justičnej stráže. V súčasnosti sú na stredisku zaradení 4 psychológovia. Aj ich prácu nám priblížil zástupca riaditeľa, ktorý nám taktiež zodpovedal všetky naše zvedavé otázky.

      Táto skúsenosť ostáva jedinečnou a dúfame, že jedinou😊

      PhDr. Veronika Horálová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v „interiéri“.

    • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium
     • Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

     • Srdečne pozývame žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 27. februára 2024 (utorok).

      Spoločné stretnutie začína o 15:00 hod v prednáškovej miestnosti. Poskytneme Vám informácie o štúdiu, o priebehu prijímacieho konania a prípravných kurzoch na zvládnutie prijímacích skúšok. Predstavíme Vám možnosti štúdia cudzích jazykov. Nebudú chýbať prezentácie o živote školy, ukážky z vyučovania v odborných učebniach fyziky, biológie, chémie, informatiky i prehliadka školy.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - štvorročné štúdium
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - štvorročné štúdium

     • Milí deviataci!

      Chceli by ste sa dôkladne pripraviť na monitor či prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka? Otvárame opäť intenzívne prípravné kurzy pre oba predmety. Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • slovenský jazyk  –  6. februára 2024 o 14.00,
      • matematika – 13. februára 2024 o 14.00.

      Ďalšie stretnutia budú prebiehať vždy v utorok od 14.30 v dĺžke 3 vyučovacie hodiny.

      Záujem o kurzy prosím nahláste telefonicky, prípadne e-mailom na sekretariát školy.

      Podrobnejšie informácie o kurzoch, termínoch a platbách nájdete tu.

      Tešíme sa na stretnutie!

       

      Kontaktné údaje:

      email: sekretariat@gymzh.sk

      telefón: 045/6725630

      mobil: +421 903 402 803

    • Európska súťaž v štatistike
     • Európska súťaž v štatistike

     • V piatok 12. januára 2024 sa skončila 1. etapa národného kola Európskej súťaže v štatistike 2024, do ktorého sa zapojilo viac ako 1200 študentov zo 129 gymnázií a stredných odborných škôl v SR.  Za našu školu súťažilo 5 tímov v kategórii A z tried III.A, III.B a SEP, pričom  jeden z tímov z III.B v zložení – Michal Cibuľa, Michal Jáger a Pavol Kyseľ sa prebojoval do dvadsaťjednotky postupujúcich tímov z celkového počtu 322 tímov. Celý zoznam postupujúcich v kategórii A si môžete pozrieť v priloženej výsledkovej listine. Nášmu tímu srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

    • Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy
     • Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy

     • Dňa 7. decembra k nám zavítal tím Rozbehni sa!. Ten pre našich žiakov z radov druhákov a tretiakov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

      Od vymýšľania nápadu až k prvým objednávkam

      Žiaci vedení odborníkmi z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. Tej sa s našou pomocou podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

      ✅ Zlepšili sa postoje žiakov k podnikavosti

      Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa zvýšili o 53%.

      😍 Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať

      Naši žiaci udelili workshopu priemernú známku 7,6 z 10 a vyzdvihli aj tieto prínosy:

      • „Získali sme veľmi praktické poznatky o podnikaní.“
      • „Dalo mi to iný pohľad na rozbiehanie biznisu.“
      • „ Krok po kroku som sa dostala k výsledku.“
      • „ Páčilo sa mi celé spracovanie prezentácie a skupinové cvičenia.“
      • „ Dozvedel som sa mnohé cenné veci, ktoré sa mi budú hodiť pri plnení mojich snov.“

      ➡️ Ďalšie kroky

      Žiaci, ktorých idea podnikania zaujala, môžu vymyslieť vlastný nápad a ako jednotlivec či tím ho prihlásiť na online konzultáciu s Rozbehni sa! Počas nej dostane každý nápad cennú spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenia. Následne dostane možnosť zapojiť sa do jarného akceleračného programu Rozbiehátor.

      Viac o projekte nájdete na webe www.rozbehnisa.sk

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy.

    • V duchu radosti a štedrosti
     • V duchu radosti a štedrosti

     • Vianoce sú časom radosti a štedrosti, kedy si ľudia prejavujú lásku a pozornosť, a to prostredníctvom darčekov, milých slov alebo pomoci tým, ktorí to potrebujú. Práve štedrosť vytvára tú pravú vianočnú atmosféru plnú solidarity. Poskytovanie pomoci druhým a štedré konanie prispievajú k budovaniu krajšieho sveta a zlepšujú kvalitu života nás všetkých. Aj malý čin láskyplnej pozornosti môže mať veľký vplyv na niečí život. A práve preto sme aj my chceli prispieť aspoň malou troškou.

      Predvianočné aktivity sme začali v stredu varením kapustnice. Chutila vynikajúco a výťažok z predaja bol 334 eur. Poďakovanie patrí študentom z II. A, p. p. Horálovej a pánovi školníkovi. Vo štvrtok sme absolvovali už tradičný volejbalový turnaj. Jeden tím zostavili aj mladší študenti z osemročného štúdia a držali sa vynikajúco. Víťazstvo a putovný víťazný pohár si vybojovala II.B, na druhom mieste sa umiestnila IV.B a na treťom skončili študenti zo SEXTY. V piatok sme prvýkrát usporiadali vianočný kvíz, interaktívnu súťažnú aktivitu medzi triedami. Najšikovnejší boli študenti z KVARTY, KVINTY a SEXTY. Vôňa vianočného punču a medovníčkov z bazárika dotvárali tú pravú vianočnú atmosféru. Ich predajom sme získali ďalších 379,5 eur. K zbierke výrazne prispela aj p.p. Kinková predajom vlastnoručne robených voňavých mydielok, a to v hodnote 151,5 eur.

      Celková suma, ktorou sme podporili Svetielko nádeje, občianske združenie podporujúce onkologicky choré detičky a ich rodiny, bola vo výške 865 eur. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli či prispeli.

      Darovanie s láskou a štedrosťou vytvára v srdci pokoj a harmóniu, ktorú prinesieme aj do svojich domovov. Prajem Vám všetkým krásne vianočné sviatky!

                                                                       Mgr. Miroslava Debnárová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V duchu radosti a štedrosti.

    • "Kvízujeme" alebo nová vianočná tradícia
     • "Kvízujeme" alebo nová vianočná tradícia

     • Školský parlament si pre všetky ročníky prichystal kvíz s vianočnou tematikou. Súťažilo sa v troch kategóriách, PRIMA až KVARTA, prváci až druháci a tretiaci a maturanti. Výhercami sa stali KVARTA, KVINTA a OKTÁVA, ktorí o hudbe, filmoch či škole a profesoroch vedeli zo všetkých najviac. Kvízy boli dôvtipné a pri mnohých otázkach sme sa skvelo pobavili. Ďakujeme zástupcom školského parlamentu za skvelý nápad ako sa súťažne odreagovať pred vianočnými prázdninami! 

      Alexandra, SEXTA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočný kvíz. (foto Rebeka, SEXTA)