Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zmena organizácie vyučovania

  Zmena organizácie vyučovania

  Vážení rodičia, milí študenti!

   

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje o mimoriadnom prerušení školského  vyučovania v stredných školách podľa § 32 školského zákona – žiaci prechádzajú na dištančné štúdium.  

  Výnimkou je  školské vyučovanie v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole  (žiakov Prima, Sekunda Tercia, Kvarta). Vyučovanie v týchto triedach prebieha naďalej prezenčnou formou.

   

  Viac v Rozhodnutí MŠVVaŠ číslo:  2020/17294:1-A1810 :

  https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

 • Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana

  Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana

  Gymnázium Milana Rúfusa sa dlhšiu dobu venuje výchove študentov k tolerantným postojom, boju proti extrémizmu, objasňovaniu tragédie holokaustu. V školskom roku 2019/2020 sme mali v pláne pripomenúť si okrúhle výročie oslobodenia koncentračného tábora v Auschwitzi výstavou pod názvom Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana. Študenti dejepisného semináru  sa po zaškolení mali stať sprievodcami výstavou pre žiakov školy aj záujemcov z okolitých škôl a mesta. Výstava sa nakoniec pre pandémiu nemohla uskutočniť. Bola to nesmierna škoda, lebo sme mali byť prvou školou na Slovensku, ktorá by ju sprístupnila verejnosti. Doteraz boli panely vystavené len v budove Slovenskej národnej rady a v Múzeu holokaustu v Seredi.

  S návratom do školy v septembri 2020 sme sa rozhodli výstavu predsa len otvoriť, žiaľ, iba pre žiakov školy. V priebehu dvoch týždňov si ju počas hodín dejepisu a etiky prehliadli takmer všetky triedy gymnázia. Dozvedeli sa o udalostiach v Babjom Jare, Mineraľnych Vodach, o oslobodzovaní koncentračných táborov a záchrane väzňov.

  Po prezretí výstavy sa študenti dejepisného seminára Denis Laco (IV.A) a Roman Debnár (III.C) rozhodli pripraviť krátke edukačné materiály, ktoré tému výstavy priblížia všetkým záujemcom.  Po dohotovení a zrecenzovaní budú prezentácia a video s komentármi prístupné na stiahnutie na stránke školy.

  Ďakujeme Vedecko- osvetovému centru, Centru Holokaustu, Ruskému židovskému kongresu, Ministerstvu zahraničných vecí RF, veľvyslanectvu RF na Slovensku, Ruskému centru vedy a kultúry a iným za zapožičanie výstavy pre našu školu.

  Do galérie Holokaust: Likvidácia, oslobodenie, záchrana boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia opatrení pre školy a školské zariadenia

  Aktualizácia opatrení pre školy a školské zariadenia

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

  Manuál pre stredné školy - link na dokumenty.

  Upozornenie:

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Formulár na stiahnutie. vyhlasenie (.docx), vyhlasenie (.pdf)

  Plnoletý žiak plní tieto povinnosti sám.

 • Aktualizované!!!

  Aktualizované!!!

  Oznam zákonným zástupcom a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Slovenčinárik

  Slovenčinárik

  Naši študenti sa aj v tomto školskom roku zapojili do korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka  SLOVENČINÁRIK, ktorú organizovalo CVČ JUNIOR  v  Banskej Bystrici. Zo všetkých zúčastnených gymnazistov Banskobystrického kraja sme sa opätovne výborne umiestnili! Ján Kyseľ (II.B) obsadil 1.miesto, Katarína Köpplová (II.C) 2.miesto  a Lucia Vicianová (II.B) získala 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

                                                                                                 PaedDr. Adriana Júdová

 • The Earth School nás láka

  V projekte pribudol ďalší poster, ale najmä, získali sme ďalší certifikát. Získala ho Veronika Kmeťová (KVARTA). Gratulujeme!

 • The Earth School - výzva pokračuje

  Chcel by si sa aj ty pochváliť svojim výtvorom? Tak neváhaj a posielaj. Do galérie The Earth School sme pridali fotografie ďalších prác. A máme aj prvý certifikát za absolvovanie všetkých videí. Získala ho Kristínka z KVARTY.

  Gratulujeme!

 • The Earth School

  The Earth School

  PRIJALI SME ĎALŠIU VÝZVU!

  Naša mládež počas vyučovania z domu vôbec nezaháľa. Dobrovoľníci z tried od Primy až po Kvartu aktívne odpovedali na výzvu globálneho environmentálneho projektu "Earth School", vytvoreného expertmi z celého sveta, aby poukázali na to, ako veľmi našu Zem potrebujeme a čo všetko z nej pochádza. Sme hrdí na každého jedného zapojeného študenta, ktorý sa nezľakol angličtiny, ani samostatnej práce navyše. Hoci trávi viac času nad úlohami, ale svojím prístupom aktívne ukazuje nám všetkým, že aj mladým v tomto veku záleží na živote našej Zeme. Ďakujeme.

  Tešíme sa na ďalšie práce!

  Do galérie The Earth School boli pridané fotografie.

 • ISIC preukaz - predĺženie platnosti - súťaž

  ISIC preukaz - predĺženie platnosti - súťaž

  Predlžovanie platnosti ISIC preukazu na dopravu už počas prázdnin a zľavy v školskom roku 2020/2021 je spustené.

  Podrobné informácie o termínoch predlžovania v škole sme Vám odoslali cez správu v EDUPAGE. Postup na predĺženie platnosti ISIC je zverejnený na stránke www.isic.sk

  Keďže žiaci nie sú na školách, od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky aj individuálne cez e-shop priamo s doručením domov

  - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ 

  Pri kúpe známky sa zapájate do súťaže o rôzne ceny.

  Objednávanie ISIC preukazu pre nových žiakov zabezpečíme v škole začiatkom septembra 2020.

 • Volejbalový turnaj maturanti vs. profesori

  Volejbalový turnaj maturanti vs. profesori

  Tradičná rozlúčka v netradičnom čase. Tak môžeme nazvať volejbalový turnaj, ktorým sme sa neformálne rozlúčili s absolventmi roku 2020. Na túto akciu sa maturanti vždy veľmi tešia, koná sa zvyčajne pri ich odchode na akademický týždeň. Tentoraz však pandémia COVID 19 všetko zariadila inak. Napriek tomu nám to v pondelok výborne vyšlo. Prialo nám počasie i piesok. Premiérový podklad zrejme pomáhal viac tímu profesorov, ktorý to uhral na dve víťazstvá v troch zápasoch.

  Na takéto akcie sa nezabúda. Niekedy nabudúce... Dovidenia!

  Fotografie v galérii (autor Žiar vo fotografiách)

  Reportáž v Regionálnej televízii Žiar

 • Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu!

  Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu!

  Gymnázium Milana Rúfusa získalo nenávratný finančný príspevok z ESF a EFSR v Operačnom programe Ľudské zdroje na realizáciu projektu „Keď učenie má zmysel“. Hlavným cieľom projektu je tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšene čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT zručností a podpora vzdelávania a sieťovania učiteľov.

  Projekt prinesie posilnenie súčasných predmetov i ponuku nových - Integrovaná prírodoveda, Moderné dejiny, Finančná gramotnosť, Tvorba projektov. V mimoškolskej činnosti žiakom ponúkneme viacero nových krúžkov - Klub redaktorov a recenzentov, Rande s vedou, Vedecká čajovňa, Skús pokus, Príroda vo fotografii, Zdravý životný štýl, Mladý vedec, Svet financií, Cvičenia z ekonomiky, Matematika s počítačom, Aplikovaná matematika. Zrealizujeme viaceré workshopy na rôzne aktuálne témy, aby sme študentom priblížili praktické využitie kompetencií, ktoré získavajú vo formálnom vzdelávaní.

  Novinkou je 3-dňový kurz Učíme sa v prírode zameraný na aplikáciu vedomostí z biológie, fyziky a geografie priamo v teréne.

  Získané prostriedky sú určené predovšetkým na modernizáciu učební a IKT vybavenia, zakúpenie moderných prístrojov a učebných pomôcok i aktualizáciu odbornej literatúry v školskej knižnici.

 • Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov

  Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov

  Hoci sa ešte tento školský rok neskončil, už pripravujeme ďalší. Výnimočná situácia, ktorú zažívame v online vzdelávaní nás motivovala ísť vpred. Rozhodli sme sa zabezpečiť učiteľom i študentom Office 365. Každý tak získa okrem rovnakých verzií softvérov kancelárskeho balíka aj školskú e-mailovú schránku a osobný sieťový disk.

  Vďaka službe Office 365 pre web s obľúbenými webovými aplikáciami, ako napríklad Outlook, Word, PowerPoint, Excel a OneNote, SharePoint, Teams, Forms,... budú môcť učitelia a študenti spolupracovať, bez problémov komunikovať a vytvárať spoločný obsah. Okrem rovnakých verzií kancelárskeho balíka pre všetkých, vytvoríme tak kooperatívne prostredie i digitálne centrum. A čo je dôležité, používať rovnaké nástroje v škole i doma.

 • Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,...

  Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,...

  Aj tento rok sa niektorí naši študenti zapojili do celoslovenskej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Celý rok sa na ňu pripravovali, ale nebola to pre nich "drina" - baví ich poznávať vesmír a rozumieť kráse neba. Pripravovali sa na krúžku v škole alebo v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella. Ich príprava prebiehala výborne, ale v marci im ju veľmi sťažila karanténa a hrozilo aj zrušenie celej súťaže organizátormi. Organizátori sa nakoniec rozhodli uskutočniť celú súťaž online formou, ktorá prebehla koncom mája. Náš nováčik Alexander Rozina z Primy sa  jej zúčastnil prvýkrát, ale išlo mu to vynikajúco - získal 2. miesto v Banskobystrickom kraji a v celoslovenskom kole bol na 28. mieste. V 2. kategórii súťažil Martin Končok z Kvarty. Vybojoval 5. miesto v krajskom kole a na Slovensku získava 26. miesto. Naši najstarší - tretia kategória - sa tiež snažili a oplatilo sa. Ladislav Červenák získal 2. miesto v kraji a výborné 10. miesto na Slovensku, Slavomír Vodnák 3. miesto v kraji a 13. na Slovensku a Tomáš Bartoš 4. miesto v kraji a 14. na Slovensku.

  Všetkým študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj"

  Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj"

  Naše gymnázium sa v tomto školskom roku zapojilo do 1. ročníka súťažného projektu pre študentov stredných škôl s názvom „Rodný môj kraj“, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica.

  Výzva cyklu „Mladí používatelia, nové médiá“ oslovila Denisa Laca z III.A, ktorý odbornú porotu svojou prácou mimoriadne zaujal a stal sa jediným držiteľom zlatého pásma za informačne i umelecky hodnotne stvárnený dokument o zašlej sláve a súčasnosti banského regiónu stredného Pohronia.

  Výsledkom jeho niekoľko mesačnej práce - zbierania informácií, písania scenára, absolvovania rozhovorov s odborníkmi, natáčania záberov v teréne, strihania videa, vytvorenia zvukovej nahrávky - je 15-minútový audiovizuálny dokument „Rodný môj kraj“ zameraný na prezentáciu histórie a života v širšom regióne nášho gymnázia.

  Za pomoc a podporu ďakujeme Jaroslavovi Slašťanovi, miestnemu znalcovi a ochranárovi prírody z Kremnice; Ľubomírovi Lužinovi, pracovníkovi Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici; Mgr. Lucii Krchnákovej, PhD., pamiatkárke a špecialistke Múzea mincí a medailí v Kremnici; Anne Majerskej, aktívnej občianke z Vyhien.

  Hlavným zámerom zapojenia sa do projektu bolo využiť medzipredmetové vzťahy a preukázať zručnosti našich študentov v oblasti informačnej, mediálnej i digitálnej gramotnosti. Žiaci majú k dispozícii školskú techniku – videokameru, fotoaparát, diktafóny, vreckové nahrávacie zariadenia i notebooky so softvérom na strih videa. Denis nám ukázal, že snaha o využívanie modernej techniky v našej škole a podpora tvorivých aktivít študentov, má zmysel.

  Denisovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

   

  Projekt sa realizoval s podporou MŠVVaŠ SR.

  Link na video - https://drive.google.com/file/d/1m4z2waPDecBuSX3n1k2q3LrnUag1I8O9/view

 • Vyhrávame v SOČ aj dištančne

  Vyhrávame v SOČ aj dištančne

  Dve práce, dve medailové umiestnenia!

  Tohtoročná Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl – prebieha naozaj netradične. Situácia spôsobená koronavírusom priniesla zásadnú zmenu. Súťažné prehliadky, ktoré doteraz znamenali vyvrcholenie iniciatívy stredoškoláka v podobe ústnej obhajoby prác, sa tentoraz uskutočniť nemohli. Členovia komisie hodnotili len práce študentov podané elektronicky.

  Naši súťažiaci napriek tomu predložili svoje písomné práce odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. A v krajskom kole boli úspešní!

  Martin Čamaj (OKTÁVA) súťažil s prácou Michurin – Autonómny záhradkársky robot. V práci zúročil svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti informatiky, robotiky, programovania a využil tiež prácu s 3D tlačiarňou. V kategórii Elektrotechnika, hardware a mechatronika obsadil krásne 2. miesto.

  Roman Debnár (II.C) s prácou Príbeh čestného kňaza vybojoval najvyššie umiestnenie. Zvíťazil v kategórii História, filozofia, právne vedy. Roman sa rovnako rôznym historickým témam venuje dlhodobejšie.

  Obom študentom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční koncom mája, opäť však dištančne.

 • Rozlúčka s maturantmi 2020

  V tomto netradičnom čase našim maturantom zazvonil virtuálny zvonec posledný krát. Nikto z nás nečakal, že sa rozlúčime bez slávnostných príhovorov a podaní rúk. 

  Skúšku dospelosti úspešne zvládlo 90 študentov IV.A, IV.B a OKTÁVY.

  Počas štúdia mnohí absolventi dosahovali vynikajúce výsledky, venovali sa mimoškolskej činnosti i dobrovoľníctvu. Naše gymnázium úspešne reprezentovali v rozmanitých predmetových, vedeckých, umeleckých i športových súťažiach, propagovali školu na verejnosti. Zúčastnili sa viacerých školských, celoslovenských i zahraničných projektov, vystupovali na konferenciách. Sú medzi nimi aktívni mladí záchranári. Mnohí prejavili svojim správaním výrazne prosociálne správanie, pomáhali pri realizácii školských aktivít, boli tútormi „malým“ gymnazistom.

  Tak ako každý rok, za vynikajúce výsledky a reprezentáciu školy, boli riaditeľkou školy ocenení nasledovní absolventi:

  • Červenková Edita
  • Chrappová Michaela
  • Jurkemíková Marta
  • Kmeťová Alexandra
  • Kukučka Marek
  • Lehotská Terézia
  • Sigetiová Andrea
  • Šlosiariková Petra
  • Adamová Barbora
  • Bahna Peter
  • Balúnová Monika
  • Búgelová Silvia
  • Floreková Nina
  • Harach Samuel
  • Holicová Lucia
  • Ishchuk Illia
  • Koštová Dana
  • Košút Šimon
  • Mičová Klaudia
  • Námešný Juraj
  • Oswaldová Žofia
  • Oťapka Matúš
  • Prekoppová Adela
  • Prôčková Monika
  • Roob Matej
  • Sawlani Sanat
  • Sekereš Lukáš
  • Tesáková Kristína
  • Žňava Martin
  • Beňo Adam
  • Čamaj Martin
  • Dučáková Alexandra
  • Elešová Sofia
  • Elešová Nicol
  • Frindtová Jana
  • Halmešová Sandra
  • Jelžová Nina
  • Kučera Adam
  • Rišňovská Michaela
  • Štefanovičová Alica

  Všetkým maturantom gratulujeme k úspešnej, i keď netradičnej, maturitnej skúške. Želáme veľa šťastia vo vysokoškolskom štúdiu, pracovnom i osobnom živote. Nech sa Vám otvárajú vždy len tie správne dvere!

 • Podpora pre Španielsko

  Podpora pre Španielsko

  Španielčinári sa pod vedením pani profesorky Sliačanovej rozhodli vyjadriť podporu v ťažkej a náročnej situácii celému Španielsku, jednej z najpostihnutejších krajín pandémiou ochorenia COVID-19. Zozbierali svoje fotografie v rúškach a odkaz pod heslom "SME S VAMI" odoslali na Veľvyslanectvo Španielska.

  Niekedy robíme všetko, čo je v našich silách, aby všetko dobre dopadlo, ale niekedy z dôvodov, ktoré nedokážeme ovplyvniť, nevychádzajú veci tak, ako by sme si želali alebo ako sme si naplánovali. Napriek tomu všetkému veríme, že všetko dobre dopadne.

  Spoločne to zvládneme.

   

  Text z listu zaslaného na veľvyslanectvo

  Estimados señores:

  Les escribimos para darles a Ustedes y a toda España nuestro apoyo en
  esta situación tan dura y tan difícil.
  Este es un mensaje nuestro para España, que está siendo uno de los
  países más afectados por la expansión del coronavirus:

  ESTAMOS CON USTEDES.

  A veces hemos hecho todo cuanto está en nuestra mano para que todo
  salga bien, pero por razones que no es posible controlar, no sale como
  esprábamos o habíamos planeado. A pesar de todo lo que está pasando,
  esperamos que todo salga bien.

  Con este motivo les enviamos un cartel que han hecho los estudiantes
  de español junto con su profesora.

  Con mejores deseos se despiden atentamente

  PhDr. Veronika Sliačanová y los estudiantes de ELE

  Instituto de Milan Rúfus
  Žiar nad Hronom
  Eslovaquia

   

  Odpoveď z veľvyslanectva

  Estimada Sra. Sliačanová,

  Muchísimas gracias por su cariñoso mensaje de apoyo. Nos hemos tomado la libertad de compartirlo en nuestro perfil y página de Facebook, haciendo mención de su Instituto.

  Les deseamos lo mejor a Ud. y a sus alumnos de español.

   

  Un cordial saludo,

  EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRATISLAVA

 • Spoznaj svoju univerzitu z domu

  Spoznaj svoju univerzitu z domu

  Národné kariérne centrum pripravilo netradičný projekt. Srdečne pozýva všetkých absolventov na veľký virtuálny deň otvorených dverí vysokých škôl, ktorý sa uskutoční dňa 27.4.2020 o 14.00.

  Kedze veľa vysokých škôl má termíny na prijatie prihlášok do konca aprila, zúčastnia sa na online prezentácii prostrednictvom Virtuálneho DOD, ktoré bude prebiehať na stránke: https://virtualnydenotvorenychdveri.sk.

  Očakáva sa prezentácia viac ako 30 vysokých škôl.

  Predbežný zoznam vysokých škôl:

  Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte:  https://www.facebook.com/events/331965841098147/

  NEÚPLNÝ ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL A FAKÚLT (POČET NEUSTÁLE RASTIE)

  Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
  Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
  Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
  University of New York in Prague
  Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
  Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
  Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
  Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
  Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
  Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislaveso sídlom v Košiciach
  Technická univerzita Košice
  Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
  Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Filozofická fakulta UCM v Trnave 
  Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

 • Zapojte sa do svetového rekordu

  Zapojte sa do svetového rekordu

  Už zajtra!

  Pozývame pedagógov a žiakov, aby sa zúčastnili pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridali sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.Stačí sa pridať na stránku podujatia, budúcu stredu 22.apríla 2020 o 14:30, byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. Zostaňte aktívni aj keď ste doma!

  Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria