Navigácia

 • Prezentiáda 2018

  V pondelok, 9. apríla, sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže s názvom PREZENTIÁDA. Našou  úlohou bolo pripraviť si prezentáciu na vopred danú tému a obhájiť svoj názor pred porotou a obecenstvom, ktoré tvorili súťažiaci konkurenčných škôl.  Zaujala nás téma „Droga dnešnej doby“. Za pomoci p. prof. Júdovej, Fabovej a všetkých, ktorí boli ochotní vyplniť naše dotazníky, sme ju  zvládli na výbornú. Zhodli sme sa, že každý považuje za drogu dnešnej doby sociálne siete. Áno, to je jedna zo závažných foriem závislosti dnešnej doby. My sme sa však na problematiku pozreli z iného uhla. Podľa nás je drogou dnešnej doby aj narastajúca závislosť ľudí na svojom vzhľade a túžba vyzerať vždy dobre.  Zúčastnených tímov bolo dvanásť a aj napriek veľkej konkurencii sme sa umiestnili na krásnom piatom mieste. Zo súťaže sme si odniesli mnoho nových skúseností  a o rok sme pripravené zabojovať o víťazný titul...

  Stela Sarvašová, Soňa Herková a Vanessa Holubová, I. A

  Do galérie Prezentiáda 2018 boli pridané fotografie.

 • Branný súboj študentov

  Dňa 18. apríla 2018 sa družstvo nášho gymnázia v zložení: Adam Matuška, Peter Blahyj, Adrián Benčat, Marek Szabo a Timotej Kollár, zúčastnili Branného preteku na podporu vlastenectva a budovanie branného povedomia medzi mladými ľuďmi.  

  Súťaž prebiehala na pôde Športového Gymnázia v Banskej Bystrici pod záštitou Ministerstva Obrany SR. Študenti z 11 stredných škôl z celého banskobystrického kraja súťažili v disciplínach ako poskytovanie prvej pomoci, brannej príprave, topografii, streľbe, fyzickej zdatnosti ako aj teoretickej časti  - Test o SR. Pretek bol náročný hlavne fyzicky. Naši chlapci sa nakoniec umiestnili na krásnom 6. mieste, k čomu im gratulujeme.

  Mgr. Ingrid Panáková

  Do galérie Branný súboj študentov boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Žiarsky talent 2017

  Nadácia ZSNP a Slovalco pokračovala v svojej tradícii a opäť odmeňovala úspešných žiakov a študentov žiarskych škôl, ktorí v uplynulom kalendárnom roku dosiahli výrazné úspechy v rôznych oblastiach. Dňa 17. 4. 2018 si ocenenie Žiarsky talent 2017 v Obradnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom prevzalo až 27 našich študentov. Po slávnostnom odovzdávaní cien v troch oblastiach bola pre účastníkov podujatia pripravená recepcia.

  Ďakujeme Nadácii ZSNP a SLOVALCO za ocenenie práce našich študentov a za štedré odmeny. Zároveň srdečne blahoželáme oceneným žiakom. Ďakujeme aj ich rodičom a vyučujúcim, ktorí v súťažiach študentov podporovali a pomáhali im.

  Zo zaslanej širšej nominácie študentov, ktorí uspeli v celoslovenských i medzinárodných súťažiach, boli odmenení:

  • Alexandra Ščepková, Adela Trokšiarová, Barbora Kollárová,Tamara Rozembergová (SEPTIMA) - celoslovenská environmentálna súťaž „Same world“, 1. miesto a postup do Európskeho kola - Osveta o ochrane prírody cez aktivity v materských a zákl. školách 
  • Michaela Chrappová, Edita Červenková (II.A) - 58. ročník medzinárodnej  konferencie Študentskej vedeckej a odbor. činnosti, 2. miesto - Liečba pomocou prípravkov z výťažkov stromov
  • Roman Debnár (KVARTA) - Medzinárodná dejepisná súťaž Príbehy 20. storočia,  5. miesto v medzinárodnej súťaži, 2. miesto v hlasovaní verejnosti, kategória 13 - 15 roční, s prácou "Ak bol človek silný v kremflekoch, dalo sa. Príbeh čestného kňaza."
  • Richard Oles (OKTÁVA) - ON-LINE súťaž v hraní počítačových hier, organizátor súťaže s medzinárodnou účasťou - Stredoškolská eSport Liga (SSEL)
  • Michal Holic, Martin Končok, Quang Huy Dang, Ema Vlkovičová, Veronika Kmeťová (SEKUNDA) - iKid – celoslovenská súťaž – prezentácia vlastného podnikateľského plánu aj výrobku, postup do finále v celoslovenskom kole medzi 12 najlepších, výrobok "Vyhrievaný kabát pre malé zvieratá"
  • Barbora Barborová, Dominika Ježová (IV.B) - EUSTORY - XII. ročník celoslov. súťaže pre študentov SŠ,  1. miesto s prácou "Novobanské štále – návrh na pamiatku UNESCO"
  • Dominika Holicová (IV.B) - EUSTORY - XII. ročník celoslov. súťaže pre študentov SŠ,  4. miesto s prácou - Podzemná elektráreň v Kremnici (Návrh technickej pamiatky na ochranu UNESCO)
  • Caroline  Turazová (OKTÁVA) - EUSTORY – XII. ročník celoslov. súťaže pre študentov SŠ, 5. miesto s prácou Návrh Kúpeľov Sklené Teplice ako pamiatky UNESCO
  • Barbora Svoreňová (absolvent 2017) - Best in English - celoslovenská súťaž, 1. miesto
  • Martin Čamaj, Adam Kučera (SEXTA) - RBA robotická celoslovenská súťaž, 2. miesto v kategórii Racing LEGO
  • Zuzana Vanišová (absolvent 2017) - Olympiáda v nemeckom jazyku, 1. miesto v celoštátnom kole, Kategória 2B
  • Eliška Trvalcová, Alica Štefanovičová (SEXTA), Lucia Jasenáková, Natália Slašťanová (III.B) - celoslov. súťaž „Prelož a zaspievaj“ pre stredné školy pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, 3. miesto, s preloženie piesne LIETAJÚCI CYPRIÁN do francúzskeho jazyka
  • Alexandra Galetová (OKTˇÁVA) - Olympiáda v španielskom jazyku, 1. miesto v krajskom a 5 miesto v celoslov. kole, kategória C
  • Andrej Hric (III.B) - Olympiáda v španielskom jazyku, 1. miesto v krajskom a 5. miesto v celosloven. kole, kategória A

  Do galérie Žiarsky talent 2017 boli pridané fotografie.

 • V tíme FIRST Global 2018 traja naši

  Do slovenského tímu, ktorý bude reprezentovať Slovensko na FIRST Global 2018 na medzinárodnom kole v Mexico City, sa dostali až traja naši študenti - Martin Čamaj (kapitán tímu) a Adam Kučera zo SEXTY a Tomáš Sedláček zo SEPTIMY. Držíme palce!

  Predstavenie tímu si môžete nájsť na FIRST Global Slovakia.

   

   

   

 • Volejbalový turnaj - jar

  Máme za sebou prvý školský volejbalový turnaj, ktorý sa konal počas Dňa učiteľov. Družstvá chlapcov a dievčat jednotlivých tried zohrali viacero vzájomných zápasov. Víťazom jarného volejbalu sa stala III.B pred II.B a IV.B („rovnaké písmeno“ čisto náhodné :) ). Za zorganizovanie turnaja ďakujeme Natálii Slašťanovej a Lucii Sedlákovej z III. B a za pomoc p. prof. Skokánekovi.

  Do galérie Volejbalový turnaj - jar boli pridané fotografie.

 • Ďalšie aktivity v projekte "Viem kto som, viem čo chcem"

  Dňa 10.4.2018 si žiaci triedy PRIMA v rámci projektu VIEM KTO SOM vypočuli prednášku  o zdravom životnom štýle. Na základe potravinovej pyramídy sme si predstavili zdravé a nezdravé potraviny, diskutovali sme o našich stravovacích návykoch a o tom, ako predchádzať niektorým poruchám stravovania. Presvedčili sme sa o tom, že k zdravému životnému štýlu rozhodne patrí aj dostatok pohybu. Rozprávali  sme sa aj  o príčinách vzniku obezity u detí našej vekovej kategórie. O týždeň neskôr sme sa zasa vzdelávali na tému  NA ULICI BEZ NEHODY s p. policajtom Kováčom. Získali sme mnoho cenných informácií o pravidlách bezpečnosti na cestách a o tom, ako predchádzať mnohým nebezpečným situáciám.                                                                              

  Hana Šimková, PRIMA

 • Výsledky v športe

  Prinášame Vám výsledky v športových súťažiach družstiev:

   

   

   

  Volejbal – dievčatá SŠ – krajské kolo – 4. miesto

  Volejbal – chlapci SŠ – krajské kolo – 3. miesto

  Bedminton - chlapci SŠ – krajské kolo – 5. miesto (Blahyj Peter, Kabina Marek)

  Futbal – chlapci SŠ – regionálne kolo – 1. miesto - postup na krajské kolo

   

  V jednotlivých družstvách súťažili:

  Volejbal dievčatá SŠ

  Adamová Barbora, Barborová Barbora, Bezáková Lucia, Debnárová Mária, Holosová Ema Lea,  Jasenáková Lucia, Királyová Stela, Kollárová Barbora, Rišňovská Michaela, Sedláková Lucia, Slašťanová Natália, Trokšiarová Adela

  Volejbal chlapci SŠ

  Bahna Peter, Blahyj Peter, Kollár Timotej, Kollár Viktor, Kolláti Matúš, Košút Šimon, Kováčik Branislav, Matuška Matúš, Meliš Patrik, Rajnoha Eduard, Roško Martin

  Futbal chlapci SŠ

  Antošík Matúš, Bahna Peter, Bahno Dominik, Bugár Damián, Čierťaský Samuel, Debnár Samuel, Dovec Samuel, Harach Samuel, Chrien Tomáš, Kollár Viktor, Kršák Adam, Malatinec Maroš, Meliš Patrik, Oťapka Matúš, Šnirc Ondrej, Valenta Pavol

  Ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom kole!

  Fotografie v galérii Športové súťaže

 • Sládkovičova Štiavnica a Zechenterova Kremnica

  Dňa 9. 4. 2018 sa konala interpretačná súťaž v prednese poézie, známa pod názvom Sládkovičova Štiavnica. Za našu školu sa jej zúčastnili Monika Prôčková z II. B a Dominik Schmidt zo IV. A. Veľmi sa tešíme z ich úspechu, pretože Monika získala 3. miesto,  Dominik 1. miesto a zároveň postupuje do krajského kola.

  Dňa 11. 4. 2018 prebehla aj súťaž v prednese prózy  Zechenterova Kremnica, v ktorej súťažili Lucia Macková z I. A, Eliška Melišková  a Jana Frindtová zo SEXTY. Aj napriek podaným výkonom sa im nepodarilo umiestniť. Študentom ďakujeme za  reprezentovanie nášho gymnázia a Dominikovi želáme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

  PaedDr. Adriana Júdová

 • Hviezdoslavov Kubín

  V dňoch 26. 3. a  27. 3. 2018 sa v priestoroch CVČ v Žiari nad Hronom uskutočnilo okresné kolo umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali:

  Alexandra Schveigert a Zuzana Wagnerová z PRIMY, Roman Debnár z KVARTY a Ema Kvapilová  zo SEKUNDY.  Po víťazstve vo svojej kategórii bol Roman Debnár opäť úspešný aj v regionálnom kole, ktoré prebehlo 11. 4. 2018 v CVČ v Žarnovici. Po náročnom rozhodovaní poroty získal 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme všetkým študentom za reprezentáciu našej školy.

  PaedDr. Adriana Júdová

 • Prípravný kurz pre 9. ročník

  Ďalšie stretnutie prípravného kurzu zo  slovenského jazyka

  pre 9.ročník sa uskutoční

  v stredu, t.j. 18.4. 2018 o 15.00hod.

  v Prednáškovej miestnosti.

 • Modelový európsky parlament

  Od 11. apríla 2018 sa spúšťa prihlasovanie na Modelový európsky parlament (MEP) - národné kolo. Vlani našu školu reprezentovali Andrej Benčat, Ondrej Poprac, Alžbeta Gundová, Andrej Hrmo a Marko Kováč. Napriek tomu, že patrili k vekovo najmladším tímom, v konkurencii ostatných stredných škôl sa nestratili. Ondrej Poprac bol vybratý do tímu Slovenska na zasadnutí európskeho kola MEP-u v Estónsku.

  Do galérie Modelový európsky parlament boli pridané fotografie.

 • Keď pôjdeš horou ...

  je názov prednášky vedenej pánom Jaroslavom Slašťanom, ktorý je známy nielen ako autor publicistických a odborných príspevkov na rôzne témy, bloger, fotograf, ale predovšetkým milovník prírody a jej dobrovoľný strážca. Vďaka jeho zaujímavému rozprávaniu sa trieda KVARTA na malú chvíľu ocitla potulkami prírodou. Naučili sme sa, na základe čoho môžeme v prírode identifikovať jednotlivé živočíšne druhy. Nie sú to len samotné stopy - odtlačky končatín, ale aj trus, vyvrhnuté zvyšky potravy, či rôzne šifry v podobe značkovacích metód, z ktorých daný druh vie dokonca diagnostikovať, či ich zanechal zdravý alebo chorý jedinec.

  Na záver sme sa dozvedeli, čo robiť, keď sa oproti nám vyrúti medveď alebo diviak - najobávanejší obyvatelia lesa. Pán Slašťan nám porozprával aj svoje zážitky z terénu a samozrejme nás vyskúšal, čo sme si z prednášky zapamätali. Ďakujeme CVČ Žiar nad Hronom, že nám sprostredkovali takúto podnetnú prednášku, ktorá významne prispieva k zvýšeniu povedomia ochrany prírody, lebo iba to čo dobre poznáme, si môžeme vážiť a zachovať pre ďalšie generácie. 

  Mgr. Barbora Kinková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Noc v škole alebo Gymyard 2018

  Raz ročne sa žiaci zo školy domov neponáhľajú, dokonca v nej aj prenocujú. Tak, ako zo 6. na 7. apríla 2018. PRIMA a SEKUNDA si užili nočný "Gymyard", ktorý pre nich pripravila žiacka školská rada a dobrovoľníci z radov starších žiakov. K noci v škole patrí dobrodružná hra, nočné strašenie, filmy, športovanie v telocvični, obrovská torta a výborná nálada. Posúďte sami...

  Do galérie Noc v škole alebo Gymyard 2018 boli pridané fotografie.

 • Z papiera vystrihované

  Esther Shilo, narodená v Tel Avive, v roku 1952, ktorej rodičia pochádzali z Cífera, prežili holokaust a v roku 1948 emigrovali do Izraela.

  Umenie bolo odjakživa jej záľubou. V roku 2003 absolvovala kurz umeleckého strihania papiera. Esther Shilo tak podľahla čaru starého židovského umenia vystrihovania z papiera a začala navrhovať vlastné originálne papierové vystrihovačky, z ktorých väčšina motivicky pramení v Biblii, židovských tradíciách a symbolike.

  Žiaci SEKUNDY využili príležitosť jej návštevy v našom meste a dňa 5. apríla v rámci hodiny výtvarnej výchovy navštívili výstavu tejto izraelskej umelkyne a zúčastnili sa workshopu, kde sa naučili základy vystrihovania z papiera. Svoje minidielka im umelkyňa poopravovala, dotvorila a podpísala aj s venovaním.

  Do galérie Z papiera vystrihované boli pridané fotografie.

 • Prípravný kurz aj pre piatakov

  Gymnázium Milana Rúfusa aj v tomto roku otvára Kurz prípravy na prijímacie skúšky do 8 – ročného gymnázia zo slovenského jazyka a matematiky pre žiakov 5. ročníkov základných škôl.

  Termíny najbližších stretnutí:

  • Slovenský jazyk – 9. apríla 2018 o 14.15 hod.    
  • Matematika - 12. apríla 2018 o 14.15 hod.                  

  Počet hodín:

  • Slovenský jazyk – 10 hod. - Poplatok: 15 € za kurz/1,50 € za vyučovaciu hodinu.
  • Matematika – 10 hod. - Poplatok: 15 € za kurz/1,50 € za vyučovaciu hodinu.

  V cene kurzu sú aj nácvičné prijímacie testy.

  Prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy, tel. č. 045/6725630, prípadne na e – mail. adrese: sekretariat@gymzh.sk, kde získate aj podrobnejšie informácie.

  Minimálny počet žiakov potrebných na otvorenie kurzov je 10.

  Poplatok za kurz sa platí priamo vyučujúcemu na prvom stretnutí.

 • Ako sme spoznávali Štiavnicu

  Kým sa štvrtáci trápili s maturitným testom z angličtiny, PRIMA a SEKUNDA sa vybrali na výlet do Banskej Štiavnice.

  Ráno sme nastúpili do jedného autobusu a plní očakávaní sme vyrazili na cestu za históriou. Po ťažkej jazde zákrutami sme zaparkovali pred kaštieľom Antol. Vydali sme sa na spoznávanie zimného okruhu.

  Zaujalo nás, že kaštieľ bol postavený v symbolike kalendárneho roka: má 4 brány (= ročné obdobia), 12 komínov (= mesiacov), 52 izieb (= týždňov) a 365 okien (= dní). Dnes, po prestavbe, to však už nie je možné potvrdiť. Pri prechádzaní jednotlivými miestnosťami sme sa dozvedeli veľa o živote rodín, ktoré sa o kaštieľ starali. Na prehliadke sme videli aj poľovnícku zbierku, množstvo vypreparovaných zvierat z našich lesov.

  Po návšteve múzea v Sv. Antone nás už očakávalo starobylé banské mesto- Banská Štiavnica. Tu sme navštívili Starý zámok. Prekvapilo nás, že nám nepridelili žiadneho sprievodcu. Rozdelili sme sa do dvojíc a podľa pokynov na papierikoch sme sa vydali na bádanie zámkom. Postupne každý prešiel 9 stanovíšť. Prežili sme aj pár minút strachu, keď sme sa dostali do priestorov mučiarní. Skúmanie nás priviedlo až do zámockej veže.

  Prechádzka históriou vyvrcholila fotografovaním sa na lavičke zamilovaných. Netrpezlivo sme sa rozpŕchli do obchodov a cukrární.

  Po obede nás opäť autobus odviezol ku škole.

  Zuzana Wagnerová, PRIMA

  Do galérie Ako sme spoznávali Štiavnicu boli pridané fotografie.

 • Úspech na Trenčianskom robotickom dni

  Aj v tomto roku sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej sútaže Trenčiansky robotický deň. Súťažnej prehliadky robotov, vytvorených žiakmi základných a stredných škôl, sa zúčastnili štáty: Slovensko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Súťažilo sa v štyroch kategóriach: Driver A, Driver B, DoIt a Freestyle. Našu školu reprezentovali Martin Čamaj a Adam Kučera zo SEXTY s dvomi robotmi, ktoré zdolávali dráhy pre kategórie Driver A, a s jedným robotom v kategórií DoIt. Do kategórie DoIt sa chalani zaregistrovali na poslednú chvíľu, ale práve tu boli najúspešní. Získali skvelé 2. miesto. S robotmi v kategórií Driver A sa umiestnili na 5. a 10. mieste z celkového počtu 67 robotov.

  Martinovi a Adamovi gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v robotike.

  Fotografie v galérii Trenčiansky robotický deň

 • Účasť na celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku

  V dňoch 20. - 21.3.2018 sa dvaja žiaci našej školy – Barbora Adamová (II.B) a Andrej Hric (III.B) – zúčastnili celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. V predvečer samotnej súťaže bol  pre účastníkov olympiády pripravený kultúrny program v Jazykovej škole na Palisádach. Po zábavných súťažiach pre žiakov a učiteľov, ktoré zorganizoval Instituto Cervantes  v Bratislave, nasledovalo  tanečné vystúpenie umeleckého súboru v štýle flamenco Andalucia. V celoštátnom  kole sa zúčastnili všetci výhercovia krajských kôl. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, kde súťažiaci mali možnosť ukázať pred odbornou porotou svoje vedomosti zo španielskeho jazyka. Naši žiaci sa v silnej konkurencii umiestnili nasledovne: B. Adamová (7. miesto) a A. Hric (5 miesto). Srdečne blahoželáme.  Výsledky súťaže boli vyhlásené v Primaciálnom paláci, kde sa účastníkom okrem organizátora prihovoril aj zástupca španielskeho veľvyslanca.

  PhDr. Veronika Sliačanová

  Do fotogalérie Olympiády boli pridané fotografie

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria