• Oznamy

        • Stravu možno prihlasovať a odhlasovať na telefónnom čísle školskej jedálne:

          045/6734034