• Remeselné dni

    • Hlavným cieľom projektu je rozvíjať kreativitu, tvorivosť, podnikavosť, tímovú prácu i individuálny potenciál
     žiakov prostredníctvom podujatia Remeselné dni.

     Pre TERCIU a KVARTU pripravíme niekoľko zážitkových aktivít v mimoškolských priestoroch a mimo štandardného vyučovania. Školu v prírode naplníme príležitosťami na rozvíjanie manuálnych zručností, schopností komunikovať, vytrvalo riešiť problémy, kriticky posudzovať výsledky svojej práce i práce iných.


     Počas piatich dní sa žiaci postupne oboznámia so včelárstvom, základmi hrnčiarstva, s výrobou mydla, princípom
     tvorby potlače na textil a gravírovania. Okrem teórie si žiaci v skupinách vyskúšajú vytvoriť produkty podľa
     vlastných návrhov – sviečky zo včelích plástov, voňavé mydielka, drobnú keramiku, potlačia si tričká a vyrobia
     rôzne suveníry. Každý deň ich bude čakať nová výzva, ktorú zdolajú nielen vďaka svojim manuálnym zručnostiam,
     ale aj schopnosťou deliť si prácu, komunikovať v tíme, manažovať svoj čas a vytrvať až do splnenia úlohy.
     Posledný deň žiaci dostanú priestor na prezentáciu výrobkov prostredníctvom krátkych reklám. Po hodnotení
     a kritickom posúdení práce jednotlivých tímov budú najusilovnejší odmenení.

     Veríme, že práve neformálne
     aktivity v neformálnom priestore ponúknu žiakom priestor ukázať, čo sa v nich skrýva. Nielen vedomosti môžu
     byť devízou šikovného gymnazistu.

     Projekt pre Gymnázium Milana Rúfusa podala Mgr. Adela Stajníková.

      

     Škola v prírode sa realizuje vďaka podpore Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovak Business Agency v rámci Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania.