• Návšteva veľvyslankyne Brazílie

    •  

     Návšteva veľvyslankyne Brazílie

      

     Dňa 19. marca 2012 Gymnázium Milana Rúfusa privítalo veľvyslankyňu Federatívnej republiky Brazília na Slovensku, Marília Sardemberg ZELNER GONÇALVES. Stretnutie so žiakmi a učiteľmi anglického jazyka sa podarilo zrealizovať v rámci programu „Bringing the World to the Classroom“, ktorý pripravil slovenský týždenník The Slovak Spectator v spolupráci s firmou Sugarbooks s.r.o.

     Rozhovory a besedy s významnými predstaviteľmi zahraničnej komunity  v cudzom jazyku sú veľmi efektívnym prostriedkom na oslovovanie mladých ľudí.  Zapojením sa do tohto programu, sme sa snažili podčiarknuť  hodnotu vzdelania a motivovať žiakov pre ďalšie štúdium.  A najmä nasmerovať ambície mladých ľudí správnym smerom - aby sa nestávali v zahraničí pomocnými robotníkmi, ale  so získaným vzdelaním a znalosťou cudzieho jazyka dosiahli patričné miesto v spoločnosti.

     Veľvyslankyňa žiakov oboznámila so životom vo svojej domovskej krajine, najmä s históriou, hospodárskym rastom a princípom fungovania ekonomiky. Rozprávala o obyvateľstve, sociálnom programe štátu, ale aj o tradíciách, hudbe či stravovaní. Žiaci ochutnali brazílsku pochúťku Brigadeiro, ktorú veľvyslankyňa vlastnoručne pripravila. Pripomenula, že Slovensko a Brazília majú veľa spoločného. Každá krajina má však vlastnú históriu i problémy, ktoré musí riešiť.

     Na túto mimoriadnu udalosť sa pripravovala škola už mesiac na hodinách anglického jazyka. Začiatočníci sa zoznámili s Brazíliou v rámci žiackych projektov s názvom „Brazília našimi očami“. Vytvorili množstvo zaujímavých plagátov. Starší žiaci rozvíjali svoje komunikačné zručnosti písaním eseje na tému: „Môžu si ľudia za chudobu sami? Ako sa zbaviť chudoby?“. Na záver diskusie veľvyslankyňa odovzdala vecné dary a publikáciu o Brazílii 15 autorom najlepších a naj­zaujímavejších esejí.

     Na záver stretnutia žiaci previedli veľvyslankyňu odbornými učebňami, predstavili jej pripravené projekty. Potešilo ju, že sa nám páči brazílska kultúra. Veríme, že Marília Sardemberg ZELNER GONÇALVES opúšťala žiarske gymnázium s príjemným zážitkom a dúfame, že naše mesto niekedy opäť navštívi.

     Pozri fotogalériu.