• Finančný workshop v Septime
     • Finančný workshop v Septime

     • 20. decembra 2023 sme si my, žiaci triedy SEPTIMA, mohli otestovať náš prehľad v oblasti financií vďaka projektu, ktorý pomáha rozvíjať finančnú gramotnosť študentov záživnou formou. Prostredníctvom náučnej hry sme si na modelovej situácii ukázali, kedy je potrebné začať sporiť, ak sa v dôchodku chceme mať dobre, naučili sa, či sa oplatí investovať do akcií a ako funguje II. pilier, ale predovšetkým sa zabavili. Hru sme hrali v dvoch kolách, ktoré sa od seba mierne líšili. Už na konci workshopu sme mohli pozorovať výrazné zlepšenie sa, naše rozhodnutia boli v druhom kole rozvážnejšie a presnejšie, zatiaľ čo v prvom sme si neboli až takí istí a pri rozhodovaní sme viacej váhali. Za spríjemnenie predvianočného týždňa ďakujeme p. Černákovi. 

      Ema Chudobová (Septima) 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančný workshop v Septime.

    • Vianočná kapustnica na gymnáziu
     • Vianočná kapustnica na gymnáziu

     • Začalo sa to ako nevinný žart slovami: „Poďme variť kapustnicu.“ No ako sa hovorí, že „s čerty nejsou žerty“, tak ani štyria žiaci z II.A triedy, a to T. Hogh, M. Grochal, P. Gallo a D. Dobrotka nežartovali a 20.12.2023 uvarili na školskom dvore vianočnú kapustnicu. Prípravy začali už skoro ráno a postupne sa cieľ našich kuchárov napĺňal. Vôňu a chuť Vianoc bolo možné degustovať už od 11:30 hod. priamo pri kotle plnom voňavej a chutnej kapustnice. A aj keď teplota vonku sa krútila okolo nuly, nálada bola výborná a všetkých hrial pocit, že vyzbieraná suma poputuje na Svetielko nádeje.

      Chlapcom patrí veľký obdiv a vďaka, že nestratili chuť a odvahu pustiť sa do prípravy kapustnice, a my veríme, že si to radi zopakujú.

      Týmto ďakujeme aj firmám Anton Antol, s.r.o., Limas, s.r.o. a Belspol, s.r.o., ktorí zabezpečili všetky potrebné suroviny na prípravu tejto vianočnej pochúťky.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná kapustnica na gymnáziu.

    • Hľadaj ľudí, ktorí ti rozumejú
     • Hľadaj ľudí, ktorí ti rozumejú

     • Dňa 15.12. zavítal na naše gymnázium bývalý študent, Hugo Repáň, aby žiakom II. A, II. B a žiakom SEXTY porozprával o tom, ako sa stal podnikateľom, prakticky z ničoho. Tak ako sám povedal, na začiatku bol len nápad, no skutočnosťou sa stal až vďaka tým, ktorí boli ochotní mu pomôcť. Týmto nápadom bola výroba asfaltových ciest z cigaretových ohorkov. Práve Žiar nad Hronom je prvým mestom na svete, ktoré má cestu vyrobenú takýmto spôsobom. Tiež nám zdôraznil, že pokus sa nemusí stať úspešným hneď na prvýkrát. On sám si prešiel úspechmi aj pádmi, no práve tie nás učia vstávať a skúšať to znova.

       

      Ďakujeme za inšpirácie!

      Viac o nápade a jeho premene na skutočnosť sa dočítate tu:

      https://www.ziar.sk/ziar-nad-hronom-ma-prvu-cestu-z-cigaretovych-ohorkov-na-svete/?f=

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hľadaj ľudí, ktorí ti rozumejú.

    • Žiarske talenty
     • Žiarske talenty

     • ... rastú aj na našom gymnáziu

       

      Nadácia ZSNP a Slovalco sa opäť rozhodla oceniť žiakov základných a stredných škôl zo Žiaru nad Hronom a z okolia, ktorí dosiahli v uplynulom školskom roku výsledky, výkony alebo úspechy v oblasti vzdelávania, vedy alebo umenia.

      Na slávnostné udeľovanie cien boli pozvaní aj naši gymnazisti. V úvodných príhovoroch odznelo vyzdvihnutie snahy žiakov, poukázanie na dôležitosť vzdelania, poďakovanie za reprezentáciu škôl i mesta, či povzbudenie do ďalšej práce. Členovia správnej rady nadácie Rudolf Knapp a primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal odovzdali ocenenia sedemdesiatim najtalentovanejším študentom.

      Medzi nimi na pódium vystúpili vďaka svojim dosiahnutým úspechom aj viacerí gymnazisti:

      • Hanka Dražová, Alexandra Hajdúchová, Rebeka Novodomcová a Adela Račková zo SEXTY za úspech v celoslovenskej súťaži EDUSOC a EUSTORY,
      • Ján Kolár zo SEXTY za úspech v súťaži EUSTORY,
      • absolventi Zora Kürthyová a Samuel Kanala za úspech v súťaži EUSTORY či SOČ,
      • Samuel Kolár z KVARTY za víťazstvo v celoslovenskej súťaži ScratchCup,
      • Martin Hronský a Tamara Štangová zo IV. B a absolvent Dominik Olajec za reprezentáciu školy, mesta i Slovenska na medzinárodnej robotickej olympiáde FIRST Global 2022 v Ženeve
      • Vladimír Macko, Marek Neusch, Gregor Alvin Oswald a Dávid Sebechlebský zo IV. B a Daniel Striežovský z OKTÁVY za reprezentáciu školy, mesta i Slovenska na medzinárodnej robotickej olympiáde FIRST Global 2023 v Singapure

      Študentov v súťažiach sprevádzali Mgr. Zuzana Kohútová, PaedDr. Miroslava Mesárošová a Mgr. Mária Wagnerová.

      Oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Zároveň sa pripájame k myšlienke vyslovenej na Žiarskom talente: „Vzdelanie Vám nikto nemôže vziať.“

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Žiarske talenty.

    • Predvianočná Viedeň
     • Predvianočná Viedeň

     • Naša výprava do Viedne na trhy zo Žiaru nad Hronom bola nádherným dobrodružstvom plným zážitkov a objavov. Zastavili sme sa v miestnom technickom múzeu, kde nám exponáty priblížili minulosť a poskytli pohľad na bohaté dedičstvo tohto miesta. Potom sme pokračovali do Viedne, kde sme mali náučnú prehliadku mesta spolu so sprievodcom. Po prehliadke nás privítali trhy rozžiarené farbami a plné života. Voňavé stánky s tradičnými dobrotami nám ponúkli možnosť ochutnať miestne špeciality a získať originálne suveníry. Atmosféra na trhoch bola nesmierne príjemná a plná radosti.

      Mgr. Dana Zacharová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Predvianočná Viedeň.

    • Komunikácia – psychológia – svet práce
     • Komunikácia – psychológia – svet práce

     • Na Seminári zo psychológie sme v stredu, 13.12.2023, opäť privítali zaujímavého hosťa. Bol ním pán PhDr. Milan Gergel, ktorý pracuje na Úrade práce a sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, konkrétne na Referáte poradenstva a vzdelávania. Po krátkej úvodnej diskusii ku dvom základným otázkam – Aký som? a Čo viem? – hovoril o identifikácii osobnostného potenciálu v kontexte voľby povolania. Hlavnou témou jeho prednášky bola metóda Assessment Centre (AC), niekedy tiež Assessment Centrum. Ide o metódu výberu, komplexného hodnotenia a porovnávanie osobnostných a profesijných kvalít uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnancov v organizácii. Táto metóda sa vykonáva v skupine 5 až 8 ľudí a čas hodnotenia je od 2 hodín až po 2 dni. Program Assessment Centra je založený na psychodiagnostických testoch, simulácii žiaducich a typických pracovných činností, individuálnych a skupinových úlohách. Dve z nich si mohli na vlastnej koži vyskúšať aj samotní žiaci a zistiť tak, že metóda Assessment Centrum je oveľa náročnejšia než bežný prijímací pohovor, keďže účastníci sú zámerne vystavení tlaku, stresu a náročným úlohám a ich výkony sú starostlivo sledované a vyhodnocované tímom odborných hodnotiteľov.

      Na záver prednášky sme sa teda jednohlasne zhodli, že v porovnaní s ostatnými metódami ako sú napr. pohovory, alebo osobnostné dotazníky zabezpečuje uvedená metóda najspoľahlivejší odhad budúceho správania jednotlivcov.

      PhDr. Veronika Sliačanová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Komunikácia – psychológia – svet práce.

    • Vianočná Trnava
     • Vianočná Trnava

     • Dňa 14.12.2023 sa žiaci I.B a II.A vybrali nasať predvianočnú atmosféru do mesta nazývaného slovenský Rím – do Trnavy. Po poldruhahodinovej ceste autobusom nás privítala Trnava bez stopy snehu a s celkom príjemnou teplotou 8 stupňov. Skôr ako sme sa vydali na vianočné trhy, sme si pozreli historické centrum mesta, ktoré bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Dominantou námestia je renesančná mestská veža, ktorá bola postavená v roku 1574 ako pozorovateľňa. Výhľad z veže ponúka pohľad na historické centrum so všetkými budovami, medzi nimi aj na množstvo kostolov a kostolíkov, vďaka ktorým sa Trnava nazýva malým slovenským Rímom.

      Po malej ochutnávke histórie sme si pozreli, ochutnali a niektorí aj kúpili kúsok slovenskej predvianočnej atmosféry. Či už to bol pohár teplého čaju alebo detského punču, chrumkavý podplamenník alebo skalický trdelník – pripomenulo nám to, že sa blížia Vianoce – sviatky pokoja a mieru a mali by sme si ich tak užiť nech sme kdekoľvek – v Trnave, v Žiari nad Hronom, či vo Viedni😊

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná Trnava.

    • Spoznávame spoločné dejiny
     • Spoznávame spoločné dejiny

     • Na Mikuláša sa vybrali sexta a I. A do Budapešti. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia spoznali bývalé hlavné mesto Uhorska. Je totiž kúskom našej histórie.

      Program bol pestrý. Začínal sa na Námestí hrdinov, ktorého podoba sa tvorila počas miléniových osláv príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Sprievodca, Miroslav Sklenár, študentom rozprával o Arpádovcoch, Anjouovcoch - ich súvise s dejinami nášho regiónu. V ďalšom štvrťkruhu sme spoznávali dejiny stavovského odboja voči Habsburgovcom od Bocskaya po Kossutha.

      Popri bývalom Vidamparku a ZOO sme sa presunuli na Budín. Pozreli sme sa od Rybárskej bašty na budovu parlamentu, Dunaj a peštiansku časť, videli sme Matyasov chrám, uličky starého mesta. S úsmevom sme si vypočuli legendu o generálovi Hadikovi (zo Slovenska) a spoznali, ako vznikol frazeologizmus „husársky kúsok“. Ako učitelia sme boli radi, že „do maturít ďaleko“ a nik zo žiakov sa nevyšplhal na podstavec sochy, aby si zabezpečil pohladením koňa úspech na skúške. Lebo tak o tom hovorí legenda.

      Hradné trhy, Bazilika sv. Štefana, Vörösmarthy tér - vianočná ponuka trhov v Budapešti je pestrá aj lákavá. Škoda len, že s nami nespolupracovalo počasie. Väčšinu dňa vytrvalo lialo. Mnohí teda strávili voľný čas v MacDonalde, kaviarničkách či nakupovaním na Váci utca. Domov sme sa vracali až neskoro večer. A napriek nepriaznivému počasiu sme konštatovali, že deň v Budapešti sme si naozaj užili.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Spoznávame spoločné dejiny.

    • Vianočná noc v škole
     • Vianočná noc v škole

     • Z piatku 8. 12. do soboty 9. 12. si trieda Septima pripravila pre triedu Prima ,,Vianočnú noc“ v škole. Nečakane zavítal aj Mikuláš, ktorý ich potešil vianočnými darčekmi, ale čistou náhodou ho zlí čerti uniesli. Kvôli záchrane Mikuláša musela naša Prima zdolať pestré vianočné aktivity. Po úspešnom zvládnutí pripravených aktivít nasledovala schovávačka v priestoroch školy, veselá diskotéka a pásmo večerných filmov. Celý večer vládla výborná nálada a všetci spoločne sme si to skvele užili.

      Zuzana Maslenová /Septima/

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc v škole.

    • Septima v Bratislave
     • Septima v Bratislave

     • Vo štvrtok 7. decembra 2023 sme my, trieda SEPTIMA, zavítali na vianočné trhy do nášho hlavného mesta, Bratislavy. Naša cesta na vlakovú stanicu sa začala predieraním v čerstvo napadanom snehu, ktorý nám cestu skomplikoval. Vlak mal kvôli spadnutému stromu meškanie, takže sme do Bratislavy dorazili o 2 hodiny neskôr, ako sme plánovali. Po dlhej ceste sme sa naobedovali a vybrali sme sa na prehliadku Starého mesta. Prezreli sme si Dóm sv. Martina, Hviezdoslavovo námestie či nábrežie Dunaja a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o historickom centre Bratislavy. Po krátkej prechádzke sme sa rozišli na trhy, nachádzajúce sa na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí. Trhmi sa niesli vianočné piesne a vôňa Vianoc. V širokej ponuke občerstvenia, sladkých maškŕt a punču si určite každý našiel svoje pravé orechové. Podvečer sme sa stretli na vlakovej stanici a spoločne vyrazili domov. Na žiarskej vlakovej stanici sme sa vykotúľali z vlaku, síce unavení a s plnými žalúdkami, ale vianočne naladení. Za výlet ďakujeme našej pani profesorke triednej, Mgr. Zuzane Šályovej, ktorá sa na túto cestu podujala :)

      trieda SEPTIMA 

    • Psychológia a my - Neuromotorická nezrelosť
     • Psychológia a my - Neuromotorická nezrelosť

     • V stredu 29. 11. 2023 sme na Seminári zo psychológie privítali psychologičku - pani Mgr. Vieru Lutherovú z poradne zdravého vývinu Balans v Kremnici, ktorej prednáška z oblasti klinickej psychológie so zameraním na neurofyziologickú a vývinovú psychológiu nás veľmi zaujala. Študenti sa oboznámili s vývinovými procesmi dozrievania centrálnej nervovej sústavy a nadobúdania motorickej kontroly, ide o tzv. neuromotorické dozrievanie. Taktiež sa dozvedeli aj o negatívnych dopadoch na psychickú oblasť a akademický výkon, ak sú tieto procesy narušené nepriaznivými okolnosťami počas raného vývinu. Na kazuistikách z praxe mali možnosť vidieť, aký môže mať neuromotorická nezrelosť dopad napríklad na reguláciu emócií a správania alebo grafomotorické zručnosti dieťaťa. Pani psychologička v závere hovorila aj o neurovývinovej terapii – terapii neuromotorickej nezrelosti a oneskoreného dozrievania CNS, ktorej sa venuje a ktorá prináša veľa zaujímavých poznatkov a situácií.

      PhDr. Veronika Horálová