Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Dana Paálová Pál Rozvrh
Riaditeľka
riaditelka@gymzh.sk
 
 
Mgr. Barbora Kinková Kin Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
RNDr. Ján Adámik Ad Rozvrh
Učiteľ
jan.adamik@gymzh.sk
 
 
Mgr. Jozef Cerovský Ce Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Oľga Danková Da Rozvrh
Učiteľka
olga.dankova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Miroslava Debnárová Deb Rozvrh
Učiteľka
miroslava.debnarova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Vladimír Fabo Fa Rozvrh
Učiteľ
vladimir.fabo@gymzh.sk
 
 
Mgr. Mária Fabová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
maria.fabova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Monika Findriková Fin Rozvrh
Triedna učiteľka: TERCIA
monika.findrikova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Slavomír Jančík Ja Rozvrh
Učiteľ
slavomir.jancik@gymzh.sk
 
 
PaedDr. Adriana Júdová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
adriana.judova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kohútová Koh Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
zuzana.kohutova@gymzh.sk
 
 
PaedDr. Kamila Kubišová Kub Rozvrh
Učiteľka
kamila.kubisova@gymzh.sk
 
 
ThDr. Ján Kuneš, PhD. Kun Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ivana Lapinová Lap Rozvrh
Triedna učiteľka: PRIMA
ivana.lapinova@gymzh.sk
 
 
Ing. Dana Matušková Mat Rozvrh
Učiteľka
dana.matuskova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Norbert Nagy Na Rozvrh
Triedny učiteľ: III. A
norbert.nagy@gymzh.sk
 
 
Mgr. Erika Pajerská Paj Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
erika.pajerska@gymzh.sk
 
 
Mgr. Ingrid Panáková Pan Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
ingrid.panakova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Stanislava Považanová Pov Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
stanislava.povazanova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Eva Ruriková Rur Rozvrh
Triedna učiteľka: KVARTA
 
 
Mgr. Miriam Sajvaldová Saj Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
miriam.sajvaldova@gymzh.sk
 
 
Simona Saksonová Sak Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Veronika Sliačanová Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Slavomíra Snopková Sno Rozvrh
Učiteľka
slavomira.snopkova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Adela Stajníková Sta Rozvrh
Triedna učiteľka: SEXTA
adela.stajnikova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Igor Stemnický Ste Rozvrh
Triedny učiteľ: SEPTIMA
igor.stemnicky@gymzh.sk
 
 
Mgr. Leontína Striežovská, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: KVINTA
strielea@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Sučanský Su Rozvrh
Triedny učiteľ: III. B
peter.sucansky@gymzh.sk
 
 
Mgr. Renata Szviteková Szv Rozvrh
Triedna učiteľka: OKTÁVA
renata.szvitekova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Zuzana Šályová Šá Rozvrh
Triedna učiteľka: SEKUNDA
zuzana.salyova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Zdena Štefancová Šte Rozvrh
Učiteľka
zdena.stefancova@gymzh.sk
 
 
Patrik Voštinár Vos Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Wagnerová Wa Rozvrh
Triedna učiteľka: KVINTA
maria.wagnerova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Ivan Zachar Za Rozvrh
Učiteľ
ivan.zachar@gymzh.sk
 
 
Mgr. Dana Zacharová Rozvrh
Učiteľka
dana.zacharova@gymzh.sk
 
 
Ing. Ján Kobelár Kob vedúci krúžku

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria