Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Oľga Danková Da
 
 
Ing. Dana Paálová Pál Rozvrh
Riaditeľka
riaditelka@gymzh.sk
 
 
Mgr. Barbora Kinková Kin Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca@gymzh.sk
 
 
Mgr. Miroslava Debnárová Deb Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
miroslava.debnarova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Vladimír Fabo Fa Rozvrh
Učiteľ
vladimir.fabo@gymzh.sk
 
 
Mgr. Mária Fabová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
maria.fabova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Monika Findriková Fin Rozvrh
Triedna učiteľka: KVINTA
monika.findrikova@gymzh.sk
 
 
PhDr. Veronika Horálová Ho Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
veronika.sliacanova@gymzh.sk
 
 
H Hybská H Učiteľ
 
 
PaedDr. Adriana Júdová Triedna učiteľka: III. B
adriana.judova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kohútová Koh Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
zuzana.kohutova@gymzh.sk
 
 
PaedDr. Kamila Kubišová Kub Učiteľka
kamila.kubisova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Štefánia Lalíková Lal Rozvrh
Učiteľka
janapavlafdc@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Lapinová Lap Rozvrh
Triedna učiteľka: TERCIA
ivana.lapinova@gymzh.sk
 
 
Ing. Dana Matušková Mat Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
dana.matuskova@gymzh.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Mesárošová Mes Rozvrh
Učiteľka
miroslava.mesarosova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Norbert Nagy Na Rozvrh
Učiteľ
norbert.nagy@gymzh.sk
 
 
Mgr. Erika Pajerská Paj Učiteľka
erika.pajerska@gymzh.sk
 
 
Mgr. Ingrid Panáková Pan Triedna učiteľka: II. A
ingrid.panakova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Stanislava Považanová Pov Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
stanislava.povazanova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Eva Ruriková Rur Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
eva.rurikova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Miriam Sajvaldová Saj Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
miriam.sajvaldova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Slavomíra Snopková Sno Rozvrh
Triedna učiteľka: SEKUNDA
slavomira.snopkova@gymzh.sk
 
 
Simona Sojková Soj Učiteľka
 
 
Mgr. Adela Stajníková Sta Rozvrh
Triedna učiteľka: OKTÁVA
adela.stajnikova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Igor Stemnický Ste Rozvrh
Učiteľ
igor.stemnicky@gymzh.sk
 
 
Mgr. Leontína Striežovská, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: SEPTIMA
leontina.striezovska@gymzh.sk
 
 
Mgr. Peter Sučanský Su Učiteľ
peter.sucansky@gymzh.sk
 
 
Mgr. Renata Szviteková Szv Rozvrh
Triedna učiteľka: PRIMA
renata.szvitekova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Zuzana Šályová Šá Rozvrh
Triedna učiteľka: KVARTA
zuzana.salyova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Zdena Štefancová Šte Rozvrh
Učiteľka
zdena.stefancova@gymzh.sk
 
 
Patrik Voštinár Vo Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Wagnerová Wa Rozvrh
Učiteľka
maria.wagnerova@gymzh.sk
 
 
Mgr. Ivan Zachar Za Učiteľ
ivan.zachar@gymzh.sk
 
 
Mgr. Dana Zacharová Učiteľka
dana.zacharova@gymzh.sk
 
 
RNDr. Ján Adámik vedúci krúžku

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria