• Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - štvorročné štúdium
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - štvorročné štúdium

     • Milí deviataci!

      Chceli by ste sa dôkladne pripraviť na monitor či prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka? Otvárame opäť intenzívne prípravné kurzy pre oba predmety. Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • slovenský jazyk  –  6. februára 2024 o 14.00,
      • matematika – 13. februára 2024 o 14.00.

      Ďalšie stretnutia budú prebiehať vždy v utorok od 14.30 v dĺžke 3 vyučovacie hodiny.

      Záujem o kurzy prosím nahláste telefonicky, prípadne e-mailom na sekretariát školy.

      Podrobnejšie informácie o kurzoch, termínoch a platbách nájdete tu.

      Tešíme sa na stretnutie!

       

      Kontaktné údaje:

      email: sekretariat@gymzh.sk

      telefón: 045/6725630

      mobil: +421 903 402 803

    • Európska súťaž v štatistike
     • Európska súťaž v štatistike

     • V piatok 12. januára 2024 sa skončila 1. etapa národného kola Európskej súťaže v štatistike 2024, do ktorého sa zapojilo viac ako 1200 študentov zo 129 gymnázií a stredných odborných škôl v SR.  Za našu školu súťažilo 5 tímov v kategórii A z tried III.A, III.B a SEP, pričom  jeden z tímov z III.B v zložení – Michal Cibuľa, Michal Jáger a Pavol Kyseľ sa prebojoval do dvadsaťjednotky postupujúcich tímov z celkového počtu 322 tímov. Celý zoznam postupujúcich v kategórii A si môžete pozrieť v priloženej výsledkovej listine. Nášmu tímu srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

    • Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy
     • Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy

     • Dňa 7. decembra k nám zavítal tím Rozbehni sa!. Ten pre našich žiakov z radov druhákov a tretiakov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

      Od vymýšľania nápadu až k prvým objednávkam

      Žiaci vedení odborníkmi z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. Tej sa s našou pomocou podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

      ✅ Zlepšili sa postoje žiakov k podnikavosti

      Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa zvýšili o 53%.

      😍 Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať

      Naši žiaci udelili workshopu priemernú známku 7,6 z 10 a vyzdvihli aj tieto prínosy:

      • „Získali sme veľmi praktické poznatky o podnikaní.“
      • „Dalo mi to iný pohľad na rozbiehanie biznisu.“
      • „ Krok po kroku som sa dostala k výsledku.“
      • „ Páčilo sa mi celé spracovanie prezentácie a skupinové cvičenia.“
      • „ Dozvedel som sa mnohé cenné veci, ktoré sa mi budú hodiť pri plnení mojich snov.“

      ➡️ Ďalšie kroky

      Žiaci, ktorých idea podnikania zaujala, môžu vymyslieť vlastný nápad a ako jednotlivec či tím ho prihlásiť na online konzultáciu s Rozbehni sa! Počas nej dostane každý nápad cennú spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenia. Následne dostane možnosť zapojiť sa do jarného akceleračného programu Rozbiehátor.

      Viac o projekte nájdete na webe www.rozbehnisa.sk

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy.

    • V duchu radosti a štedrosti
     • V duchu radosti a štedrosti

     • Vianoce sú časom radosti a štedrosti, kedy si ľudia prejavujú lásku a pozornosť, a to prostredníctvom darčekov, milých slov alebo pomoci tým, ktorí to potrebujú. Práve štedrosť vytvára tú pravú vianočnú atmosféru plnú solidarity. Poskytovanie pomoci druhým a štedré konanie prispievajú k budovaniu krajšieho sveta a zlepšujú kvalitu života nás všetkých. Aj malý čin láskyplnej pozornosti môže mať veľký vplyv na niečí život. A práve preto sme aj my chceli prispieť aspoň malou troškou.

      Predvianočné aktivity sme začali v stredu varením kapustnice. Chutila vynikajúco a výťažok z predaja bol 334 eur. Poďakovanie patrí študentom z II. A, p. p. Horálovej a pánovi školníkovi. Vo štvrtok sme absolvovali už tradičný volejbalový turnaj. Jeden tím zostavili aj mladší študenti z osemročného štúdia a držali sa vynikajúco. Víťazstvo a putovný víťazný pohár si vybojovala II.B, na druhom mieste sa umiestnila IV.B a na treťom skončili študenti zo SEXTY. V piatok sme prvýkrát usporiadali vianočný kvíz, interaktívnu súťažnú aktivitu medzi triedami. Najšikovnejší boli študenti z KVARTY, KVINTY a SEXTY. Vôňa vianočného punču a medovníčkov z bazárika dotvárali tú pravú vianočnú atmosféru. Ich predajom sme získali ďalších 379,5 eur. K zbierke výrazne prispela aj p.p. Kinková predajom vlastnoručne robených voňavých mydielok, a to v hodnote 151,5 eur.

      Celková suma, ktorou sme podporili Svetielko nádeje, občianske združenie podporujúce onkologicky choré detičky a ich rodiny, bola vo výške 865 eur. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli či prispeli.

      Darovanie s láskou a štedrosťou vytvára v srdci pokoj a harmóniu, ktorú prinesieme aj do svojich domovov. Prajem Vám všetkým krásne vianočné sviatky!

                                                                       Mgr. Miroslava Debnárová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V duchu radosti a štedrosti.

    • "Kvízujeme" alebo nová vianočná tradícia
     • "Kvízujeme" alebo nová vianočná tradícia

     • Školský parlament si pre všetky ročníky prichystal kvíz s vianočnou tematikou. Súťažilo sa v troch kategóriách, PRIMA až KVARTA, prváci až druháci a tretiaci a maturanti. Výhercami sa stali KVARTA, KVINTA a OKTÁVA, ktorí o hudbe, filmoch či škole a profesoroch vedeli zo všetkých najviac. Kvízy boli dôvtipné a pri mnohých otázkach sme sa skvelo pobavili. Ďakujeme zástupcom školského parlamentu za skvelý nápad ako sa súťažne odreagovať pred vianočnými prázdninami! 

      Alexandra, SEXTA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočný kvíz. (foto Rebeka, SEXTA)

    • Vianočný volejbal
     • Vianočný volejbal

     • Tak ako každý rok, posledný pred-prázdninový týždeň zahŕňal množstvo študentských akcií, jednou z nich bol aj Vianočný volejbal. Do turnaja sa zapojila takmer každá trieda, s výnimkou pár nečakane chorých učastníkov. Zápasy boli naozaj napínavé, nejedna výmena nás donútila v napätí sa zdvihnúť zo stoličky. Mnohé zápasy boli strhujúce a nečakané, iné zábavné a plné zvratov. Pri finálovom sme všetci prekvapene sledovali každé preletenie lopty a skandovanie sa ozývalo celou telocvičňou. Ďakujeme za pomoc pani profesorke Štefancovej, nie len s organizáciou, ale aj s ochotou pri plnení úlohy rozhodcu. Ďakujeme za úžasne odohrané zápasy žiakom všetkých tried a obecenstvu za vytvorenie skvelej atmosféry. Gratulujeme II.B, IV.B a SEXTE k ich zaslúženému prvému, druhému a tretiemu miestu. Dúfame že si opäť zasúťažíme už čoskoro. :)

      Alexandra, SEXTA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočný volejbal. (foto Rebeka, SEXTA)