• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Gymnázium Milana Rúfusa
   • Telefón
   • sekretariát: 045/6725630
    sekretariát(mobil): +421 903 402 803
    kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
    školská jedáleň: 045/6734034
   • Adresa školy
   • Ul. J. Kollára 2

    965 01 Žiar nad Hronom
    Slovakia
   • IČO
   • 00160881
   • Vedenie školy
   • Riaditeľka školy:
    Ing. Dana Paálová, riaditelka@gymzh.sk

    Zástupkyňa riaditeľky školy:
    Mgr. Barbora Kinková, zastupca@gymzh.sk