• Prezentácia školy

   • Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom je škola s viac ako 60-ročnou tradíciou.

    Poskytuje žiakom kvalitné vzdelávanie prostredníctvom moderného materiálno-technického zabezpečenia a odbornej personálnej základne. Rozmanitý, moderný a originálny vzdelávací program pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a otvára im cesty k úspechu v rôznych súťažiach doma i v zahraničí.

    Medzi priority školy patrí nielen digitalizácia vzdelávania, ale aj individuálny prístup a príjemné školské prostredie. Veľmi dôležité postavenie má výučba cudzích jazykov. Spolu s anglickým jazykom ponúka škola na výber francúzsky, nemecký, ruský a španielsky jazyk. Súčasťou školského areálu sú novovybudované športoviská - oválna atletická dráha, doskočisko,  multifunkčné a basketbalové ihrisko.

    Život školy je obohatený tradičnými kultúrnymi i športovými aktivitami, realizáciou rozmanitých projektov, exkurziami do zahraničia.

     

    Ďalšie informácie sa dozviete tu: