• Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Deň narcisov, najväčšia celoslovenská finančná zbierka sa dňa 28.04.2022 konala už 26.-krát. Ako dobrovoľníci sme sa zapojili i my, študenti Gymnázia Milana Rúfusa. Motivovaní chuťou pomáhať sme oslovili v uliciach nášho mesta množstvo ľudí. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3109,58 €. Tie poputujú Lige proti rakovine, ktorá vďaka nim realizuje množstvo bezplatných projektov - onkoporadňa, sieť onkopsychológov, poskytuje jednorázové finančné príspevky pre onkologických pacientov. Sme hrdí, že sme pomohli a zároveň dúfame, že vyzbieraná suma bude nasledujúci rok opäť o čosi vyššia.

      Mladí dobrovoľníci

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov.

    • Máj, lásky čas
     • Máj, lásky čas

     • Vážení profesori, milí študenti! 

      Začal sa máj, mesiac lásky. My, členovia Mládeže Slovenského Červeného kríža, sme sa v spolupráci so Žiarskym mládežníckym parlamentom rozhodli, šíriť ju ďalej. Zajtra, teda v stredu 4.5.2022 a v piatok 6.5.2022 bude počas veľkej (desiatovej) a obedovej prestávky na prvom poschodí (pred riaditeľňou) prebiehať zbierka, z ktorej predmety venujeme klientom domova dôchodcov. Priniesť môžete knižky, spoločenské hry, omaľovánky, farbičky či iné predmety, s ktorými si starkí môžu vyplniť čas a rozvíjať myseľ. Za vašu pomoc vopred ďakujeme. 

    • Okresné kolo v bedmintone
     • Okresné kolo v bedmintone

     • 27.4.2022 sme na SOŠaOS v Žiari nad Hronom absolvovali okresné kolo v bedmintone stredných škôl žiakov a žiačok. Našim víťazom – Aris Nikolas Čela, Marek Matonok, Barbora Prcúchová a Nikola Nieburová gratulujeme a prajeme im veľa úspechov na krajskom kole 5.5.2022 vo Zvolene.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo v bedmintone.

    • Okresné kolo žiakov ZŠ vo florbale
     • Okresné kolo žiakov ZŠ vo florbale

     • 22.4.2022 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov ZŠ vo florbale, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Tím zložený zo žiakov Tercie a Kvarty obsadil konečné 2. miesto za víťaznou ZŠ Hliník nad Hronom, 3. miesto získala ZŠ Jilemnického ZH.

      Nášmu florbalovému tímu ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme mnoho ďalších športových úspechov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo žiakov ZŠ vo florbale.

    • Futsal aj v školskom drese
     • Futsal aj v školskom drese

     • Po veľmi dlhej prestávke spôsobenej pandémiou sme sa konečne mohli športovo vyžiť aj mimo školy. Súperom vo futsale nám bola Hotelová škola v Žiari nad Hronom. Stretli sa dve mužstvá, v ktorých je najviac aktívnych hráčov. Gymnázium v Žiari nad Hronom reprezentovali chlapci prvých a druhých ročníkov a zápas nám poslúžil hlavne ako príprava na ďalšie školské turnaje. Dôležitejšie, ako výsledok 16 : 4 v náš prospech je to, že chlapci si konečne môžu zahrať aj za svoju školu.

    • Veľkonočný volejbalový turnaj
     • Veľkonočný volejbalový turnaj

     • Po dlhšej prestávke sa postupne vraciame k tradičným školským aktivitám. Jednou z nich je i volejbalový turnaj medzi triedami. V stredu 13.4.2022, deň pred Veľkonočnými prázdninami, sa už od skorého rána plnila telocvičňa športovcami.  V troch kolách zohrali prihlásené družstvá postupne 12 zápasov. Do TOP 3 následne postúpili víťazi z jednotlivých ročníkov – II.A, III.C a OKTÁVA. Zo vzájomných zápasov si nakoniec putovný pohár riaditeľky školy a sladkú odmenu odniesli študenti OKTÁVY. V zápase o 2. miesto triedny tím II.A porazil  tím III.C.

      Družstvá povzbudzované nehrajúcimi spolužiakmi predviedli skvelé športové výkony. S potešením môžeme vyhlásiť obnovený Veľkonočný turnaj za úspešný. Ďakujeme organizátorom súťaže – študentom III.C a profesorom telesnej výchovy -  za skvelý zážitok, pani riaditeľke za podporu aktivít študentov. Víťazom gratulujeme a už teraz začíname trénovať na ďalšie zápasy.

      Veríme, že sa triedne tímy čoskoro stretnú v ďalších športových súťažiach nielen v telocvični, ale aj na novom školskom ihrisku, ktoré nám začína "rásť" pod oknami. 😊

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočný volejbalový turnaj.

    • Nácvičné testy pre piatakov
     • Nácvičné testy pre piatakov

     • Prijímacie skúšky si cvične môžu napísať aj piataci. Nácvičné testy zo slovenského jazyka i matematiky sa uskutočnia dňa 28.4.2022 (štvrtok). Začneme o 14.00 h testom zo slovenského jazyka (45 min nácvičný test a 15 min. rozbor testu). Po krátkej prestávke budeme pokračovať testom z matematiky (45 min nácvičný test a 15 min. rozbor testu). Nácvičné testy ponúkame absolventom prípravného kurzu bez úhrady. Ostatní záujemcovia za absolvovanie oboch nácvičných testov uhradia poplatok 5 €, v prípade, že majú záujem vyskúšať si len test z jedného predmetu 3 €. Poplatok sa uhrádza v hotovosti pred začiatkom stretnutia. Nie je potrebné prihlasovať sa vopred.

    • Nácvičné testy pre deviatakov
     • Nácvičné testy pre deviatakov

     • Aj tento rok si môžete u nás vyskúšať prijímacie skúšky na nečisto. Nácvičné testy zo slovenského jazyka i matematiky sa uskutočnia dňa 26.4.2022 (utorok). Začneme o 14.30 h testom zo slovenského jazyka (45 min nácvičný test a 15 min. rozbor testu). Po krátkej prestávke budeme pokračovať testom z matematiky (45 min nácvičný test a 15 min. rozbor testu). Nácvičné testy ponúkame absolventom prípravného kurzu bez úhrady. Ostatní záujemcovia za absolvovanie oboch nácvičných testov uhradia poplatok 8 EUR, v prípade, že majú záujem vyskúšať si len test z jedného predmetu 5 EUR.

    • Konečne súťažíme aj v športe
     • Konečne súťažíme aj v športe

     • Naši študenti po dvoch rokov konečne opäť športujú a súťažia🙂

      Po dlhých dvoch rokoch sa konečne rozbiehajú školské športové súťaže. Na okresnom kole vo vybíjanej základných škôl na Štvorke sa žiačky nášho osemročného gymnázia nestratili, po jednej výhre a dvoch prehrách obsadili štvrté miesto. Dôležitejšia ako výhry bola ale super atmosféra, dobrá nálada a smiech medzi dievčatami, ktoré našu školu vzorne reprezentovali. Za to im patrí veľké poďakovanie a palec hore🙂👍

      Mgr. Norbert Nagy

       

      Našu školu vzorne reprezentovali: Bošková Alžbeta, Cehuľová Johana Ráchel, Čierna Alžbeta, Dobišová Laura, Dobrovodská Tamara, Dražová Zuzana, Fabová Marion, Schveigert Sophia, Šálová Rebeka, Šnircová Eliška, Ťahúňová Linda a Wagnerová Martina. 

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Konečne súťažíme aj v športe.

    • Potulky Banskou Štiavnicou
     • Potulky Banskou Štiavnicou

     • Dňa 1. apríla navštívila trieda KVARTA a KVINTA Banskú Štiavnicu. V autobuse sme sa statočne držali, lebo naším cieľom bola expozícia minerálov v Berggerichte. Upršané počasie nás tak vohnalo do útulnej budovy niekdajšieho dištriktuálneho banského súdu. Na úvod sme boli oboznámení s minulosťou Banskej Štiavnice a pozreli sme si dokumentárny film k vzniku pohorí, ktoré ju obklopujú. Následne sme sa mohli voľne prejsť po expozícii. Najviac nás oslovili svietiace a jedové minerály. Za zmienku stoja aj umelé kryštály. Na záver sme okrem potuliek štôlňou Michal mali pripravené aktivity, vďaka ktorým sme sa mohli utvrdiť, koľko informácií sme si z expozície odniesli. Odvážnejší si zahrali s pani profesorkami dámu 😊. Beky Novodomcovej ďakujeme opätovne sa fotodokumentáciu celej akcie.

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Potulky Banskou Štiavnicou.

    • Prípravné kurzy - pokračujeme
     • Prípravné kurzy - pokračujeme

     • Milí piataci!

      Pokračujeme v prípravných kurzoch pre prijímacie skúšky na osemročné štúdium:

      • 4. 4. 2022 od 14:00 - matematika,
      • 6. 4. 2022 od 14:00 - slovenský jazyk.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

    • Prípravný kurz na PS - pokračujeme
     • Prípravný kurz na PS - pokračujeme

     • Milí deviataci!

      Pokračujeme v prípravných kurzoch pre prijímacie skúšky na štvorročné štúdium

      • 4. 4. 2022 od 14:30 - slovenský jazyk,
      • 5. 4. 2022 od 14:30 - matematika.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

    • Angličtina kreatívne
     • Angličtina kreatívne

     • Minulý týždeň študenti z Tercie pod vedením pani profesorky Rurikovej vytvárali na hodinách anglického jazyka projekty týkajúce sa veľmi dôležitej oblasti, ktorá ovplyvňuje život každého z nás, a ňou je životné prostredie. Cieľom týchto hodín bolo budovanie environmentálneho povedomia u študentov. Na hodinách prezentovali svoje myšlienky či návrhy, ako sa správne starať o našu planétu, a zamysleli sa nad tým, čo jej hrozí. Prezentácia bola zameraná na tri témy: Environmental problems, How to protect our environment a Natural disasters. Vďaka týmto témam študenti rozvíjali svoje poznatky o životnom prostredí. Angličtina prebehla zábavnou a kreatívnou formou, pričom sa zároveň budoval pozitívny postoj k našej planéte. Študenti sa naučili mnoho nových vecí, napríklad čo robiť, aby sme ušetrili našu planétu, ako fungujú vonkajšie a vnútorné geologické procesy, ktoré zaistia zelenú budúcnosť pre nás všetkých.

      Tieto hodiny si žiaci Tercie veľmi užili a dali im do života mnoho poznatkov, ktoré ich budú sprevádzať počas ich života na našej krásnej planéte.

                                                                                                                Eliška Bartošíková, Tercia

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Angličtina kreatívne.

    • Medaila z Majstrovstiev SR do 21 rokov v stolnom tenise
     • Medaila z Majstrovstiev SR do 21 rokov v stolnom tenise

     • Linda Majerčíková, študentka prvého ročníka nášho gymnázia, sa vo svojom voľnom čase venuje stolnému tenisu. Je hráčkou stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom a v uplynulých dňoch sa zúčastnila na Majstrovstvách SR do 21 rokov, kde si svojím kvalitným výkonom vybojovala bronzovú medailu.

      Linde srdečne blahoželáme a želáme jej veľa ďalších športových úspechov.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Medaila z Majstrovstiev SR do 21 rokov v stolnom tenise.

    • Prípravný kurz pre prijímacie skúšky – osemročné štúdium
     • Prípravný kurz pre prijímacie skúšky – osemročné štúdium

     • Aktualizácia!

      V tomto týždni sa z organizačných dôvodov uskutoční v pondelok stretnutie z matematiky, v stredu začne kurz zo slovenského jazyka.

      Milí piataci!

      V spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neinvestičným fondom ponúkame prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium na osemročnom gymnáziu. Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • matematika – 28. marec 2022 (pondelok) o 14.00,
      • slovenský jazyk – 30. marec 2022 (streda) o 14.00.

      Kurzy v oboch predmetoch sú pripravené v rozsahu 5 stretnutí po 2 vyučovacie hodiny. Poplatok za kurz z jedného predmetu je 15 EUR (t.j. 1,50 EUR za 1 vyučovaciu hodinu). V cene kurzu sú zahrnuté aj nácvičné testy, ktoré si vyskúšate na poslednom stretnutí.

      Poplatok za kurz sa hradí na prvom stretnutí.

      Prihlásiť sa môžete vyplnením dotazníka na linku https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7zXaVR8f0kOnJViph_To9dobkzfv-rpJtKcsK_VB8rpUNTJFVkc2Qkk4OEdGTEZTVU1YWVFQRElaQS4u

      Tešíme sa na Vás!

    • Prípravné kurzy pre deviatakov
     • Prípravné kurzy pre deviatakov

     • V tomto týždni ďalej pokračujú prípravné kurzy na prijímacie skúšky:

      • slovenský jazyk - dnes, 21.3.2022 o 14.30,
      • matematika - zajtra, 22.3.2022 o 14.30.

      Tešíme sa na stretnutie!

    • Lyžiarsky na Krahuliach
     • Lyžiarsky na Krahuliach

     • My, žiaci Kvarty, sme strávili spolu s Terciou v dňoch 1.2.2022 až 9.2.2022 (kvôli prázdninám, víkendu a neštastnému výpadku prúdu na zjazdovke) 5-dňový dochádzkový lyžiarsky výcvik na Krahuliach.

      Každý deň nás do našej destinácie vyniesol autobus, profesori nám rozdali ski passy, obliekli sme si výstroj a mali čas sa vylyžovať do 11:30, teda času obeda. Po obede sme lyžovali do 14-tej, presunuli sa a o 14:30 sme boli znova na školskom dvore. Vo štvrtok 3.2. však na Krahuliach nastal už spomínaný výpadok prúdu, a kedže nefungovali vleky, na jeden deň sme sa vrátili ku klasickému školskému vyučovaniu. Teda na to, aby sme si poriadne oddýchli, sme mali až 4 dni a plní síl sme sa vrátili na svah v pondelok.

      Veľká vďaka za pomoc, ochotu a dozor patrí pani profesorkám Štefancovej a Snopkovej, a taktiež aj pánom profesorom Nagyovi a Fabovi. Aj keď nám počasie občas neprialo, lyžiarsky sme si veľmi užili, utužili sme si vzťahy, a to nie len triedy samostatne, ale aj navzájom. Sme šťastní, že sa nám aj napriek tejto náročnej situácii naskytla možnosť zúčastniť sa. Ďakujeme! 

      Kvarta

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky na Krahuliach.

      Video z lyžiarskeho, ktoré pripravili žiaci Kvarty.

    • Pomoc Ukrajine
     • Pomoc Ukrajine

     • Už tri týždne so študentmi sledujeme pohnuté dejiny na území Ukrajiny. Najprv sa téme venovali iba tretiaci na seminári z dejepisu. Spoločne sme začali chystať informačné panely o dejinách tohto štátu v XX. storočí. Kým sme stihli vyvesiť na chodbe prvé informácie, Ukrajina bola napadnutá z ruských území.

      Gymnazistov  vojna u susedov prekvapila. Preto sme na hodinách dejepisu v piatok, 25.februára, chystali posolstvá mieru - odkazy rovesníkom na Ukrajinu, želania pokoja, síl, bezpečia. Kreslili a vešali sme holubice s ratolesťou, rozprávali sa o ich symbolike.

      V nedeľu, 27. februára, sme sa ako škola rozhodli pridať k humanitárnej zbierke, ktorú organizovalo komunitné centrum BÚDA. To už na slovenských hraniciach stáli prví utečenci.

      Aktivisti z BÚDY chystali okrem zbierky potravín, liečiv, zdravotníckeho materiálu a šatstva aj tzv. uvítacie balíčky: tašky nápomocné v prvých okamihoch, pri usádzaní sa v dočasnej vlasti.

      Pondelok bol rušný. Bolo treba prichystať pokladničky, hlásenie do školského rozhlasu, nájsť dobrovoľníkov na zbieranie financií, rozmnožiť zoznamy potrebných vecí. O 10:00 sa zbierka rozbehla. V krátkom čase sa podarilo zozbierať 513 eur. 

      Ďalšia skupina študentov prešla žiarske obchody a nakúpila v nich podľa zoznamu veci do balíčkov pre teenagerov (deky, vankúšiky, mikiny, ponožky- papuče, toaletné potreby, sladkosti, písacie potreby, bloky, spoločenské hry...). Predmety zabalili do tašiek, spísali ich zoznam. Podarilo sa naplniť osem tašiek s pomocou.

      Poobede sa žiaci pridali ako dobrovoľníci do triedenia pri humanitárnej zbierke priamo v komunitnom centre BÚDA. Od 16:30 takmer do 20:00 sa svižne zvŕtali, triedili, balili, nosili, nakladali.

      Naša pomoc sa nekončí, aj 1.marca sme priniesli teenagerské balíčky a hygienické potreby do BÚDY, potrebné predmety - podľa aktuálnych požiadaviek,  zbierame a triedime aj naďalej, už v priestoroch školy. Prváci pripravili nástenku, na ktorej sa žiaci dozvedia, kto v rámci mesta robí humanitárnu zbierku, čo a ako zabalené je možné na ňu doniesť. Nástenku priebežne upravujeme.

      Ako motivácia pridať sa  k humanitárnej pomoci slúžia fotografie z prvej zbierky v BÚDE. Sú obrazom ľudskej dobroty.

      Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pomoc Ukrajine.

     • Školský semafor

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovalo dňa 25.02.2022 Školský semafor v súvilosti s uvoľňovaním opatrení v školách.

      Ďakujeme, že sa správate zodovedne. Bezpečné prostredie je pre nás prioritou.

    • Stavali sme
     • Stavali sme

     • Na hodine chémie s KVARTOU sme sa pozreli do štruktúry zlúčenín organických látok. So stavebnicou molekúl súťažili proti sebe štyri tímy. Úlohou skupín bolo vytvoriť molekulové modely metánu, etánu, etylénu, acetylénu, benzénu a ľubovoľnej inej organickej látky. Paradoxne najrýchlejšia bola skupina len s dvomi členmi Lukáškom Menšíkom a Duškom Hrmom, ktorí v rekordnom čase postavili všetky modely správne. Odmenou neboli len jednotky z chémie, ale aj sladká maškrta. Tešíme sa na ďalšie súťaženie. Beky Novodomcovej ako vždy ďakujeme za pekné fotky :)  

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stavali sme.

    • Lyžiarsky očami SEXTY
     • Lyžiarsky očami SEXTY

     • Náš lyžiarsky výcvik sa začal v nedeľu 20. februára a trval do piatka 25. februára v lyžiarskom stredisku Jasná, Chopok - juh. Tohto výcviku sme sa zúčastnili my, študenti Sexty a študenti Kvinty.

      V nedeľu sme sa stretli všetci na školskom dvore o jednej hodine popoludní a autobusom sme sa prepravili do strediska Krupová, dolnej stanice lanovky v stredisku Jasná. Odtiaľ sme sa už kabínkovou lanovkou vyviezli na miesto nášho ubytovania, chatu Kosodrevina v nadmorskej výške 1500 m.n.m., len 500 metrov pod vrcholom Chopku. Po dvojhodinovom cestovaní sme sa konečne v kľude ubytovali, vybalili sme si veci a išli na večeru. Do večierky, ktorá bola o desiatej hodine, sme si ešte vybalili všetko oblečenie, rozprávali sme sa, bavili a hrali karty.

      V pondelok sme hneď po raňajkách išli na svah, na ktorom sme sa pod vedením profesorov najprv rozlyžovali a následne sme mali v skupinách lyžovanie na južných svahoch Chopku. Na svahu sme boli až do obedňajšej pauzy, po ktorej sme sa išli znovu lyžovať. Stredisko bolo otvorené vždy do štvrtej popoludní kvôli tomu, že zjazdovky sa musia upravovať ratrakmi na ďalší deň. Po lyžovačke sme išli vždy na izby, kde sme mali dostatok voľna pre seba a pre kamarátky a kamarátov, potom sme išli na večeru, a po tej sme opäť mali fúru času na zábavu na izbách, na ktorých sme sa mohli voľne stretávať, rozprávať sa a zabávať. Vždy o desiatej bola večierka, pred ktorou nás prišli profesori na izby skontrolovať a uložiť spať. Aj potom sme sa však samozrejme ešte do neskorých nočných hodín rozprávali, veď zážitkov sme mali z celého dňa dosť.

      Takto to išlo každý deň, až sme sa v tom úžasnom stredisku zobudili posledný krát. V piatok po raňajkách sme sa pobalili a išli sme si užiť posledné hodiny lyžovania. Z chaty sme už nezlyžovali ako ostatné dni predtým, ale s lyžami a s batožinou v rukách sme sa kabínkovou lanovkou zviezli do Krupovej, kde už bol pripravený autobus a mohli sme odísť. Odchádzalo sa ťažko, ale všetko sa raz skončí...

      Celý výcvik na nás dávali pozor naši úžasní profesori, Mgr. Zdenka Štefancová, Mgr. Norbert Nagy a Mgr. Vladimír Fabo, ktorí nám vždy s veľkou ochotou vo všetkom pomáhali. Chceli by sme sa im za všetko, čo pre nás na výcviku urobili a že pre nás tento lyžiarsky kurz po dlhom čase vôbec v tejto ťažkej dobe zorganizovali, veľmi pekne všetci poďakovať. Celú cestu sme si rozprávali zážitky a top momenty tohto lyžiarskeho, na ktorý nikto z nás tak skoro určite nezabudne. Do školy sme prišli niečo pred pätnástou a svoju púť sme ukončili tam, kde sme ju začali. Našťastie bez zranení a chorôb, ale s plnými hlavami zážitkov a super spomienok.       

      študenti Sexty

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky očami SEXTY.

    • Postup na celoslovenské kolo aj v nemčine
     • Postup na celoslovenské kolo aj v nemčine

     • Dňa 16.2.2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali 3 žiaci v dvoch rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo veľmi dobre, keďže si nielen vyskúšali jazykové zápolenie vo svojej kategórii, ale zároveň sa stali úspešnými riešiteľmi. Víťazom krajského kola v kategórii 2C sa stala už tradične Zlatka Forgáčová, ktorá opäť nesklamala a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. - 22.3.2022 opäť online formou. Teší nás, že tento formát súťaže nezaskočil našich súťažiacich ani tento rok.

      Víťazke samozrejme gratulujeme a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

      Mgr. Zuzana Šályová 

    • Genetika inovatívne
     • Genetika inovatívne

     • My, tretiaci, sme sa v tomto školskom roku zúčastnili projektu EduScrum so zameraním na inovatívne vyučovanie genetiky, a to v spolupráci so spoločnosťou  Harpúna 2018/2019 s.r.o. a  Technickou univerzitou vo Zvolene. Projekt sa realizoval vďaka podpore ROZVOJOVEJ AGENTÚRY Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

      V rámci teoretických hodín sme sa aktivizačnými metódami venovali zaujímavým témam z oblasti genetického výskumu. Dozvedeli sme sa nové informácie o DNA, klonovaní, geneticky modifikovaných organizmoch a o genetickom výskume na Slovensku. Zadané úlohy sme riešili vždy v tímoch a riešenia prezentovali pred ostatnými spolužiakmi.

      Naše snaženie sme zavŕšili 17. 2. 2022 zaujímavými praktickými cvičeniami. Tie nám pripravila naša školiteľka, doc. Ing. Helena Hybská PhD. a doktoranti z košickej univerzity. Sami sme si vyskúšali izolovať DNA banánu a kiwi, naučili sme sa používať automatickú pipetu, oboznámili sme sa s elektroforézou a preočkovávali sme rastliny do nových médií. Všetky tieto praktické zručnosti boli pre nás nové a fascinujúce. Veľmi nás bavili a myslím, že sme ich zvládli.

      V tento deň sme pocítili nadšenie z vedeckého bádania a praktickou formou sme si upevnili poznatky z genetiky. Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa tejto jedinečnej vzdelávacej aktivity.

      Študenti III.A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Genetika inovatívne alebo ako izolovať DNA.

     • Skrátené vyučovanie dňa 25.2.2022

     • Vážení rodičia, milí študenti,
      z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie bude dňa 25. 02. 2022 (piatok) skrátené vyučovanie (vyučovacie hodiny budú skrátené z pôvodných 45 minút na 30 minút).

      Časový rozpis jednotlivých vyučovacích hodín a prestávok na uvedený deň Vám sprostredkuje Váš triedny profesor//Vaša triedna profesorka.

      Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

     • Jeden lyžiarsky strieda druhý

     • Naši druháci, spolu 50 študentov II.A a II.B pod vedením 4 pedagógov, si užili parádny lyžiarsky kurz v stredisku Jasná Chopok - juh. Počasie aj snehu mali ako v rozprávke, bývali priamo na svahu pri lanovke v nadmorskej výške 1500 m.n.m. na Chate Kosodrevina.

      V piatok si vychutnali svoj posledný deň na Chopku. Všetci sa plní zážitkov vrátili domov. Veľké poďakovanie patrí kolegom pedagógom Zdenke Štefancovej. Slávke Snopkovej a Vladimírovi Fabovi za prácu so študentmi a dozor 24 hodín denne. Rovnako veľké poďakovanie patrí študentom za disciplinovanosť a dobré správanie počas celého kurzu, na chate aj na zjazdovke. 

      Dnes už na svoj lyžiarsky kurz nastúpili študenti Sexty a Kvinty, ktorý sa opäť koná v rovnakom stredisku. Želáme im rovnako pekné počasie a skvelú lyžovačku.

      Mgr. Norbert Nagy, vedúci kurzu

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jeden lyžiarsky strieda druhý.

    • Integrovaná prírodoveda - Voda
     • Integrovaná prírodoveda - Voda

     • Voda – obyčajná, no zároveň vzácna kvapalina - fenomén, ktorý svojimi vlastnosťami a významom fascinuje vedcov, bežných ľudí aj deti. My sme sa mu so študentami Sekundy venovali na hodinách Integrovanej prírodovedy. Získavali sme informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach vody, o jej kolobehu v prírode, o jej význame, ale aj o tom, čím je ohrozovaná a ako ju chrániť.

      Prakticky sme si overovali jej vlastnosti pokusmi, kroré sme nazvali „sladké“. Schopnosť vody rozpúšťať určité pevné látky, sme skúmali v skupinách pomocou cukríkov. Fotky a videá, ktoré vznikli pri práci dokazujú, že pokusy v škole sú nielen zaujímavé, ale aj chutné.  Nielen, že sme si prakticky overili tvrdenie o vode, ako univerzálnom rozpúšťadle, ale v zmysle hesla „ani cukrík nazmar“, sme si aj zamaškrtili a samozrejme sme sa niečo nové naučili.

      Takéto hodiny nás bavia a určite zase niečo zaujímavé vymyslíme a vyskúšame.

      Predmet Integrovaná prírodoveda sa vyučuje vďaka projektu Keď učenie má zmysel s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

       

                                                                                                                                    Mgr. Monika Findriková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Integrovaná prírodoveda - Voda.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 7.2.2022 sa šesť žiačok našej školy zúčastnilo krajského kola 31. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo už po tretíkrát online formou. V konkurencii ďalších štyroch škôl si naše žiačky počínali výborne a naše gymnázium obohatili o dva diplomy. V kategórii A sme získali 3. miesto – Z. Balková (II.A) a v kategórii C sme zaútočili na 1. miesto, na ktorom sa umiestnila K. Čierťažská (IV.C). Tá nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 29.-30.3.2022. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcej budeme držať palce.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Prípravné kurzy pre deviatakov
     • Prípravné kurzy pre deviatakov

     • Milí deviataci!

      Aj v tomto školskom roku sme pre vás v spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neinvestičným fondom pripravili Intenzívny prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyka zameraný na prípravu žiakov 9. ročníka ZŠ na prijímacie skúšky, ktoré sa konajú v školskom roku 2021/2022.

      Stretnutia zo slovenského jazyka a literatúry budú prebiehať vždy v pondelok (3 vyučovacie hodiny) a stretnutia z matematiky vždy utorok v dĺžke 3 vyučovacích hodín.  

      Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • slovenský jazyk a literatúra - 28. 2. 2022 (pondelok) o 14.30 hod.
      • matematika - 1. 3. 2022 (utorok) o 14.30 hod.

      Viac podrobností k prípravným kurzom, platby aj link na prihlásenie nájdete tu.

    • Informácia k prijímaciemu konaniu - osemročné štúdium
     • Informácia k prijímaciemu konaniu - osemročné štúdium

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročného štúdia sa v školskom roku 2021/2022 riadi najmä novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania, a prebieha v súlade s aktuálnymi usmerneniami MŠVVaŠ SR.

      Prijímacie skúšky na osemročné štúdium sa uskutočnia 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022.

      Na štúdium od školského roka 2022/2023 plánujeme prijať 20 žiakov.

      Organizáciu prijímacieho konania, spôsob i obsah konania prijímacích skúšok, pravidlá pre zostavenie celkového poradia uchádzačov i zasielanie potvrdení o nastúpení na štúdium upravujú kritériá prijímacieho konania, ktoré sú zverejnené tu.

      Prihlášky na štúdium je možné podávať elektronicky cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe prostredníctvom pošty či osobne. Pri elektronickom podaní je potrebné odoslať prihlášku na kontrolu riaditeľovi základnej školy najneskôr do 14. marca 2022. Spôsob odosielania prihlášok upravuje usmernenie MŠVVŠ SR. Pri podávaní prihlášok postupujte podľa usmernenia Vašej základnej školy.

      Elektronickú prihlášku alebo prihlášku v listinnej podobe je potrebné doručiť strednej škole do 20. marca 2022 (rozhoduje termín odoslania).

      Pre uchádzačov ponúkame prípravné kurzy zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka. Podrobnosti zverejníme koncom februára.

      Deň otvorených dverí prezenčnou formou sa vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu zatiaľ neuskutočnil, na Vaše otázky sme pripravení odpovedať dňa 11. februára 2022 počas online burzy stredných škôl. Zástupcovia školy Vám budú k dispozícii od 15:30 do 18:00 prostredníctvom online stretnutia cez aplikáciu TEAMS.

      V prípade otázok ohľadne štúdia na našej škole nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom emailu na zastupca@gymzh.sk alebo riaditelka@gymzh.sk  alebo na tel. čísle 045/6725630.

      Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na podstránke Pre uchádzačov. Informácie budeme priebežne aktualizovať vzhľadom na priebeh epidemiologickej situácie a podľa ďalších usmernení vydávaných MŠVVŠ SR.