• Organizácia školského roka 2021/2022

     • Spôsob a forma vzdelávania a vyučovania v školskom roku 2021/2022 sa riadi školským semaforom zverejneným na minedu.skhttps://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf.

      Základné pravidlá o priebehu vyučovacieho procesu sa nachádzajú aj v revidovanej Prílohe č. 6 k Školskému poriadku pre Gymnázium Milana Rúfusa.

      Vzhľadom na enormne vysoký celoslovenský záujem o AG testy na domáce samotestovanie žiakov, nie je možné v súčasnosti zabezpečiť objednané sady testov. Požiadavka na MŠVVaŠ SR bola zaslaná podľa zverejnených termínov. Všetky žiadosti rodičov evidujeme a ďakujeme za spoluprácu pri zisťovaní záujmu. Po dodaní testov do školy Vás budeme ihneď informovať o spôsobe, mieste a čase distribúcie.

      Rodičia alebo plnoletí žiaci budú podľa súčasných opatrení počas roka predkladať tlačivá elektronicky cez Edupage príp. v tlačenej forme:

      1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – predkladá sa pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov. Dokument v PDF - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak
      2. Oznámenie o výnimke z karantény – v prípade, že žiak sa chce vzdelávať prezenčne aj keď je ostatným žiakom v triede nariadená karanténa. Na stiahnutie Oznamenie_o_vynimke.docx
      3. Čestné vyhlásenie k samozberu – oznámenie o pozitívnom/negatívnom výsledku pri použití domáceho AG samotestu - v prípade, že dôjde k distribúcii testov, tlačivo doplníme

      Sledujte priebežne, prosím, stránku školy i správy, ktoré prichádzajú po prihlásení sa na Edupage cez prehliadač alebo mobilnú aplikáciu.

    • Prevádzka školskej jedálne
     • Prevádzka školskej jedálne

     • Školská jedáleň je opäť v prevádzke od 23. 08. 2021.

      Stravu si môžete prihlasovať na telefónnom čísle 045/6 734 034 alebo osobne. Výška platieb a spôsob úhrady sú uvedené na podstránke Platby.

    • Oznámenie - obchodná súťaž
     • Oznámenie - obchodná súťaž

     • Riaditeľka školy vyhlásuje obchodnú súťaž na uzatvorenie najvýhodnejšej zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prevádzkovania školského bufetu, umiestnenia potravinových a nápojových automatov a dlhodobého využívania telocvične (min. 10 dní do mesiaca).

      Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke Obchodné súťaže.

     • Plážové volejbalistky strieborné

     • Vo svojom voľnom čase sa športu venujú aj ďalšie dve študentky, Dominika Šikeťová (I.B) a Terézia Čiliaková (I.A). Učaroval im plážový volejbal. A že sú naozaj dobré, potvrdzuje aj ich úspech na Mládežníckych majstrovstvách SR v plážovom volejbale, ktoré sa konali 14.06.2021. V Prešove si zmeralo sily 18 dievčenských dvojíc a Terka s Dominikou si vybojovali striebornú medailu.

      Tešíme sa, že dievčatá dali o sebe vedieť a k víťazstvu im srdečne blahoželáme. Prajeme im veľa ďalších športových úspechov.

    • Šport a súťaže sa znovu vracajú
     • Šport a súťaže sa znovu vracajú

     • Popri štúdiu sa naši študenti zaoberajú rozmanitými mimoškolským aktivitami. Patrí k nim samozrejme aj šport. Venujú sa rôznym športovým disciplínam amatérsky i profesionálne. Súťažia v individuálnych disciplínach alebo sú členmi volejbalových, basketbalových či iných tímov.

      Obdobie mimoriadnej situácie spôsobenej šírením pandémie COVID-19 ovplyvnilo aj šport. Mnohé aktivity boli obmedzené, dokonca sa nemohli realizovať vôbec, zastavili sa súťaže. Preto sa tešíme, že sa k nám šport znovu vracia a naši žiaci sa svojich športových cieľov nevzdali. Naopak, pokračovali v tréningoch a znovu prichádzajú "na scénu". Tešia nás i posledné úspechy, o ktoré sa s nami podelili študentky z III.C triedy.

      Dňa 5.6.2021 sa konala súťaž v spoločenských tancoch v Košiciach. Študentka Ema Kollárová s jej partnerom Martinom Kollárom (tiež našim absolventom) sa zúčastnili tejto súťaže a obsadili 1. miesto v štandardných tancoch v silnej konkurencii. Obaja reprezentujú Tanečno-športový klub Stella v Žiari nad Hronom.

      V ďalšom krajskom meste, v Banskej Bystrici, sa v rovnaký deň konal jubilejný 10. ročník Banskobystrického maratónu – jediného večerného maratónu v strednej Európe. Naša študentka Nina Jakušová na tomto podujatí odbehla svoj 1. polmaratón. S úžasným výkonom 1:56:33 sa umiestnila vo svojej kategórii (18 - 39 rokov) na 25. mieste zo 62 žien. „Na polmaratón som sa pripravovala skoro 4 mesiace. Bola to príprava, ktorá ma veľa naučila. Nebola to vždy prechádzka ružovou záhradou a musela som sa vysporiadať s množstvom prekážok. Od demotivácie, zlého počasia až po bolesti nôh a chrbta. Mala som však okolo seba ľudí, ktorí ma vždy podporovali a pomáhali mi v mnohých smeroch. Chcela som polmaratón odbehnúť pod 2 hodiny. Bol to môj sen a cieľ, ktorý sa mi dokonca podaril prekonať o cca 3 minúty. Prispela k tomu určite úžasná atmosféra, skvelá trať, rodina, ktorá ma povzbudzovala a v neposlednom rade aj moje psychické nastavenie v tej chvíli. Keď som dobehla do cieľa, zaplavilo ma obrovské šťastie. Bola som dojatá a hrdá na seba aj na ocina, ktorý tesne predo mnou dobehol svoj 1. maratón. On bol a stále je mojim vzorom aj veľkou podporou. Verím, že to nebol môj posledný polmaratón a že ich zabehnem ešte veľmi veľa,“ podelila sa s nami o svoje pocity Nina.

      Z úspechu Emy i Niny sa tešíme. Veríme, že budú i naďalej úspešné ako doteraz.   

      Dúfame, že aj ďalší študenti sa s nami podelia so svojimi športovými úspechmi. Rovnako nás potešia informácie o úspechoch v umeleckej sfére, aktivitách v dobrovoľníctve či venovaní sa iným netradičným koníčkom. Fotografie i krátky článok môžete posielať na maria.wagnerova@gymzh.sk.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šport a súťaže sa znovu vracajú.

    • Rozlúčka s maturantami
     • Rozlúčka s maturantami

     • Tohtoroční štvrtáci prešli ťažkým obdobím. Pandémia ich ukrátila o najkrajšie chvíle študentského života. Takmer rok sa nemohli zúčastňovať na prezenčnom vyučovaní, nie všetci stihli natočiť únos triednej knihy, prišli o stužkové slávnosti, neprežili „veľké maturitné skúšanie“. Práve preto sa naša škola snažila vynahradiť im stratené aspoň nejakým spôsobom. Napomohla tomu zmenená pandemická situácia.  Od 24. mája sa náš okres presunul do oranžovej zóny, to otvorilo cestu aspoň malým slávnostným okamihom.

      K nim patrilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v kaštieli. Vo vynovenej biskupskej sále sa hneď v pondelok 24. mája stretli študenti IV.B a oktávy. Odznel slávnostný príhovor pani riaditeľky k maturantom, poďakovania študentov vyučujúcim a rodičom, aj rozlúčkové slová triednych učiteliek, Mgr. Adely Stajníkovej a Mgr. Zuzany Kohútovej.

      Riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová, dostala zelenú šerpu, dekorovala triedne učiteľky a tie potom odovzdali posledné vysvedčenia svojim triedam aj odmeny a poďakovania  tým najúspešnejším z radov študentov.  Nasledovalo fotenie uprostred nádhernej biskupskej sály aj pod povestným platanom na nádovorí kaštieľa.  

      Čerství maturanti sa potom vybrali na pochod mestom. Sprevádzali ho spevom, trúbkami, saxofónom. Okoloidúci im štedro prispievali „do klobúka“. Bol to závan normálneho sveta. Svieži a veselý.

      Popoludní sa štvrtáci a oktáva stretli na tradičnom volejbalovom turnaji Profáci vs. maturanti, zašportovali si, spoločne posedeli aj fandili hokeju.

      IV.A si v nasledujúci deň, 25. mája, pripravila rozlúčkové posedenie v prednáškovej sále gymnázia, spojené so stužkovaním a odovzdávaním maturitných vysvedčení.

      Potom ostalo už  len odovzdať učebnice, podpísať protokoly a študentský život gymnazistov sa pre tento ročník skončil.

      Milí absolventi, veríme, že aj ťažké pandemické chvíle vás zocelili. Prajeme vám všetci, učitelia aj mladší spolužiaci, veľa úspechov v prijímacom pokračovaní a šťastný štart na vytúžených vysokých školách.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka s maturantami.

    • Oznámenie - 2. kolo prijímacích skúšok
     • Oznámenie - 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

      rozhodla o konaní 2. kola prijímacích skúšok

      do 1. ročníka osemročného štúdia na 4 voľné miesta.

      Prijímacia skúška sa bude konať 22. júna 2021 (utorok). Prihlášky je možné zasielať poštou alebo priniesť osobne na sekretariát školy najneskôr do 15. júna 2021. V prihláške prosíme uviesť aj:

      • polročné známky za 5. ročník,
      • telefonický kontakt i e-mailovú adresu zákonného zástupcu.

      V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom na zastupca@gymzh.sk a na tel. číslach 045/6725630, 0903402803.

    • Spolupráca s Oxfordom
     • Spolupráca s Oxfordom

     • V tomto školskom roku sa naša škola stala partnerom anglického vydavateľstva Oxford University Press vo výskumnom programe s názvom Pretesting. Sme jednou zo 450 škôl v 70 krajinách, na ktorých si študenti môžu zdarma testovať svoje angličtinárske zručnosti na globálne administrovaných OUP testoch, a prispievať tak k zlepšovaniu kvality testovacich materiálov podľa európskeho referenčného rámca CEFR. Ako prvá získala licencie naša Kvarta, ktorá si hravo poradila s testami zodpovedajúcimi maturitnej úrovni B1. Študenti ocenili túto jedinečnú možnosť získať spätnú väzbu aj medzinárodnej povahy, keďže všetky ostatné slovenské merania a skúšky sú skôr národného charakteru. Z ich úspechov, nasadenia a pracovitosti sa úprimne tešíme.

      Vyučujúce anglického jazyka

    • Obnovenie prezenčného vyučovania
     • Obnovenie prezenčného vyučovania

     • V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/13405:1-A1810 zo dňa 13.5.2021 sa od 17.05.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a platných vyhlášok vydalo nový Manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

      Zákonný zástupca žiaka (plnoletý žiak) predkladá pri prvom nástupe do školy po obnovení vyučovania a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom ani potvrdením o prekonaní COVID-19.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podávať elektronicky prostredníctvom modulu Žiadosti/Vyhlásenia v Edupage.

      Ďalšie dôležité informácie:

      • Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme podľa platných opatrení ÚVZ podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy.
      • Pri ceste do školy sa riaďte aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Dodržujte princíp ROR (rúško + odstup + ruky).
      • Nezhromažďujte sa pred strednou školou ani na chodbách.
      • Škola  zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupných dverách, na každom poschodí, na chodbách, v triedach  a všetkých toaletách.
      • Dodržiavajte zvýšené hygienické opatrenia. Pri vstupe do školy si dezinfikujte ruky a odmerajte teplotu pomocou bezkontaktného terminálu.
      • Vo vnútorných priestoroch školy si prekryte dýchacie cesty (nos i ústa) respirátorom, rúškom alebo inou ochrannou pomôckou, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. Majte pri sebe dostatok hygienických vreckoviek.
      • Obed v školskej jedálni sa podáva pre PRIMU – KVARTU, 1. ročník a KVINTU od 11:20 do 11:50, pre 2. – 3. ročník, SEPTIMU od 12:15 do 12:30. V jedálni dodržiavajte rovnako prísne hygienické a protiepidemiologické pravidlá. Prihlasovanie na obedy pokračuje obvyklým spôsobom. Odhlásiť z obeda je možné v daný deň najneskôr do 7:00.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Ďakujeme za aktivitu a spoluprácu počas dištančnej výučby.

       

      Tešíme sa na "živé" hodiny už so všetkými študentami a želáme Veľa zdravia!

    • Postup do finále!
     • Postup do finále!

     • Dňa 6. mája 2021 sa konalo regionálne kolo IQ olympiády. V ňom sa opäť darilo Jankovi Kolárovi z TERCIE. Zo 7. miesta postúpil do finále, ktoré by sa v prípade priaznivej situácie už malo konať prezenčne. V tomto roku sa 60 najlepších súťažiacich z troch regiónov stretne na Bratislavskom hrade.

      Jankovi gratulujeme a držíme mu palce v celoslovenskom kole.

    • Informácie ku konaniu prijímacích skúšok pre 4-ročné štúdium
     • Informácie ku konaniu prijímacích skúšok pre 4-ročné štúdium

     • Milí uchádzači!

      Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium (2. termín) sa uskutočnia dňa 10. mája 2021 v čase od 8:00 do 10:30. Podrobné inštrukcie sa nachádzajú v pozvánke, ktorú sme uchádzačom rozposlali poštou. Priebežné výsledky po 2. termíne aj celkové výsledky budú zverejnené pod kódmi uchádzačov najneskôr 11. mája 2021 na stránke školy v sekcii Prijímacie konanie aj na vstupných dverách budovy školy.

      V súlade s Usmernením pre riaditeľov SŠ k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 a aktuálneho uznesenia vlády SR sa pri vstupe do budovy školy v červenom okrese uchádzač nepreukazuje testom. Je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie nižšie). Ak nemáte možnosť vyhlásenie si vytalčiť, bude pripravené aj pri vstupe do školy.

      V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na prijímacie skúšky z dôvodu ochorenia alebo karantény, môže zákonný zástupca uchádzača ospravedlniť pomocou vzoru "Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o karanténe žiaka". Podpísané tlačivo je potrebné bezodkladne zaslať na emailovú adresu riaditelka@gymzh.sk.

      Prajeme Vám veľa šťastia!

    • Informácie pre uchádzačov
     • Informácie pre uchádzačov

     • Priebežné, resp. celkové výsledky prijímacieho konania môžete nájsť v časti Pre uchádzačov na podstránke Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné alebo 8-ročné štúdium.

      V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na prijímacie skúšky z dôvodu ochorenia alebo karantény, môže zákonný zástupca uchádzača ospravedlniť pomocou vzoru "Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o karanténe žiaka". Podpísané tlačivo je potrebné bezodkladne zaslať na emailovú adresu riaditelka@gymzh.sk.

      Admin

    • Informácie ku konaniu prijímacích skúšok pre 8-ročné štúdium
     • Informácie ku konaniu prijímacích skúšok pre 8-ročné štúdium

     • Milí uchádzači!

      Prijímacie skúšky na osemročné štúdium sa uskutočnia dňa 3. mája 2021 v čase od 13:00 do 15:30. Podrobné inštrukcie sa nachádzajú v pozvánke, ktorú sme uchádzačom rozposlali poštou. Výsledky budú zverejnené pod kódmi uchádzačov najneskôr 4. 5. 2021 na stránke školy v sekcii Prijímacie konanie aj na vstupných dverách budovy školy.

      Upozorňujeme, že v súlade s Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 a v zmysle platnej vyhlášky sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

      Prajeme Vám veľa šťastia!

    • Veľký úspech v IQ olympiáde!
     • Veľký úspech v IQ olympiáde!

     • V týždni od 12. do 18. apríla 2021 sa konal už 10. ročník IQ olympiády. Aj táto súťaž, podobne ako iné v tohtoročnej mimoriadnej situácii, sa konala online formou. Spolu s 9 222 žiakmi si v kategórii B svoje schopnosti porovnali aj naši gymnazisti. Najlepšie sa darilo Jankovi Kollárovi (TERCIA), ktorý sa umiestnil na 1. mieste v kraji a na regionálne kolo postúpil zo 4. – 8. miesta v rámci Slovenska. Úspešne súťaž zdolali aj Viliam Majerčík (PRIMA), Dominika Petríková (SEKUNDA), Martin Seget (TERCIA) a David Truben (KVARTA).

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. Jankovi gratulujeme a držíme palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční online 6. 5. 2021.

    • Najnovší úspech "malých" gymnazistov!
     • Najnovší úspech "malých" gymnazistov!

     • Aj v okresnom kole Pytagoriády sme mali žatvu. Súťaž sa konala 14.4.2021. V kategórii P6, kde súťažilo spolu až 45 žiakov z okresu, nás naši PRIMANIA nezahanbili. Práve naopak. Na 1. mieste sa umiestnil Samuel Kolár, 2. miesto obsadil Richard Boldiš a 3. miesto patrí Rebeke Šálovej. Kategóriu P7 suverénne vyhrala (až so 6 bodovým náskokom pred 2. miestom) Hana Pavolová zo SEKUNDY. V poslednej súťažnej kategórii P8 nás reprezentovali dvaja žiaci z TERCIE a medzi 20 súťažiacimi sa im podarilo obsadiť prvé dve priečky. 1. miesto patrí Jánovi Kolárovi a s rozdielom len 1 bodu sa na 2. mieste umiestnil Dušan Hrmo.

      Všetkým študentom ĎAKUJEME za vynikajúcu reprezentáciu školy.

      Mgr. Adela Stajníková

    • Medaila z Olympiády v ruskom jazyku
     • Medaila z Olympiády v ruskom jazyku

     • Dňa 9. apríla 2021 sa dvaja študenti našej školy zúčastnili celoštátneho kola 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo netradičnou online formou. Veľkým úspechom je 2. miesto, ktoré si vybojovala Stefaniia Riashko (III.A) v kategórii B3 a to len s pol bodovým rozdielom za celkovým víťazom. Mladších ruštinárov v kategórii A2 reprezentoval Matúš Schmidt z triedy Kvarta, ktorý obsadil 5. miesto.

      Obom im ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

    • Úspech v OK Matematickej olympiády
     • Úspech v OK Matematickej olympiády

     • Naši žiaci súťažia nielen v olympiádach z cudzích jazykov. Chlapci z osemročného gymnázia „hviezdili“ v okresnom kole Matematickej olympiády, ktoré sa konalo 31. marca 2021 dištančnou formou. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi.

      V kategórii Z8 s jedenástimi súťažiacimi si vybojoval 1. miesto Ján Kolár (TERCIA) a  2. miesto  Dušan Hrmo (TERCIA). V kategórii Z6 nás reprezentovali Jakub Bartók, Richard Boldiš a Samuel Kolár z PRIMY. Medzi osemnástimi súťažiacimi sa v tejto kategórii z našich najviac darilo Richardovi, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Pilotné testovanie PISA 2022
     • Pilotné testovanie PISA 2022

     • Tento školský rok sa naša škola zapojila do pilotného merania PISA 2022, ktoré by sa malo uskutočniť v mesiaci apríl (prípadne vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v mesiaci máj/jún). Do testovania budú zaradení žiaci, ktorí sa narodili v roku 2005.

      Testovanie prebieha výhradne elektronickou formou v troch stálych oblastiach: matematika, čítanie, prírodné vedy a jednej novej oblasti reprezentujúcej aktuálny spoločenský problém, ktorý svojím obsahom a rozsahom nemožno priradiť k žiadnej zo stálych oblastí. V PISA 2022 je novou oblasťou práve tvorivé myslenie. Jedna z oblastí je v každom cykle hlavnou oblasťou, čo znamená, že tejto oblasti býva venovaná zvýšená pozornosť. Oblasťou, ktorej sa bude v trendových i nových úlohách venovať zvýšená pozornosť je matematika. 

      Meranie má dve časti - testovú a dotazníkovú časť a trvá štyri hodiny. Všetky výstupy žiakov sú anonymné. Bližšie informácie o meraní sa nachádzajú v priloženom dokumente.

    • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 9. ročník ZŠ
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 9. ročník ZŠ

     • Vážení deviataci – uchádzači o štúdium v šk. roku 2021/2022,

      vzhľadom na situáciu v našej krajine zostáva otázne, ako a kedy sa budú konať prijímacie skúšky na stredné školy. Všetci však musíme myslieť na to, že by sme sa mali ďalej pripravovať na skúšky i ďalšie štúdium na strednej škole. 

      Pretože nie je možné organizovať prípravné kurzy formou stretnutí, naši vyučujúci si pre vás pripravili úlohy, ktoré vám budú zasielať priebežne každý týždeň a konzultovať Vaše riešenia. 

      V prípade, že máte záujem o prípravný kurz z matematiky alebo zo slovenského jazyka, vyplňte prosím dotazník na nasledovnom linku najneskôr do 19.3.2021 (vrátane):

      Prihláška na prípravný kurz pre 9. ročník ZŠ

      Uvedené údaje využijeme výlučne na zasielanie úloh a konzultáciu riešení. Na uvedenú e-mailovú adresu dostanete počas piatich týždňov zadania i riešenia k nim zo slovenského jazyka alebo matematiky.

      Začíname od 22.3.2021.

      Počas domácej prípravy Vás budú viesť PaedDr. Adriana Júdová a Mgr. Ivan Zachar.

      Držíme si všetci palce, aby sme súčasnú krízu zvládli a tešíme sa na Vás pri prijímacom konaní.

       

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 

    • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 5. ročník ZŠ
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 5. ročník ZŠ

     • Milí nádejní PRIMANIA!

      Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili prípravné kurzy zamerané na zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a z matematiky.

      Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu sa stretnutia kurzov uskutočnia online pomocou aplikácie TEAMS. Návod pre nastavenie aj prístup k stretnutiam bude záujemcom zaslaný prostredníctvom e-mailu po záväznom prihlásení.

      Stretnutia plánujeme uskutočniť nasledovne:

      1) Matematika s Mgr. Adelou Stajníkovou:

      • 5 stretnutí
      • vždy v utorok od 14:00 do 15:30
      • prvé stretnutie 23. 3. 2021

      2) Slovenský jazyk s Mgr. Miroslavou Debnárovou:

      • 5 stretnutí
      • vždy v stredu od 14:00 do 15:30
      • prvé stretnutie 24. 3. 2021

      Záväzný záujem o absolvovanie prípravných kurzov vyplňte spolu s rodičom v dotazníku na nasledujúcom linku najneskôr do 19.03.2021 (vrátane):

      Prihláška na prípravné kurzy pre 5. ročník ZŠ

      Žiak môže absolvovať kurzy z jedného i oboch predmetov. Údaje uvedené v dotazníku budú využité výlučne za účelom organizovania stretnutí v týchto kurzoch.

      Informácie o prijímacom konaní budeme dopĺňať podľa aktuálnej epidemickej situácie.

      Držíme si všetci palce, aby sme súčasnú krízu zvládli a tešíme sa na vás pri prijímacom konaní!

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 

    • Poďakovanie za Vaše 2 percentá pre ŽGNF
     • Poďakovanie za Vaše 2 percentá pre ŽGNF

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2020 pre Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond.

      Zároveň Vás prosíme o podporu aj v ďalšom období. Podrobné informácie nájdete na tu.

      Príspevky sú zodpovedne využívané na podporu vzdelávania a mimoškolskej činnosti školy pod dohľadom Správnej rady ŽGNF.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

      Ing. Hedviga Turská, správkyňa neinvestičného fondu

    • Poďakovanie za Vaše 2 percentá z dane
     • Poďakovanie za Vaše 2 percentá z dane

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2020 pre Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

      Zároveň Vás prosíme o podporu aj v ďalšom období. Podrobné informácie nájdete na tu.

      Príspevky sú využívané na podporu vzdelávania a mimoškolskej činnosti školy pod dohľadom zástupcov rodičov našich študentov.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       

      Ing. Radovan Murín, predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

    • Celoslovenské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Celoslovenské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 10. marca 2021 sa dve žiačky našej školy zúčastnili celoštátneho kola 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo online formou. Opäť sa súťažilo v štyroch kategóriách, v ktorých mali možnosť tí najlepší zástupcovia z každého kraja ukázať svoje vedomosti a jazykové zručnosti zo španielskeho jazyka. V kategórii B našu školu reprezentovala Karolína Čierťažská z III.C a v kategórii C to bola Vanessa Holubová zo IV.A.

      A hoci sa nám medailové miesta neušli, už samotná účasť na celoštátnom kole, je pre naše žiačky úspechom a veľkou skúsenosťou. Obom im ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Ďalší postup na celoslovenské kolo v ruštine!
     • Ďalší postup na celoslovenské kolo v ruštine!

     • Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku a našu školu reprezentovali žiaci v niekoľkých kategóriách. Svojimi jazykovými znalosťami a zručnosťami získali veľmi pekné umiestnenia:

      • Matúš Schmidt /Kvarta/ - 1.B kategória – 1. miesto,
      • Emma Radzová /II.A/ - 2. A kategória – 2. miesto,
      • Stefaniia Riashko –/III.A/2. C kategória – 1. miesto.

      Matúš a Stefaniia si vybojovali postup do celoslovenského kola!

      Všetkým súťažiacim BLAHOŽELÁME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole! Veríme, že ich úsilie inšpiruje aj ďalších žiakov k hlbšiemu štúdiu cudzích jazykov nielen pre potešenie, štúdium, ale aj pre budúci pracovný život.

      Mgr. Zuzana Šályová

       

    • Prijímacie konanie 2021
     • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

      V školskom roku 2021/2022 plánujeme prijať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 19 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 62 žiakov.

      Prihlášky na štúdium na strednej škole podá zákonný zástupca uchádzača do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (podľa pokynov základnej školy).

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 26. februára 2021.  

      Pripravujeme pre uchádzačov aj prípravné kurzy zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Podrobnosti zverejníme na stránke najneskôr začiatkom marca.

      Z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie nemôžeme realizovať tradičný Deň otvorených dverí, ale na vaše otázky ohľadne štúdia v našej škole vám radi odpovieme prostredníctvom emailu: zastupca@gymzh.sk, riaditelka@gymzh.sk alebo na tel. čísle 045/6725630

      Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na podstránke Pre uchádzačov. Stránky budeme priebežne aktualizovať aj vzhľadom na priebeh epidemiologickej situácie a podľa usmernení MŠVVŠ SR.

    • Úspech aj v nemčine
     • Úspech aj v nemčine

     • Dňa 9.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré organizovalo Centrum voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici. Na súťaži nás reprezentovali študentky KVARTY Emma Rošková a Nikola Kútniková, ktoré sa v silnej konkurencii kategórie 1B (17 postupujúcich z okresných kôl) prebojovali po písomnej časti až do finálovej päťky. Nakoniec sa nedali zahanbiť ani v ústnom prejave a vo výslednom hodnotení obsadila Emma Rošková 2. miesto a Nikola Kútniková 4. miesto. A to nie je všetko. V kategórii 2C nám vybojovala 2. miesto Zlatka Forgáčová z III.B. Z tohto zaslúženého úspechu sa úprimne tešíme a prajeme im do budúcnosti veľa elánu, aby nielen úspešne reprezentovali našu školu, ale  možno aj oslovili svojich rovesníkov inšpiratívnym nadšením a zodpovedným prístupom k rozvoju svojich jazykových zručností. Blahoželáme a ešte raz ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

      Mgr. Zuzana Šályová