• Gymnazisti medzi TOP10 v medzinárodnej súťaži FIRST Global Challenge
     • Gymnazisti medzi TOP10 v medzinárodnej súťaži FIRST Global Challenge

     • Patríme k medzinárodnej špičke - inovačný projekt v súťaži FIRST Global 2023 medzi TOP10

      Po úspechu v celoslovenskej súťaži FIRST Global Slovakia 2023 získali študenti – Vladimír, Gregor, Daniel a Marek – nomináciu do národného tímu, ktorý sa v súčasnosti pripravuje na prestížnu medzinárodnú robotickú olympiádu stredoškolákov.

      Témou tohto ročníka FIRST Global Challenge je využitie vodíka ako obnoviteľného zdroja energie. Naši gymnazisti spoločne so študentami z Trnavy sa už v júni pustili do prípravy projektu, stavby robota a riešili viaceré postupne ohlasované sprievodné výzvy. Zatiaľ čo postaviť robota trvá len niekoľko týždňov, na projektovej časti bolo potrebné pracovať oveľa dlhšie.

      Kým iní študenti prázdninovali, slovenský tím absolvoval viaceré sústredenia, konzultoval projekt so slovenskými vedcami a s odborníkmi z univerzít, komunikoval s tímami iných krajín, trénoval hru na ihrisku. Úsilie bolo korunované úspechom. Inovačný projekt energeticky nezávislého domu využívajúceho na svoj chod vodík získal záujem odbornej poroty  a prebojoval sa medzi 10 najlepších projektov sveta. Slovensko sa tak ocitlo v spoločnosti krajín ako Kórea, Austrália či dokonca Filipíny!

      Mladí inovátori energeticky samostatný „off-grid“ dom už predstavili na odbornej konferencii SlovakiaTech v Košiciach. Pripravený projekt budú obhajovať aj pred odbornou komisiou v Singapure. V robotickej hre taktiež predstavia finálnu verziu robota Ľudmila, ktorého pomenovali podľa prvej slovenskej astronómky.

      Národný tím má pred sebou ešte dlhú cestu. Spolu s ďalšími 190 krajinami zabojuje v dňoch od 7. do 10. októbra 2023 o svetové prvenstvo.

      Pred odletom svoju prácu študenti ešte predstavia na Noci výskumníkov v Banskej Bystrici, Poprade a Bratislave.

      Zabezpečenie účasti žiakov na rozmanitých súťažiach, využívanie robotických stavebníc vo vyučovaní i v mimoškolskej činnosti by však nebolo možné bez podpory firiem, obcí, nadácií, združení, rodičov i učiteľov.

      Gymnazistov zo Žiaru nad Hronom v celoslovenskom kole a v účasti na medzinárodnej súťaži FIRST Global podporili:

      • Nadácia Tatra banky,
      • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen,
      • Nadácia Tubapack,
      • Mesto Žiar nad Hronom,
      • Nemak, Žiar nad Hronom,
      • Rodičovské združenie pri Gymnáziu Milana Rúfusa.

      Veľmi pekne ďakujeme za podporu a veríme, že slovenský tím uspeje aj pri ďalších výzvach. Študentom gratulujeme a želáme veľa šťastia a úspechov v Singapure!

       

      Prezentačné video k projektu vodíkového domu od slovenských stredoškolákov:

      https://youtu.be/x-YGTzzPfUo

       

      O postupe medzi TOP10:

      https://www.facebook.com/reel/1299941283977060/...

       

      Napísali o prezentácii tímu:

      https://indexmag.sk/.../slovenski-stredoskolaci-patria-k.../

      https://www.teraz.sk/.../stredoskolaci.../741687-clanok.html

      https://zive.aktuality.sk/.../slovenski-stredoskolaci.../

      a mnohí ďalší ...

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnazisti medzi TOP10 v medzinárodnej súťaži FIRST Global Challenge.

    • Predlžovanie platnosti preukazu ISIC
     • Predlžovanie platnosti preukazu ISIC

     • V priloženom dokumente nájdete informácie ako predĺžiť platnosť preukazov ISIC/EURO<26 na školský rok 2023/2024 a aké sú výhody študentského preukazu. 

      Známku alebo nový preukaz si môžete objednať u pani Ing. Miroslavy Mališovej na ekonomickom oddelení. Bezplatné doručenie známky na školu platí do konca októbra.  

      Pripomíname:

      • Cena nového študentského preukazu 22 €
      • Cena ISIC známky 10 €
      • Duplikát preukazu 12 €

      V prípade, že k vám prestúpil žiak a má už preukaz z predošlej školy s platnosťou do 30.9.2024, aj tak potrebuje nový preukaz z Vašej školy. Cena preukazu je 12 €. V prípade, že k vám prestúpil žiak a má už preukaz z predošlej školy, ale nie platný do 30.9.2024, aj tak potrebuje nový preukaz z Vašej školy. Cena preukazu je 22 €.

       

    • Školský rok úspešne zahájený 🐠
     • Školský rok úspešne zahájený 🐠

     • Pomaly sa stáva tradíciou, že školský rok si dovoľujeme neoficiálne zahájiť milou akciou, akou je práve čistenie školského akvária. Práca s naším 375-litrovým vodným rajom je síce náročná, ale o to viac humorná. Len pochytanie rybičiek je nekončiaca zábava. Našťastie vždy sú po ruke šikovní žiaci, tentokrát už z triedy SEXTA, a to Kubko Ďurina a Maťko Seget, ktorých ochotu si nesmierne vážim. Zároveň sa chcem veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke za nový filter a pánovi profesorovi Stemnickému za jeho odborné nainštalovanie. Postupne budú dodávané aj nové druhy rybičiek. Veríme, že naše školské akvárium nám všetkým prispeje k dobrej nálade a možno Vám niektorá z rybičiek splní aj nejaké to nenáročné želanie 😉.     

      Mgr. Barbora Kinková

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vážení rodičia, milí študenti! (pridané rozdelenie do tried)

      Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2023 (pondelok) o 8.00 h na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.

      Po slávnostnej časti program pokračuje aktivitami v triedach. Rodičov a žiakov PRIMY pozývame na prvé stretnutie rodičov a žiakov, ktoré sa uskutoční od 8.15 h do 10.00 h v Prednáškovej miestnosti.

      Rozdelenie študentov do tried I.A a I.B nájdete v priloženom súbore pod kódom žiaka v prijímacom konaní.

      Pre PRIMU, prvákov a štvrtákov sú určené učebne:

      • I.A                                        1. poschodie
      • I.B                                        1. poschodie
      • PRIMA                                  Prednášková miestnosť na prízemí (spolu s rodičmi)
      • IV.A                                       Prírodovedná knižnica
      • IV.B                                       IV. B (Dejepisná učebňa)
      • OKTÁVA                               Učebňa fyziky (1. poschodie)

      Tešíme sa na stretnutie s Vami a v školskom roku 2023/2024 želáme veľa úspechov!

       

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

       

       

      Ďalšie organizačné pokyny:

      • Rodičov žiakov PRIMY prosíme, aby si priniesli občiansky preukaz a rodné číslo dieťaťa za účelom vybavenia administratívnych úkonov.
      • Žiakov 1. ročníkov štvorročného štúdia prosíme, aby si priniesli občianske preukazy.
      • Učebnice dostanú prváci už v prvý deň, primania v utorok.
      • Škola zabezpečuje aj vydávanie a predlžovanie platnosti študentských preukazov ISIC, žiadosť si už môžete podávať na ekonomickom oddelení školy u pani Mališovej. Viac informácii nájdete tu.
      • Potvrdenia o návšteve školy, potvrdenie pre SAD i ŽSR, vybavíte v pracovných dňoch na sekretariáte školy. Tlačivá sú dostupné na stiahnutie na úvodnej stránke vpravo.
      • Stravovanie v školskej jedálni je možné už od 04.09.2023. Záujem o obed na prvý deň je potrebné nahlásiť najneskôr dňa 31.08.2023. Každý stravník vypĺňa prihlášku na stravovanie u vedúcej školskej jedálne. Podrobnejšie informácie k stravovaniu nájdete tu.
      • Noví stravníci si musia v jedálni prihlásiť čip, ktorý dostanú od triedneho učiteľa (je ten istý ako pre evidenciu dochádzky žiaka).
      • Zároveň pripomíname rodičom žiakov PRIMY, SEKUNDY, TERCIE a KVARTY, aby doručili Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu najneskôr dňa 04.09.2023 do 9.00 hod.

       

       

    • Dotácia na stravovanie pre prvý až štvrtý ročník osemročného gymnázia
     • Dotácia na stravovanie pre prvý až štvrtý ročník osemročného gymnázia

     • S účinnosťou od 01.09.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010  Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť aj na dieťa, ktoré navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole, ak  rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme informovať, že:

      • Nárok na poskytnutie dotácie na stravu majú žiaci PRIMY, SEKUNDY, TERCIE, KVARTY.
      • Nakoľko výška príspevku rodiča na stravovanie je v našej školskej jedálni 2,20 EUR, má dieťa nárok na „obed zadarmo“.
      • Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu. Dotácia na stravu sa v takomto prípade vyplatí rodičovi a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy.

      Základnou podmienkou pre získanie dotácie je prihlásenie sa na stravovanie v školskej jedálni a podanie žiadosti o dotáciu prostredníctvom priložených tlačív (pod textom). Ak si tlačivá nemáte možnosť vytlačiť, môžete si ich prevziať na vrátnici školy alebo priamo v školskej jedálni v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h.

      Ak chcete získať nárok na dotáciu už od septembra 2023, je nevyhnutné doručiť vyplnené a podpísané tlačivá do školy alebo školskej jedálne najneskôr do 04.09.2023 do 9.00 h. V prípade, ak nedoručíte zápisný lístok a návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského roka o dotáciu na stravu nepožiadate. Dovtedy sa bude možné na stravovanie prihlásiť, ale s plnou úhradou za obed.

      Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

       

      Vedúca Školskej jedálne ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa

      Tlačivá na stiahnutie:

    • Exkurzia Auschwitz-Krakow
     • Exkurzia Auschwitz-Krakow

     • Začiatkom júna sa triedy septima a III.B zúčastnili trojdňovej exkurzie do Poľska. Jej cieľom bolo upevniť učivo z dejepisu venované II. svetovej vojne a holokaustu, ale aj stredoveku a mestu Krakow.

      Prvý deň tretiaci strávili v Múzeu holokaustu v Auschwitz-Birkenau na šesťhodinovej študijnej prehliadke. Sprevádzali nás Sylvia a Aňa, sprievodkyne, ktoré vedia zaujať výkladom aj zaujímavo zostaviť plán prehliadky múzea. Študentov oslovila expozícia štátu Izrael, obrovská kniha mien obetí holokaustu, v ktorej takmer každý našiel priezvisko podobné svojmu, pohľad zo strážnej veže v Birkenau a rozprávanie o úteku Vrbu a Wetzlera. Námetov na premýšľanie bolo viac než dosť.

      Večer sme už strávili v nádhernom Krakowe. Niektorí študenti sa vybrali do mesta - na kolobežke či taxíkom. Prehliadka mesta nás čakala až na druhý deň. Sprevádzal nás Róbert Schmidt, a previedol nás Wawelom, historickým centrom, navštívili sme Jagellonskú univerzitu, Rýnek Glowny. Potom sme sa presunuli do židovského mesta Kazimierz. Tí, čo mali histórie dosť, strávili čas na blšom trhu, v kaviarničkách. Ostatní si prehliadli židovský cintorín a prvýkrát v živote videli zvnútra synagógu. Podvečer patril individuálnemu programu - niektorí sa vrátili do galérií a múzeí, iní strávili čas v Galerii Krakowskej - obchodnom dome s 300 prevádzkami, ďalší na nábreží Visly, v outdoorovom fitku či v čokolatérii Wedel.

      Exkurziu sme zavŕšili prehliadkou soľnej bane Wieliczka. Tá ohromila všetkých svojou soľnou katedrálou, jazierkami, technickými zariadeniami aj diarámami.

      Veríme, že tretiaci si exkurziu užili a plní dojmov si ju uchovajú v pamäti. Ďakujeme Hotelu Krakus za príjemné prostredie a cestovnej kancelárii Fajntour za dobre pripravenú cestu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Auschwitz-Krakow.

    • Ako Tercia tvorila projekty
     • Ako Tercia tvorila projekty

     • V rámci projektu Keď učenie má zmysel sme v našej škole zaviedli nový predmet - Tvorba projektov. V školskom  roku 2021/2022 bol zaradený v prvom ročníku štvorročného a piatom ročníku osemročného gymnázia. Predmet smeroval žiakov k vlastným bádateľským projektom, ich spracovaniu do písomnej podoby práce spĺňajúcej normy odbornej práce a prezentovaniu výsledkov bádania.

      V školskom roku 2022/2023 bol predmet zaradený aj do tercie. Žiaci sa mu venovali na jednej dvojhodinovke každý druhý týždeň. Prvé hodiny viedli k sebapoznávacím aktivitám žiakov, určeniu svojho profilu a silných stránok. Následne spoznávali rôzne typy súťaží a odbory, v ktorých môžu spracovať projekty. Potom sa trieda podľa záujmov rozdelila do 2 až 4-členných skupín, stanovili si ciele projektu, výstup a vytvorili harmonogram práce. Následne sa učili rešeršovať, hľadať zdroje, interpretovať, selektovať materiál. Na záver prvého polroka odprezentovali v skupine výsledky svojej práce a vypočuli si hodnotenie aj odporúčania spolužiakov na zlepšenie, odpovedali na otázky učiteľa a praktikantov z UKF v Nitre.

      Druhý polrok bol venovaný tvorbe výstupu a písomnej podoby práce. Pokiaľ môžeme hodnotiť výsledky, s formálnou stránkou, aj s akademickou čestnosťou tercia občas zvádzala ťažký boj. Pre mnohých bolo ľahšie vytvoriť výstup-produkt, než ho popísať.

      A čomu sa žiaci venovali? Zaujímavé boli práce, ktoré sa venovali „svetu teenagerov“ a problémom, s ktorými sa stretávajú. Stvárnili ho vo veľmi peknej odbornej práci, venovanej sebavedomiu dievčat ale aj v románovej podobe s ilustráciami. Hovorili o vzťahu mladých a polície v podcaste. Viacerých zaujali témy ekonomické, vytvárali edukačné plagátiky smerujúce k predchádzaniu internetovým podvodom alebo vyhodnocovali, aký vianočný stromček je ekologický a aký ekonomický. Inou témou bola osveta spätá s rakovinou a spôsobmi jej liečenia, kde sa snažili odhaliť hoaxy o zázračných liekoch. Vzťah k zvieratám demonštrovali prácou, ktorá si na mušku zobrala množiarne.

      Témy, ktoré žiaci spracovali boli kreatívne a originálne. Pekné je, že nesmerovali len k nim samotným, ale aj ku komunite, v ktorej žijú. Takýmito témami bola napríklad príprava koncertu pre hendikepovaných a denný stacionár alebo instagramová propagácia školy a jej aktivít.

      Čo sa terciáni na predmete TFP naučili? Nájsť neriešený problém,  neprebádanú tému, hľadať zdroje informácií, zachovať akademickú čestnosť, zvládnuť základnú citačnú normu, hodnotiť relevantnosť zdrojov, zostaviť si tím, rozdeliť v ňom úlohy, vypracovať harmonogram, kontrolné body a dodržiavať/ korigovať ho, korektne pracovať vo worde, prezentovať výsledky svojej práce, hodnotiť, prijať odporúčania iných aj kritiku, argumentovať, pracovať v tíme aj samostatne, kriticky myslieť...

      Veríme, že čas strávený tvorbou projektu nebol zbytočný. Viaceré z tém, keď dozrejú, môžu školu prezentovať na SOČ, EUSTORY, EDUSOC alebo iných súťažiach.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako Tercia tvorila projekty.

      Najvyhodnejsi_vianocny_stromcek.pdf

      TPF-liecba_rakoviny_plagat.pdf

    • Úspešní aj v umení
     • Úspešní aj v umení

     • Nie je tajomstvom, že na našu školu sa hlásia študenti, ktorí sú nielen vedomostne zdatní, ale aj umelecky nadaní. Snúbi sa v nich všestranné nadanie s ochotou ďalej sa rozvíjať, ktoré sa v nich snažíme podporovať, napríklad aj školským konkurzom do celoslovenskej speváckej súťaže POP BB 2023.

      Úspešne sme sa prepracovali až do finále, kde nás bude reprezentovať talentovaná Veronika Feketová z Primy, ktorej všetci držíme palce a prajeme, nech sa podarí smelý a suverénny výkon.

      Študentom, ktorí sa zúčastnili nášho školského kola, srdečne ďakujeme a veríme, že nás opäť potešia svojou účasťou v tejto súťaži aj budúci rok.

      Mgr. Ivana Lapinová

    • Branný kurz 2023
     • Branný kurz 2023

     • V dňoch 24. 5. až 26. 5. 2023 sa triedy III.A, III.B a Septima zúčastnili povinného trojdňového branného kurzu. Cieľom programu bolo precvičiť si orientáciu v teréne, zopakovanie postupu pri riešení mimoriadnych situácií, nácvik branného pohybu v prírode, zopakovanie protipožiarnych predpisov a používanie hasiacich prístrojov, tréning prvej pomoci a simulácia evakuácie pri  nebezpečných situáciách a ešte mnoho ďalších aktivít, súvisiacich s ochranou života a zdravia človeka. Študentom sa najviac páčili činnosti s príslušníkmi Armády Slovenskej republiky, najmä prvky sebaobrany.

      Mgr. Miroslava Debnárová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Branný kurz 2023.

    • FIRST Global 2023 v SINGAPURE opäť aj s nami
     • FIRST Global 2023 v SINGAPURE opäť aj s nami

     • S radosťou Vám oznamujeme, že príprava GymZH tímu na súťaž FIRST Global Slovensko 2023 bola korunovaná úspechom. Po zdolaní Softvérovej výzvy, ktorá preverila naše programátorské zručnosti, sme v utorok 6. 6. 2023 cestovali do Bratislavy. Naším cieľom bolo nielen uspieť v Tímovej výzve a nazbierať čo najviac bodov v Hardvérovej výzve, ale aj v zmysle hesiel súťaže – užiť si deň naplno. S robotom menších rozmerov postaveným z lega sme súťažili v S kategórii na malom ihrisku. S menšími technickými problémami a nehodami na našej i súperovej strane sme prešli všetkých 6 kôl.

      Vyhlásenie výsledkov nám urobilo veľkú radosť. Zvíťazili sme v Tímovej výzve, kde porota hodnotila spoluprácu všetkých členov, tvorivosť a vytrvalosť pri riešení problémov, vytvorenie loga tímu zo súčiastok. Presvedčili sme ju, že sme sa mnohé naučili, rešpektujeme sa navzájom a baví nás to, čo robíme. Počas celej súťaže sme sa držali hesla: „Spolu (aj v spolupráci s iným tímom) dokážeme byť silnejší!“

      Po odovzdaní ocenení v jednotlivých kategóriách prišlo to najdôležitejšie – nominácie na medzinárodnú robotickú olympiádu v SINGAPURE. Vďaka celkovému 2. miestu sme tam! Spolu s tímom, ktorý zvíťazil, nás čaká ešte dlhá cesta. Za národný tím môže do zahraničia vycestovať len 5 študentov z oboch škôl.

      Chceli by sme sa poďakovať všetkým profesorom i rodičom, ktorí nás v príprave na súťaž podporovali a umožnili sa nám v poslednom mesiaci stretávať čo najviac. Robotické výzvy dokážeme riešiť vďaka podpore Združenia rodičov a v tomto roku aj vďaka grantu od Nadácie Tatra banky.

      Sme hrdí, že ďalej pokračujeme v tradícii a naše gymnázium bude mať zastúpenie na medzinárodnej súťaži FIRST GLOBAL 2023 už po štvrtýkrát.

      Držte nám palce, aby čo najviac z nás po absolvovaní sústredení, prezentácií na verejnosti i osobných pohovorov, získalo príležitosť opäť zachraňovať svet vo výzve „Hydrogen Horizons“ . Nebojíme sa ukázať svetu, že aj naše malé Slovensko dokáže v nápadoch na inovácie konkurovať ostatným krajinám.

      Váš GymZH tím 2023 - Dávid Sebechlebský, Vladimír Macko, Marek Neusch, Daniel Striežovský, Gregor Alvin Oswald, mentorky PaedDr. Miroslava Mesárošová a Mgr. Mária Wagnerová

       

      FIRST Global Slovakia

      CVTI SR

      #BSH #GymZH #NadáciaTatrabanky #FG2023Singapur #Robotickávýzva

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album FIRST Global 2023 .

    • Gymnazisti v RTVS
     • Gymnazisti v RTVS

     • Vďaka projektu Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji sa  zúčastnil výber žiakov Sexty, 1. a 2. ročníkov Gymnázia Milana Rúfusa exkurzie do priestorov RTVS Banská Bystrica. Počas exkurzie si žiaci prezreli jednotlivé štúdiá rozhlasu a televízie pre živé vysielanie, strižne, štúdio dabingu, knižnicu RTVS... Žiaci mali možnosť diskutovať so zamestnancami na jednotlivých oddeleniach, pýtať sa otázky, zažiť živé vysielanie Rádia Regina, odskúšať si prácu za kamerou, ale aj prácu redaktora pred kamerou. Žiaci, ktorí prejavujú záujem o žurnalistiku, hudbu, tanec, filmovú a televíznu tvorbu, si okrem nových informácií odniesli aj emotívne zážitky.

      Alexandra Schveigert /Sexta/

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnazisti v RTVS.

    • Poznávacia exkurzia Berlin-Potsdam-Moritzburg-Dresden
     • Poznávacia exkurzia Berlin-Potsdam-Moritzburg-Dresden

     • V dňoch 17. 5. - 21. 5. 2023 sme sa my, študenti tried KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, II.A a II.B, vybrali na poznávaciu exkurziu do Nemecka. Naším hlavným cieľom bolo síce hlavné mesto Berlín, no navštívili sme aj Moritzburg, Postupim a Drážďany. Prvý deň sme strávili v západnom Berlíne. Okrem najznámejšieho kostola cisára Wilhelma II. sme sa rozhodne tešili najväčšiemu bulváru západu Kudamm, kde sme nasali pravú atmosféru multikultúry veľkomesta.

      Druhý deň sme spoznávali zaujímavosti a atrakcie východného Berlína, ku ktorým rozhodne patrí Brandenburská brána (symbol znovuzjednotenia), Checkpoint Charlie (najznámejší hraničný priechod medzi západnou a východnou časťou mesta), Bundestag (Budova ríšskeho snemu), Židovský pamätník, Ostrov múzeí, reprezentačná trieda „Unter den Linden“ ako aj dominanta mesta Berliner Dom či pozostatky Berlínskeho múru. Podvečer sa niektorí z nás vyviezli na televíznu vežu „Fernsehturm“, aby si pozreli Berlín z vtáčej perspektívy a zároveň si vychutnali panorámu mesta.

      Nasledujúci deň nás čakal Postupim, hlavné mesto Brandenburska, vzdialené asi 25 km od Berlína, nazývané tiež mesto zámkov a záhrad. Ako prvý sme v Postupime navštívili zámok Cecilienhof, miesto, kde sa v roku 1945 konala Postupimská konferencia a bola podpísaná Postupimská dohoda o ukončení II. svetovej vojny a následnom rozdelení Nemecka. Ďalej sme sa vybrali obdivovať krásne záhrady v Sanssouci, nazývanom tiež „nemecký Versailles“ a rovnako nádhernú Holandskú štvrť v mestečku Postupim.

      Nedá mi nespomenúť našu zastávku v Moritzburgu, kde sa mimochodom točila najslávnejšia verzia Popolušky v nemecko–českej koprodukcii v hlavnej úlohe s nezabudnuteľnou českou herečkou Libušou Šafránkovou. Odvážne dievčatá si vyskúšali zlatú črievičku, prípadne si zakúpili povestné tri oriešky v darčekovom balení. Podvečer sme sa presunuli do Drážďan, kde sme sa následne ubytovali.

      Posledný deň sme teda spoznávali Drážďany, jedno z najzelenších miest Európy, ležiacom na behoch rieky Labe, kde sme spoznali množstvo klenotov, zaujímavých fasád či iných exponátov. V rámci individuálneho voľna sme mali možnosť navštíviť barokový palác Zwinger s krásnym nádvorím a svetoznámou galériou „nemecký Louvre“, Brühlovu terasu, Semperoper, monumentálny kostol Panny Márie – Frauenkirche, ktorý sa považuje za skutočný skvost mesta. Nezabudnuteľným zážitkom však zostane pre nás celková atmosféra historického centra, ktoré práve žilo jarnými slávnosťami. Práve tu bola jedinečná príležitosť ochutnať lákavé kulinárske špeciality. Po celom dni v Drážďanoch nás čakala už len nočná cesta domov.

      Pre každého mohlo byť, samozrejme, „naj“ niečo iné, no myslím si, že program, rozplánovaný na štyri dni, prevýšil naše očakávania, naplno sme si ho užili, dokonca ani počasie nesklamalo. Sme si istí, že si tento výlet určite nadlho zapamätáme. Ďakujeme p. profesorkám Zuzane Šályovej a Stanislave Považanovej za organizáciu a pohodový priebeh celého pobytu.

      Hana Šimková /SEXTA/

      Video z exkurzie (Mia Marčišinová)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznávacia exkurzia Berlín-Potsdam-Moritzburg-Dresden.

    • Prijímacie konanie na 4-ročné štúdium
     • Prijímacie konanie na 4-ročné štúdium

     • Riaditeľka školy zverejnila výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného štúdia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom od školského roka 2023/2024. Celkové výsledky sú dostupné tu.

      Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov o doručenie Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium najneskôr do 24. 05. 2023. Prijatých uchádzačov, ktorí majú záujem o štúdium, prosíme poslať aj voľbu predmetov (cudzí jazyk, ETV, NBV). Podpísané dokumenty je možné zaslať prostredníctvom Edupage, emailom na sekretariat@gymzh.sk, poštou alebo priniesť osobne.

    • Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium
     • Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium

     • Riaditeľka školy zverejnila výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného štúdia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom od školského roka 2023/2024. Celkové výsledky sú dostupné tu.

      Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov o doručenie Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium najneskôr do 24. 05. 2023. Prijatých uchádzačov, ktorí majú záujem o štúdium, prosíme poslať aj voľbu predmetov (cudzí jazyk, ETV, NBV). Podpísané dokumenty je možné zaslať prostredníctvom Edupage, emailom na sekretariat@gymzh.sk, poštou alebo priniesť osobne.

       

    • Ukončili sme športové súťaže
     • Ukončili sme športové súťaže

     • Pre tento školský rok 2022/2023 sme už ukončili všetky športové súťaže, ktorých sme sa mohli zúčastniť. Nebolo ich veľa, ale aj tak sme dosiahli výborné výsledky:

      KK v bedmintone dievčat SŠ  - 28.3.2023 sa naše dievčatá – Prcúchová Barbora, Nieburová Nikola, Gajdošová Simona, zúčastnili krajského kola v bedmintone,  kde obsadili 4. miesto po veľmi tesnej prehre. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      KK vo volejbale-mix SŠ - 27.4.2023 sa naše volejbalové mixové družstvo (Bobok Matej, Boháč Timotej, Čamajová Angelika, Debnárová Sabína, Forgáčová Tímea, Hlaváčová Erika, Kašová Klaudia, Matuška Filip, Šikeťová Dominika, Zorkóczy Samuel) zúčastnilo krajského kola vo volejbale, kde obsadilo 3. miesto. V dôležitom zápase o postup na Slovensko, im chýbalo kúsok šťastia a mohli sme sa tešiť z postupu.

      KK vo florbale chlapcov SŠ – 26.4.2023 sa naši florbaloví  hráči (Bara Matej, Dobiš Dušan Štefan, Ďurana Martin, Horvát Tobiáš, Macko Vladimír, Neusch Marek, Pružina Tobias, Ryšánek Adrián, Štefanča Adam, Štefanka Michal) zúčastnili krajského kola, kde sa im nepodarilo prebojovať  do finálovej štvorky, a tak obsadili až 5.-8. miesto. 

      Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a zvlášť ďakujeme našim maturantom za ich dlhoročnú reprezentáciu školy v športových súťažiach.

      Mgr. Zdena Štefancová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ukončili sme športové súťaže.

    • Gymnaziálny ples oslávil päťdesiatku
     • Gymnaziálny ples oslávil päťdesiatku

     • Dňa 5. mája 2023 sa konal jubilejný 50. ročník plesu, ktorý pravidelne usporadúva žiarske gymnázium. Po dvojročnej nútenej prestávke a súčasným nie príliš priaznivým okolnostiam sa žiakom tretieho ročníka a Septimy podarilo nadviazať na jednu z najdlhšie udržiavaných a najkrajších tradícií školy. A možno práve to, že organizátori museli prekonať nejednu prekážku, sa zhmotnilo v konečnej realizácii. Ples s názvom Casino Night mal naozaj vysokú úroveň.

      Program otvorila maturantka Daniela Junasová, ktorá zahrala na saxofóne najznámejšiu melódiu z filmu o Jamesovi Bondovi Casino Royale. Potom Ing. Jozef Malý slávnostne otvoril ples svojím príhovorom. Ďalej predviedli svoje choreografie dva páry z tanečného klubu Stella, Karolína Šťastná zaspievala známe popové piesne a  čerešničkou na konci programu bol spoločný tanec tretiakov. Tanečný parket žil počas celého večera aj vďaka hudobnej skupine Akropola, DJ-ovi Adamovi Kickovi a Djane SofiF, ktorí spravili výbornú show a študenti sa zabávali až do skorých ranných hodín.

      Krásna ručne vyrobená výzdoba, slávnostný program, štandardné aj latinsko-americké tance patria k tradičným prvkom plesu. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa začínalo tancovaním polonézy, po nej nasledovali čapolka, valčík, rodičovský, profesorský a srdiečkový tanec. Tieto sa síce vytratili, ale boli nahradené spoločným tancom hostí, učiteľov, rodičov a sponzorov a moderným tancom tretiakov. Prepojenie tradičných a moderných prvkov v duchu Jamesa Bonda bolo originálne a pôsobivé.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Gymnaziálny ples oslávil päťdesiatku.

    • Náš školský basketbalový tím 6.ty na Slovensku!
     • Náš školský basketbalový tím 6.ty na Slovensku!

     • V dňoch 3. a 4.5.2023 sa v piešťanskej DIPLOMAT aréne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale chlapcov. Banskobystrický kraj na tomto "SUPERFINÁLE" reprezentovali študenti nášho gymnázia, víťazi krajskej kvalifikácie v Lučenci. Máme veľmi mladý tím, zložený hlavne z prvákov a druhákov. Proti najlepším a starším tretiakom a štvrtákom, hráčom z celého Slovenska, to mali chalani ťažké. Ukázali ale svoju kvalitu a bojovnosť a na turnaji sa určite nestratili. Vo štvrťfinále proti Michalovciam, neskoršiemu finalistovi, aj v konečnom súboji o 5. miesto proti Popradu v prvom polčase dokázali viesť. V druhej polovici zápasu ale zakaždým doplatili na stratu fyzických a hlavne mentálnych síl, spôsobenú veľmi malou rotáciou hráčov. V zápase s Liptovským Mikulášom, hrajúcim s fyzicky disponovanými hráčmi a v obrovskej eufórii, dokázali zvíťaziť v dramatickej koncovke. Škoda chorôb a zranení, ktoré značne limitovali tento veľmi perspektívny a mladý tím. Jeho čas na školských Majstrovstvách Slovenska určite ešte len príde...

      Chlapcom patrí za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia na turnaji obrovská pochvala a uznanie.

      Mgr. Norbert Nagy, tréner a vedúci tímu

       

      Výsledky tímu:

      • Gymnázium Michalovce : Gymnázium MR Žiar nad Hronom 71:53
      • Gymnázium MR Žiar nad Hronom : Gymnázium Liptovský Mikuláš 79:78
      • Gymnázium Poprad : Gymnázium MR Žiar nad Hronom 73:51

       

      Konečné poradie na MSR:

      1. miesto: Gymnázium Tomášikova Bratislava
      2. miesto: Gymnázium Michalovce
      3. miesto:  Gymnázium Prievidza
      4. miesto: Spojená SŠ Trnava
      5. miesto: Gymnázium Poprad
      6. miesto: Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom
      7. miesto: Spojená SŠ Nitra
      8. miesto: Gymnázium Liptovský Mikuláš

       

       

      FOTO:

      MSR SŠ v basketbale 2022/2023, Piešťany 3.-4.mája 2023

      6.miesto Gymnázium MR Žiar nad Hronom

      zľava: Mgr. Norbert Nagy - tréner, Bruno Juhász, Matej Bobok, Alex Kaša, Samuel Zorkóczy, Matej Valent, Jakub Barcík, Matej Kret, Adam Vonkomer, Ing. Miloš Drgoň - prezident SBA

      chýbajú pre zranenie: Matúš Melaga, Dávid Truben

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Náš školský basketbalový tím 6.ty na Slovensku!.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Dňa 20. apríla 2023 sa konal na Slovensku v poradí už 27. Deň narcisov. Keďže ako študenti máme srdce na správnom mieste, neváhali sme a pripojili sme sa k Lige proti rakovine. Ako dobrovoľníci s cieľom pomôcť všetkým ľuďom, ktorí bojujú so zákernou rakovinou, sme sa podujali vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov v uliciach nášho mesta. Na rozmiestnených stanovištiach sme mali možnosť stretnúť veľa dobrosrdečných ľudí, ktorí aj symbolickou sumou prispeli na dobrú vec.

      Aj my študenti si uvedomujeme, že život občas „bodne”, a to v mnohých  prípadoch práve oznámením onkologickej diagnózy. Preto sa snažíme pozerať na život aj z inej strany, zo strany tých, ktorí si touto životnou skúškou musia prejsť. Chceme byť solidárni a pomáhať si navzájom.

      Všetkým sa nám spoločne podarilo vyzbierať 3441,30 €, z čoho máme obrovskú radosť a veríme, že vyzbierané peniaze pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú.

      Emma Rošková, SEXTA

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov.

    • Deň Zeme očami KVINTY
     • Deň Zeme očami KVINTY

     • Deň Zeme je vlastne dňom nás všetkých, ktorí túto úžasnú planétu obývame, nevynímajúc ani jeden živý organizmus. Tento deň sme sa s triedou KVINTA podujali vysadiť v školskom areáli stromček. Vybrali sme si magnóliu veľkokvetú, ktorá sa zároveň stala symbolom všetkých našich dobrodružstiev, ktoré sme spolu za posledné roky zažili. Veríme, že sa bude dariť nielen nášmu stromu, ale aj našej planéte a že sa k nej začneme konečne všetci správať s rešpektom.

      Ďakujem decká! Pani Holicovej ďakujem za pekné fotky z podujatia. Ako sa hovorí ,,Komu sa nelení, tomu sa zelení“ :) 

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme očami KVINTY.

    • Podporujeme malých (veľkých) hrdinov
     • Podporujeme malých (veľkých) hrdinov

     • Dnešná doba je veľmi hektická. Nemáme čas, nemáme energiu, nemáme náladu... . To však v prípade triedy KVINTA neplatí, lebo chuť pomáhať a vyjadrovať spolupatričnosť ich nikdy neomrzí. Od psíkov v útulku sme si nachvíľku odbehli – zabehli a zúčastnili sme sa virtuálneho behu Svetielka nádeje – občianskeho združenia, ktoré nepretržite pomáha detičkám s onkologickým ochorením.

      Cez víkend sme sa stretli na našom peknom školskom športovisku a na bežeckej dráhe sme sa podujali absolvovať 5 km (25 koliesok :)). Počasie nám prialo, nálada bola ako vždy úžasná. Každý šiel do toho svojím tempom, ale hlavne svojím srdiečkom, lebo nešlo o lámanie rekordov, ale o podporu pre kamarátov, ktorí každý deň podávajú heroický výkon na vlastnom ,,behu“ za svojím uzdravením.

      Ďakujem decká! Jankovi Kolárovi ďakujem za zapožičanie tričiek Svetielka nádeje. Pani Segetovej ďakujem za pekné fotky z podujatia. (Zo zákulisia ušli informácie, že prvý v cieli bol Maťko Seget a posledná som bola – to sa neprezrádza :)) Všetci sme víťazi!  

      Mgr. Barbora Kinková

    • Divadlo nás baví!!!
     • Divadlo nás baví!!!

     • V utorok 18.4.2023 sme sa spolu so spolužiakmi z I.B a II.B vybrali na výlet do Bratislavy. Naším cieľom bolo vychutnať si atmosféru umenia v priestoroch Slovenského národného divadla, kde sa dnes odohrala dráma Alberta Moraviu s názvom Konformista.

      Inscenácia opisovala osud nevyrovnaného človeka Marcella, snažiaceho sa zapadnúť do spoločnosti, s čím mu pomohla na výslnie sa dostávajúca násilnícka politická skupina.

      Príbeh sa odohrával v medzivojnovej Európe a doplnil nám historický kontext politických názorov a vzťahov tejto doby.

      Hlavnú úlohu si zahral Juraj Loj, ktorý presvedčivo stvárnil postavu rozpolteného Marcella. Spolu s ním v tejto činohre účinkovali aj iné herecké hviezdy ako Martin Huba, Ľuboš Kostelný, Anežka Petrová či Ingrid Timková.

      Predstavenie nám ponúklo výborné výkony hercov a originálnu prácu so scénami a rekvizitami. Dnešný výlet bol pre nás veľmi prínosný, a sme naozaj radi, že sme sa ho mohli zúčastniť.

      Tešíme sa na ďalšie školské exkurzie!

      Žiaci II. A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadlo nás baví!!!.

    • V bádateľni kremnického archívu
     • V bádateľni kremnického archívu

     • Tak, ako každý rok, chystáme žiacke práce do rôznych dejepisných súťaží. Ich dôležitou súčasťou je aj práca s primárnymi zdrojmi - ide o rozhovory s pamätníkmi udalostí, zbieranie a interpretáciu fotografií, čítanie kroník, dobovej tlače... Už roky máme pri príprave prác nenahraditeľné tútorky. Sú nimi pracovníčky Štátneho archívu Banská Bystrica - pracoviska Kremnica. Práve ony sprevádzajú našich žiakov pri prvých krokoch v bádateľni, zoznamujú ich s bádateľským poriadkom, archívnymi fondmi, ich citovaním. 

      A tak sme dnes, 17. apríla, po covidovej prestávke, znova zavítali do archívneho pracoviska v Kremnici. Privítala nás vedúca archívu, PhDr. Solčániová. Práve ona si pripravila krátku vstupnú informáciu o význame kremnického archívu, najstarších listinách, ktoré uchováva, jeho zbierkach a fondoch. Žiakov upozornila na aktuálnu výstavu Osudy kremnických židov, ktorú si mohli prezrieť v priestoroch študovne, bádateľne a chodieb. Potom nasledovalo zoznámenie sa s bádateľským poriadkom, registrácia a žiaci sa mohli pustiť do práce.

      Spoločne sme sa venovali medzivojnovej ČSR, ale každá skupina žiakov skúmala jej iný aspekt. Pracovníčky archívu boli naozaj veľmi nápomocné, individuálne sa venovali každej skupine. Vyhľadávali, radili, ako interpretovať dokumenty, čo by bolo vhodné doplniť, ako zistené informácie zaznamenať, pomáhali čítať rukopisné texty.  

      Štátnemu archívu sme  nesmierne vďační za ústretovosť. Dnes šlo o takmer päť hodín intenzívnej pomoci. Príjemne nám padlo aj za želanie, aby študentské súťažné práce čo najlepšie uspeli. Veríme, že sa to podarí aj vďaka výbornej spolupráci s archívom v Kremnici.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V bádateľni kremnického archívu.

    • Strieborní v medzinárodnej súťaži RoboCo
     • Strieborní v medzinárodnej súťaži RoboCo

     • Tím Slovensko, ktorý pozostáva aj z našich gymnazistov – Tamary Štangovej, Martina Hronského a Dominika Olajca, sa zúčastnil ďalšej medzinárodnej súťaže "2023 FIRST Global RoboCo Challenge". Súťaž prebiehala v online priestore hry RoboCo. Cieľom každého kola bolo postaviť robota a plniť s ním jednotlivé úlohy (hlavné, vedľajšie a skryté). Pri stavbe robota i plnení úloh študenti využili aj fyziku reálneho života, museli zohľadniť hmotnosť i ďalšie vlastnosti robota. Bodovanie "jazdy" pozostávalo z počtu splnených úloh (každá splnená úloha priniela 3000 bodov) a ceny robota (napr. ak robot stál 2 500, odčítala sa táto suma od 10000, čiže tím dostal 7500 bodov – to znamená, že lacnejší robot priniesol vyšší bodový zisk).

      Trojkolovej postupovej súťaže sa zúčastnilo až 44 tímov z celého sveta. Do ďalšieho levelu mohol postúpiť len obmedzený počet tímov. Náš národný tím sa v prvej hre kvalifikoval z 24. miesta do playoffs. V ňom sa podarilo študentom zlepšiť skóre a zo 4. miesta postúpili do finále. Posledná jazda robota "BUBL3BEE" v celkovom hodnotení dosiahla opäť 4. miesto. Tím však v kategórii zameranej na technické prevedenie získal 2. miesto za najelegantnejšie skonštruovaného robota.

      Gratulujeme k ďalšiemu medzinárodnému úspechu! Veríme, že študenti svoje skúsenosti odovzdajú ďalším našim žiakom, ktorí sa už pripravujú na ďalší ročník súťaže FIRST Global Slovakia.

      Mgr. Wagnerová Mária

       

      Súťažné jazdy si môžete pozrieť na týchto kanáloch:

      3. Finals: jazda robota BUMBL3BEE od 18:25

      https://www.youtube.com/watch?v=kiFWXx2sigQ

      2. Playoffs: jeden zo súbojov od 16:14

      https://www.youtube.com/watch?v=UJ-95VvfJug

      1. Qualifiers:

      https://www.youtube.com/watch?v=tTExeuJD5is

    • Skvelá Linda Majerčíková na turnaji v LINZI. Pripájame sa ku gratulácii!
     • Skvelá Linda Majerčíková na turnaji v LINZI. Pripájame sa ku gratulácii!

     • Hráčka stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom a študentka nášho gymnázia Linda Majerčíková  zaznamenala skvelý výsledok na medzinárodnom mládežníckom turnaji - Raiffeisen Youth Championships 2023 v Linzi, keď získala 2 pódiové umiestnenia.

      Linda s rakúskou spoluhráčkou Panholzer skončila v súťaži dvojčlenných družstiev U19 na 3. mieste, keď nestačili v semifinálovom stretnutí na reprezentačné družstvo Rakúska - celkového víťaza turnaja. V súboji o tretie miesto ale zdolali súperky z Luxemburgu 3:2, keď Linda zvíťazila v obidvoch svojich dvojhrách, a tak sa výraznou mierou pričinila o tento skvelý úspech.

      V súťaži jednotlivcov v kategórii junioriek U19 Linda najskôr suverénne vyhrala svoju skupinu so skóre 9:0, keď na jej rakete postupne skončili súperky z Rakúska, Švajčiarska a Belgicka. Prvým miestom v skupine sa Linda dostala v nadstavbe súťaže medzi 8 najlepších hráčok. V boji o postup do semifinále potom Linda porazila súperku z Walesu 3:1. V semifinále Linde ale neskoršia víťazka turnaja - Nina Némethová (členka reprezentačného družstva junioriek SR) oplatila prehru zo súťaže družstiev a víťazstvom 3:1 postúpila Némethová do finále, v ktorom následne aj zvíťazila. 

      Linda Majerčíková  v súťaži jednotlivkýň v kategórii U19 obsadila cenné 3. miesto.

      V máji zverenci stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom budú bojovať na Majstrovstvách SR mládeže 2023, kde im všetkým budeme držať palce.

       

      Zdroj: J. Barniak, SteK MŠK ZH

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Skvelá Linda Majerčíková na turnaji v LINZI. Pripájame sa ku gratulácii!.

    • Exkurzia NITRA
     • Exkurzia NITRA

     • Deň pred Veľkou nocou sme my, žiaci SEXTY, mali možnosť vďaka projektu „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ vidieť proces výroby automobilov od okamihu otvorenia zákazky až po finálny výrobok auta. 

      Sprievodca Vladimír Černák nás poučil o bezpečnosti, rozdal reflexné vesty, ktoré museli mať žiaci počas celej exkurzie na sebe z dôvodu dodržiavania bezpečnostných opatrení. Rozdelil nás na 2 skupiny, každá skupina šla na inú halu a následne sme sa vymenili. Pán Černák nám poukazoval najmodernejšie technológie na výrobu luxusných vozidiel značiek Land Rover a Jaguar na deviatich výrobných linkách. V prevádzkach karosárne, montáže, kvality sme si pozreli procesy prebiehajúce na výrobných linkách. Videli sme vysokú automatizáciu v jednotlivých stupňoch výroby, aj halu, v ktorej prebieha testovanie áut, aby bola zachovaná kvalita všetkých modelov. V Nitre sa vyrábajú vozidlá Discovery a Defender, čo sme videli priamo v halách, ale aj v krátkej prezentácii, ktorá nám bola pustená na záver exkurzie. Sprievodca upozornil na niektoré špecifiká áut, ktoré ich robia na trhu jedinečnými, ako napr. hliníková karoséria, doplnky a  prevedenie jednotlivých modelov.

      Ďakujeme RCK Žiar nad Hronom v zastúpení p. Schveigert a pani profesorke Šályovej za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzii. 

      Alexandra Schveigert, SEXTA

    • Psychológia v našom živote VI
     • Psychológia v našom živote VI

     • Náš „seriál“ prednášok pokračoval dňa 4.4.2023 6. dielom, kedy medzi žiakov Seminára zo psychológie opäť zavítala pani Mgr. Ježíková – psychologička z Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom. Témou stretnutia, ktoré začalo krátkym brainstormingom, pokračovalo prácou v skupinách a skončilo diskusiou, bola Morálka.  Počas práce v skupinách sa žiaci zhostili úlohy členov nezávislej lekárskej rady, ktorá má na základe vopred daných kritérií rozhodnúť, komu z piatich pacientov bude poskytnutý liek na nevyliečiteľnú chorobu. Relevantné kritériá, z ktorých žiaci vychádzali, boli vek, zdravotný stav, zamestnanie, prenos choroby. Tie boli následne doplnené o ďalšie ako rodina a životný status. Po veľmi plodnej diskusii v rámci skupín zástupca za každú skupinu predniesol rozhodnutie skupiny s adekvátnou argumentáciou. Následne potom žiaci diskutovali medzi sebou o svojich rozhodnutiach a zhodli sa na tom, že morálka je na základe svojej dôležitosti a aktuálnosti široko preberanou témou a je prostriedkom koexistencie, spolupráce, ale aj adaptácie jednotlivca.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v našom živote VI.

    • Víťazstvo na krajskom kole v basketbale
     • Víťazstvo na krajskom kole v basketbale

     • Vo finále Krajského kola študentov SŠ v Lučenci porazili naši chalani po výbornom výkone Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica 32:27. Po troch výhrach tak ako víťazi turnaja postupujú na Majstrovstvá Slovenska SŠ v dňoch 3.-4.5.2023 v Piešťanoch. K úspechu im gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Norbert Nagy

    • Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 20. marca 2023 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v španielskom jazyku. Po troch rokoch sa opäť konalo prezenčne. Zúčastnila sa na ňom aj naša žiačka Petra Uhrovičová (II.A), ktorá súťažila v A - kategórii. Samotná súťaž sa konala v priestoroch Štátnej jazykovej školy na Palisádach. Súťažilo sa od skorých ranných hodín v štyroch kategóriách, kde mali možnosť tí najlepší zástupcovia z každého kraja ukázať svoje vedomosti a jazykové zručnosti zo španielskeho jazyka. Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené v reprezentatívnych priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za účasti španielskej veľvyslankyne pani Lorey Arribalzaga Ceballos. A hoci sa nám medailové miesto neušlo, už samotná účasť na celoštátnom kole, je pre našu žiačku úspechom a veľkou skúsenosťou. Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku.

    • Prípravné kurzy pre piaty ročník
     • Prípravné kurzy pre piaty ročník

     • Vo štvrtok 23.03.2023 pokračuje prípravný kurz pre osemročné gymnázium z predmetu matematika. Stretneme sa o 14.00. Prvé stretnutie zo slovenského jazyka sa prekladá na budúci týždeň - 28.3.2023.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Pozvánka - CASINO NIGHT
     • Pozvánka - CASINO NIGHT

     • Srdečne Vás pozývame na 50. ročník gymnaziálneho plesu, ktorý sa uskutoční 5. mája 2023 o 18.30 v Estrádnej sále MsKC v Žiari nad Hronom. Vítaní sú všetci rodičia, učitelia, súčasní študenti, absolventi i priatelia školy. Lístky budú v predaji od 20. marca do 28. apríla u Veroniky Kmeťovej a Viktórii Malikovej z triedy Septima.

      Cena lístka je 30 €.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!