• Aktualizované!!!
     • Aktualizované!!!

     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • The Earth School - výzva pokračuje

     • Chcel by si sa aj ty pochváliť svojim výtvorom? Tak neváhaj a posielaj. Do galérie The Earth School sme pridali fotografie ďalších prác. A máme aj prvý certifikát za absolvovanie všetkých videí. Získala ho Kristínka z KVARTY.

      Gratulujeme!

    • The Earth School
     • The Earth School

     • PRIJALI SME ĎALŠIU VÝZVU!

      Naša mládež počas vyučovania z domu vôbec nezaháľa. Dobrovoľníci z tried od Primy až po Kvartu aktívne odpovedali na výzvu globálneho environmentálneho projektu "Earth School", vytvoreného expertmi z celého sveta, aby poukázali na to, ako veľmi našu Zem potrebujeme a čo všetko z nej pochádza. Sme hrdí na každého jedného zapojeného študenta, ktorý sa nezľakol angličtiny, ani samostatnej práce navyše. Hoci trávi viac času nad úlohami, ale svojím prístupom aktívne ukazuje nám všetkým, že aj mladým v tomto veku záleží na živote našej Zeme. Ďakujeme.

      Tešíme sa na ďalšie práce!

      Do galérie The Earth School boli pridané fotografie.

    • ISIC preukaz - predĺženie platnosti - súťaž
     • ISIC preukaz - predĺženie platnosti - súťaž

     • Predlžovanie platnosti ISIC preukazu na dopravu už počas prázdnin a zľavy v školskom roku 2020/2021 je spustené.

      Podrobné informácie o termínoch predlžovania v škole sme Vám odoslali cez správu v EDUPAGE. Postup na predĺženie platnosti ISIC je zverejnený na stránke www.isic.sk

      Keďže žiaci nie sú na školách, od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky aj individuálne cez e-shop priamo s doručením domov

      - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ 

      Pri kúpe známky sa zapájate do súťaže o rôzne ceny.

      Objednávanie ISIC preukazu pre nových žiakov zabezpečíme v škole začiatkom septembra 2020.

    • Volejbalový turnaj maturanti vs. profesori
     • Volejbalový turnaj maturanti vs. profesori

     • Tradičná rozlúčka v netradičnom čase. Tak môžeme nazvať volejbalový turnaj, ktorým sme sa neformálne rozlúčili s absolventmi roku 2020. Na túto akciu sa maturanti vždy veľmi tešia, koná sa zvyčajne pri ich odchode na akademický týždeň. Tentoraz však pandémia COVID 19 všetko zariadila inak. Napriek tomu nám to v pondelok výborne vyšlo. Prialo nám počasie i piesok. Premiérový podklad zrejme pomáhal viac tímu profesorov, ktorý to uhral na dve víťazstvá v troch zápasoch.

      Na takéto akcie sa nezabúda. Niekedy nabudúce... Dovidenia!

      Fotografie v galérii (autor Žiar vo fotografiách)

      Reportáž v Regionálnej televízii Žiar

    • Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu!
     • Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu!

     • Gymnázium Milana Rúfusa získalo nenávratný finančný príspevok z ESF a EFSR v Operačnom programe Ľudské zdroje na realizáciu projektu „Keď učenie má zmysel“. Hlavným cieľom projektu je tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšene čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti s využitím IKT zručností a podpora vzdelávania a sieťovania učiteľov.

      Projekt prinesie posilnenie súčasných predmetov i ponuku nových - Integrovaná prírodoveda, Moderné dejiny, Finančná gramotnosť, Tvorba projektov. V mimoškolskej činnosti žiakom ponúkneme viacero nových krúžkov - Klub redaktorov a recenzentov, Rande s vedou, Vedecká čajovňa, Skús pokus, Príroda vo fotografii, Zdravý životný štýl, Mladý vedec, Svet financií, Cvičenia z ekonomiky, Matematika s počítačom, Aplikovaná matematika. Zrealizujeme viaceré workshopy na rôzne aktuálne témy, aby sme študentom priblížili praktické využitie kompetencií, ktoré získavajú vo formálnom vzdelávaní.

      Novinkou je 3-dňový kurz Učíme sa v prírode zameraný na aplikáciu vedomostí z biológie, fyziky a geografie priamo v teréne.

      Získané prostriedky sú určené predovšetkým na modernizáciu učební a IKT vybavenia, zakúpenie moderných prístrojov a učebných pomôcok i aktualizáciu odbornej literatúry v školskej knižnici.

    • Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov
     • Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov

     • Hoci sa ešte tento školský rok neskončil, už pripravujeme ďalší. Výnimočná situácia, ktorú zažívame v online vzdelávaní nás motivovala ísť vpred. Rozhodli sme sa zabezpečiť učiteľom i študentom Office 365. Každý tak získa okrem rovnakých verzií softvérov kancelárskeho balíka aj školskú e-mailovú schránku a osobný sieťový disk.

      Vďaka službe Office 365 pre web s obľúbenými webovými aplikáciami, ako napríklad Outlook, Word, PowerPoint, Excel a OneNote, SharePoint, Teams, Forms,... budú môcť učitelia a študenti spolupracovať, bez problémov komunikovať a vytvárať spoločný obsah. Okrem rovnakých verzií kancelárskeho balíka pre všetkých, vytvoríme tak kooperatívne prostredie i digitálne centrum. A čo je dôležité, používať rovnaké nástroje v škole i doma.

    • Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,...
     • Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,...

     • Aj tento rok sa niektorí naši študenti zapojili do celoslovenskej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Celý rok sa na ňu pripravovali, ale nebola to pre nich "drina" - baví ich poznávať vesmír a rozumieť kráse neba. Pripravovali sa na krúžku v škole alebo v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella. Ich príprava prebiehala výborne, ale v marci im ju veľmi sťažila karanténa a hrozilo aj zrušenie celej súťaže organizátormi. Organizátori sa nakoniec rozhodli uskutočniť celú súťaž online formou, ktorá prebehla koncom mája. Náš nováčik Alexander Rozina z Primy sa  jej zúčastnil prvýkrát, ale išlo mu to vynikajúco - získal 2. miesto v Banskobystrickom kraji a v celoslovenskom kole bol na 28. mieste. V 2. kategórii súťažil Martin Končok z Kvarty. Vybojoval 5. miesto v krajskom kole a na Slovensku získava 26. miesto. Naši najstarší - tretia kategória - sa tiež snažili a oplatilo sa. Ladislav Červenák získal 2. miesto v kraji a výborné 10. miesto na Slovensku, Slavomír Vodnák 3. miesto v kraji a 13. na Slovensku a Tomáš Bartoš 4. miesto v kraji a 14. na Slovensku.

      Všetkým študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!