• Ako nám bolo dobre - BARCELONA 2022
     • Ako nám bolo dobre - BARCELONA 2022

     • V dňoch 11.9.-17.9.2022 sa 52 žiakov našej školy zúčastnilo už tradičnej poznávacej exkurzie do Španielska.

       Ako prvé sme sa my, žiaci II.A, II.B, III.A, III.B a IV.A, IV.B a IV.C zastavili v Monaku. Hneď ako sme zavítali do mesta miliardárov a milionárov, sme si s údivom prezreli nielen zaujímavú architektúru, očarujúcu pláž, známy okruh F1 a výmenu stráží pri Kniežacom paláci, ale aj množstvo drahých áut, hotelov a jácht. Ďalej sme nazreli do Oceánografického múzea a jedného z najluxusnejších kasín vôbec.

      Druhý deň našej cesty nás už zaviedol do Barcelony a hoci sa nám nepodarilo dostať do známeho parku Güell, architektúru slávneho Antonia Gaudího sme si naplno vychutnali v chráme Sagrada Familia, ktorý je najväčšou dominantou Barcelony. Uchvátil nás nielen exteriér, ale aj interiér a mnoho zaujímavých informácií od sprievodkyne, ktorá nás previedla celým chrámom. Niektorí z nás si ešte večer pozreli obrovský futbalový štadión Nou camp.

      Ďalší deň sme Barcelonu prešli krížom krážom a na chvíľu zažili trochu z jej kultúry. Videli sme Olympijské mestečko a gotickú časť Barrio Gótico, zažili úžasnú atmosféru na Katalánskom námestí a nakúpili suveníry od výmyslu sveta😊 Zavítali sme tiež na najznámejšiu ulicu La Rambla, kde sa nám podarilo ochutnať tradičné jedlá ako paella a gazpacho alebo sladké churros. Večer nám všetkým vyrazili dych farebné spievajúce fontány.

      Posledný deň v Barcelone sme začali návštevou najvyššieho  kopca v okolí Barcelony – Tibidabo s neuveriteľne krásnym výhľadom. Potom sme sa vybláznili v obrovských vlnách na pláži Barceloneta a preskúmali starý  prístav s Kolumbovým pamätníkom.

      Na ďalší deň bolo našou poslednou zastávkou jedno z najdrahších miest – Ženeva, kde sme sa prešli po nábreží jazera Lac Léman, ochutnali kávu za 10 eur, videli vysoký gejzír uprostred Ženevského jazera a Katedrálu sv. Petra. Večer sme nakoniec vyrazili smer Žiar nad Hronom.

      Domov sme prišili všetci živí a zdraví, s množstvom skvelých zážitkov a spomienok. Za všetky krásne momenty ďakujeme pani profesorkám Veronike Horálovej a Zuzane Šályovej, ktoré to s nami s úsmevom zvládali celý týždeň.

      Ema Repčoková, III.B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako nám bolo dobre - BARCELONA 2022.

    • Pamätníky, monumenty, pamätné miesta
     • Pamätníky, monumenty, pamätné miesta

     • Tohtoročná téma EUSTORY patrila k tým jednoduchším. Žiaci v rámci nej sledovali osudy pamätníkov a pamätných miest v XX. storočí. Naša škola sa, už tradične, zapojila. V júni sme poslali súťažnej komisii štyri práce - tri z nich sa venovali 50-tym rokom, barbarskej noci, osudom reholí františkánov a saleziánov v súvislosti s osudmi kaštieľa v Žiari nad Hronom a kláštora v Kremnici, jedna práca mapovala osudy morových stĺpov. Pestré boli aj formy spracovania - od klasickej papierovej odbornej práce, cez dokumentárny film, didaktické video s animáciami po podcasty.

      S radosťou môžeme konštatovať, že všetky práce v rámci celoštátneho kola so cťou  uspeli. Na štvrtom mieste skončil podcast Morové stĺpy - mosty medzi nebom a zemou (III.B - Tatárová, Rothová, Grigláková, Tu Hoang). Ako tretí sa umiestnili žiaci terajšej kvinty s videom Barbarská noc v okrese Žiar nad Hronom (Kolár, Hajdúchová, Račková, Novodomcová). Škola získala aj delené druhé miesto s dvoma prácami - didaktickým videom Františkánsky kláštor v Kremnici a odbornou prácou Osudy františkánskeho kláštora v Kremnici v XX.storočí (Kürthyová, Kanala - IV.B).

      9.9.2022 sa konala slávnostná ceremónia odovzdávania cien EUSTORY. Práve na nej svojím prejavom upútali maturanti, ktorí za predstavenie svojich prác získali obdiv hodnotiteľov, hostí, spolusúťažiacich. Z úspechov študentov sa úprimne tešíme a blahoželáme im.

      Zároveň chceme vysloviť poďakovanie Slovenskému centru pre komunikáciu a rozvoj, Združeniu rodičov a vedeniu školy za podporu študentov.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pamätníky, monumenty, pamätné miesta.

    • Čitanie mien obetí holokaustu
     • Čitanie mien obetí holokaustu

     • V piatok 9.9.2022 sme si v renesačno-barokovom kaštieli v Žiari nad Hronom pripomenuli obete holokaustu a rasového násilia na spomienkovej tryzne „Nezabudnutí susedia“. Konala v deň 81. výročia prijatia Židovského kódexu. Môžeme smelo konštatovať, že holokaust bol zlyhaním celej spoločnosti, aj zlyhaním kresťanstva, v ktorom našli nakoniec odvahu a morálnu silu iba  jednotlivci.

      Pietna spomienka sa uskutočnila v objekte kaštieľa, v ktorom mníšky počas prenasledovania ukrývali židovské deti. Napríklad aj syna, dcéru, synovca známeho bratislavského maliara Adolfa Frankla.

      Podujatia sa zúčastnili študenti nášho gymnázia a Súkromnej strednej pedagogickej školy EBG.

      Čítanie mien obetí predniesli:

      • Mgr. Peter Antal – primátor mesta Žiar nad Hronom
      • MUDr. Marianna Hamannová
      • Mgr. Peter Mosný – kastelán kaštieľa
      • Ing, Dana Paálová – riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa
      • Mgr. Rastislav Bravčok – predseda KS Žiar
      • Ing. Emil Vozár - poslanec MZ Žiar nad Hronom
      • Mária Bravčoková

      Mená záchrancov ocenených cenou Spravodliví medzi  národmi mali česť čítať študenti nášho gymnázia. Hudobné vstupy zahral Stanislav Hriň.

      V exteriéri kaštieľa boli vystavené fotografie R. Uhroviča z interiéru bývalej synagógy mesta Svätý Kríž nad Hronom, postavenej v roku 1888. Jej výskumu sa venovali Mgr.  Zuzana Denková a Mgr. Zuzana Kohútová (autorky publikácie „Zostali iba spomienky“) spolu s členmi o.z. Castrum Susol.

      Objekt synagógy bol ako majetok Židovskej náboženskej obce arizovaný v roku 1943, arizátor stavbu opláštil so zamurovaním pôvodných okien, ale zachoval pôvodnú konštrukciu budovy.

      Deportáciami mesto stratilo všetkých židovských obyvateľov, synagóga prestala byť miestom uctievania. V súčasnosti objekt slúži ako DSS Doména v majetku BBSK.

      Na tryzne bola prezentovaná výstava fotografií z interiéru synagógy, pre mnohých neznámeho. Táto  bude poskytnutá žiarskym školám tak, aby sa žiaci mali možnosť zoznámiť so zaujímavou pamätihodnosťou mesta. Tešíme sa, že už koncom septembra ju budete môcť vidieť práve na Gymnáziu Milana Rúfusa.

      Projekt „Nezabudnutí susedia“ - čítanie mien obetí holokaustu mnoho rokov realizuje a o jeho rozšírenie po celom území Slovenska sa zaslúžil Jozef Klement s rodinou (http://galerianatehelnej.sk/nezabudnuti-susedia-o-projekte/). Spomienkové aktivity v našom meste organizujú s obrovským zaujatím pre tému manželia Bravčokovci. Je potešiteľné, že k tejto aktivite sa hlási mesto, jeho primátor, Mgr. Peter Antal, kastelán kaštieľa - Mgr. Peter Mosný, MsKC... Sme radi,  že malou čiastkou môže k dôstojnému priebehu prispieť aj naša škola.

       

      (Upravený text, autor -  M.Bravčoková, foto - Dušan Pethö)

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čitanie mien obetí holokaustu.

    • Začiatok školského roka zahájený
     • Začiatok školského roka zahájený

     • Ešte kým sa stihli otvoriť brány gymnázia pre študentov, nadšenci z triedy KVINTA v čase končiacich sa prázdnin prišli opäť raz radi a s dobrou náladou vyčistiť školské akvárium a pripraviť tak prekvapenie nielen pre svojich spolužiakov, ale aj pre učiteľov. Vody sa nanosili viac než dosť 🙂, dokúpili sa aj nové dekorácie a rybičky a veríme, že akvárium sa bude všetkým páčiť 🙂.

      Ďakujeme aj nášmu bývalému študentovi Radimovi Novodomcovi za opätovnú pomoc, čas a trpezlivosť. Ako vždy bola super atmosféra. 

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Začiatok školského roka zahájený.