• Veľkonočný volejbalový turnaj
     • Veľkonočný volejbalový turnaj

     • Po dlhšej prestávke sa postupne vraciame k tradičným školským aktivitám. Jednou z nich je i volejbalový turnaj medzi triedami. V stredu 13.4.2022, deň pred Veľkonočnými prázdninami, sa už od skorého rána plnila telocvičňa športovcami.  V troch kolách zohrali prihlásené družstvá postupne 12 zápasov. Do TOP 3 následne postúpili víťazi z jednotlivých ročníkov – II.A, III.C a OKTÁVA. Zo vzájomných zápasov si nakoniec putovný pohár riaditeľky školy a sladkú odmenu odniesli študenti OKTÁVY. V zápase o 2. miesto triedny tím II.A porazil  tím III.C.

      Družstvá povzbudzované nehrajúcimi spolužiakmi predviedli skvelé športové výkony. S potešením môžeme vyhlásiť obnovený Veľkonočný turnaj za úspešný. Ďakujeme organizátorom súťaže – študentom III.C a profesorom telesnej výchovy -  za skvelý zážitok, pani riaditeľke za podporu aktivít študentov. Víťazom gratulujeme a už teraz začíname trénovať na ďalšie zápasy.

      Veríme, že sa triedne tímy čoskoro stretnú v ďalších športových súťažiach nielen v telocvični, ale aj na novom školskom ihrisku, ktoré nám začína "rásť" pod oknami. 😊

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočný volejbalový turnaj.

    • Nácvičné testy pre piatakov
     • Nácvičné testy pre piatakov

     • Prijímacie skúšky si cvične môžu napísať aj piataci. Nácvičné testy zo slovenského jazyka i matematiky sa uskutočnia dňa 28.4.2022 (štvrtok). Začneme o 14.00 h testom zo slovenského jazyka (45 min nácvičný test a 15 min. rozbor testu). Po krátkej prestávke budeme pokračovať testom z matematiky (45 min nácvičný test a 15 min. rozbor testu). Nácvičné testy ponúkame absolventom prípravného kurzu bez úhrady. Ostatní záujemcovia za absolvovanie oboch nácvičných testov uhradia poplatok 5 €, v prípade, že majú záujem vyskúšať si len test z jedného predmetu 3 €. Poplatok sa uhrádza v hotovosti pred začiatkom stretnutia. Nie je potrebné prihlasovať sa vopred.

    • Nácvičné testy pre deviatakov
     • Nácvičné testy pre deviatakov

     • Aj tento rok si môžete u nás vyskúšať prijímacie skúšky na nečisto. Nácvičné testy zo slovenského jazyka i matematiky sa uskutočnia dňa 26.4.2022 (utorok). Začneme o 14.30 h testom zo slovenského jazyka (45 min nácvičný test a 15 min. rozbor testu). Po krátkej prestávke budeme pokračovať testom z matematiky (45 min nácvičný test a 15 min. rozbor testu). Nácvičné testy ponúkame absolventom prípravného kurzu bez úhrady. Ostatní záujemcovia za absolvovanie oboch nácvičných testov uhradia poplatok 8 EUR, v prípade, že majú záujem vyskúšať si len test z jedného predmetu 5 EUR.

    • Konečne súťažíme aj v športe
     • Konečne súťažíme aj v športe

     • Naši študenti po dvoch rokov konečne opäť športujú a súťažia🙂

      Po dlhých dvoch rokoch sa konečne rozbiehajú školské športové súťaže. Na okresnom kole vo vybíjanej základných škôl na Štvorke sa žiačky nášho osemročného gymnázia nestratili, po jednej výhre a dvoch prehrách obsadili štvrté miesto. Dôležitejšia ako výhry bola ale super atmosféra, dobrá nálada a smiech medzi dievčatami, ktoré našu školu vzorne reprezentovali. Za to im patrí veľké poďakovanie a palec hore🙂👍

      Mgr. Norbert Nagy

       

      Našu školu vzorne reprezentovali: Bošková Alžbeta, Cehuľová Johana Ráchel, Čierna Alžbeta, Dobišová Laura, Dobrovodská Tamara, Dražová Zuzana, Fabová Marion, Schveigert Sophia, Šálová Rebeka, Šnircová Eliška, Ťahúňová Linda a Wagnerová Martina. 

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Konečne súťažíme aj v športe.

    • Potulky Banskou Štiavnicou
     • Potulky Banskou Štiavnicou

     • Dňa 1. apríla navštívila trieda KVARTA a KVINTA Banskú Štiavnicu. V autobuse sme sa statočne držali, lebo naším cieľom bola expozícia minerálov v Berggerichte. Upršané počasie nás tak vohnalo do útulnej budovy niekdajšieho dištriktuálneho banského súdu. Na úvod sme boli oboznámení s minulosťou Banskej Štiavnice a pozreli sme si dokumentárny film k vzniku pohorí, ktoré ju obklopujú. Následne sme sa mohli voľne prejsť po expozícii. Najviac nás oslovili svietiace a jedové minerály. Za zmienku stoja aj umelé kryštály. Na záver sme okrem potuliek štôlňou Michal mali pripravené aktivity, vďaka ktorým sme sa mohli utvrdiť, koľko informácií sme si z expozície odniesli. Odvážnejší si zahrali s pani profesorkami dámu 😊. Beky Novodomcovej ďakujeme opätovne sa fotodokumentáciu celej akcie.

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Potulky Banskou Štiavnicou.

    • Prípravné kurzy - pokračujeme
     • Prípravné kurzy - pokračujeme

     • Milí piataci!

      Pokračujeme v prípravných kurzoch pre prijímacie skúšky na osemročné štúdium:

      • 4. 4. 2022 od 14:00 - matematika,
      • 6. 4. 2022 od 14:00 - slovenský jazyk.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

    • Angličtina kreatívne
     • Angličtina kreatívne

     • Minulý týždeň študenti z Tercie pod vedením pani profesorky Rurikovej vytvárali na hodinách anglického jazyka projekty týkajúce sa veľmi dôležitej oblasti, ktorá ovplyvňuje život každého z nás, a ňou je životné prostredie. Cieľom týchto hodín bolo budovanie environmentálneho povedomia u študentov. Na hodinách prezentovali svoje myšlienky či návrhy, ako sa správne starať o našu planétu, a zamysleli sa nad tým, čo jej hrozí. Prezentácia bola zameraná na tri témy: Environmental problems, How to protect our environment a Natural disasters. Vďaka týmto témam študenti rozvíjali svoje poznatky o životnom prostredí. Angličtina prebehla zábavnou a kreatívnou formou, pričom sa zároveň budoval pozitívny postoj k našej planéte. Študenti sa naučili mnoho nových vecí, napríklad čo robiť, aby sme ušetrili našu planétu, ako fungujú vonkajšie a vnútorné geologické procesy, ktoré zaistia zelenú budúcnosť pre nás všetkých.

      Tieto hodiny si žiaci Tercie veľmi užili a dali im do života mnoho poznatkov, ktoré ich budú sprevádzať počas ich života na našej krásnej planéte.

                                                                                                                Eliška Bartošíková, Tercia

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Angličtina kreatívne.