• FIRST Global Slovensko 2022
     • FIRST Global Slovensko 2022

     • Sme víťazmi FIRST Global Slovensko 2022

      Viac ako mesiac intenzívnej tímovej práce bol korunovaný úspechom. Náš tím v zložení Martin Hronský, Dávid Sebechlebský, Gregor Alvin Oswald, Marek Neusch, Vladimír Macko a Tamara Štangová (všetci z II.B), Dominik Olajec (III.B) a Patrik Dekýš (III.A) obsadil delené 1. miesto v súťaži FIRST Global Slovensko 2022 v konkurencii 9 škôl z celej krajiny a získal tak nomináciu na  účasť v medzinárodnom kole.

      Prvýkrát v histórii súťaže nebola účasť limitovaná typom robotickej stavebnice. Súťažilo sa v troch výzvach. V rámci hardvérovej výzvy sme vyvíjali robotickú ruku s čo najspoľahlivejšou konštrukciou. Využili sme súpravy lega zo súťaží FLL, niektoré súčiastky sme vytlačili na 3D tlačiarni. Plne funkčný model na diaľkové ovládanie zaujal porotu estetickým spracovaním a premysleným vedením káblov. Softvérová výzva zase preverila programátorské zručnosti. Náš tím  ako jediný navrhol autonómny kód, vďaka ktorému robotické autíčko samé hľadalo cestu v bludisku, zbieralo a prenášalo farebné žetóny. Ani tímovej výzvy sme sa nezľakli. Počas online stretnutia s rozhodcami sme hravo zvládli vytvorenie loga školy z našich rúk i odprezentovanie fungovania nášho tímu.

      Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým profesorom, ktorí nás v príprave na súťaž podporili a umožnili nám stretávať sa čo najviac.

      Naša úloha sa ešte neskončila. S 1. miestom sme získali aj príležitosť vycestovať na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutoční v Ženeve. Držte nám palce, aby čo najviac našich študentov získalo príležitosť v slovenskej reprezentácii zachraňovať svet vo výzve „Carbon Capture“.

      Tím GymZH

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album FIRST Global Slovensko 2022.

    • Chalúpkovo
     • Chalúpkovo

     • Dňa 22.6. sa trieda I.A zúčastnila školského výletu do Chalúpkova. V stredu sme po ubytovaní absolvovali príjemnú túru do malebnej obce Ludrová, kde sme navštívili múzeum papiera, pričom sme si vyskúšali aj výrobu. Nasledujúci deň sme strávili vo vodnom parku Bešeňová, do ktorého sme sa dopravili autobusom SAD Ružomberok. Večernú opekačku sme si spríjemnili hrou na gitare a spevom. V piatok sme mali v pláne cestou domov navštíviť Vlkolínec. Bohužiaľ, kvôli časovej tiesni sa nám to nepodarilo. Každopádne sme si výlet naplno užili a už sa tešíme na ďalší.

      Boris Uhrín, I.A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Chalúpkovo.

    • Hráme bábkové divadlo
     • Hráme bábkové divadlo

     • Blíži sa koniec školského roka, a tak sme sa spolu s pani profesorkou Kubišovou rozhodli, že zúročíme naše nadobudnuté verbálne aj neverbálne schopnosti a zahráme si bábkové divadlo.

      Ako námet nám poslúžila rozhlasová dramatizácia rozprávky Princezná so zlatou hviezdou na čele z učebnice Literárna výchova pre 6.ročník ZŠ.

      Utvorili sme štyri skupiny, vybrali sme postavy, napísali sme scenáre. Do scenárov sme pridali postavu rozprávača, ktorý bude divákov sprevádzať celým príbehom. Bábky sme zhotovili pomocou našich šikovných rodičov, ktorým patrí veľká vďaka. Učili sme sa repliky postáv, ktoré sme dotvorili svojimi nápadmi. Trénovali sme najmä počas hodín SJL.

      Tešíme sa na naše predstavenia, ktoré, ak by bol záujem, ponúkneme materským školám.

      Držte nám palce.

      Prima

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hráme bábkové divadlo.

    • O zúbky sa staráme
     • O zúbky sa staráme

     • Dňa 16. júna na našu školu do triedy KVARTA zavítal pán MUDr. Račko, zubný lekár z Kremnice. Porozprával nám, ako sa máme správne starať o zúbky, aké typy zubných pást a kefiek existujú, z čoho sú zložené a vyrobené, aká technika čistenia zubov je najefektívnejšia, prečo je návšteva zubného lekára dôležitá práve z hľadiska prevencie a prečo vzniká zubný kameň a kaz. Svoje rozprávanie obohatil o poznatky z histórie dentálnej hygieny a podelil sa s nami aj o svoje vzácne skúsenosti z praxe. Na záver prednášky sa žiaci mohli pýtať na všetko, čo ich ohľadom zúbkov zaujímalo. Rozprávanie pána doktora bolo veľmi zaujímavé a aj podnetné. Zároveň pán doktor svojím zmyslom pre humor dokázal, že zubného lekára sa rozhodne netreba obávať. Ďakujeme pánovi doktorovi Račkovi, že si našiel vo svojom vyťaženom pracovnom dni čas a spestril tak našu hodinu chémie, v rámci ktorej sme sa práve zaoberali chémiou každodenného života.  

      Mgr. Barbora Kinková

    • Ukradnuté detstvo
     • Ukradnuté detstvo

     • Už štvrtý rok naša škola na MDD ukazuje aj menej radostnú stránku detstva. Spolu s Centrom pre európsku politiku pripomína osudy detí, ktorých detstvo sa z rôznych historických príčin neodvíjalo šťastne.

      Prvý rok sme si aktivitou pripomenuli deti - obete politického prenasledovania rodičov v období komunizmu v Československu. Pozerali sme český dokument D. Průchové Nesmíš plakat, slovenský dokument Pamäti národa o p. Zimanovej, ktorá žije v našom meste. Pozreli sme si video o pietnej akcii na Ďáblickém cintoríne, kde je väčšina detských obetí komunizmu pochovaná. Potom žiaci robili vysvetľujúcu  kampaň na facebooku.

      Nasledujúci rok sme sa téme venovali znova a  ku kampani na facebooku  pripojili aktivizačný prvok - prosbu zapáliť za tieto deti sviečku v okne. Tak sme aj projekt pomenovali: Sviečka v okne.

      Tretí rok sa pripojilo viac škôl a zamerali sme sa aj na iné deti, ktoré nemali šťastné detstvo. Hovorili sme aj o vplyve pandémie na detstvo. Symbolom aktivity sa stal balónik - pestrý, veselý, krehký, zraniteľný - ako detstvo.

      Tohtoročný projekt, ktorý realizovala kvarta, mal názov Ukradnuté detstvo. Navrhli sme ho vzhľadom na udalosti na Ukrajine. Žiakom sa prirodzene k tomu pripojili nedávno preberané témy - holokaustu a monsterprocesov. Pod vplyvom materiálu, ktorý časť triedy spracovávala do súťaže EUSTORY, sa pridala aj genocída v Bosne. A potom prišli viaceré traumy detstva, ktoré žiaci poznajú a pomenovali: alkoholizmus, zanedbávanie, šikana, segregácia. Po výbere toho, čo kradne detstvo, žiaci dostali príbehy k daným témam. Tie spracovali do formy plagátov. Texty skrátili, vybrali podstatné informácie, spracovali, tam, kde sa dalo, historický kontext. Nakoniec z prác zostavili informačné panely, ktoré sú umiestnené na chodbe školy.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ukradnuté detstvo.

    • Poznávame voľby
     • Poznávame voľby

     • V tercii na dejepise sa žiaci zoznámili s tým, ako sa v XIX.  storočí postupne budoval politický systém v európskych štátoch. Vybrali si skúmať ho na príklade Francúzska.

      Prvým krokom bolo naučiť sa spoznávať politickú agendu konzervativizmu, liberalizmu, sociálne orientovaných a nacionalistických strán. Toto cvičenie ich učilo čítať s porozumením a pracovať s kľúčovými slovami. Následne si vytvorili skupinu - stranu a vybrali si politický smer. Potom nasledovalo hľadanie materiálov o Francúzsku na konci XIX. storočia. Zameriavali sa na volebný systém, problémy obyvateľov a to, čo im chceli politici ponúknuť.  Na základe zistení si pripravili program, volebné slogany, plagáty. Potom zástupcovia strán na mítingoch predstavili svoj program, číslo, pod ktorým strana kandiduje a snažili sa rôznym spôsobom ovplyvniť volebné preferencie. Posledným krokom boli volebné debaty.

      Po tomto kolotoči trieda pristúpila k voľbám. Účasť bola 90%.  Zvíťazila strana č. 8 so sloganom „Osem, osem, slobodu chcem“, „Osmička - nekonečno možností“. Získala 33% hlasov. Nasledovala strana č. 10 so sloganom „Ak sa nechcete na nečinný štát pozerať, voľte číslo 10.“ Desiatka získala 28% hlasov. Ako tretí sa umiestnili z modrej sedmičky - Správna cesta pre Francúzsko.

      Víťazmi sú ale všetky strany - lebo ich členovia spoznali základné politické smery a aj dejiny Francúzska na konci XIX. storočia.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznávame voľby.

    • Exkurzia do Osvienčimu
     • Exkurzia do Osvienčimu

     • Dňa 6. júna 2022 sme sa ako zvyšné dve triedy tretieho ročníka zúčastnili exkurzie do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz - Birkenau. Naša cesta započala o 3:00 v Žiari nad Hronom. Po štvorhodinovej ceste autobusom sme dorazili na miesto určenia a začala sa naša prehliadka. Najprv sme mali možnosť navštíviť priestory prvej časti tábora – Auschwitz. Tu sme videli viacero expozícií, ktoré zahŕňali predmety patriace obetiam holokaustu. Jednalo sa či už o okuliare, topánky, kufre, ale taktiež nespočetné fotografie väzňov. Tieto fotografie priraďovali tváre k údajom, s ktorými sa stretávame v literatúre alebo na hodinách dejepisu.

      Čo sa týka našich národných dejín, bol dôležitý barak venovaný tragédií slovenských a českých Židov, ktorí padli za obeť praktikám politiky Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava.

      Špecifickým zážitkom bola možnosť listovať a čítať knihu mien, v ktorej mnohí z nás, bohužiaľ, našli aj svoje priezviská.

      Po krátkej prestávke sme sa autobusom presunuli do rozsiahlejšej časti vyhladzovacieho tábora Birkenau. Aj napriek tomu, že veľká časť tábora bola počas jeho evakuácie v závere druhej svetovej vojny zničená, mali sme možnosť si pozrieť baraky, v ktorých boli väzni umiestnení.

      Počas prechodu obvodom tábora, pre mnohých väzňov predstavujúci pochod na smrť, sme sa dozvedeli o príbehoch ľudí, ktorí sa pokúšali z tábora ujsť. Nevynímajúc príbeh Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera.

      Aj vďaka výbornej lektorke Agnieszke, bola táto skúsenosť silným zážitkom, ktorý si všetci uchováme v pamäti.

                                                                                                      Zora Kurthyová, Samuel Kanala (III.B)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Osvienčimu.

    • Predĺž si preukaz ISIC alebo požiadaj o nový
     • Predĺž si preukaz ISIC alebo požiadaj o nový

     • Milí študenti, prolongácia kariet ISIC na nový školský rok je spustená. Prikladanie kariet k terminálu, úhrada poplatku za novú známku alebo objednávanie nových preukazov s čipom (kto ešte ISIC nemá) bude možné u p. Schwarovej na ekonomickom oddelení od 13.06.2022 v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30.

      Predĺženie platnosti preukazu v doprave (úhrada poplatku vo výške 3,60 €) sa realizuje zaslaním SMS alebo cez aplikáciu UBIAN. Postup je uvedený na www.preukazstudenta.sk. Preukaz ISIC je následne potrebné priložiť na terminál v škole, ktorý je k dispozícii na ekonomickom oddelení. Zľava na dopravu Vám tak bude aktivovaná už od 01.07.2022 a bude platná do 30.06.2023.

      Predĺženie ISIC karty na iné zľavy na ďalší školský rok sa realizuje zakúpením novej známky v hodnote 10,00 €. Súčasná známka je platná do 30.09.2022 a môžete si je objednať a uhradiť u pani Schwarzovej na ekonomickom oddelení.  Známku si môžete objednať aj na stránke www.objednaj-preukaz.sk s doručením domov (poplatok za doručenie kuriérom je 3,00 €).

      Nové ISIC karty si už môžu objednávať aj budúci prváci, a to vyplnením a doručením Žiadosti o vydanie preukazu (vyplniť obe strany) a úhradou poplatku v hotovosti u p. Schwarzovej vo výške 20,00 €.

      Odosielanie objednávok známok i preukazov budeme realizovať každý piatok, o doručení známok a preukazov do školy Vás budeme informovať pomocou školského rozhlasu alebo telefonicky.

    • Branný kurz
     • Branný kurz

     • Druhý deň branného kurzu sme boli na požiarnej zbrojnici, kde sme absolvovali prednášku o požiarnej prevencii a ukážky požiarnej techniky. Súčasne v telocvični prebiehal kurz prvej pomoci, ktorý zabezpečovali inštruktorky Červeného kríža. 

      Posledný deň nás čakala turistická vychádzka do okolia nášho mesta. 

      Mgr. Zdena Štefancová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Branný kurz.

    • Kvinta a I.A v divadle
     • Kvinta a I.A v divadle

     • Keďže Covid opatrenia sa konečne skončili, máme opäť možnosť zúčastňovať sa rôznych kultúrnych podujatí a spoločenských akcií. Preto sme my – študenti tried KVINTA a I.A zavítali do Divadla A. Bagara v Nitre.

      Z ponuky rôznych predstavení sme si vybrali hru „Vlastníci“. Do Nitry sme dorazili už v poobedných hodinách a keďže predstavenie začínalo až večer, mali sme dostatok času aj na vychutnanie si príjemnej atmosféry mesta.

      Nadišiel večer – začiatok predstavenia. Názov komédie „Vlastníci“ skutočne súvisel aj s jej obsahom. Dej opisuje schôdzku bytových vlastníkov. Hra je plejádou komických postavičiek a absurdných situácií, pri ktorých sa mnohí z nás neubránili smiechu. Zároveň poukazuje na súčasnú kvalitu medziľudských vzťahov a ponúka neľútostný súboj ega, boj o pozíciu, moc, dominanciu. Na programe schôdze bytových vlastníkov riešili postavy rôzne body, ktoré väčšina ľudí, čo žijú v bytových domoch, dobre pozná. Avšak vlastníci nie sú schopní konštruktívne riešiť problémy. Namiesto toho intrigujú, presadzujú vlastné záujmy a používajú nezmyselné argumenty, ktoré ich navzájom rozoštvávajú. Popri smiechu, ktorý mala za úlohu táto komédia, mala však aj oveľa hlbší zmysel – poukazuje na to, že v súčasnej spoločnosti má každý svoju pravdu, avšak napriek tomu by sme sa mali pokúsiť riešiť problémy pokojne a s rešpektom, aj keď to je nie vždy jednoduché.

      Návšteva divadla sa nám veľmi páčila a p. profesorke Šályovej a p. profesorovi Stemnickému ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok.

      Emma Rošková, KVINTA

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kvinta a I.A v divadle.

    • Májové arborétum
     • Májové arborétum

     • Dňa 30.5.2022 sa trieda I.A a KVINTA vydali na dobrodružnú cestu do Tesárskych Mlynian, aby navštívili arborétum. Žiaci si tu mohli popozerať rastliny od výmyslu sveta a z celého sveta. V areáli arboréta sa nachádza aj prekrásny kaštieľ, v ktorého blízkosti je rozárium, kde sme mohli vidieť všetky možné farebné kombinácie ruží. V arboréte sme strávili niekoľko hodín príjemnou prechádzkou, ale aj oddychom v tieni zaujímavých stromov. Niektorí si spríjemnili čas zakúpením rôznych druhov rastlín alebo piknikom v tráve. Všetci, spolu s pani profesorkami, sme sa zhodli, že by sme si podobný výlet radi zopakovali.

      Alex Lupták, I.A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Májové arborétum.