• Bedminton ZŠ
     • Bedminton ZŠ

     • 20.5.2022 sme absolvovali okresné kolo v bedmintone základných škôl žiakov a žiačok. Našim chlapcom – Hugo Pitner a Matej Ivan gratulujeme k 3. miestu. Dievčatá – Hana Mokrošová a Eliška Kršková - postúpili z 1.miesta na krajské kolo, ktoré sa konalo 24.5.2022 vo Zvolene. V silnej konkurencii obsadili pekné 5. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

      Mgr. Zdena Štefancová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Bedminton ZŠ.

    • Tretiaci na splave
     • Tretiaci na splave

     • Prvý deň branného výcviku sme boli na splave. Splavovali sme úsek Žiar nad Hronom - Revište. Aj keď nás ráno zasiahol silný dážď, nedali sme sa odradiť, počkali sme a nakoniec nám počasie prialo.

      Som si istá, že tento splav si aspoň väčšina z nás užila. Miestami bola voda pokojná a mohli sme si oddýchnuť a na niektorých miestach sme museli strategicky premýšľať kadiaľ ísť, aby sme prešli a nezostali na skalách. Niektorí sa, aj napriek tomu, museli zamočiť. Avšak všetci sme boli radi, že sme mohli mať takýto zážitok a určite si to zopakujeme aj mimo školy.

      III.A, III.B, III.C

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tretiaci na splave.

     • Výberové konanie

     • Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Gymnázium Milana Rúfusa.

      Všetky podrobnosti nájdete na webe BBSK alebo v priloženom dokumente:

    • KVARTA opäť boduje
     • KVARTA opäť boduje

     • Počas nepriaznivej situácie spojenej s koronavírusom sa naše školské akvárium viditeľne zašpinilo. Našťastie vďaka šikovnosti kvarťanov sa akvárium opäť prebralo k životu. Nielenže ho celé vo svojom voľnom čase vyčistili, ale nakúpili doň nové ozdôbky, nové druhy akváriových rybičiek a pribudli aj slimáčiky.  ,,Novému" akváriu sa potešili aj spolužiaci, ktorí ho cez prestávky nepretržite sledujú. Veríme, že naše akvárium časom ešte viac zveľadíme.

      Ďakujeme za pomoc a podporu pani riaditeľke, pánovi Novodomcovi a Radkovi Novodomcovi, ktorí nám venovali nielen svoj drahocenný čas, ale podelili sa s nami aj o svoje bohaté skúsenosti s chovom akváriových rybičiek, ďakujeme Beky Novodomcovej za jej neutíchajúce nadšenie, darčeky určené na údržbu akvária a nápady, ktorými motivovala aj svojich spolužiakov. Ja osobne ešte raz ďakujem kvarťanom, že sa podujali na túto náročnú úpravu, ale myslím, že výsledok stojí naozaj za to. Ďakujem 😊 😊 😊  

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album KVARTA opäť boduje.

    • Úspech na Majstrovstvách SR v stolnom tenise
     • Úspech na Majstrovstvách SR v stolnom tenise

     • V sobotu a nedeľu 14.-15.5.2022 sa v Bratislave konali Majstrovstvá SR v kategórii dorastu.

      Stolnotenisový klub MŠK ZH na základe splnených nominačných kritérií - 32 chlapcov a 24 dievčat podľa aktuálneho rebríčka SSTZ reprezentovali: Linda Majerčíková, Martina Hrabajová a Patrik Hrabaj. O to, že z Majstrovstiev SR neobídeme naprázdno, sa skvelým výkonom postarala Linda Majerčíková, študentka I. B nášho gymnázia. Spolu s Emou Činčurovou z Topoľčian sa im podarilo vybojovať celkové 2. miesto v štvorhre dorasteniek.

      Linde bol na turnaji tiež odovzdaný pohár za celkové prvenstvo v súťaži Slovenského pohára U21.

      Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

    • Máj je čas lásky, ale aj rozlúčky...
     • Máj je čas lásky, ale aj rozlúčky...

     • 13. mája 2022 sa v doobedňajších hodinách naši tohtoroční maturanti oficiálne rozlúčili so svojou strednou školou najprv v Obradnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom, kde sa im prihovoril  viceprimátor mesta MUDr. Ladislav Kukolík  a zaželal im na maturitnej skúške aj v živote veľa šťastia. Následne sa maturanti presunuli do telocvične nášho gymnázia, kde  v ich mene predniesli slávnostný prejav študenti OKTÁVY, a to P. Király a K. Rozembergová. Našim absolventom sa prihovorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová, ktorá im popriala nielen úspešnú maturitnú skúšku, ale úspechy v ďalšom štúdiu.  Zároveň ocenila prácu pedagógov a triednych profesoriek: PhDr. Veroniky Horálovej (IV.A), PaedDr. Adriany Júdovej (IV.B), Mgr. Miriam Sajvaldovej (IV.C), Mgr. Barbory Kinkovej, Mgr. Leontíny Striežovskej, PhD. (OKTÁVA). Najúspešnejším študentom boli odovzdané ďakovné listy a ocenenia za výborné študijné výsledky, reprezentáciu školy v súťažiach i mimoriadne aktivity. Išlo o nasledovných študentov:

      IV. A: A. Čillíková, V. J. Hašková, N. Kováčová, L. Kukučková, A. Mališová, V. Repiská, N. Víťazková

      IV. B: Z. Dudášová,  M.Z. Forgáčová, J. Kyseľ, D. Kmeťová, S. Barcík, S. Búciová, L. Ihringová, B. Číž, A. Kicko

      IV.C: N. Jakušová, K. Čierťažská, K. Kӧpplová,  A. Kutišová, R. Debnár

      OKTÁVA: L. Barancová, L. Lan Hoangová, R. Truben, B. Fodor, J. Švec, B. Magulová

      Milí maturanti!

      Ako povedali Vaši spolužiaci v slávnostnom prejave, značnú časť stredoškolského života ste prežili online štúdiom. Uvedomili ste si, že chodiť do školy nie je samozrejmosťou... I napriek tomu, že sme sa takmer dva roky videli cez obrazovku počítača,  stihli sme zažiť veľa pekných, podnetných i úsmevných chvíľ.  Určite by sme si vedeli predstaviť toho viac spoločne prežitého, ale čas nám odmeral záver spoločného pôsobenia v našom gymnáziu. Preto Vám želáme, aby ste zúročili vedomosti získané počas štúdia  na maturitnej skúške i na  prijímacích skúškach. Nech sa Vám naplnia Vaše sny... Veľa šťastia!

      PaedDr. Adriana Júdová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka s maturantmi.

    • Veľa šťastia, maturanti
     • Veľa šťastia, maturanti

     • Známy výrok  „Je potrebné sa snažiť, aby každý vedel a poznal viac, ako vedel a poznal jeho otec.“,   definuje dnešný svet.  Vývoj spoločnosti ide rýchlym tempom.  Všetko podlieha zmenám a ľudia sa musia prispôsobovať.  To čo bolo dobré dnes, zajtra už nestačí.  Pre nás všetkých  je dôležité tento trend prijať.  Brať do úvahy, že budúcnosť spoločnosti, a tým aj budúcnosť nás všetkých, je v rukách mladej generácie. Vás, našich maturantov. Záleží  len na vás, či chcete v tomto svete niečo  hodnotné po sebe zanechať. 

      Vážení maturanti, prajem vám všetkým  úspešné zloženie maturitnej skúšky a aby všetky vaše očakávania v živote boli naplnené. 

      Dovidenia a  bolo nám cťou.

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

    • Volejbalový turnaj maturantov
     • Volejbalový turnaj maturantov

     • Tradičný maturantský volejbal včera dopadol výborne. Najprv si v telocvični zahrali triedy maturantov medzi sebou. Rozcvičené 4 tímy popoludní netrpezlivo očakávali tím profesorov. Tým sa už na ihrisku poradilo vyhrať až 3 zápasy. Zvíťaziť sa odvážili len športovci z OKTÁVY (zrejme im odvahu pridala dĺžka štúdia 😊). My zase o rok starší, ale oni, naši maturanti, majú stále 18. 😊 

      Držíme na našom gymnáziu tradície a tešíme sa na ďalšie roky…

       

      Výsledky zápasov:

      Profesori : Oktáva   24:26

      Profesori : IV.A         25:21

      Profesori : IV.B.        25:15

      Profesori : IV.C.        25:15

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Volejbalový turnaj maturantov.

    • Budujeme postoje
     • Budujeme postoje

     • Súčasťou vzdelávania na našej škole je aj výchova k tolerancii a proti extrémizmu. V týchto týždňoch jej súčasťou boli dve aktivity: exkurzia do Múzea holokaustu Auschwitz-Birkenau a brigáda na židovskom cintoríne na Šibeničnom vrchu.

      Exkurziu do bývalého koncentračného tábora absolvujú  tradične študenti tretieho ročníka. Tento rok máme dva termíny: 24. apríla a 6. júna.  Potešilo nás, že na prvý termín sme sa stretli so známou sprievodkyňou Sylviou. Tak ona, ako aj nová sprevádzajúca Agnieszka, sú zárukou  kvalitného a zaujímavého výkladu.  Študenti absolvovali rozšírenú  6 hodinovú prehliadku. V rámci nej mali možnosť vidieť aj expozíciu štátu Izrael. Bola jedným z emotívnych miest, lebo v obrovskej knihe mien takmer každý našiel „vlastné“ priezvisko. Prehliadli sme si aj národnú expozíciu Slovenska a Česka a Birkenau. Kým III.C už spracováva zážitky z exkurzie do podoby projektov, III.A a III.B exkurzia ešte len čaká.

      Študenti druhého ročníka tento rok prevzali na svoje plecia starostlivosť o židovský cintorín na Šibeničnom vrchu. Veľmi im v dobrovoľníckych aktivitách pomáhajú mestské technické služby a p. Emil Vozár. Kým gymnazisti prispejú pracovitými rukami a voľným časom, ktorý venujú úprave, technické služby pomáhajú s odvozom odpadu a prácami s technikou. Tak spoločne dúfame, že sa nám podarí cintorín dostať do upraveného stavu. Lebo dva roky korony sa na stave mestskej pamiatky veľmi negatívne podpísali. Za brigádnický čas strávený na cintoríne sa predbežne môžeme poďakovať sexte a II.B.

      Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Budujeme postoje.

    • Turnaj vo florbale
     • Turnaj vo florbale

     • Dňa 11. 5. 2022 sa na našej škole uskutočnil turnaj vo florbale žiakov SŠ.  Naši chlapci odohrali zápas proti SOŠ a OS Žiar nad Hronom s výsledkom 11:5 a stali sa víťazmi turnaja. Poďakovanie za reprezentáciu školy patrí týmto študentom: Bobok M., Hric J., Ďurana M., Štefanča A., Kňažko M., Bouda M., Zorkóczy S., Macko V., Neusch M.

      Mgr. Zdena Štefancová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Turnaj vo florbale.

    • Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom
     • Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom

     • 29. apríla 2022 sa uskutočnil 32. ročník behu oslobodenia mesta. Organizátorom bolo mesto Žiar nad Hronom. Pretekov sa zúčastnilo 400 súťažiacich, z toho aj 16 našich chlapcov a dievčat. Súťažilo sa v krásnom počasí v priestoroch žiarskeho parku vo viacerých kategóriách.

      Výsledky našich žiakov v jednotlivých kategóriách:

      Rok narodenia 2004-2005  (3000m):
      2. miesto Pružina
      3. miesto Hrabaj

      Rok narodenia  2001–2003  (3000m):
      1. miesto Kicko
      2. miesto Babiak
      3. miesto Číž

      Srdečne blahoželáme.

      Mgr. Vladimír Fabo

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Deň narcisov, najväčšia celoslovenská finančná zbierka sa dňa 28.04.2022 konala už 26.-krát. Ako dobrovoľníci sme sa zapojili i my, študenti Gymnázia Milana Rúfusa. Motivovaní chuťou pomáhať sme oslovili v uliciach nášho mesta množstvo ľudí. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3109,58 €. Tie poputujú Lige proti rakovine, ktorá vďaka nim realizuje množstvo bezplatných projektov - onkoporadňa, sieť onkopsychológov, poskytuje jednorázové finančné príspevky pre onkologických pacientov. Sme hrdí, že sme pomohli a zároveň dúfame, že vyzbieraná suma bude nasledujúci rok opäť o čosi vyššia.

      Mladí dobrovoľníci

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov.

    • Máj, lásky čas
     • Máj, lásky čas

     • Vážení profesori, milí študenti! 

      Začal sa máj, mesiac lásky. My, členovia Mládeže Slovenského Červeného kríža, sme sa v spolupráci so Žiarskym mládežníckym parlamentom rozhodli, šíriť ju ďalej. Zajtra, teda v stredu 4.5.2022 a v piatok 6.5.2022 bude počas veľkej (desiatovej) a obedovej prestávky na prvom poschodí (pred riaditeľňou) prebiehať zbierka, z ktorej predmety venujeme klientom domova dôchodcov. Priniesť môžete knižky, spoločenské hry, omaľovánky, farbičky či iné predmety, s ktorými si starkí môžu vyplniť čas a rozvíjať myseľ. Za vašu pomoc vopred ďakujeme. 

    • Okresné kolo v bedmintone
     • Okresné kolo v bedmintone

     • 27.4.2022 sme na SOŠaOS v Žiari nad Hronom absolvovali okresné kolo v bedmintone stredných škôl žiakov a žiačok. Našim víťazom – Aris Nikolas Čela, Marek Matonok, Barbora Prcúchová a Nikola Nieburová gratulujeme a prajeme im veľa úspechov na krajskom kole 5.5.2022 vo Zvolene.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo v bedmintone.

    • Okresné kolo žiakov ZŠ vo florbale
     • Okresné kolo žiakov ZŠ vo florbale

     • 22.4.2022 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov ZŠ vo florbale, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Tím zložený zo žiakov Tercie a Kvarty obsadil konečné 2. miesto za víťaznou ZŠ Hliník nad Hronom, 3. miesto získala ZŠ Jilemnického ZH.

      Nášmu florbalovému tímu ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme mnoho ďalších športových úspechov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo žiakov ZŠ vo florbale.

    • Futsal aj v školskom drese
     • Futsal aj v školskom drese

     • Po veľmi dlhej prestávke spôsobenej pandémiou sme sa konečne mohli športovo vyžiť aj mimo školy. Súperom vo futsale nám bola Hotelová škola v Žiari nad Hronom. Stretli sa dve mužstvá, v ktorých je najviac aktívnych hráčov. Gymnázium v Žiari nad Hronom reprezentovali chlapci prvých a druhých ročníkov a zápas nám poslúžil hlavne ako príprava na ďalšie školské turnaje. Dôležitejšie, ako výsledok 16 : 4 v náš prospech je to, že chlapci si konečne môžu zahrať aj za svoju školu.