• Prijímacie konanie 2021
     • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

      V školskom roku 2021/2022 plánujeme prijať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 19 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 62 žiakov.

      Prihlášky na štúdium na strednej škole podá zákonný zástupca uchádzača do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (podľa pokynov základnej školy).

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 26. februára 2021.  

      Pripravujeme pre uchádzačov aj prípravné kurzy zamerané na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Podrobnosti zverejníme na stránke najneskôr začiatkom marca.

      Z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie nemôžeme realizovať tradičný Deň otvorených dverí, ale na vaše otázky ohľadne štúdia v našej škole vám radi odpovieme prostredníctvom emailu: zastupca@gymzh.sk, riaditelka@gymzh.sk alebo na tel. čísle 045/6725630

      Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na podstránke Pre uchádzačov. Stránky budeme priebežne aktualizovať aj vzhľadom na priebeh epidemiologickej situácie a podľa usmernení MŠVVŠ SR.

    • Úspech aj v nemčine
     • Úspech aj v nemčine

     • Dňa 9.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré organizovalo Centrum voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici. Na súťaži nás reprezentovali študentky KVARTY Emma Rošková a Nikola Kútniková, ktoré sa v silnej konkurencii kategórie 1B (17 postupujúcich z okresných kôl) prebojovali po písomnej časti až do finálovej päťky. Nakoniec sa nedali zahanbiť ani v ústnom prejave a vo výslednom hodnotení obsadila Emma Rošková 2. miesto a Nikola Kútniková 4. miesto. A to nie je všetko. V kategórii 2C nám vybojovala 2. miesto Zlatka Forgáčová z III.B. Z tohto zaslúženého úspechu sa úprimne tešíme a prajeme im do budúcnosti veľa elánu, aby nielen úspešne reprezentovali našu školu, ale  možno aj oslovili svojich rovesníkov inšpiratívnym nadšením a zodpovedným prístupom k rozvoju svojich jazykových zručností. Blahoželáme a ešte raz ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

      Mgr. Zuzana Šályová

    • Olympiáda v španielskom jazyku - veľký úspech v krajskom kole
     • Olympiáda v španielskom jazyku - veľký úspech v krajskom kole

     •  

      Dňa 8.2.2021 sa päť žiačok  našej školy zúčastnilo krajského kola 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo online - vzhľadom na aktuálnu situáciu a prvýkrát v histórii. V konkurencii ďalších škôl si naše študentky počínali vynikajúco a naše gymnázium obohatili o 5 diplomov. V kategórii A sa nám ušlo 3. miesto – Tereza Rozenbergová (II.C) a v kategórii B sme získali 1. miesto – Karolína Čierťažská (III.C) a 3. miesto Alexandra Čillíková (III.A) a v kategórii C sme obsadili 1. miesto – Vanessa Holubová (IV.A) a 2. miesto – Monika Gregušová (IV.B). Žiačky, ktoré obsadili 1. miesto nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2021. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim budeme držať palce.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný manuál
     • Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný manuál

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo nový manuál k návratu do škôl od 08. 02. 2021. Manuál je dostupný na stránke ministerstva.

      V súlade s uznesením vlády zo dňa 05. 02. 2021 a spustením COVID automatu od 08. 02. 2021 vzdelávanie vo všetkých ročníkoch štvorročného i osemročného štúdia pokračuje dištančne až do odvolania.

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom EDUPAGE a stránky školy.