• Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok 2023/2024 sa vybraní žiaci zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v dňoch 22. 11. 2023 (mladší žiaci osemročného gymnázia) a 23. 11. 2023 (študenti 1.-4. ročníka  a vyššieho stupňa osemročného gymnázia).

      Žiaci súťažili v nasledovných kategóriách:

      • 1A - žiaci PRIMY a SEKUNDY
      • 1B - žiaci TERCIE a KVARTY
      • 2A – študenti 1. a 2. ročníka 4-ročného štúdia, KVINTY a SEXTY
      • 2B – študenti 3. a 4. ročníka 4-ročného štúdia, SEPTIMY a OKTÁVY

      Súťažiaci si zmerali sily v dvoch častiach. V prvej časti ich čakal písomný test pozostávajúci z počúvania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Následne najúspešnejší súťažiaci pokračovali v ústnej časti. Pred odbornou komisiou, ktorú tvorili naše vyučujúce anglického jazyka Mgr. Ingrid Panáková, Mgr. Adela Stajníková a Mgr. Renata Szviteková, žiaci preukazovali svoje komunikačné zručnosti krátkou simulačnou úlohou a tvorbou príbehu podľa obrázka.

      Najúspešnejší žiaci sa umiestnili nasledovne:

      1A  KATEGÓRIA

      • 1. miesto: Nataša Orolínová (PRIMA)      
      • 2. miesto: Laura Zacharová (SEKUNDA)   
      • 3. miesto: Eliška Rusnáková (SEKUNDA)

      1B  KATEGÓRIA

      • 1. miesto: Királyová Nela (TERCIA)
      • 2. miesto: Jakub Bartók (KVARTA)
      • 3. miesto: Dominika Chlustová (KVARTA)

      2A  KATEGÓRIA

      • 1. miesto: Lenka Malá (II. A)  
      • 2. miesto: Miroslav Hriň (II. A)
      • 3. miesto: Andrej Slašťan (KVINTA)   

      2B  KATEGÓRIA 

      • 1. miesto: Ivana Gahírová (III. B)  
      • 2. miesto: Ema Chudobová (SEPTIMA)
      • 3. miesto: Petronela Glezgová (III. A)     

      Výhercovia jednotlivých kategórií, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať dňa 17. 01. 2024.

      Všetkým účastníkom Olympiády v anglickom jazyku ďakujeme a výhercom       

                                                                      BLAHOŽELÁME!

    • Pokračujeme v projekte "Lesu zdar!"
     • Pokračujeme v projekte "Lesu zdar!"

     • Trieda II.A sa dňa 12.10.2023 zúčastnila už druhého dňa s lesníkom v rámci projektu LESU ZDAR!

      Prvý deň bol venovaný návšteve odborného lesníckeho pracoviska spojenej s prednáškou o lesníctve na Slovensku a lesníckym workshopom pre študentov so zameraním na poznávanie lesníckych tém a činností. Po teoretických informáciách nás tentoraz čakala prax - zážitková lesná vychádzka s lesníkom.

      Cieľom druhého dňa bolo predstaviť prácu lesníka v reálnom prostredí lesa, o ktorý sa stará. Zámerom bolo aj poskytnúť nám, študentom, možnosť vyskúšať si niektoré lesnícke a technické činnosti.

      A ako to videli študenti II. A?

      „Po presunutí z autobusu ku chatke sme sa zoznámili s lesníkmi a bol čas na drevorubačskú desiatu v podobe chleba s masťou a cibuľou, ktorý sme si mohli sami pripraviť. Pre tých, ktorým sa tento pokrm nepáčil, bol v ponuke aj domáci med. Po desiate sme sa rozdelili na dve skupiny podľa medailónov, ktoré sme si vylosovali. Jedna skupina išla s pani lesníčkou a druhá skupina s pánom lesníkom. Prvá skupina išla ošetrovať mladé stromčeky a odokrývať ich spod trávy, aby mohli pekne rásť a aby ich nikto nepošliapal. Druhá skupina sa bola pozrieť na ťažbu dreva, kde si mohli vyskúšať meranie dreva. Obidve skupiny sa neskôr spojili a vydali sa na lesnú prechádzku spolu s lesníkmi.

      Po nádhernej prechádzke lesom nás v chatke pohostili výborným gulášom z diviny. Keď sme odchádzali domov dostali sme na pamiatku suveníry a niečo pod zub.

      Myslím, že hovoríme za celú triedu, že sa nám tento deň páčil, užili sme si ho a tešíme sa na ďalšie aktivity s lesníkmi.“

      Ďakujeme za príležitosť absolvovať zaujímavé aktivity koordinátorovi projektu, ktorým je Národné lesnícke centrum - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, a partnerom projektu -  Lesnícke fakulte TU Zvolen, Mestským lesom Kremnica a ďalším lesníckym inštitúciám.

      Viac informácií o projekte

      http://www.lesnapedagogika.sk/portal/lesu-zdar/

    • Prváci na prvej exkurzii...
     • Prváci na prvej exkurzii...

     • S oneskorením, ale predsa sa chceme pochváliť našou prvou poznávacou exkurziou.  11. októbra 2023 sme si to (obe prvácke triedy s našimi pani profesorkami I.Panákovou, A. Júdovou a Z. Kohútovou) namierili v ranných hodinách rovno do Rakúska, kúsok za hranice, aby sme si prezreli krásny Schloss Hof.

      Po zakúpení vstupeniek sme v dvoch skupinách začali prehliadku zámku s pani sprievodkyňami, ktoré nám zaujímavo predstavili tento barokový skvost v romantickom prostredí Dolného Rakúska. Táto pamiatka sa nám bude  spájať s princom Eugenom Savojským, ale najmä s Máriou Teréziou, vďaka ktorej bol zámok nádherne zrekonštruovaný. Zaujal nás prekrásny exteriér – záhrady s fontánami a sochami, s oranžériami, očarili nás nádherné miestnosti  1. poschodia, ktoré však  boli v ostrom kontraste s 2. poschodím. To bolo postupne obývané rakúskymi, neskôr nemeckými a po 2. svetovej vojne ruskými vojakmi. Zároveň sme sa vydali aj na netradičnú prehliadku skrytými chodbami služobníctva a tajomnými tmavými pivnicami zámku. Vďaka výkladu sme sa dozvedeli veľa o histórii zámku, ale tiež mnoho zaujímavostí najmä zo života Márie Terézie a jej rodiny.

      I.A, I.B

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prváci na prvej exkurzii....

    • Best In English
     • Best In English

     • Dňa 16.11.2023 sa vybraní študenti IV.A, IV.B a OKTÁVY zúčastnili medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku BEST IN ENGLISH.

      Súťaž Best In English 🏆 je jedinečná celosvetová 🌍 online súťaž v anglickom jazyku. Je otvorená pre všetky stredné školy a ich študentov vo veku 14-19 rokov z nedomácich anglicky hovoriacich krajín. Je to skvelý nástroj na porovnávanie jazykov. Najlepší študent vyhráva 2-týždňový zájazd do Kanady.

      Účelom testu je motivovať študentov k lepšiemu porozumeniu jazyka, aby mali možnosť porovnať výsledky s ostatnými študentmi z celého sveta.

      Mgr. Ingrid Panáková

    • Tvorivá biológia a chémia
     • Tvorivá biológia a chémia

     • Krúžok Tvorivej biológie a chémie je nielen o samotnom tvorení a bádaní, ale aj o hľadaní inšpirácie. Preto sme sa rozhodli pre menšiu turistiku a absolvovali sme výstup na hrad Šášov. Rekonštrukčné práce na hrade viditeľne pokročili a na nádvorí nás privítali aj celoroční obyvatelia - kozy. Pekný výhľad, jesenná príroda a história hradu nás nabili pozitívnou energiou. Ako bonus sme urobili aj niečo pre svoje zdravie a strávili sme čas v príjemnej atmosfére. Uvidíme, kam najbližšie povedú naše kroky. 

      Mgr. Barbora Kinková

    • Mám svojich starkých veľmi rád
     • Mám svojich starkých veľmi rád

     • Aj tento školský rok sa žiaci nižších ročníkov našej školy zapojili svojou tvorbou do literárnej súťaže Mám svojich starkých veľmi rád, ktorú organizuje CVČ Žiar nad Hronom. V kategórii „poézia II. stupeň ZŠ“ sa v Striebornom pásme so svojou básňou umiestnila Hanka Gubanová, žiačka triedy PRIMA. Hanke srdečne gratulujeme!

      Mgr. Jana Wiežbová

    • Návšteva spoločnosti THERMO|SOLAR
     • Návšteva spoločnosti THERMO|SOLAR

     • Dňa 6.11.2023 sme my, žiaci SEPTIMY, mali možnosť navštíviť spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou termických slnečných kolektorov.

      Pred začiatkom prehliadky nám boli rozdané reflexné vesty vzhľadom na dodržiavanie bezpečnostných opatrení spoločnosti. Naša prehliadka začala ukážkou výrobných priestorov, kde sa spomínané kolektory vyrábajú. Dozvedeli sme sa celý proces ich výroby, cez lisovanie až po farbenie. Neskôr nám boli predstavené hotové solárne panely. Prvý z nich, finančne menej náročný, môžeme vidieť bežne na domoch a druhý, monokryštalický, už s pokročilou výrobou slúži najmä na vyhrievanie bazénov a väčších plôch.

      V závere sme diskutovali o benefitoch a budúcnosti firmy. Potešili nás nielen odpovede na všetky zadané otázky, ale aj písacie bloky a perá, ktoré sa určite každému z nás zídu. Domov sme odchádzali s príjemným pocitom a vedomím, že sme sa naučili niečo nové o produktoch, ktoré si možno raz v budúcnosti zaobstaráme aj my.

      Ďakujeme spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. za zaujímavú prehliadku.

      Septima

    • Prečo skúsiť EUSTORY
     • Prečo skúsiť EUSTORY

     • Do celoslovenskej súťaže Eustory sa naša škola zapája od jej vzniku. Vždy sme ju pokladali za výbornú príležitosť niečo sa naučiť, mnohé dozvedieť a hlavne, veľa zažiť.  Po koronových suchotách sa konečne tento rok konal festival „Next Generation Summit“ v Prahe. Je potešiteľné, že Slovensko na ňom reprezentovala trojica žiakov našej školy: Nataly Očovanová, Adela Račková a Ján Kolár.

      Atmosféru summitu si môžete vychutnať na videách, ktoré zdieľa centrála EUSTORY v Hamburgu a na Adelkiných fotografiách.  Aby vám neunikla podstata summitu, tu je pár slov od účastníčok.

      Adelka na summit spomína takto: „Odchádzali sme vo štvrtok 28.9. v skorých ranných hodinách, aby sme sa mohli zúčastniť otváracej a uvítacej slávnosti. Tá sa konala už vo štvrtok večer. Ďalšie dni sprevádzalo množstvo aktivít, prehliadka mesta, ale aj voľný čas. Pracovných skupín na summite bolo šesť. Nataly bola v tíme, ktorý sa zaoberal totožnými a odlišnými pohľadmi na rôzne historické udalosti. Výsledkom ich práce bol plagát či návrh, ako by mohlo vyzerať múzeum všetkých európskych štátov, ich kultúr a zvykov. Janko pracoval s umelou inteligenciou, jeden deň dokonca navštívil herné študio Charles Games v Prahe. Výstupom ich skupiny bol podcast. Ja som bola na workshope, na ktorom sme sa na základe dát snažili predpovedať,  čo by sa mohlo v blízkej budúcnosti stať v oblasti medzinárodnej politiky, školstva a hudby. V nedeľu večer, na uzatváracom ceremoniále, prezentovali jednotlivé skupiny, čo vytvorili. Neskôr nasledovala rozlúčková párty a v pondelok odchod domov. Pobyt sme si veľmi užili, precvičili si komunikáciu v angličtine a nadobudli mnoho nových vedomostí a skúseností. Sme veľmi vďační, že sa nám podarilo zúčastniť summitu. Radi by sme si ho užili aj o rok."

      Nataly o Next Generation Summite hovorí: "Vďaka súťaži EUSTORY som tento rok dostala možnosť zúčastniť sa na summite  v Prahe. Jednalo sa o päťdňový event, kde sa stretlo 100 víťazov z 23 národných historických súťaží. Keď som prvýkrát počula, že som sa kvalifikovala,  nebudem klamať, cítila som mierny strach: z množstva ľudí, aj z jazykovej bariéry. Našťastie, všetky moje obavy boli zbytočné. Ľudia, ktorých som vďaka projektu stretla, sú to  najlepšie, čo sa mi na summite prihodilo. Zoznámila som sa s inšpiratívnymi mladými ľuďmi, prežila veľa skvelých zážitkov, na ktoré budem ešte dlho spomínať.  Hlavná zložka programu boli workshopy, ktorých bolo celkovo šesť. Ja som sa zúčastnila toho, čo niesol názov „Narrating Europe: Stories of Identity and Belonging“. Napriek tomu, že sa nejednalo o moju prvú podobnú skúsenosť, workshop prekonal všetky moje očakávania. Aktivity nám dali možnosť  spoznať sa navzájom, ale aj zistiť niečo nové o sebe samých. Náš workshop bol založený najmä na spoločných diskusiách o vnímaní histórie, rôznych uhloch pohľadu na udalosti a zistení, čo majú naše kultúry spoločné a čím sú jedinečné. Bolo  pre mňa fascinujúce, do akých hĺbok sme sa v niektorých dialógoch dokázali dostať. Jediné negatívum  bol čas. Všetci by sme si ho priali mať viac. Program bol skutočne nabitý. Osobne ma veľmi potešila prehliadka Prahy či spoločné aktivity, medzinárodný bufet.  Som nesmierne vďačná za to, že som sa mohla zúčastniť projektu a pevne dúfam, že sa mi ešte v budúcnosti naskytne podobná šanca."

      Takže tu máme pár impresií, ktoré vás môžu inšpirovať. Urobiť súťažnú prácu nie je také zložité (úspešné práce vytvorili už terciáni). Tento rok je to o to ľahšie, že vypísaná téma je zaujímavá a „rodinný“ materiál vie nájsť takmer každý. Zadanie znie: "SKOKY CEZ PLOTY – naše štátne hranice  v 20. a 21. storočí a ich vplyv na život obyvateľov." Vytvoriť môžete podcasty, krátky film, reportáž, fotoreportáž alebo klasickú odbornú prácu.

      Ak niekoho téma zaujala, čas odovzdať ju je do marca 2024. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pp. Kohútovej alebo požiadať o pridanie do skupiny EUSTORY- EDUSOC-SOČ na TEAMS-och.

      Adela Račková, Sexta a Nataly Očovanová, III.A

      Linky: 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prečo skúsiť EUSTORY .

    • Naše príbehy na EDUSOC zaujali
     • Naše príbehy na EDUSOC zaujali

     • Včera sa konalo oceňovanie laureátov súťaže Odkiaľ som, poznajme sa navzájom v Banskej Bystrici. Súťaž organizuje občianske združenie EDUSOC. Tento rok záštitu nad celoštátnou súťažou prebral župan BBSK, Ondrej Lunter. Ten o súťaži povedal: „Vnímam, že táto aktivita motivuje mladých ľudí k pochopeniu vzájomných podobností a doceneniu kultúrnej rôznorodosti. Keď sa rozpadne pamäť, rozpadnú sa komunity, a keď sa rozpadne poznanie, rozpadne sa všetko - rozpadne sa ľudská spoločnosť. Ďakujem všetkým, ktorí tento projekt vymysleli, uviedli ho do života, zúčastnili sa na ňom. A samozrejme gratulujem oceneným. Robíte všetci skvelú vec.“

      Naša škola poslala dva súťažné príspevky do kategórie odborná práca. Jeden z nich bol rodinný príbeh ekonomickej migrácie do Francúzska a obraz ťažkého návratu emigrantov do vlasti. Spracovala ho Nina Petorová zo IV.B. Možno aj pre podobnosť s osudom vlastnej rodiny si ho vybral pán župan Lunter a udelil Nine Mimoriadnu cenu župana BBSK.

      Druhá história bola ešte ťažšia. Bolo to o rómskej rodine Šarköziovcov zo Slnečnej stráne, ktorú zaživa upálili počas druhej svetovej vojny. Samuel Solga zo IV.B si za jeho spracovanie vyslúžil nielen tretie miesto vo svojej kategórii, ale aj cenu Nadácie rómskeho vzdelávacieho fondu (Roma education fund). Účastníckymi krajinami fondu sú Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Macedónia, Rumunsko, Srbsko a Čierna hora a Slovenská republika.

      Nadácia sa rozhodla, že sa bude podieľať na pripomínaní smutnej udalosti, ktorá sa odohrala v našom meste. Prvýkrát by sa tak malo stať na jeseň budúceho roku, kde okrem čítania príbehu usporiadajú aj koncert. Spolupracovať na jeho organizácii by mala naša škola, EDUSOC a Nadácia rómskeho vzdelávacieho fondu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Naše príbehy na EDUSOC zaujali.

    • Inovačný workshop
     • Inovačný workshop

     • Dňa 25.10. 2023 sme sa my, študenti SEPTIMY a III.B,  zúčastnili inovačného workshopu, ktorý organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a Regionálne centrum kariéry Žiar nad Hronom. Všetci sme absolvovali teoretickú časť, test, hru, rozhovor i záverečnú prezentáciu. Okrem spomínaných aktivít  sme sa spoločne učili kriticky myslieť, vyskúšali sme si techniku kreatívneho myslenia, čo znamená v praxi, ako z nápadu vytvoriť podnikateľský zámer.

      Získali sme nielen teoretické vedomosti o inováciách, kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby sme si ich odskúšali priamo v reálnom prostredí. Dozvedeli sme sa, že v ideálnom prípade môže byť inovatívne riešenie, ktoré vyšlo priamo od nás, študentov, zrealizované v blízkej budúcnosti aj na našej škole. Na zadaných problémoch sme pracovali v dvoch skupinách. Výsledkom bola prezentácia riešení, ku ktorým sme dospeli počas vopred stanoveného času. Správne namotivovaní sme svoje návrhy odprezentovali pred vedením školy, triednymi učiteľmi a zamestnancami RCK. Veríme, že sa nám aspoň pár z nich podarí úspešne pretaviť do reality. Držme si navzájom palce! :)

      Alexandra Schveigert (SEPTIMA)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Inovačný workshop.

    • Linda Majerčíková opäť rozšírila zbierku svojich pódiových umiestnení
     • Linda Majerčíková opäť rozšírila zbierku svojich pódiových umiestnení

     • Cez víkend - v sobotu 21. 10. 2023 mali svoje prvé tohto sezónne turnaje Slovenského pohára  dorastenci a dorastenky.

      Dorastenci sa stretli na turnaji v pomerne hojnom počte (122 účastníkov) v Čadci a náš stolnotenisový klub MŠK Žiar reprezentoval Patrik Hrabaj. V silnej konkurencii aj extraligových hráčov a dvoch kvalitných Ukrajinských reprezentantov (Zavada a Lovha), ktorí sa na koniec stretli vo finále si Patrik počínal výborne. Ako prvý nasadený hráč vo svojej skupine Patrik vyhral všetky svoje stretnutia a do vyraďovacej časti turnaja postúpil z 1. miesta. Následne v 1.kole pavúka Patrik pomerne hladko 3:0 vyradil Škandíka z Nitry a v ďalšom stretnutí o postup medzi 16 najlepších hráčov turnaja úspešne zvládol koncovku s Olejníkom z Valalík. V zápase o postup do prvej osmičky však Patrik narazil na dobre disponovaného Šutiaka z Trenčína, s ktorým prehral 1:3. Po tejto prehre mal ešte Patrik šancu zabojovať o konečné umiestnenie 9.-16. V ďalšom zápase Patrika čakal Žák z Nitry, s ktorým prehral 1:3 a obsadil tak konečné 13.-16. miesto.

      Dorastenky mali svoj turnaj v Ružomberku a náš klub reprezentovali Linda Majerčíková a Martina Hrabajová.

      Martina Hrabajová vekove patrí síce k starším žiačkam, ale nestratí sa ani medzi dorastenkami, čo potvrdila aj na turnaji. Martina začala turnaj v 5-člennej skupine, kde na postup bolo treba vyhrať 3 stretnutia. Martina to pomerne hravo zvládla, keď svoje súperky - Palešovú z Topoľčian, Jašekovú z Vrútok a Kosegyovú z Bošian zdolala zhodne 3:0. Premožiteľku našla akurát v Nagyovej z Pezinka, s ktorou prehrala 0:3 a do ďalšej časti turnaja teda postúpila z 2. miesta. V 1.kole pavúka na Martinu čakala kadetská reprezentantka Vanišová z Vydrian, s ktorou prehrala 1:3 a do ďalšieho kola pavúka už nepostúpila. V Martininom prípade je však cenný postup zo skupiny.

      Linda Majerčíková - pripravila nám najpríjemnejšie víkendové prekvapenie.

      Linda najskôr pomerne hladko vyhrala svoju skupinu, keď postupne zdolala súperky Vrablanskú z Pezinka 3:0, Geročovú z Krompách 3:1 a Drgoňovú z Bošian 3:0.

      V prvom kole pavúka mala Linda ako víťazka skupiny voľno a v ďalšom kole narazila na Alicju Guassardo z Krompách. V tomto stretnutí Linda zvíťazila 3:1 a tým sa dostala medzi 8 najlepších hráčok na turnaji. Linda bola v skvelej pohode a doslova svojou hrou valcovala svoje súperky až do finále. Na tejto víťaznej vlne postupne zdolala juniorské reprezentantky SR - Habarovú z Nitry a Darovcovú z Bratislavy zhodne po 3:1. Vo finálovom stretnutí už ale na Lindu čakal najsilnejší kaliber v podobe nasadenej jednotky turnaja a prvej hráčky rebríčka SR dorasteniek - Emy Činčurovej z Topoľčian. Obidve hráčky sa navzájom dobre poznajú ako zo sústredení, tak aj z turnajov. Linda nedokázala v tomto stretnutí nájsť účinnú zbraň na ľaváčku Činčurovú a tak po finálovej prehre 0:3 obsadila na turnaji 2. miesto. 

      Výborné umiestnenie na turnaji v Ružomberku posunulo Lindu na priebežné 3. miesto v SR rebríčku dorasteniek.

      Linda Majerčíková bola SSTZ nominovaná do reprezentačného družstva hráčok do 23 rokov pre turnaj Stredoeurópskej superligy. Turnaj sa uskutoční 25. - 27. 10. 2023 v Havířove za účasti družstiev SR, ČR a Rakúska. Linde budeme držať palce.  

      Zdroj: Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom

    • European Language Day v podaní nášho gymnázia
     • European Language Day v podaní nášho gymnázia

     • Let´s meet and speak je anglický názov pre aktivity, ktoré už tradične organizujeme pri príležitosti medzinárodných osláv Európskeho dňa jazykov na našom gymnáziu. Ponúkame naozaj širokú škálu cudzích jazykov: angličtinu, nemčinu, španielčinu, ruštinu i francúzštinu, ktoré zaznievali z tried, kde Európsky deň jazykov prebiehal. Počas jazykových hodín sme spojili starších žiakov s mladšími, aby sa bez pomoci rodnej reči medzi sebou zoznámili, nadviazali nové priateľstvá a zároveň preskúšali svoje jazykové zručnosti. Sme radi, že naše aktivity u mladej generácie nerozvíjajú len komunikačnú oblasť, ale aj sociálnu, pretože okrem dobrého pocitu zo schopnosti dohovoriť sa v cudzej reči, získali aj poznatok, že na škole sa dá nájsť viac mladých nadšencov pre podobné záľuby a koníčky ako sami pestujú. V súčasnej predigitalizovanej dobe je takéto osobné stretnutie a priama komunikácia zdravým osviežením a vítaným zážitkom.

      Kolektív jazykárov GMR

      Do fotogalérie bol pridaný nový album European Language Day v podaní nášho gymnázia.

    • Výnimočný úspech našej výnimočnej Veroniky
     • Výnimočný úspech našej výnimočnej Veroniky

     • Každý rok sa naša škola zúčastňuje nielen vedomostných, ale aj rôznych umeleckých súťaží, spevácku súťaž POP BB, ktorá má celoslovenský charakter, nevynímajúc. Práve v tejto súťaži získala naša Veronika Feketová zo Sekundy druhé miesto a snáď najväčší potlesk od spolusúťažiacich v sále. Na Veroniku sme nesmierne hrdí, pretože napriek rôznym životným úskaliam stojí na speváckych pódiách pevne a hrdo - s odhodlaním, nadšením a prejavom profesionálnej úrovne.

      Úspech z posledných dvoch celoslovenských súťaží, kde sa Veronika umiestnila na víťaznom prvom mieste, jej otvoril dvere do zahraničia, kde nás bude v dňoch 24.-26. novembra 2023 reprezentovať na medzinárodnom finále súťaže EURO POP CONTEST v Berlíne.

      Veronika, všetci veríme, že tá úžasná dávka energie, ktorá z Teba pri speve prúdi, nezanechá ani Berlín chladným a prinesieš si domov okrem výnimočného zážitku aj patričné ocenenie, ktoré si nepochybne zaslúžiš. Prajeme Ti veľa šťastia!

      Gymnázium Milana Rúfusa

    • Učíme sa od skúsenejších 2
     • Učíme sa od skúsenejších 2

     • Počuli ste o firme Coupé Invest? Ak tipujete, že sa zaoberá finančníctvom, mýlite sa. Je to závodný hasičský útvar ZHÚ, teda závodní hasiči, ktorí okrem hasenia požiaru a záchranných akcií asistujú aj v nebezpečných situáciách a mimoriadnych udalostiach vo firmách v areáli závodu v Žiari nad Hronom. Triede TERCIA bolo umožnené nielen odviezť sa na hasičskom aute, ale pozrieť si aj inú techniku, či nahliadnuť do priestorov dispečingu. 

      Ďakujeme za skvelý prístup, nezabudnuteľné zážitky a že sme sa mohli opäť učiť od skúsenejších.

      Mgr. Adela Stajníková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Učíme sa od skúsenejších 2.

    • Výsadba mestskej zelene
     • Výsadba mestskej zelene

     • Kto iný je na škole povolanejší ako trieda SEXTA 🙂. Keďže minulý rok vysadili všetku zeleň v okolí školy a robota im išla naozaj od ruky, neváhali sme pri oslovení zo strany mesta ani minútu a rozhodli sme sa opäť priložiť ruku k dielu. Tentokrát sme pomohli vysadiť zeleň v mestskom parku. Pri práci sme sa stihli aj zasmiať a zapózovať pre našu úžasnú fotografku Beky Novodomcovú. Tešíme sa na ďalšie podobné projekty mesta, pri ktorých budeme môcť byť nápomocní. Ja ďakujem všetkým zúčastneným žiakom za kvalitne odvedenú prácu 🙂

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výsadba mestskej zelene.

    • Učíme sa od skúsenejších 1.
     • Učíme sa od skúsenejších 1.

     • Keďže mnoho študentov nevie, čo by chceli v živote robiť, žiaci triedy TERCIA sa rozhodli lepšie spoznať prácu v rôznych odvetviach a navštíviť firmy v našom regióne. Prvá návšteva bola v spoločnosti THERMOSOLAR. THERMOSOLAR Žiar, s.r.o. je nielen najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov, ale poskytuje aj ďalšie služby a produkty súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie. Našim študentom najprv porozprávali niečo z histórie firmy, vysvetlili využitie a rozdiely medzi fotovoltaikou a solárnymi slnečnými kolektormi. Umožnili im  pozrieť si výrobu solárnych panelov a aj testovanie ich kvality. Ďakujeme, že sme sa mohli učiť od skúsenejších!

      Mgr. Adela Stajníková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Učíme sa od skúsenejších 1..

    • Opäť venčíme 🐶
     • Opäť venčíme 🐶

     • Trieda SEXTA pokračuje aj tento školský rok vo venčení kamarátov zo žiarskeho útulku. Tentokrát sme na prechádzku vzali Amálku a Scoobyho. Veľkí psíkovia budili náš rešpekt, ale boli veľmi priateľskí, najmä Scooby. Mali sme aj jedinečnú príležitosť vidieť desať malých guličiek - šteniatok, ktoré netrpezlivo čakajú na svoje nové milujúce rodinky. Preto opakujeme slová najznámejšieho psíka na Slovensku, ktorým je malá Pampinka:,,Nekupuj, adoptuj!" 

      Tešíme sa na ďalšie venčenie. 

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Opäť venčíme.

    • Sila psychológie v podnikaní
     • Sila psychológie v podnikaní

     • Dňa 11.10.2023 sme na Seminári zo psychológie privítali, tentokrát už v pozícii hosťa, nášho bývalého študenta Adama Adamova, ktorý si pre študentov uvedeného seminára pripravil zaujímavú prednášku o tom, ako psychológia ovplyvňuje náš každodenný život. Zameral sa na dosah psychológie v oblasti podnikania.

      Adam síce zmaturoval a opustil našu školu iba pred piatimi rokmi, ale za ten čas stihol načerpať veľa vedomostí nielen z oblasti financií a podnikania, ale aj nadobudnúť veľa skúseností s prácou s ľuďmi, hlavne v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie. Adam sa pokúsil študentom zodpovedať otázku, čo má spoločné podnikanie a psychológia. Práve človek, jeho správanie a potreby sú pre podnikateľov kľúčové – ako sa správať, aby som získal nových zákazníkov? Ako komunikovať s obchodným partnerom, aby pristúpil na dohodu? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sa Adam pokúsil nájsť odpoveď. Tiež hovoril o tom, ktoré parametre pomôžu začínajúcim podnikateľom odhaliť ich podnikateľský potenciál, ako vyhľadávať podnikateľské príležitosti, vybudovať efektívny pracovný tím, ako sa vyhnúť rizikám či problémom spojeným s prácou v tejto oblasti.

      Gro svojej prednášky však zameral na verbálnu a neverbálnu komunikáciu a jej dôležitosť v oblasti podnikania. So študentmi viedol plodnú diskusiu, a to aj formou kvízových otázok. Tí najlepší si mohli odniesť vecné ceny, ale všetci, ktorí si prednášku vypočuli, sa určite utvrdili v tom, že psychológia je všade okolo nás.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Sila psychológie v podnikaní.

    • Škola v prírode Krpáčovo
     • Škola v prírode Krpáčovo

     • V pondelok, 25. septembra 2023, sa pre triedy PRIMA a SEKUNDA začal týždeň plný zábavy a dobrodružstva. Spolu s pani profesorkami Findrikovou, Wiežbovou a Fabovou sa vybrali do školy v prírode do Krpáčova.

      Žiakov počas celého týždňa čakali zaujímavé vedomostné a športové hry, rôzne zábavné aktivity s animátormi, nočná hra v lese, návšteva Bystrianskej jaskyne, prednáška s členmi Zásahového tímu pre medveďa hnedého spojená s praktickými ukážkami. Žiaci SEKUNDY pre svojich nových kamarátov z PRIMY pripravili imatrikulácie, ktoré začali jedno ráno o 5:00 rozcvičkou v exteriéri a končili večerným hľadaním pokladu v lese, po ktorom nasledovalo oficiálne pasovanie primanov do cechu gymnaziálneho. V posledný večer sa konalo vyhodnotenie všetkých súťaží a rozdávanie cien. Na záver sa animátori so žiakmi rozlúčili diskotékou. Po celý týždeň bolo ukážkové počasie, ako na objednávku.

      V piatok, 29. septembra, sme sa všetci živí a zdraví, síce trochu unavení, ale plní spomienok na skvele prežitý týždeň, vrátili domov. Bola to vydarená škola v prírode a my ďakujeme hlavne našim pani profesorkám, že nám ju pripravili.

      Žiaci zo SEKUNDY

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode Krpáčovo.

    • Na Noci výskumníkov aj pokusy z chémie
     • Na Noci výskumníkov aj pokusy z chémie

     • K vede sa na našej škole približujeme aj v laboratóriu chémie. Preto sme sa so študentmi z triedy SEXTA – Kubko Ďurina, Maťko Seget, Lukáško Menšík a Hanka Dražová, pridali k naším informatikom a pripravili v Europa Shopping Center BB na Európskej noci výskumníkov 2023 ďalší stánok s priliehavým názvom "Experimenty s vodou".

      Návštevníkom sme v ňom prezentovali aktivity našej školy vďaka hravým a zaujímavým pokusom na tému voda. Popri demonštrovaní vybraných fyzikálnych aj chemických pokusov a vysvetľovaní ich podstaty, sme sa stihli samozrejme aj veľa zasmiať, čo to pokúpiť a užiť si celkovú atmosféru, ktorú toto podujatie so sebou každoročne prináša.

      Naši študenti preukázali, že veda je naozaj ich povolaním a veľmi pekne im ďakujem za vzornú prezentáciu školy. Odkaz pre Maťka Hronského: Ten micro:bit naozaj nemám. Či? 😊.  

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na Noci výskumníkov aj pokusy z chémie.

    • Svet robotiky na Noci výskumníkov
     • Svet robotiky na Noci výskumníkov

     • Dňa 29.09.2023 sa naša škola opäť pridala k myšlienke Európskej noci výskumníkov. Naším cieľom bolo priblížiť ako veda a robotika ovplyvňujú život na našej škole. Nielen hodiny informatiky, ale aj príprava na súťaže a úspechy, ktoré v robotike dosahujú naši študenti, ich môžu ovplyvniť v ďalšej vedeckej kariére.

      Návštevníci, ktorí zavítali do banskobystrickej Európy, v našom stánku mohli vidieť i vyskúšať si mnohé zariadenia využívajúce micro:bity, ukážky SMART riešení, robotické autíčka, modely z lega. Na tému vody  sme sa zamerali v inteligentnom zalievaní rastlín či kontrolovaní hladiny dažďovej vody. Umelú inteligenciu v zjednodušenej forme sme znázornili pomocou modelu učiaceho sa vtáčika. Ak ste ho najprv ohodnotili pri rozoznávaní farieb, dokázal potom bezchybne triediť kocky lega.

      Spoločnosť nám robili vo vedľajšom stánku Lukáš, Hanka, Jakub a Martin, ktorí pod vedením pani profesorky Kinkovej predvádzali zaujímavé experimenty s vodou.

      Stánok robotiky nebol len prezentáciou záujmu gymnázia o rozvíjanie STEM prístupov a robotiky, ale aj oslavou úspechov, ktoré naši študenti dosiahli v súťažiach FIRST Lego League a FIRST Global.

      Aj v tomto ročníku najväčším lákadlom nášho stánku boli študenti, ktorí získali nomináciu do Singapuru na medzinárodnú olympiádu v robotike. Nechýbal robot Pavol, s ktorým súťažil národný tím v minulom ročníku súťaže FIRST Global Challenge v Ženeve. Samotnú súťaž i úspechy školy sme mali možnosť prezentovať aj na hlavnom pódiu. Moderátor Ivan Bindas vyspovedal Martina, mentora študentov a člena národného tímu zo Ženevy. Martin účastníkom podujatia predstavil myšlienku robotickej olympiády, úspechy našej školy i národného tímu. Tiež prezradil, ktorým smerom sa podľa neho bude vyvíjať robotika a aký vplyv na ňu môže mať umelá inteligencia.

      Rozhovor s Martinom si môžete pozrieť na našom youtube kanáli.

      A ako hodnotíme noc výskumníkov? V našom stánku bolo naozaj plno. Prekvapilo nás, že sa našli ľudia, ktorí poznali našich študentov z televízie a článkov na internete. Keď sme už v závere nevládali, sily nám dodalo mimoriadne prekvapenie – výborné moravské koláče a syrové rožteky. Ďakujeme, že ste na nás mysleli 😊 aj v Žiari.

      Za skvelú reprezentáciu školy v stánku robotiky ďakujeme Rebeke, Saške, Dušanovi, Martinovi, Danielovi, Vladovi, Marekovi, Gregorovi a Dávidovi.

      Vyučovanie informatiky s hardvérom, realizácia krúžkov a zapájanie sa do súťaží sa nám darí realizovať vďaka rozmanitým projektom a viacerým darcom. V roku 2023 nám nové robotické programovateľné stavebnice umožnila zakúpiť Nadácia Tatra banky vďaka podpore projektu Robotická výzva. Do Singapuru študenti cestujú vďaka podpore Continental Automotive Systems s.r.o., Nadácie Tubapack, Nemak Slovakia s.r.o., Mesta Žiar nad Hronom a Združenia rodičov. V budúcom ročníku súťaží FLL a FIRST Global budeme súťažiť predovšetkým vďaka podpore Nadácie ZSNP a Slovalco. Vďaka nej budeme môcť po viacerých ročníkoch konečne pracovať aj u nás v tíme s oficiálnou odporúčanou stavebnicou súťaže.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Svet robotiky na Noci výskumníkov.

     • Singapur 2023 - Novinky

     • FIRST Global od 7. do 10. 10. 2023 je v plnom prúde. Prinášame vám rozpis zápasov, ktoré môžte sledovať na https://first.global/live/ alebo https://fgc2023-livestream.netlify.app (priamo ihriská).

      Robotické majstrovstvá sveta FIRST Global v Singapúre sú otvorené. Slovenský team zložený zo študentov z SPŠ Trnava a Gymnázia Žiar nad Hronom, ktorí boli vybraní v lokálnom slovenskom kole, má za sebou prezentáciu svojho projektu vodíkového domu a prvé súťažné kolá so svojim robotom.

      Robotické zápasy prebiehajú od 3:00 do 13:00 stredoeurópskeho času (sme 6 hodín pred vami).

      Budeme radi, keď budete držať palce pri hre, ktorá má názov Hydrogen Horizon a znázorňuje získavanie zeleného vodíka z rezervoáru. Úlohou študentami skontštruovaných robotov je zbierať atómy (loptičky) vodíka a kyslíka. Následne majú tieto atómy oddeľovať. Za každý takýto úkon a mnoho ďalších úloh získavajú cenné body. Úlohou súťažiacich je na záver robota umiestnit do stredu hracej plochy a zavesiť sa na tyč. Národné tímy hrajú v trojčlenných alianciách a body zbierajú spoločne.

      Rozpis zápasov aliancií (slovenský čas)

      Pondelok:

      8:35 SVK - VUT - KEN - modrý team

      9:38 SVK - TJK - STP - modrý team

      10:55 SVK - PNG - HTI - červený team

      Utorok:

      3:57 SVK - QAT - TZA - modrý team

      4:53 SVK - ISR - LBY - červený team

      6:10 SVK - FRA - NER - červený team

      Všetky uvedené zápasy sú kvalifikačné. Následne sa hrá systémom play-off.

      Priebežné výsledky sú na stránke:

      https://results.first.global - momentálne #20!

      Ďakujeme všetkým partnerom slovenského tímu, ktorí podporili inovatívny spôsob vzdelávania a športového zážitku zároveň.

    • Rozvod - vec verejná
     • Rozvod - vec verejná

     • Vo víre udalostí, ktoré prebiehajú na Slovensku tento rok, sme si možno nie celkom uvedomili, že uplynulo už 30 od rozpadu spoločného štátu Čechov a Slovákov. Aby sme študentom pomohli priblížiť  si túto udalosť, zúčastnili sme na sprievodnom podujatí festivalu Divadelná Nitra, Rozvod - vec verejná. Do Nitry sa vybrali študenti maturitných ročníkov a sexty.

      Videli príbeh plný obrazov, vtipov a dokumentárnych záberov z televízie. Začínal sa videokonferenciou, na ktorú Európska únia zvolala mŕtvych českých a slovenských velikánov Štúra, Lasicu, Masaryka, Havla..., ktorí mali riešiť krízu vo vzájomných vzťahoch našich národov. Tie si prestali rozumieť, a tak skupina Čechov a skupina Slovákov sa zrazu ocitla v neidentifikovateľnom priestore a nevedia, čo tam majú robiť. Vzniká rivalita a „československé nebo“ im posiela rôzne návrhy na zmierenie.

      Účastníci – 8 mladých hercov z Česka a 7 zo Slovenska – boli vybraní na základe otvorenej výzvy. Slovenská skupina bola zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, zatiaľ čo českú skupinu tvorili mladí ľudia z celého Česka.

      Študenti mali možnosť sledovať dynamické, moderné divadlo, ktoré hovorilo o rozpade štátu očami dnešných mladých. Na pozadí si kládli otázky: Čo spoločné nám zostalo? Na čom môžeme stále stavať? Prečo vôbec k rozpadu prišlo?

      Predstavenie bolo ukončené diskusiou so scenáristom, režisérkou a aktérmi predstavenia.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozvod - vec verejná.

    • Princípy fotopletyzmografie s Patrikom
     • Princípy fotopletyzmografie s Patrikom

     • Na pôde nášho gymnázia vždy s nadšením privítame bývalých absolventov. Tentoraz k nám zavítal Patrik Prôčka, ktorý u nás zmaturoval v roku 2016 a pokračoval ďalej v štúdiu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

      Patrik prišiel medzi nás, aby nám predstavil neinvazívnu vaskulárnu diagnostiku vykonávanú prostredníctvom fotopletyzmografického zobrazovania. Na prvé počutie sa zdalo, že pôjde o náročnú problematiku. Postupne sme sa dozvedeli, že ide o bezkontaktné vyšetrenie základných charakteristík ľudského tela (napr. dýchania, tepu) založené na snímaní svetla po prechode cievami.  Svetlo zachytené kamerou je závislé od zmeny objemu krvi v koži, ktorý sa mení zároveň so srdcovou činnosťou. Vo výsledku získavame sekvenciu snímok alebo video skúmanej oblasti obsahujúce informáciu o zmene objemu krvi, ktoré môžeme následne analyzovať. Pomocou tejto metódy je možné preskúmať napr. zmenu prekrvenia častí tela v čase. Pomocou obrázkov v prezentácii a prívetivou formou Patrik dokázal študentom posledných ročníkov priblížiť aj náročnú tému. Doplnil i úsmevné príbehy, s ktorými sa stretol pri meraniach v praxi. Na svoje si prišli biológovia, fyzici, matematikári aj informatici.

      Okrem teórie si študenti mohli odmerať aj niektoré biosignály. Najmä chlapci boli zvedaví, ako sa zobrazí ich tep i dýchanie na grafoch. Kým sa študenti testovali, ostatní sa mohli dozvedieť aj to, ako štúdium na VŠ a tvorbu diplomovej práce Patrikovi ovplyvnila pandémia COVID-19. Patrik prezradil, že hoci počas štúdia na gymnáziu inklinoval k biológii a chémii, na výške bez väčších problémov zvládol fyziku i matematiku.

      Vedecká práca, ktorej sa počas štúdiu začal Patrik venovať, ho nakoniec zaujala natoľko, že vo výskume pokračuje ďalej aj ako doktorand Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierska.

      Ďakujeme za návštevu a predstavenie témy, ktorá môže práve tohtoročných absolventov motivovať k voľbe netradičného biomedicínskeho odboru spojeného s technikou.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Princípy fotopletyzmografie s Patrikom.

    • Cestovať sa oplatí - Exkurzia Oswiencim-Krakow-Wieliczka
     • Cestovať sa oplatí - Exkurzia Oswiencim-Krakow-Wieliczka

     • Koncom septembra, v stredu 27.9.2023 sme sa vrátili, žiaci z III. A, III. B a SEPTIMY z plánovanej trojdňovej exkurzie do Oswienčimu, Krakova a Wieliczky, naplnení pozitívnymi dojmami a obohatení o množstvo zaujímavých faktov, s ktorými sa teraz pokúsime s Vami podeliť.

      V skorých ranných hodinách naše prvé kroky viedli popod bránu s nápisom “Arbeit macht frei” – v preklade “Práca oslobodzuje” pri vstupe do areálu bývalého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, kedy nás prvýkrát zamrazilo pri myšlienke, kde sme sa ocitli. Nápis zhotovil väzeň v dielni tohto koncentračného tábora a v slove “arbeit” je obrátené písmeno B, čo symbolizuje podľa niektorých zdrojov odpor voči nacizmu.

      Počas šesťhodinovej prehliadky sme mali možnosť dozvedieť sa veľa dôležitých faktov, ktoré boli ozvláštnené autentickými príbehmi ľudí, preživších a bohužiaľ aj tých, ktorí hrôzu v tábore neprežili. Všetci sme so záujmom počúvali zaujímavý výklad našej sprievodkyne a odchádzali sme s bázňou a rešpektom k pietnemu miestu, kde zomrelo vyše milióna Židov, mnoho ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín sveta, rovnako aj zo Slovenska. V najväčšom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau sme boli doslova ochromení jeho obrovskou rozlohou, prešli sme po koľajniciach, po ktorých prichádzali transporty ľudí, premýšľajúc nad ich krutými osudmi odchádzali sme so smútkom v srdciach a s jedinou myšlienkou, aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo.

      Popoludní sme sa ubytovali v hoteli v Krakove, kde sme načerpali novú energiu pred návštevou centra mesta a každý z nás využil ten čas po svojom, niektorí chceli hneď ochutnať miestne špeciality, iní sa hneď vydali na nákupy suvenírov v historickom centre. Rynek Glowny – ako sa nazýva historické centrum Krakova – nás očaril svojou špecifickou atmosférou, malebným podvečerným osvetlením, ale najmä svojím zvláštnym ruchom a nikdy neutíchajúcim prúdom turistov, pomaly sa prechádzajúcich, obdivujúcich architektonické skvosty krakovského námestia.

      Príjemným slnečným počasím sa začínal náš druhý deň, kedy nasledovala prehliadka Krakova s odborným výkladom. Po výborných raňajkách sme sa teda vydali spolu s naším sprievodcom na spoznávanie Krakova, začínajúc presláveným hradným komplexom Wawel s areálom kráľovského zámku a gotickou katedrálou so známym zvonom Zygmund. Ďalej sme sa presunuli do historickej budovy univerzity Kolegium Maius, prešli sme sa po starých hradbách s baštou Barbakan, aby sme prehliadku ukončili znova na Hlavnom námestí, tzv. Rynek Glowny, kde sme sa dozvedeli mnohé detaily o budovách nachádzajúcich sa priamo na námestí, napr. Sukiennica je historickou tržnicou, ktorá kedysi bola centrom medzinárodného obchodu počas svojej “zlatej doby” v 15. storočí, kedy sa obchodovalo s materiálmi ako napr. hodváb, koža, vosk, pričom Krakov exportoval textil, olovo a najmä soľ z neďalekej soľnej bane Wieliczka. A práve tam sme smerovali v posledný deň nášho výletu, kde sme si prezreli sprístupnené priestory v rozlohe cca 3 km. Veľmi zaujímavým bol odborný výklad nášho sprievodcu, a najviac nás ohúril fakt, že sme sa nachádzali 130 m pod povrchom zeme, čo bol veľmi zvláštny pocit!!, prehliadli sme si expozíciu dejín soľného baníctva, rôzne exponáty spojené s baníctvom, ktoré zobrazujú život v bani až z neolitického obdobia, ale hádam najviac sme obdivovali sochy, vytesané zo soľných kryštálov, ktoré boli tak umelecky vypracované, že vyzerali ako živé! Skvelým záverom nášho 3-dňového výletu bola svetelná show v štôlni s podzemným jazerom, kde svetelné efekty s hudobným podkladom umocnili náš zážitok z prehliadky soľnej bane, aj keď bolo trošku náročné zvládnuť prechádzať sa nekonečne dlhými chodbami a štôlňami, alebo zostúpiť po drevených schodoch až do hĺbky 64 m pod zemou!

      Domov sme prišli všetci príjemne unavení, vo výbornej nálade, plní super pocitov z vydareného výletu. Týmto sa chceme poďakovať p. prof. triednym Mgr. Z. Šályovej, Mgr. E. Pajerskej a Mgr. I. Stemnickému za to, že nám umožnili navštíviť tieto zaujímavé miesta. Bolo nám super!

      III. A trieda

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cestovať sa oplatí - Exkurzia Oswiencim-Krakow-Wieliczka.

    • Čítanie mien obetí holokaustu
     • Čítanie mien obetí holokaustu

     • Na Slovensku pamätný Deň holokaustu pripadá na 9. september, pretože v ten deň v roku 1941 Slovenská republika prijala 290 represívnych paragrafov, takzvaný Židovský kódex, ktoré vyústili do prenasledovania a deportácií židovských spoluobčanov.

      Pred týmto smutným výročím sa vo viacerých mestách na Slovensku koná tryzna spojená s čítaním mien. Ide o to, aby  sme pripomínaním  mien obetí holokaustu prinavrátili ľudský rozmer tým, ktorých vojnový Slovenský štát pripravil o ľudskú dôstojnosť a často aj o život. Prvé Čítanie mien obetí holokaustu sa uskutočnilo v Bratislave v roku 2009. Mená sa čítajú z deportačných listov, ktoré sa zachovali. Slovensko totiž stále nemá skompletizovaný zoznam obetí holokaustu. Pri čítaní mien obetí holokaustu organizátori spolupracujú s Dokumentačným strediskom holokaustu, Židovskou náboženskou obcou v Bratislave, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí a Múzeom židovskej kultúry. 

      V piatok, 8.9.2023, sme si pripomenuli Deň holokaustu a rasového násilia aj v našom meste.  Spomienka sa konala v nádvorí kaštieľa. Na tomto mieste mníšky počas holokaustu ukrývali Thomasa Frankla, syna známeho židovského maliara, aj niekoľko ďalších židovských detí. A, ako väčšina slovenských miest, aj to naše má obete, ktoré prišli po deportáciách o život v koncentračných táboroch, predovšetkým v Sobibore.

      Na podujatí sa prítomným prihovoril prostredníctvom videoprenosu preživší Ladislav Welward z Banskej Štiavnice. Po ňom nasledoval príhovor primátora mesta Žiar nad Hronom, Petra Antala, za usporiadateľov vystúpila Mária Bravčoková. Mgr. art. Martin Popovič ArtD. – sólista Štátnej opery Banská Bystrica, interpretoval modlitby Kadish a Shma Israel.

      Čítanie mien obetí predniesli: Mgr. Peter Antal – primátor mesta Žiar nad Hronom,  MUDr. Marianna Hamannová - bývalá primárka detského oddelenia nemocnice v Žiari nad Hronom, členka rodiny, ktorá počas holokaustu poskytovala pomoc rodine prof. Traubnera, Mgr. Peter Mosný – kastelán kaštieľa, Ing. Dana Paálová – riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa, Ing. arch. Tomáš Sobota – poslanec samosprávy BBSK, Ing. Emil Vozár – ktorý pomáha so starostlivosťou o miestny židovský cintorín žiakom gymnázia, Mgr. Rastislav Bravčok – predseda Kresťanského spoločenstva Žiar.

      Mená 70 tich záchrancov prečítali žiaci Gymnázia Milana Rúfusa a Súkromnej strednej pedagogickej školy EBG.

      Podujatia sa zúčastnili okrem verejnosti študenti všetkých žiarskych stredných škôl: Gymnázia Milana Rúfusa, Súkromnej strednej pedagogickej školy EBG, Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Súkromnej strednej odbornej školy technickej. Atmosféra bola naplnená úctou k obetiam a súcitom, záujmom študentov klásť otázky aj po skončení programu.

      Na záver predniesol rabín Miša Kapustin modlitbu Kadiš za obete šoa.

      Veľká vďaka za to, že nezabúdame,  patrí na prvom mieste Jozefovi Klementovi s rodinou, ktorí sa iniciatívne venujú zachovávaniu židovskej histórie. Klementovci sú 30 rokov organizátormi spomienkových dní šoa a rasizmu v meste Zvolen, tvorcami programu „Nezabudnutí susedia“, vytvorili sieť takmer 130. miest na Slovensku, ktoré si pripomínajú obete holokaustu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítanie mien obetí holokaustu.

    • V Múzeu holokaustu v Auschwitzi
     • V Múzeu holokaustu v Auschwitzi

     • Ktradičným exkurziám, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu našej školy, patrí aj prehliadka Múzea holokaustu v Auschwitzi. Tí študenti, ktorí sa jej nemohli zúčastniť na jar v roku 2023, ju absolvovali 18. septembra. V rámci šesťhodinovej rozšírenej prehliadky navštívili expozíciu štátu Izrael, blok venovaný holokaustu v Protektoráte Čechy a Morava a  Slovenskom štáte. So sprevádzajúcou Sylviou sa pozreli na Birkenau zo strážnej veže, postáli si na rampe, kde prebiehala selekcia. Návšteva tohto pamätného miesta zanecháva hlboký dojem. Tým prispieva k výchove zameranej na toleranciu a postoje proti rasizmu a xenofóbii.  

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V Múzeu holokaustu v Auschwitzi.

    • Úspech na celoštátnom kole EUSTORY
     • Úspech na celoštátnom kole EUSTORY

     • Ako sa už stáva takmer zvykom, naši študenti úspešne reprezentovali školu na súťaži z moderných dejín, EUSTORY. Tohtoročná téma sa spočiatku zdala zložitá - šlo o kontrafaktuálne dejiny prvej Československej republiky. Gymnazisti teda rozoberali klady a zápory nášho prvého štátu z rôznych aspektov.

      S potešením môžeme oznámiť, že takmer všetky práce našej školy uspeli. Mimoriadnu cenu za zaujímavý výber témy získali  Adela Račková a Ján Kollár zo sexty. Venovali sa zubnej starostlivosti v prvej ČSR. Druhé miesto v celoštátnom kole súťaže vyhrala práca študentiek zo septimy, Adriany Považanovej a Emy Smolárovej, Klady a zápory školstva v prvej ČSR. Prvé miesto získal tandem Ema Ivaničová z kvinty a Nataly Očovanová z III.A za súbor podcastov Opletačky s feminami.

      Víťazi súťaže si ocenenia prevzali 8. septembra na tradičnom ceremoniále na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave. Študenti si užili príjemnú atmosféru, pozorne sledovali prezentáciu úspešných prác. Za podporu pri prezentácii ďakujú Mgr. Adele Stajníkovej.

      Víťazi a víťazky národnej súťaže EUSTORY, okrem diplomov a ocenení, dostali pozvánku na EUSTORY Next Generation Summit, ktorý je organizuje sídlo koordinácie siete EUSTORY v Hamburgu. Mladí víťazi EUSTORY z celej Európy sa tak majú možnosť stretnúť v niektorej z európskych metropol a počas 5 dní spolu komunikovať, tvoriť, diskutovať v rámci workshopov, exkurzií a tvorivých dielní. Tento rok sa koná Summit v Prahe, v dňoch 28.9. až 2.10.

      Slovensko na ňom budú reprezentovať študenti nášho gymnázia:  Nataly Očovanová, Adela Račková a Ján Kollár.

      A tak nám, úspešným riešiteľom EUSTORY, dovoľte poďakovať sa za podporu svojej škole - Gymnáziu Milana Rúfusa a jeho vedeniu, Združeniu rodičov, Slovenskému centru pre komunikáciu a rozvoj - slovenskému garantovi súťaže EUSTORY a Mgr. Zuzane Kohútovej za ochotu a pomoc pri tvorbe našich prác.

      Adela Račková, sexta

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspech na celoštátnom kole EUSTORY.

    • Nezabudnuteľný zážitok z čarokrásneho Monaka, Barcelony a Savony
     • Nezabudnuteľný zážitok z čarokrásneho Monaka, Barcelony a Savony

     • Hola!
      V ešte teplých septembrových dňoch druhého týždňa nového školského roka 2023/2024 sa študenti KVINTY, II.A a II.B zúčastnili školskej exkurzie do prekrásnej Barcelony.
      Po nočnej ceste autobusom v pondelok v doobedňajších hodinách študenti dorazili do ich prvej zastávky - do Monaka. Za prítomnosti ochotných sprievodcov sa pani profesorky so študentami vydali spoznávať krásy tohto malého štátu a začali ho prehliadkou Monackej katedrály z 13. storočia a prehliadkou Oceánografického múzea, nachádzajúceho sa na skale Rock of Monaco. Na tej istej skale sa nachádzala aj jedna z najstarších budov mesta Monaco-Ville a to kniežacký palác Grimaldiovcov - Palais Du Prince. Študenti zavítali aj do očarujúcich Japonských záhrad, ktoré sa pýšili svojou rozmanitosťou farieb a príjemným prostredím. V hlavnej rezidenčnej časti menom Monte Carlo sa nachádzalo veľkolepé kasíno, pred ktorým parkovali autá tých najdrahších svetových značiek. Žiaci navštívili aj Port Hercule, čo je monacký prístav plný luxusných jácht a plachetníc. Pondelok bol zakončený pobytom a kúpaním na krásnej mestskej pláži Larvotto, na ktorej študenti mohli stráviť zvyšok svojho večera a využiť tak svoj voľný čas pre oddych i zábavu.
      Myslím, že študenti si nemohli predstaviť lepšie prebudenie, ako prekrásny východ slnka s výhľadom na Barcelonu ležiacu im pri nohách. Najvyšší vrch pohoria Serra de Collserola - Tibidabo (512 m.n.m.) im toto ponúkol a prekvapil ich kostolom Sagrat Cor, zábavným parkom či vyhliadkou na mesto. Žiaci v priebehu pobytu v Barcelone navštívili najznámejšiu ulicu La Rambla s historickou tržnicou. Potom sa vrátili do prístavu, v ktorom sa nachádzal Kolumbov pamätník, Námorné múzeum a moderná časť Maremagnum s Akváriom. Nechýbala ani prehliadka Plaza de Catalunya, Múzeum katalánskeho umenia alebo prekrásny výhľad z Montjuic na rozsiahlu Barcelonu i samotné rozprestierajúce sa more. Nebolo možné si nevšimnúť gotickú časť Bario Gothico, v ktorej sa nachádzala dominujúca Katedrála svätej Euálie. No najambicióznejšou stavbou sa aj tak stala La Sagrada Familia, ktorú navrhol sám Antonio Gaudi. Očakávania pani profesoriek i študentov sa jednoznačne naplnili už pri vstupe do tejto mohutnosti, tiež s horlivosťou počúvali výklad pani sprievodkyne a s úžasom v očiach sledovali farbami hrajúce vnútro veľkolepej La Sagrady Familie. Bolo až neuveriteľné, čo všetko sa dalo prežiť na takom mieste. Každý odtiaľ vychádzal s úsmevom a nezabudnuteľným zážitkom.
      Poslednou zastávkou našich výletnikov sa stalo malebné mesto Savona v Taliansku, kde mali študenti voľný rozchod, čo zahŕňalo pieskovú pláž, starobylé centrum s pevnosťou, či miestne obchodíky.
      Aj napriek tomu, že výlet trval necelý týždeň, dúfame, že v pamäti študentov zostane navždy. Odniesli si odtiaľ mnoho nezabudnuteľných zážitkov, nové kamarátstva i veľa krásnych spomienok, ktoré sa im jednoznačne zapísali do sŕdc. Kto by to bol povedal, že už v takom mladom veku uvidia kus nášho obrovského sveta….
      Adiós!

      Ema Ivaničová, KVINTA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nezabudnuteľný zážitok z čarokrásneho Monaka.