• Informácie k priebehu prijímacieho konania
     • Informácie k priebehu prijímacieho konania

     • Milí piataci a deviataci!

      Ďakujeme za Váš záujem o štúdium. Postupne prichádzajú od Vás prihlášky prostredníctvom informačného systému Edupage, portálu prihlaska.iedu.sk i poštou v listinnej podobe. Prihlášky vo všetkých uvedených formách postupne evidujeme. Zákonný zástupca uchádzača/uchádzačky podáva prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

      Pre deviatakov prebiehajú prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Od 16.3.2023 začínajú prípravné kurzy aj pre piatakov (viac informácií https://gymziar.edupage.org/news/?gtnid=4728#news-4728). Pred prijímacími skúškami pre Vás pripravujeme aj nácvičné testy.

      Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu a priebežné výsledky zverejňujeme na podstránke Pre uchádzačov.

      Podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy určuje:

      • počet žiakov, ktorých možno prijať v prijímacom konaní do študijného odboru 7902J:
       • do 1. ročníka osemročného štúdia možno prijať:     20 žiakov (1 trieda);
       • do 1. ročníka štvorročného štúdia možno prijať:      60 žiakov (2 triedy);
      • termíny prijímacieho konania:
       • pre osemročné štúdium:  4. máj 2023 (štvrtok);
       • pre štvorročné štúdium:   1. termín - 4. máj 2023 (štvrtok); 2. termín: 9. máj 2023 (utorok).

      Prijímacie konanie absolvuje uchádzač/uchádzača pod jedinečným číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi oznámený v pozvánke na prijímaciu skúšku. Komunikácia s uchádzačmi o štúdium bude prebiehať prostredníctvom systému Edupage, resp. e-mailu zákonného zástupcu. Dokumenty budú zároveň zasielané aj poštou na adresu(y) uvedenú(é) v prihláške na štúdium.

      Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Zoznam uchádzačov bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

      Tešíme sa na stretnutia s Vami!

    • Deň s workshopmi
     • Deň s workshopmi

     • Naši najmladší gymnazisti v piatok 10.03.2023 zažili netradičné vyučovanie. Pripravili sme pre nich dva rôzne workshopy, aby sme sa zbavili každodennej rutiny a vniesli do vyučovania aj trochu zábavy.

      Jeden workshop rozvíjal finančnú gramotnosť, druhý bol ochutnávkou programovania s micro:bitmi.

      Prvú aktivitu žiaci absolvovali s odborníkmi občianskeho združenia Mladý podnikavec – Ing. Ivanou Macekovou a Ing. Dávidom Vrtaňom, PhD. Prostredníctvom netradičných zábavných aktivít, hier a súťaží sa učili rozumieť peniazom. Dozvedeli sa viac o tom ako sporiť, kedy a do čoho investovať. Spoznávali rôzne meny a diskutovali o tom, či bitcoiny sú tá správna cesta.

      V druhom workshope sme žiakom predstavili micro:bity, s ktorými sa väčšina stretla prvýkrát. Najprv sa dozvedeli na čo tieto minipočítače slúžia, čo dokážu a kde ich v praxi môžeme využiť. Potom sme sa v online prostredí pustili do programovania. Najprv sme sa naučili ovládať prostredie a ukázali si, ako skladať bloky príkazov do seba a program spustiť. A čo sme za dve hodinky dokázali? Simulovať blikajúce srdce; vytvoriť animovaný príbeh z jednoduchých obrázkov; použiť micro:bit ako hraciu kocku, ktorá sa „usmieva“, keď hodíte šestku; zložiť a prehrať známu pesničku;... Najviac však žiakov bavilo posielanie a prijímanie správ pomocou Bluetooth technológie. Kvarta si dokonca vyskúšala náhodné rozsvecovanie bodov LED panela a na záver workshopu zdolala výzvu naprogramovať stopky.

      Za sebou máme skvelý deň s úžasnými žiakmi, ktorí sa stále radi hrajú a vedia si užívať všetko netradičné.

      Na záver by sme sa chceli poďakovať občianskemu združeniu Mladý podnikavec za spoluprácu nielen pri realizácii workshopov pre žiakov, ale i pri vzdelávaní učiteľov. Obe aktivity sa realizujú vďaka projektu „Keď učenie má zmysel“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň s workshopmi.

    • Popoludnie v škole venované piatakom
     • Popoludnie v škole venované piatakom

     • Dňa 7.3.2023 sme v priestoroch nášho gymnázia privítali piatakov a ich rodičov. Najprv sa návštevníkom prihovorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová, ktorá im poskytla podrobné informácie o štúdiu a priebehu prijímacieho konania. Po inštrukciách týkajúcich sa prípravy na prijímacie skúšky od vyučujúcich matematiky a slovenského jazyka a literatúry sa výprava po škole mohla začať.

      Na prvom stanovišti im predseda školského parlamentu porozprával o živote školy, tradičných podujatiach či exkurziách. Potom sa dozvedeli, aké sú na našej škole možnosti štúdia cudzích jazykov. Žiaci sa mohli aj zahrať a vyskúšať si, či poznajú frázy v rôznych jazykoch.

      Druhou zastávkou bola odborná učebňa chémie. Malí primania ukázali, na čo sa môžu piataci tešiť. Predviedli blýskajúcu fľašu Harryho Pottera, tancujúci draslík, vyrobili umelú krv a zapálili Bengálske ohne. Pokusy s kvapalinami a plynmi, potápač, dôkaz atmosférického tlaku i farebná sopka boli lákadlom aj na fyzike.

      V učebni biológie čakali ďalšie pomôcky, modely orgánov ľudského tela, rastlín, liehové preparáty. Piataci si vyskúšali mikroskopovanie i skladali torzo človeka na čas. Najviac ich zaujalo konzervované embryo lane.

      Posledným stanovišťom bola učebňa informatiky. Tu sa mohli dozvedieť, čo ich čaká na vyučovaní aj mimo neho – na krúžkoch. Zistili, že využívanie digitálnych zručností u nás nie sú len práca s kancelárskym softvérom. Ťažiskom je programovanie v rôznych prostrediach – od Scratch-a, cez Makecode Arcade, programovanie micro:bitov až po programovanie v Pythone. Nezabudli sme spomenúť úspechy našich starších gymnazistov na medzinárodných súťažiach. Náš tím zo súťaže FLL im prestavil robotov a robotiku, lego súpravy i micro:bity. Na záver si robotov i hry naprogramované našimi študentami, mohli piataci aj sami vyskúšať.

      Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na stretnutie s na prípravných kurzoch i prijímacích skúškach!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Popoludnie pre piatakov.

    • Prípravné kurzy pre piatakov
     • Prípravné kurzy pre piatakov

     • Milí piataci!

      Chceli by ste sa dôkladne pripraviť na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka? Otvárame opäť intenzívne prípravné kurzy pre oba predmety. Stretnutia budú prebiehať v utorky a štvrtky podľa harmonogramu od 14.00 v dĺžke 2 vyučovacie hodiny.

      Prvé stretnutia sa uskutočnia  nasledovne:

      • matematika – štvrtok 16. marca 2023 o 14.00,
      • slovenský jazyk  –  utorok 21. marca 2023 o 14.00.

      Ak ste sa ešte neprihlásili, svoj záujem o kurzy prosím nahláste telefonicky, prípadne e-mailom na sekretariát školy.

      Podrobnejšie informácie o kurzoch, termínoch a platbách nájdete tu.

      Tešíme sa na stretnutie!

       

      Kontaktné údaje:

      email: sekretariat@gymzh.sk

      telefón: 045/6725630

      mobil: +421 903 402 803

    • Legoheroes na regionálnom kole FLL
     • Legoheroes na regionálnom kole FLL

     • Tím Legoheroes sa aj tento rok zúčastnil regionálneho turnaja FLL, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 2. februára 2023 v MsKC v Žiari nad Hronom. Po týždňoch usilovnej práce si zmerali sily s ďalšími 12 tímami z rôznych častí Slovenska.

      Najskôr pred porotou obhajovali svoj výskumný projekt, v ktorom sa snažili navrhnúť možnosti efektívneho využívania energie na našej škole a vytvoriť návrh na využitie fotovoltických panelov na výrobu vlastnej energie. Okrem toho pripravili aj viacero aktivít pre študentov, ktorých cieľom bolo upozorniť na tému energií a zlepšiť informovanosť spolužiakov o tejto téme. Okrem pripravenej prezentácie svojho projektu odpovedali aj na otázky poroty. Nasledovalo predstavenie robota, ktorého navrhli, postavili a naprogramovali tak, aby bol schopný plniť misie na hracej ploche, ktorá bola v tomto ročníku zameraná na energie – ich výrobu, uskladnenie a používanie. Práve za svojho robota získal tím Legoheroes ocenenie v kategórii Robot Design.

      V poobedňajších hodinách nasledovala asi najakčnejšia časť turnaja – v rámci Robot Game sa roboty snažili čo najlepšie splniť misie na hracích stoloch a získať čo najviac bodov. Každý robot absolvoval tri základné kolá a najúspešnejší si následne zmerali sily v semifinále a finále. Nášmu tímu najlepšie vyšlo hneď prvé kolo, v ktorom získali dostatočný počet bodov na to, aby sa umiestnili na druhom mieste.

      Počas turnaja prebiehala aj sprievodná súťaž Robot Battle, kde bolo cieľom postaviť robota, ktorý dokáže z vymedzeného súťažného poľa vytlačiť súpera. Náš tím vsadil v prvom rade na silu a mohutnosť, vďaka čomu sa prebojovali až do semifinále.

      Počas týždňov, ktoré predchádzali súťaži, sa dvadsiatka žiakov zo sekundy, tercie, kvarty a kvinty venovala príprave na súťaž, zostávali na krúžku do neskorého poobedia, v posledných dňoch do večerných hodín. Keďže počet členov tímu na súťaži je obmedzený na maximálne 10, nie všetci sa mohli zúčastniť celého súťažného dňa. Svoju spolupatričnosť však dali najavo tým, že poobede po vyučovaní sa aj tí, ktorí neboli členmi súťažného tímu, prišli pozrieť aspoň na záver turnaja a povzbudiť tak svojich spolužiakov. V podvečerných hodinách sme spoločne odchádzali z turnaja plní dojmov, skúseností a najmä odhodlania zlepšovať sa a pracovať ešte intenzívnejšie.

      Ďakujeme členom tímu Legoheroes za úspešnú reprezentáciu školy a želáme im veľa šťastia v nasledujúcich ročníkoch súťaže FLL.

      Kúpu stavebnice SPIKE PRIME podporila Nadácia Tatra banky v rámci realizácie projektu Robotická výzva.

       

      PaedDr. Miroslava Mesárošová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Legoheroes na regionálnom kole FLL.

    • Ako sme si užili lyžiarsky
     • Ako sme si užili lyžiarsky

     • Konečne sme sa dočkali! Nasnežilo, a tak sme mohli absolvovať náš dlho očakávaný lyžiarsky kurz. I keď sme namiesto pobytového kurzu každý deň dochádzali na Krahule, tešili sme sa na spoločné dni na svahu. Viacerí už lyžovať vedeli, ale našli sa aj takí, čo na lyžiach stáli prvý raz. Počasie nám veľmi neprialo, príroda nás skúšala. Do snehu sem-tam zapršalo, slnko striedala hmla, ale neodradilo nás to. Každý deň sme sa viac a viac zlepšovali. Počas lyžovačky samozrejme nechýbali pády, vypnuté lyže aj iné úsmevné situácie. Všetci sme úspešne zlyžovali aj posledný zjazd a domov si odnášali nové zážitky i skúsenosti.

      Ďakujeme pani profesorke Štefancovej a pánom profesorom Fabovi a Nagyovi za 5 skvele prežitých dní.

      Martina Wagnerová, TERCIA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako sme si užili lyžiarsky.

    • Naši opäť vo finále medzinárodnej súťaže!
     • Naši opäť vo finále medzinárodnej súťaže!

     • Študenti v úspešnom slovenskom národnom tíme FIRST GLOBAL 2022 - Tamarka Štangová, Martin Hronský a Dominik Olajec, sú opäť vo finále medzinárodnej súťaže!

      Tentoraz sa dali zlákať softvérovou online výzvou v sandboxovej hre RoboCo, kde hlavným cieľom bolo navrhnúť, poskladať a naprogramovať robota, ktorý dokáže autonómne riešiť problémy ľudí v reálnom svete. Na riešenie zadaných úloh v prostredí s prekážkami museli najprv zložiť robota z dostupných súčiastok a následne ho rozhýbať pomocou príkazov v jazyku Python. Jazdu robota mnohonásobne testovali, kým nedosiahol čo najlepší čas a nezískal čo najviac bodov. Hotový autonómny robot následne súťažil v online prostredí s robotmi ďalších tímov.

      Po úspechoch v kvalifikácii a semifinále sa slovenskí tím prebojoval do finále v súťaži 2023 FIRST Global RoboCo Challenge, ktoré bude streamované už 4. marca v čase 15:00 na stránkach Youtube a Twitch. Do finále sa prebojovalo 8 tímov z pôvodných 44.

      Dúfame v najlepší možný výsledok vo finále. Držte im palce!

       

      Poznámka:

      Záznam z playoffs, po ktorom skončil robot nášho tímu na 4. mieste, si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=UJ-95VvfJug (jeden zo súbojov od 16:14). Chceli by ste o hre vedieť viac? Pozrite https://www.roboco.co/ .

    • Deň otvorených dverí pre 8-ročné štúdium
     • Deň otvorených dverí pre 8-ročné štúdium

     • Srdečne pozývame žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 7. marca 2023 (utorok).

      Spoločné stretnutie začína o 15:00 hod v prednáškovej miestnosti. Poskytneme Vám informácie o štúdiu, o priebehu prijímacieho konania a prípravných kurzoch na zvládnutie prijímacích skúšok. Predstavíme Vám možnosti štúdia cudzích jazykov. Nebudú chýbať prezentácie o živote školy, ukážky z vyučovania v odborných učebniach fyziky, biológie, chémie, informatiky i prehliadka školy.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Valentín u nás
     • Valentín u nás

     • Sviatok všetkých zamilovaných sme oslávili opäť podľa dlhoročných tradícií. Sladká, voňavá a dokonca bezlaktózová čokoláda v podaní školského parlamentu a plná schránka Valentínskej pošty pre lásku, priateľa, kamarátku, učiteľa,...

      Potešilo a zahrialo sa nejedno srdiečko.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentín u nás.

    • Úspech v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku
     • Úspech v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 13.2.2023 sa šiesti žiaci našej školy zúčastnili krajského kola 32. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších siedmich škôl z Banskobystrického kraja si naši žiaci počínali vynikajúco a naše gymnázium obohatili o tri diplomy. V kategórii A sme získali 1. miesto – P. Uhrovičová (II.A) a 2. miesto – M. Cibuľa (II.B) a v kategórii C obsadila 2. miesto – A. Kvapilová (SEPTIMA). Žiačka, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 20.- 21.3.2023 v Bratislave. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcej budeme držať palce.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspech v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku.

    • Absolventská prednáška na seminári z dejepisu
     • Absolventská prednáška na seminári z dejepisu

     • Je príjemné vedieť, že bývalí študenti nezabúdajú na našu školu, hrdo sa k nej hlásia a sú s nami v kontakte. Príkladom takéhoto absolventa je aj Mgr. Miroslav Lacko. V roku 2007 u nás zmaturoval a pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.  V piatok, 10. februára 2023,  zavítal do našej školy, aby seminaristom z dejepisu priblížil možnosti štúdia na svojej Alma Mater a zároveň, aby predstavil nové pôsobisko- Archív bezpečnostních složek ČR.

      V prvej časti prednášky študentov zoznámil s prijímacím konaním na Karlovej Univerzite, s testami, požadovanou preštudovanou literatúrou, rôznorodými odbormi, ktoré na FF KU môžu študovať. Povzbudil ich, aby sa neobávali hlásiť na túto prestížnu školu. Predstavil  10 dôvodov, prečo by si mali zvoliť Karlovu univerzitu. Hovoril o svojich osobných skúsenostiach s bakalárskym, magisterským a doktorandským štúdiom.

      V druhej časti prednášky zoznámil študentov s prácou Archivu bezpečnostních složek, jeho poslaním, možnosťami bádania v archíve, interpretáciou prameňov, činnosťou ŠTB ako pôvodkyňou ich archívnych materiálov. Veľmi prínosné bolo predstavenie e-badatelny, ktorá umožňuje mimoriadne efektívny spôsob vyhľadávania pomocou OCR metódy. Táto metóda dá možnosť vyhľadávať nielen v prvej úrovni hľadania kľúčových slov v názve, ale spustí aj fulltextové vyhľadávanie v digitalizovaných fondoch. Výsledkom sú tak presné frázy v dokumentoch označené zvýraznením.

      V e-badatelne sa dajú prehliadať dokumenty z pohodlia domova, 24 hodín denne, bez obmedzenia množstvom alebo prístupom pre verejnosť. Archív obsahuje množstvo prameňov z našich spoločných česko-slovenských dejín medzi rokmi 1938- 1995, takže je zdrojom zaujímavých fondov aj pre slovenských bádateľov.

      Záujemcov z radov seminaristov potešilo, že dostali možnosť zaregistrovať sa ako bádatelia bez toho, aby museli vycestovať do Prahy a archív osobne navštíviť. Po vyplnení údaje Mgr. Lacko ihneď overil a naši študenti tak od pondelka majú prístup k digitalizovaným fondom na https://www.abscr.cz/. Tento prístup môžu využívať pri tvorbe súťažných a záverečných maturitných prác z dejepisu, ale aj pri bádaniach o svojej rodine.

      Mgr. Zuzana Kohútová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Absolventská prednáška na seminári z dejepisu.

    • Psychológia v našom živote V
     • Psychológia v našom živote V

     • Dňa 24.1.2023 k nám na seminár zo psychológie zavítal náš bývalý študent Roderik Volf, ktorý je v súčasnosti študentom psychológie 2. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na úvod priblížil žiakom prostredníctvom  prezentácie teóriu vývinu človeka a bližšie hovoril o teóriách Freuda, Eriksona a Piageta. Po teoretických poznatkoch sa venoval konkrétnym informáciám o možnostiach štúdia psychológie na Slovensku, ktoré sú potrebné pre budúcich študentov tohto zaujímavého odboru. Spomenul aj svoje vlastné skúsenosti s prípravou na prijímacie pohovory, o forme a obsahu štúdia, tiež hovoril o mimoškolských aktivitách a svojej následnej profesijnej orientácii v rámci psychológie.

      PhDr. Veronika Horálová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v našom živote V.

    • Olympiáda v španielskom jazyku
     • Olympiáda v španielskom jazyku

     •  Po školskom kole Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v decembri, sa postupujúci žiaci pripravujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 13.2.2023 v Junior centre v Banskej Bystrici. Našu školu budú reprezentovať nasledujúci žiaci: kategória A – P. Uhrovičová (II. A) a M. Cibuľa (II. B), kategória B – M. Vančišin (III. A) a N. Petorová (III. B) a kategória C – N. Krajčíková a A. Kvapilová (SEPTIMA). V krajskom kole si naši žiaci zmerajú sily so žiakmi ďalších gymnázií banskobystrického kraja v rovnakých disciplínach, aké absolvovali v školskom kole. Všetkým budeme držať palce :)

      PhDr. Veronika Horálová

    • Pokračujeme s KVINTOU
     • Pokračujeme s KVINTOU

     • Napriek nepriaznivému počasiu sme sa rozhodli po kratšej pauze opäť venčiť štvornohých kamarátov 🐶 z útulku.

      Tentokrát sme okrem Rexa a Dominiky mali možnosť sa skamarátiť aj s Matúškom a Peggy. Psíci boli veľmi dobrí, a keďže sa veľmi tešili, miestami to vyzeralo, že oni venčia nás :) Nevieme sa dočkať ďalších dobrodružstiev, ktoré s nimi zažijeme, aj keď radšej by sme samozrejme boli, keby si už konečne našli svoje milujúce rodinky. 

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pokračujeme s KVINTOU.

    • Olympiády v plnom prúde
     • Olympiády v plnom prúde

     • Polrok na našej škole nie je len plný uzatvárania známok, ale aj súťaženia a reprezentovania školy. Olympiáda v anglickom jazyku má za sebou niekoľko úspešných kôl. V jesennom školskom kole boli najúspešnejší títo študenti:

      Kategória 1A

      1. miesto: Nela Királyová (Sekunda)

      2. miesto: Michaela Mišková (Sekunda)

      3. miesto: Marion Fabová (Sekunda)

      Kategória 1B

      1. miesto: Andrej Slašťan (Kvarta)

      2. miesto: Samuel Kolár (Tercia)

      3. miesto: Alexandra Hamadová (Tercia)

      Kategória 2A

      1. miesto: Ema Chudobová (Sexta)

      2. miesto: Lenka Malá (1.A)

      3. miesto: Hana Šimková (Sexta)

      Kategória 2B

      1. miesto: Miroslav Bielik (IV.A)

      2. miesto: Ema Radzová (IV.A)

      3. miesto: Mário Dang (Septima)

      V zimnom okresnom kole sa našim študentom podarilo získať prvenstvo v dvoch kategóriách:

      Kategória 2A - 1. miesto:  Ema Chudobová (Sexta)

      Kategória 2B - 1. miesto: Miroslav Bielik (IV.A)

      Všetkým súťažiacim ďakujeme, víťazom gratulujeme a držíme palce na Krajskom kole v Banskej Bystrici.

      Mgr. Ivana Lapinová

    • Prípravné kurzy pre deviatakov
     • Prípravné kurzy pre deviatakov

     •  

      Milí deviataci!

      Chceli by ste sa dôkladne pripraviť na monitor či prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka? Otvárame opäť intenzívne prípravné kurzy pre oba predmety. Stretnutia budú prebiehať vždy v utorok od 14.30 v dĺžke 3 vyučovacie hodiny.

      Prvé stretnutia sa uskutočnia  nasledovne:

      • slovenský jazyk  –  7. februára 2023 o 14.00,
      • matematika – 14. februára o 14.00.

      Záujem o kurzy prosím nahláste telefonicky, prípadne e-mailom na sekretariát školy.

      Podrobnejšie informácie o kurzoch, termínoch a platbách nájdete tu.

      Tešíme sa na stretnutie!

       

      Kontaktné údaje:

      email: sekretariat@gymzh.sk

      telefón: 045/6725630

      mobil: +421 903 402 803

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 18. 1. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, kde nás v kategórii 2A reprezentovali víťazky školského kola, študentky SEXTY Emma Rošková a Ema Chudobová. Emma Rošková obsadila 1. miesto, a tým si vybojovala postup do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 16. 2. 2023 v JUNIOR CENTRE v Banskej Bystrici.  Ešte raz obidvom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a postupujúcej Emme prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

      Mgr. Zuzana Šályová

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • Napriek minimálnej snehovej pokrývke u nás doma, na lyžiarskom kurze, ktorého sa zúčastnili triedy II.A, II.B a SEXTA, sa nám pošťastilo. Po príchode do lyžiarskeho strediska JASNÁ – sever to síce vyzeralo, že sneh sa drží len na zjazdovke, v utorkové ráno nás však čakalo prekvapenie. Zjazdovky a aj okolie boli pokryté až nadmerným množstvom čerstvého snehu.

      Streda sa pre nás stala rozprávkovým dňom. Úplne jasná obloha a kvalitne upravený terén nám umožnili vyviezť sa na Chopok a kochať sa nádherným výhľadom. K dispozícii sme mali veľké množstvo lyžiarskych tratí s rôznou náročnosťou umiestnených v odlišnej nadmorskej výške, takže na svoje si  prišiel každý. Počas jázd sme mohli obdivovať zasneženú prírodu. V štvrtkové poobedie na nás čakal relax v podobe pobytu v Tatralandii.

      S ubytovaním sme boli veľmi spokojní. Svoj voľný čas sme mohli stráviť hraním spoločenských hier, biliardu. Nevynechali sme ani návštevu Retro baru, v ktorom panovala tanečná atmosféra. Po náročnom a vyčerpávajúcom dni nás čakal wellness v podobe horúcej kade, ktorá bola umiestnená vonku priamo pod korunami stromov.

      Náš lyžiarsky sa nám veľmi páčil a ďakujeme pani profesorke Štefancovej, pánovi profesorovi Fabovi a Nagyovi za skvelo strávený týždeň.

       

      Emma Rošková, SEXTA

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky kurz.

    • Svetielko nádeje a pokoja
     • Svetielko nádeje a pokoja

     • Mesto už pár týždňov dýcha atmosférou Vianoc. Blikajúce svetielka, vôňa punču či medovníčkov aj vyzdobená škola naznačujú, že nás len niekoľko hodín delí od Štedrého večera  v kruhu našich najbližších.

      S čím sa nám spájajú Vianoce a aké by mali byť? Akí by sme mali byť my, aby sme ich mohli sláviť s radosťou a pokojom v duši? V záplave všetkých výziev ku krásnemu prežitiu Vianoc nás najviac oslovil výrok: „Pamätajme na tých, ktorí nie sú za naším stolom, lebo aj oni sú my!“  Táto myšlienka  naznačuje, že by sme mali myslieť na tých, čo potrebujú pomoc. A práve preto sme sa rozhodli  aspoň trochu pomáhať a opäť sa vrátiť k tradíciám, ktoré k nášmu predvianočnému životu v gymnáziu patria – vianočnému bazáru a punču. Ich hlavným organizátorom bol študentský parlament.

      Novembrová akcia - priniesť vlastnoručne či pomocou rodičov a známych vyrobené vianočné ozdoby, drobné darčeky či voňavé pečivo - bola úspešná. Mali sme si z čoho vyberať a nákupom v bazáre sme mohli symbolicky prispieť na dobrú vec. Chodby školy okrem vône vianočného pečiva zaplnila aj vôňa punču. Tento rok bol naozaj výborný!

      Výťažkom z vianočného bazára a punču sme sa rozhodli, tak ako vždy, podporiť občianske združenie Svetielko nádeje a prostredníctvom neho pomôcť rodinám malých bojovníkov, ktorí zvádzajú ten najťažší boj, boj o zdravie. Počas dvoch hodín sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných 573,31 eur a veríme, že tak potešíme srdiečka chorých detí. Dobré skutky by boli zbytočné a pokrytecké, keby ich nesprevádzala láska, súcit, empatia a prejavy solidarity.

      Keďže koláčikov sa napieklo naozaj veľa a všetky sa nepredali, zaniesli sme ich ľuďom, na ktorých sa často zabúda, a to klientom Domova sociálnych služieb Doména. Veľmi sa tešili, zaspievali nám koledu, zatlieskali a poslali všetkým pozdravy a úprimné vianočné prianie.

      Najväčším darom Vianoc je láska, lebo ona prináša do ľudskej duše svetielko pokoja. Ak sa nám včera podarilo zapáliť toto svetielko v srdciach našich študentov, môžu ho oni dnes zažať vo svojich rodinách.

      Prajeme vám Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov!

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetielko nádeje a pokoja.

    • Niečo sa chystá
     • Niečo sa chystá

     • V rámci krúžku Tvorivá biológia a chémia sme sa rozhodli priložiť ruku k dielu a prispieť do nášho charitatívneho vianočného bazárika troškou z nášho chemického kumštu. Pripravili sme si pre Vás voňavé prekvapenia. Veríme, že naše výrobky budú mať úspech, lebo náš cieľ je spoločný - podporiť správnu vec. Chcem sa poďakovať Beky, Adelke, Saške a Hanke z triedy KVINTA za trpezlivosť s mojou maličkosťou a čas, ktorý venovali príprave voňavých výrobkov, Maťkovi z III.B za pomoc pri dekorovaní 🙂Do zmydelkovania priatelia 21.12. 🎅⛄❄️.

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Niečo sa chystá.

    • Vianočná Viedeň
     • Vianočná Viedeň

     • Dňa 15.12.2022 sa žiaci I.A a KVINTY v sprievode svojich pani profesoriek Horálovej, Lapinovej a Kinkovej vybrali nasávať predvianočnú atmosféru na vianočné trhy do Viedne. Návšteve vianočných trhov, trochu netradične, predchádzala krátka zastávka v nákupnom centre, ktoré je najväčšie v Rakúsku. Tam sa žiaci občerstvili a nasali vianočnú atmosféru v interiériJ Potom sme sa presunuli do centra Viedne, kde sme na Námestí Márie Terézie mali možnosť vypočuť si od pána sprievodcu zaujímavosti z histórie, ale aj súčasnosti Viedne, obdivovať viedenskú architektúru a poprechádzať sa pomedzi množstvo stánkov, v ktorých sa predávali nielen dobroty od výmyslu sveta, ale aj množstvo krásnych umeleckých predmetov spojených s Vianocami. Po zastávke na Námestí Márie Terézie sme sa pešo presunuli na ďalšie vianočné trhy pri Radnici, ktoré sú najväčšie vo Viedni. Niektorí žiaci si požičali korčule a strávili hodinu korčuľovaním na klzisku, ktoré je súčasťou vianočných trhov. Vyzimení, ale plní vianočnej atmosféry sme sa nalodili do nášho autobusu, ktorý nás šťastne doviezol až do cieľa.

      žiaci I. A a KVINTY

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná Viedeň.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Týmto sa chcem poďakovať všetkým študentom a ich triednym pani profesorkám, že sa zapojili do vianočnej zbierky pre psíkov v útulku Žiarsky chlpáč. Taktiež ďakujem aj pánovi profesorovi Fabovi, ktorý zabezpečil odvoz celej zbierky. Vyzbieralo sa 20 eur, hračky, konzervy, granulky, prikrývky, dezinfekčné prípravky a ďalšie drobnosti. Dúfame, že psíkom v útulku aspoň trošku spestríme ich čakanie na novú milujúcu rodinku. A na záver si dovolím zacitovať jedného veľkého milovníka zvierat Axela Muntheho: ,,Pes nie je zviera, pes je priateľ.“ A ja si dovolím doplniť, že priateľom treba pomáhať, preto sa teším aj na opätovné venčenie s našimi študentmi. Do zlabkovenia priatelia a ešte raz jedno veľké ďakujem 🐶🐶🐶.  

      Mgr. Barbora Kinková

    • Psychológia v našom živote IV
     • Psychológia v našom živote IV

     • Dňa 13.12.2022 pokračoval seminár zo Psychológie ďalšou zaujímavou prednáškou na tému „Predsudky, ktoré ovládajú spoločnosť a vytvárajú zaujatosť“. Opäť nás navštívila pani Mgr. Ježíková – psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom, ktorá formou brainstormingu, prednášky a diskusie predostrela túto aktuálnu a často diskutovanú tému. Žiakom ponúkla aktivity smerované k osobnej reflexii a skupinovej diskusii, kde mali žiaci možnosť vyjadriť svoj názor na túto tému, konkretizovať vlastné skúsenosti. Spolu s pani psychologičkou tiež rozobrali ako môžu predsudky ovplyvňovať každodenný život. Záver prednášky sa niesol v hľadaní a sumarizácii krokov, ako sa zbaviť predsudkov a prekonať strach z nepoznaného.

      PhDr. Veronika Horálová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Psychológia v našom živote IV.

    • Poučme sa z tieňov minulosti
     • Poučme sa z tieňov minulosti

     • Stretnúť sa s človekom, ktorý chytal vojnových zločincov, pôsobil ako vyšetrovateľ v rôznych kútoch sveta od Rwandy po Bosnu je výnimočné. Vyšetrovateľ OSN, Vladimír Dzuro, cestu z New Yorku do Bratislavy nemeria často. Aj preto sme veľmi radi využili pozvanie Kamila Sládka z Centra pre európsku politiku, s ktorým škola už viac rokov spolupracuje, a 12. decembra sme vycestovali do Bratislavy.

      Deň  pred odchodom sme sa dozvedeli milú správu, že s vyšetrovateľom sa stretneme nielen na prednáške pre verejnosť v Goethe inštitúte, ale že si našiel hodinu čas na rozhovor len so študentmi nášho gymnázia. Bolo to niečo mimoriadne.

      Na stretnutie sme sa poctivo pripravili - na hodinách dejepisu sme si vysvetlili okolnosti rozpadu Juhoslávie, priebeh vojny, hovorili sme o Vukovare, Srebrenici, koncentračných táboroch na území Chorvátska, Bosny na konci v 90-tych rokov, o nevinných civilných obetiach. Pýtať sa totiž vie len ten, kto má už nejaké informácie. Listovali sme si v knihách Vladimíra Dzura Vyšetrovatel, prečítali komiks Démoni balkánské války.

      Stretnutie nikoho nesklamalo. V každom z dvadsiatky zúčastnených zanechalo hlbokú stopu. Študentom sa páčil spôsob, akým sa s nimi pán Dzuro rozprával, trpezlivosť, s akou odpovedal, ako sa snažil dať odpoveď aj na problémy, o ktorých ešte kvôli mlčanlivosti nesmie rozprávať - napríklad o tom, či bude vyšetrovať aj zločiny na Ukrajine.

      Veľmi v nás všetkých zarezonovala otázka hoaxov a mediálnych manipulácií, ktorých dôsledkom bola nenávisť a vraždenie civilistov, aj myšlienka, že dôkazová nedostatočnosť v procese sa napraviť dá, ale klamstvá „v prospech spravodlivosti“ nie.

      Po stretnutí, na nasledujúci deň, poslal vyšetrovateľ Vladimír Dzuro osobný pozdrav našim študentom: „Moc si vážím toho, že do Bratislavy přijeli a že si se mnou povídali. Přijet, sedět  a mlčet přeci nemá cenu. A pokud bych mohl zopakovat jednu radu, co jsem jim již dal: pro úspěch v dnešní době je nutna perfektní angličtina a určitý stupeň tvrdohlavosti v tom jít si za svím pozitivním cílem. Všem Vám moc držím palce.“

      Študenti  zase napísali krátke reflexie zo stretnutia. Poslali sme ich do Centra pre európsku politiku, aj Vladimírovi Dzurovi osobne. Aj v nich dosvedčili, že vycestovať kvôli stretnutiu sa oplatilo. Tu je niekoľko postrehov  žiakov:

      „Mne osobne táto prednáška dala iný pohľad na vojnové udalosti. Bolo to veľmi zaujímavé - pán Dzuro sa dobre počúva. Obdivujem ho, že dokáže robiť túto prácu.“

      ...

      „Podľa mňa je dobré hovoriť o vojnových zločinoch. Dovčera som nevedel, čo vlastne vojnový zločin je. Dôležité je, aby sa nielen prišlo na definíciu, čo tento pojem znamená, ale hlavne na to, prečo prichádza k páchaniu týchto zločinov. Uvedomil som si, akú silu majú dezinformácie a čo môžu spôsobiť.“

      ...

      „Prednáška bola pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Ukázala mi tvár vojny, akú sme nepoznali.  Prinútila ma zamyslieť sa nad vecami a perspektívami, o ktorých som dovtedy neuvažovala. Debatu s pánom Dzurom pred prednáškou som si veľmi užila, páčil sa mi spôsob, akým nám odpovedal.“

      ...

      „Prednáška vo mne vzbudila veľa rôznych pocitov. Počúvať ju nebolo ľahké. Uvedomila som si, aká by som mala byť vďačná za život, ktorý žijem a ako ľahko prichádza zlo. Určite by som ju odporučila mojim rovesníkom.“

      ...

      „Slová pána Dzura zanechali vo mne hlbokú stopu. Je veľmi dôležité, aby sme o podobných udalostiach hovorili. Zarazilo ma, koľko nevinných bolo zabitých, koľko vojnových zločincov bolo nedostatočne potrestaných, dokonca žijú na slobode.. Ďakujem za túto možnosť. Bolo úžasné sa s pánom Dzurom stretnúť, ak by ešte bola taká možnosť, isto ju využijem.“

      ...

      „Prednáška bola zaujímavá, ale v mnohom znepokojujúca. O mnohom budem premýšľať.“

      ...

      „Mňa najviac oslovil príbeh chlapca s baterkami. Pre mnohých je dívať sa vo filme alebo správach na mŕtvych „obyčajné“. Možno ich poľutujeme. Ale ak sa jedná o človeka, ktorého poznáme, uvedomíme si, aké hrozné zlo je.  Naša generácia by sa mala naučiť, poznať zlo, snažiť sa, aby sa neopakovalo. Oslovila ma myšlienka, že „doba sa nerobí sama...robia ju ľudia.“

      ...

      „Prvý z dôvodov, prečo bola prednáška dôležitá, je povedomie. Väčšina ľudí nepočula o vojne na Balkáne.  Osobne som ju vnímala, ako diery v stenách domov, ktoré mi ocino ukazoval prstom. Potom som o vojne počula na geografii, dozvedela som sa o genocíde v Srebrenici. Mala som veľa otázok. Väčšinu odpovedí som získala na prednáške. Dívala som sa na fotky, ako zábery z filmu, ale bola to realita, že toto sa dnes deje v Ukrajine. Bolo to silné. Občas mi zovrelo žalúdok. Ale možno toto ľudia potrebujú, aby im otvorilo oči, aby si určili priority, aby zistili, že ich malé rozhodnutia môžu mať veľkú váhu. Myslím tým napríklad aj to, komu „hádžeme hlas“ vo voľbách. Lebo aj jeden má váhu. Alebo zdieľanie dezinformácií na internete. Možno ich nahlasovanie môže byť naším malým hrdinským činom. Lebo sme sa od pána Dzura dozvedeli, ako jedna fake news môže spôsobiť smrť stoviek ľudí. Nechcem strašiť, len povzbudiť k aktivite tých, ktorým záleží na tom, ako sa budeme mať o pár rokov.“

      ...

      „Bolo dôležité počúvať o vojne v Juhoslávii dnes, keď beží konflikt na Ukrajine. Lebo mnohí stále „neveria“, udalosti zľahčujú, spochybňujú. A pritom je to reálne, nejde o dobrodružný film. Uvedomila som si, akých strašných vecí sú ľudia schopní. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie, myslím, že nad ním budem ešte dlho premýšľať.“

      ...

      „Je dôležité, pozrieť sa na veci v súvislostiach a formou, ktorá je nám zrozumiteľná. Zážitky a skúsenosti z prvej ruky sú najdôležitejšie, sú autentické. Uvedomila som si dopad traumatických situácií na človeka, potrebu vysporiadať sa  s prežitým. Že nie každému sa to podarí.
      Takúto prednášku by mali absolvovať ľudia na dôležitých postoch, politici a mladí ľudia- aby premýšľali. Pre mňa bol najsilnejší moment vystúpenie Ukrajinky Kati- reakcia na počuté od človeka, ktorý je dnes zasiahnutý vojnou. Na to, ako sa stále nepoučíme, že vojna nie je pasé.“

      ...

      „Účasť na prednáškach o novodobej histórii, o kontroverzných témach, pokladám za veľmi dôležitú preto, aby sme  ako jednotlivci boli schopní pochopiť a vnímať problematiku zblízka, „osobne“, aby sme sa dokázali poučiť z tieňov minulosti.

      ...

      Prednášky akou je tá, ktorej sme sa zúčastnili dňa 12.12. 2022 venovaná konfliktu na Juhoslávii a vojnovým zločinom, sú dôležité. Ponúka pohľad vojnu, ktorá zasiahla životy súčasných ľudí a jej odkaz dodnes prenasleduje zainteresované štáty. Ak má predom človek primerané poznatky k danej tematike, tak prednáška k nim dokáže pridať reálne príbehy a emócie ľudí zatiahnutých do konfliktu a zmeniť pohľad danej osoby na celú tému. Už sa nejedná len o dejepisné udalosti, ale o príbehy a životy skutočných ľudí. Pohľad na masové hroby a bezohľadnosť niektorých jedincov motivuje človeka čo najmenej, čo i len slovami, prispievať k nálade, ktorá vedie k takémuto konaniu. Zároveň ukazuje, že aj vojna má svoje pravidlá a ich porušenie by malo byť, v medziach zákona, potrestané. Na konci sa zakotví v človeku presvedčenie, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby k ďalším udalostiam, ako boli tie na Ovčare vôbec nedošlo.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Poučme sa z minulosti.

    • Predvianočná Budapešť
     • Predvianočná Budapešť

     • Vo štvrtok 8. decembra 2022 sa triedy II. A a Sexta pod dozorom p. p. Šályovej a Pajerskej vybrali na vlastné oči presvedčiť, či je pravdou, že v Budapešti je v tomto predvianočnom čase krásne.

      V autobuse sme sa rozprávali o tom, čo všetko by sme chceli vidieť a zažiť. Najviac sme sa tešili na jedlo a atrakcie. Najskôr sme sa však so sprievodcom prešli po jednom z najvýznamnejších budapeštianskych námestí Hősök tere - Námestie hrdinov, kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z histórie Maďarska, pikantnosti zo života maďarských panovníkov i ďalšie zaujímavé fakty. Naša prehliadka lokalít kultúrneho dedičstva UNESCO pokračovala parlamentnými budovami, katedrálou Sv. Štefana, ktorá je najväčšou stavbou svojho druhu v Európe. V záverečnej časti prehliadky mesta sme sa ocitli na nábreží Dunaja, kde nás očarila panoráma Dunaja v pozadí s kráľovským palácom, pričom do reality nás vrátil Pamätník holocaustu – „Topánky na brehu Dunaja“, ktorý v nás vyvolal zmiešané pocity.

      Potom sme sa presunuli na námestie Vörösmarty, kde sme si dosýta užili predvianočnej atmosféry, ochutnali sme miestne klobásy, lokše, langoše, ale najviac sme sa potešili trdelníku a vianočnému punču.

      Ako pamiatku sme si priniesli tradičné perníky, magnetky, ale aj voňavé mydielka alebo ponožky či náušnice.

      Aj keď sme pri odchode trochu zmokli, sme radi, že sme mohli navštíviť toto zaujímavé mesto. Vianočná výzdoba bola skutočne pôsobivá, obdivovali sme najmä stromčeky, ktoré boli krásne vysvietené. Ďakujeme našim triednym profesorkám, že nám túto cestu pomohli zrealizovať.

      žiaci II. A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Predvianočná Budapešť.

    • Úspech na celoštátnom kole EDUSOC
     • Úspech na celoštátnom kole EDUSOC

     • Saška Hajdúchová, Rebeka Novodomcová, Adelka Račková z Kvinty sa už tretí rok venujú projektom z rôznych oblastí histórie.  Minulý školský rok sa k nim pridala aj Hanka Dražová. Spoločne sa zapojili do súťaže EDUSOC, Odkiaľ som (spoznajme sa navzájom). Súťaž má za cieľ priblížiť etnickú rozmanitosť Slovenska.

      Dievčatá sa venovali životu Karpatských Nemcov v obci Veľké Pole. Pri príprave práce im pomohla bývala študentka, Bc. Dominika Ježová, ktorá žiačky sprevádzala po svojom rodisku, vypomohla so zbieraním fotografií aj spomienok obyvateľov. Zozbieraný materiál bol taký bohatý, že splniť podmienku vyhlasovateľov, aby audiovizuálne dielo nepresiahlo 15 minút, bolo ozaj ťažké.

      Výsledkom práce bol nakoniec animovaný film o živote na Veľkom Poli do roku 1945. Dielko sa vydarilo. Dievčatá zaň získali v kategórii audiovizuálna tvorba EDUSOC prvé miesto a ešte aj mimoriadnu cenu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. 7. decembra 2022 si ceny prevzali v Pálffyho paláci v Bratislave. 

      Potešilo nás aj čestné uznanie v kategórii výtvarné práce stredoškolákov. Získala ho Petronela Glezgová z II.A za návrh pamätníka tolerancii, ktorý bol venovaný Máriovi Goralovi. Mário bol teenager, ktorého v našom meste upálili pre jeho rómsky pôvod. Myslíme si, že pamätné miesto, pripomínajúce nevyhnutnosť tolerantného spolunažívania, je naozaj potrebné a že Petronelin nápad by nemal upadnúť do zabudnutia.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspech na celoštátnom kole EDUSOC.

    • Športové súťaže
     • Športové súťaže

     • Konečne sa nám rozbehli aj športové súťaže. 22.11.2022 sme sa zúčastnili okresného kola v bedmintone žiakov a žiačok SŠ. Študentky II.B Simona Gajdošová a Nikola Nieburová a Barbora  Prcúchová zo IV.A obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční vo Zvolene. Študenti III.B Matej Dovčík a Ivan Polačko, Patrik Hrabaj z II.B obsadili po vyrovnanom boji 2. miesto.

      23.11.2022 sa žiačky Primy a Sekundy – Alexandra Bruderová, Alžbeta Čierna, Daniela Droppová, Marion Fabová, Veronika Feketová, Karolína Kortišová, Nina Mlynarčíková, Nela Pavlendová, Eliška Rusnáková, Sara Sabová, Sophia Schveigert a Laura Zacharová zúčastnili okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ a obsadili 3. miesto v skupine, takže postup do finálovej skupiny im ušiel len o krôčik. 

      O deň neskôr, 24.11.2022, prebehlo okresné kolo vo volejbale mix žiakov a žiačok SŠ, ktoré sme s prehľadom vyhrali a postúpili do krajského kola. Našu školu reprezentovali žiačky a žiaci z nasledovných tried: Matej Bobok, Samuel Zorkóczy, Angelika Čamajová, Timea Forgáčová, Klaudia Kašová zo IV.C, Timotej Boháč, Krištof Debnár, Filip Matuška zo IV.B, Sabína Debnárová, Erika Hlaváčová z III.A a Patrícia Pittnerová, Dominika Šikeťová z III.B.

      V piatok 25.11.2022 sa naši chlapci z Kvarty – Dang Tien Hung, Hugo Pittner, Andrej Slašťan a Filip Vizváry zúčastnili okresného kola v stolnom tenise žiakov ZŠ, kde obsadili 3. miesto. 

       

      Všetkým športovcom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

      Mgr. Zdena Štefancová

       

      Foto: CVČ Žiar nad Hronom (https://www.facebook.com/people/Centrum-voľného-času-ZH/100057144744205/ 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Športové súťaže.

    • IV. C a Septima v Budapešti
     • IV. C a Septima v Budapešti

     • V piatok 2. decembra 2022 navštívili študenti IV.C a Septimy vianočné trhy v Budapešti, ktoré sa konajú v historickom centre mesta na jednom z najkrajších budapeštianskych námestí Vörösmarty.

      Vianočné trhy by neboli vianočné bez obrovského zdobeného stromčeka a blikajúcich ozdôbok, ktoré nechýbajú ani tu. Návštevníkov očarí aj svetelná maľba s vianočnou tematikou na fasáde budapeštianskej baziliky na Námestí sv. Štefana. K špecifikám týchto trhov patrí pestrá ponuka ľudovoumeleckých výrobkov z prírodných materiálov: pestrofarebná keramika, výrobky z kože a dreva, pletené odevy, levanduľové mydlá a podobne. Atmosféru trhov dotvára aj vôňa škorice a klinčekov, ktorá sa mieša s vôňou pečených klobások, jaterníc a langošov…

      Zablúdili sme aj do okolitých uličiek a nazreli sme do obchodíkov, v ktorých mnohí z nás našli vianočné darčeky pre svojich najbližších. Keď sme opúšťali Budapešť, boli sme trochu unavení a premrznutí, ale hrial nás pocit príjemne prežitého dňa v predvianočnej atmosfére. Niektorí z nás sa sem o rok určite opäť vrátia.

      Sabína Petrincová, IV. C

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album IV. C a Septima v Budapešti.

     • Už je zima, už je čas! Mikuláši majú zraz!

     • Týmto článkom by sme chceli priblížiť, ako sme sa snažili 6. 12. 2022 spestriť mikulášsku atmosféru v našej škole.

      Na hodine slovenského jazyka a literatúry sme sa rozdelili do skupín. Vymysleli sme si scenáre, rozdelili úlohy... a nacvičovali sme.

      A ľahké to nebolo!

      Ráno, 6. 12. 2022 o 7:50 hod sme sa oblečení v kostýmoch „vybrali“ ukázať vyučujúcim a spolužiakom, čo sme my, „amatérski herci“, zvládli.

      Odmenou nám boli sladkosti, úsmevy na tvárach divákov a potlesk. Ďakujeme.

      Veríme, že táto tradícia bude v našej škole pokračovať aj ďalšie roky.

      Vaši – Prima a Sekunda

       

      Scénky boli pripravované počas vzdelávacieho krúžku "Čitateľské dielne" pod vedením PaedDr. Kamily Kubišovej. Krúžok sa realizoval v rámci projektu "Keď učenie má zmysel" s finančnou podporou ESF, EFRR a ŠR.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Už je zima, už je čas! Mikuláši majú zraz!.