• Stužkovanie
     • Stužkovanie

     • Dňa 1. októbra 2021 sa študenti 4.A, 4.C a OKTÁVY spoločne stretli v priestoroch biskupského kaštieľa mesta Žiar nad Hronom. Jeho nádvorím sa dopoludnia niesli tóny študentskej hymny, ktoré vyprevádzali študentov na cestu plnú odhodlaní, zodpovednosti, ale aj pravej dospelosti.

      Desaťročia sa tradícia stužkových slávností spájala s príjemnou atmosférou  tvorenou učiteľmi, rodičmi, priateľmi a  známymi. O takúto spoločnosť  nás pripravila pandemická situácia. Jej prísne pravidlá neumožnili sláviť tieto dôležité študentské chvíle v kruhu rodiny a profesorov. I keď stužková slávnosť nebola taká ako tie pred ňou, naši maturanti tento čas strávili v slávnostnej a dojímavej atmosfére, ku ktorej prispeli rôzne rečnícke vystúpenia zástupcov tried, rodičov, ale aj samotnej pani riaditeľky. Prijatím symbolickej zelenej stužky naši maturanti pomyselne odovzdali vďaku vedeniu školy za ľudský a objektívny prístup počas celého štúdia, rodičom za ich lásku, porozumenie a starostlivosť. V neposlednom rade sme odovzdali slová vďačnosti aj triednym profesorkám. Boli neodlúčiteľnou súčasťou našich kolektívov,  vytvorili sme si  vzťah, na ktorý bude spomínať do konca života nejeden z nás.

      O pár mesiacov budú maturanti počuť posledné zvonenie školského zvončeka, ktorý nebude  signalizovať len koniec školského roka, ale aj koniec detských hier, prvých úspechov či prvých lások i sklamaní. Pred nami teraz stojí dôležitá a náročná maturitná skúška. Veríme, že jej úspešným absolvovaním ukončíme krásne štvorročné a osemročné obdobie v priestoroch Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

      Roman Debnár

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stužkovanie.

    • Pre nevidiacich to nie je iba hra
     • Pre nevidiacich to nie je iba hra

     • Život v úplnej tme si my, normálne vidiaci a zdraví ľudia, nevieme ani predstaviť. Napriek tomu medzi nami žijú mnohí, ktorí sa nemôžu tešiť z pohľadu na vychádzajúce slnko, zelený les alebo modro sa trblietajúcu hladinu jazera.

      Práve pre nich sa naša škola, tak ako už je u nás každoročná tradícia, zapojila 24. septembra 2021 do verejnej charitatívnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Kvôli súčasnej pandemickej situácii sme nemohli finančné prostriedky na pomoc slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom zbierať v uliciach mesta. Napriek tomu sa ale študenti podujali osloviť spolužiakov, učiteľov a zamestnancov našej školy a aspoň v priestoroch Gymnázia Milana Rúfusa ponúkať za dobrovoľný príspevok symbolickú bielu pastelku.

      Vyzbierané finančné prostriedky poslúžia na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života. Ide o financovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, alebo o realizáciu kurzov, pomocou ktorých získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

      Počas jedného dňa naši študenti vyzbierali medzi svojimi spolužiakmi a učiteľmi 205 eur. Som ako pedagóg vďačná, keď vidím, že moji študenti si zo školy odnášajú nielen vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú pre svoje ďalšie štúdium, ale aj schopnosť sociálne cítiť, schopnosť prejaviť spolupatričnosť a vedia byť solidárni s ľuďmi, pre ktorých žiť bežný, obyčajný život nie je až tak úplne bežné a obyčajné. Rozmýšľam, čo je pre mňa ako učiteľa väčšie „pedagogické víťazstvo“.

      Mgr. Monika Findriková

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka 2021.

    • Exkurzia do Levíc
     • Exkurzia do Levíc

     • Exkurzie, ktoré nám ako súčasť vyučovacieho procesu chýbali, sa snažíme dobehnúť v tomto období. Preto sa triedy KVARTA a TERCIA vybrali v pondelok, 18.októbra 2021, do Levíc. Cieľom bolo Tekovské múzeum  na Levickom hrade.

      Expozícia múzea je veľmi komplexná. Sprevádza návštevníka históriou od praveku po XX. storočie. Veľmi oceňujeme prístup sprievodcov, ktorí prehliadku uspôsobili veku aj témam, ktoré žiaci prebrali na hodinách dejepisu.

      Tercia sledovala hlavne stredovek, obdobie panovania Anjouovcov a protitureckú obranu. Väčšinu zaujali inscenované povesti. Žiaci ich stvárňovali podľa rozprávania sprievodcu. Najpopulárnejšou bol príbeh o levickej bielej panej - Šebe, dcére atentátnika Feliciána Zacha.

      Kvarta sa sústredila na život na prelome storočí v meste s národnostne zmiešaným obyvateľstvom a na osudy fotografa Paľa Bielika. Najviac otázok žiaci kládli v historickej lekárni, ale páčili sa aj ukážky bývania meštianskych rodín.

      Po práci v múzeu ešte žiaci sledovali, ako sa na centre mesta v architektúre prejavili dobové stavebné slohy, hľadali prvky baroka, klasicizmu a konfrontáciu moderného a historického.

      Zaslúžený oddych strávili v zákutiach mestečka, pizzerii, cukrárni ale aj obľúbeným shopingom.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Levíc.

    • Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov
     • Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov

     • V piatok 15. októbra sa triedy KVARTA a KVINTA vybrali s pani profesorkou Findrikovou a Kinkovou na exkurziu do Banskej Bystrice. Ich kroky viedli do Tihányiovského kaštieľa v Radvani, kde sa koná výstava Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov. Študenti mali možnosť dozvedieť sa o živote týchto osemnohých ,,zvieratiek“ trošku viac a popasovať sa s prípadnou arachnofóbiou. Tiež si mohli zblízka pozrieť zvlek pavúka. Od vtáčkarov (niektoré boli veľké cez 20 cm) a škorpiónov, mohli vidieť aj najmenšie pavúkovce – roztoče, ktoré parazitovali na mnohonôžkach. Najväčší úspech mala čierna vdova, ktorá je jedovatejšia ako napr. kobra a ,,svietiaci“ škorpión, ktorý bol odhalený vďaka UV lampe. Výstava bola veľmi zaujímavá a poučná. Študenti si mohli pozrieť aj vedľajšiu expozíciu s názvom ,,Noc v prírode!“ a kto bol zvedavý, mohol sa prejsť po priestoroch kaštieľa a oboznámiť sa s flórou a faunou Stredného Slovenska. Samozrejme k dispozícii boli aj nahrávky zvukov zvierat a na svoje si prišli aj milovníci neživej prírody, keďže expozície boli obohatené o vzorky minerálov a hornín. Na záver môžeme povedať, že v Tihányiovskom kaštieli rozhodne nebola žiadna nuda a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú výstavu.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov.

     • Cezpoľný beh

     • Gymnázium Milana Rúfusa  úspešné v Obvodnom kole cezpoľného behu študentov SŠ

      Študenti žiarskeho gymnázia  veľmi úspešne reprezentovali svoju školu na Obvodnom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo v utorok 12.10.2021 v Kremnici. Dievčatá na 3km trati a chlapci na 4,5km trati v súťaži trojčlenných družstiev /rozhodoval priemer umiestnení všetkých troch bežcov/ nenašli premožiteľa a získali zlaté medaily. Laura Roglová zo Sexty si pripísala navyše aj individuálne víťazstvo, keďže bola zo všetkých účastníčok behu najrýchlejšia.

      Pochvala a poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí nasledujúcim študentom našej školy:

      • Legíň Tobiáš – I.B
      • Lenharčík Adam – II.A
      • Valenta Tomáš – II.A
      • Roglová Laura – SEXTA
      • Rückschlossová Karin - I.B
      • Tatárová Viktória – II.B

       

                                                                                                           Mgr.Zdena Štefancová,  Mgr.Norbert Nagy

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cezpoľný beh.