• Nezabudnutí susedia
     • Nezabudnutí susedia

     • Čítanie mien obetí holokaustu

      Tento rok si pripomíname smutné výročie – 80 rokov od prijatia tzv. Židovského kódexu, právnej úpravy, ktorá sa stala základom rasového prenasledovania vo vtedajšom Slovenskom štáte. Je nutné pripomínať si nevinné obete tohto prenasledovania. Už roky to robíme čítaním ich mien.

      Čítanie mien s názvom Nezabudnutí susedia sa uskutočnilo tento rok 9.septembra. Na rozdiel od iných ročníkov sa tento rok čítalo až na 68 miestach po celom Slovensku. Jedným z nich bol aj Žiar nad Hronom. Čítanie pripravili manželia Bravčokovci z kresťanského spoločenstva, ktorí už roky pripomínajú v našom regióne tragédiu holokaustu. Česť čítať mená obetí tento rok mali Peter Antal, primátor mesta, dekan farnosti Povýšenia Sv. kríža, vdp.  Ján Flajžík, MUDr. Marianna Hammanová- príbuzná záchrancov rodiny Prof. Traubnera, Rastislav Bravčok z kresťanského spoločenstva v Žiari nad Hronom, ale aj učiteľka našej školy, Mgr. Zuzana Kohútová.

      Na príprave tryzny sa spolupodieľalo aj naše gymnázium. Zúčastnili sa jej študenti II.B s riaditeľkou školy, Ing. Danou Paálovou. Mená záchrancov čítali Veronika Bencová, Nina Sučanská z II.B a Roman Debnár zo IV.C.

      Za fotografie z podujatia ďakujeme stránke Žiar nad Hronom vo fotografiách, https://www.facebook.com/fotografmesta/

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nezabudnutí susedia.