• Informácie ku konaniu prijímacích skúšok pre 4-ročné štúdium
     • Informácie ku konaniu prijímacích skúšok pre 4-ročné štúdium

     • Milí uchádzači!

      Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium (2. termín) sa uskutočnia dňa 10. mája 2021 v čase od 8:00 do 10:30. Podrobné inštrukcie sa nachádzajú v pozvánke, ktorú sme uchádzačom rozposlali poštou. Priebežné výsledky po 2. termíne aj celkové výsledky budú zverejnené pod kódmi uchádzačov najneskôr 11. mája 2021 na stránke školy v sekcii Prijímacie konanie aj na vstupných dverách budovy školy.

      V súlade s Usmernením pre riaditeľov SŠ k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 a aktuálneho uznesenia vlády SR sa pri vstupe do budovy školy v červenom okrese uchádzač nepreukazuje testom. Je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie nižšie). Ak nemáte možnosť vyhlásenie si vytalčiť, bude pripravené aj pri vstupe do školy.

      V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na prijímacie skúšky z dôvodu ochorenia alebo karantény, môže zákonný zástupca uchádzača ospravedlniť pomocou vzoru "Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o karanténe žiaka". Podpísané tlačivo je potrebné bezodkladne zaslať na emailovú adresu riaditelka@gymzh.sk.

      Prajeme Vám veľa šťastia!

    • Informácie ku konaniu prijímacích skúšok pre 8-ročné štúdium
     • Informácie ku konaniu prijímacích skúšok pre 8-ročné štúdium

     • Milí uchádzači!

      Prijímacie skúšky na osemročné štúdium sa uskutočnia dňa 3. mája 2021 v čase od 13:00 do 15:30. Podrobné inštrukcie sa nachádzajú v pozvánke, ktorú sme uchádzačom rozposlali poštou. Výsledky budú zverejnené pod kódmi uchádzačov najneskôr 4. 5. 2021 na stránke školy v sekcii Prijímacie konanie aj na vstupných dverách budovy školy.

      Upozorňujeme, že v súlade s Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 a v zmysle platnej vyhlášky sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

      Prajeme Vám veľa šťastia!

    • Veľký úspech v IQ olympiáde!
     • Veľký úspech v IQ olympiáde!

     • V týždni od 12. do 18. apríla 2021 sa konal už 10. ročník IQ olympiády. Aj táto súťaž, podobne ako iné v tohtoročnej mimoriadnej situácii, sa konala online formou. Spolu s 9 222 žiakmi si v kategórii B svoje schopnosti porovnali aj naši gymnazisti. Najlepšie sa darilo Jankovi Kollárovi (TERCIA), ktorý sa umiestnil na 1. mieste v kraji a na regionálne kolo postúpil zo 4. – 8. miesta v rámci Slovenska. Úspešne súťaž zdolali aj Viliam Majerčík (PRIMA), Dominika Petríková (SEKUNDA), Martin Seget (TERCIA) a David Truben (KVARTA).

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. Jankovi gratulujeme a držíme palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční online 6. 5. 2021.

    • Najnovší úspech "malých" gymnazistov!
     • Najnovší úspech "malých" gymnazistov!

     • Aj v okresnom kole Pytagoriády sme mali žatvu. Súťaž sa konala 14.4.2021. V kategórii P6, kde súťažilo spolu až 45 žiakov z okresu, nás naši PRIMANIA nezahanbili. Práve naopak. Na 1. mieste sa umiestnil Samuel Kolár, 2. miesto obsadil Richard Boldiš a 3. miesto patrí Rebeke Šálovej. Kategóriu P7 suverénne vyhrala (až so 6 bodovým náskokom pred 2. miestom) Hana Pavolová zo SEKUNDY. V poslednej súťažnej kategórii P8 nás reprezentovali dvaja žiaci z TERCIE a medzi 20 súťažiacimi sa im podarilo obsadiť prvé dve priečky. 1. miesto patrí Jánovi Kolárovi a s rozdielom len 1 bodu sa na 2. mieste umiestnil Dušan Hrmo.

      Všetkým študentom ĎAKUJEME za vynikajúcu reprezentáciu školy.

      Mgr. Adela Stajníková

    • Medaila z Olympiády v ruskom jazyku
     • Medaila z Olympiády v ruskom jazyku

     • Dňa 9. apríla 2021 sa dvaja študenti našej školy zúčastnili celoštátneho kola 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo netradičnou online formou. Veľkým úspechom je 2. miesto, ktoré si vybojovala Stefaniia Riashko (III.A) v kategórii B3 a to len s pol bodovým rozdielom za celkovým víťazom. Mladších ruštinárov v kategórii A2 reprezentoval Matúš Schmidt z triedy Kvarta, ktorý obsadil 5. miesto.

      Obom im ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

    • Úspech v OK Matematickej olympiády
     • Úspech v OK Matematickej olympiády

     • Naši žiaci súťažia nielen v olympiádach z cudzích jazykov. Chlapci z osemročného gymnázia „hviezdili“ v okresnom kole Matematickej olympiády, ktoré sa konalo 31. marca 2021 dištančnou formou. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi.

      V kategórii Z8 s jedenástimi súťažiacimi si vybojoval 1. miesto Ján Kolár (TERCIA) a  2. miesto  Dušan Hrmo (TERCIA). V kategórii Z6 nás reprezentovali Jakub Bartók, Richard Boldiš a Samuel Kolár z PRIMY. Medzi osemnástimi súťažiacimi sa v tejto kategórii z našich najviac darilo Richardovi, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Pilotné testovanie PISA 2022
     • Pilotné testovanie PISA 2022

     • Tento školský rok sa naša škola zapojila do pilotného merania PISA 2022, ktoré by sa malo uskutočniť v mesiaci apríl (prípadne vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v mesiaci máj/jún). Do testovania budú zaradení žiaci, ktorí sa narodili v roku 2005.

      Testovanie prebieha výhradne elektronickou formou v troch stálych oblastiach: matematika, čítanie, prírodné vedy a jednej novej oblasti reprezentujúcej aktuálny spoločenský problém, ktorý svojím obsahom a rozsahom nemožno priradiť k žiadnej zo stálych oblastí. V PISA 2022 je novou oblasťou práve tvorivé myslenie. Jedna z oblastí je v každom cykle hlavnou oblasťou, čo znamená, že tejto oblasti býva venovaná zvýšená pozornosť. Oblasťou, ktorej sa bude v trendových i nových úlohách venovať zvýšená pozornosť je matematika. 

      Meranie má dve časti - testovú a dotazníkovú časť a trvá štyri hodiny. Všetky výstupy žiakov sú anonymné. Bližšie informácie o meraní sa nachádzajú v priloženom dokumente.