• Poďakovanie za Vaše 2 percentá z dane
     • Poďakovanie za Vaše 2 percentá z dane

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2020 pre Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

      Zároveň Vás prosíme o podporu aj v ďalšom období. Podrobné informácie nájdete na tu.

      Príspevky sú využívané na podporu vzdelávania a mimoškolskej činnosti školy pod dohľadom zástupcov rodičov našich študentov.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       Ing. Radovan Murín                               

      predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

    • Poďakovanie za Vaše 2 percentá pre ŽGNF
     • Poďakovanie za Vaše 2 percentá pre ŽGNF

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2020 pre Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond.

      Zároveň Vás prosíme o podporu aj v ďalšom období. Podrobné informácie nájdete na tu.

      Príspevky sú zodpovedne využívané na podporu vzdelávania a mimoškolskej činnosti školy pod dohľadom Správnej rady ŽGNF.

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

      Ing. Hedviga Turská, správkyňa neinvestičného fondu

    • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 9. ročník ZŠ
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 9. ročník ZŠ

     • Vážení deviataci – uchádzači o štúdium v šk. roku 2021/2022,

      vzhľadom na situáciu v našej krajine zostáva otázne, ako a kedy sa budú konať prijímacie skúšky na stredné školy. Všetci však musíme myslieť na to, že by sme sa mali ďalej pripravovať na skúšky i ďalšie štúdium na strednej škole. 

      Pretože nie je možné organizovať prípravné kurzy formou stretnutí, naši vyučujúci si pre vás pripravili úlohy, ktoré vám budú zasielať priebežne každý týždeň a konzultovať Vaše riešenia. 

      V prípade, že máte záujem o prípravný kurz z matematiky alebo zo slovenského jazyka, vyplňte prosím dotazník na nasledovnom linku najneskôr do 19.3.2021 (vrátane):

      Prihláška na prípravný kurz pre 9. ročník ZŠ

      Uvedené údaje využijeme výlučne na zasielanie úloh a konzultáciu riešení. Na uvedenú e-mailovú adresu dostanete počas piatich týždňov zadania i riešenia k nim zo slovenského jazyka alebo matematiky.

      Začíname od 22.3.2021.

      Počas domácej prípravy Vás budú viesť PaedDr. Adriana Júdová a Mgr. Ivan Zachar.

      Držíme si všetci palce, aby sme súčasnú krízu zvládli a tešíme sa na Vás pri prijímacom konaní.

       

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 

    • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 5. ročník ZŠ
     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre 5. ročník ZŠ

     • Milí nádejní PRIMANIA!

      Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili prípravné kurzy zamerané na zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a z matematiky.

      Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu sa stretnutia kurzov uskutočnia online pomocou aplikácie TEAMS. Návod pre nastavenie aj prístup k stretnutiam bude záujemcom zaslaný prostredníctvom e-mailu po záväznom prihlásení.

      Stretnutia plánujeme uskutočniť nasledovne:

      1) Matematika s Mgr. Adelou Stajníkovou:

      • 5 stretnutí
      • vždy v utorok od 14:00 do 15:30
      • prvé stretnutie 23. 3. 2021

      2) Slovenský jazyk s Mgr. Miroslavou Debnárovou:

      • 5 stretnutí
      • vždy v stredu od 14:00 do 15:30
      • prvé stretnutie 24. 3. 2021

      Záväzný záujem o absolvovanie prípravných kurzov vyplňte spolu s rodičom v dotazníku na nasledujúcom linku najneskôr do 19.03.2021 (vrátane):

      Prihláška na prípravné kurzy pre 5. ročník ZŠ

      Žiak môže absolvovať kurzy z jedného i oboch predmetov. Údaje uvedené v dotazníku budú využité výlučne za účelom organizovania stretnutí v týchto kurzoch.

      Informácie o prijímacom konaní budeme dopĺňať podľa aktuálnej epidemickej situácie.

      Držíme si všetci palce, aby sme súčasnú krízu zvládli a tešíme sa na vás pri prijímacom konaní!

      Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 

    • Celoslovenské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Celoslovenské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 10. marca 2021 sa dve žiačky našej školy zúčastnili celoštátneho kola 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo online formou. Opäť sa súťažilo v štyroch kategóriách, v ktorých mali možnosť tí najlepší zástupcovia z každého kraja ukázať svoje vedomosti a jazykové zručnosti zo španielskeho jazyka. V kategórii B našu školu reprezentovala Karolína Čierťažská z III.C a v kategórii C to bola Vanessa Holubová zo IV.A.

      A hoci sa nám medailové miesta neušli, už samotná účasť na celoštátnom kole, je pre naše žiačky úspechom a veľkou skúsenosťou. Obom im ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

      PhDr. Veronika Horálová

    • Ďalší postup na celoslovenské kolo v ruštine!
     • Ďalší postup na celoslovenské kolo v ruštine!

     • Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku a našu školu reprezentovali žiaci v niekoľkých kategóriách. Svojimi jazykovými znalosťami a zručnosťami získali veľmi pekné umiestnenia:

      • Matúš Schmidt /Kvarta/ - 1.B kategória – 1. miesto,
      • Emma Radzová /II.A/ - 2. A kategória – 2. miesto,
      • Stefaniia Riashko –/III.A/2. C kategória – 1. miesto.

      Matúš a Stefaniia si vybojovali postup do celoslovenského kola!

      Všetkým súťažiacim BLAHOŽELÁME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole! Veríme, že ich úsilie inšpiruje aj ďalších žiakov k hlbšiemu štúdiu cudzích jazykov nielen pre potešenie, štúdium, ale aj pre budúci pracovný život.

      Mgr. Zuzana Šályová