• Víťazstvo aj v nemeckom jazyku
     • Víťazstvo aj v nemeckom jazyku

     • Po úspešnom dni našich angličtinárov sa usmialo šťastie aj na našich nemčinárov. Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo 31. ročníka  Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré organizovalo  tradične CVČ v Žiari nad Hronom. Nový bol spôsob, súťažilo sa dištančnou formou. V kategórii 1B nás reprezentovali víťazky školského kola, študentky KVARTY Emma Rošková a Nikola Kútniková. Tak ako sa im darilo v školskom kole, rovnako obhájili svoj postup aj v okresnom kole, kde Emma obsadila 1. miesto a Nikola 2. miesto.

      Obidve spolu so Zlatkou Forgáčovou z III.B (v kategórii 2C) postupujú do krajského kola, ktoré sa má uskutočniť dňa 9.2.2021.

      Z tohto úspechu sa úprimne tešíme a prajeme našim študentkám do budúcnosti veľa elánu, aby nielen úspešne reprezentovali našu školu, ale naďalej rozvíjali svoj talent a nadšenie pre štúdium druhého cudzieho jazyka. Ešte raz obidvom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

      PK nemecký jazyk

    • "Sila prianí" alebo "Úspech na anglickej olympiáde"
     • "Sila prianí" alebo "Úspech na anglickej olympiáde"

     • Pred týždňom sme spoločne priali našim talentovaným angličtinárom, nech sa im na darí v okresnom kole olympiády. Naša radosť dnes nemôže byť väčšia, pretože prianie sa splnilo a my môžeme ohlásiť tri prvé miesta, ktoré nám svojou šikovnosťou a usilovnosťou priniesli:

      - v kategórii 1B - Ema Chudobová (KVARTA),

      - v kategórii 2A - Miroslav Bielik (II. A),

      - v kategórii 2B - Lukáš Knoška (IV. B).

      Všetkým "online" súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. Víťazom blahoželáme a prajeme im, nech 10. február - dátum krajského kola - bude pre nich rovnako úspešný a prinesie nové zážitky a skúsenosti.

      P. S. Dnes držíme palce nemčinárom a španielčinárom!

                                                                                                                                                   PK anglický jazyk

    • Ako správne minúť 5peňazí
     • Ako správne minúť 5peňazí

     • alebo o online finančnom vzdelávaní Národnej banky Slovenska

      Krátko pred zimnými prázdninami sa naše gymnázium zapojilo do premiéry projektu Národnej banky Slovenska a Múzea mincí a medailí v Kremnici s názvom "5peňazí". Naši seminaristi si mali možnosť medzi prvými stredoškolákmi vyskúšať nové online finančné vzdelávanie. Táto iniciatíva Národnej banky Slovenska slúži ako preventívne vzdelávanie s cieľom vplývať na finančných spotrebiteľov a pomáhať im správne narábať so svojimi financiami. Myšlienku vytvoriť projekt 5peňazí hodnotí pozitívne aj samotný guvernér NBS Peter Kažimír, ktorý tvrdí, že finančná gramotnosť mladých Slovákov má vážne rezervy a práve Národná banka má ambíciu stať sa autoritou pre zlepšenie. 

      Workshop, ktorý 17. decembra 2020 pre našich tretiakov organizovali štyri sympatické lektorky, v sebe niesol mnoho praktických poznatkov o tom, ako správne hospodáriť. Na vlastnej koži si mladí dospievajúci vyskúšali, aké náročné je tvoriť rodinný rozpočet z priemerných platov slovenských robotníkov, podnikateľov či zamestnancov. Niektorí z nás boli prekvapení, aké zložité je spravovať rodinné prostriedky už na základnej úrovni. 

      Študenti tretieho ročníka hodnotia získané vedomosti veľmi pozitívne a považujú ich za potrebné. Okrem praktických cvičení, hier a kvízov sa seminaristi oboznámili aj so všeobecnými faktami týkajúcimi sa ich budúceho súkromného rozpočtu. 

      Na záver si tretiaci spoločne zasúťažili prostredníctvom aplikácie Kahoot. V kvíze využili poznatky, ktoré získali najmä počas seminára. Víťazi kvízu obdržali aj milé ceny. 

      Organizátorom projektu ďakujeme za príležitosť vyskúšať si projekt medzi prvými.

      Roman Debnár, III. C

      Viac o projekte 5peňazí sa dozviete tu.

    • Držíme palce našim olympionikom!
     • Držíme palce našim olympionikom!

     • Dnešný deň je pre našich angličtinárov špeciálny - koná sa okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom nás budú reprezentovať víťazi školského kola, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24. a 25. novembra. Dištančná forma neodradila našich talentovaných žiakov, ktorí v počte 39 súťažili rozdelení do svojich kategórií a získali nasledovné umiestnenia:

      KATEGÓRIA 1A (Prima a Sekunda):

      1. Slašťan Andrej – Sekunda
      2. Boldiš Richard - Prima
      3. Kolár Samuel - Prima

      KATEGÓRIA 1B (Tercia a Kvarta):

      1. Chudobová Ema – Kvarta
      2. Rošková Emma  – Kvarta
      3. Schmidt Matúš - Kvarta

      KATEGÓRIA 2A (1. a 2. ročníky, Kvinta a Sexta):

      1. Bielik Miroslav – II.A
      2. Pivarčiová Nina - Kvinta, Radzová Ema – II.A
      3. Dang Quang Huy - Kvinta

      KATEGÓRIA 2B (3. a 4. ročníky, Septima a Oktáva):

      1. Knoška Lukáš – IV.B
      2. Kukučková Lucia – III.A, Mališová Alexia – III.A
      3. Víťazková Natália – III.A

      Úlohou študentov bolo v časovom limite vypracovať náročné zadania preverujúce šírku ich slovnej zásoby, hĺbku znalostí z používania gramatických časov, správnej slovotvorby či porozumenie textu. U mladších žiakov sme preskúšali aj schopnosť pohotovo a správne reagovať v ústnej konverzácii, kde  cez videohovor v MS Teams opisovali zadané obrázky a rozprávali vymyslený príbeh pred svojou odbornou komisiou. Na tohto ročnej olympiáde pracovali členovia komisie v zložení Mgr. R. Szviteková, Mgr. E. Pajerská a Mgr. I. Lapinová a zúčastnilo sa 38 študentov. Víťazom školského kola dnes držíme palce a prajeme bezchybné internetové pripojenie, ako aj oddýchnutú a sústredenú myseľ.

      PK anglického jazyka