• Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí študenti, priatelia,

      s vianočným obdobím sa v našej škole spája mnoho tradičných aktivít. Scénky na Mikuláša, vianočná výzdoba, vôňa punču, vianočný bazár i vianočný program nám veľmi chýbali. Preto sme sa rozhodli pripomenúť si tieto chvíle aspoň krátkym vianočným online programom.

      Zaznejú v ňom skladby a piesne v podaní našich študentov Niny Jakušovej (III.C), Daniely Junasovej (II.C), Niny Sučanskej (I.B), Hanky Mokrošovej (SEK), Martiny Wagnerovej (PRI) a Dominiky Chlustovej (PRI). Nebude chýbať vianočný vinš Janka Kolára (TER) a sprievodné slovo Romana Debnára (III.C).

      Na tvorbe programu spolupracovali PaedDr. Kamila Kubišová, Mgr. Miroslava Debnárová, Mgr. Ivana Lapinová a Mgr. Mária Wagnerová.

      Na tvorbe a strihu videa sa podieľali Roman Debnár, Martin Holic a Ľubomír Foltán z III. C.

      Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Nech Vám sviatočné dni prinesú vzácne chvíle, ktoré strávite so svojimi najbližšími. Do nového roka 2021 Vám prajeme pevné zdravie, šťastie i osobnú pohodu.

      Kolektív Gymnázia Milana Rúfusa

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Ďakujeme Vám, že ste si v tomto predvianočnom období našli čas na vyplnenie dotazníka o nástupe do školy v roku 2021. Zároveň nám dovoľte poďakovať sa za Vašu spoluprácu, trpezlivosť i pochopenie. Máme za sebou náročné obdobie, tak pre študentov, rodičov i učiteľov. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí opäť sa vrátiť do školských lavíc. Sme plní očakávania, čo prinesie rok 2021.  

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali stránku školy i Edupage, kde Vám budeme priebežne posielať dôležité informácie o spôsobe vyučovania v januári 2021.

    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku online
     • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku online

     • V dňoch 8. - 11. 12. 2020 sa napriek neľahkej situácii, v ktorej sa momentálne všetci nachádzame, na našej škole uskutočnilo online školské kolo 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku. Žiaci 2., 3. a  4.ročníka, rozdelení do troch kategórií, si mohli zmerať sily a preveriť získané vedomosti a jazykové zručnosti v španielskom jazyku. Aj keď si všetci žiaci  počínali veľmi dobre a dosiahli výborné výsledky, každá kategória má svojich víťazov.

      Kategória A:     

      1. miesto: Tereza Rozenbergová (II.C)

      2. miesto: Simona Osvaldová (II.C)

      3. miesto: Angelika Čamajová (II.C)

      Kategória B:      

      1. miesto: Karolína Čierťažská (III.C)

      2. miesto: Alexandra Čillíková (III.A)

      3. miesto: Natália Víťazková (III.A)

      Kategória C:      

      1. miesto: Vanessa Holubová (IV.A)

      2. miesto: Lucia Macková (IV.A)

      3. miesto: Monika Gregušová (IV.B)

      Všetkým srdečne blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie budeme držať palce v krajskom kole, ktoré by sa malo uskutočniť dňa 8. 2. 2021 v Banskej Bystrici.

     • Ako sme to "dali" na poslednú chvíľu ...

     • Koronavírus už niekoľko mesiacov ovplyvňuje náš bežný život. Aj keď je tento rok pre každého ťažký, treba myslieť pozitívne.

      Pre nás, žiakov tohtoročnej IV. A, mal byť tento rok výnimočný. Nielen tým, že sa z nás stali maturanti, ale mali sme zažiť všetko, čo k tomuto ročníku patrí. Či už ide o stužkovú slávnosť a neskôr o hrdé nosenie zelenej stužky. Žiaľ, situácia sa nevyvíjala podľa našich predstav. Nosenie rúšok v školách, neskôr hromadné testovanie a rôzne iné opatrenia, nenaznačovali nič dobré. Preto sme neváhali a snažili sa stihnúť všetko, na čo sa maturanti vždy tešia, ale neúspešne.

      Avšak, niečo sme predsa len stihli - ukradnúť triednu knihu. Ako sa nám to podarilo? Pozrite sa sami...

      https://www.youtube.com/watch?v=mFpjGmNfeS0&feature=youtu.be

      Poznámka administrátora: Natáčanie sa uskutočnilo ešte v októbri, pred prerušením vyučovania.

       

    • V Eustory sme boli opäť úspešní
     • V Eustory sme boli opäť úspešní

     • Každoročne sa naša škola zapája do celonárodnej súťaže EUSTORY, ktorá je určená pre mladých historikov a bádateľov. V roku 2019 v Bratislave na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí predstavilo vedenie Eustory zaujímavú a netradičnú tému - Božie muky. Tieto drobné sakrálne stavby sú veľmi blízke nášmu regiónu a ich historické príbehy sa na svetlo sveta prebíjajú veľmi pomaly. Možnosť vytvoriť odbornú prácu na túto tému zaujala niekoľko žiarskych gymnazistov, ktorí vytvorili dva tímy.

      Alexandra Čillíková, Viktória Hašková, Nicol Kováčová a Vikória Repiská reprezentovali naše gymnázium s prácou Božie muky v banskom regióne Kremnice a okolia. Ich práca obsahovala celkovo dvanásť božích múk a spoločnými silami získali výpovede žijúcich svedkov, ktoré dokumentujú príbehy výstavby týchto náboženských stavieb. Rozsiahla práca dokumentuje aktuálny stav božích múk, ale aj historické dokumenty s nimi spojené. Prácu dievčat z III. A odborná komisia Eustory zaradila na celkové tretie miesto ročníka 2020. 

      Roman Debnár a Samuel Zorkóczy svoju pozornosť venovali božím mukám v okolí Žiaru nad Hronom. K svojej odbornej práci vytvorili interaktívnu mapu, v ktorej sú vyznačné všetky objekty, ktoré sa im podarilo dohľadať. Spojením umenia a histórie taktiež vytvorili kalendár, ktorý obsahuje nákresy božích múk v tomto regióne. Roman Debnár (III. C) a Samuel Zorkóczy (II. C) sa stali celkovými víťazmi tohtoročnej Eustory. 

      Pri dohľadávaní histórie naši študenti spoločne so svojimi rodinami, priateľmi a najmä konzultantkou pani profesorkou Mgr. Zuzanou Kohútovou narazili na božie muky, o ktoré je úžasne postarané aj stáročia po ich vybudovaní i tie, na ktoré postupom času spoločnosť zabudla, ale aj také, ktoré spoločne s históriou pohltila príroda. Stretli sa taktiež s ľuďmi, ktorí bez uznania, len z vlastného presvedčenia, amatérsky rekonštruujú dedičstvo, o ktoré by bola veľká škoda prísť. 

      Oceneným gratulujeme a prajeme, aby im globálna situácia umožnila využiť svoju výhru a zúčastniť sa týždňového semináru Eustory v nemeckom Berlíne.

       

      Do galérie Eustory 2019 boli pridané fotografie.