• Slovenčinárik
     • Slovenčinárik

     • Naši študenti sa aj v tomto školskom roku zapojili do korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka  SLOVENČINÁRIK, ktorú organizovalo CVČ JUNIOR  v  Banskej Bystrici. Zo všetkých zúčastnených gymnazistov Banskobystrického kraja sme sa opätovne výborne umiestnili! Ján Kyseľ (II.B) obsadil 1.miesto, Katarína Köpplová (II.C) 2.miesto  a Lucia Vicianová (II.B) získala 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

                                                                                                     PaedDr. Adriana Júdová