• Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj"
     • Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj"

     • Naše gymnázium sa v tomto školskom roku zapojilo do 1. ročníka súťažného projektu pre študentov stredných škôl s názvom „Rodný môj kraj“, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica.

      Výzva cyklu „Mladí používatelia, nové médiá“ oslovila Denisa Laca z III.A, ktorý odbornú porotu svojou prácou mimoriadne zaujal a stal sa jediným držiteľom zlatého pásma za informačne i umelecky hodnotne stvárnený dokument o zašlej sláve a súčasnosti banského regiónu stredného Pohronia.

      Výsledkom jeho niekoľko mesačnej práce - zbierania informácií, písania scenára, absolvovania rozhovorov s odborníkmi, natáčania záberov v teréne, strihania videa, vytvorenia zvukovej nahrávky - je 15-minútový audiovizuálny dokument „Rodný môj kraj“ zameraný na prezentáciu histórie a života v širšom regióne nášho gymnázia.

      Za pomoc a podporu ďakujeme Jaroslavovi Slašťanovi, miestnemu znalcovi a ochranárovi prírody z Kremnice; Ľubomírovi Lužinovi, pracovníkovi Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici; Mgr. Lucii Krchnákovej, PhD., pamiatkárke a špecialistke Múzea mincí a medailí v Kremnici; Anne Majerskej, aktívnej občianke z Vyhien.

      Hlavným zámerom zapojenia sa do projektu bolo využiť medzipredmetové vzťahy a preukázať zručnosti našich študentov v oblasti informačnej, mediálnej i digitálnej gramotnosti. Žiaci majú k dispozícii školskú techniku – videokameru, fotoaparát, diktafóny, vreckové nahrávacie zariadenia i notebooky so softvérom na strih videa. Denis nám ukázal, že snaha o využívanie modernej techniky v našej škole a podpora tvorivých aktivít študentov, má zmysel.

      Denisovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       

      Projekt sa realizoval s podporou MŠVVaŠ SR.

      Link na video - https://drive.google.com/file/d/1m4z2waPDecBuSX3n1k2q3LrnUag1I8O9/view

    • Vyhrávame v SOČ aj dištančne
     • Vyhrávame v SOČ aj dištančne

     • Dve práce, dve medailové umiestnenia!

      Tohtoročná Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl – prebieha naozaj netradične. Situácia spôsobená koronavírusom priniesla zásadnú zmenu. Súťažné prehliadky, ktoré doteraz znamenali vyvrcholenie iniciatívy stredoškoláka v podobe ústnej obhajoby prác, sa tentoraz uskutočniť nemohli. Členovia komisie hodnotili len práce študentov podané elektronicky.

      Naši súťažiaci napriek tomu predložili svoje písomné práce odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. A v krajskom kole boli úspešní!

      Martin Čamaj (OKTÁVA) súťažil s prácou Michurin – Autonómny záhradkársky robot. V práci zúročil svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti informatiky, robotiky, programovania a využil tiež prácu s 3D tlačiarňou. V kategórii Elektrotechnika, hardware a mechatronika obsadil krásne 2. miesto.

      Roman Debnár (II.C) s prácou Príbeh čestného kňaza vybojoval najvyššie umiestnenie. Zvíťazil v kategórii História, filozofia, právne vedy. Roman sa rovnako rôznym historickým témam venuje dlhodobejšie.

      Obom študentom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční koncom mája, opäť však dištančne.

     • Rozlúčka s maturantmi 2020

     • V tomto netradičnom čase našim maturantom zazvonil virtuálny zvonec posledný krát. Nikto z nás nečakal, že sa rozlúčime bez slávnostných príhovorov a podaní rúk. 

      Skúšku dospelosti úspešne zvládlo 90 študentov IV.A, IV.B a OKTÁVY.

      Počas štúdia mnohí absolventi dosahovali vynikajúce výsledky, venovali sa mimoškolskej činnosti i dobrovoľníctvu. Naše gymnázium úspešne reprezentovali v rozmanitých predmetových, vedeckých, umeleckých i športových súťažiach, propagovali školu na verejnosti. Zúčastnili sa viacerých školských, celoslovenských i zahraničných projektov, vystupovali na konferenciách. Sú medzi nimi aktívni mladí záchranári. Mnohí prejavili svojim správaním výrazne prosociálne správanie, pomáhali pri realizácii školských aktivít, boli tútormi „malým“ gymnazistom.

      Tak ako každý rok, za vynikajúce výsledky a reprezentáciu školy, boli riaditeľkou školy ocenení nasledovní absolventi:

      • Červenková Edita
      • Chrappová Michaela
      • Jurkemíková Marta
      • Kmeťová Alexandra
      • Kukučka Marek
      • Lehotská Terézia
      • Sigetiová Andrea
      • Šlosiariková Petra
      • Adamová Barbora
      • Bahna Peter
      • Balúnová Monika
      • Búgelová Silvia
      • Floreková Nina
      • Harach Samuel
      • Holicová Lucia
      • Ishchuk Illia
      • Koštová Dana
      • Košút Šimon
      • Mičová Klaudia
      • Námešný Juraj
      • Oswaldová Žofia
      • Oťapka Matúš
      • Prekoppová Adela
      • Prôčková Monika
      • Roob Matej
      • Sawlani Sanat
      • Sekereš Lukáš
      • Tesáková Kristína
      • Žňava Martin
      • Beňo Adam
      • Čamaj Martin
      • Dučáková Alexandra
      • Elešová Sofia
      • Elešová Nicol
      • Frindtová Jana
      • Halmešová Sandra
      • Jelžová Nina
      • Kučera Adam
      • Rišňovská Michaela
      • Štefanovičová Alica

      Všetkým maturantom gratulujeme k úspešnej, i keď netradičnej, maturitnej skúške. Želáme veľa šťastia vo vysokoškolskom štúdiu, pracovnom i osobnom živote. Nech sa Vám otvárajú vždy len tie správne dvere!