• Ako sme hľadali domov Moonovi z Alabamy
     • Ako sme hľadali domov Moonovi z Alabamy

     • Dňa 28. októbra žiacka školská rada pripravila pre žiakov z PRIMY a SEKUNDY zážitkové čítanie. Táto akcia prebehla v pokojnej a príjemnej atmosfére. Študenti spoločne čítali knihu od Watta Keya Moon z Alabamy o chlapcovi, ktorý sa snažil prežiť sám v lese, hľadal cestu na Aljašku a  nakoniec našiel domov u svojho strýka. Deti pozorne počúvali, o čom svedčia aj výborné výsledky záverečného kvízu. Víťazi sa tešili zo sladkej odmeny.

                                                                                                                          Mgr. Miroslava Debnárová

      Do galérie Ako sme hľadali domov Moonovi z Alabamy boli pridané fotografie.

    • Zelené mesto v októbri
     • Zelené mesto v októbri

     • III.B sa už druhý rok podieľa na projekte zastrešenom p. Kubáňom, Zelené mesto. V rámci neho raz mesačne zbierajú odpad v niektorej z mestských častí. 28. októbra sa k tejto triede pridala aj III.A. Počasie práci vonku nežičilo, preto študenti nemohli zbierať odpad popri Lutilskom potoku, ako plánovali. Po letnom „piknikovaní“ je ho tam ozaj veľa.  Zvolili si čistenie plôch poza obchodné centrá mesta. Vyzbierali 26 vriec (objem 250 l) odpadu.

      29. októbra štafetu v čistení mesta tretiakmi prevzala septima. Počasie prialo viac a tak sa dostali do rôznych zákutí. Človek by neveril, čo všetko sa nájde v ukrytejších častiach mesta. Septima vyzbierala 13 vriec odpadu. Každé s objemom 250 litrov.

      Celková bilancia čistenia mesta gymnazistami je 39 vriec odpadu. A to ani nevidno, že týmito miestami prešli.

      Do galérie Zelené mesto boli pridané fotografie.

    • Absolventi môžu získať na štúdium v zahraničí štipendium
     • Absolventi môžu získať na štúdium v zahraničí štipendium

     • SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

      Agentúra sprostredkúva štúdium v zahraničí v mnohých krajinách a študentov podporuje i finančne prostredníctvom štipendií.

      Na stránke https://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/ nájdete podrobné informácie.

      Spoločnosť ROSATOM podporuje študentov pri výbere študijných programov v Rusku. Ich podpora sa orientuje na štúdium v odboroch Fyzikálne vedy, Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, Jadrová chémia, Jadrová technika a energetika. Viac o štúdiu nájdete tu https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 a základné informácie v plagátiku.

     • Gymnázium podporuje mladé talenty

     • Hoci si pod pojmom "gymnázium" ľudia väčšinou predstavia študentov zahĺbených do študovania učebníc, vypracovávania laboratórnych protokolov, písania referátov a počítania zložitých príkladov, naša škola podporuje aj umeleckú stránku nám zverených mladých. Jednou z našich talentov je aj Nina Jakušová z II.C, ktorá sa medzi iným venuje aj spevu. Tentokrát nás úspešne reprezentovala na speváckej súťaži v Banskej Bystrici, známej ako POP BB 2019 v kategórii študentov stredných škôl. Sme hrdí, že už druhý rok máme zastúpenie vo finále súťaže celoslovenského charakteru. Ninke budeme 22. novembra držať palce a dúfame, že jej výkon motivuje aj ďalších študentov k rozvíjaniu svojho umeleckého talentu.

      Mgr. Ivana Lapinová (učiteľka hudobnej výchovy)

    • Spoznávame Novohrad – exkurzia
     • Spoznávame Novohrad – exkurzia

     • Piatkové ráno 4. októbra nás, II. B a SEPTIMU privítalo slnečným, ale chladným počasím. Na nálade nám to neubralo. Prvá zastávka – Novohradské múzeum v Lučenci. Pokochali sme sa krehkou krásou čipiek, maľovaného skla, ...

      Naša ďalšia cesta smerovala k „ôsmemu“ divu sveta, k výstave čínskej terakotovej armády. Dokumentárny film nás obohatil o zaujímavé fakty, ale najväčším zážitkom bolo zblízka pozorovať 55 certifikovaných kópií vojakov a odfotiť sa s nimi. Haličský zámok nás tiež očaril svojou krásou a nádherným výhľadom. Celá naša exkurzia mala nečakaný záver. K dobrému jedlu v pizzerii známeho zabávača prispel svojimi vtipmi a smiechom aj on.

      Cesta naspäť rýchlo ubehla a spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

      Dovidenia Novohrad.

    • Exkurzia v Slovenskom raji
     • Exkurzia v Slovenskom raji

     • Jesennú prírodu si 34 maturantov nášho gymnázia užívalo počas dvoch dní v rámi Geografickej exkurzie do Slovenského raja. Počasie nám vyšlo výborne. Prvý deň sme prešli celý Prielom Hornádu, so začiatkom na Tomášovskom výhľade. Ubytovaní sme boli pri Palcmanskej Maši, najchladnejšej vodnej nádrži na Slovensku. Druhý deň sme si vyšli Zejmarskou roklinou na planinu Geravy a pri návrate domov sme sa zastavili pri prameni Hrona. Všetkým študentom ďakujeme za disciplinovanosť a veľmi dobré správanie. Poďakovanie patrí aj kolegom Vladimírovi Fabovi a Igorovi Stemnickému za dozor počas celej dvojdňovej turistiky.

      Norbert Nagy, vedúci exkurzie

      Do galérie Exkurzia v Slovenskom raji boli pridané fotografie.