• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Ako mnoho škôl po celom Slovensku a každá krajina v Európe, aj my sme sa zapojili do osláv Európskeho dňa jazykov. Tento rok to bolo veselou a atraktívnou formou, ktorá zožala veľmi pozitívne ohlasy od všetkých zapojených. Názov "Getting to know you" (Spoznávanie sa) vysvetľuje zámer aktivít. Spojili sme rôzne jazykové skupiny študentov, pomiešali starších s mladšími a zoznamovanie sa mohlo začať. Háčikom bolo jediné pravidlo - "Prosím, dohovárajte sa LEN v cudzích jazykoch".

      Za hodinu museli spoznať minimálne 3 nových študentov a rozprávať sa aktívne s každým cca 10 minút. Žiadne simulované situačné dialógy, žiadna nudná téma podľa zamerania lekcie! Boli sme svedkami živého rozhovoru zo skutočného života, zdieľania názorov na rôzne oblasti ich ozajstných záujmov, pričom atmosféra vždy veľmi rýchlo nabrala tie správne vibrácie a prvotné ľady ostychu boli v minúte prekonané. V spomienkach na dnešný deň nám ostanú triedy plné aktivity, motivácie, plné smiechu a hlavne záujmu o druhého, slovom jedinečný ľudský zážitok. Všetkým zapojeným študentom i učiteľom ďakujeme.

      Mgr. Ivana Lapinová, vyučujúca anglického jazyka 

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Gruntovačka
     • Gruntovačka

     • V piatok 20.9.2019 sa  Týždeň dobrovoľníctva v Žiari nad Hronom zavŕšil veľkou  „Gruntovačkou“, do ktorej sa zapojili tri prvácke triedy z nášho gymnázia a ich triedni učitelia Mgr. Ingrid Panáková, Ing. Dana Matušková, Mgr. Stanislava Považanová. Akciu riadila organizácia  Region  Gron so sídlom v Žarnovici. Dobrovoľníci čistili a „gruntovali“ náučný chodník Šibeničný vrch, pričom odstránili veľké množstvo rôzneho odpadu.

      V rámci Týždňa dobrovoľníctva  2019 v Žiari nad Hronom sa zrealizovalo 9 významných dobrovoľníckych aktivít, na ktorých sa podieľalo 214 dobrovoľníkov z piatich škôl v Žiari nad Hronom,  OZ Za Žiar a DSS Doména zo Žiaru nad Hronom a OOCR Región GRON.

      Centrum voľného času v Žiari nad Hronom vyjadruje veľké poďakovanie každému dobrovoľníkovi, ktorý sa v tomto roku zapojil do aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Všetci takto potvrdili skutočnosť, že v našom meste sa dobré skutky dejú. No našim spoločným prianím je, aby „dobré skutky“  netrvali len jeden týždeň, ale aj po celý rok.

       

      Do galérie Gruntovačka boli pridané fotografie. Informácie z článku: Adriány Budáčovej a kol. CVČ ZH

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia a priatelia

      Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane

      z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2018 pre Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

      Príspevky sú zodpovedne využívané na podporu vzdelávania a mimoškolskej činnosti školy pod dohľadom zástupcov rodičov našich študentov.

       

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       

      Mgr. Radovan Murín,

      predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia a priatelia

      Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom,

      radi by sme Vám poďakovali za poskytnutie 2 % z dane

      z príjmu fyzických i právnických osôb za rok 2018 pre Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond.

      Príspevky sú zodpovedne využívané na podporu vzdelávania, mimoškolskej činnosti školy i sociálnej výpomoci žiakov pod dohľadom Správnej rady ŽGNF.

       

      Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

       

      Ing. Hedviga Turská, správkyňa neinvestičného fondu

    • Barcelona - exkurzia
     • Barcelona - exkurzia

     • V dňoch 8.9. až 14.9.2019 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo už tradičnej poznávacej exkurzie do Španielska.

      Ako prvé sme sa my, žiaci KVARTY, III.A, III.B a IV.B, zastavili v Monaku. Hneď ako sme zavítali do mesta miliardárov a milionárov, sme si s údivom prezreli nielen krásnu architektúru, pláž, okruh F1 a výmenu stráží pri Kniežacom paláci, ale aj množstvo drahých áut, hotelov a jácht. Ďalej sme nazreli do oceánografického múzea a jedného z najluxusnejších kasín vôbec. Druhý deň nás v Barcelone síce neprivítalo pekné počasie, no aj v pršiplášťoch sme si s úžasom prezreli park Güell, kde sme sa dozvedeli niečo viac o Antoniovi Gaudím a jeho úchvatnej architektúre. Potom sme sa vydali k asi najväčšej dominante Barcelony, katedrále Sagrada Familia. Niektorí z nás si ešte večer pozreli obrovský futbalový štadión Nou camp. Ďalší deň sme Barcelonu prešli krížom krážom a na chvíľu zažili trochu z jej kultúry. Videli sme Olympijské mestečko a gotickú časť Barrio Gótico. Zavítali sme na najznámejšiu ulicu La Rambla, kde sa nám podarilo ochutnať tradičné jedlá ako paella a gazpacho alebo sladké churros. Večer nám všetkým vyrazili dych farebné spievajúce fontány. Posledný deň v Barcelone sme začali návštevou najvyššieho  kopca v okolí Barcelony – Tibidabo s dychberúcim výhľadom. Potom sme sa vybláznili v obrovských vlnách na pláži Barceloneta a preskúmali starý  prístav s Kolumbovým pamätníkom. Na ďalší deň bolo našou poslednou zastávkou jedno z najdrahších miest – Ženeva, kde sme sa prešli po nábreží Lac Léman, ochutnali kávu za 10 eur a videli vysoký gejzír uprostred Ženevského jazera a Katedrálu sv. Petra. Večer sme nakoniec vyrazili smer Žiar nad Hronom.

      Domov sme prišili všetci živí a zdraví, s množstvom skvelých zážitkov a spomienok. Za všetky krásne momenty ďakujeme pani profesorkám Veronike Sliačanovej a Zuzane Šályovej, ktoré to s nami s úsmevom zvládali celý týždeň.

       

                                                                                                                                    Soňa Herková, III.A

      Do galérie Barcelona - exkurzia boli pridané fotografie.

     • Potvrdenia o návšteve školy pre ÚPSVaR

     • Od 1. septembra 2019 už väčšina rodičov nemusí doručovať na úrady práce potvrdenia o návšteve školy.

      Podľa ustanovení zákona na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a tieto údaje si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

      S účinnosťou od 1.9.2019 sú informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona aj:

      • centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
      • centrálny register študentov vysokých škôl.

      Zároveň podľa ustanovení zákona o prídavku na dieťa oprávnená osoba (poberateľ prídavku na dieťa) nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

      Preto je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny povinné od 1. septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa (väčšinou rodičia alebo iné oprávnené osoby) od 1. septembra 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy. Prídavky na dieťa budú vyplatené automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom.

      Ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom údaje z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nemôže získať. Preto v tomto prípade bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

      Zverejnené na stránke ÚPSVaR: 

      https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/od-1.-septembra-2019-uz-vacsina-rodicov-nemusi-dorucovat-na-urady-prace-potvrdenia-o-navsteve-skoly.html?page_id=928940