• Autizmus - Son Rise terapia

    • Autizmus – Son-Rise terapia

     Spracovali: Zuzana Knapeková, Radka Kuklová  (SEPTIMA)


     Autizmus je ešte aj dnes pre mnoho ľudí úplne neznámy pojem. Pri tom sa s ním stretávame v našom každodennom živote bez toho, aby sme si to uvedomovali. Určite poznáte detektíva Monka, alebo Sheldona zo seriálu The Big Bang Theory, ktorí vykazujú príznaky Aspergerovho syndrómu ako sú prehnaný perfekcionizmus a extrémna kritickosť k vlastným chybám a nedostatkom iných. Medzi ich silné stránky patrí čestnosť, rešpektovanie pravidiel, spoľahlivosť, dôslednosť, cit pre detail. Počet ľudí s touto diagnózou stúpa. Hoci je autizmus nevyliečiteľný, pri správnych postupoch a metódach sa môžu zmierniť jeho príznaky.

     Veľkým motívom v tejto práci je túžba v budúcnosti vykonávať povolanie špeciálneho pedagóga. Preto sme neváhali využiť šancu, keď na školu prišla ponuka mladej mamičky na pravidelné návštevy jej autistického syna, na ktorých by sme pracovali s terapiou Son-Rise. Pri pravidelných návštevách sme si ozrejmili ako pomáhať deťom prostredníctvom liečebnej pedagogiky. Pri jednej z návštev bola prítomná aj Linda Neubauerová-Cecavová, ktorá je jedna z najznámejších detských terapeutiek Son-Rise programu. V rámci ďalšieho vzdelávanie sme navštívili Domov sociálnych služieb Hrabiny, kde nám poskytli informácie o autizme, o výchovno-vyučovacom procese a o metóde TEACCH, ktorú tam aplikujú.

     Výsledky doterajšej práce:

     Chlapec pred Son-Rise

     • mával časté výlevy zlosti  pretože nedokázal povedať po čom a to ho veľmi frustrovalo
     • potreboval detské plienky
     • pil výlučné z kojeneckej fľašky
     • vydával len zvuky ktorým nebolo rozumieť
     • v prostredí materskej školy sa dištancoval od ostatných detí
     • doba priameho očného kontaktu bola krátka

     Chlapec teraz

     • momentálne býva kľudný a svoje požiadavky sa snaží dosiahnuť inak ako krikom
     • dnes už zvláda pobyt na toalete
     • bez problémov pije s pohára
     • dosiahol určitú slovnú zásobu, dokáže povedať základné slová
     • v materskej škole sa začína zapájať do kolektívu napr. cvičiť pri rozcvičke
     • očný kontakt máva častejšie aj s dlhšou dobou