• Dva pohľady - Kľakovská dolina

    • Dva pohľady na udalosti v Kľakovskej doline

     Spracovala: Pavlína Tencerová, III. C


     Cieľom mojej práce je oboznámiť verejnosť s tým, čo sa udialo v Kľakovskej doline počas druhej svetovej vojny. Táto udalosť je síce známa, na jednej strane sa už vytráca z povedomia a žije len v spomienkach miestnych obyvateľov alebo ľudí, ktorí sa viac zaujímajú o regionálne dejiny. Na druhej strane postupne až teraz zisťujeme fakty a postupne odstraňujeme z pohľadu na SNP ideologické vplyvy z čias komunizmu. 

     Rozhodla som sa teda v rámci výskumu pátrania po predkoch rozobrať podrobnejšie problematiku partizánov na našom území. Pri pátraní som totiž prišla na viac názorov, ktoré sa zhodovali v tom, že účasť partizánov a ich pôsobenie v týchto obciach (Ostrý Grúň, Kľak) malo za následok viac škody, ako osohu. Touto prácou sa nesnažím nikoho neprávom obviňovať, ale pokúšam sa priniesť objektívne stanovisko v rámci tejto problematiky.

     Taktiež je mojou snahou porovnať udalosti z januára 1945 z rozprávania mojich príbuzných a pamätníkov s tým, čo bolo publikované v periodikách a s tým, aké stanovisko k udalostiam zaujala verejnosť všeobecne.

     Aby som však objektivizovala podstatu práce snažila som sa zozbierať aj materiál, ktorý moju tézu o „škodlivosti“ partizánskeho odboja spochybňoval.

     Napriek citovej zainteresovanosti som sa snažila o čo najobjektívnejšie hodnotenie a poskytnutie rôznorodého obrazu tej istej udalosti.

      

     http://dzurjanin.blog.sme.sk/blog/902/47727/grun.jpg                             http://www.szpb.sk/obizdeb.jpg